Clicky

ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ศศท.)

เปิดเหมือนปกติ

สุขสันต์วันปีใหม่ไทย เดินทางปลอดภัย สุขใจทุกครอบครัว.#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ปีใหม่ไทย #วันสงกรานต์
12/04/2022

สุขสันต์วันปีใหม่ไทย เดินทางปลอดภัย สุขใจทุกครอบครัว
.
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ปีใหม่ไทย #วันสงกรานต์

วันจักรี  6 เมษายน รำลึกพระราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ...
06/04/2022

วันจักรี 6 เมษายน รำลึกพระราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทย #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #วันจักรี #วันจักรี🙏

5 เม.ย วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา ฯ #ทรงพระเจริญ #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศ...
05/04/2022

5 เม.ย วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา ฯ #ทรงพระเจริญ #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท

7 เมษายน วันอนามัยโลก เพราะสุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญ#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #วันอนามัยโลก💞🌿 #วันอนา...
04/04/2022

7 เมษายน วันอนามัยโลก
เพราะสุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญ
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #วันอนามัยโลก💞🌿 #วันอนามัยโลก #วันอนามัย

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด ...
01/04/2022

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ทรงพระเจริญ

บรรยากาศกิจกรรมโครงการถุงยังชีพเพื่อการศึกษาให้น้องๆ โรงเรียนบ้านโบอ่อง ต.ปิล็อค อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยโรงเรียนรักษ...
28/03/2022
เที่ยวไปกับครูฝึกรด. Ep.4 ตอน พี่ทหารพาเที่ยวปิล๊อค ไปกับมัคคุเทศก์น้อยบ้านโบอ่อง

บรรยากาศกิจกรรมโครงการถุงยังชีพเพื่อการศึกษาให้น้องๆ โรงเรียนบ้านโบอ่อง ต.ปิล็อค อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
#พี่หาญพาเที่ยว
#มัคคุเทศก์น้อย
#ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา

พี่ทหารโรงเรียนรักษาดินแดนจะพาไปปิล็อค ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พบกับมัคคุเทศก์น้อย น้องออมสินสาวน้อยวัย 7 ข....

Photos from ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร's post
27/03/2022

Photos from ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร's post

25/03/2022

"บันทึกรักษ์ จากนักศึกษาวิชาทหาร"
รด.CYBER ตอน สร้างสังคม
พลังเยาวชน จากหนึ่งถึงร้อย ที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #รดcyber #นศท #รด

20 มีนาคม เป็นวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)#พี่หาญพาเที่ยว#เที่ยวด้วยกัน#พระปฐมก...
20/03/2022

20 มีนาคม เป็นวันพระราชสมภพ
ของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)
#พี่หาญพาเที่ยว
#เที่ยวด้วยกัน
#พระปฐมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์
#รัชกาลที่1
#20มีนาคม

" คำแนะนำ " การยื่นเอกสารนำปลดและแต่งตั้งยศ นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท. #นำปลด #นศท #รด
15/03/2022

" คำแนะนำ " การยื่นเอกสารนำปลดและแต่งตั้งยศ นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท. #นำปลด #นศท #รด

ประกาศให้ นศท.ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อ แผนกเตรียมพล กองกำลังพล ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร โทร.022754504 เพื่อดำเนินกา...
14/03/2022
ยังไม่ขึ้นทะเบียนนำปลดปีการศึกษา 2563.pdf

ประกาศให้ นศท.ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ติดต่อ แผนกเตรียมพล กองกำลังพล ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร โทร.022754504 เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนนำปลดโดยด่วน...ขอบคุณครับ
https://drive.google.com/file/d/1BHAMQhxde4DfH2Rs7Sck4isVsjCzorwg/view?usp=sharing
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท. #นำปลด #นศท #รด

3 มีนาคม วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ร่วมรักษาธรรมชาติเพื่อตัวเราและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูน...
03/03/2022

3 มีนาคม วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ร่วมรักษาธรรมชาติเพื่อตัวเราและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด #วันสัตว์ป่าและพืชโลก🌳 #วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก #sevewildlife #sevewild

3 มีนาคม วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ร่วมรักษาธรรมชาติเพื่อตัวเราและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูน...
03/03/2022

3 มีนาคม วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ร่วมรักษาธรรมชาติเพื่อตัวเราและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด #วันสัตว์ป่าและพืชโลก🌳 #วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก #sevewildlife #sevewild

3 มีนาคม วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ร่วมรักษาธรรมชาติเพื่อตัวเราและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูน...
03/03/2022

3 มีนาคม วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ร่วมรักษาธรรมชาติเพื่อตัวเราและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด #วันสัตว์ป่าและพืชโลก🌳 #วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก #sevewildlife #sevewild

มัคคุเทศก์ตัวน้อยพาเยี่ยมชม ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #มัคคุเทศก์น้อย #พี่หาญพาเที่ยว #เที่ยวด้วยก...
02/03/2022
ไปเที่ยวศูนย์ฝึกรด.กัน

มัคคุเทศก์ตัวน้อยพาเยี่ยมชม ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #มัคคุเทศก์น้อย #พี่หาญพาเที่ยว #เที่ยวด้วยกัน

4 สิ่งสำคัญ ที่ต้องใช้ ในการเกณฑ์ทหาร!!! เตรียมตัวและเอกสารให้ครบ
02/03/2022

4 สิ่งสำคัญ ที่ต้องใช้ ในการเกณฑ์ทหาร!!! เตรียมตัวและเอกสารให้ครบ

26/02/2022

“ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย”
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท. #เคารพธงชาติ #นศท #รด

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มีเหตุการสำคัญคือ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ ...
16/02/2022

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

มีเหตุการสำคัญคือ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน โดยมิได้นัดหมาย ซึ่งทุกรูปเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา ๖ และได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า และเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ครั้งแรก

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำความดี
ถือศีล ทำบุญ คิดดี ทำดี เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนและครอบครัว

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #วันมาฆบูชา

การยื่นคำร้องขอแต่งตั้งยศ ว่าที่ร้อยตรี , จ่าสิบตรี - จ่าสิบเอก , สิบเอก.#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท. #การยื่นคำร้องขอแต่งตั...
15/02/2022

การยื่นคำร้องขอแต่งตั้งยศ ว่าที่ร้อยตรี , จ่าสิบตรี - จ่าสิบเอก , สิบเอก
.
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท. #การยื่นคำร้องขอแต่งตั้งยศ #นศท #รด

ศศท. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองปริมาณโลหิตให้เพียงพอต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-1...
11/02/2022

ศศท. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองปริมาณโลหิตให้เพียงพอต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 65
ณ รพ.ศิริราช กทม.
โดยมีกำลังพลจิตอาสาสามารถบริจาคโลหิตได้ 24 นาย
รวมปริมาณโลหิต 10,800 ซีซี
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #GiveBloodSaveLife

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ซึ่งกองอาสารักษาดินแดน มีฐานะเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ...
09/02/2022

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ซึ่งกองอาสารักษาดินแดน มีฐานะเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2497 นับเป็นเวลายาวนานถึง 68 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกำลังสำรองในการช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ทั้งในยามปกติ และในยามสงคราม
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด #อาสารักษาดินแดน

" กิจกรรมจิตอาสา " กำลังพลจิตอาสาดำเนินการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ณ วัดพรหมวงศาราม เขตดินแดง #ศูนย์ประชาสัม...
09/02/2022

" กิจกรรมจิตอาสา "
กำลังพลจิตอาสาดำเนินการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ณ วัดพรหมวงศาราม เขตดินแดง #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #จิตอาสาพระราชทาน

4 เอกสารสำคัญที่ รด.ควรรู้#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #เอกสารสำคัญ #รด #นศท
04/02/2022

4 เอกสารสำคัญที่ รด.ควรรู้

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #เอกสารสำคัญ #รด #นศท

03/02/2022

การทำ CPR (ปฏิบัติการช่วยชีวิตเบื้องต้น) เมื่อพบคนหมดสติ
By Bangkok Hospital
cr.https://www.youtube.com/watch?v=ku-nL2alfjw

ประวัติความเป็นมา ดอกป๊อปปี้ วันทหารผ่าศึกดอกป๊อปปี้ ในทางสากลแล้วถือว่าเป็นดอกไม้ที่สื่อความหมายถึง ทหารผ่านศึกผู้พลีเล...
03/02/2022

ประวัติความเป็นมา ดอกป๊อปปี้ วันทหารผ่าศึก

ดอกป๊อปปี้ ในทางสากลแล้วถือว่าเป็นดอกไม้ที่สื่อความหมายถึง ทหารผ่านศึกผู้พลีเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องมาตุภูมิอันเป็นที่รัก และในประเทศไทยกำหนดให้เป็นสัญลักษณ์ของวันทหารผ่านศึกในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ซึ่งมีประวัติเกี่ยวโยงถึงสมรภูมิฟลานเดอร์ส สมรภูมิเบลเยี่ยมและเนเธอร์แลนด์ระหว่างสัมพันธมิตรและเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยสงครามในครั้งนั้น ทหารพันธมิตรได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากสมรภูมินี้มากที่สุด จอมพลเอิร์ล ออฟ เฮก ผู้บัญชาการรบที่นั่นได้เห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเกิดขึ้น ณ สมรภูมิดังกล่าวในบริเวณหลุมฝังศพทหาร โดยมีดอกป๊อปปี้ป่าขึ้นอยู่ทั่วอาณาบริเวร ทำให้เกิดเป็นลานสีแดงฉานสวยงาม ตั้งแต่นั้นมาดอกป๊อปปี้จึงกลายเป็นดอกไม้อนุสรณ์แห่งวีรกรรมของทหารผ่านศึก เตือนใจให้ระลึกถึงเลือดสีแดงของทหารที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติ
#วันทหารผ่านศึก #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก สดุดีวีรกรรมทหารกล้าวีรบุรุษผู้รบเพื่ออธิปไตยของทุกคนในชาติไทย#วันทหารผ่านศึก #ศูนย์ประชาสัม...
01/02/2022

3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก สดุดีวีรกรรมทหารกล้า
วีรบุรุษผู้รบเพื่ออธิปไตยของทุกคนในชาติไทย
#วันทหารผ่านศึก #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก ร่วมเชิดชูวีรกรรมทหารกล้า วีรบุรุษผู้รบเพื่ออธิปไตยของชาติไทย#วันทหารผ่านศึก #ศูนย์ประชาสัมพ...
01/02/2022

3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก ร่วมเชิดชูวีรกรรมทหารกล้า วีรบุรุษผู้รบเพื่ออธิปไตยของชาติไทย
#วันทหารผ่านศึก #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก ร่วมเชิดชูวีรกรรมทหารกล้า#วันทหารผ่านศึก #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด #เช...
01/02/2022

3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก ร่วมเชิดชูวีรกรรมทหารกล้า
#วันทหารผ่านศึก #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด #เชิดชูเกียรติทหารกล้า

เปิดสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนกองทัพบก 💂🏼‍♂️🇹🇭ตั้งแต่ 24ม.ค.65 -4มี.ค.65สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://t....
26/01/2022

เปิดสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนกองทัพบก 💂🏼‍♂️🇹🇭
ตั้งแต่ 24ม.ค.65 -4มี.ค.65
สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://t.co/MLjV5v8h7m
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร0-3739-3132 , 0-3739-3101-4 ต่อ62740
#กองทัพบก
#จปร
#CRMA

เปิดสมัครสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนกองทัพบก 💂🏼‍♂️🇹🇭

ตั้งแต่ 24ม.ค.65 -4มี.ค.65

สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://t.co/MLjV5v8h7m
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร0-3739-3132 , 0-3739-3101-4 ต่อ62740

#กองทัพบก
#จปร
#CRMA

ที่อยู่

8 ถ.วิภาวดีรังสิต ซ.วิภาวดีรังสิต 4 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เว็บไซต์

http://www.ruksadindan.com/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

10 ธับวาคม วันรัฐธรรมนูญ​ ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ได้ทรงพระราชทาน รัฐธรรมนูญฉบับแรก แก่ปวงชนชาวไทย ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาสู่ระบอบประชาธิปไตยจนถึงทุกวันนี้ #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด
ภาพบรรยากาศการรับสมัครฯ นศท. ชั้นปีที่ 1 หญิง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
8 ธันวาคม วันนักศึกษาวิชาทหาร อุดมการณ์ นศท. น.น้ำหนึ่งใจเดียว กรมเกลียวสามัคคี ศ.ศึกษาดี มีความรู้ คู่คุณธรรม ท.ทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน #ศูนย์ประชาสัมพัน_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพัน_นรด
๗ ธันวาคม 2564 เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด
#5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ #น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9 #รักชาติตามคำพ่อสอน
#5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ #น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9 #รักชาติตามคำพ่อสอน
#5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ #น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9 #รักชาติตามคำพ่อสอน
#5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ #น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9 #รักชาติตามคำพ่อสอน
#5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ #น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9 #รักชาติตามคำพ่อสอน
#5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ #น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9 #รักชาติตามคำพ่อสอน
#5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ #น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9 #รักชาติตามคำพ่อสอน
#5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ #น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9 #รักชาติตามคำพ่อสอน