ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร (ศศท.)
มีหน้าที่เกี่ยวกับการฝึกและศึกษานักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)

เปิดเหมือนปกติ

" กิจกรรมจิตอาสา " กำลังพลจิตอาสาดำเนินการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนบ้านพักข้าราชการ ศศท.
28/10/2021

" กิจกรรมจิตอาสา " กำลังพลจิตอาสาดำเนินการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนบ้านพักข้าราชการ ศศท.

" กิจกรรมจิตอาสา " กำลังพลจิตอาสาดำเนินการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนบ้านพักข้าราชการ ศศท.
28/10/2021

" กิจกรรมจิตอาสา " กำลังพลจิตอาสาดำเนินการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนบ้านพักข้าราชการ ศศท.

สมเด็จพระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์ที่ทรงตั้งมั่นในพระราชปณิธาน อุทิศพระวรกาย กำลังพระราชทรัพย์เพื่อความวัฒนาถาวรของประเทศ...
23/10/2021

สมเด็จพระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์ที่ทรงตั้งมั่นในพระราชปณิธาน อุทิศพระวรกาย กำลังพระราชทรัพย์เพื่อความวัฒนาถาวรของประเทศ และประชาชนอันเป็นที่รักของพระองค์
#น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
#23ตุลาคมวันปิยมหาราช

สมเด็จพระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์ที่ทรงตั้งมั่นในพระราชปณิธาน อุทิศพระวรกาย กำลังพระราชทรัพย์เพื่อความวัฒนาถาวรของประเทศ และประชาชนอันเป็นที่รักของพระองค์
#น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
#23ตุลาคมวันปิยมหาราช

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรธ สถิตในดวงใจตราบนิรันด...
13/10/2021

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ
ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่๙ #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ
ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
#น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่๙ #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

ผบ.นรด. มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการประกวดบทเพลง โครงการ Music in the farm บทเพลงแห่งความรัก ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอัน...
08/10/2021

ผบ.นรด. มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการประกวดบทเพลง โครงการ Music in the farm บทเพลงแห่งความรัก ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่เพลง Army in the farm.
https://www.youtube.com/watch?v=STpThkpgBhE
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์วันที่ 8 ตุลาคม 2564ทรงเจริญพระชันษา 39 ปีขอพระ...
08/10/2021

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
วันที่ 8 ตุลาคม 2564
ทรงเจริญพระชันษา 39 ปี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัว
ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
วันที่ 8 ตุลาคม 2564
ทรงเจริญพระชันษา 39 ปี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัว
ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

๒๘ กันยายน ๒๕๖๔๑๐๔ ปีธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ชาวไทยจะได้ร่วมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และ...
28/09/2021

๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
๑๐๔ ปีธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ชาวไทยจะได้ร่วมเคารพธงชาติ
ร้องเพลงชาติ และชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
๑๐๔ ปีธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ชาวไทยจะได้ร่วมเคารพธงชาติ
ร้องเพลงชาติ และชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

วันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์)...
24/09/2021

วันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ซึ่งตรงกับ วันที่ 24 กันยายน ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้วัน ที่ 24 กันยายน ของทุกปีเป็นวันมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 เป็นต้นมา
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด​ #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท

วันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ซึ่งตรงกับ วันที่ 24 กันยายน ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศให้วัน ที่ 24 กันยายน ของทุกปีเป็นวันมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 เป็นต้นมา
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด​ #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท

สวัสดีครับ...ช่วงนี้น้องๆ นศท.เรียนออนไลน์โปรแกรมไหนกันครับ… Admin มีสาระความรู้มาฝากครับ...#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท#ศูนย...
20/09/2021

สวัสดีครับ...ช่วงนี้น้องๆ นศท.เรียนออนไลน์โปรแกรมไหนกันครับ… Admin มีสาระความรู้มาฝากครับ...
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

สวัสดีครับ...ช่วงนี้น้องๆ นศท.เรียนออนไลน์โปรแกรมไหนกันครับ… Admin มีสาระความรู้มาฝากครับ...
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

วันนี้นำสูตรการฉีดวัคซีนโควิดมาฝากกันครับ#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด
03/09/2021

วันนี้นำสูตรการฉีดวัคซีนโควิดมาฝากกันครับ
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

วันนี้นำสูตรการฉีดวัคซีนโควิดมาฝากกันครับ
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

30/08/2021

ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารได้จัดกำลังพลพลทหารที่จะปลดประจำการใน 31 ส.ค.64 ร่วมบริจาคโลหิต ตามที่มีการประชาสัมพันธ์เลือดหมดคลังทั่วประเทศ ณ สถาบันพยาธิวิทยา ศพม.จำนวน 12 นาย ได้ปริมาณโลหิต 5400 ซีซี
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด
18/08/2021

18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

วันนี้มีข้อปฏิบัติของ “ผู้ดูแลผู้ป่วย” ที่แยกกักตัวที่บ้าน  Home isolation มาฝากครับ #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชา...
16/08/2021

วันนี้มีข้อปฏิบัติของ “ผู้ดูแลผู้ป่วย” ที่แยกกักตัวที่บ้าน Home isolation มาฝากครับ #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

วันนี้มีข้อปฏิบัติของ “ผู้ดูแลผู้ป่วย” ที่แยกกักตัวที่บ้าน Home isolation มาฝากครับ #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

10/08/2021
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน

12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อ...
08/08/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 ส.ค.64 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 7-13 ส.ค.64
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 ส.ค.64 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 7-13 ส.ค.64
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

7 สิงหาคม วันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด
06/08/2021

7 สิงหาคม วันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

7 สิงหาคม วันรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

26/07/2021

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้างและ
พนักงานราชการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

วัน​เข้าพรรษา​คือวันที่พระภิกษุสงฆ์​นั้นเริ่มการจำวัดไม่ออกไปไหนตลอดจนครบ 3 เดือนในช่วงฤดูฝนเพื่อบำเพ็ญ​ศีลภาวนา #ศูนย์ป...
25/07/2021

วัน​เข้าพรรษา​คือวันที่พระภิกษุสงฆ์​นั้นเริ่มการจำวัดไม่ออกไปไหนตลอดจนครบ 3 เดือนในช่วงฤดูฝนเพื่อบำเพ็ญ​ศีลภาวนา #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

วัน​เข้าพรรษา​คือวันที่พระภิกษุสงฆ์​นั้นเริ่มการจำวัดไม่ออกไปไหนตลอดจนครบ 3 เดือนในช่วงฤดูฝนเพื่อบำเพ็ญ​ศีลภาวนา #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

24/07/2021
วันอาสาฬบูชา

วันอาสาฬ​บูชานั้นนับเป็นวันแรกที่ศาสนาพุทธ​ได้เกิดขึ้น และเป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัย​ครบองค์ 3 ประการคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 ...
23/07/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2564 #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2564 #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

ARMY BE WITH YOUทหารมีไว้ทำไมทหารไปไหนทหารทำอะไรอยู่ทหารอยู่เคียงข้างประชาชน เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ข้อมูล*: goog...
21/07/2021

ARMY BE WITH YOU

ทหารมีไว้ทำไม
ทหารไปไหน
ทหารทำอะไรอยู่

ทหารอยู่เคียงข้างประชาชน เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ข้อมูล*: google map
รพ.สนาม
รพ.ค่ายทหาร 37 แห่งทั่วประเทศ
ฌาปนสถาน ทบ

https://bit.ly/3zbcaLw

นอกเหนือจากนี้ ประชาชนสามารถประสานขอความช่วยเหลือผ่านหน่วยทหารใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือ ที่ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.
CALL CENTER: 02-270-5685-9 ตลอด 24 ชม.

#SMARTSoldiersStrongARMY
#ทหารมีไว้ทําไม

ARMY BE WITH YOU

ทหารมีไว้ทำไม
ทหารไปไหน
ทหารทำอะไรอยู่

ทหารอยู่เคียงข้างประชาชน เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ข้อมูล*: google map
รพ.สนาม
รพ.ค่ายทหาร 37 แห่งทั่วประเทศ
ฌาปนสถาน ทบ

https://bit.ly/3zbcaLw

นอกเหนือจากนี้ ประชาชนสามารถประสานขอความช่วยเหลือผ่านหน่วยทหารใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือ ที่ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.
CALL CENTER: 02-270-5685-9 ตลอด 24 ชม.

link ภาพ Infographic:

https://drive.google.com/file/d/1fYGUtGe1jTb99x2jPXg1w4yWESSEpZ-i/view?usp=drivesdk

#SMARTSoldiersStrongARMY
#ทหารมีไว้ทําไม

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสว...
12/07/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
https://wellwishes.royaloffice.th/

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ลงนามถวายพระพร ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
https://wellwishes.royaloffice.th/

02/07/2021
4 กรกฎาคม​วันคล้ายวันประสูติ​ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

4 กรกฎาคม​วันคล้ายวันประสูติ​ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

4 กรกฎาคม​วันคล้ายวันประสูติ​ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์#ศูน...
02/07/2021

4 กรกฎาคม​วันคล้ายวันประสูติ​ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

4 กรกฎาคม​วันคล้ายวันประสูติ​ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

26 มิถุนา วันสุนทรภู่​ครูกวี 4 แผ่นดิน​ สามัญชน​คนไทยคนแรกที่ UNESCO ยกย่อง​ให้เป็นบุคคล​สำคัญของโลกด้านวรรณกรรม​ #วันสุ...
23/06/2021

26 มิถุนา วันสุนทรภู่​
ครูกวี 4 แผ่นดิน​ สามัญชน​คนไทยคนแรกที่ UNESCO ยกย่อง​ให้เป็นบุคคล​สำคัญของโลกด้านวรรณกรรม​ #วันสุนทรภู่
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

26 มิถุนา วันสุนทรภู่​
ครูกวี 4 แผ่นดิน​ สามัญชน​คนไทยคนแรกที่ UNESCO ยกย่อง​ให้เป็นบุคคล​สำคัญของโลกด้านวรรณกรรม​ #วันสุนทรภู่
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

เร่งฉีด เร่งสร้างภูมิคุ้มกัน​หมู​่ เพื่อความเข้มแข็งของตัวเรา แนวทางขั้นตอนการขอรับการฉีดวัคซีน และการปฏิบัติ​ตัวหลังฉีด...
21/06/2021

เร่งฉีด เร่งสร้างภูมิคุ้มกัน​หมู​่ เพื่อความเข้มแข็งของตัวเรา แนวทางขั้นตอนการขอรับการฉีดวัคซีน และการปฏิบัติ​ตัวหลังฉีดวัคซีน​ #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด #covid_19

เร่งฉีด เร่งสร้างภูมิคุ้มกัน​หมู​่ เพื่อความเข้มแข็งของตัวเรา แนวทางขั้นตอนการขอรับการฉีดวัคซีน และการปฏิบัติ​ตัวหลังฉีดวัคซีน​ #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด #covid_19

๙ มิถุนายน วันอานันทมหิดล #วันอานันทมหิดล #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท  #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด #ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก
09/06/2021

๙ มิถุนายน วันอานันทมหิดล
#วันอานันทมหิดล #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด #ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก

ข้อมูล​วัคซีน​ COVID-19​ แต่ละตัวมีที่มาอย่างที่ไปอย่างไร #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด
05/06/2021

ข้อมูล​วัคซีน​ COVID-19​ แต่ละตัวมีที่มาอย่างที่ไปอย่างไร #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

ข้อมูล​วัคซีน​ COVID-19​ แต่ละตัวมีที่มาอย่างที่ไปอย่างไร #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

แอสตร้าเซนเนก้า รับมอบวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตในไทย โดยสยามไบโอไซเอนซ์ล็อตแรกตามแผนที่กำหนดแอสตร้าเซนเนก้า ประกาศพร้อมทยอย...
05/06/2021

แอสตร้าเซนเนก้า รับมอบวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตในไทย โดยสยามไบโอไซเอนซ์ล็อตแรกตามแผนที่กำหนด
แอสตร้าเซนเนก้า ประกาศพร้อมทยอยส่งมอบวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตในประเทศไทย ให้กับรัฐบาลใช้ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากที่สยามไบโอไซเอนซ์ได้ส่งมอบวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกได้สำเร็จตามแผน โดยพิธีส่งมอบได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด และ นายเจมส์ ทีก ประธานบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญนี้
ศูนย์การผลิตวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย เกิดจากความร่วมมือระหว่างแอสตร้าเซนเนก้าและสยามไบโอไซเอนซ์ ผู้ผลิตยาชีววัตถุชั้นนำของไทย เพื่อสนับสนุนให้ประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งนี้ แอสตร้าเซนเนก้าจะส่งมอบวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยล็อตแรกให้กับกระทรวงสาธารณสุขทันที ตามแผนการส่งมอบและเก็บรักษา เพื่อนำไปดำเนินการฉีดวัคซีนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนต่อไป และจะเริ่มส่งออกวัคซีนโควิด-19 ให้กับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท
#ศูนย์ประ​ชาสัมพันธ์_นรด

แอสตร้าเซนเนก้า รับมอบวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตในไทย โดยสยามไบโอไซเอนซ์ล็อตแรกตามแผนที่กำหนด
แอสตร้าเซนเนก้า ประกาศพร้อมทยอยส่งมอบวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตในประเทศไทย ให้กับรัฐบาลใช้ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากที่สยามไบโอไซเอนซ์ได้ส่งมอบวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกได้สำเร็จตามแผน โดยพิธีส่งมอบได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด และ นายเจมส์ ทีก ประธานบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญนี้
ศูนย์การผลิตวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย เกิดจากความร่วมมือระหว่างแอสตร้าเซนเนก้าและสยามไบโอไซเอนซ์ ผู้ผลิตยาชีววัตถุชั้นนำของไทย เพื่อสนับสนุนให้ประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเข้าถึงวัคซีนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งนี้ แอสตร้าเซนเนก้าจะส่งมอบวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยล็อตแรกให้กับกระทรวงสาธารณสุขทันที ตามแผนการส่งมอบและเก็บรักษา เพื่อนำไปดำเนินการฉีดวัคซีนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนต่อไป และจะเริ่มส่งออกวัคซีนโควิด-19 ให้กับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท
#ศูนย์ประ​ชาสัมพันธ์_นรด

5 มิถุนายน​วัน​สิ่งแวดล้อม​โลก #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก
05/06/2021

5 มิถุนายน​วัน​สิ่งแวดล้อม​โลก #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก

5 มิถุนายน​วัน​สิ่งแวดล้อม​โลก #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี​วันที่ 3 มิถุนายน
02/06/2021

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี​วันที่ 3 มิถุนายน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี​วันที่ 3 มิถุนายน

31 พฤษภาคม เป็นวันงดสูบบุหรี่​โลก​ ที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อ รณรงค์​ให้ผู้ที่สูบบุหรี่​งดสูบ และเป็นการให้ความรู้แก่บุคคล​ทั่...
27/05/2021

31 พฤษภาคม เป็นวันงดสูบบุหรี่​โลก​ ที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อ รณรงค์​ให้ผู้ที่สูบบุหรี่​งดสูบ และเป็นการให้ความรู้แก่บุคคล​ทั่วไป​ #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

31 พฤษภาคม เป็นวันงดสูบบุหรี่​โลก​ ที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อ รณรงค์​ให้ผู้ที่สูบบุหรี่​งดสูบ และเป็นการให้ความรู้แก่บุคคล​ทั่วไป​ #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

วันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศ...
19/05/2021

วันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

วันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

วันพืชมงคล๑๐ พฤษกาคม ๒๕๖๔วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีแต่โบราณ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรารขอ...
08/05/2021

วันพืชมงคล
๑๐ พฤษกาคม ๒๕๖๔
วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีแต่โบราณ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรารของชาติ
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

วันพืชมงคล
๑๐ พฤษกาคม ๒๕๖๔
วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีแต่โบราณ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรารของชาติ
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์_ศศท #ศูนย์ประชาสัมพันธ์_นรด

ที่อยู่

8 ถ.วิภาวดีรังสิต ซ.วิภาวดีรังสิต 4 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหารผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร:

วิดีโอทั้งหมด

วัตถุประสงค์

เพจ “ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร” เป็นเพจของทางส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล ภารกิจและการดำเนินงานของกองทัพบก หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตลอดจนศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ในสิ่งอันเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืองานที่มีความเกี่ยวข้องกับนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.) ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์(Social Media)

งานการผลิตสื่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย ในรูปแบบของ Animation ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการนำเสนอผ่านตัวการ์ตูนโดยมุ่งหวังให้นักศึกษาวิชาทหาร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ผู้ผลิตสื่อฯ ขอขอบคุณคำชื่นชมและคำแนะนำที่ทุกๆท่านมอบให้ ซึ่งจะเป็นกำลังอันสำคัญและเป็นแรงใจในการผลิตสื่อออกมาให้ได้รับชมในโอกาสต่อๆไป

สามารถกดติดตาม , like และ share ข่าวสารและข้อมูลอันเป็นประโยชน์ได้ที่เพจ “ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร”

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด