โรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย ว

โรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย ว เปิดสอนงานช่างไทยโบราณ เปิดรับสมัครนักเรียน ปีละหนึ่งครั้งช่วงเดือนมีค.-เม.ย ของทุกปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชประสงค์ให้สำนักพระราชวัง จัดตั้งโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) ขึ้นในพระบรมมหาราชวัง และได้รับพระราชทานพราชานุญาตให้ใช้หออุเทศทักษิณาเป็นอาคารเรียน เพื่อฝึกอบรมงานช่างต่าง ๆ เช่นเดียวกับวิทยาลัยในวัง (หญิง) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๙ และเมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๒ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ เปิดอาคารเรียน และโรงเรียนเริ่มทำการสอนในวันเดียวกัน

ปัจจุบันโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ได้เปิดสอน ๖ แผนกวิชาเอก คือ ๑.) แผนกวิชาช่างฝีมืองานเขียน ๒.) แผนกวิชาช่างฝีมืองานปั้น ๓.) แผนกวิชาช่างฝีมืองานแกะสลัก ๔.) แผนกวิชาช่างฝีมือช่างลายรดน้ำ ๕.) แผนกวิชาช่างฝีมืองานหัวโขน และ ๖.) แผนกวิชาช่างฝีมืองานประดับมุก นอกจากนี้ยังมีวิชาบังคับเลือก คือ วิชางานดนตรีในพระราชพิธีหลวง วิชาเสริมบังคับเรียน ๓ วิชา คือ ๑.) วิชาวาดเส้น ๒.) วิชาองค์ประกอบศิลป์ และ ๓.) วิชาประวัติศาสตร์ศิลป วิชาเลือกเสรี ๔ วิชา คือ ๑.) งานลงรักปิดทอง ๒.) งานแทงหยวก ๓.) งานเครื่องปั้นดินเผา และ ๔.) งานเขียนสีน้ำ

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ปีการศึกษา ๒๕๖๔***หมายเหตุ เนื่องจากสถานะการ การแพร่ระบาดเชื้อ covid-19 จึงขอเลื่อนกำหนดการต่างๆ อ...
16/04/2021
รายชื่อผู้สมัคร ๒๕๖๔.pdf

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ปีการศึกษา ๒๕๖๔
***หมายเหตุ เนื่องจากสถานะการ การแพร่ระบาดเชื้อ covid-19
จึงขอเลื่อนกำหนดการต่างๆ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด
ดังนั้น ขอให้ผู้มีรายชื่อ ติดตาม และรอแจ้งกำหนดการจากทางโรงเรียนอีกครั้ง
หากมีข้อสงสัยด้านอื่น
ติดต่อได้ที่ 02-2243308, 02-2211856

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564" ขยายเวลา หยุดการเรียนการสอน" เป็นวันที่ 4-31 มกราคม​ 2564​ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามปร...
04/01/2021

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564
" ขยายเวลา หยุดการเรียนการสอน" เป็นวันที่ 4-31 มกราคม​ 2564​ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศของ​ กทม.

ประกาศเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส​ (covid​ 19) ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง​ และพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปัจจ...
02/01/2021

ประกาศ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส​ (covid​ 19) ยังคงรุนแรงต่อเนื่อง​ และพื้นที่กรุงเทพมหานครมีปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว​ ดังนั้น​ ทางโรงเรียนฯ​ จึงขอหยุดการเรียนการสอนเพิ่มเติม​ ตามประกาศของ​ กทม.​ ตั้งแต่​ 4-17​ มกราคม​ 2563​ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ระเบียบการแต่กายเมื่อเข้าศึกศึกษาโรงเรียนช่างฝีมือในวัง(ชาย)
25/06/2020

ระเบียบการแต่กายเมื่อเข้าศึกศึกษา
โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(ชาย)

ประกาศการเปลี่ยนแปลงเวลาสอบสัมภาษณ์และ ลงทะเบียนมอบตัว
18/06/2020

ประกาศการเปลี่ยนแปลงเวลา
สอบสัมภาษณ์และ ลงทะเบียนมอบตัว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(ชาย) รุ่นที่ ๓๑โดยผู้ที่มีสิทธิเข้าศึกษาต้องมารายงานตัวในวันที่ ...
30/04/2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(ชาย) รุ่นที่ ๓๑
โดยผู้ที่มีสิทธิเข้าศึกษาต้องมารายงานตัวในวันที่
๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
: ลิ้งค์ดาวโหลด เอกสารมอบตัวและใบค้ำประกัน
https://drive.google.com/…/1pwUYvyzInPaopH25Sjw4Qe-lf…/view…
สอบถามข้อมูลอื่น เบอร์ 02-2211856

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
24/10/2016

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป เวลา ๐๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น . ทุกวัน (ยกเว้นช่วงมีพระราชพิธีบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท)

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ประจำปี ๒๕๕๙ ร
02/05/2016
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ประจำปี ๒๕๕๙ ร

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ประจำปี ๒๕๕๙ ร

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ประจำปี ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๒๘

คนยโสธร
20/02/2016

คนยโสธร

19-21 ก.พ. 2559

ประวัติความเป็นมา
...........................................
ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกในงานบุญมาฆบูชา
ร้อยมาลัยข้าวตอก แทนดอกมณฑารพนบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกในงานบุญ มาฆบูชา
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
"ร้อยมาลัยข้าวตอก แทนดอกมณฑารพ
นบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า"
ร่วมชื่นชมวิถีวัฒนธรรมอันบริสุทธิ์งดงาม
ของชุมขนลุ่มน้ำชี ในวันมาฆะบูชา
ที่ชาวฟ้าหยาด แห่งเมืองบั้งไฟโก้ยโสธร
จะนำ "ข้าวตอกสีขาว" มาร้อยเป็นมาลัยสายยาว
แทน "ดอกมณฑารพ" แห่งสรวงสวรรค์ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า “งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก” ที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของชุมชนลุ่มน้ำชี แห่งบ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ชาวบ้านจะนำข้าวตอกมาร้อยเป็นมาลัยสายยาวแทน “ดอกมณฑารพ” อันเป็นดอกไม้ทิพย์แห่งสรวงสวรรค์ แล้วจัดขบวนแห่ไปถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสานที่สืบทอดต่อเนื่องกันมา เฉพาะที่ชุมชนบ้านฟ้าหยาดแห่งนี้ เท่านั้น
ความเป็นมาของประเพณีแห่มาลัยนี้ มีปรากฏในพระไตรปิฎกส่วนที่ว่าด้วยพระสุตตันตปิฎก บทปรินิพพานสูตร กล่าวคือ ดอกมณฑารพ ซึ่งเป็นดอกไม้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีความสวยงามและมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ เวลาที่ดอกมณฑารพจะบาน หรือร่วงหล่น ก็ต้องมีเหตุการณ์สำคัญๆเท่านั้น คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน จตุรงคสันนิบาต และทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตนสูตร ดอกมณฑารพจึงได้ร่วงหล่นลงมายังโลกมนุษย์
ครั้งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ที่เมืองกุสินารา ดอกมณฑารพ นี้ก็ได้ร่วงหล่นลงมาทั้งก้านและกิ่ง เปรียบเหมือนความเสียอกเสียใจพิไรรำพันต่อการเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมถึงเหล่าพระภิกษุ ผู้ได้ชื่อว่าอรหันตขีนาสพทั้งหลายด้วย หมู่เหล่าข้าราชบริพาร ประชาชนทั้งหลายได้พากันมาถวายสักการะพระบรมศพ อีกทั้งยังได้พากันเก็บนำดอกมณฑารพที่ร่วงหล่นลงมาเพื่อไปสักการบูชา และรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไปดอกมณฑารพ ที่เก็บมาสักการะบูชาเริ่มเหี่ยวแห้งและหมดไป
เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระปัญญาธิคุณ พระกรุณาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ รวมทั้งเหตุการณ์ในวันสำคัญต่างๆ ชาวพุทธจึงได้พากันนำเอาข้าวตอกมาสักการะบูชา เพราะถือว่าข้าวเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และเป็นของสูงที่มนุษย์จะขาดไม่ได้ การจัดข้าวตอกดอกไม้ถวายเป็นพุทธบูชามีจุดเริ่มต้นเมื่อไหร่นั้น ยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่เชื่อกันว่าแรกๆ จะใส่พานไว้โปรยเวลาพระสงฆ์เทศนา ต่อมาจึงมีการนำมาประดิษฐ์ตกแต่งที่เห็นว่าสวยงาม สืบทอดกันเรื่อยมา จากการตกแต่งมาลัยเพื่อความสวยงามก็พัฒนามาเรื่อยๆจนกลายเป็นการประกวดประชันกัน เมื่อมาลัยร้อยได้สวยงามก็เริ่มมีการแห่แหน ให้เป็นการเป็นงานขึ้นมาด้วย ประกอบพิธีนั้น จนกลายเป็นงานที่ใหญ่ขึ้นมีการฟ้อนรำประกอบขบวน และกลายเป็นประเพณีแห่มาลัยในปัจจุบันและจัดให้มีขึ้น ในวันมาฆบูชา ของทุกๆปี

Redcrossfundraising - สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
16/02/2016

Redcrossfundraising - สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

#งานบุญต้องแชร์ #แชร์เพื่อส่งต่อบุญ ^^

งานบุญครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีกับงานกาชาดประจำปี 2559 "ใต้ร่มพระบารมี สดุดี 84 พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย"

เตรียมพบกับ...งานกาชาดประจำปี 2559 มหกรรมเพื่อการกุศลประจำปีครั้งยิ่งใหญ่ตระการตากับนิทรรศการและขบวนรถประดับไฟเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด "ใต้ร่มพระบารมี สดุดี 84 พรรษา สภานายิกาสภากาชาดไทย" และพบกับกิจกรรมเพื่อการกุศล พร้อมทั้งความบันเทิงจากศิลปิน ดารา มากมาย

กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2559 รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

...เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล เที่ยวงานกาชาด ที่สวนอัมพร...

http://www.redcrossfundraising.org/th/html/agencydetail.aspx?ContentID=2551&CategoryID=88

#redcrossfair2016 #งานกาชาดปี2559 #redcrossfundraising

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ตำแหน่ง...
15/01/2016
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ตำแหน่ง...

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ตำแหน่ง...

สถานเอกอัครราชทูต ณ โตเกียว

Queen Sirikit Museum of Textiles
07/01/2016

Queen Sirikit Museum of Textiles

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาเรื่อง “กว่าจะเป็นโขนพระราชทาน” โดย ดร.อนุชา ทีรคานนท์ และดร.สุรัตน์ จงดา ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น. ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ และการแสดงโขนในช่วงบ่าย
กิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: รับจำนวนจำกัด
ผู้สนใจกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า
ติดต่อสำรองที่นั่ง: ๑. โทร ๐-๒๒๒๕-๙๔๒๐, ๐-๒๒๒๕-๙๔๓๐ ต่อ ๐ หรือ ๒๔๕ ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
๒. ข้อความทางเฟซบุ๊https://xn--www-dkl.facebook.com/qsmtthailand

On Monday 11th January, Join “The Royal Khon” talk at the Queen Sirikit Museum of Textiles. The talk will start at 10.00 A.M. - 12.00 P.M. and enjoy the Royal Khon Performance in the afternoon. Please register in advance. Should you have any queries, please contact the customer service at 02-225-9421-3 ext. 0 or Message on Facebook: www.facebook.com/qsmtthailand.

Queen Sirikit Museum of Textiles
04/01/2016

Queen Sirikit Museum of Textiles

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในงาน 'QSMT Celebration' ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ พระบรมมหาราชวัง ในวันศุกร์ที่ ๘ ถึงวันจันทร์ที่๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น. ภายในงานพบกับกิจกรรมการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ พร้อมชมการสาธิตงานหัตถศิลป์ชั้นสูงจากโรงเรียนช่างฝีมือในวัง และอาหารจากโครงการฟาร์มตัวอย่าง

Queen Sirikit Museum of Textiles would like to invite you to celebrate the Auspicious Occasion of Her Majesty Queen Sirikit’s 7th Cycle (84th) Birthday Anniversary, 12th August 2016. Join "QSMT Celebration" at the Queen Sirikit Museum of Textiles on 8th-11th January 2016, 9AM-6PM. Lots of interesting activities, workshops, demonstration, shows, and shops are await for you.

ปี ๒๕๕๖ ครบรอบ ๒๕ ปี โรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย
29/11/2015

ปี ๒๕๕๖ ครบรอบ ๒๕ ปี โรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย

ภาพประทับใจเมื่อครั้งแรก ในพิธีไหว้ครูของนักศึกษา รุ่นที่ ๑

The Royal Craftsmen School
21/10/2015

The Royal Craftsmen School

We would like to thank you all of you, especially to the Thai and Japan government, family host. and thank you to my friend from all country.
thank you for your warm welcome and take care my student, you are the best team JENESYS 2015
(We ask permission to take pictures of friends for sharing.)

นายจีรพงศ์ ชนะจอหอ ตัวแทนนักศึกษาโรงเรียนช่างฝีมือในวัง(ชาย) ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2015 ณ ประเทศญี่ปุ...
11/10/2015

นายจีรพงศ์ ชนะจอหอ ตัวแทนนักศึกษาโรงเรียนช่างฝีมือในวัง(ชาย) ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2015 ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 11-20 ตุลาคม 2558 (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน) รูปภาพ.cr:อ.ประเทือง ทองรอด

เตรียมงานเทศน์มหาชาติโรงเรียนจิตรลดา
26/09/2015

เตรียมงานเทศน์มหาชาติโรงเรียนจิตรลดา

21/09/2015

หลังจากที่รอการปรับปรุงหน้า facebook มาอย่างยาวนาน ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า จึงไม่รอต่อไปเลยสร้าง facebook อันใหม่ขึ้นตามลิงค์นี้ครับ (อันเดิมคือ /rcmsc นั้นต้องรอการปรับปรุงของfacebook ซึ่งท่านอาจได้รับคำขอเป็นเพื่อนอีกครั้งจากเรา)

https://www.facebook.com/royal.craftsmen

โรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย ในพระบรมมหาราชวัง
21/09/2015

โรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย ในพระบรมมหาราชวัง

คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ฯ และนักศึกษาโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมนำแจกันดอกไม้ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

20/08/2015
โรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย ในพระบรมมหาราชวัง

โรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย ในพระบรมมหาราชวัง

กิจกรรมร้อยรักจากลูกที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน และร่วมสืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์ผ้าไทย

ช่วง Good Idea : กิจกรรมร้อยรักจากลูก
written by : newmedia
ที่มา : http://www.tnamcot.com/content/256785
Thai News Agency สำนักข่าวไทย

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

17/08/2015

ประกาศโปรดทราบ...
เนื่องจากยังไม่มีคำสั่งให้ปิดหรือให้หยุดทำการเรียนการสอนจากรัฐบาล ขอให้นักศึกษาทุกท่านมาเรียนตามปกติ
หากนักศึกษาพิจารณาแล้วว่า "อาจมีความเสี่ยงในการเดินทาง กรุณาโทรแจ้งให้อาจารย์ประจำแผนกของท่านทราบถึงความจำเป็นครับ"
๑๐ พื้นที่อันตราย บก.ควบคุม ม.พัน.๑ รอ. รายงานพื้นที่อันตราย
๑.เเยกราชประสงค์
๒.แยกประทุมวัน
๓.ถนนสีลม
๔.ถนนข้าวสาร
๕.เเยกนาราธิวาส
๖.อนุสาวรีย์ชัยสี่ฝั่ง
๗.แยกตึกชัย
๘.สวนเบญจศิริ
๙.ซอยทองหล่อ
๑๐.ถนนสุขุมวิท

ขอเชิญนักเรียน และเจ้าหน้าที่ และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม วันในอังคารที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๔๕ น. มาพร้อมกันที่หน้าห้...
29/07/2015

ขอเชิญนักเรียน และเจ้าหน้าที่ และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม วันในอังคารที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๔๕ น. มาพร้อมกันที่หน้าห้องสมุด

ขอเชิญนักเรียน และเจ้าหน้าที่ และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม วันในอังคารที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๔๕ น. มาพร้อมกันที่หน้าห้องสมุด

ถวายพุ่มเทียนเป็นพุทธบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
21/07/2015

ถวายพุ่มเทียนเป็นพุทธบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ประกาศแจ้งมาเพื่อทราบ ในวันอังคาร ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นักเรียนทุกท่านโปรดมาพร้อมกันเวลา ๐๗.๓๐ น. ที่หน้าห้องสมุด เพื่อนำ...
19/07/2015

ประกาศแจ้งมาเพื่อทราบ ในวันอังคาร ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นักเรียนทุกท่านโปรดมาพร้อมกันเวลา ๐๗.๓๐ น. ที่หน้าห้องสมุด เพื่อนำพุ่มเทียนไปถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) เนื่องในวันเข้าพรรษา ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก นักเรียนสามารถเตรียมพวงมาลัย ดอกไม้ธูปเทียน ไปได้ครับ

และในวันพุธ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ตั้งขบวนแห่เทียนพรรษา ไปถวายที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม (วัดโพธิ์) ควรมาถึงโรงเรียนฯ เวลา ๐๗.๔๕ น. ก่อนเวลานัดหมาย ๑๕ นาที ครับ

การประดับตกแต่งต้นเทียนฯ เริ่มวันจันทร์ ที่ ๒๗ นี้ กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ นี้ เชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมหลังเวลาเรียนที่แผนกช่างเขียน และบริเวณหน้าห้องสมุด...

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ร่วมกับกิจกรรมพิเศษร่วมกับพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดฝึกอบ...
20/06/2015

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ร่วมกับกิจกรรมพิเศษร่วมกับพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดฝึกอบรมพิเศษเชิงปฏิบัติการ งานช่างฝีมือลายรดน้ำ สำหรับผู้สนใจทั่วไป

โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ร่วมกับกิจกรรมพิเศษร่วมกับพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดฝึกอบรมพิเศษเชิงปฏิบัติการ งานช่างฝีมือลายรดน้ำ สำหรับผู้สนใจทั่วไป

ร่วมงานฉลอง ๑๕๐ ปี วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ๗-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๔
07/06/2015

ร่วมงานฉลอง ๑๕๐ ปี วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ๗-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๔

26/05/2015

นักเรียนที่ยังไม่มาถ่ายรูปติดบัตร วันอังคาร ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วันสุดท้ายครับ ก่อนเวลา ๑๑.๓๐ น. หลังจากนี้ ท่านต้องไปเสียเงินถ่ายรูปเองนะครับ และจะทำให้เพื่อนได้รับบัตรประจำตัวช้าไปด้วยครับ

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับตัวท่านเอง ชื่อ-นามสกุล ว่าถูกต้องหรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งให้ทราบผ่านหน้า (รหัส ...
25/05/2015

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับตัวท่านเอง ชื่อ-นามสกุล ว่าถูกต้องหรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งให้ทราบผ่านหน้า (รหัส ๖ ตัว คือหมายเลขประจำตัวนักเรียนของท่าน)

สำหรับรูปที่ไม่มีชื่อ-นามสกุล หมายถึง วันที่มาถ่ายรูปมีการสลับลำดับที่กัน จึงไม่แน่ใจว่าใครเป็นใคร ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วในการทำบัตรฯ ถ้าสามารถแจ้งผ่านหน้าเพจก็จะเป็นการดี ทั้งนี้จะมีการพิมพ์เอกสารให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันความถูกต้องครับ

ขออภัยในความผิดพลาดและความไม่สะดวกนะครับ

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับตัวท่านเอง ชื่อ-นามสกุล ว่าถูกต้องหรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งให้ทราบผ่านหน้า (รหัส ๖ ตัว คือหมายเลขประจำตัวนักเรียนของท่าน)

สำหรับรูปที่ไม่มีชื่อ-นามสกุล หมายถึง วันที่มาถ่ายรูปมีการสลับลำดับที่กัน จึงไม่แน่ใจว่าใครเป็นใคร ดังนั้น เพื่อความรวดเร็วในการทำบัตรฯ ถ้าสามารถแจ้งผ่านหน้าเพจก็จะเป็นการดี ทั้งนี้จะมีการพิมพ์เอกสารให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันความถูกต้องครับ

ขออภัยในความผิดพลาดและความไม่สะดวกนะครับ

ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับนักเรียน รุ่นที่ ๒๗ อย่างเป็นทางการ
15/05/2015

ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับนักเรียน รุ่นที่ ๒๗ อย่างเป็นทางการ

ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับนักเรียน รุ่นที่ ๒๗ อย่างเป็นทางการ

วันนี้ลงทะเบียนเรียน รุ่นที่ ๒๗
08/05/2015

วันนี้ลงทะเบียนเรียน รุ่นที่ ๒๗

เพื่อป้องกันการผิดพลาดซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ สามารถตรวจสอบรายชื่ออย่างเป็นทางการได้ที่รายชื่อที่แสดงนี้ครับ หากมีข้อสงสัยประ...
05/05/2015

เพื่อป้องกันการผิดพลาดซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ สามารถตรวจสอบรายชื่ออย่างเป็นทางการได้ที่รายชื่อที่แสดงนี้ครับ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาแจ้งให้เราทราบผ่านหน้าเพจครับ

เพื่อป้องกันการผิดพลาดซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ สามารถตรวจสอบรายชื่ออย่างเป็นทางการได้ที่รายชื่อที่แสดงนี้ครับ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาแจ้งให้เราทราบผ่านหน้าเพจครับ

ที่อยู่

ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
Bangkok
10200

เบอร์โทรศัพท์

02 221 1856

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย วผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย ว:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตแนะนำร้าน ตอนนี้ร้าน Jprint ณ ท่าเรือมหาราช ใกล้ร้านเสวย มีบริการ print plot scan ตั้งแต่ A2 A1 A0 โทร 0898951339
งานของ ศิลปินเอกของโลก สอง พันรายณ์ ก็เตรียมเดินหน้าต่อไป การขัดขวางเข้าในวังเป็นคนที่หนักแผ่นดินขายชาติ เพราะว่าการสร้างมรดกโลกบนแปผ่นดินไทยในครั้งนี้ เป็นการได้เอกราชกลับคืนมาสู่แผ่นดินอย่างใหญ่หลวงของปวงชนชาวไทย