สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเร

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเร โรงเรียนที่สอนการทำเฟอร์นิเจอร์ที่ดีที่สุด ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ตั้งแต่ง สมัยเป็นวิทยาลัย,วิทยาเขต,และพัฒนาจนเป็นมหาวิทยาลัย
ช่างเคหภัณฑ์, อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน,จนกระทั่งพัฒนาเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
ขอความกรุณาอย่าโพสต์ข้อความที่ผิดกฎหมาย หมิ่นประมาท แก่บุคคลที่สาม และขอความกรุณาอย่าโพสต์ข้อความทางการเมืองครับ
หากมีข้อสงสัยสอบถามที่สาขาวิชา email: [email protected]
(1)

เปิดเหมือนปกติ

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร   ฉบับ 2565. ประชุมในรูปแบบ  online. แต่ยังคงไว้ซึ่งความตั้งใจในคุณภาพ ณ.google. Meet. วันที่ 6...
07/05/2021

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ฉบับ 2565. ประชุมในรูปแบบ online. แต่ยังคงไว้ซึ่งความตั้งใจในคุณภาพ ณ.google. Meet. วันที่ 6 พ.ค.2564

Photos from สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือน และการออกแบบ's post
06/05/2021

Photos from สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือน และการออกแบบ's post

ทรงพระเจริญสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
04/05/2021

ทรงพระเจริญสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

ทรงพระเจริญสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันฉัตรมงคลข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์จงทรงพระเจริญด้วยเกล้...
03/05/2021

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันฉัตรมงคล

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันฉัตรมงคล

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔เนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ครบรอบ ๒ ปี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท...
01/05/2021

๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
เนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ครบรอบ ๒ ปี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
เนื่องในโอกาสวันคล้ายพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ครบรอบ ๒ ปี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

๒๙ เมษายน ๒๕๔๘วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูรสิริวิบูลยราชกุมาร๒๙ เมษายน...
29/04/2021

๒๙ เมษายน ๒๕๔๘
วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร
สิริวิบูลยราชกุมาร
๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ในปีนี้พระองค์มีพระชันษาครบ ๑๖ ปี
ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนกละการออกแบบ ขอน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคล
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นพระมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทย ตลอดกาล ตลอดไป

๒๙ เมษายน ๒๕๔๘
วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร
สิริวิบูลยราชกุมาร
๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ในปีนี้พระองค์มีพระชันษาครบ ๑๖ ปี
ปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนกละการออกแบบ ขอน้อมเกล้าถวายพระพรชัยมงคล
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นพระมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทย ตลอดกาล ตลอดไป

ติต่อทะเบียน covit19. รอบ 3
27/04/2021

ติต่อทะเบียน covit19. รอบ 3

ติต่อทะเบียน covit19. รอบ 3

ประกาศฉบับที่10
08/04/2021

ประกาศฉบับที่10

การอนุรักษ์กับการพัฒนาเราพิจารณาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=227472722502248&id=11552...
03/04/2021

การอนุรักษ์กับการพัฒนาเราพิจารณาสิ่งที่เหมาะสมที่สุด
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=227472722502248&id=115520747030780

#ส่องเทรนด์UniversityPolicy_หลังพ้นCOVID19 💡📑

🚩 โลกอุดมศึกษาหลังโควิด19 เปลี่ยนแปลงไป มหาวิทยาลัยทั่วโลกต่างปรับนโยบายเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

⚠ ERM Connect ได้สำรวจและวิเคราะห์นโยบายของมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆ ทั้งสิงคโปร์ อังกฤษ สหรัฐ และออสเตรเลีย ที่ประกาศใช้ในช่วงปี 2020 - 2021 เพื่อให้มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาทบทวนนโยบายและเป้าหมายหลังการระบาดของโควิด19 สิ้นสุดลง

===========
💡 นโยบายที่มหาวิทยาลัยโฟกัสสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ด้าน โดยมีจุดเน้นดังต่อไปนี้

1️⃣ ด้านการศึกษา I Education
🔹Lifelong Learning > การเรียนรู้ตลอดชีวิต
Research-based Education > การศึกษาที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
Student Experiences > ประสบการณ์ของผู้เรียน
Digital Technology > เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษา

2️⃣ ด้านวิจัยและนวัตกรรม I Rsearch & Innovation
🔹High Impact Research > การวิจัยที่สร้างผลกระทบสูง
Entrepreneurship/Enterprising > ความเป็นผู้ประกอบการ/การประกอบกิจการจากงานวิจัยและนวัตกรรม
Innovation Ecosystem > ระบบนิเวศนวัตกรรม
Interdisciplinary >การวิจัยแบบสหสาขาวิชาร่วมกัน

3️⃣ ด้านพัฒนาสังคม I Community
🔹Sustainable Society > การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน และเป้าหมาย SDGs
Global Impact > การสร้างผลกระทบที่มีผลต่อโลก
Wellbeing > สุขภาวะที่ดีทั้งทางกายและจิตใจ
Diversity > ความหลากหลายรูปแบบต่างๆ ทั้งทางเพศ เชื้อชาติ ความคิด เป็นต้น

4️⃣ ด้านสิ่งสนับสนุนความสำเร็จ I Enabler
🔹Talent Development > ระบบการพัฒนาคนเก่งของมหาวิทยาลัยภายใต้วิถีใหม่
Culture Building > การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งและพฤติกรรมใหม่ในยุคหลังโควิด19
International Reputation > การสร้างชื่อเสียงระดับนานาชาติเพื่อขยายโอกาสในการรับผู้เรียน พร้อมได้รับการยอมรับในวงกว้าง
Financial Investment > การลงทุนทางการเงินของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมปรับโครงสร้างพื้นฐานและกลไกใหม่ของมหาวิทยาลัยในโลกวิถีใหม่

🚨 ดังนั้นเมื่อบริบทของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนไป ช่วงปี 2020 – 2021 มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลกปรับจุดเน้นของนโยบายใหม่ หลังจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 สำหรับมหาวิทยาลัยของท่านได้มีการทบทวนหรือปรับทิศทางของนโยบายตามแนวโน้มของโลกที่เปลี่ยนไปแล้วหรือยังครับ?

✔แหล่งข้อมูล :
นโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
Nanyang Technological University
Imperial College London
University of Leeds
University of Melbourne
Boston University

✔ศึกษาเพิ่มเติม: https://drive.google.com/drive/folders/1KdrdO-J__mtJioSZjx68-8Eh9FheeJXe?usp=sharing

==============
📣ถ้าใครอยากเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม หรือเสนอให้ ERM Connect แชร์ประเด็นอะไร ทัก Inbox เรามาได้เลยฮะ!
สอบถามรายละเอียดได้ที่ Inbox หรือ Line : Knack88
Email: [email protected] หรือโทร. 092-250-0233
#ERM #บริหารความเสี่ยง #RiskCulture #UniversityPostCovid #Policy

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี...
02/04/2021

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๖ พรรษา
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลบีราชมงคลกรุงเทพ

ผลงานการออกแบบและผลิตในรายวิชา Prototype Art ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ ชั้นปีที่ 3#ออกแบบเอง ...
26/03/2021

ผลงานการออกแบบและผลิตในรายวิชา Prototype Art ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ ชั้นปีที่ 3
#ออกแบบเอง #ผลิตเอง #ทดสอบเอง #เรื่องจริงทางFurniture #UTK #มทรกรุงเทพ #เทคนิคกรุงเทพฯ

ผลงานของน้องปี 1
12/03/2021
Furniture Design ! | ✏️ การสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบงานสไตล์เราเอง 🧸✨

ผลงานของน้องปี 1

คลิปวิดีโอนี้ทำเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบง่ายๆในแบบของเราเอง หวังว่าจะเป็นคำแนะ.....

Modern form ต้องการคนไปทำงานครับ
02/03/2021

Modern form ต้องการคนไปทำงานครับ

Modern form ต้องการคนไปทำงานครับ

ช่วยเหลือ นักศึกษา
27/02/2021

ช่วยเหลือ นักศึกษา

ช่วยเหลือ นักศึกษา

มหาวิทยาลัยค่าเทอม 2 /2563
27/02/2021

มหาวิทยาลัยค่าเทอม 2 /2563

มหาวิทยาลัยค่าเทอม 2 /2563

ฝากประชาสัมพันธ์รับสมัครงานครับ
03/02/2021

ฝากประชาสัมพันธ์รับสมัครงานครับ

ฝากประชาสัมพันธ์รับสมัครงานครับ

ประกาศฉบับที่6
28/01/2021

ประกาศฉบับที่6

22 ม.ค. 2564. ภายใต้ภาวะ covit19 รอบ 2. การศึกษา ด้านสหกิจ  ยังคงดำเนินการต่อ  โดยเรียนรู้และปรับตัวของนักศึกษา สาขาวิชา...
22/01/2021

22 ม.ค. 2564. ภายใต้ภาวะ covit19 รอบ 2. การศึกษา ด้านสหกิจ ยังคงดำเนินการต่อ โดยเรียนรู้และปรับตัวของนักศึกษา สาขาวิชาได้รับโอกาสจากบริษัท IDEAL1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงษ์ ตรีตรง ที่เราติดตาม และรู้จักท่านในรายการ อยู่สบาย ที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาของสาขาวิชา ตลอดมา

รับเข้าปี  2563. เป็นต้นไป
20/01/2021

รับเข้าปี 2563. เป็นต้นไป

18/01/2021
.

18 ม.ค. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

https://www.facebook.com/396296577160676/posts/2230005830456399/
07/01/2021

https://www.facebook.com/396296577160676/posts/2230005830456399/

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เรื่อง แนวปฏิบัติการชำระเงินของนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผ่อนผันค่าเทอม
06/01/2021

ผ่อนผันค่าเทอม

ผ่อนผันค่าเทอม

ประกาศฉบับที่4
03/01/2021

ประกาศฉบับที่4

3 มกราคม 64  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประชุมหัวหน้าสาขาฯ สรุปเรื่องการสอนออนไลน์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเขียนรายงานการท...
03/01/2021

3 มกราคม 64 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประชุมหัวหน้าสาขาฯ สรุปเรื่องการสอนออนไลน์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การเขียนรายงานการทำงานระหว่าง WFH 4-17 มกราคม 64

เรียน online  ต่อ
02/01/2021

เรียน online ต่อ

การผ่อนผัน
29/12/2020

การผ่อนผัน

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2199557266834589&id=396296577160676
26/12/2020

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2199557266834589&id=396296577160676

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาชาย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เกิดปี พ.ศ.2543 ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร เดือนเมษายน 2564 ที่มีความประสงค์ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร สามารถส่งหลักฐาน ตั้งแต่วันนี้ - 25 ธันวาคม 2563 ณ งานวิชาทหารและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 37 ชั้น 1

รายละเอียดขั้นตอนการขอผ่อนผัน >> https://drive.google.com/file/d/1m5jwC-1jcLso2FWL2nZVC-rKXNSLJ1Ab/view

ดาวโหลดใบคำร้องทั่วไป >> https://drive.google.com/file/d/10Rhp40X7KejzsMT86oe64e_nlWpkQVs3/view?usp=sharing

Covit19. เรายังสอนได้
25/12/2020

Covit19. เรายังสอนได้

ปิดการเรียนการสอนชั่วครางตั้งแต่ 23 ธ.ค.63-3 ม.ค.64 เรียนออนไลน์ ที่บ้านครับ
22/12/2020

ปิดการเรียนการสอนชั่วครางตั้งแต่ 23 ธ.ค.63-3 ม.ค.64 เรียนออนไลน์ ที่บ้านครับ

ประกาศโควิท19  ณ. 20ธค63
20/12/2020

ประกาศโควิท19 ณ. 20ธค63

ที่อยู่

ถนนนางลิ้นจี่ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
Bangkok
10120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

งานวิจัยร่วมมือ ระวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร กับ มทร.กรุงเทพ โดย ผศ.วิชัย, ผศ.สูนฤต, อ.สุริยา, อ.ธนวรรณ
หนึงภาระกิจหลักของมหาวิทยาลัย บริการวิชาการให้ผู้สูงอายุ ที่อยุธยา
ขอบคุณ...ครับ