สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเร

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเร โรงเรียนที่สอนการทำเฟอร์นิเจอร์ที่ดีที่สุด ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ตั้งแต่ง สมัยเป็นวิทยาลัย,วิทยาเขต,และพัฒนาจนเป็นมหาวิทยาลัย
ช่างเคหภัณฑ์, อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน,จนกระทั่งพัฒนาเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
ขอความกรุณาอย่าโพสต์ข้อความที่ผิดกฎหมาย หมิ่นประมาท แก่บุคคลที่สาม และขอความกรุณาอย่าโพสต์ข้อความทางการเมืองครับ
หากมีข้อสงสัยสอบถามที่สาขาวิชา email: [email protected]

เปิดเหมือนปกติ

📌ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ เปิดรับสมัคร ครูจ้างสอน แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน ...
10/09/2021
รับสมัครครูจ้างสอน-แผนกเฟอร์นิเจอร์ฯ (ปชส.).pdf

📌ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ เปิดรับสมัคร ครูจ้างสอน แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน สอนนักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส.
✅รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ก.ย. 64

https://drive.google.com/file/d/1LuQs4mMavgcZtAHMIedTkeRsklYueCt_/view?fbclid=IwAR3QRXQss8qaf_5dA9kfu1b3WTfejFrr8SAGcoOM2MtxVB2N8fuvuuWnuuE

วินัยนั้น เมื่อนำมาฝึกหัดปฏิบัติจะเป็นดังข้อบังคับที่ควบคุมบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติเป็นระเบียบ จึงอาจทำให้เกิดความอึดอัดลำ...
17/08/2021

วินัยนั้น เมื่อนำมาฝึกหัดปฏิบัติจะเป็นดังข้อบังคับที่ควบคุมบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติเป็นระเบียบ จึงอาจทำให้เกิดความอึดอัดลำบากใจ เพราะต้องฝืนกระทำ แต่เมื่อปฏิบัติไปให้ชิน จนรู้สึกว่าเป็นไปโดยอัตโนมัติแล้ว ก็จะสำเร็จผล ทำให้เป็นคนมีระเบียบและเป็นระเบียบ คือ คิดก็เป็นระเบียบ ทำก็เป็นระเบียบ ตามลำดับขั้นตอน ตามกาลเทศะ ตามความพอเหมาะพอควร หายสับสน หายลังเล และหายขัดแย้ง ทั้งในความคิด ทั้งในการทำงาน สามารถนำวิชาความรู้และความชำนาญทุกๆ ประการไปใช้ได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว สำเร็จผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย ช่วยให้เกิดประโยชน์สมบูรณ์บริบูรณ์ตามจุดหมาย ทั้งจะเกื้อกูลรักษาผู้มีวินัยให้เจริญสวัสดีทุกเมื่อ…
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ หาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๕
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
ทรงสถิตในดวงใจไทยทั้งผอง
#เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์

วินัยนั้น เมื่อนำมาฝึกหัดปฏิบัติจะเป็นดังข้อบังคับที่ควบคุมบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติเป็นระเบียบ จึงอาจทำให้เกิดความอึดอัดลำบากใจ เพราะต้องฝืนกระทำ แต่เมื่อปฏิบัติไปให้ชิน จนรู้สึกว่าเป็นไปโดยอัตโนมัติแล้ว ก็จะสำเร็จผล ทำให้เป็นคนมีระเบียบและเป็นระเบียบ คือ คิดก็เป็นระเบียบ ทำก็เป็นระเบียบ ตามลำดับขั้นตอน ตามกาลเทศะ ตามความพอเหมาะพอควร หายสับสน หายลังเล และหายขัดแย้ง ทั้งในความคิด ทั้งในการทำงาน สามารถนำวิชาความรู้และความชำนาญทุกๆ ประการไปใช้ได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว สำเร็จผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย ช่วยให้เกิดประโยชน์สมบูรณ์บริบูรณ์ตามจุดหมาย ทั้งจะเกื้อกูลรักษาผู้มีวินัยให้เจริญสวัสดีทุกเมื่อ…


พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ หาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๕
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

ทรงสถิตในดวงใจไทยทั้งผอง
#เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์

12 สิงหาคม คล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งย...
11/08/2021

12 สิงหาคม คล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพพระพุทธเจ้า คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

บทความวิจัย 2021. 5-6. สค 2564
07/08/2021

บทความวิจัย 2021. 5-6. สค 2564

ข่าว นักศึกษา
30/07/2021

ข่าว นักศึกษา

🌟⚜️๒๘ กรกฎาคม⚜️🌟เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะครูอาจารย์ เจ้าห...
27/07/2021

🌟⚜️๒๘ กรกฎาคม⚜️🌟
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

🌟⚜️๒๘ กรกฎาคม⚜️🌟
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘...
23/07/2021
หน้าหลัก

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

หน่วยราชการในพระองค์ สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี ข่าวในพระราชสำนัก จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แ....

ลดค่าเทอม
21/07/2021

ลดค่าเทอม

ลดค่าเทอม

ปฐมนิเทศ นักศึกษา 1. 2564 เก็บเป็นหลักฐาน
14/07/2021

ปฐมนิเทศ นักศึกษา 1. 2564 เก็บเป็นหลักฐาน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ขอพระองค์...
09/07/2021

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ขอพระองค์มีพระพลามัยที่แข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ขอพระองค์มีพระพลามัยที่แข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 8 ก.ค.2564 ในรูปแบบ online เป็นปีที่ 2 ในรูปแบบ covid 19
08/07/2021

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 8 ก.ค.2564 ในรูปแบบ online เป็นปีที่ 2 ในรูปแบบ covid 19

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔เฉลิมพระชนมพรรษาขอพระองค์ทรงพระเจริญ
03/07/2021

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เฉลิมพระชนมพรรษา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เฉลิมพระชนมพรรษา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ฉบับที่ 16
30/06/2021

ฉบับที่ 16

กิจกรรม U2T 25 26 มิถุนายน 2564 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา จบไปอีก 1. กิจกรรม
26/06/2021

กิจกรรม U2T 25 26 มิถุนายน 2564 ต.บ้านแพน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา จบไปอีก 1. กิจกรรม

Qr code วิชาปี1. 2564
21/06/2021

Qr code วิชาปี1. 2564

ดร.ธนวรรณ เวียงสีมา หัวหน้าโครงการ และทีมวิทยากรอาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ จัดกิจกรรมออกแบบป้าย...
20/06/2021

ดร.ธนวรรณ เวียงสีมา หัวหน้าโครงการ และทีมวิทยากรอาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ จัดกิจกรรมออกแบบป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โดยการเรียนรู้ร่วมกันและการระดมความคิดร่วมมือร่วมใจของประชาชน และทีมงานในพื้นที่จนเป็นป้ายที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชนไผ่ดำพัฒนา #ขอบคุณประชาคมชาวไผ่ดำพัฒนาและทีมงานในพื้นที่

สรุปภาพกิจกรรมบางส่วน ของกิจกาารมออกแบบป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ค.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ผลผลิตได้ต้นแบบป้าย...
20/06/2021

สรุปภาพกิจกรรมบางส่วน ของกิจกาารมออกแบบป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ค.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ผลผลิตได้ต้นแบบป้ายแนะนำการท่องเที่ยวที่เกิดจากประชาคมชุมชน ในการคิดการออกแบบอัตลักษณ์ชุมชนไผ่ดำพัฒนา ทีมวิทยากรช่วยปรับแก้ไขเพียงเล็กน้อยเพื่อให้สะดวกในการทำ ขอบคุณทีมงานบัณฑิตและประชาชนที่อยู่ในโครงการแข็งแกร่งเข้มแข็งเกิน ทีมสตรีเหล็ก(ส่วนใหญ่เป็ผู้หญิง)

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘การออกแบบป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว’ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่11-12มิถุนายน พ.ศ.2564ที่ผ...
20/06/2021

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
‘การออกแบบป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว’ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่11-12มิถุนายน พ.ศ.2564ที่ผ่านมา ณ ตำบลบางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สูนฤต เงินส่งเสริมและทีมวิทยากรจากสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ ได้รับความร่วมมือจากชาวตำบลบางเสด็จ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำกิจกรรมร่วมกัน

ประกาศ 14-30 มิ.ย.2564
13/06/2021

ประกาศ 14-30 มิ.ย.2564

https://youtu.be/PuW2q1j6MVg
02/06/2021
FTCC l ช่างเคหภัณฑ์-จากอดีตสู่ปัจจุบัน l เปิดตัวศูนย์สร้างสรรค์เทคโนโลยีเครื่องเรือน

https://youtu.be/PuW2q1j6MVg

พศ.2495 แผนกช่างไม้ 2499 แผนกช่างไม้ครุภัณฑ์ 2511 แผนกช่างเคหภัณฑ์ ปัจจุบัน สาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ ...

https://youtu.be/4nA-r_WHIYw
02/06/2021
ควรเรียนหรือไม่? เทคโนโลยีเครื่องเรือน และการออกแบบ (เคหภัณฑ์)

https://youtu.be/4nA-r_WHIYw

แนะแนว สาขาเทคโนโลยีเครื่องเรือน และการออกแบบ #FTD #เคหภัณฑ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ #RajamangalaUniversityofTechnologyK...

ติดต่อมหาวิทยาลัย
01/06/2021

ติดต่อมหาวิทยาลัย

ติดต่อมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัย
01/06/2021

ประกาศมหาวิทยาลัย

3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ #ทรงพระเจริญ
01/06/2021

3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์
#ทรงพระเจริญ

3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์
#ทรงพระเจริญ

แจ้งนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2564 ครับ คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "SciTech_UTK" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพน...
25/05/2021
SciTech_UTK

แจ้งนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2564 ครับ คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "SciTech_UTK" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/GQwbZopxdViXI1TJnM-5Cw?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ช่องทางการแจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร.....

20/05/2021
ASCAR : Homepage

แจ้งเรื่องการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 มีกำหนดรายงานตัวระหว่างวันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2564 ด้วยรูปแบบออนไลน์โดยการอัพโหลดเอกสารต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ (ตรวจสอบรายละเอียดในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่ http://www.ascar.rmutk.ac.th)

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพื่อให้เกิดความสะดวกและลดจำนวนของเอกสาร มหาวิทยาลัยขอแจ้งเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ มีดังต่อไปนี้
1. หลักการฐานการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ขนาด A4
2. ไฟล์รูปถ่ายชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดาวน์โหลดประกาศการแต่งกายฯ https://drive.google.com/file/d/1OtQx_AxlhqyAFt-z8BRB2he9Vhi3G35a/view (กรณีที่ยังไม่สามารถซื้อเครื่องหมายนักศึกษาที่ร้าน UTK Shop ได้ นักศึกษาสามารถดำเนินการอัพโหลดไฟล์รูปนักศึกษาได้ในภายหลัง)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ขนาด A4
4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ขนาด A4
5. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (Transcript) เขียนชื่อคณะ/หลักสูตร รหัสประจำตัวนักศึกษา และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ขนาด A4
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะนักศึกษาที่มีชื่อ-นามสกุล ในบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ตรงกับ ชื่อ-นามสกุลใบระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (Transcript) พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ขนาด A4
7. ใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครอง

หมายเหตุ ยกเลิกการเก็บเอกสารรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
1. ใบรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่
2. ใบสัญญายืนยันการเข้าศึกษา

ด้วยกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดโครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้กรมราชทัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเปิดโ...
19/05/2021

ด้วยกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดโครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้กรมราชทัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ของกรมราชทัณฑ์ โดยนำเสนอรูปแบบและแนวความคิดใหม่ สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ เพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพและยกระดับฝีมือของผู้ต้องขัง

จึงขอเชิญชวนให้ น้องๆ และประชาชนทั่วไป มาร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ในครั้งนี้ นะคะ

ทั้งนี้ ได้ มีหนังสือเรียนแจ้งไปยังคณบดีแล้ว ทางหนึ่ง ขอบคุณมากนะคะ

ขอบคุณค่ะ

สำหรับนักศึกษารับเข้า ปีการศึกษา 2564. สำหรับการติดต่อกับสาขาวิชาครับ ให้เช้ากลุ่มนี้นะครับ
14/05/2021

สำหรับนักศึกษารับเข้า ปีการศึกษา 2564. สำหรับการติดต่อกับสาขาวิชาครับ ให้เช้ากลุ่มนี้นะครับ

สำหรับนักศึกษารับเข้า ปีการศึกษา 2564. สำหรับการติดต่อกับสาขาวิชาครับ ให้เช้ากลุ่มนี้นะครับ

ประกาศแนวทางปฏิบัติงาน มทรก.
14/05/2021

ประกาศแนวทางปฏิบัติงาน มทรก.

ที่อยู่

ถนนนางลิ้นจี่ ทุ่งมหาเมฆ สาทร
Bangkok
10120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

งานวิจัยร่วมมือ ระวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร กับ มทร.กรุงเทพ โดย ผศ.วิชัย, ผศ.สูนฤต, อ.สุริยา, อ.ธนวรรณ
หนึงภาระกิจหลักของมหาวิทยาลัย บริการวิชาการให้ผู้สูงอายุ ที่อยุธยา
ขอบคุณ...ครับ