Clicky

กรมแพทย์ทหารบก

กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารบก : Army Medical Department

เปิดเหมือนปกติ

อนุรักษ์กำลังรบ แนวชายแดน🚑 เพื่อดูแลสุขภาพกำลังพลที่ปฎิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยแนวชายแดนไทย-กัมพูชา หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โ...
29/04/2022

อนุรักษ์กำลังรบ แนวชายแดน

🚑 เพื่อดูแลสุขภาพกำลังพลที่ปฎิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยแนวชายแดนไทย-กัมพูชา หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ ออกให้บริการทางการแพทย์ ตรวจสุขภาพทั่วไป เจาะเลือด จ่ายยาเบื้องต้น บริการด้านทันตกรรม กายภาพบำบัด คัดกรองตรวจมาลาเรีย และตรวจเขตสุขาภิบาล ณ ฐานปฎิบัติการช่องกร่าง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เมื่อ 27 เมษายน 2565

🚑 การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการทางการแพทย์เชิงรุกในครั้งนี้ ได้ร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 โดยเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลแนวหน้าผู้เสียสละให้มีสุขภาพแข็งแรง ให้สามารถปฎิบัติภารกิจในการดูแลความสงบสุขของชาติ และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#อนุรักษ์กำลังรบ

🏥โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน

สร้างภูมิคุ้มกันโควิด ด้วยวัคซีนเข็มกระตุ้น 💉ด้วยความห่วงใยของผู้บัญชาการทหารบก เพื่อให้กำลังพลของกองทัพบกตระหนักถึงความ...
29/04/2022

สร้างภูมิคุ้มกันโควิด ด้วยวัคซีนเข็มกระตุ้น

💉ด้วยความห่วงใยของผู้บัญชาการทหารบก เพื่อให้กำลังพลของกองทัพบกตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 เข็มกระตุ้น ซึ่งเป็นการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่กำลังพลและครอบครัวในชุมชนบ้านพักของราชการ ตลอดจนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับกำลังพล และยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้วย

💉กรมแพทย์ทหารบก โดย หน่วยสายแพทย์กองทัพบก ได้ดำเนินการฉีดวัคซีน โควิด-19 เข็มกระตุ้นให้แก่กำลังพลและครอบครัวในพื้นที่หน่วยทหารทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูฝึกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการรับทหารใหม่ ต้องได้รับวัคซีนโควิดทุกคน

💉 รวมทั้งเน้นย้ำการปฎิบัติตัวตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้กำลังพล รวมถึงครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง มีความปลอดภัยจากการติดเชื้อ โควิด-19 และสามารถช่วยเหลือกองทัพบกในการปฎิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

#อนุรักษ์กำลังรบครอบครัวและประชาชน
#วัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น

ขัตติยกุมาร มิ่งขวัญไทยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร พระราชโอรส ในพร...
29/04/2022

ขัตติยกุมาร มิ่งขวัญไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร พระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548 ณ โรงพยาบาลศิริราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระนาม ซึ่งมีความหมายว่า “ผู้ทำประทีป คือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง และผู้ทำเกาะ คือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง"

แม้จะทรงพระเยาว์และทรงศึกษาอยู่ต่างประเทศ แต่ทรงสนพระทัยในพระพุทธศาสนาโดยภาพที่คนไทยคุ้นตา คือ การเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลและทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ภาพพระจริยวัตรอันงดงามเป็นที่ประทับใจต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า

นอกจากนี้ยังโดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ รวมถึงเสด็จแทนพระองค์ไปปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อสนองพระราชปณิธาน แบ่งเบาพระราชภาระด้วยความมุ่งมั่นพระทัยยิ่ง

ด้วยทรงได้รับการปลูกฝังเรื่องการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทรงสนองพระราโชบายและทรงร่วมในกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" อยู่บ่อยครั้ง จึงทรงเป็นแบบอย่างของเยาวชนในเรื่องการทำความดีด้วยหัวใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนด้วยแท้จริง

ทรงพระเจริญ

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร๒๙ เมษายน ๒๕๖...
29/04/2022

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการกรมแพทย์ทหารบก และกำลังพลหน่วยสายแพทย์กองทัพบก

“เครือข่าย รพ.ทบ. เข้มแข็ง เพื่อดูแลโรคลมร้อนทหารใหม่"🔻 เพื่อเตรียมการต้อนรับทหารใหม่ผลัด 1/65 พลโท สุพัษชัย เมฆะสุวรรณด...
28/04/2022

“เครือข่าย รพ.ทบ. เข้มแข็ง เพื่อดูแลโรคลมร้อนทหารใหม่"

🔻 เพื่อเตรียมการต้อนรับทหารใหม่ผลัด 1/65 พลโท สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก มีดำริให้พัฒนาระบบการรักษา และระบบส่งต่อกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินวิกฤติสำหรับทหารใหม่ ผลัด1/65 "เครือข่ายแพทย์เข้มแข็ง รพ.ทบ. เพื่อการดูแลโรคลมร้อนทหารใหม่" ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลทหารกองประจำการ

🔻การพัฒนาระบบการดูแลทหารใหม่ดังกล่าว เพื่อให้มีการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ให้การดูแลรักษาและส่งต่อมีประสิทธิภาพ โดยให้ชุดแพทย์ในโรงพยาบาลกองทัพบกขนาดใหญ่ ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงพยาบาลกองทัพบกขนาดเล็กและกองพันเสนารักษ์ พร้อมช่วยกันดูแลทหารใหม่ผ่านระบบทางไกล

🔻 นอกจากนี้ กรมแพทย์ทหารบก โดย กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน และแผนกเวชกรรมป้องกันของโรงพยาบาลค่ายทหารทั่วประเทศ ได้จัดทบทวนแนวทาง ซักซ้อม และลงนิเทศเตรียมการยังหน่วยฝึกทหารใหม่ ในการให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ เนื่องจากเป็นโรคที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้นการให้ความรู้แก่ครูฝึก เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สามารถปฏิบัติ และให้การดูแลช่วยเหลือทหารใหม่ได้อย่างทันที จึงมีความสำคัญ เพราะทหารใหม่ คือ คนในครอบครัวเดียวกับกองทัพบก ต้องมีสุขภาพที่ดี และมีความปลอดภัยตลอดเวลาที่เข้ารับการฝึก ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ "หน่วยฝึกปลอดโรค เจ้าหน้าที่ปลอดภัย ทหารใหม่ปลอดโรค"

#อนุรักษ์กำลังรบ
#หน่วยฝึกปลอดโรคเจ้าหน้าที่ปลอดภัยทหารใหม่ปลอดโรค
#ทหารใหม่ผลัด1/65
#เราคือครอบครัวกองทัพบก

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ARI และ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ๑๙ รพ.พระมงกุฎเกล้า หยุดให้บริการในวันหยุดราชการดังต่อไปนี้- ว...
28/04/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

ARI และ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ๑๙ รพ.พระมงกุฎเกล้า หยุดให้บริการในวันหยุดราชการดังต่อไปนี้

- วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ : วันฉัตรมงคล
- วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ : วันพืชมงคล

เปิดบริการวันที่ ๑๔ และ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

🧑🏻‍⚕️กายภาพบำบัด On Air 📲📻 อิงคยุทธใส่ใจสุขภาพ…ทหารและประชาชน 📻 เพื่อแนะนำแผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร จั...
28/04/2022

🧑🏻‍⚕️กายภาพบำบัด On Air 📲

📻 อิงคยุทธใส่ใจสุขภาพ…ทหารและประชาชน

📻 เพื่อแนะนำแผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี และสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนทุกคนสามารถเข้ารับบริการได้ โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในรายการวิทยุ “ร่วมแรง ร่วมใจชายแดนใต้” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง มอ.ปัตตานี FM.107.25 MHz ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

🧑🏻‍⚕️โดย ร้อยโท ศักดิ์อุดม แก้วมณี นักกายภาพบำบัด ได้แนะนำการกายภาพบำบัด ซึ่งเป็นรูปแบบของการรักษา บำบัด ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้ศาสตร์การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย เทคนิควิธีการและเครื่องมือทางกายภาพบำบัดในการรักษา บรรเทาอาการเจ็บปวด ของโรคทางด้านระบบ กระดูกและกล้ามเนื้อ อาทิ อาการปวดไหล่ ข้อไหล่ติด เอ็นข้อศอกอักเสบ อาการปวดเข่า อาการบาดเจ็บจากกีฬา ออฟฟิศซินโดรม หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เป็นต้น และฟื้นฟูในกลุ่มผู้ป่วยด้านระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต ส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น และปรึกษาแนะนำผู้มีสุขภาพดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บในอนาคต นอกจากนี้แผนกกายภาพบำบัดยังมี การรักษาด้วยคลื่นกระแทกชนิดโฟกัส (Shockwave therapy) ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดแบบเรื้อรัง เป็นการรักษาที่ไม่มีการใช้รังสีใดๆ จึงมีความปลอดภัยสูง

FB: https://www.facebook.com/545980185578090/posts/2149304178579008/?d=n

#อนุรักษ์กำลังรบครอบครัวและประชาชน

“ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา พี่ทหารเสนารักษ์ส่งต่อโอกาส สู่น้องๆที่ห่างไกล”🎒หนึ่งในโครงการที่กองทัพบก ต้องการสนับสนุนโอกาสด้...
27/04/2022

“ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา พี่ทหารเสนารักษ์ส่งต่อโอกาส สู่น้องๆที่ห่างไกล”

🎒หนึ่งในโครงการที่กองทัพบก ต้องการสนับสนุนโอกาสด้านการศึกษา โดย ให้หน่วยทหาร กำลังพล และครอบครัว ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกัน บริจาคสิ่งของทางการศึกษาเพื่อนำไปมอบ ให้นักเรียนที่ด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในถิ่นทุรกันดาร

🎒 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมโอกาสและความเท่าเทียม กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 จังหวัด สงขลา ได้รวบรวมสิ่งของที่ได้รับบริจาค เช่น อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน สมุด หนังสือ จัดทำเป็น “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” นำไปมอบให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา ต่อยอดและพัฒนาความรู้ได้ต่อไป

🎒 ทั้งนี้ “โครงการถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” เป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ช่วยเติมพลังใจในการศึกษา และสร้างรากฐานของเยาวชนที่ดีในบริบทของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนไทย

#ทหารเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส
#กองทัพบกเพื่อประชาชน

🏢กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่สิบห้า

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชก...
27/04/2022

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

รพ.ทบ.ลงพื้นที่ ตรวจเข้มหน่วยฝึก และครูฝึก เตรียมรับทหารใหม่1/65💂🏻‍♀️ เพื่อให้การฝึกทหารใหม่ในช่วงการระบาดของโควิด-19 เป...
26/04/2022

รพ.ทบ.ลงพื้นที่ ตรวจเข้มหน่วยฝึก และครูฝึก เตรียมรับทหารใหม่1/65

💂🏻‍♀️ เพื่อให้การฝึกทหารใหม่ในช่วงการระบาดของโควิด-19 เป็นไปตามมาตรการที่กองทัพบกได้กำหนดไว้ กรมแพทย์ทหารบก โดย หน่วยสายแพทย์กองทัพบก ได้ลงพื้นที่หน่วยฝึก ช่วยตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ให้แก่ครูฝึกในหน่วยฝึกทหารใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับทหารใหม่ ก่อนที่จะเข้ากักตัว 7 วัน เพื่อเตรียมรับทหารใหม่ผลัด 1/65 ในวันที่ 1 และ3 พฤษภาคม โดยก่อนหน้านี้ครูฝึกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มกระตุ้นครบตามเวลาแล้ว

💂🏻‍♀️ นอกจากนี้ แผนกเวชกรรมป้องกันของโรงพยาบาลค่ายทหาร ได้ลงนิเทศให้คำแนะนำในการเตรียมพร้อมในการรับทหารใหม่ผลัด 1/65 แก่หน่วยฝึก โดยได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การจัดสถานที่และสิ่งอำนวยการสะดวก การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การติดตั้งแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม ไทยเซฟไทย มาตรการการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) แนวทางการจำกัดพื้นที่และไม่สัมผัสสิ่งแวดล้อมภายนอกแบบระบบปิด (Bubble and Seal) รวมทั้งทบทวนการดูแลด้านสุขภาพการเจ็บป่วยในกรณีเกิดการบาดเจ็บจากความร้อนและฝึกการช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วย

💂🏻‍♀️ ทั้งนี้การเตรียมการต้อนรับทหารใหม่ผลัด 1/65 เป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลทหารกองประจำการ และได้ปฏิบัติตามแนวทาง “หน่วยฝึกปลอดโรค เจ้าหน้าที่ปลอดภัย ทหารใหม่ปลอดโรค” อย่างเคร่งครัด รัดกุมและต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพที่ดีของทหารใหม่ และเจ้าหน้าที่ทุกคน

#อนุรักษ์กำลังรบ
#หน่วยฝึกปลอดโรคเจ้าหน้าที่ปลอดภัยทหารใหม่ปลอดโรค
#ทหารใหม่ผลัด1/65

“ต้องอัพเดทความรู้ เพิ่มพูนทักษะ เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย”      ❤️ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพ ให้มีความชำนาญ ในการเต...
25/04/2022

“ต้องอัพเดทความรู้ เพิ่มพูนทักษะ เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย”

❤️ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพ ให้มีความชำนาญ ในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร จังหวัด ขอนแก่น ได้จัดโครงการ "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (Advanced cardiovascular life support)" แก่ แพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาชีพ จำนวน 24 นาย โดย พลตรี คเชนทร์ ปั่นสุวรรณ พร้อมทีมวิทยากร จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ณ สโมสรนายทหาร ค่ายศรีพัชรินทร เมื่อวันที่ 23 - 24 เมษายน 2565

❤️ การฝึกอบรมในครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ในการเพิ่มพูนทักษะการฝึกซ้อมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ได้มีการทบทวนความรู้ให้ทันสมัย และได้มีโอกาสซักซ้อมการปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

#อนุรักษ์กำลังรบครอบครัวและประชาชน

🏥โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร มทบ.๒๓

รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ตรวจเยี่ยมการตรวจร่างกาย  ผู้ผ่านสอบคัดเลือกเป็น นตท. 💎 พลตรีวุฒิไชย  อิศระ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ...
25/04/2022

รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ตรวจเยี่ยมการตรวจร่างกาย ผู้ผ่านสอบคัดเลือกเป็น นตท.

💎 พลตรีวุฒิไชย อิศระ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินการตรวจร่างกาย และทดสอบสมรถภาพทางกาย ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2565 (แบบทั่วไป) ณ โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก เมื่อ 23 เมษายน 2565 ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#อนุรักษ์กำลังรบครอบครัวและประชาชน

🥊🇹🇭 "ทหารเสนารักษ์ร่วมสืบสานศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว มวยไทย หมัด เท้า เข่า ศอก อนุรักษ์ไว้ไม่ให้เสื่อมสูญ"🥊🇹🇭 เพื่อร่วมส...
25/04/2022

🥊🇹🇭 "ทหารเสนารักษ์ร่วมสืบสานศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
มวยไทย หมัด เท้า เข่า ศอก อนุรักษ์ไว้ไม่ให้เสื่อมสูญ"

🥊🇹🇭 เพื่อร่วมสืบสานศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ตามที่กองทัพบกมีนโยบายให้มีการฝึกสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทย และทักษะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า ให้แก่กำลังพลภายในหน่วยทหาร

🥊🇹🇭 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดย กองร้อยพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ได้จัดในรูปแบบการออกกำลังกาย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของร่างกาย และเพื่อเพิ่มทักษะในวิชาการต่อสู้ป้องกันตัว รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย ให้คนไทยได้ภาคภูมิใจในกีฬาประจำชาติด้วย

#กองทัพบกสืบสานมวยไทย

🏥โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

"ปกป้องประชา ดูแล เยียวยาร่างกาย และจิตใจ ให้กับประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย"❤️‍🩹 เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับประชาชนที่ได...
25/04/2022

"ปกป้องประชา ดูแล เยียวยาร่างกาย และจิตใจ ให้กับประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย"

❤️‍🩹 เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อัคคีภัย ชุดแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดน่าน ร่วมคณะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 และจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบ้านผู้ประสบเหตุ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ หมู่บ้านดอนเฟือง หมู่ที่ 2 ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง จากเพลิงไหม้ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565

❤️‍🩹 โดยชุดแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ได้ให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น และบำบัดดูแลภาวะความเครียดที่เกิดจากการประสบเหตุ พร้อมกันนี้ คณะได้มอบของอุปโภค บริโภค และกล่องยาสามัญประจำบ้าน รวมทั้งวางแผนในการช่วยเหลือต่อไปด้วย

❤️‍🩹 การปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ภายใต้เจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก “ปกป้องประชา” ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

#ปกป้องประชา
#กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน
#อนุรักษ์กำลังรบครอบครัวและประชาชน

🏥โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์

#ฝึกทหารใหม่ปลอดภัยปลอดโรคนิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ เตรียมพร้อมรับและดูแลน้องคนเล็กของกองทัพบก #เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน🏥...
23/04/2022

#ฝึกทหารใหม่ปลอดภัยปลอดโรค

นิเทศหน่วยฝึกทหารใหม่ เตรียมพร้อมรับและดูแลน้องคนเล็กของกองทัพบก

#เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

🏥โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

#อนุรักษ์กำลังรบ“หน่วยฝึกปลอดโรค เจ้าหน้าที่ปลอดภัย ทหารใหม่ปลอดโรค”⛑ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับทหารใหม่ผลัดที่ 1/2565...
22/04/2022

#อนุรักษ์กำลังรบ
“หน่วยฝึกปลอดโรค เจ้าหน้าที่ปลอดภัย ทหารใหม่ปลอดโรค”

⛑ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับทหารใหม่ผลัดที่ 1/2565 ที่จะเข้าประจำการในหน่วยทหารพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 และ 3 พฤษภาคม 2565 รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลทหารกองประจำการ ที่กองทัพบกถือว่าเป็น "ครอบครัวเดียวกัน"

⛑ และในขณะนี้กรมแพทย์ทหารบก โดยกองส่งเสริมสุขภาพและเชกรรมป้องกัน รวมทั้งโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกทั่วประเทศ ได้เริ่มเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เตรียมการเรื่องระบบการดูแลรักษา โดยได้นำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ จัดเตรียมสถานที่ ยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดอบรมและฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดการซักซ้อมแนวทางการส่งรักษาต่อโรงพยาบาล

⛑ทั้งนี้การเตรียมความพร้อมดังกล่าว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกส่วนมีความชำนาญ มีความมั่นใจ และเกิดความปลอดภัยในทุกด้าน โดยเฉพาะการดูแลในเรื่องการบาดเจ็บจากความร้อน ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตามแนวทางการดูแลทหารใหม่ของกองทัพบก “หน่วยฝึกปลอดโรค เจ้าหน้าที่ปลอดภัย ทหารใหม่ปลอดโรค”

#ฝึกปลอดโรคปลอดภัย
#น้องคนเล็กของกองทัพบก
#เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน
#ดูแลทหารใหม่

📌 เสาร์-อาทิตย์นี้ หากยังไม่มีโปรแกรมไปไหนเชิญเที่ยวงาน"ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ...
22/04/2022

📌 เสาร์-อาทิตย์นี้ หากยังไม่มีโปรแกรมไปไหนเชิญเที่ยวงาน"ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ สวนสันติชัยปราการ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

🪷 กินลม ชมวัฒนธรรม ชมวัง ไหว้พระ เที่ยววัด สัมผัสบรรยากาศพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน ชมการแสดง แสง สี เสียง และมหรสพ พร้อมทั้งเรียนรู้สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติผ่าน 20 แหล่งเรียนรู้รอบเกาะรัตนโกสินทร์ งานจัดถึงวันอาทิตย์ 24 เมษายนนี้

🌐 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมและตารางการแสดง ได้ที่ คิวอาร์โค้ดใต้ภาพด้านล่างค่ะ 👇🏻👇🏻

#ใต้ร่มพระบารมี
#สืบสานรักษาต่อยอด
#สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

#กองทัพบก พร้อมรับทหารใหม่ กระชับทุกมาตรการป้องกันโควิด#อนุรักษ์กำลังรบ
21/04/2022

#กองทัพบก พร้อมรับทหารใหม่ กระชับทุกมาตรการป้องกันโควิด

#อนุรักษ์กำลังรบ

รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ปิดการฝึกภาคสนาม หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารแพทย์ รุ่นที่ 72 💂🏻‍♀️🧑🏻‍⚕️ เพื่อให้กำลังพลเหล่าทหารแ...
21/04/2022

รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ปิดการฝึกภาคสนาม หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารแพทย์ รุ่นที่ 72

💂🏻‍♀️🧑🏻‍⚕️ เพื่อให้กำลังพลเหล่าทหารแพทย์ มีทักษะความรู้เรื่องเหล่าทหารแพทย์ มีลักษณะทางทหารที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารแพทย์ รุ่นที่ 72 (ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ได้จัดการฝึกภาคสนาม เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับกองพันเสนารักษ์หรือเทียบเท่า รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษสายแพทย์ ระดับกองพล ณ สนามฝึกของกองพันนักเรียนนายสิบ กรมนักเรียน โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ภายในโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี

💂🏻‍♀️🧑🏻‍⚕️ โดยเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 พลตรี เกษม ภิญโญชนม์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก เดินทางไปเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกภาคสนาม หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารแพทย์ รุ่นที่ 72 (ศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในโอกาสนี้ พลตรีชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล และคณะอาจารย์โรงเรียนเสนารักษ์ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมการฝึกด้วย

💂🏻‍♀️🧑🏻‍⚕️ การศึกษาในหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารแพทย์ รุ่นที่ 72 มีระยะเวลาศึกษา 22 สัปดาห์ ห้วง 29 พฤศจิกายน 2564 - 29 เมษายน 2565 ได้มีการปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 จัดการเรียนในรูปแบบผสมผสาน ทั้งการเรียนในชั้นเรียน และเรียนทางออน์ไลน์ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทหาร การบริการทางการแพทย์ และการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รวมทั้งส่งเสริมภาวะความเป็นผู้นำที่เข็มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี เพื่อตัวอย่างที่ดีแก่กำลังพลเหล่าทหารแพทย์อื่นอีกด้วย

#อนุรักษ์กำลังรบ

🏥โรงพยาบาลอานันทมหิดล
🏢โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก

ที่อยู่

ถนน ราชวิถี
Bangkok
10400

ธรรมดา 29, 34, 36, 39, 54, 59, 92, 97, 163 ปอ. 2, 29, 36, 39, 34, 542 ปอพ. 6, 11, 5, 12, 26

ข้อมูลทั่วไป

กรมแพทย์ทหารบก : Army Medical Department Welcome to the official Royal Thai Army Medical Department Facebook fanpage where you will find news coverage, videos and photos highlighting our Medical Soldiers.

เบอร์โทรศัพท์

+6623544422

เว็บไซต์

http://amed.rta.mi.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมแพทย์ทหารบกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมแพทย์ทหารบก:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อนุรักษ์กำลังรบ แนวชายแดน 🚑 เพื่อดูแลสุขภาพกำลังพลที่ปฎิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยแนวชายแดนไทย-กัมพูชา หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ ออกให้บริการทางการแพทย์ ตรวจสุขภาพทั่วไป เจาะเลือด จ่ายยาเบื้องต้น บริการด้านทันตกรรม กายภาพบำบัด คัดกรองตรวจมาลาเรีย และตรวจเขตสุขาภิบาล ณ ฐานปฎิบัติการช่องกร่าง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เมื่อ 27 เมษายน 2565 🚑 การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการทางการแพทย์เชิงรุกในครั้งนี้ ได้ร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.2 โดยเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลแนวหน้าผู้เสียสละให้มีสุขภาพแข็งแรง ให้สามารถปฎิบัติภารกิจในการดูแลความสงบสุขของชาติ และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ #อนุรักษ์กำลังรบ 🏥โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน
สร้างภูมิคุ้มกันโควิด ด้วยวัคซีนเข็มกระตุ้น 💉ด้วยความห่วงใยของผู้บัญชาการทหารบก เพื่อให้กำลังพลของกองทัพบกตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 เข็มกระตุ้น ซึ่งเป็นการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่กำลังพลและครอบครัวในชุมชนบ้านพักของราชการ ตลอดจนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับกำลังพล และยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้วย 💉กรมแพทย์ทหารบก โดย หน่วยสายแพทย์กองทัพบก ได้ดำเนินการฉีดวัคซีน โควิด-19 เข็มกระตุ้นให้แก่กำลังพลและครอบครัวในพื้นที่หน่วยทหารทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูฝึกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการรับทหารใหม่ ต้องได้รับวัคซีนโควิดทุกคน 💉 รวมทั้งเน้นย้ำการปฎิบัติตัวตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้กำลังพล รวมถึงครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง มีความปลอดภัยจากการติดเชื้อ โควิด-19 และสามารถช่วยเหลือกองทัพบกในการปฎิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป #อนุรักษ์กำลังรบครอบครัวและประชาชน #วัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น
ขัตติยกุมาร มิ่งขวัญไทย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร พระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548 ณ โรงพยาบาลศิริราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระนาม ซึ่งมีความหมายว่า “ผู้ทำประทีป คือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง และผู้ทำเกาะ คือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง" แม้จะทรงพระเยาว์และทรงศึกษาอยู่ต่างประเทศ แต่ทรงสนพระทัยในพระพุทธศาสนาโดยภาพที่คนไทยคุ้นตา คือ การเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลและทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ภาพพระจริยวัตรอันงดงามเป็นที่ประทับใจต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า นอกจากนี้ยังโดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ รวมถึงเสด็จแทนพระองค์ไปปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อสนองพระราชปณิธาน แบ่งเบาพระราชภาระด้วยความมุ่งมั่นพระทัยยิ่ง ด้วยทรงได้รับการปลูกฝังเรื่องการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทรงสนองพระราโชบายและทรงร่วมในกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" อยู่บ่อยครั้ง จึงทรงเป็นแบบอย่างของเยาวชนในเรื่องการทำความดีด้วยหัวใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนด้วยแท้จริง ทรงพระเจริญ
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการกรมแพทย์ทหารบก และกำลังพลหน่วยสายแพทย์กองทัพบก
“เครือข่าย รพ.ทบ. เข้มแข็ง เพื่อดูแลโรคลมร้อนทหารใหม่" 🔻 เพื่อเตรียมการต้อนรับทหารใหม่ผลัด 1/65 พลโท สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก มีดำริให้พัฒนาระบบการรักษา และระบบส่งต่อกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินวิกฤติสำหรับทหารใหม่ ผลัด1/65 "เครือข่ายแพทย์เข้มแข็ง รพ.ทบ. เพื่อการดูแลโรคลมร้อนทหารใหม่" ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลทหารกองประจำการ 🔻การพัฒนาระบบการดูแลทหารใหม่ดังกล่าว เพื่อให้มีการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง ให้การดูแลรักษาและส่งต่อมีประสิทธิภาพ โดยให้ชุดแพทย์ในโรงพยาบาลกองทัพบกขนาดใหญ่ ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงพยาบาลกองทัพบกขนาดเล็กและกองพันเสนารักษ์ พร้อมช่วยกันดูแลทหารใหม่ผ่านระบบทางไกล 🔻 นอกจากนี้ กรมแพทย์ทหารบก โดย กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน และแผนกเวชกรรมป้องกันของโรงพยาบาลค่ายทหารทั่วประเทศ ได้จัดทบทวนแนวทาง ซักซ้อม และลงนิเทศเตรียมการยังหน่วยฝึกทหารใหม่ ในการให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อนในการฝึกทหารใหม่ เนื่องจากเป็นโรคที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้นการให้ความรู้แก่ครูฝึก เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สามารถปฏิบัติ และให้การดูแลช่วยเหลือทหารใหม่ได้อย่างทันที จึงมีความสำคัญ เพราะทหารใหม่ คือ คนในครอบครัวเดียวกับกองทัพบก ต้องมีสุขภาพที่ดี และมีความปลอดภัยตลอดเวลาที่เข้ารับการฝึก ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ "หน่วยฝึกปลอดโรค เจ้าหน้าที่ปลอดภัย ทหารใหม่ปลอดโรค" #อนุรักษ์กำลังรบ #หน่วยฝึกปลอดโรคเจ้าหน้าที่ปลอดภัยทหารใหม่ปลอดโรค #ทหารใหม่ผลัด1/65 #เราคือครอบครัวกองทัพบก
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ARI และ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ๑๙ รพ.พระมงกุฎเกล้า หยุดให้บริการในวันหยุดราชการดังต่อไปนี้ - วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ : วันฉัตรมงคล - วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ : วันพืชมงคล เปิดบริการวันที่ ๑๔ และ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
🧑🏻‍⚕️กายภาพบำบัด On Air 📲 📻 อิงคยุทธใส่ใจสุขภาพ…ทหารและประชาชน 📻 เพื่อแนะนำแผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี และสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนทุกคนสามารถเข้ารับบริการได้ โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในรายการวิทยุ “ร่วมแรง ร่วมใจชายแดนใต้” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง มอ.ปัตตานี FM.107.25 MHz ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 🧑🏻‍⚕️โดย ร้อยโท ศักดิ์อุดม แก้วมณี นักกายภาพบำบัด ได้แนะนำการกายภาพบำบัด ซึ่งเป็นรูปแบบของการรักษา บำบัด ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้ศาสตร์การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย เทคนิควิธีการและเครื่องมือทางกายภาพบำบัดในการรักษา บรรเทาอาการเจ็บปวด ของโรคทางด้านระบบ กระดูกและกล้ามเนื้อ อาทิ อาการปวดไหล่ ข้อไหล่ติด เอ็นข้อศอกอักเสบ อาการปวดเข่า อาการบาดเจ็บจากกีฬา ออฟฟิศซินโดรม หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เป็นต้น และฟื้นฟูในกลุ่มผู้ป่วยด้านระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต ส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น และปรึกษาแนะนำผู้มีสุขภาพดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บในอนาคต นอกจากนี้แผนกกายภาพบำบัดยังมี การรักษาด้วยคลื่นกระแทกชนิดโฟกัส (Shockwave therapy) ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดแบบเรื้อรัง เป็นการรักษาที่ไม่มีการใช้รังสีใดๆ จึงมีความปลอดภัยสูง FB: https://www.facebook.com/545980185578090/posts/2149304178579008/?d=n #อนุรักษ์กำลังรบครอบครัวและประชาชน
“ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา พี่ทหารเสนารักษ์ส่งต่อโอกาส สู่น้องๆที่ห่างไกล” 🎒หนึ่งในโครงการที่กองทัพบก ต้องการสนับสนุนโอกาสด้านการศึกษา โดย ให้หน่วยทหาร กำลังพล และครอบครัว ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกัน บริจาคสิ่งของทางการศึกษาเพื่อนำไปมอบ ให้นักเรียนที่ด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในถิ่นทุรกันดาร 🎒 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมโอกาสและความเท่าเทียม กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 จังหวัด สงขลา ได้รวบรวมสิ่งของที่ได้รับบริจาค เช่น อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน สมุด หนังสือ จัดทำเป็น “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” นำไปมอบให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา ต่อยอดและพัฒนาความรู้ได้ต่อไป 🎒 ทั้งนี้ “โครงการถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” เป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ช่วยเติมพลังใจในการศึกษา และสร้างรากฐานของเยาวชนที่ดีในบริบทของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนไทย #ทหารเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส #กองทัพบกเพื่อประชาชน 🏢กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่สิบห้า
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕
รพ.ทบ.ลงพื้นที่ ตรวจเข้มหน่วยฝึก และครูฝึก เตรียมรับทหารใหม่1/65 💂🏻‍♀️ เพื่อให้การฝึกทหารใหม่ในช่วงการระบาดของโควิด-19 เป็นไปตามมาตรการที่กองทัพบกได้กำหนดไว้ กรมแพทย์ทหารบก โดย หน่วยสายแพทย์กองทัพบก ได้ลงพื้นที่หน่วยฝึก ช่วยตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ให้แก่ครูฝึกในหน่วยฝึกทหารใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับทหารใหม่ ก่อนที่จะเข้ากักตัว 7 วัน เพื่อเตรียมรับทหารใหม่ผลัด 1/65 ในวันที่ 1 และ3 พฤษภาคม โดยก่อนหน้านี้ครูฝึกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มกระตุ้นครบตามเวลาแล้ว 💂🏻‍♀️ นอกจากนี้ แผนกเวชกรรมป้องกันของโรงพยาบาลค่ายทหาร ได้ลงนิเทศให้คำแนะนำในการเตรียมพร้อมในการรับทหารใหม่ผลัด 1/65 แก่หน่วยฝึก โดยได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การจัดสถานที่และสิ่งอำนวยการสะดวก การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การติดตั้งแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม ไทยเซฟไทย มาตรการการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) แนวทางการจำกัดพื้นที่และไม่สัมผัสสิ่งแวดล้อมภายนอกแบบระบบปิด (Bubble and Seal) รวมทั้งทบทวนการดูแลด้านสุขภาพการเจ็บป่วยในกรณีเกิดการบาดเจ็บจากความร้อนและฝึกการช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วย 💂🏻‍♀️ ทั้งนี้การเตรียมการต้อนรับทหารใหม่ผลัด 1/65 เป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลทหารกองประจำการ และได้ปฏิบัติตามแนวทาง “หน่วยฝึกปลอดโรค เจ้าหน้าที่ปลอดภัย ทหารใหม่ปลอดโรค” อย่างเคร่งครัด รัดกุมและต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพที่ดีของทหารใหม่ และเจ้าหน้าที่ทุกคน #อนุรักษ์กำลังรบ #หน่วยฝึกปลอดโรคเจ้าหน้าที่ปลอดภัยทหารใหม่ปลอดโรค #ทหารใหม่ผลัด1/65
“ต้องอัพเดทความรู้ เพิ่มพูนทักษะ เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย” ❤️ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพ ให้มีความชำนาญ ในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร จังหวัด ขอนแก่น ได้จัดโครงการ "ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (Advanced cardiovascular life support)" แก่ แพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาชีพ จำนวน 24 นาย โดย พลตรี คเชนทร์ ปั่นสุวรรณ พร้อมทีมวิทยากร จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ณ สโมสรนายทหาร ค่ายศรีพัชรินทร เมื่อวันที่ 23 - 24 เมษายน 2565 ❤️ การฝึกอบรมในครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ในการเพิ่มพูนทักษะการฝึกซ้อมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ได้มีการทบทวนความรู้ให้ทันสมัย และได้มีโอกาสซักซ้อมการปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย #อนุรักษ์กำลังรบครอบครัวและประชาชน 🏥โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร มทบ.๒๓
รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ตรวจเยี่ยมการตรวจร่างกาย ผู้ผ่านสอบคัดเลือกเป็น นตท. 💎 พลตรีวุฒิไชย อิศระ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินการตรวจร่างกาย และทดสอบสมรถภาพทางกาย ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2565 (แบบทั่วไป) ณ โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก เมื่อ 23 เมษายน 2565 ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย #อนุรักษ์กำลังรบครอบครัวและประชาชน