กรมแพทย์ทหารบก

กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารบก : Army Medical Department
(12)

เปิดเหมือนปกติ

🎉🎉🎍🎍มีความสุขกับการลอยกระทงวิถีใหม่ New Normal แบบไทยๆและระมัดระวังอุบัติเหตุจากการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟกันด้วยนะคะ🧨🧨💥💥...
31/10/2020

🎉🎉🎍🎍มีความสุขกับการลอยกระทงวิถีใหม่ New Normal แบบไทยๆ
และระมัดระวังอุบัติเหตุจากการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟกันด้วยนะคะ🧨🧨💥💥

ติดตามอ่านข่าวสารเรื่องสุขภาพได้ที่ Armyhealthinfo

นายกฯ มอบห้องแยกผู้ป่วยเคลื่อนที่ให้ประเทศสมาชิกอาเซียน หวังร่วมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19      🤝 เมื่อ ๓๐ ตุ...
31/10/2020

นายกฯ มอบห้องแยกผู้ป่วยเคลื่อนที่ให้ประเทศสมาชิกอาเซียน หวังร่วมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19

🤝 เมื่อ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่กระทรวงกลาโหม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องแยกผู้ป่วยเคลื่อนที่ (ตู้ความดันลบ) ให้แก่ ผู้ช่วยทูตทหารประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางการแพทย์ของกองทัพประเทศสมาชิกอาเซียน ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ในศาลาว่าการกลาโหม โดยมี ปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้บัญชากองทัพไทย และผู้บัญชาการเหล่าทัพ เข้าร่วมในพิธี ซึ่งในวันนี้ได้ให้การสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียน ๔ ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

🤝 ทั้งนี้ จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ได้เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม สนับสนุนงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้แก่ศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน (ASEAN Center of Military Medicine : ACMM) สำหรับโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการจัดทำตู้ความดันลบกรณีติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Mobile Isolation Room for COVID-19 Patient) ผ่านโครงการ Project-Based Programme เพื่อแจกจ่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความสนใจ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางการแพทย์ของกองทัพประเทศสมาชิกอาเซียน

🤝 การส่งมอบห้องแยกผู้ป่วยเคลื่อนที่ (ตู้ความดันลบ) นับเป็นการส่งเสริมบทบาทและภาพลักษณ์ของกระทรวงกลาโหม เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงของภูมิภาคในการตอบสนองต่อภัยคุกคาม ด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือด้านการแพทย์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านกลไกความร่วมมือของผ่านกลไกความร่วมมือของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนที่ริเริ่มจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงกลาโหม ในการร่วมกันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

ภาพ/ข่าว เพจโฆษกกระทรวงกลาโหม

📺https://youtu.be/hhPGUZUZzXY

30/10/2020
กองทัพภาคที่ 4 ให้ความรู้การฝึกแบบชีวิตวิถีใหม่ | 29 ต.ค. 2563

Army New Normal เพื่อชาติศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

แผนกเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทบทวนโควิดศึกษา การป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อน และการฝึกทหารแบบ New Normal ให้ครู และผู้ช่วยครูของหน่วยฝึกทหารใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมรับทหารใหม่ผลัด 2/63

🏥 โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช

https://youtu.be/fkB3yqy6cOo

ติดตามรายการ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 น. และ 18.00 น. ทาง ช่อง 5 กดหม.....

ความปลอดภัยจากการฝึก คือเรื่องสำคัญที่เราดูแล     📌วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้แล้ว ที่น้องๆทหารกองประจำการผลัด 2/63 จะเข้...
30/10/2020

ความปลอดภัยจากการฝึก คือเรื่องสำคัญที่เราดูแล

📌วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้แล้ว ที่น้องๆทหารกองประจำการผลัด 2/63 จะเข้ารายงานตัวเพื่อเข้ารับราชการ กรมแพทย์ทหารบกซึ่งมีหน้าที่ดูแลสุขภาพของกำลังพล ได้เน้นย้ำโรงพยาบาลกองทัพบกทั่วประเทศที่ดูแลหน่วยฝึกทหารใหม่ทุกพื้นที่ ทุกกองทัพภาค ในการเตรียมการร่วมกับหน่วยฝึกทหารใหม่ เรื่องการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน รวมทั้งการดูแลด้านสุขภาวะอื่น ๆ โดยเฉพาะ การฝึกแบบชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal

ก่อนที่น้องๆจะเข้ามารายงานตัว แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันของโรงพยาบาลค่ายต่างๆ ได้มีการเตรียม
📝 จัดอบรม/ทบทวนความรู้ครูฝึกทหารใหม่
🚑 ซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีเกิดโรคระบาด และการเจ็บป่วยฉุกเฉิน
🏥 ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลสาธารณสุขในพื้นที่
⛑ ลงนิเทศให้คำแนะนำแก่หน่วยฝึกทหารใหม่ในห้วงก่อนฝึก เพื่อเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และกำลังพลให้พร้อม รวมทั้งยังดูแลต่อเนื่องในขณะทำการฝึกด้วย

📌 ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการฝึก กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน กรมแพทย์ทหารบก ได้กำหนดแนวทางให้โรงพยาบาลกองทัพบก และหน่วยฝึกทหารใหม่ บูรณาการระบบการจัดการโรคลมร้อน มาปรับใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ของโรคโควิด-19 รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ การเจ็บป่วยจากความร้อน การแพทย์ฉุกเฉิน และโรคระบาดในการฝึกด้วย

#น้องคนเล็กของกองทัพบก #เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน
#อนุรักษ์กำลังรบ

🚑โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี Fort Nawamintharachini Hospital
🚑รพ.ค่ายพระยอดเมืองขวาง จ.นครพนม
🚑โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์

"ลอยกระทงวิถีใหม่ สไตล์ไทย New Normal"🎍1 ครอบครัว 1 กระทง ประหยัด ลดขยะ ใช้วัสดุธรรมชาติ📱ลอยกระทงออนไลน์😷สวมหน้ากากตลอดเ...
30/10/2020

"ลอยกระทงวิถีใหม่ สไตล์ไทย New Normal"

🎍1 ครอบครัว 1 กระทง ประหยัด ลดขยะ ใช้วัสดุธรรมชาติ
📱ลอยกระทงออนไลน์
😷สวมหน้ากากตลอดเวลา
🧍🏻‍♀️-🧍🏻เว้นระยะห่าง

#ลอยกระทง63
#ลอยกระทงวิถีใหม่

น้องใหม่ทหารแพทย์ ตัวแทนแนวหน้า ทำหน้าที่อนุรักษ์กำลังรบ     🧪พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานใ...
29/10/2020

น้องใหม่ทหารแพทย์ ตัวแทนแนวหน้า ทำหน้าที่อนุรักษ์กำลังรบ

🧪พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตร มอบทุนการศึกษา และปิดการศึกษา หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารแพทย์รุ่นที่ ๒๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอบรรยายทางการแพทย์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี เมื่อ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

🧪ในโอกาสนี้เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ได้ให้โอวาทและแนวทางในการรับราชการแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ว่า "ให้ระลึกว่าเป็นตัวแทนของเหล่าทหารแพทย์ที่อยู่แนวหน้า ในการทำหน้าที่อนุรักษ์กำลังรบ ความรู้ที่ได้รับจากในห้องเรียน และจากการฝึกงาน ให้หมั่นทบทวน ศึกษาเพิ่มเติม เพราะมีความสำคัญที่ช่วยในการทำงานอนุรักษ์กำลังรบให้กับกำลังพลกองทัพบก และขอให้ครองตนเป็นข้าราชการที่ดี ครองตนในการทำงาน รวมทั้งครองตนในชีวิตครอบครัวให้มีความสุข"

🧪หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารแพทย์ รุ่นที่ ๒๓/๖๓ ใช้เวลาศึกษา ๑ ปี ๖ เดือน เป็นหลักสูตรผลิตกำลังพลนายทหารชั้นประทวนของกองทัพบก โดยเข้ารับการศึกษาที่ โรงเรียนนายสิบทหารบก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลา ๑ ปี จากนั้นจะทำการเลือกไปศึกษาต่อที่โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการต่าง ๆ ของกองทัพบก

🧪สำหรับผู้เข้าศึกษาในเหล่าทหารแพทย์ มีจำนวน ๑๕๐ นาย เข้าศึกษา ณ กองพันนักเรียนนายสิบ กรมนักเรียน โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี ระยะเวลาการศึกษา ๒๖ สัปดาห์ ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ฝึกศึกษาในวิชา การพยาบาลเบื้องต้น การเวชกรรมป้องกัน การแพทย์ฉุกเฉิน ฝึกปฏิบัติการบริการแพทย์ทางยุทธวิธีในสนาม เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยดำเนินกลยุทธ์ตามภารกิจของกองทัพบก รวมทั้งวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ และเข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียน

🧪นอกจากนี้นักเรียนนายสิบเหล่าทหารแพทย์ทุกคน จะไปฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลของกองทัพบก ๑๑ แห่งทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความชำนาญ และศึกษาจากกรณีผู้ป่วยจริง ซึ่งเมื่อจบการศึกษา จะสามารถออกไปปฏิบัติงานที่หน่วย พร้อมทำหน้าที่นายสิบพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

🧪และตลอดหลักสูตร โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และคงคุณภาพนายสิบเหล่าทหารแพทย์อย่างสมบูรณ์

🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนครับ

🏫โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
🏫กองร้อยนักเรียนนายสิบเหล่าทหารแพทย์

"ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"     เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปรา...
29/10/2020

"ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี จัดชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ ร่วมกับ ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง จังหวัดปราจีนบุรี ให้บริการสาธารณสุข ในกิจกรรมยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำภายใต้โครงการ"ราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " เพื่อให้มีการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม และทั่วถึง ณ ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง จังหวัดปราจีนบุรี

🏥โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ มทบ.12

ชุดแพทย์ และชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ของกรมแพทย์ทหารบก ร่วมบริการประชาชนในพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก     กฐินพร...
28/10/2020

ชุดแพทย์ และชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ของกรมแพทย์ทหารบก ร่วมบริการประชาชนในพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก

กฐินพระราชทานกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กองทัพบกไปทอดถวาย ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เมื่อ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี

ในโอกาสนี้ กองทัพบก โดย กรมแพทย์ทหารบก ได้จัดชุดแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และชุดทันตกรรมเคลื่อนที่จาก กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ให้บริการทางการแพทย์ แก่พระสงฆ์ และประชาชนที่มาร่วมพิธี ได้แก่ ตรวจโรคทั่วไป จ่ายยารักษาอาการเบื้องต้น บริการฝั่งเข็ม บริการทางทันตกรรม ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ และแจกแว่นสายตา

😷 สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย 🙌 ล้างมือบ่อย ๆ 🧍🏼‍♀️🧍‍♂️เว้นระยะห่าง🦠ลดความเสี่ยงได้ทั้งโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่❗️ไข้หวัดใ...
28/10/2020

😷 สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย
🙌 ล้างมือบ่อย ๆ
🧍🏼‍♀️🧍‍♂️เว้นระยะห่าง
🦠ลดความเสี่ยงได้ทั้งโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่

❗️ไข้หวัดใหญ่และโควิด -19 อาการคล้ายกัน

ข้อแตกต่างคือ
▪ไข้หวัดใหญ่
- มีไข้สูง ไอ มีน้ำมูกเป็นอาการเด่น
- ปวดศีรษะ
- สามารถหายได้เองใน 7 วัน

▫โรคโควิด-19
- มักมีไข้ต่ำๆ
- สูญเสียการรับรสและกลิ่น
- อาจมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวและไอร่วม

แนะนำประชาชนเคร่งครัดมาตรการป้องกัน

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

27/10/2020
World Health Organization (WHO)

#ทหารตัวอย่างการ์ดไม่ตก

😷การสวมใส่หน้ากากผ้าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้ปลอดภัยจากโควิด ลดการปนเปื้อนของละอองฝอยจากการไอ - จาม

😷ล้างมือก่อนการสัมผัสหน้ากากทุกครั้ง ตรวจสอบดูหน้ากากก่อนใช้งาน หากชำรุด มีความชื้นหรือสิ่งสกปรก ไม่ควรนำมาใช้

😷ควรเลือกหน้ากากที่สวมใส่สบาย มีขนาดพอดีกับใบหน้า หายใจสะดวก มีประสิทธิภาพในการกันน้ำ หน้ากากผ้าควรมีอย่างน้อย 2 ชั้น

😷เมื่อสวมใส่หน้ากากควรปรับให้กระชับเข้ารูปหน้า ครอบคลุมทั้งส่วนของจมูก ปากและคาง และควรปิดตลอดเวลาแม้ในขณะพูดคุย

😷ระหว่างสวมหน้ากากควรหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากาก ไม่พยายามนำมือมาสัมผัสบริเวณใบหน้า เนื่องจากมือของเราอาจไปสัมผัสกับจุดที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อไวรัส

😷มีหน้ากากเพียงพอสำหรับการใช้งานในแต่ละวัน ไม่ใช้หน้ากากผ้าร่วมกับคนอื่น

😷💯เพียงเท่านี้ เราก็สามารถใช้หน้ากากผ้า ให้ปลอดภัยจากโควิด-19

How to wear a fabric mask safely during COVID-19: Don'ts

ความหมายของ ในหลวง ร. 10 ตรัส"กล้ามาก เก่งมาก ขอบใจ”#เก่งมาก #กล้ามาก #ขอบใจ
26/10/2020

ความหมายของ ในหลวง ร. 10 ตรัส
"กล้ามาก เก่งมาก ขอบใจ”

#เก่งมาก #กล้ามาก #ขอบใจ

ความหมายของ ในหลวง ร. 10 ตรัสทักทาย “กล้ามาก เก่งมาก ขอบใจ” ต่อชายที่ชูพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง ร.9 ไว้เหนือหัว"เธอกล้ามาก เธอเก่งมาก ขอบใจ"

👍"กล้ามาก" ที่ยังยืนหยัดในศรัทธาของตนเอง ถึงแม้จะมีผู้เห็นต่างอยู่รายรอบตัว

👍"เก่งมาก" ที่ควบคุมสติสัมปชัญญะ และจิตใจของตนเองได้ดีในสถานการณ์แบบนั้น

👍"ขอบใจ" ที่ยังเชื่อมั่นในสถาบัน และไม่ก่อความรุนแรง เพิ่มความขัดแย้งให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ในหมู่คนไทยด้วยกัน

#เก่งมาก #กล้ามาก #ขอบใจ
#จิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#จิตอาสา904

โรงพยาบาลกองทัพบก คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ     โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ มีบริการข้าวต้มให้ผู้...
26/10/2020

โรงพยาบาลกองทัพบก คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ

โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ มีบริการข้าวต้มให้ผู้รับบริการรับประทาน หลังจากที่ต้องงดอาหารเพื่อมาเจาะเลือดตรวจ โดยจัดให้บริการเดือนละ 2 ครั้ง

และระหว่างรอพบแพทย์ ยังมีบริการน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพจัดไว้ทุกวันครับ

https://www.facebook.com/239671596186213/posts/1759995800820444/

"ฝากถึงคนข้างหลัง ต้องส่งกำลังใจไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทางนั้น ซึ่งกำลังเข้มงวด 24 ชม. โดยเฉพาะชายแดนด้าน อ.แม่สอด กับ อ....
25/10/2020

"ฝากถึงคนข้างหลัง ต้องส่งกำลังใจไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทางนั้น ซึ่งกำลังเข้มงวด 24 ชม. โดยเฉพาะชายแดนด้าน อ.แม่สอด กับ อ.พบพระ ก็ขอให้คนในสังคม ในประเทศไทยได้รับทราบว่าเจ้าหน้าที่ทุ่มเทเต็มที่”
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กองกำลังนเรศวร ที่ชายแดน จังหวัดตาก เมื่อ 21 ต.ค.63

♦️ ห้วงวันที่ 21 - 30 ตุลาคม 2563 ชุดอนุรักษ์กำลังรบ โดย ชุดเวชกรรมป้องกัน กองพันเสนารักษ์ที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรน่า 2019 และมาตรการป้องกันตนเอง แก่กำลังพล หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 4 และหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 35 ที่ปฎิบัติงานในเขตชายแดน จังหวัดตาก เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความรุนแรง และเข้าใจหลักการป้องกันตัวจากโรคโควิด - 19 รวมทั้งลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

♦️ผู้สอนวิชาโควิดศึกษาดังกล่าว ได้รับการอบรมเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาตามโครงการ"เตรียมผู้สอนวิชาโควิดศึกษา (COVID Instructor Course) “ จาก กรมแพทย์ทหารบก ตามแนวทางที่กองทัพบกโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเบื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.๑๙ ทบ.) กำหนดให้

♦️ทั้งนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 และ พลตรีอำนาจ ศรีมาก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4/ ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร ให้ความห่วงใยในสุขภาพของกำลังพลที่ปฏิบัติงาน เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้านที่ส่งผลกระทบต่อแนวชายแดน

ภาพ/ข่าว กองพันเสนารักษ์ที่ 4

#โควิดศึกษา #อนุรักษ์กำลังรบ #ทหารตัวอย่างการ์ดไม่ตก

24/10/2020
โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท มณฑลทหารบกที่ ๑๙

น้ำท่วมอ่วม แต่อบอุ่นใจด้วย ชุด M-MERT #กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน

🚑 ชุด M-MERT Military Medical Emergency Response Team หรือ ชุดแพทย์ทหารเผชิญเหตุ จากโรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาท จังหวัดสระแก้ว เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย

https://www.facebook.com/116350155563335/posts/899203013944708/

ทรงพระเจริญพสกนิกรปลื้มปิติได้ชื่นชมพระบารมี ในหลวง-พระราชินี ใกล้ชิด     วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๔๗ น. ภายหล...
24/10/2020

ทรงพระเจริญ

พสกนิกรปลื้มปิติได้ชื่นชมพระบารมี ในหลวง-พระราชินี ใกล้ชิด

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๔๗ น. ภายหลังเสร็จจากการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด

โดยใช้เส้นทางพระดำเนินจากศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ไปตามถนนจักรีจรัณย์ เลี้ยวขวาประตูวิเศษไชยศรี เข้าถนนหน้าพระลาน มุ่งหน้ายังถนนราชดำเนินใน บริเวณหน้าศาลฏีกา แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ตลอดสองเส้นทางที่ทรงพระดำเนิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์แย้มพระสรวลทักทายพสกนิกรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท โดยประชาชนต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองสองมือถือพระบรมฉายาลักษณ์และโบกธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย ธงพระนามาภิไธย พลิ้วสไว เปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญดังกึกก้อง สร้างความปลาบปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้

CR : ผู้จัดการ และ คุณครูสุรกานต์

วันนี้ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๔๗ น. ภายหลังเสร็จจากการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด

โดยใช้เส้นทางพระดำเนินจากศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ไปตามถนนจักรีจรัณย์ เลี้ยวขวาประตูวิเศษไชยศรี เข้าถนนหน้าพระลาน มุ่งหน้ายังถนนราชดำเนินใน บริเวณหน้าศาลฏีกา แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ตลอดสองเส้นทางที่ทรงพระดำเนิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์แย้มพระสรวลทักทายพสกนิกรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท โดยประชาชนต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองสองมือถือพระบรมฉายาลักษณ์และโบกธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย ธงพระนามาภิไธย พลิ้วไสว เปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญดังกึกก้อง สร้างความปลาบปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้

CR : ผู้จัดการ และ คุณครูสุรกานต์

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว     กองทัพบกจัดงานน้อมรำลึ...
23/10/2020

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

กองทัพบกจัดงานน้อมรำลึกครบรอบ ๑๑๐ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓

เช้านี้ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ พลตรี ปราโมทย์ อิ่มวัฒนา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก และกำลังพลของกรมแพทย์ทหารบก ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ กองบัญชาการกองทัพบก ในงานน้อมรำลึกครบรอบ ๑๑๐ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคนไทยด้านการพยาบาลและสาธารณสุข‬ ที่สำคัญ กล่าวคือ

ทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลเพื่อรักษาประชาชนด้วยวิธีการแพทย์แผนใหม่ จึงทรงจัดสร้างโรงพยาบาลขึ้นบริเวณริมคลองบางกอกน้อย อันเป็นที่ตั้งของพระราชวังบวรสถานพิมุข หรือวังหลัง โดยได้พระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท เป็นทุนเริ่มแรกในการสร้างโรงพยาบาล ให้ใช้ชื่อว่า โรงพยาบาลวังหลัง เปิดทำการรักษาแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๑

ต่อมาพระองค์ได้พระราชทานนามโรงพยาบาลแห่งนี้ใหม่ว่า”โรงพยาบาลศิริราช” เพื่อเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ฯ พระราชโอรสที่ประสูติในสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ที่สิ้นพระชนมายุเพียง ๑ ปี ๗ เดือน ‬

#วันปิยมหาราช #พระปิยมหาราช
#พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

จิตอาสาพัฒนาชุมชนเนื่องในวันปิยมหาราช     เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่...
23/10/2020

จิตอาสาพัฒนาชุมชนเนื่องในวันปิยมหาราช

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม สำนักงานเขตพญาไท จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

และเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ กำลังพลจิตอาสาของกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับ จิตอาสาจากหน่วยราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ จัดเก็บขยะในบึงรับน้ำ เพื่อความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ชุมชนอาเซียน ซอยประดิพัทธ์ ๑ ถนนประดิพัทธ์ เมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง...
23/10/2020

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กรมแพทย์ทหารบก และกำลังพลหน่วยสายแพทย์กองทัพบก

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ของไทย รัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์จักรี ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “พระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”

ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคนไทยด้านการพยาบาลและสาธารณสุข‬ ที่สำคัญ กล่าวคือ

ทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลเพื่อรักษาประชาชนด้วยวิธีการแพทย์แผนใหม่ จึงทรงจัดสร้างโรงพยาบาลขึ้นบริเวณริมคลองบางกอกน้อย อันเป็นที่ตั้งของพระราชวังบวรสถานพิมุข หรือวังหลัง โดยได้พระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท เป็นทุนเริ่มแรกในการสร้างโรงพยาบาล ให้ใช้ชื่อว่า โรงพยาบาลวังหลัง เปิดทำการรักษาแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๑

ต่อมาพระองค์ได้พระราชทานนามโรงพยาบาลแห่งนี้ใหม่ว่า”โรงพยาบาลศิริราช” เพื่อเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ฯ พระราชโอรสที่ประสูติในสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ ที่สิ้นพระชนมายุเพียง ๑ ปี ๗ เดือน ‬

#วันปิยมหาราช #พระปิยมหาราช
#พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

ที่อยู่

ถนน ราชวิถี
Bangkok
10400

ธรรมดา 29, 34, 36, 39, 54, 59, 92, 97, 163 ปอ. 2, 29, 36, 39, 34, 542 ปอพ. 6, 11, 5, 12, 26

ข้อมูลทั่วไป

กรมแพทย์ทหารบก : Army Medical Department Welcome to the official Royal Thai Army Medical Department Facebook fanpage where you will find news coverage, videos and photos highlighting our Medical Soldiers.

เบอร์โทรศัพท์

+6623544422

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมแพทย์ทหารบกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมแพทย์ทหารบก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด