สำนักกรรมาธิการ 3

สำนักกรรมาธิการ 3 แฟนเพจนี้ มีเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและภารกิจของสำนักกรรมาธิการ 3

เปิดเหมือนปกติ

💎สำนักกรรมาธิการ 3 ร่วมทำบุญก่อสร้างศาล ณ สัปปายะสภาสถาน - เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค💎. 🙏เมื่อวันที่ 21 ก.ย. เวลา 1...
21/09/2021

💎สำนักกรรมาธิการ 3 ร่วมทำบุญก่อสร้างศาล ณ สัปปายะสภาสถาน - เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค💎
.
🙏เมื่อวันที่ 21 ก.ย. เวลา 10.15 น. ณ ห้องทำงานรองเลขาธิการวุฒิสภา (นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ) นางสาวศิริพร ภิญโญศิริธร ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานสิทธิมนุษยชนฯ เป็นผู้แทนสำนักกรรมาธิการ 3 นำตัวแทนกลุ่มงานฯ ภายในสำนัก มอบเงินร่วมทำบุญ จำนวน 2,000 บาท ในนามบุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3 เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ เพื่อทดแทน ศาลเก่า ณ สัปปายะสภาสถาน รอบที่สอง แด่นางสาวนภาพร ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา
.
⛩สำหรับศาลดังกล่าว สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ก่อสร้างขึ้นโดยไม่ได้ใช้เงินประมาณประกอบด้วย 7 ส่วน ได้แก่
.
1️⃣ศาลพระภูมิ ทรงจัตุรมุข ขนาดเบอร์ 6 ความสูง ประมาณ 4.00 เมตร ความกว้างรอบเสา ด้านละ 60 ซม. ราคา 119,000 บาท
.
2️⃣ศาลตายายเรือนแฝด ขนาด 3XL ความกว้างรอบศาล 1.55 × 1.93. เมตร ความสูง 3.17 เมตร ราคา 99,000 บาท
.
3️⃣โต๊ะไหว้หน้าศาล ราคาประมาณ 5,000 บาทต่อตัว จำนวน 2 ตัว อาจใช้โต๊ะปูนแทน (ป้องกันไฟ) ราคาอาจลดลง
.
4️⃣ค่าตุ๊กตา ศาลพระภูมิ (จเว็ต) , ตุ๊กตา เจ้าที่ (ตายาย) พร้อมบริวาร
.
5️⃣ค่าจ้างพราหมณ์ในการ ดูพื้นที่ตั้งศาล ถอนศาลเก่า ตั้งศาลใหม่
.
6️⃣ค่าของเซ่นไหว้ พร้อมเครื่องอุปกรณ์ต่างๆ
.
7️⃣ฐานปูนตั้งศาลจะขอความอนุเคราะห์จาก ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)
.
(ในรายการที่ 4,5,6 ยังไม่ทราบราคาที่ชัดเจน)
.
💌ทั้งนี้ หากบุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3 ท่านใดมีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนเพิ่มเติม ก็สามารถสมทุนได้ผ่านกลุ่มงานบริหารทั่วไป เพื่อรวบรวมนำส่งในนามบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาต่อไป ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับวันสิ้นสุดการรับสมทบทุนจะแจ้งให้ทราบต่อไป
.
#สัปปายะสภาสถาน
#ศาลพระภูมิ
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
#สำนักกรรมาธิการ3

💎เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหารรับมอบเงินสนับสนุนภารกิจ “ป้องกัน-รักษาโควิด” บุคลากรในสังกัด จากส.ว.💎. 💌เมื่อวันที่...
14/09/2021

💎เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหารรับมอบเงินสนับสนุนภารกิจ “ป้องกัน-รักษาโควิด” บุคลากรในสังกัด จากส.ว.💎
.
💌เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.40 นาฬิกา ณ บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่ง สว.) นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยพลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ มอบเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจด้านการดูแลรักษาและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมรับมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้
.
📌ในการนี้ รองเลขาธิการวุฒิสภา(นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ) นำผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 1 และผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 3 ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบเงินดังกล่าวด้วย
.
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
#สำนักกรรมาธิการ3
#ภารกิจรักษาป้องกันโควิด

💎สำนักกรรมาธิการ 3 มอบเงินสวัสดิการแก่บุคลากร💎.💌เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง ผู้อำนวยการสำนักกรรมา...
13/09/2021

💎สำนักกรรมาธิการ 3 มอบเงินสวัสดิการแก่บุคลากร💎
.
💌เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ 3 พร้อมด้วยคัวแทนกลุ่มงานในสังกัดสำนักกรรมาธิการ 3 ร่วมเป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการแก่นางสาวคมคาย แตงเนียม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป กรณีประสบอุบัติเหตุ และขอให้นางสาวคมคายสุขภาพแข็งแรงโดยเร็ว
.
#สำนักกรรมาธิการ3

💎อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ สำนักกรรมาธิการ 3 ดำเนินงานโปร่งใสระดับดีมาก💎.😇เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายต้นพงศ์  ตั้งเติมทอ...
13/09/2021

💎อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ สำนักกรรมาธิการ 3 ดำเนินงานโปร่งใสระดับดีมาก💎
.
😇เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ ๓ เข้ารับรางวัลสำนักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและมีความโปร่งใสของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รางวัลในระดับดีมาก
.
🎖ทั้งนี้ มีบุคลากรสำนักกรรมาธิการ ๓ เข้ารับรางวัลข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น จำนวน ๓ คน คือ นางสาวพรพนา ปาเฉย นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๖ นางสาวสุมาลัย เพ็ชร์มณี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๖ และนางสาวผกามาศ มีแป้น พนักงานสนับสนุนการประชุม กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
.
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
#สำนักกรรมาธิการ3

💎สำนักกรรมาธิการ 3 ร่วมโชว์ผลงานเด่น Strong Day - คว้ารางวัล "สำนักแฟนพันธุ์แท้"💎 .📌เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ สำนั...
10/09/2021

💎สำนักกรรมาธิการ 3 ร่วมโชว์ผลงานเด่น Strong Day - คว้ารางวัล "สำนักแฟนพันธุ์แท้"💎
.
📌เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรม STRONG DAY : Strong Together ผสานพลัง ขับเคลื่อนจิตพองเพียงต้านทุจริตเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานโดดเด่นของแต่ละสำนัก
.
👩‍💼👨‍💼ในการนี้มี ตัวแทนของสำนักกรรมาธิการ ๓ โดยนางสาวอังศุมาลิน สมรรคเสวี นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการกีฬา และนายบุญชัย บำเพ็ญทาน นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปและวัฒนธรรม เป็นผู้แทนสำนักกรรมาธิการสามในการเสนอผลงานโดดเด่น
.
🎖ทั้งนี้ ช่วงท้ายของการจัดกิจกรรมสำนักกรรมาธิการ ๓ ได้รับรางวัลพิเศษ "สำนักแฟนพันธุ์แท้" ที่มีบุคลากรอยู่ร่วมกิจกรรมตลอดงานมากที่สุด โดยนายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง ผู้อำนวยการสำนักกรรมาธิการ ๓ เป็นผู้รับรางวัล
.
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
#สำนักกรรมาธิการ3
#คณะทำงานSTORNG
#StrongDayStorngTogether

🧑‍💻👩‍💻เปิดรับสมัครผู้ร่วมทีม LDS Team .📌คณะทำงานส่งเสริมและประสานงานเพื่อการพัฒนางานนิติบัญญัติ (Legislative Development...
30/08/2021

🧑‍💻👩‍💻เปิดรับสมัครผู้ร่วมทีม LDS Team
.
📌คณะทำงานส่งเสริมและประสานงานเพื่อการพัฒนางานนิติบัญญัติ (Legislative Development Support Team: LDS) สำนักกรรมาธิการ 3
.
👉ขอเชิญชวนชาวกรรมาธิการ 3 ทุกสายงาน ทั้งนิติกร วิทยากร และสนับสนุน สมัครเข้าร่วมทีม LDS เพื่อร่วมกันศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนัก
.
✴️จุดเด่น LDS✴️
.
✅เป็นงานทดลอง
✅ช่วยสร้างงานวิชาการ ในการเลื่อนระดับ/ตำแหน่ง
✅เตรียม Succession Plan ของสำนัก
.
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
#สำนักกรรมาธิการ3
#ทีมLDS

🧑‍💻👩‍💻เปิดรับสมัครผู้ร่วมทีม LDS Team
.
📌คณะทำงานส่งเสริมและประสานงานเพื่อการพัฒนางานนิติบัญญัติ (Legislative Development Support Team: LDS) สำนักกรรมาธิการ 3
.
👉ขอเชิญชวนชาวกรรมาธิการ 3 ทุกสายงาน ทั้งนิติกร วิทยากร และสนับสนุน สมัครเข้าร่วมทีม LDS เพื่อร่วมกันศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของสำนัก
.
✴️จุดเด่น LDS✴️
.
✅เป็นงานทดลอง
✅ช่วยสร้างงานวิชาการ ในการเลื่อนระดับ/ตำแหน่ง
✅เตรียม Succession Plan ของสำนัก
.
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
#สำนักกรรมาธิการ3
#ทีมLDS

💎3 บุคลากรสำนักกมธ. 3 คว้ารางวัลออกแบบโลโก้ Green Office สนง.เลขาธิการวุฒิสภา💎.📆วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา...
26/08/2021

💎3 บุคลากรสำนักกมธ. 3 คว้ารางวัลออกแบบโลโก้ Green Office สนง.เลขาธิการวุฒิสภา💎
.
📆วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานตราสัญลักษณ์ (logo) และการ์ตูนสัญลักษณ์ (mascot)
.
💚เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยมีผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมพิธี
.
🌟ทั้งนี้ บุคลากรสำนักกรรมาธิการ 3 ได้รับรางวัลประเภทตราสัญลักษณ์ (logo) จำนวน 3 ราย ดังนี้
.
🥇1. นางสาวจุฑารัตน์ เชยล้อมขำ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักกรรมาธิการ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
.
🥈2. นางสาวดารารัตน์ ถนอมรอด วิทยากร สำนักกรรมาธิการ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
.
🎖️3. นายพีรวัฒน์ คงเป็นไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน ได้รับรางวัลชมเชย
.
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
#สำนักกรรมาธิการ3
#สำนักงานสีเขียว
#GreenOffice

💎บุคลากรสำนักกรรมาธิการ ๓ ได้รับคัดเลือกเป็นขรก.รัฐสภา ผู้มีคุณธรรม-จริยธรรม ดีเด่น ของสนง.เลขาธิการวุฒิสภา ๒๕๖๔💎  .📌สำน...
24/08/2021

💎บุคลากรสำนักกรรมาธิการ ๓ ได้รับคัดเลือกเป็นขรก.รัฐสภา ผู้มีคุณธรรม-จริยธรรม ดีเด่น ของสนง.เลขาธิการวุฒิสภา ๒๕๖๔💎
.
📌สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ดำเนินกระบวนการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยปรากฏผลผู้ได้รับคะแนนรวมมากที่สุดในประเภทวิชาการอยู่ในสังกัดสำนักกรรมาธิการ ๓ ได้แก่ นางสาวพรพนา ปาเฉย นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๖ สำนักกรรมาธิการ ๓
.
💌ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักได้ลงนาม แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้มีคุณธรรม โดยถือเป็นตัวอย่างต่อไป
.
🎞ภาพจาก: สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
#สำนักกรรมาธิการ3
#ข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นปี2564

สำนักกรรมาธิการ ๓ ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างเครือข่ายองค์กรคุณธรรมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภ...
20/08/2021

สำนักกรรมาธิการ ๓ ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างเครือข่ายองค์กรคุณธรรมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา"
.
เมื่อวันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา สำนักกรรมาธิการ ๓
ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วม “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างเครือข่ายองค์กรคุณธรรมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา" ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดขึ้น และได้กำหนดเป้าหมายให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย
.
๑. นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม
.
๒. นายเสรี ศรีหะไตร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ผู้นำการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ
.
๓. นางสาวสุฎาดา วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
.
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
#สำนักกรรมาธิการ3
#คณะทำงานSTRONG

🎞คลิปวีดีโอสรุปผลการดำเนินงานคณะทำงาน STRONG✊ . https://youtu.be/54xXBc_rQ6g.#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา #สำนักกรรมาธิการ3...
19/08/2021
สรุปผลการดำเนินงานคทง. STRONG สำนักกรรมาธิการ 3

🎞คลิปวีดีโอสรุปผลการดำเนินงานคณะทำงาน STRONG✊
.
https://youtu.be/54xXBc_rQ6g
.
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
#สำนักกรรมาธิการ3
#คณะทำงานSTRONG

สำนักกรรมาธิการ 3 ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประมวลจริยธรรม โดยได้สรุปประมวลภาพ และเอกสารการจัดกิ....

📢📢สรุปผลงานคณทำงานSTRONGสำนักกรรมาธิการ3 -เข้ารับการตรวจจากคกก.คุณธรรมจริยธรรมฯ📢📢.‍✔เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ในการประ...
19/08/2021

📢📢สรุปผลงานคณทำงานSTRONGสำนักกรรมาธิการ3 -เข้ารับการตรวจจากคกก.คุณธรรมจริยธรรมฯ📢📢
.
‍✔เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการด้านคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและกำหนดแนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
.
👁‍🗨ดำเนินการตรวจสำนักที่มีผลงานส่งเสริมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เข้าเยี่ยมตรวจมุมจริยธรรมของสำนักกรรมาธิการ 3
.
🎀ทั้งนี้ สำนักกรรมาธิการ 3 ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประมวลจริยธรรม โดยได้สรุปประมวลภาพ และเอกสารการจัดกิจกรรม ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักกรรมาธิการ 3 ได้จัดกิจกรรม จำนวน 26 กิจกรรม
.
📊รวมช่วยเหลือบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นจำนวนเงิน 135,519.69 บาท หน้ากากอนามัย จำนวน 3,450 ชิ้น
.
🙏ขอขอบคุณสำนักเครือข่ายทุกสำนักที่ร่วมจัดกิจกรรม
.
🙏ขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน
.
📌ขอบคุณคณะทำงาน (S)(T)(R)(O)(N)(G)และคณะทำงานทุกคณะของสำนักกรรมาธิการ ๓ ที่ร่วมขับเคลื่อนและให้การสนับสนุนในทุกกิจกรรม (C)(S)(R)ตลอดปี พ.ศ. 2564
.
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
#สำนักกรรมาธิการ3
#คณะทำงานSTRONG

💎สำนักกรรมาธิการ ๓ ร่วมใจสู้ภัยโควิด สนับสนุนโครงการแยกขวดช่วยหมอ..ต่อยอดเป็นชุด PPE💎 .🍶สำนักกรรมาธิการ 3 จัดกิจกรรมเพื่...
18/08/2021

💎สำนักกรรมาธิการ ๓ ร่วมใจสู้ภัยโควิด สนับสนุนโครงการแยกขวดช่วยหมอ..ต่อยอดเป็นชุด PPE💎
.
🍶สำนักกรรมาธิการ 3 จัดกิจกรรมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่กำลังเกิดเกิดขึ้น โดยเชิญชวนบุคลากรภายในสำนักฯ ร่วมกันบริจาคขวดพลาสติก PET ใช้แล้ว
.
👨‍⚕️👩‍⚕️เพื่อนำไปรีไซเคิล เป็นเส้นใยตัดชุด PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงวิกฤต เพิ่มความปลอดภัยให้ด่านหน้าเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้นำขวดไปบริจาค ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
.
♻การ Recycle เป็นการหมุนเวียนขยะที่ใช้แล้ว นำมาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่าง ๆ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอย แล้วยังเป็นการลดใช้พลังงานและลดมลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม
.
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
#สำนักกรรมาธิการ3
#แยกขวดช่วยหมอต่อยอดชุดPPE

💎สำนักกรรมาธิการ ๓ ขับเคลื่อนกิจกรรม STRONG ช่วยเหลือสังคม รักสิ่งแวดล้อม💎 .💌๑.โครงการ "ปันน้ำใจไปช่วยกัน" เชิญชวนบุคลาก...
16/08/2021

💎สำนักกรรมาธิการ ๓ ขับเคลื่อนกิจกรรม STRONG ช่วยเหลือสังคม รักสิ่งแวดล้อม💎
.
💌๑.โครงการ "ปันน้ำใจไปช่วยกัน" เชิญชวนบุคลากรในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมบริจาคเงินให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งสามารถนำหลักฐานการบริจาคมาแลกรับต้นไม้ได้ การจัดโครงการดังกล่าว มีการบริจาค จำนวน ๑๗๗ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๐๗๕.๖๙ บาท
.
💞๒.โครงการ “สามัคคีแบ่งปัน” โดยนางสาวจิรวิน คะประสิทธิ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการปลูกและดูแลต้นไม้กระถางประดับ ได้นำความรู้มาแบ่งปันให้แก่บุคลากรในสำนักกรรมาธิการ ๓ ได้ทดลองปลูกโดยการสาธิตการปลูกต้นไม้กระถาง “ทำเอง” และนำมาใช้ประโยชน์ประดับในสำนัก “ใช้เอง” และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวัสดุอื่น เพื่อเพิ่มมูลค่านำไป “แจก” “จำหน่าย” ทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ตนเองครอบครัว
.
🛤๓.กิจกรรม Kick off สำนักกรรมาธิการ ๓ เป็นสำนักงานสีเขียว มีการนำไม้พุ่มขนาดเล็กมาประดับตกแต่งไว้นสำนักงานเพื่อให้เกิดพื้นที่สีเขียว ช่วยให้บรรยากาศมีความสดชื่นผ่อนคลาย ส่งผลดีต่อการทำงาน
.
👨‍👩‍👧‍👦บุคลากรภายในสำนักได้ช่วยเหลือและรู้จักการแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลือง มีสุขภาพที่ดี
.
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
#สำนักกรรมาธิการ3
#คณะทำงานSTRONG
#ปันน้ำใจไปช่วยกัน
#สามัคคีแบ่งปัน

💎สำนักกรรมาธิการ ๓ นำหลักศาสนา ขับเคลื่อนกิจกรรม STRONG💎.🙏๑. กิจกรรม “ศุกร์ส่องธรรมนำชีวีวิถีพุทธ” จัดสวดมนต์สรรเสริญ คุ...
13/08/2021

💎สำนักกรรมาธิการ ๓ นำหลักศาสนา ขับเคลื่อนกิจกรรม STRONG💎
.
🙏๑. กิจกรรม “ศุกร์ส่องธรรมนำชีวีวิถีพุทธ” จัดสวดมนต์สรรเสริญ คุณพระรัตนตรัย และเจริญสติภาวนา ณ ห้องพระพุทธมงคลนิมิตสถิต อาคารรัฐสภา ร่วมกับสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ การกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้น จำนวน ๑๓ สัปดาห์ โดยการจัดงานครั้งที่ ๑ มีผู้ร่วมทำบุญ เพื่อจัดทำหนังสือสวดมนต์ ถวายเครื่องสักการะและถวายปัจจัยพระ รวมเป็นเงิน ๕,๖๐๐ บาท
.
⛩๒.กิจกรรม “เข้าวัด ขัดกิเลส” จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร ร่วมกับสำนักกรรมาธิการ ๑ และสำนักกรรมาธิการ ๒ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมฟังธรรมเทศนา กวาดลานวัด เก็บขยะบริเวณวัด ทำความสะอาดห้องน้ำวัด ถวายภัตตาหารเพล และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับวัด มีผู้ร่วมทำบุญ รวมเป็นเงิน ๑๑,๕๙๓ บาท
.
👨‍💼💼👩‍💼บุคลากรภายในสำนักได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มีความรับผิดชอบ รู้จักเสียสละเพื่อสังคม เกิดความสามัคคีปรองดอง มีความรู้คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนา ได้อย่างเหมาะสม
.
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
#สำนักกรรมาธิการ3
#คณะทำงานSTRONG
#ศุกร์ส่องธรรมนำชีวีวิถีพุทธ
#เข้าวัดขัดกิเลส

สิบสองสิงหามาบรรจบ ขอน้อมนบพระไตรรัตน์สวัสดิ์ศรีถวายชัยมงคลพระพันปี ร้อยวจีขอพระองค์ทรงพระเจริญ  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอ...
12/08/2021

สิบสองสิงหามาบรรจบ
ขอน้อมนบพระไตรรัตน์สวัสดิ์ศรี
ถวายชัยมงคลพระพันปี
ร้อยวจีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักกรรมาธิการ ๓

นายเจษฎา ลุประสงค์ ประพันธ์ร้อยกรองถวาย

Cr. ภาพ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

สิบสองสิงหามาบรรจบ
ขอน้อมนบพระไตรรัตน์สวัสดิ์ศรี
ถวายชัยมงคลพระพันปี
ร้อยวจีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักกรรมาธิการ ๓

นายเจษฎา ลุประสงค์ ประพันธ์ร้อยกรองถวาย

Cr. ภาพ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

💎สำนักกรรมาธิการ ๓ ขับเคลื่อนกิจกรรม STRONG ช่วยเหลือสังคมต่อเนื่อง – ยึดหลักสาธารณสุข ดังนี้💎.💼๑. “กระเป๋านี้…เพื่อน้อง...
10/08/2021

💎สำนักกรรมาธิการ ๓ ขับเคลื่อนกิจกรรม STRONG ช่วยเหลือสังคมต่อเนื่อง – ยึดหลักสาธารณสุข ดังนี้💎
.
💼๑. “กระเป๋านี้…เพื่อน้อง” นำกระเป๋าที่ได้รับบริจาคจากบุคลากร
สำนักกรรมาธิการ ๓ จำนวน ๑๒๕ ใบ มอบให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
.
👶🏻๒. “กิจกรรม Committee 3 ทำดี” นำสิ่งของจำเป็น ได้แก่ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป นม ขนม สบู่ ยาสีฟัน ของใช้สำหรับเด็กอ่อน ฯลฯ มูลค่า ๑๙,๙๐๐ บาท และทุนทรัพย์ จำนวน ๖,๓๐๐ บาท มอบให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ (บ้านเฟื่องฟ้า)
.
🙏 ๓. “พัฒนาจิต เสริมบุญ หนุนพระพุทธศาสนา เมตตาสัตว์” ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและปัจจัย ให้กับวัดเชิงเลน เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท มอบเงินและอาหารสัตว์ ให้กับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๕๔๖ บาท และมอบหน้ากากอนามัย ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด จำนวน ๒,๒๕๐ ชิ้น
.
😻การจัดกิจกรรมดังกล่าวบุคลากรภายในสำนักได้พัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ รู้จักรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเหลือ แบ่งปัน สืบทอดพระศาสนาและมีจิตใจโอบอ้อมอารีมีความเมตตาต่อสัตว์
.
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
#สำนักกรรมาธิการ3
#คณะทำงานSTRONG

💎สำนักกรรมาธิการ ๓ ส่งพลังจากใจ สู้ภัยโควิด 19 น้ำใจมีให้กันไม่เคยหมด💎.💌เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทีมปฏิบัติการสำน...
07/08/2021

💎สำนักกรรมาธิการ ๓ ส่งพลังจากใจ สู้ภัยโควิด 19 น้ำใจมีให้กันไม่เคยหมด💎
.
💌เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทีมปฏิบัติการสำนักกรรมาธิการ 3 ในนามคณะทำงานช่วยเหลือบุคลากรสำนักกรรมาธิการและครอบครัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
.
🔄ร่วมกับ คณะทำงานเฉพาะกิจ ๒ คณะ ของสำนักกรรมาธิการ ๓ ได้ร่วมกันจัดหาและส่งมอบ ยา เวชภัณฑ์ ตลอดจนสิ่งจำเป็นอื่น ๆ จัดทำเป็น “กล่องรอดไปด้วยกัน”
.
👨‍👨‍👧‍👧มอบให้แก่บุคลากรในสังกัด สำนักกรรมาธิการ ๓ คือ นายธนิสร เปสตันยี วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนฯ สำนักกรรมาธิการ 3 ซึ่งได้รับผลบวกจากการตรวจแบบ Rapid Antigen Test ด้วยตนเอง และอยู่ระหว่างการตรวจยืนยันผลแบบ RT-PCR ต่อไป
.
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
#คทงช่วยเหลือบุคลากรสำนักกรรมาธิการและครอบครัว
#สำนักกรรมาธิการ3
#ทีมปฏิบัติการสู้ภัยโควิด
#ส่งพลังจากใจสู้ภัยโควิด
#กล่องรอดไปด้วย

💎รองเลขาธิการวุฒิสภา จัดทีมสู้ภัยโควิด 3️⃣ สำนักกมธ. เสริมประสิทธิภาพ ดูแลบุคลากร-ครอบครัว💎.💌เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ...
06/08/2021

💎รองเลขาธิการวุฒิสภา จัดทีมสู้ภัยโควิด 3️⃣ สำนักกมธ. เสริมประสิทธิภาพ ดูแลบุคลากร-ครอบครัว💎
.
💌เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ รองเลขาธิการสำนักงานวุฒิสภา ได้ลงนามในคำสั่งรองเลขาธิการวุฒิสภาที่ ๔ /๒๕๖๔
.
💞เรื่อง การจัดแบ่งภารกิจ และตั้งคณะทำงานย่อย และทีมปฏิบัติการของสำนัก ในคณะทำงานช่วยเหลือบุคลากรสำนักกรรมาธิการและครอบครัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
.
🔄มีสาระสำคัญ คือ มุ่งให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการช่วยเหลือบุคลากรและครอบครัวในสังกัดสำนักกรรมาธิการทั้ง ๓ สำนัก ที่มีความเสี่ยง ผ่านการจัดแบ่งภารกิจ ๒ ฝ่าย ดังนี้
.
‍💻ฝ่ายอำนวยการ‍💻
.
📊คณะทำงานย่อยด้านการจัดทำข้อมูล ประสานงานติดต่อสื่อสารกับผู้ที่มีความเสี่ยง
.
💉คณะทำงานย่อยด้านการจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์อาหารและสิ่งของที่จำเป็น
.
📡คณะทำงานย่อยด้านการประชาสัมพันธ์
.
✊ฝ่ายปฏิบัติการ✊
.
👨‍🚒👩‍🚒ทีมปฏิบัติการ สำนักกรรมาธิการ1
.
👨‍🚒👩‍🚒ทีมปฏิบัติการ สำนักกรรมาธิการ 2 วุฒิสภา
.
👨‍🚒👩‍🚒ทีมปฏิบัติการ สำนักกรรมาธิการ 3
.
📅วันเดียวกัน ทีมปฏิบัติการร่วม ๓ สำนักกรรมาธิการ ร่วมกับคณะทำงานเฉาพะกิจของสำนักกรรมาธิการ ๓ ทั้ง ๒ คณะ
.
💊ยังดำเนินการจัดหา ยา เวชภัณฑ์ ตลอดจนสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ โดยจัดทำเป็น “กล่องรอดไปด้วยกัน” ให้แก่บุคลากรเพิ่มเติม ภายใต้กิจกรรม CSR “ส่งพลังจากใจ สู้ภัยโควิด ๑๙”
.
👨‍👧‍👧‍พร้อมนำไปส่งมอบให้ นางสาวณัฐรดา ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานวิสามัญ 6
.
#สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
#ทีมสู้ภัยโควิด3สำนักกมธ.
#สำนักกรรมาธิการ1
#สำนักกรรมาธิการ2
#สำนักกรรมาธิการ3
#กล่องรอดไปด้วยกัน
#ส่งพลังจากใจสู้ภัยโควิด19

ที่อยู่

1111 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

10300

ข้อมูลทั่วไป

Official Fanpage ของสำนักรรมาธิการ 3 ก่อตั้งในปี ๒๕๔๖ มีภารกิจหลักในด้านเลขานุการ วิชาการ และธุรการให้กับคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญของวุฒิสภา (ปัจจุบันคือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) ----------------- แฟนเพจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและภารกิจของสำนักกรรมาธิการ 3 โดยเป็นการสื่อสารทางเดียว ------------------ ข้อคิดเห็น บทความ รูปภาพที่ปรากฏในแฟนเพจนี้ เป็นความเห็นส่วนตัวของสำนัก/กลุ่มงาน มิได้เกี่ยวข้องหรือผูกพัน หรือถือเป็นความเป็นของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หรือวุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการของสภา แต่ประการใด

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักกรรมาธิการ 3ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

แฟนเพจนี้ มีเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและภารกิจของสำนักกรรมาธิการ 3 โดยเป็นการสื่อสารทางเดียว

------------------ ข้อคิดเห็น บทความ รูปภาพที่ปรากฏในแฟนเพจนี้ เป็นความเห็นของสำนัก/กลุ่มงาน แล้วแต่กรณี มิได้เกี่ยวข้องหรือผูกพัน หรือถือเป็นความเห็นของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หรือวุฒิสภา หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือคณะกรรมาธิการของสภา แล้วแต่กรณี แต่ประการใด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ