สสว. OSS Center

สสว. OSS Center ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS) ให้คำปรึกษา ส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการฟรีแก่ MSME สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ 2 คณะ ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพร้อมทั้งกำกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทนและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกรรมการและเลขานุการ

2. คณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีอำนาจหน้าที่วางนโยบาย บริหารงาน ควบคุม กำกับดูแลและรับผิดชอบในกิจการของ สสว. โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน กรรมการและ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกรรมการและเลขานุการ
(14)

เปิดเหมือนปกติ

12/06/2021

📍ใหม่ "แชทชัวร์" Facebook Messenger Chatbot แชทที่ใช่ เชื่อมทุกความรู้ เรื่องโควิดและวัคซีน

รวบรวมคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาตอบคำถามเรื่องโควิดและวัคซีน ให้คุณมั่นใจได้ ผ่านทาง Facebook Messenger เพจ Social Marketing Thaihealth by สสส.

>> เริ่มแชท ได้แล้ววันนี้ คลิกเลย ! : https://bit.ly/3zeAa12

#แชทชัวร์ #แชทที่ใช่เชื่อมทุกความรู้เรื่องโควิดและวัคซีน

#สสวOSSนครราชสีมา
11/06/2021

#สสวOSSนครราชสีมา

📢งานสัมมนา สาระดี ๆ จากกรมการค้าต่างประเทศ มาเพิ่มความรู้ให้กันอีกแล้วค่าาา 🥳.👍 กับโครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากลเรื่อ...
11/06/2021

📢งานสัมมนา สาระดี ๆ จากกรมการค้าต่างประเทศ มาเพิ่มความรู้ให้กันอีกแล้วค่าาา 🥳
.
👍 กับโครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากลเรื่อง “ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า” โดยวิทยากรมากด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ ด้วยการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า
.
🎥 โดยการสัมมนาในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom หรือ Webinar วันที่ 22 มิถุนายน 2564 โดยจะเป็นการสัมมนา Online ในระบบปิด 💻
.
👍 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน ฟรี!! ได้เลย
🔍 ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMuCgadQBsbDp_aeple4NsMwQHxxp_BZoOd8Tj1VwnsGGncg/viewform
📞 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ : 0949866111
.
👏 แล้วมาสร้างโอกาสขยายธุรกิจให้ก้าวไกลในตลาดต่างประเทศกันนะคะ ✈️
#กรมการค้าต่างประเทศ #สสวOSScenter

📢งานสัมมนา สาระดี ๆ จากกรมการค้าต่างประเทศ มาเพิ่มความรู้ให้กันอีกแล้วค่าาา 🥳
.
👍 กับโครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากลเรื่อง “ผ่าแนวคิด นักธุรกิจรุ่นใหม่ กับการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า” โดยวิทยากรมากด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ ด้วยการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า
.
🎥 โดยการสัมมนาในรูปแบบ Video Conference ผ่านระบบ Zoom หรือ Webinar วันที่ 22 มิถุนายน 2564 โดยจะเป็นการสัมมนา Online ในระบบปิด 💻
.
👍 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน ฟรี!! ได้เลย
🔍 ที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMuCgadQBsbDp_aeple4NsMwQHxxp_BZoOd8Tj1VwnsGGncg/viewform
📞 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ : 0949866111
.
👏 แล้วมาสร้างโอกาสขยายธุรกิจให้ก้าวไกลในตลาดต่างประเทศกันนะคะ ✈️
#กรมการค้าต่างประเทศ #สสวOSScenter

#สีสันถิ่นไทย
11/06/2021

#สีสันถิ่นไทย

#สีสันถิ่นไทย

#สสวOSSนครราชสีมา
11/06/2021

#สสวOSSนครราชสีมา

"คิกออฟ “จับคู่กู้เงิน” ต่อลมหายใจ ร้านอาหารฝ่าโควิด-19".การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการธุรกิ...
11/06/2021

"คิกออฟ “จับคู่กู้เงิน” ต่อลมหายใจ ร้านอาหารฝ่าโควิด-19"
.
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค ทำให้บางรายต้องเผชิญกับปัญหารายได้ลดลง และขาดสภาพคล่อง
.
ดังนั้น เพื่อประคับประคองธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้ รัฐบาลจึงได้เปิดตัวโครงการ "จับคู่กู้เงิน สถาบันการเงินกับร้านอาหาร" เปิดทางให้ผู้ประกอบการทั้งที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และในฐานะบุคคลธรรมดา กว่า 120,000 ราย ได้เข้าถึงแหล่งเงินเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน ผ่อนปรนภาระหนี้สิน ถือเป็นการต่อลมหายใจให้ผู้ประกอบการ ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่ต้องปลดลูกจ้าง
.
ซึ่งได้ผนึกความร่วมมือกับสถาบันการเงิน 5 แห่ง ได้แก่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME D Bank), ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน
.
มาทำหน้าที่ปล่อยกู้เป็นการเฉพาะแบบผ่อนปรนเงื่อนไขให้มากที่สุด อาทิ ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ, ปลอดหลักทรัพย์ค้ำประกันในบางกรณี เพื่อให้โครงการนี้สามารถช่วยร้านอาหารได้จริง ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการและเจรจากับสถาบันการเงินทั้ง 5 แห่งได้ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันนี้-20 มิ.ย. 64

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19 👍สสวOSScenter

"คิกออฟ “จับคู่กู้เงิน” ต่อลมหายใจ ร้านอาหารฝ่าโควิด-19"
.
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค ทำให้บางรายต้องเผชิญกับปัญหารายได้ลดลง และขาดสภาพคล่อง
.
ดังนั้น เพื่อประคับประคองธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้ รัฐบาลจึงได้เปิดตัวโครงการ "จับคู่กู้เงิน สถาบันการเงินกับร้านอาหาร" เปิดทางให้ผู้ประกอบการทั้งที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และในฐานะบุคคลธรรมดา กว่า 120,000 ราย ได้เข้าถึงแหล่งเงินเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน ผ่อนปรนภาระหนี้สิน ถือเป็นการต่อลมหายใจให้ผู้ประกอบการ ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่ต้องปลดลูกจ้าง
.
ซึ่งได้ผนึกความร่วมมือกับสถาบันการเงิน 5 แห่ง ได้แก่ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME D Bank), ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน
.
มาทำหน้าที่ปล่อยกู้เป็นการเฉพาะแบบผ่อนปรนเงื่อนไขให้มากที่สุด อาทิ ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ, ปลอดหลักทรัพย์ค้ำประกันในบางกรณี เพื่อให้โครงการนี้สามารถช่วยร้านอาหารได้จริง ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการและเจรจากับสถาบันการเงินทั้ง 5 แห่งได้ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันนี้-20 มิ.ย. 64

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19 👍สสวOSScenter

Photos from Krungthai Care's post
10/06/2021

Photos from Krungthai Care's post

09/06/2021

🎉 มิถุนายนนี้ สายสุขภาพและความงาม ห้ามพลาด! ✨
EXAC เปิดพื้นที่โปรโมทสินค้ากลุ่มอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม
.
วิธีการง่ายๆ
- เพียงคุณเป็นผู้ส่งออกหรือมีสินค้าคุณภาพส่งออกที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย
- ส่งข้อมูลมาที่ Inbox ของ EXAC by EXIM BANK โดยระบุข้อมูลให้ครบถ้วน
(ชื่อ/ ชื่อบริษัท/ สินค้าและรายละเอียดสินค้า/ ลิ้งค์ page หรือ Website/ รูปสินค้า 4 รูปและระบุว่าอนุญาตให้ใช้ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ในเพจ EXAC by EXIM BANK)
- สินค้ากลุ่ม #อาหารเสริม เพื่อสุขภาพและความงาม ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ - 10 มิ.ย. 2564 (เวลา 21.00 น.)
- ทีมงานจะคัดเลือกสินค้าที่น่าสนใจมาลงในเพจ “EXAC by EXIM BANK”
.
มาดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วย​กันนะครับ! 💪🏻
.
*ไม่อนุญาตให้ฝากร้านใต้โพสต์นี้ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบโพสต์และตัดสิทธิ์ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกติกา*
#EXIMBANK #EXACbyEXIMBANK #EXACMarketplace #ฝากร้าน

Photos from EXAC by EXIM BANK's post
09/06/2021

Photos from EXAC by EXIM BANK's post

08/06/2021

"สสว. เล็งพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์อีก 150 กิจการภายในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 ตอบโจทย์การตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์"

(วันที่ 6 มิ.ย. 64) รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. กล่าวว่า สสว. ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 โดยเป็นโครงการที่จัดขึ้นต่อเนื่องในปีที่ 4

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจฐานราก ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ กิจกรรมหลักของโครงการประกอบด้วย การอบรมด้านการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การศึกษาดูงานในสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จหรือเป็นต้นแบบที่ดี การให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการทำธุรกิจ กิจกรรมทดสอบตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงกิจกรรมอื่นอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับวิสาหกิจฐานรากที่เข้าร่วมโครงการเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาท โดยเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาอีก 150 รายกิจการ ซึ่งจะเน้นการเสริมศักยภาพด้านการทำธุรกิจ การสร้างเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ และการพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ โดยเฉพาะการทำตลาดทางออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัลให้มากขึ้น และจะตอบโจทย์ด้านการพัฒนาประเทศและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นภารกิจสำคัญของ สสว. อีกด้วย
ที่มา : https://www.thairath.co.th/business/economics/2109496

ฟรี!!! คอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อ SMEs ไทย "ดิจิทัลศาสตร์" พลิกโฉมธุรกิจ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ขอเชิญ
08/06/2021
ฟรี!!! คอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อ SMEs ไทย "ดิจิทัลศาสตร์" พลิกโฉมธุรกิจ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ขอเชิญ

ฟรี!!! คอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อ SMEs ไทย "ดิจิทัลศาสตร์" พลิกโฉมธุรกิจ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ขอเชิญ

ฟรี!!! คอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อ SMEs ไทย "ดิจิทัลศาสตร์" พลิกโฉมธุรกิจ ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ....

สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (TCEB) สนับสนุนองค์กรจัดกิจกรรม กระตุ้นจ้างงา
07/06/2021
สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (TCEB) สนับสนุนองค์กรจัดกิจกรรม กระตุ้นจ้างงา

สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (TCEB) สนับสนุนองค์กรจัดกิจกรรม กระตุ้นจ้างงา

สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (TCEB) สนับสนุนองค์กรจัดกิจกรรม กระตุ้นจ้างงานไมซ์ใน โครงการ “ป....

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 ปีงบประ
07/06/2021
ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 ปีงบประ

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 ปีงบประ

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 ปีงบประมาณ 2564 เข้าร่วมการอ...

เพิ่มรายได้ใหม่! กับกัญชาทางการแพทย์ Hot Business!!! สร้างโมเดลธุรกิจร้อนแรงแห่งยุค SERIES 2 : Applying Thai Traditional...
07/06/2021
เพิ่มรายได้ใหม่! กับกัญชาทางการแพทย์ Hot Business!!! สร้างโมเดลธุรกิจร้อนแรงแห่งยุค SERIES 2 : Applying Thai Traditional M

เพิ่มรายได้ใหม่! กับกัญชาทางการแพทย์ Hot Business!!! สร้างโมเดลธุรกิจร้อนแรงแห่งยุค SERIES 2 : Applying Thai Traditional M

เพิ่มรายได้ใหม่! กับกัญชาทางการแพทย์ Hot Business!!! สร้างโมเดลธุรกิจร้อนแรงแห่งยุค SERIES 2 : Applying Thai Traditional Medicine & Cannabis for New Business Opportunity .....

งานเปิดตัวรางวัล UN Women 2021 #Thailand #WEPsAwards รางวัลในภาคธุรกิจหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ยก
07/06/2021
งานเปิดตัวรางวัล UN Women 2021 #Thailand #WEPsAwards รางวัลในภาคธุรกิจหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ยก

งานเปิดตัวรางวัล UN Women 2021 #Thailand #WEPsAwards รางวัลในภาคธุรกิจหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ยก

ข้าพเจ้าเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นผู้ขอใช้บริการหรือยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการหรือยื่นคำขอสมัครเป็นสมาช...

07/06/2021

📢 โปรโมชันพิเศษ‼️ มิถุนา พาชุ่มฉ่ำ ออมรับหน้าฝน 💦
เพียงคุณสมัครหรือส่งเงินออมต่อเนื่อง 1,200 บาทขึ้นไป 💸💸💸
🎁 รับฟรี ‼️ เสื้อยืด กอช.
🗓 ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าของจะหมด

📌 ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ได้ที่ https://bit.ly/3vDnP4f

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม ☎️ 02-049-9000

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิก กอช. ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ กอช. กำหนด

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #แอปกอช #ผู้ประกอบอาชีพอิสระ #ลดหย่อนภาษี #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ

กลับมาอีกครั้ง!! กับหลักสูตรที่ทำให้คุณรู้ครบทุกเรื่อง เครื่องมือการตลาดออนไลน์ เข้มข้
07/06/2021
กลับมาอีกครั้ง!! กับหลักสูตรที่ทำให้คุณรู้ครบทุกเรื่อง เครื่องมือการตลาดออนไลน์ เข้มข้

กลับมาอีกครั้ง!! กับหลักสูตรที่ทำให้คุณรู้ครบทุกเรื่อง เครื่องมือการตลาดออนไลน์ เข้มข้

กลับมาอีกครั้ง!! กับหลักสูตรที่ทำให้คุณรู้ครบทุกเรื่อง เครื่องมือการตลาดออนไลน์ เข้มข้นตลอด 3 วัน กับอบรมห...

กลับมาอีกครั้ง !! กับหลักสูตรที่ทำให้คุณสร้างร้านค้าออนไลน์ง่าย ๆ ภายใน 2 วัน สำหรับมือใหม
07/06/2021
กลับมาอีกครั้ง !! กับหลักสูตรที่ทำให้คุณสร้างร้านค้าออนไลน์ง่าย ๆ ภายใน 2 วัน สำหรับมือใหม

กลับมาอีกครั้ง !! กับหลักสูตรที่ทำให้คุณสร้างร้านค้าออนไลน์ง่าย ๆ ภายใน 2 วัน สำหรับมือใหม

กลับมาอีกครั้ง !! กับหลักสูตรที่ทำให้คุณสร้างร้านค้าออนไลน์ง่าย ๆ ภายใน 2 วัน สำหรับมือใหม่หัดขายออนไลน์ กั....

#ด่วน! ขยายเวลารับสมัครถึง 13 มิถุนายน 2564 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Thailand–India Business Matching 2021 (Lifestyle Produc...
07/06/2021
#ด่วน! ขยายเวลารับสมัครถึง 13 มิถุนายน 2564 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Thailand–India Business Matching 2021 (Lifestyle Products) - smeone เพิ่

#ด่วน! ขยายเวลารับสมัครถึง 13 มิถุนายน 2564 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Thailand–India Business Matching 2021 (Lifestyle Products) - smeone เพิ่

#ด่วน! ขยายเวลารับสมัครถึง 13 มิถุนายน 2564 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Thailand–India Business Matching 2021 (Lifestyle Products)

07/06/2021

📢👍เคล็ดไม่ลับ...สำหรับคนอยากมีโชคแน่นอน😀👍
ทำไงดี⁉...เปลี่ยนวิธีให้มีเงินออม 💸💸💸
มาลองเปลี่ยน “การเสี่ยงโชค” เป็น “ออมเงิน กับ กอช.”

📌สำหรับผู้ที่สนใจสมัครและส่งเงินออมกับ กอช. ตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่ 📱 แอป “กอช.” หรือเว็บไซต์ กอช. www.nsf.or.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนเงินออม☎ 02-049-9000

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #เคล็ดลับการออมเงิน #เสี่ยงโชค #วางแผนการออม #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ

07/06/2021

SME มีเฮ ขยายเวลาพักชำระหนี้ถึงสิ้นปี 64 ช่วยผู้ประกอบการฝ่าโควิด-19
.
การแพร่ระบาดของของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น ได้เข้ามาซ้ำเติมผลกระทบ จากสถานการณ์ในรอบแรกที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SME) ที่ยังไม่สามารถพลิกฟื้นธุรกิจ ให้กลับสู่ภาวะปกติได้ และสร้างความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น
.
ดังนั้น เพื่อบรรเทาภาระการชำระหนี้ของลูกหนี้ให้มีสภาพคล่อง สามารถรักษาการจ้างงาน และดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมทั้งลดแนวโน้มการเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)
.
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนฯ ที่ยังไม่ด้อยคุณภาพ(Non NPL) หรือไม่อยู่ในระหว่างที่ถูกกองทุนดำเนินคดี ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการพักชำระหนี้ และให้บริการความช่วยเหลือผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีในเรื่องการตลาด การเงิน และระบบบัญชี ซึ่งสามารถพักชำระหนี้ได้สูงสุด ไม่เกิน 6 เดือน และไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค. 64
.
โดยลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนฯ สามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้น กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ ธพว. (SME D Bank) ทุกสาขาทั่วประเทศในเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ได้ตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 31 ก.ค. 64 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 1357

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19 #สสวOSScenter

+++ประชาสัมพันธ์+++เชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมทำแบบสำรวจด้านการเสริมสร้างศักยภาพของ SME ในภ
07/06/2021
+++ประชาสัมพันธ์+++เชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมทำแบบสำรวจด้านการเสริมสร้างศักยภาพของ SME ในภ

+++ประชาสัมพันธ์+++เชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมทำแบบสำรวจด้านการเสริมสร้างศักยภาพของ SME ในภ

+++ประชาสัมพันธ์+++เชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมทำแบบสำรวจด้านการเสริมสร้างศักยภาพของ SME ในภูมิภาคอาเซียนในกา....

04/06/2021

📢📢 ขอเรียนเชิญผู้เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจฐานรากยุค 4.0 และท่านผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมรับฟังการอบรมผ่านทางระบบ Facebook Live ในหัวข้อ "การพัฒนาสินค้าและการขายอย่างมืออาชีพ ด้วย 4 โมดูลการคิด"
📅วันที่ 6 มิถุนายน 2564
⏰ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 15.30 น.
ทำการเข้าร่วมโดยผ่านระบบลงทะเบียน ได้ที่
https://forms.gle/estpp1jCH2DCaSeM7

จัดโดย สสว. และศูนย์วิจัยด้านการจัดการยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สอบถามโทร ☎️ 084-335-7888

+++ประชาสัมพันธ์+++เชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมทำแบบสำรวจด้านการเสริมสร้างศักยภาพของ SME ในภูมิภาคอาเซียนในการรับมือกับผลก...
04/06/2021

+++ประชาสัมพันธ์+++เชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมทำแบบสำรวจด้านการเสริมสร้างศักยภาพของ SME ในภูมิภาคอาเซียนในการรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ซึ่งจัดทำโดยกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (the United Nations Framework Convention on Climate Change หรือ UNFCCC) และผลการสำรวจดังกล่าวจะนำไปใช้ในการศึกษา "Engagement of Private Sector in Capacity-building Activities for Climate Action in ASEAN" ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มิถุนายน 2564

ร่วมทำแบบสอบถามกดลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_OOZqbPbSv1Xa_uXlitAYKcwrgHtzUTGMATWmOl7ZGbA5Fw/viewform

If you would like to know more about this initiative, please contact RCC Bangkok at [email protected] รายละเอียดเพิ่มเติม https://accounts.mail.go.th/service/home/~/?auth=co&loc=th&id=32709&part=2
Find out more about our work to promote climate action in Asia-Pacific Visit our website https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centres/rcc-bangkok

+++ประชาสัมพันธ์+++เชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมทำแบบสำรวจด้านการเสริมสร้างศักยภาพของ SME ในภูมิภาคอาเซียนในการรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ซึ่งจัดทำโดยกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (the United Nations Framework Convention on Climate Change หรือ UNFCCC) และผลการสำรวจดังกล่าวจะนำไปใช้ในการศึกษา "Engagement of Private Sector in Capacity-building Activities for Climate Action in ASEAN" ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มิถุนายน 2564

ร่วมทำแบบสอบถามกดลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_OOZqbPbSv1Xa_uXlitAYKcwrgHtzUTGMATWmOl7ZGbA5Fw/viewform

If you would like to know more about this initiative, please contact RCC Bangkok at [email protected] รายละเอียดเพิ่มเติม https://accounts.mail.go.th/service/home/~/?auth=co&loc=th&id=32709&part=2
Find out more about our work to promote climate action in Asia-Pacific Visit our website https://unfccc.int/about-us/regional-collaboration-centres/rcc-bangkok

SME มีเฮ ขยายเวลาพักชำระหนี้ถึงสิ้นปี 64 ช่วยผู้ประกอบการฝ่าโควิด-19.การแพร่ระบาดของของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น ...
03/06/2021

SME มีเฮ ขยายเวลาพักชำระหนี้ถึงสิ้นปี 64 ช่วยผู้ประกอบการฝ่าโควิด-19
.
การแพร่ระบาดของของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น ได้เข้ามาซ้ำเติมผลกระทบ จากสถานการณ์ในรอบแรกที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SME) ที่ยังไม่สามารถพลิกฟื้นธุรกิจ ให้กลับสู่ภาวะปกติได้ และสร้างความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น
.
ดังนั้น เพื่อบรรเทาภาระการชำระหนี้ของลูกหนี้ให้มีสภาพคล่อง สามารถรักษาการจ้างงาน และดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมทั้งลดแนวโน้มการเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)
.
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนฯ ที่ยังไม่ด้อยคุณภาพ(Non NPL) หรือไม่อยู่ในระหว่างที่ถูกกองทุนดำเนินคดี ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการพักชำระหนี้ และให้บริการความช่วยเหลือผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีในเรื่องการตลาด การเงิน และระบบบัญชี ซึ่งสามารถพักชำระหนี้ได้สูงสุด ไม่เกิน 6 เดือน และไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค. 64
.
โดยลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนฯ สามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้น กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ ธพว. (SME D Bank) ทุกสาขาทั่วประเทศในเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ได้ตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 31 ก.ค. 64 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 1357

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19 #สสวOSScenter

SME มีเฮ ขยายเวลาพักชำระหนี้ถึงสิ้นปี 64 ช่วยผู้ประกอบการฝ่าโควิด-19
.
การแพร่ระบาดของของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น ได้เข้ามาซ้ำเติมผลกระทบ จากสถานการณ์ในรอบแรกที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SME) ที่ยังไม่สามารถพลิกฟื้นธุรกิจ ให้กลับสู่ภาวะปกติได้ และสร้างความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น
.
ดังนั้น เพื่อบรรเทาภาระการชำระหนี้ของลูกหนี้ให้มีสภาพคล่อง สามารถรักษาการจ้างงาน และดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมทั้งลดแนวโน้มการเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)
.
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนฯ ที่ยังไม่ด้อยคุณภาพ(Non NPL) หรือไม่อยู่ในระหว่างที่ถูกกองทุนดำเนินคดี ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการพักชำระหนี้ และให้บริการความช่วยเหลือผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีในเรื่องการตลาด การเงิน และระบบบัญชี ซึ่งสามารถพักชำระหนี้ได้สูงสุด ไม่เกิน 6 เดือน และไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค. 64
.
โดยลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนฯ สามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการพักชำระเงินต้น กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ ธพว. (SME D Bank) ทุกสาขาทั่วประเทศในเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ได้ตั้งแต่บัดนี้–วันที่ 31 ก.ค. 64 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 1357

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19 #สสวOSScenter

01/06/2021

📢👍เคล็ดไม่ลับ...สำหรับคนอยากมีโชคแน่นอน😀👍
ทำไงดี⁉...เปลี่ยนวิธีให้มีเงินออม 💸💸💸
มาลองเปลี่ยน “การเสี่ยงโชค” เป็น “ออมเงิน กับ กอช.”

📌สำหรับผู้ที่สนใจสมัครและส่งเงินออมกับ กอช. ตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่ 📱 แอป “กอช.” หรือเว็บไซต์ กอช. www.nsf.or.th หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนเงินออม☎ 02-049-9000

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #เคล็ดลับการออมเงิน #เสี่ยงโชค #วางแผนการออม #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ

ที่อยู่

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
Bangkok
10900

ฺBTS สถานีหมอชิต, รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน ถ.พหลโยธิน และ ถ.วิภาวดีรังสิต

ข้อมูลทั่วไป

FB Fanpage สสว. OSS Center https://www.facebook.com/OSSCenter/ แฟนเพจที่รวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ของ สสว. และหน่วยร่วมภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้รับทราบข่าวสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การได้รับองค์ความรู้เพื่อต่อยอดธุรกิจ รวมถึงการสร้างเครือข่ายสังคมผู้ประกอบการที่สามารถเชื่อมโยงช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อการเติบโตของธุรกิจไทยอย่างยั่งยืน

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

1301

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

1. นโยบายและแผนการส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เผยแพร่ฟรี)
2. SME National Awards & Start up Awards
3. ก่อตั้งขึ้นโดย พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2543

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สสว. OSS Centerผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สสว. OSS Center:

วิดีโอทั้งหมด

สสว. ศูนย์ OSS Center 77 ศูนย์ ทั่วประเทศ (ณ วันที่ 10 ส.ค. 63)

*******ศูนย์กรุงเทพมหานคร*******

1. ศูนย์ OSS กรุงเทพฯ โทร. 02-298-3196-3198, 063-902-9361

*******กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑล 4 จังหวัด*******

2. ศูนย์ OSS นครปฐม โทร. 034-340-208, 064-301-6920

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด