งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศา

งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศา เป็นผู้นำการจัดการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้มาตรฐานระดับสากล

เปิดเหมือนปกติ

สภาคณาจารย์ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การนำเสนอนโยบาย แผนการบริหารจัดการ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพ...
04/06/2021

สภาคณาจารย์ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การนำเสนอนโยบาย แผนการบริหารจัดการ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และการสัมภาษณ์ ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 6 ท่าน ผ่านทางเฟสบุ๊ค RmutpFB และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM. 90.75 MHz ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป #อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
🙋‍♂️รายละเอียดเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th/presidentselection

สภาคณาจารย์ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การนำเสนอนโยบาย แผนการบริหารจัดการ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และการสัมภาษณ์ ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 6 ท่าน ผ่านทางเฟสบุ๊ค RmutpFB และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM. 90.75 MHz ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป #อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
🙋‍♂️รายละเอียดเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th/presidentselection

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟรี‼ โครงการพัฒนาระบบการผลิตจำลอง Smart Factory 🏭 🔰 รุ่นที่ 1 วันที่ 1-3 และ...
04/06/2021

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟรี‼ โครงการพัฒนาระบบการผลิตจำลอง Smart Factory 🏭
🔰 รุ่นที่ 1 วันที่ 1-3 และ 5-10 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30-17.00 น. (ลงทะเบียนวันนี้ - 27 มิถุนายน 2564)
🔰 รุ่นที่ 2 วันที่ 13-16 และ 19-23 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30-17.00 น. (ลงทะเบียนวันนี้ - 7 กรกฎาคม 2564)
⭐ สมัครผ่านทาง https://shorturl.asia/OUCLc
📌 ผู้เข้าร่วมอบรมครบและผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับ ชั่วโมงกิจกรรม (สำหรับนักศึกษา) และลงระบบ HRM (สำหรับบุคลากร)
📱สอบถามเพิ่มเติม สถาบันสหวิทยาการดิจิหัลและหุ่นยนต์ 098-858-8535

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟรี‼ โครงการพัฒนาระบบการผลิตจำลอง Smart Factory 🏭
🔰 รุ่นที่ 1 วันที่ 1-3 และ 5-10 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30-17.00 น. (ลงทะเบียนวันนี้ - 27 มิถุนายน 2564)
🔰 รุ่นที่ 2 วันที่ 13-16 และ 19-23 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30-17.00 น. (ลงทะเบียนวันนี้ - 7 กรกฎาคม 2564)
⭐ สมัครผ่านทาง https://shorturl.asia/OUCLc
📌 ผู้เข้าร่วมอบรมครบและผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับ ชั่วโมงกิจกรรม (สำหรับนักศึกษา) และลงระบบ HRM (สำหรับบุคลากร)
📱สอบถามเพิ่มเติม สถาบันสหวิทยาการดิจิหัลและหุ่นยนต์ 098-858-8535

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ TCAS 3 : Admission 1-2 (วุฒิม.6) ประจำปีการศึกษา 2564 ⚡️ Admissio...
02/06/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ TCAS 3 : Admission 1-2 (วุฒิม.6) ประจำปีการศึกษา 2564
⚡️ Admission 1http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/64-T3.1-interview.pdf
⚡️ Admission 2http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/64-T3.2-interview.pdf
🗣 สอบสัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์ วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป (ทางคณะจะติดต่อไป)🎯
📌 อย่าลืม!!! ส่งใบปพ.1 (ไฟล์ PDF) ตามประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ TCAS 3 : Admission 1-2 (วุฒิม.6) ประจำปีการศึกษา 2564
⚡️ Admission 1http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/64-T3.1-interview.pdf
⚡️ Admission 2http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/64-T3.2-interview.pdf
🗣 สอบสัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์ วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป (ทางคณะจะติดต่อไป)🎯
📌 อย่าลืม!!! ส่งใบปพ.1 (ไฟล์ PDF) ตามประกาศ

ทุนเรียนฟรี🎯 ตลอดหลักสูตร (4-5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทย สากล ป...
02/06/2021

ทุนเรียนฟรี🎯 ตลอดหลักสูตร (4-5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทย สากล ประยุกต์ และหรือด้านดนตรี ขับร้อง ทั้งไทย สากล ลูกท่ง ลูกกรุง ดีเด่น 💃🕺🎺🎸👩‍🎤

📌 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 7 มิถุนายน 2564 ในรอบ TCAS 4 ผ่านทาง https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
📌 ผู้สนใจสามารถรวบรวมและจัดทำแฟ้มประวัติพร้อมผลงาน เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลรับสมัครขอทุนผ่านทาง http://std.rmutp.ac.th/sais/art/art_main.php
🗣 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 02-665-3777 ต่อ 6508 หรือ 093-499-3693 และ 063-883-9945
🌐 www.rmutp.ac.th/210664

ทุนเรียนฟรี🎯 ตลอดหลักสูตร (4-5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทย สากล ประยุกต์ และหรือด้านดนตรี ขับร้อง ทั้งไทย สากล ลูกท่ง ลูกกรุง ดีเด่น 💃🕺🎺🎸👩‍🎤

📌 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 7 มิถุนายน 2564 ในรอบ TCAS 4 ผ่านทาง https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
📌 ผู้สนใจสามารถรวบรวมและจัดทำแฟ้มประวัติพร้อมผลงาน เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลรับสมัครขอทุนผ่านทาง http://std.rmutp.ac.th/sais/art/art_main.php
🗣 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 02-665-3777 ต่อ 6508 หรือ 093-499-3693 และ 063-883-9945
🌐 www.rmutp.ac.th/210664

กลับมาอีกครั้ง!!!ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ "วิ่งเก็บระยะ ซีซั่น 2...
01/06/2021

กลับมาอีกครั้ง!!!ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ "วิ่งเก็บระยะ ซีซั่น 2"

ขอเชิญร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อให้ดำรงตำแหน่งอ...
01/06/2021

ขอเชิญร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์
Live สดผ่านทางเฟซบุ๊ก RmutpFB และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
รายละเอียดเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th/presidentselection

ขอเชิญร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์
Live สดผ่านทางเฟซบุ๊ก RmutpFB และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
รายละเอียดเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th/presidentselection

ห้องสมุด 📖📚 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้ง 4 ศูนย์ ⚡ เปิดให้บริการทุกวันพุธ (กรณีพิเศษตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ...
31/05/2021

ห้องสมุด 📖📚 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้ง 4 ศูนย์ ⚡ เปิดให้บริการทุกวันพุธ (กรณีพิเศษตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19)
📣📣อย่าลืม
📌ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา😷
📌ปฏิบัติตามขั้นตอนการรับบริการ
📌กรอกระบบการเข้าพื้นที่ทุกครั้ง
📌รักษาระยะห่าง ⬅️ S o c i a l D i s t a n c i n g ➡️

ห้องสมุด 📖📚 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้ง 4 ศูนย์ ⚡ เปิดให้บริการทุกวันพุธ (กรณีพิเศษตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19)
📣📣อย่าลืม
📌ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา😷
📌ปฏิบัติตามขั้นตอนการรับบริการ
📌กรอกระบบการเข้าพื้นที่ทุกครั้ง
📌รักษาระยะห่าง ⬅️ S o c i a l D i s t a n c i n g ➡️

ประกาศแจ้งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ทราบ
27/05/2021

ประกาศแจ้งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ทราบ

ประกาศแจ้งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ทราบ

ขอเชิญชวนและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมส่งทีม ร่วมประกวดกับกิจกรรม “Smart Start Idea by GSB Startup”  ชิงทุนการศึกษามูลค...
27/05/2021

ขอเชิญชวนและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมส่งทีม ร่วมประกวดกับกิจกรรม “Smart Start Idea by GSB Startup” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท
📍📍 รับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นี้นะคะ
ลิงก์แบบฟอร์มเอกสาร ตามลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะ ⬇️⬇️
ใบสมัคร
https://forms.gle/J7H9hDMcfBDrGtE79
Project Proposal
https://drive.google.com/.../1E45pxj6nKLhnhu6Pzdl.../view...
upload file
https://forms.gle/YVAdm8VJLsSMMcCT6
ที่มา : ธนาคารออมสิน

ขอเชิญชวนและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมส่งทีม ร่วมประกวดกับกิจกรรม “Smart Start Idea by GSB Startup” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท
📍📍 รับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นี้นะคะ
ลิงก์แบบฟอร์มเอกสาร ตามลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะ ⬇️⬇️
ใบสมัคร
https://forms.gle/J7H9hDMcfBDrGtE79
Project Proposal
https://drive.google.com/.../1E45pxj6nKLhnhu6Pzdl.../view...
upload file
https://forms.gle/YVAdm8VJLsSMMcCT6
ที่มา : ธนาคารออมสิน

นศ.ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้ออุปกรณ์/เครื่องหมาย และชุดพลศึกษาของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร...
25/05/2021

นศ.ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้ออุปกรณ์/เครื่องหมาย และชุดพลศึกษาของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ให้กรอกแบบฟอร์มการสั่งซื้อ

ได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/Eeem2eYKbAVRtB589 หรือสแกน QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ โปรดดำเนินการภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 20.00 น.(!)(!)

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาดอย่างวงกว้าง จึงทำให้่นักศึกษาอาจไม่ได้รับความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 และนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ ที่มีความต้องการดังกล่าว
(()นักศึกษาชั้นปีอื่นๆก็สามารถสั่งได้นะคะ())

(*) สำหรับนักศึกษา Tacs รอบที่ 1 / Tcas รอบที่ 2 และนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ โปรดดำเนินการสั่งซื้อ
[[[ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 20.00 น. ก่อนที่ระบบจะปิด]]] (*)

(*)และชำระเงิน [[[ระหว่างวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564]]] ซึ่งมีค่าบริการส่งไปรษณีย์ (บริษัทเอกชน) เหมา 60 บาท เลขที่บัญชีจะแจ้งอีกครั้งทางไลน์กลุ่มนักศึกษา(*)

(#)บางอย่างนักศึกษาอาจต้องการซื้อ หรือไม่ซื้อก็ได้ (ไม่บังคับ) แต่หากระบบปิดไปแล้ว จะไม่สามารถสั่งซื้อได้อีก
นักศึกษาจะต้องดำเนินการซื้อเครื่องหมายนักศึกษาด้วยตนเองที่สหกรณ์ ศูนย์พณิชยการพระนคร (นางเลิ้ง) และจะต้องดำเนินการตัดชุดพลศึกษาด้วยตนเองที่ร้าน สปอร์ต ชาร์ม (บรรทัดทอง)(#)

📍📍หมายเหตุ: อุปกรณ์/เครื่องหมาย และชุดพลศึกษา จะจัดส่งไปตามที่อยู่ที่นักศึกษาแจ้ง (สำหรับชุดพลศึกษาอาจต้องใช้เวลาในการตัดชุด นักศึกษาจะได้รับภายหลัง 1 เดือน) ****

(line) ติดต่อสอบถามพี่กิ๊ฟ ฝ่ายกิจการนักศึกษา 088 790 5288 (Line: giftyimsaim) จ-ศ เวลา 08.30 - 16.30 น. (โทรศัพท์)

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา (สวัสดิการและบริการนักศึกษา) ขอบคุณค่ะ

นศ.ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้ออุปกรณ์/เครื่องหมาย และชุดพลศึกษาของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ให้กรอกแบบฟอร์มการสั่งซื้อ

ได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/Eeem2eYKbAVRtB589 หรือสแกน QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ โปรดดำเนินการภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 20.00 น.(!)(!)

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาดอย่างวงกว้าง จึงทำให้่นักศึกษาอาจไม่ได้รับความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 และนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ ที่มีความต้องการดังกล่าว
(()นักศึกษาชั้นปีอื่นๆก็สามารถสั่งได้นะคะ())

(*) สำหรับนักศึกษา Tacs รอบที่ 1 / Tcas รอบที่ 2 และนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ โปรดดำเนินการสั่งซื้อ
[[[ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 20.00 น. ก่อนที่ระบบจะปิด]]] (*)

(*)และชำระเงิน [[[ระหว่างวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564]]] ซึ่งมีค่าบริการส่งไปรษณีย์ (บริษัทเอกชน) เหมา 60 บาท เลขที่บัญชีจะแจ้งอีกครั้งทางไลน์กลุ่มนักศึกษา(*)

(#)บางอย่างนักศึกษาอาจต้องการซื้อ หรือไม่ซื้อก็ได้ (ไม่บังคับ) แต่หากระบบปิดไปแล้ว จะไม่สามารถสั่งซื้อได้อีก
นักศึกษาจะต้องดำเนินการซื้อเครื่องหมายนักศึกษาด้วยตนเองที่สหกรณ์ ศูนย์พณิชยการพระนคร (นางเลิ้ง) และจะต้องดำเนินการตัดชุดพลศึกษาด้วยตนเองที่ร้าน สปอร์ต ชาร์ม (บรรทัดทอง)(#)

📍📍หมายเหตุ: อุปกรณ์/เครื่องหมาย และชุดพลศึกษา จะจัดส่งไปตามที่อยู่ที่นักศึกษาแจ้ง (สำหรับชุดพลศึกษาอาจต้องใช้เวลาในการตัดชุด นักศึกษาจะได้รับภายหลัง 1 เดือน) ****

(line) ติดต่อสอบถามพี่กิ๊ฟ ฝ่ายกิจการนักศึกษา 088 790 5288 (Line: giftyimsaim) จ-ศ เวลา 08.30 - 16.30 น. (โทรศัพท์)

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา (สวัสดิการและบริการนักศึกษา) ขอบคุณค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร🌟 เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ #รับตรง 3 (สำหรับวุฒิ ปวช. ปวส.) ตั้งแต่วันนี...
24/05/2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร🌟 เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ #รับตรง 3 (สำหรับวุฒิ ปวช. ปวส.) ตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2564
🌐 รายละเอียดเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th
#ราชมงคลพระนคร #รับสมัครนักศึกษา #ปวช #ปวส #ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร🌟 เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ #รับตรง 3 (สำหรับวุฒิ ปวช. ปวส.) ตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2564
🌐 รายละเอียดเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th
#ราชมงคลพระนคร #รับสมัครนักศึกษา #ปวช #ปวส #ปริญญาตรี

ปฎิทินการศึกษา ประจำปี 2564
20/05/2021

ปฎิทินการศึกษา ประจำปี 2564

20/05/2021
ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมปฏิบัติการภารกิจพิชิตเหล่า Money Monters พร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดชิค MONTER BAG LIMITED EDITIO...
19/05/2021

ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมปฏิบัติการภารกิจพิชิตเหล่า Money Monters พร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดชิค MONTER BAG LIMITED EDITION ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหมดเขตลงทะเบียน วันที่ 7 มิถุนายน 2564

ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมปฏิบัติการภารกิจพิชิตเหล่า Money Monters พร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดชิค MONTER BAG LIMITED EDITION ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหมดเขตลงทะเบียน วันที่ 7 มิถุนายน 2564

📢📢สถาบันภาษา ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรที่สนใจร่วมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านคลิปวีดีโอฟรี!!ผ่าน Facebook : สถาบันภาษา มทร.พร...
19/05/2021

📢📢สถาบันภาษา ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ
ร่วมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านคลิปวีดีโอฟรี!!
ผ่าน Facebook : สถาบันภาษา มทร.พระนคร
https://www.facebook.com/RMUTP.language.institute
เริ่มรับชมได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นตันไป(Mhee Noom heart)(Tai Nim heart)

📢📢สถาบันภาษา ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ
ร่วมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านคลิปวีดีโอฟรี!!
ผ่าน Facebook : สถาบันภาษา มทร.พระนคร
https://www.facebook.com/RMUTP.language.institute
เริ่มรับชมได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นตันไป(Mhee Noom heart)(Tai Nim heart)

📣เลื่อนกำหนดการ #พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 👩‍🎓👨‍🎓
17/05/2021

📣เลื่อนกำหนดการ #พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 👩‍🎓👨‍🎓

📣เลื่อนกำหนดการ #พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 👩‍🎓👨‍🎓

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนครประกาศรับสมัครนักศึกษา รับตรง รอบที่ 3ระดับปริญญาตรีhttp://regis.rmutp.ac.th...
13/05/2021

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร
ประกาศรับสมัครนักศึกษา รับตรง รอบที่ 3
ระดับปริญญาตรี
http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/RMUTP_Bec64R3.pdf
ระดับ ปวช.
http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/RMUTP_Dep64R3.pdf
สมัครได้ที่ลิงก์
https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
#RMUTP #เด็ก64 #DEK64

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร
ประกาศรับสมัครนักศึกษา รับตรง รอบที่ 3
ระดับปริญญาตรี
http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/RMUTP_Bec64R3.pdf
ระดับ ปวช.
http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/RMUTP_Dep64R3.pdf
สมัครได้ที่ลิงก์
https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
#RMUTP #เด็ก64 #DEK64

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหา ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตั้งแต่วันนี้-2...
11/05/2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหา ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตั้งแต่วันนี้-20 พฤษภาคม 2564 ผ่านทาง 2 ช่องทาง (ไปรษณีย์และด้วยตนเอง)
รายละเอียดเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th/presidentselection

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหา ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตั้งแต่วันนี้-20 พฤษภาคม 2564 ผ่านทาง 2 ช่องทาง (ไปรษณีย์และด้วยตนเอง)
รายละเอียดเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th/presidentselection

ตรียมตัวให้พร้อม! กับสุดยอดค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ในโครงการ Thailand Innovation Awards21 (TIA21) สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย นิส...
11/05/2021
Thailand Innovation Awards 21

ตรียมตัวให้พร้อม! กับสุดยอดค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ในโครงการ Thailand Innovation Awards21 (TIA21)
สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย นิสิต นักศึกษา อาชีวะ ที่มีไอเดียสุดล้ำต่อยอดเป็นธุรกิจสุดเจ๋ง
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท
สมัครได้แล้ววันนี้ - 8 มิถุนายน 2564
สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่: https://steam4i.nia.or.th/camp/register/16
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
1. Inbox มาที่เพจ Fb : Thailand Innovation Awards
2. โทร 0-2252-4516, 0-2218-5245 หรือ 02-017-5555 ต่อ 604,0802710790 (สาธิตา), 0880148795 (วรางคณา)
3. Email : [email protected], [email protected]
รายละเอียดเพิ่มเติม https://steam4i.nia.or.th/activities/detail/54

STEAM4 INNOVATION แผนการการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม สำหรับเยาวชนที่ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกร

📝 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขยายเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
08/05/2021

📝 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขยายเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

📝 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขยายเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ทุนกิจกรรมดีเด่น 🥳#มทรพระนคร💜 #ทุนการศึกษา #RMUTP #เด็กทุน #ทุน #มทร #เด็กมทร #มทรพระนคร #dekrmutp
20/04/2021
ทุนกิจกรรมดีเด่น 🥳#มทรพระนคร💜 #ทุนการศึกษา #RMUTP #เด็กทุน #ทุน #มทร #เด็กมทร #มทรพระนคร #dekrmutp

ทุนกิจกรรมดีเด่น 🥳#มทรพระนคร💜 #ทุนการศึกษา #RMUTP #เด็กทุน #ทุน #มทร #เด็กมทร #มทรพระนคร #dekrmutp

RMUTP (มทร.พระนคร) (@rmutp) ได้สร้างวิดีโอสั้นบน TikTok ที่มีเพลง Best Friend (feat. Doja Cat) | ทุนกิจกรรมดีเด่น 🥳#มทรพระนคร💜 #ทุนการศึกษา #RMUTP...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับฟังความคิดเห็นการสรรหาอธิการบดี จากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าโดยเป...
16/04/2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับฟังความคิดเห็นการสรรหาอธิการบดี จากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า
โดยเปลี่ยนแปลงเป็นรับฟังผ่านระบบสารสนเทศและทางเอกสาร
.
รายละเอียดเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th/presidentselection

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับฟังความคิดเห็นการสรรหาอธิการบดี จากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า
โดยเปลี่ยนแปลงเป็นรับฟังผ่านระบบสารสนเทศและทางเอกสาร
.
รายละเอียดเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th/presidentselection

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็น...
08/04/2021

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์ Infographic อย่างง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิการทำงานแบบมืออาชีพ” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Could Meeting จัดโดย ฝ่ายกิจการนักศึกษา (สโมสรและกิจกรรมนักศึกษา) โดยมี ผศ.ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ทราบถึงขั้นตอนและเทคนิคต่างๆ ในการจัดทำอินโฟกราฟิกสำหรับประยุกต์ใช้ในการทำงาน

ขอเชิญชวนบุคลากรและบุคคลทั่วไป นวดแผนไทยและประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564
07/04/2021

ขอเชิญชวนบุคลากรและบุคคลทั่วไป นวดแผนไทยและประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564

ขอเชิญชวนบุคลากรและบุคคลทั่วไป นวดแผนไทยและประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“สร้างสรรค์ Infographic อย่างง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบมืออาช...
02/04/2021

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“สร้างสรรค์ Infographic อย่างง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบมืออาชีพ”
จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Could Meeting

หมายเหตุ:
1.Link Zoom Could Meeting สำหรับเข้าร่วมโครงการฯ ตามวัน และเวลาดังกล่าว ส่งไปทาง E-mail ของท่านเรียบร้อยแล้ว
2.Link เข้าร่วมกลุ่มไลน์ สำหรับเข้าร่วมโครงการฯ ส่งไปทาง E-mail ของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดเข้าร่วมกลุ่มไลน์ก่อนวันที่ 5 เมษายน 2564 เพื่อตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ
3.กำหนดการอบรม ส่งไปทาง E-mail ของท่านเรียบร้อยแล้ว
4.ตรวจสอบชื่อ – นามสกุล ของท่านด้วยนะคะ (หากมีชื่อผิดให้รีบแจ้งผู้จัดงาน)
5.ติดต่อประสานงาน 088 790 5288 นางสาวฐิติรัตน์ รัตนประพันธ์
งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“สร้างสรรค์ Infographic อย่างง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบมืออาชีพ”
จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Could Meeting

หมายเหตุ:
1.Link Zoom Could Meeting สำหรับเข้าร่วมโครงการฯ ตามวัน และเวลาดังกล่าว ส่งไปทาง E-mail ของท่านเรียบร้อยแล้ว
2.Link เข้าร่วมกลุ่มไลน์ สำหรับเข้าร่วมโครงการฯ ส่งไปทาง E-mail ของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดเข้าร่วมกลุ่มไลน์ก่อนวันที่ 5 เมษายน 2564 เพื่อตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ
3.กำหนดการอบรม ส่งไปทาง E-mail ของท่านเรียบร้อยแล้ว
4.ตรวจสอบชื่อ – นามสกุล ของท่านด้วยนะคะ (หากมีชื่อผิดให้รีบแจ้งผู้จัดงาน)
5.ติดต่อประสานงาน 088 790 5288 นางสาวฐิติรัตน์ รัตนประพันธ์
งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่อยู่

1381 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

028363000

เว็บไซต์

http://www.sci.rmutp.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📢 ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการสอบ IT Certificate ฟรี 👉 วิชาที่สามารถสมัครสอบได้ 1. IC3 Spark จำนวน 21 คน 2. Adobe Certified Associate Certification จำนวน 10 คน 3. Entrepreneurship and Small Business Certification จำนวน 7 คน 👉การรับสมัคร สามารถ แจ้งชื่อไปยัง email : [email protected] ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 👉สิ่งที่จะได้รับ - ชุดฝึกฝนในการสอบ (GMetrix) สามารถใช้งานได้ 10 ครั้ง/คน - สิทธิ์ในการสอบรายวิชาที่สมัคร 👉กำหนดการสอบและสถานที่สอบ ระหว่างวันที่ 6 – 13 ธันวาคม 2562 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทเวศร์ (ตึกสีเหลืองทอง) 👉สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทเวศร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6764 หรือ email : [email protected] #กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ #AritRmutp คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร มทร.พระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถอ.พระนคร ประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร Engineering Rmutp - วิศวฯ มทร.พระนคร RmutpFB ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร กองกลาง มทร.พระนคร การเงิน กองคลัง มทร.พระนคร กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร รายละเอียดเพิ่มเติม https://arit.rmutp.ac.th/
📢 เชิญชวนน้องๆ นักศึกษา พี่ๆ บุคลากร ชาว มทร.พระนคร ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม " เพื่อนชวนเพื่อน " 👉 กติกาง่ายๆ เพียงแค่ 👈 1. กดถูกใจเพจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร 2. แท็กชวนเพื่อนกดถูกใจเพจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร ที่ใต้โพสต์นี้ให้ได้มากที่สุด 🎁 ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ (ของมีจำนวนจำกัด) ใครชวนเพื่อนก่อนได้ของรางวัลก่อนนะจ๊ะ ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 แล้วมาร่วมสนุกกันนะ #AritRmutp RmutpFB Ietd Rmutp ห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดโชติเวช ห้องสมุด พระนครเหนือ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร มทร.พระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถอ.พระนคร ประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร Engineering Rmutp - วิศวฯ มทร.พระนคร งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร SciRmutpFB ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร สภาและองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองกลาง มทร.พระนคร การเงิน กองคลัง มทร.พระนคร กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร ศูนย์ภาษา มทร.พระนคร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2562 สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร - โชติเวช สโมสื่อสาร มทร.พระนคร MCT Channel สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร Rmutp : packaging
📢 เปลี่ยนวิธีการเข้าใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแล้วนะรู้ยัง ? หากพบปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่ เบอร์ 02 665 3777 ต่อ 8000 #AritRmutp RmutpFB Ietd Rmutp ห้องสมุดเทเวศร์ ห้องสมุดโชติเวช ห้องสมุด พระนครเหนือ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร มทร.พระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถอ.พระนคร ประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร Engineering Rmutp - วิศวฯ มทร.พระนคร งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร SciRmutpFB ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร สภาและองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองกลาง มทร.พระนคร การเงิน กองคลัง มทร.พระนคร กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร ศูนย์ภาษา มทร.พระนคร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร
📢 การขอรับบัญชีผู้งานคอมพิวเตอร์ (Rmutp Passport) สำหรับบุคลากรใหม่และบุคลากรเดิม สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-665-3777 ต่อ 6764 #RMUTP PASSPORT #กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ #AritRmutp RmutpFB ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร มทร.พระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถอ.พระนคร ประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร Engineering Rmutp - วิศวฯ มทร.พระนคร งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร
มีปัญหาทางด้านไอที สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยินดีให้บริการ ติดต่อได้ที่ Call Center เบอร์ 02 665 3777 ต่อ 8000 หรือ 02 665 3899 (สำหรับบุคคลภายนอก) RmutpFB ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร มทร.พระนคร ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถอ.พระนคร ประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร Engineering Rmutp - วิศวฯ มทร.พระนคร งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 2 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ เคมีทั่วไป เล่ม 2 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ แคลคูลัส 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ นะคะ http://www.siamdiscovery.co.th/happening/The3rdThailandPlasticsAwards2017/150.