งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศา

งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศา เป็นผู้นำการจัดการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้มาตรฐานระดับสากล

เปิดเหมือนปกติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหา ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตั้งแต่วันนี้-2...
11/05/2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหา ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตั้งแต่วันนี้-20 พฤษภาคม 2564 ผ่านทาง 2 ช่องทาง (ไปรษณีย์และด้วยตนเอง)
รายละเอียดเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th/presidentselection

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหา ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตั้งแต่วันนี้-20 พฤษภาคม 2564 ผ่านทาง 2 ช่องทาง (ไปรษณีย์และด้วยตนเอง)
รายละเอียดเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th/presidentselection

ตรียมตัวให้พร้อม! กับสุดยอดค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ในโครงการ Thailand Innovation Awards21 (TIA21) สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย นิส...
11/05/2021
Thailand Innovation Awards 21

ตรียมตัวให้พร้อม! กับสุดยอดค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ในโครงการ Thailand Innovation Awards21 (TIA21)
สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย นิสิต นักศึกษา อาชีวะ ที่มีไอเดียสุดล้ำต่อยอดเป็นธุรกิจสุดเจ๋ง
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท
สมัครได้แล้ววันนี้ - 8 มิถุนายน 2564
สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่: https://steam4i.nia.or.th/camp/register/16
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
1. Inbox มาที่เพจ Fb : Thailand Innovation Awards
2. โทร 0-2252-4516, 0-2218-5245 หรือ 02-017-5555 ต่อ 604,0802710790 (สาธิตา), 0880148795 (วรางคณา)
3. Email : [email protected], [email protected]
รายละเอียดเพิ่มเติม https://steam4i.nia.or.th/activities/detail/54

STEAM4 INNOVATION แผนการการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม สำหรับเยาวชนที่ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกร

📝 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขยายเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
08/05/2021

📝 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขยายเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

📝 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขยายเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ทุนกิจกรรมดีเด่น 🥳#มทรพระนคร💜 #ทุนการศึกษา #RMUTP #เด็กทุน #ทุน #มทร #เด็กมทร #มทรพระนคร #dekrmutp
20/04/2021
ทุนกิจกรรมดีเด่น 🥳#มทรพระนคร💜 #ทุนการศึกษา #RMUTP #เด็กทุน #ทุน #มทร #เด็กมทร #มทรพระนคร #dekrmutp

ทุนกิจกรรมดีเด่น 🥳#มทรพระนคร💜 #ทุนการศึกษา #RMUTP #เด็กทุน #ทุน #มทร #เด็กมทร #มทรพระนคร #dekrmutp

RMUTP (มทร.พระนคร) (@rmutp) ได้สร้างวิดีโอสั้นบน TikTok ที่มีเพลง Best Friend (feat. Doja Cat) | ทุนกิจกรรมดีเด่น 🥳#มทรพระนคร💜 #ทุนการศึกษา #RMUTP...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับฟังความคิดเห็นการสรรหาอธิการบดี จากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าโดยเป...
16/04/2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับฟังความคิดเห็นการสรรหาอธิการบดี จากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า
โดยเปลี่ยนแปลงเป็นรับฟังผ่านระบบสารสนเทศและทางเอกสาร
.
รายละเอียดเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th/presidentselection

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับฟังความคิดเห็นการสรรหาอธิการบดี จากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า
โดยเปลี่ยนแปลงเป็นรับฟังผ่านระบบสารสนเทศและทางเอกสาร
.
รายละเอียดเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th/presidentselection

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็น...
08/04/2021

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์ Infographic อย่างง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิการทำงานแบบมืออาชีพ” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Could Meeting จัดโดย ฝ่ายกิจการนักศึกษา (สโมสรและกิจกรรมนักศึกษา) โดยมี ผศ.ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ทราบถึงขั้นตอนและเทคนิคต่างๆ ในการจัดทำอินโฟกราฟิกสำหรับประยุกต์ใช้ในการทำงาน

ขอเชิญชวนบุคลากรและบุคคลทั่วไป นวดแผนไทยและประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564
07/04/2021

ขอเชิญชวนบุคลากรและบุคคลทั่วไป นวดแผนไทยและประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564

ขอเชิญชวนบุคลากรและบุคคลทั่วไป นวดแผนไทยและประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“สร้างสรรค์ Infographic อย่างง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบมืออาช...
02/04/2021

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“สร้างสรรค์ Infographic อย่างง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบมืออาชีพ”
จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Could Meeting

หมายเหตุ:
1.Link Zoom Could Meeting สำหรับเข้าร่วมโครงการฯ ตามวัน และเวลาดังกล่าว ส่งไปทาง E-mail ของท่านเรียบร้อยแล้ว
2.Link เข้าร่วมกลุ่มไลน์ สำหรับเข้าร่วมโครงการฯ ส่งไปทาง E-mail ของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดเข้าร่วมกลุ่มไลน์ก่อนวันที่ 5 เมษายน 2564 เพื่อตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ
3.กำหนดการอบรม ส่งไปทาง E-mail ของท่านเรียบร้อยแล้ว
4.ตรวจสอบชื่อ – นามสกุล ของท่านด้วยนะคะ (หากมีชื่อผิดให้รีบแจ้งผู้จัดงาน)
5.ติดต่อประสานงาน 088 790 5288 นางสาวฐิติรัตน์ รัตนประพันธ์
งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“สร้างสรรค์ Infographic อย่างง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบมืออาชีพ”
จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Could Meeting

หมายเหตุ:
1.Link Zoom Could Meeting สำหรับเข้าร่วมโครงการฯ ตามวัน และเวลาดังกล่าว ส่งไปทาง E-mail ของท่านเรียบร้อยแล้ว
2.Link เข้าร่วมกลุ่มไลน์ สำหรับเข้าร่วมโครงการฯ ส่งไปทาง E-mail ของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดเข้าร่วมกลุ่มไลน์ก่อนวันที่ 5 เมษายน 2564 เพื่อตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ
3.กำหนดการอบรม ส่งไปทาง E-mail ของท่านเรียบร้อยแล้ว
4.ตรวจสอบชื่อ – นามสกุล ของท่านด้วยนะคะ (หากมีชื่อผิดให้รีบแจ้งผู้จัดงาน)
5.ติดต่อประสานงาน 088 790 5288 นางสาวฐิติรัตน์ รัตนประพันธ์
งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2564🎯 ระดับปริญญาตรี (วุฒิ...
03/03/2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2564

🎯 ระดับปริญญาตรี (วุฒิปวช.-ปวส.)
#รอบโควตา2
http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/Q2-64-FinalSTD.pdf
#รอบรับตรง1
http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/A1-64-BecFinalSTD.pdf

🎯 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วุฒิม.3)
#รอบรับตรง1
http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/A1dep-64-FinalSTD.pdf

📌รายงานตัวผ่านเว็บไซต์พร้อมชำระค่าลงทะเบียนวันที่ 3-5 มี.ค. 64
📌จัดส่งเอกสารยืนยันรายงานตัวทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 15 มี.ค. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2564

🎯 ระดับปริญญาตรี (วุฒิปวช.-ปวส.)
#รอบโควตา2
http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/Q2-64-FinalSTD.pdf
#รอบรับตรง1
http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/A1-64-BecFinalSTD.pdf

🎯 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วุฒิม.3)
#รอบรับตรง1
http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/A1dep-64-FinalSTD.pdf

📌รายงานตัวผ่านเว็บไซต์พร้อมชำระค่าลงทะเบียนวันที่ 3-5 มี.ค. 64
📌จัดส่งเอกสารยืนยันรายงานตัวทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 15 มี.ค. 64

ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 1 (Portfolio) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับวุฒิม.6) http://regis.rmut...
18/02/2021

ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 1 (Portfolio) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับวุฒิม.6)http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/T1-pre-final.pdf
📌ยืนยันสิทธิ์ผ่านทาง https://student.mytcas.com วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564
📌สละสิทธิ์วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 1 (Portfolio) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับวุฒิม.6)http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/T1-pre-final.pdf
📌ยืนยันสิทธิ์ผ่านทาง https://student.mytcas.com วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564
📌สละสิทธิ์วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564

16/02/2021

📣📣เลื่อนกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

11/02/2021

📢📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 1 : portfolio (สำหรับวุฒิม.6) ผ่านทาง https://bit.ly/3p35BVS
📌📌สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย งานแนะแนวฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ดำเนินโครงการบู...
11/02/2021

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย งานแนะแนวฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ดำเนินโครงการบูรณาการความร่วมมือทางด้านการผลิตสื่อเพื่อใช้สำหรับแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในการนี้ ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ดร. วรินธร บุญยะโรจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมเข้าศึกษาดูงานการพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับการต้อนรับและให้คำแนะนำ จาก ดร.ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ผศ.ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและรองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

📢📢📢กิจกรรมดีๆมาอีกแล้วจ้า!! แถมฟรีค่าใช้จ่าย เพิ่มชั่วโมงกิจกรรมอีกด้วยนะ ไม่เข้าร่วมไม่ได้แล้ว!!!...🎉🎉🎉📌📌บรรยายพิเศษเรื...
10/02/2021

📢📢📢กิจกรรมดีๆมาอีกแล้วจ้า!! แถมฟรีค่าใช้จ่าย เพิ่มชั่วโมงกิจกรรมอีกด้วยนะ ไม่เข้าร่วมไม่ได้แล้ว!!!...🎉🎉🎉

📌📌บรรยายพิเศษเรื่อง "เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน" ผ่าน application Zoom Meeting โดย Supper Resume บริษัทชั้นนำเกี่ยวกับการให้คำแนะนำการสมัครงาน การเตรียมความพร้อมก่อนสู่โลกอาชีพและการเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน

📌นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาที่สนใจ สามารถ Scan QR Code สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 16 กุมภาพันธ์ 2564

โดยจะจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564
⏰ เวลา 13.30 - 15.30 น. 💻ผ่าน Application Zoom Meeting เท่านั้น นักศึกษาที่ลงทะเบียน จะได้รับ Link และ Passcode ในการเข้าร่วมกิจกรรม

☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
02-665-3777 ต่อ 6051, 6964

📢📢📢กิจกรรมดีๆมาอีกแล้วจ้า!! แถมฟรีค่าใช้จ่าย เพิ่มชั่วโมงกิจกรรมอีกด้วยนะ ไม่เข้าร่วมไม่ได้แล้ว!!!...🎉🎉🎉

📌📌บรรยายพิเศษเรื่อง "เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน" ผ่าน application Zoom Meeting โดย Supper Resume บริษัทชั้นนำเกี่ยวกับการให้คำแนะนำการสมัครงาน การเตรียมความพร้อมก่อนสู่โลกอาชีพและการเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน

📌นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาที่สนใจ สามารถ Scan QR Code สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 16 กุมภาพันธ์ 2564

โดยจะจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564
⏰ เวลา 13.30 - 15.30 น. 💻ผ่าน Application Zoom Meeting เท่านั้น นักศึกษาที่ลงทะเบียน จะได้รับ Link และ Passcode ในการเข้าร่วมกิจกรรม

☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
02-665-3777 ต่อ 6051, 6964

🗣แจ้งเปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์ รอบการรับสมัคร TCAS 1 (วุฒิม.6) ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นแบบออนไลน์
30/01/2021

🗣แจ้งเปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์ รอบการรับสมัคร TCAS 1 (วุฒิม.6) ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นแบบออนไลน์

🗣แจ้งเปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์ รอบการรับสมัคร TCAS 1 (วุฒิม.6) ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นแบบออนไลน์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร...
29/01/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 5)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 5)

สภานักศึกษา และ องค์การนักศึกษา เปิดรับสมัคร #dekRMUTP เพื่อเป็นผู้นำนักศึกษาและนักศึกษากิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 💜ไม...
21/01/2021

สภานักศึกษา และ องค์การนักศึกษา เปิดรับสมัคร #dekRMUTP เพื่อเป็นผู้นำนักศึกษาและนักศึกษากิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 💜ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ปีอะไร คณะอะไร เพศไหน ขอเพียงมีใจในการทำกิจกรรม ก็สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์ เพียงแค่คลิก https://forms.gle/VwBKCc2iipdk1Gdw7 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
☎️สอบถามเพิ่มเติม 02 665 3777 ต่อ 6508

สภานักศึกษา และ องค์การนักศึกษา เปิดรับสมัคร #dekRMUTP เพื่อเป็นผู้นำนักศึกษาและนักศึกษากิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 💜ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ปีอะไร คณะอะไร เพศไหน ขอเพียงมีใจในการทำกิจกรรม ก็สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์ เพียงแค่คลิก https://forms.gle/VwBKCc2iipdk1Gdw7 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
☎️สอบถามเพิ่มเติม 02 665 3777 ต่อ 6508

20/01/2021

📍📍 อย่าลืม!! วันนี้บ่าย 2 โมง เรามีนัดกันนะค๊าาา😀
เตรียมพบกับรายการดี...มีคำตอบ "การแนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม"
🗓วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564
⏰เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
🔰แขกรับเชิญพิเศษ
🌱ดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว
🌱ดร.กิติยศ ตั้งสัจจวงศ์
🌱อาจารย์วรนุช ดีละมัน
อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชทงคลพระนคร
👉🏻ติดตามรับชมได้ที่ Fanpage: ScirmutpFB และรับชมย้อนหลังได้ที่: ช่อง YouTube : SciRmutp

ปฏิทินรายวิชาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
19/01/2021

ปฏิทินรายวิชาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ปฏิทินรายวิชาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

นักศึกษาคณะวิทยาศาตร์ฯ  ที่จะส่งเอกสารสหกิจ 1/2564 โปรดทำตามขั้นตอนดังนี้
19/01/2021

นักศึกษาคณะวิทยาศาตร์ฯ ที่จะส่งเอกสารสหกิจ 1/2564 โปรดทำตามขั้นตอนดังนี้

นักศึกษาคณะวิทยาศาตร์ฯ ที่จะส่งเอกสารสหกิจ 1/2564 โปรดทำตามขั้นตอนดังนี้

coming soon❗📍📍 เตรียมพบกับ 📍📍 รายการดี…มีคำตอบ “การแนะแนวหลักสูตรวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม”🗓วันที่ 15 มกราคม 2564 🕰 เวลา 14....
14/01/2021

coming soon❗
📍📍 เตรียมพบกับ 📍📍 รายการดี…มีคำตอบ “การแนะแนวหลักสูตรวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม”
🗓วันที่ 15 มกราคม 2564 🕰 เวลา 14.00 น. เป็นต้น
🔰แขกรับเชิญพิเศษ
🔹️ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว
🔹️ผศ.ดร.กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล
🔹️ผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล
อาจารย์สาขาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
👉🏻ติดตามรับชมได้ที่ Fanpage: ScirmutpFB และรับชมย้อนหลังได้ที่: ช่อง YouTube : SciRmutp

RmutpFB
13/01/2021

RmutpFB

แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/63

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาทุกปัญหาของนักศึกษา (Counseling Service)  และสายด่วนออนไลน์ในช่วงว...
12/01/2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาทุกปัญหาของนักศึกษา (Counseling Service) และสายด่วนออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. โดยสามารถนัดหมายผ่านทาง https://bit.ly/3bwlrFh ทั้งนี้ข้อมูลจะถูกปิดเป็นความลับตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่มา.​ RmutpFB

🌐อ่านเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th/cons2

📌📌📌บัณฑิตที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินตรงกับวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562สามารถขอห...
12/01/2021

📌📌📌บัณฑิตที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินตรงกับวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

สามารถขอหนังสือรับรอง เพื่อแจ้งเหตุที่ไม่สามารถเข้ารับการตรวจเลือกฯ
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 ก.พ. 64
วันซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 (รอบเช้า-รอบบ่าย)
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 (รอบเช้า-รอบบ่าย)

📌รายละเอียดเพิ่มเติม http://regis.rmutp.ac.th/?p=8268

ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
11/01/2021

ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ

น้องๆวุฒิม.6 เตรียม Portfolio ให้พร้อม เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 1 แล้ว💁‍♂️💁‍♀️วันนี้เลยมีเคล็ดลับทำ Portfolio ให้โดนใจมาบอก...
11/01/2021

น้องๆวุฒิม.6 เตรียม Portfolio ให้พร้อม เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 1 แล้ว
💁‍♂️💁‍♀️วันนี้เลยมีเคล็ดลับทำ Portfolio ให้โดนใจมาบอก และติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.rmutp.ac.th 📌

#RMUTPknowledge #dek64 #RMUTP #รับสมัครนักศึกษา #ปริญญาตรี

ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาพิการ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้ - 23 กุ...
07/01/2021

ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาพิการ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้ - 23 กุมภาพันธ์ 2564

🌐อ่านข่าวเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th/quota-64

ขอเชิญนักศึกษาราชมงคลพระนคร ร่วมแข่งไลฟ์ชิงรางวัลรวมกว่า 6,000 บาท ภายใต้หัวข้อ “Live Shopping Entertainment Contest” ใน...
07/01/2021

ขอเชิญนักศึกษาราชมงคลพระนคร ร่วมแข่งไลฟ์ชิงรางวัลรวมกว่า 6,000 บาท ภายใต้หัวข้อ “Live Shopping Entertainment Contest” ในงาน Smart Digital Entrepreneurship 2021 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ - 8 มกราคม 2564 ผ่านทาง https://bus.rmutp.ac.th/smartdigitalentrepreneurship โดยใช้ Email ของมหาวิทยาลัย (@rmutp.ac.th) เท่านั้น

📱สอบถามเพิ่มเติม 087 687 2221

ระบบ TCAS 64 เปิดให้ผู้ที่จะเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 ทำการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบสำหรับ "จัดการสิทธิ...
06/01/2021

ระบบ TCAS 64 เปิดให้ผู้ที่จะเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 ทำการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบสำหรับ "จัดการสิทธิ์และติดตามผลการสมัคร" แล้วตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/

#TCAS64 #รับสมัครนักศึกษา64 #RMUTP

จากสถานการณ์นี้ MATLAB Campus Wide Suite ที่ทางมหาวิทยาลัยมีอยู่ สามารถเปลี่ยนให้นิสิต เรียน คอร์สออนไลน์ ของ MATLAB โดย...
05/01/2021

จากสถานการณ์นี้ MATLAB Campus Wide Suite ที่ทางมหาวิทยาลัยมีอยู่ สามารถเปลี่ยนให้นิสิต เรียน คอร์สออนไลน์ ของ MATLAB โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและยังได้ Certificated จากทาง MathsWork อีกนะคะ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://matlabacademy.mathworks.com/

04/01/2021
ประกาศกำหนดการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าเทอมผ่อนผัน ภาคการศึกษาที่ 2/2563นักเรียนนักศึกษาที่ผ่อนผันชำระค่าเทอม ภาคการศึกษาที...
03/01/2021

ประกาศกำหนดการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าเทอมผ่อนผัน ภาคการศึกษาที่ 2/2563

นักเรียนนักศึกษาที่ผ่อนผันชำระค่าเทอม ภาคการศึกษาที่ 2/2563 นักเรียนนักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าเทอมผ่อนผัน ได้ดังนี้
งวดที่ 1-3 พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-10 มกราคม 2564
ทุกงวด พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศกำหนดการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าเทอมผ่อนผัน ภาคการศึกษาที่ 2/2563

นักเรียนนักศึกษาที่ผ่อนผันชำระค่าเทอม ภาคการศึกษาที่ 2/2563 นักเรียนนักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าเทอมผ่อนผัน ได้ดังนี้
งวดที่ 1-3 พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-10 มกราคม 2564
ทุกงวด พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2564

📣📣ประกาศ #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคต...
23/12/2020

📣📣ประกาศ #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

📣📣ประกาศ #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

ที่อยู่

1381 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

028363000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 2 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ เคมีทั่วไป เล่ม 2 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ แคลคูลัส 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ นะคะ http://www.siamdiscovery.co.th/happening/The3rdThailandPlasticsAwards2017/150.