Clicky

งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศา

งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศา เป็นผู้นำการจัดการศึกษา ด้านวิทยาศ เป็นผู้นำการจัดการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้มาตรฐานระดับสากล

เปิดเหมือนปกติ

19/08/2022
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 เทคโนโลยี และนวัตกรรมสร้างสรรค์ กับการเป็นผู้ประกอบการ และโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

20/05/2022

📣ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 เข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามข่าวสาร และกิจกรรมของคณะ

สภาคณาจารย์ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การนำเสนอนโยบาย แผนการบริหารจัดการ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพ...
04/06/2021

สภาคณาจารย์ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การนำเสนอนโยบาย แผนการบริหารจัดการ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และการสัมภาษณ์ ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 6 ท่าน ผ่านทางเฟสบุ๊ค RmutpFB และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM. 90.75 MHz ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป #อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
🙋‍♂️รายละเอียดเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th/presidentselection

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟรี‼ โครงการพัฒนาระบบการผลิตจำลอง Smart Factory 🏭 🔰 รุ่นที่ 1 วันที่ 1-3 และ...
04/06/2021

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟรี‼ โครงการพัฒนาระบบการผลิตจำลอง Smart Factory 🏭
🔰 รุ่นที่ 1 วันที่ 1-3 และ 5-10 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30-17.00 น. (ลงทะเบียนวันนี้ - 27 มิถุนายน 2564)
🔰 รุ่นที่ 2 วันที่ 13-16 และ 19-23 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30-17.00 น. (ลงทะเบียนวันนี้ - 7 กรกฎาคม 2564)
⭐ สมัครผ่านทาง https://shorturl.asia/OUCLc
📌 ผู้เข้าร่วมอบรมครบและผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับ ชั่วโมงกิจกรรม (สำหรับนักศึกษา) และลงระบบ HRM (สำหรับบุคลากร)
📱สอบถามเพิ่มเติม สถาบันสหวิทยาการดิจิหัลและหุ่นยนต์ 098-858-8535

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ TCAS 3 : Admission 1-2 (วุฒิม.6) ประจำปีการศึกษา 2564 ⚡️ Admissio...
02/06/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบ TCAS 3 : Admission 1-2 (วุฒิม.6) ประจำปีการศึกษา 2564
⚡️ Admission 1http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/64-T3.1-interview.pdf
⚡️ Admission 2http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/64-T3.2-interview.pdf
🗣 สอบสัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์ วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป (ทางคณะจะติดต่อไป)🎯
📌 อย่าลืม!!! ส่งใบปพ.1 (ไฟล์ PDF) ตามประกาศ

ทุนเรียนฟรี🎯 ตลอดหลักสูตร (4-5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทย สากล ป...
02/06/2021

ทุนเรียนฟรี🎯 ตลอดหลักสูตร (4-5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถด้านศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทย สากล ประยุกต์ และหรือด้านดนตรี ขับร้อง ทั้งไทย สากล ลูกท่ง ลูกกรุง ดีเด่น 💃🕺🎺🎸👩‍🎤

📌 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 7 มิถุนายน 2564 ในรอบ TCAS 4 ผ่านทาง https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
📌 ผู้สนใจสามารถรวบรวมและจัดทำแฟ้มประวัติพร้อมผลงาน เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลรับสมัครขอทุนผ่านทาง http://std.rmutp.ac.th/sais/art/art_main.php
🗣 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 02-665-3777 ต่อ 6508 หรือ 093-499-3693 และ 063-883-9945
🌐 www.rmutp.ac.th/210664

กลับมาอีกครั้ง!!!ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ "วิ่งเก็บระยะ ซีซั่น 2...
01/06/2021

กลับมาอีกครั้ง!!!ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ "วิ่งเก็บระยะ ซีซั่น 2"

ขอเชิญร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อให้ดำรงตำแหน่งอ...
01/06/2021

ขอเชิญร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์
Live สดผ่านทางเฟซบุ๊ก RmutpFB และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
รายละเอียดเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th/presidentselection

ห้องสมุด 📖📚 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้ง 4 ศูนย์ ⚡ เปิดให้บริการทุกวันพุธ (กรณีพิเศษตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ...
31/05/2021

ห้องสมุด 📖📚 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้ง 4 ศูนย์ ⚡ เปิดให้บริการทุกวันพุธ (กรณีพิเศษตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ COVID-19)
📣📣อย่าลืม
📌ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา😷
📌ปฏิบัติตามขั้นตอนการรับบริการ
📌กรอกระบบการเข้าพื้นที่ทุกครั้ง
📌รักษาระยะห่าง ⬅️ S o c i a l D i s t a n c i n g ➡️

ประกาศแจ้งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ทราบ
27/05/2021

ประกาศแจ้งนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ทราบ

ขอเชิญชวนและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมส่งทีม ร่วมประกวดกับกิจกรรม “Smart Start Idea by GSB Startup”  ชิงทุนการศึกษามูลค...
27/05/2021

ขอเชิญชวนและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมส่งทีม ร่วมประกวดกับกิจกรรม “Smart Start Idea by GSB Startup” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท
📍📍 รับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นี้นะคะ
ลิงก์แบบฟอร์มเอกสาร ตามลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะ ⬇️⬇️
ใบสมัคร
https://forms.gle/J7H9hDMcfBDrGtE79
Project Proposal
https://drive.google.com/.../1E45pxj6nKLhnhu6Pzdl.../view...
upload file
https://forms.gle/YVAdm8VJLsSMMcCT6
ที่มา : ธนาคารออมสิน

นศ.ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้ออุปกรณ์/เครื่องหมาย และชุดพลศึกษาของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร...
25/05/2021

นศ.ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ที่มีความประสงค์จะสั่งซื้ออุปกรณ์/เครื่องหมาย และชุดพลศึกษาของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ให้กรอกแบบฟอร์มการสั่งซื้อ

ได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/Eeem2eYKbAVRtB589 หรือสแกน QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ โปรดดำเนินการภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 20.00 น.(!)(!)

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาดอย่างวงกว้าง จึงทำให้่นักศึกษาอาจไม่ได้รับความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 และนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ ที่มีความต้องการดังกล่าว
(()นักศึกษาชั้นปีอื่นๆก็สามารถสั่งได้นะคะ())

(*) สำหรับนักศึกษา Tacs รอบที่ 1 / Tcas รอบที่ 2 และนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ โปรดดำเนินการสั่งซื้อ
[[[ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 20.00 น. ก่อนที่ระบบจะปิด]]] (*)

(*)และชำระเงิน [[[ระหว่างวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564]]] ซึ่งมีค่าบริการส่งไปรษณีย์ (บริษัทเอกชน) เหมา 60 บาท เลขที่บัญชีจะแจ้งอีกครั้งทางไลน์กลุ่มนักศึกษา(*)

(#)บางอย่างนักศึกษาอาจต้องการซื้อ หรือไม่ซื้อก็ได้ (ไม่บังคับ) แต่หากระบบปิดไปแล้ว จะไม่สามารถสั่งซื้อได้อีก
นักศึกษาจะต้องดำเนินการซื้อเครื่องหมายนักศึกษาด้วยตนเองที่สหกรณ์ ศูนย์พณิชยการพระนคร (นางเลิ้ง) และจะต้องดำเนินการตัดชุดพลศึกษาด้วยตนเองที่ร้าน สปอร์ต ชาร์ม (บรรทัดทอง)(#)

📍📍หมายเหตุ: อุปกรณ์/เครื่องหมาย และชุดพลศึกษา จะจัดส่งไปตามที่อยู่ที่นักศึกษาแจ้ง (สำหรับชุดพลศึกษาอาจต้องใช้เวลาในการตัดชุด นักศึกษาจะได้รับภายหลัง 1 เดือน) ****

(line) ติดต่อสอบถามพี่กิ๊ฟ ฝ่ายกิจการนักศึกษา 088 790 5288 (Line: giftyimsaim) จ-ศ เวลา 08.30 - 16.30 น. (โทรศัพท์)

ที่มา : ฝ่ายกิจการนักศึกษา (สวัสดิการและบริการนักศึกษา) ขอบคุณค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร🌟 เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ #รับตรง 3 (สำหรับวุฒิ ปวช. ปวส.) ตั้งแต่วันนี...
24/05/2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร🌟 เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ #รับตรง 3 (สำหรับวุฒิ ปวช. ปวส.) ตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2564
🌐 รายละเอียดเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th
#ราชมงคลพระนคร #รับสมัครนักศึกษา #ปวช #ปวส #ปริญญาตรี

ปฎิทินการศึกษา ประจำปี 2564
20/05/2021

ปฎิทินการศึกษา ประจำปี 2564

20/05/2021
ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมปฏิบัติการภารกิจพิชิตเหล่า Money Monters พร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดชิค MONTER BAG LIMITED EDITIO...
19/05/2021

ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมปฏิบัติการภารกิจพิชิตเหล่า Money Monters พร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดชิค MONTER BAG LIMITED EDITION ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. สนใจเข้าร่วมกิจกรรมหมดเขตลงทะเบียน วันที่ 7 มิถุนายน 2564

📢📢สถาบันภาษา ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรที่สนใจร่วมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านคลิปวีดีโอฟรี!!ผ่าน Facebook : สถาบันภาษา มทร.พร...
19/05/2021

📢📢สถาบันภาษา ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ
ร่วมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านคลิปวีดีโอฟรี!!
ผ่าน Facebook : สถาบันภาษา มทร.พระนคร
https://www.facebook.com/RMUTP.language.institute
เริ่มรับชมได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นตันไป(Mhee Noom heart)(Tai Nim heart)

📣เลื่อนกำหนดการ #พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 👩‍🎓👨‍🎓
17/05/2021

📣เลื่อนกำหนดการ #พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 👩‍🎓👨‍🎓

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนครประกาศรับสมัครนักศึกษา รับตรง รอบที่ 3ระดับปริญญาตรีhttp://regis.rmutp.ac.th...
13/05/2021

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร
ประกาศรับสมัครนักศึกษา รับตรง รอบที่ 3
ระดับปริญญาตรี
http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/RMUTP_Bec64R3.pdf
ระดับ ปวช.
http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/RMUTP_Dep64R3.pdf
สมัครได้ที่ลิงก์
https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp
#เด็ก64

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหา ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตั้งแต่วันนี้-2...
11/05/2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครและเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหา ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ตั้งแต่วันนี้-20 พฤษภาคม 2564 ผ่านทาง 2 ช่องทาง (ไปรษณีย์และด้วยตนเอง)
รายละเอียดเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th/presidentselection

ตรียมตัวให้พร้อม! กับสุดยอดค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ในโครงการ Thailand Innovation Awards21 (TIA21) สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย นิส...
11/05/2021
Thailand Innovation Awards 21

ตรียมตัวให้พร้อม! กับสุดยอดค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ในโครงการ Thailand Innovation Awards21 (TIA21)
สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย นิสิต นักศึกษา อาชีวะ ที่มีไอเดียสุดล้ำต่อยอดเป็นธุรกิจสุดเจ๋ง
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 100,000 บาท
สมัครได้แล้ววันนี้ - 8 มิถุนายน 2564
สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่: https://steam4i.nia.or.th/camp/register/16
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
1. Inbox มาที่เพจ Fb : Thailand Innovation Awards
2. โทร 0-2252-4516, 0-2218-5245 หรือ 02-017-5555 ต่อ 604,0802710790 (สาธิตา), 0880148795 (วรางคณา)
3. Email : [email protected], [email protected]
รายละเอียดเพิ่มเติม https://steam4i.nia.or.th/activities/detail/54

STEAM4 INNOVATION แผนการการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม สำหรับเยาวชนที่ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกร

📝 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขยายเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
08/05/2021

📝 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขยายเวลาปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ทุนกิจกรรมดีเด่น 🥳#มทรพระนคร💜 #ทุนการศึกษา  #เด็กทุน #ทุน #มทร #เด็กมทร #มทรพระนคร
20/04/2021
ทุนกิจกรรมดีเด่น 🥳#มทรพระนคร💜 #ทุนการศึกษา #เด็กทุน #ทุน #มทร #เด็กมทร #มทรพระนคร

ทุนกิจกรรมดีเด่น 🥳#มทรพระนคร💜 #ทุนการศึกษา #เด็กทุน #ทุน #มทร #เด็กมทร #มทรพระนคร

RMUTP (มทร.พระนคร) () ได้สร้างวิดีโอสั้นบน TikTok ที่มีเพลง Best Friend (feat. Doja Cat) | ทุนกิจกรรมดีเด่น 🥳#มทรพระนคร💜 #ทุนการศึกษา ...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับฟังความคิดเห็นการสรรหาอธิการบดี จากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าโดยเป...
16/04/2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับฟังความคิดเห็นการสรรหาอธิการบดี จากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า
โดยเปลี่ยนแปลงเป็นรับฟังผ่านระบบสารสนเทศและทางเอกสาร
.
รายละเอียดเพิ่มเติม www.rmutp.ac.th/presidentselection

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็น...
08/04/2021

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์ Infographic อย่างง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิการทำงานแบบมืออาชีพ” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Could Meeting จัดโดย ฝ่ายกิจการนักศึกษา (สโมสรและกิจกรรมนักศึกษา) โดยมี ผศ.ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ทราบถึงขั้นตอนและเทคนิคต่างๆ ในการจัดทำอินโฟกราฟิกสำหรับประยุกต์ใช้ในการทำงาน

ขอเชิญชวนบุคลากรและบุคคลทั่วไป นวดแผนไทยและประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564
07/04/2021

ขอเชิญชวนบุคลากรและบุคคลทั่วไป นวดแผนไทยและประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“สร้างสรรค์ Infographic อย่างง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบมืออาช...
02/04/2021

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“สร้างสรรค์ Infographic อย่างง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบมืออาชีพ”
จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Could Meeting

หมายเหตุ:
1.Link Zoom Could Meeting สำหรับเข้าร่วมโครงการฯ ตามวัน และเวลาดังกล่าว ส่งไปทาง E-mail ของท่านเรียบร้อยแล้ว
2.Link เข้าร่วมกลุ่มไลน์ สำหรับเข้าร่วมโครงการฯ ส่งไปทาง E-mail ของท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดเข้าร่วมกลุ่มไลน์ก่อนวันที่ 5 เมษายน 2564 เพื่อตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ
3.กำหนดการอบรม ส่งไปทาง E-mail ของท่านเรียบร้อยแล้ว
4.ตรวจสอบชื่อ – นามสกุล ของท่านด้วยนะคะ (หากมีชื่อผิดให้รีบแจ้งผู้จัดงาน)
5.ติดต่อประสานงาน 088 790 5288 นางสาวฐิติรัตน์ รัตนประพันธ์
งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2564🎯 ระดับปริญญาตรี (วุฒิ...
03/03/2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2564

🎯 ระดับปริญญาตรี (วุฒิปวช.-ปวส.)
#รอบโควตา2
http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/Q2-64-FinalSTD.pdf
#รอบรับตรง1
http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/A1-64-BecFinalSTD.pdf

🎯 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วุฒิม.3)
#รอบรับตรง1
http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/A1dep-64-FinalSTD.pdf

📌รายงานตัวผ่านเว็บไซต์พร้อมชำระค่าลงทะเบียนวันที่ 3-5 มี.ค. 64
📌จัดส่งเอกสารยืนยันรายงานตัวทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 15 มี.ค. 64

ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 1 (Portfolio) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับวุฒิม.6) http://regis.rmut...
18/02/2021

ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 1 (Portfolio) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับวุฒิม.6)http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/T1-pre-final.pdf
📌ยืนยันสิทธิ์ผ่านทาง https://student.mytcas.com วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564
📌สละสิทธิ์วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564

16/02/2021

📣📣เลื่อนกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

11/02/2021

📢📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 1 : portfolio (สำหรับวุฒิม.6) ผ่านทาง https://bit.ly/3p35BVS
📌📌สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย งานแนะแนวฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ดำเนินโครงการบู...
11/02/2021

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย งานแนะแนวฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ดำเนินโครงการบูรณาการความร่วมมือทางด้านการผลิตสื่อเพื่อใช้สำหรับแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในการนี้ ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผศ.ดร. วรินธร บุญยะโรจน์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมเข้าศึกษาดูงานการพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับการต้อนรับและให้คำแนะนำ จาก ดร.ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ผศ.ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและรองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

📢📢📢กิจกรรมดีๆมาอีกแล้วจ้า!! แถมฟรีค่าใช้จ่าย เพิ่มชั่วโมงกิจกรรมอีกด้วยนะ ไม่เข้าร่วมไม่ได้แล้ว!!!...🎉🎉🎉📌📌บรรยายพิเศษเรื...
10/02/2021

📢📢📢กิจกรรมดีๆมาอีกแล้วจ้า!! แถมฟรีค่าใช้จ่าย เพิ่มชั่วโมงกิจกรรมอีกด้วยนะ ไม่เข้าร่วมไม่ได้แล้ว!!!...🎉🎉🎉

📌📌บรรยายพิเศษเรื่อง "เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน" ผ่าน application Zoom Meeting โดย Supper Resume บริษัทชั้นนำเกี่ยวกับการให้คำแนะนำการสมัครงาน การเตรียมความพร้อมก่อนสู่โลกอาชีพและการเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน

📌นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาที่สนใจ สามารถ Scan QR Code สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 16 กุมภาพันธ์ 2564

โดยจะจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564
⏰ เวลา 13.30 - 15.30 น. 💻ผ่าน Application Zoom Meeting เท่านั้น นักศึกษาที่ลงทะเบียน จะได้รับ Link และ Passcode ในการเข้าร่วมกิจกรรม

☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
02-665-3777 ต่อ 6051, 6964

🗣แจ้งเปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์ รอบการรับสมัคร TCAS 1 (วุฒิม.6) ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นแบบออนไลน์
30/01/2021

🗣แจ้งเปลี่ยนแปลงการสอบสัมภาษณ์ รอบการรับสมัคร TCAS 1 (วุฒิม.6) ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นแบบออนไลน์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร...
29/01/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 5)

สภานักศึกษา และ องค์การนักศึกษา เปิดรับสมัคร  เพื่อเป็นผู้นำนักศึกษาและนักศึกษากิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 💜ไม่ว่าคุณจะ...
21/01/2021

สภานักศึกษา และ องค์การนักศึกษา เปิดรับสมัคร เพื่อเป็นผู้นำนักศึกษาและนักศึกษากิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 💜ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ปีอะไร คณะอะไร เพศไหน ขอเพียงมีใจในการทำกิจกรรม ก็สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์ เพียงแค่คลิก https://forms.gle/VwBKCc2iipdk1Gdw7 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
☎️สอบถามเพิ่มเติม 02 665 3777 ต่อ 6508

20/01/2021

📍📍 อย่าลืม!! วันนี้บ่าย 2 โมง เรามีนัดกันนะค๊าาา😀
เตรียมพบกับรายการดี...มีคำตอบ "การแนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม"
🗓วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564
⏰เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
🔰แขกรับเชิญพิเศษ
🌱ดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว
🌱ดร.กิติยศ ตั้งสัจจวงศ์
🌱อาจารย์วรนุช ดีละมัน
อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชทงคลพระนคร
👉🏻ติดตามรับชมได้ที่ Fanpage: ScirmutpFB และรับชมย้อนหลังได้ที่: ช่อง YouTube : SciRmutp

ที่อยู่

1381 ถ. ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่
Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

028363000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📢 ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการสอบ IT Certificate ฟรี

👉 วิชาที่สามารถสมัครสอบได้
1. IC3 Spark จำนวน 21 คน
2. Adobe Certified Associate Certification จำนวน 10 คน
3. Entrepreneurship and Small Business Certification จำนวน 7 คน

👉การรับสมัคร
สามารถ แจ้งชื่อไปยัง email : [email protected] ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

👉สิ่งที่จะได้รับ
- ชุดฝึกฝนในการสอบ (GMetrix) สามารถใช้งานได้ 10 ครั้ง/คน
- สิทธิ์ในการสอบรายวิชาที่สมัคร

👉กำหนดการสอบและสถานที่สอบ
ระหว่างวันที่ 6 – 13 ธันวาคม 2562 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทเวศร์ (ตึกสีเหลืองทอง)

👉สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทเวศร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6764 หรือ email : [email protected]
#กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.พระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร มทร.พระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ฝ่ายกิจการนักศึกษา สถอ.พระนคร ประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ คณะศิลปศาสตร์ มทร.พระนคร คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร งานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร Engineering Rmutp - วิศวฯ มทร.พระนคร RmutpFB ฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ราชมงคลพระนคร กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร กองกลาง มทร.พระนคร การเงิน กองคลัง มทร.พระนคร กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร
รายละเอียดเพิ่มเติม https://arit.rmutp.ac.th/
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มทร. ห้องสมุด พระนครเหนือ มทร.พระ สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาล งานวิชาการและกิจการนักศึกษ กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ. Yothinburana School EGAT Career กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประ สถานีตำรวจนครบาลบางโพ Bangpho Police S จิตอาสา กฟผ. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไ สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว ศูนย์เนื้อเยื่อชีวภาพกรุงเ