ศูนย์รามาธิบดีอภิบาล

ศูนย์รามาธิบดีอภิบาล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปัจจุบัน มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มจำนวนมากขึ้นที่เข้ามารับการรักษาพยาบาลของคณะฯ ผลการรักษาพยาบาลแม้จะได้ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยแล้วก็ตาม แต่ท้ายสุดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของโรคจนเกิดภาวะแทรกซ้อนมากมายในระยะสุดท้าย ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกาย จิตสังคมและจิตวิญญาณรวมไปถึงปัญหาทางเศรษฐกิจและจริยธรรมทางการแพทย์ ผู้ป่วยควรได้รับการดูแลช่วยเหลือแบบประคับประคอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการพัฒนางานด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยระยะประคับประคอง ดังนั้นจึงเกิดศูนย์รามาธิบดีอภิบาลแห่งนี้ขึ้น
(4)

เปิดเหมือนปกติ

ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รอบที่ 2 เปิดจองแล...
20/07/2021

ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รอบที่ 2 เปิดจองแล้ว!

พร้อมเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าจอง (เพิ่มเติม) ที่พักอาศัยในโครงการ "ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์" ครั้งที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการและลงทะเบียนขอรับสิทธิ ได้ที่ http://senior-complex.treasury.go.th/home.php?pagename=home

ติดต่อสอบถามข้อมูลการเปิดรับจอง โทร. 0-2298-5364 และ 0-2142-2259 ในวันและเวลาทำการ 08.30-16.30 น.

ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รอบที่ 2 เปิดจองแล้ว!

พร้อมเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าจอง (เพิ่มเติม) ที่พักอาศัยในโครงการ "ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์" ครั้งที่ 2
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการและลงทะเบียนขอรับสิทธิ ได้ที่ http://senior-complex.treasury.go.th/home.php?pagename=home

ติดต่อสอบถามข้อมูลการเปิดรับจอง โทร. 0-2298-5364 และ 0-2142-2259 ในวันและเวลาทำการ 08.30-16.30 น.

ขออภัยมา ณ ที่นี้ 🙏🏻
16/04/2021

ขออภัยมา ณ ที่นี้ 🙏🏻

ขออภัยมา ณ ที่นี้ 🙏🏻

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับ...
01/04/2021

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง
ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
หัวข้อ "เคมีบำบัดในผู้ป่วยระยะประคับประคอง ไปต่อ...หรือพอแค่นี้"
ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564
เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร
โทรจองที่นั่งสำรองล่วงหน้าได้ที่ 02-2010489
จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 20 ท่านเท่านั้น

#RPEC #RamaPalliativeCare
#PalliativeCare #RamathibodiHospital

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง
ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
หัวข้อ "เคมีบำบัดในผู้ป่วยระยะประคับประคอง ไปต่อ...หรือพอแค่นี้"
ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564
เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร
โทรจองที่นั่งสำรองล่วงหน้าได้ที่ 02-2010489
จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 20 ท่านเท่านั้น

#RPEC #RamaPalliativeCare
#PalliativeCare #RamathibodiHospital

31/03/2021
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับฟังการให้ความรู้เรื่อง "ยุติการรักษาได้ไหม ถ้าไม่อยากไปต่อ" โปรดมาตามเวลาที่กำหนดไว้ และสวมห...
31/03/2021

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับฟังการให้ความรู้เรื่อง "ยุติการรักษาได้ไหม ถ้าไม่อยากไปต่อ" โปรดมาตามเวลาที่กำหนดไว้ และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ตลอดการบรรยาย
*** สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทัน ท่านสามารถฟังการบรรยายผ่านทาง LIVE สด page นี้ได้ครับ

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับฟังการให้ความรู้เรื่อง "ยุติการรักษาได้ไหม ถ้าไม่อยากไปต่อ" โปรดมาตามเวลาที่กำหนดไว้ และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ตลอดการบรรยาย
*** สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทัน ท่านสามารถฟังการบรรยายผ่านทาง LIVE สด page นี้ได้ครับ

24/03/2021

ส่วนหนึ่งของความประทับใจจากผู้รับบริการ😇
สวัสดีค่ะคุณอินคุณเน หลังจากบททดสอบยิ่งใหญ่ในชีวิตผ่านไปแล้ว
ตอนนี้กลับมาใช้ชีวิตปกติ มีเวลาได้ทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้น
อยากมาขอบคุณคุณพยาบาลทั้งสองท่านอีกครั้งอย่างเป็นทางการ
ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวเรานะคะ

ตั้งแต่ป๊าเริ่มรับการรักษาดูแลแบบประคับประคอง
ได้รู้จักคำว่า"พินัยกรรมชีวิต"
การเตรียมตัวของผู้ป่วย รวมทั้งผู้ดูแลได้ทำความเข้าใจความหมายของ
"การดูแลแบบประคับประคอง" ต้องบอกว่ามีประโยชน์มากๆค่ะ
เพราะคนไข้ได้เลือกทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างแท้จริง
โดยเฉพาะช่วงเวลาสุดท้ายซึ่งยากต่อการตัดสินใจ

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ยิ่งในผู้ป่วยมะเร็ง
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรับมือ ไม่มีสอนในโรงเรียน
และไม่ใช่ทุกคนที่จะมีประสบการณ์ด้านนี้
การมีคุณพยาบาลทั้งสองท่าน ที่มีความรู้ด้านนี้คอยให้คำแนะนำปรึกษา
จึงเรียกได้ว่าเป็นกำลังอันสำคัญ
เพราะในขณะที่ผู้ป่วยมีการดำเนินของโรคอย่างรวดเร็ว
มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจ
จึงส่งผลกระทบต่อทั้งตัวผู้ป่วยและผู้ดูแล
ระหว่างนั้น คุณพยาบาลทั้งสองท่านคอยช่วยประเมินสถานการณ์
คอยประสานงานกับคุณหมอและพยาบาล
รวมทั้ง ประสาน กับร.พ ต้นสังกัดของผู้ป่วยให้เข้ามาช่วยดูแล
เรื่องนี้รู้สึกประทับใจมากจริงๆค่ะ
ต้องยอมรับว่า ร.พ ต่างจังหวัดยังขาดองค์ความรู้ด้านนี้
แต่เมื่อได้รับเรื่องมา ทางหมอและพยาบาลหน้างานก็ยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ
ซึ่งต้องขอบคุณคุณเนและคุณอิน ทีมศูนย์ความเป็นเลิศฯ มากๆ
ที่ช่วยเหลือทุกทางอย่างเต็มความสามารถค่ะ

ช่วงสุดท้ายก่อนผู้ป่วยจะจากไป
นับเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุด เพราะผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงเป็นรายวัน
หรือแทบจะรายชั่วโมง คุณพยาบาลทั้งสองท่านคอยให้คำแนะนำ
ตอบคำถามผ่านไลน์แม้จะดึกดื่น
ซึ่งอยากบอกว่าช่วยเหลือผู้ดูแลได้มากจริงๆค่ะ
ลดความกลัว ลดความประหม่าต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ช่วยประเมินสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตและช่วยเตรียมพร้อมรับมือ
เมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึง สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างนั้นอาจไม่สวยงามเท่าไหร่
แต่อย่างน้อยผู้ดูแลได้เข้าใจและปฏิบัติได้ดี
ทำให้ผู้ป่วยเจ็บปวดน้อยที่สุด และจากไปอย่างสวยงาม

อยากบอกว่ารู้สึกโชคดี ที่ป๊าได้เลือกรักษาแบบประคับประคองกับทางร.พ รามาธิบดี
และได้มารู้จักศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
โดยมีคุณเนและคุณอิน เป็นผู้ดูแลในครั้งนี้
ขอขอบคุณคุณพยาบาลทั้งสองท่านที่คอยดูแลและให้คำแนะนำเป็นอย่างดีเสมอมา
ทั้งด้านสภาพร่างกายรวมถึงสภาพจิตใจ เรื่องราวดีๆ แบบนี้
จะขออนุญาตนำไปแบ่งปัน เพื่อให้ผู้คนได้รับรู้ต่อไปนะคะ
ส่วนตัวเห็นแล้วว่ามีประโยชน์มากๆ

สุดท้ายนี้ ขอให้คุณพยาบาลทั้งสองท่าน มีควาสุข
สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ ขอให้ข้อความนี้ เป็นเหมือน"กำลังใจ"
ให้คุณพยาบาลและทีมงานทุกท่าน ได้สร้างงานและกำลังใจดีๆ
เพื่อส่งต่อไปให้ผู้ป่วยและผู้ดูแล ที่อาจกำลังเผชิญเรื่องราวเช่นเดียวกัน อยู่ ณ ขณะนี้
ถึงมันจะยากแค่ไหนแต่ขอเพียงทำให้เต็มที่แล้ว
เราจะไม่เสียใจเมื่อมองย้อนกลับมา
ในทางตรงกันข้าม กลับรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ทำเพื่อคนที่เรารักในช่วงเวลาสุดท้ายอย่างสุดความสามารถ

ขอบคุณสำหรับอีกหนึ่งช่วงเวลาดีๆในชีวิตที่ได้เรียนรู้ค่ะ

ขอแสดงความนับถือ 🙏
ครอบครัวจันมานะสกุล ❤

17/03/2021
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับฟังการให้ความรู้เรื่อง "พินัยกรรมชีวิต ลิขิตด้วยตนเอง" โปรดมาตามเวลาที่กำหนดไว้ และสวมหน้ากา...
17/03/2021

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับฟังการให้ความรู้เรื่อง "พินัยกรรมชีวิต ลิขิตด้วยตนเอง" โปรดมาตามเวลาที่กำหนดไว้ และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ตลอดการบรรยาย
*** สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทัน ท่านสามารถฟังการบรรยายผ่านทาง LIVE สด page นี้ได้ครับ

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับฟังการให้ความรู้เรื่อง "พินัยกรรมชีวิต ลิขิตด้วยตนเอง" โปรดมาตามเวลาที่กำหนดไว้ และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ตลอดการบรรยาย
*** สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทัน ท่านสามารถฟังการบรรยายผ่านทาง LIVE สด page นี้ได้ครับ

อาการสูญเสีย/ความเศร้าโศก และวิธีการรับมือกับความเศร้า
10/03/2021

อาการสูญเสีย/ความเศร้าโศก และวิธีการรับมือกับความเศร้า

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับ...
09/03/2021

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง
ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
หัวข้อ "ยุติการรักษาได้ไหม ถ้าไม่อยากไปต่อ"
ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร
โทรจองที่นั่งสำรองล่วงหน้าได้ที่ 02-2010489
จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านเท่านั้น
#RPEC #RamaPalliativeCare
#PalliativeCare #RamathibodiHospital

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง
ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
หัวข้อ "ยุติการรักษาได้ไหม ถ้าไม่อยากไปต่อ"
ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร
โทรจองที่นั่งสำรองล่วงหน้าได้ที่ 02-2010489
จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านเท่านั้น
#RPEC #RamaPalliativeCare
#PalliativeCare #RamathibodiHospital

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับ...
11/02/2021

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง
ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
หัวข้อ "พินัยกรรมชีวิต ลิขิตด้วยตนเอง"
ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร
โทรจองที่นั่งสำรองล่วงหน้าได้ที่ 02-2010489
จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านเท่านั้น

#RPEC #RamaPalliativeCare
#PalliativeCare #RamathibodiHospital

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง
ขอเชิญผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล และผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
หัวข้อ "พินัยกรรมชีวิต ลิขิตด้วยตนเอง"
ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร
โทรจองที่นั่งสำรองล่วงหน้าได้ที่ 02-2010489
จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่านเท่านั้น

#RPEC #RamaPalliativeCare
#PalliativeCare #RamathibodiHospital

มาร่วมงานกันนะคะ 🙂
08/02/2021

มาร่วมงานกันนะคะ 🙂

#ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการออนไลน์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ
11/01/2021

#ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการออนไลน์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ

#ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการออนไลน์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ

รอยยิ้ม.......ก่อนการจากไปเหตุการณ์ผ่านมาเกือบปี เมื่อฉันรู้สึกท้อกับภาระงานในบางวัน ทำให้ฉันนึกถึง “รอยยิ้ม” ที่เพิ่มพล...
25/12/2020

รอยยิ้ม.......ก่อนการจากไป

เหตุการณ์ผ่านมาเกือบปี เมื่อฉันรู้สึกท้อกับภาระงานในบางวัน
ทำให้ฉันนึกถึง “รอยยิ้ม” ที่เพิ่มพลังให้ฉันในวันนั้นได้ดี

วันนั้นตรงกับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
เป็นวันจัดเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวผู้ป่วยรายหนึ่ง
เป็นงานเลี้ยงที่ทุกคนอาจประหลาดใจ
เพราะวัตถุประสงค์การจัด
ไม่เหมือนงานสังสรรค์ทั่วไป กล่าวคือ
เป็นการจัดเลี้ยงเพื่ออำลาบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัว ของชายวัย 79 ปี
ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะลุกลาม
และมีเวลาเหลืออยู่บนโลกกลมๆ ใบนี้ นับเป็นจำนวนวัน

ภาพที่ฉันเห็นทาง VDO Call คือ คุณลุง นอนหลับตาบนที่นอนเล็กๆ
ท่าทางอ่อนแรง เมื่อเสียงของฉันพูดทักทาย
คุณลุงลืมตามายิ้มให้ฉันที่ปลายสาย เป็นรอยยิ้มที่ทำให้ฉันต้องยิ้มตาม
และรู้สึกหายเหนื่อยจากงานที่ทำมาทั้งวัน

หนึ่งวันก่อนนั้น คุณลุงโทรศัพท์หาฉัน 3 ครั้ง
พูดคุยเรื่องทั่วไป ทำให้ฉันสงสัยว่ามีเหตุอะไร
จนครั้งที่ 3 ลุงจึงบอก ถึงความปรารถนาของท่าน ในครั้งสุดท้าย.....
สิ่งที่ลุงอยากทำมากที่สุด คือ .....

"การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ กับญาติๆ ในครอบครัว ก่อนการลาจาก"

ท่านบอกว่า อยากเห็นใบหน้าและรอยยิ้ม ที่เต็มไปด้วยความสุขสนุกสนาน
บรรยากาศที่อบอุ่นที่มีความสุขของทุกคน

แต่ลุงบอกว่าบุตรชายไม่เห็นด้วย กับการร้องคาราโอเกะในงาน
ฉันจึงได้โทรศัพท์พูดคุยกับลูกชาย ให้คิดไตร่ตรอง
และปรึกษาคนในครอบครัว/เพื่อนบ้าน ถึงความเป็นไปได้
ในการทำตามคำขอของพ่อในครั้งนี้

และให้แนวคิดกับบุตรชายคุณลุงว่า มีคนไข้ระยะท้ายไม่กี่คน
ที่มีลูก ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน เข้าใจและให้การตอบสนองความต้องการของคนไข้ คุณลุงเป็นคนไข้ที่โชคดีคนหนึ่ง ที่จะได้ล่ำลาครอบครัว
ในแบบที่ต้องการ ได้พูดคุยถึงวันเก่า ๆ ด้วยรอยยิ้มที่มีความสุข
กับญาติพี่น้อง หลังจากนั้น บุตรชายได้โทรกลับมา
แจ้งว่าจะจัดงานตามความประสงค์ของคุณลุง

บุตรชายได้ส่งภาพงานสังสรรค์ของคุณลุงมาให้ดูทาง line
จึงได้เห็นสีหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขของทุกคน
โดยเฉพาะรอยยิ้มของคุณลุงที่แจ่มใสเป็นพิเศษ
ขัดกับสภาพร่างกายที่ค่อนข้างอ่อนแรง
คุณลุงแต่งกายด้วยเสื้อสีแดงสดใส
ส่งให้รอยยิ้มบนใบหน้าคุณลุงแจ่มใสมากขึ้น

วันที่15 กุมภาพันธ์ 2563
คุณลุงได้จากโลกนี้ไปตลอดกาล
มีเพียง “รอยยิ้ม” และความทรงจำที่ดี ที่จะอยู่กับครอบครัว
และฉันในฐานะพยาบาลประคับประคองตลอดไป

พว.สุภาณี คงชุม
พยาบาลประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ รูปภาพได้รับการอนุญาตจากครอบครัวของผู้ป่วยแล้ว

คำสั่งเสียก่อนตายที่น่าคิด
25/12/2020

คำสั่งเสียก่อนตายที่น่าคิด

=คำสั่งเสียก่อนตาย=
มะเร็งคร่าชีวิต นพ.มงคล ณ สงขลา อดีต รมว. และปลัดกระทรวงสาธารณสุข บุคคลสำคัญในการปฏิรูประบบสาธารณสุขไทย และคนเบื้องหลังการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
.
แต่ที่น่าสนใจและเป็นไอเดียที่ดี คือ "คำสั่งเสียเกี่ยวกับการจัดงานศพ" ที่คุณหมอได้สั่งไว้ก่อนตายว่า...
.
“แม้แต่ในวันตาย ผมจะเอาศพส่งไปบริจาคที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ซึ่งเป็นบ้านเก่าของผม เพราะผมเคยเรียน เคยนอนอยู่ที่นั่น ศพของผมจะได้ใช้ประโยชน์ให้กับนักศึกษาแพทย์ ถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์น้อย เพราะโดนตัดไตไปแล้ว และร่างกายส่วนอื่น ๆ ก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ แต่ก็ไม่เป็นไร ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่าง
.
เสร็จแล้วไม่ต้องไปทำพิธีศพ ไม่ว่าสวด หรือเผา หลังจากเอาร่างกายไปมอบให้ศิริราชแล้ว ญาติ พี่น้อง เพื่อน จะเอาแค่รูป กลับมาที่วัดปริวาส พระราม 3 เอารูปไปวางเอาไว้ แล้วสวดหนึ่งคืน สวดรูป ไม่ได้สวดศพ ให้สมมุติว่ารูปคือศพ โดยสวดเพียง 1 คืนที่วัด จากนั้นวันรุ่งขึ้นให้ทำบุญ เลี้ยงพระ เสร็จแล้วก็เอารูปที่สวดไปเผา ไม่ต้องเผาในเตา ให้แกะกรอบรูปออกมาแล้วเผารูปริมแม่น้ำ ปล่อยให้ขี้เถ้าลอยไปกับน้ำ แล้วญาติพี่น้องทุกคนก็กลับ จบสิ้น”
.
“ผมเป็นห่วงมาก คือ การทำบุญ ทุกหนทุกแห่งเวลาทำบุญ ก็จะเอาพวงหรีดไป ผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ไม่อยากให้เอาพวงหรีดไปให้เป็นมลภาวะ ท่านไม่ต้องเอาอะไรไปเลย ให้ไปตัวเปล่า ๆ ไปทำบุญร่วมกัน พวงหรีด ดอกไม้ไม่ต้องเอา เอาแค่ใจไป ถ้าท่านอยากจะทำบุญให้ผม สามารถทำบุญที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องทำให้กับเจ้าภาพ เจ้าภาพจะไม่รับเงิน แต่ขอให้ท่านเอาเงินใส่ซอง หรือเอาเงินส่งเข้าบัญชีโรงพยาบาลทุกแห่ง ทั้งโรงพยาบาลเล็ก โรงพยาบาลใหญ่ทั่วประเทศ นั่นคือท่านได้ทำบุญร่วมกันแล้ว นี่คือสิ่งที่จะขอร้อง ผมขอขอบคุณทุก ๆ คนที่ช่วยกันทำบุญในครั้งนี้ ขอขอบคุณอย่างสูงครับ”

ขอชื่นชมความคิดและอนุโมทนาบุญกับคุณหมอค่ะ

Cr เฟซบุ๊ก The Active

13/12/2020
13/12/2020
Photos from ศูนย์รามาธิบดีอภิบาล's post
09/12/2020

Photos from ศูนย์รามาธิบดีอภิบาล's post

มักจะเกิดคำถามนี้จากครอบครัวผู้ป่วยอยู่เสมอๆ หากเราเป็นตัวผู้ป่วยเอง หรือเป็นครอบครัวของผู้ป่วยท่านคิดว่าควรตัดสินใจอย่า...
26/11/2020
คุณหมอบอกว่าแม่จะอยู่ได้อีกไม่นาน เราควรบอกเรื่องนี้กับแม่ดีมั้ยคะ

มักจะเกิดคำถามนี้จากครอบครัวผู้ป่วยอยู่เสมอๆ
หากเราเป็นตัวผู้ป่วยเอง หรือเป็นครอบครัวของผู้ป่วย
ท่านคิดว่าควรตัดสินใจอย่างไรดี
บอก? หรือ ไม่บอก?

Cr. https://pantip.com/topic/40343514

เมื่อวาน น้าพาแม่ไป MRI มา เพราะแม่ปวดหลังมาสองเดือนกว่า ผลออกมาให้หมอ จากตอนแรกที่เข้าใจกันว่าแม่เป็นกระด...

ประกาศ
24/11/2020

ประกาศ

ประกาศ เนื่องจากจะมีสถานการณ์การชุมนุมในบริเวณสถานที่ใกล้เคียงคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

09/11/2020
เสือร้องไห้

Spiritual ความเชื่อทางศาสนา

ฮวงซุ้ยแต่ละแบบราคาเท่าไหร่🤔❓

จองสิทธิที่พักอาศัยผู้สูงอายุ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 -​ 30 พฤศจิกายน 2563ลงทะเบียนได้ที่ 👇👉http://senior-complex.treasury.go...
09/11/2020

จองสิทธิที่พักอาศัยผู้สูงอายุ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 -​ 30 พฤศจิกายน 2563

ลงทะเบียนได้ที่ 👇
👉http://senior-complex.treasury.go.th/home.php👈

อย่าลืม ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนจองนะคะ

จองสิทธิพร้อมกัน ‼️ วันนี้ 8.30 น. เป็นต้นไป‼️ 🎉🎉🎉🎉
ลงทะเบียนได้ที่ 👇
👉http://senior-complex.treasury.go.th/home.php👈
‼️อย่าลืมศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนจองนะคะ ‼️

จองสิทธิที่พักฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 -​ 30 พฤศจิกายน 2563ศึกษารายละเอียดก่อนจองได้ที่โบชัวร์ประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ ค่ะ หรือสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วน 02 142 2276 หรือ 02 142 2283

“รามาฯ-ธนารักษ์ โครงการที่เป็นมากกว่าที่พักอาศัย เน้นการสร้างสังคมผู้สูงวัยที่มีคุณค่า”

โครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ”รามาฯ-ธนารักษ์” โดยความร่วมมือของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรมธนารักษ์ เพื่อสร้างสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี มีความสุข อายุยืนยาว...😊

โครงการออกแบบโดย หลัก Universal design โดย สถาปนิกชุมนุมและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม และจองได้ทั้งผ่านระบบออนไลน์และ walk-in
#WhereYourRetirementLifeWillBeMiracle
#รามาฯ-ธนารักษ์

ขอแสดงความยินดีกับพว.นิตยา  ปรีชายุทธพยาบาลการดูแลแบบประคับประคองเด็กงานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน @ra...
30/10/2020

ขอแสดงความยินดีกับ

พว.นิตยา ปรีชายุทธ
พยาบาลการดูแลแบบประคับประคองเด็ก
งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน @rama นิตยสารวาไรตี้สุขภาพ
คอลัม ธรรมะคิดดี : เรื่อง พลังใจ

https://www.rama.mahidol.ac.th/atrama/sites/default/files/public/issue/pdf/full/AtRama38.pdf

ขอแสดงความยินดีกับ คุณศิริพร เสมสารที่เป็น 1 ใน 8 ของผู้เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร รุ่นที่ 1 ค่ะ ...
20/10/2020

ขอแสดงความยินดีกับ คุณศิริพร เสมสาร
ที่เป็น 1 ใน 8 ของผู้เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร รุ่นที่ 1 ค่ะ 🎉🎉

APN ศิริพร เสมสาร
(Advanced Practice Nurse)

1 ใน 8 ของผู้ผ่านการอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร รุ่นที่ 1"
จาก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

#APNกับบทบาทในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาซ้บซ้อน

🔸เชี่ยวชาญด้านการดูกลุ่มผู้ป่วย Palliative care
🔸ประสานและบูรณาการทีมร่วมในการทำงานแบบสหสาขา ร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูล และสร้างกระบวนการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในองค์กร
🔸วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดในองค์กร วางแผน และกำหนดแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติที่ได้มาตรฐานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคองขอแสดงความยินดีกับรศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิ...
08/10/2020

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง
ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ และ รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง

เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัล
“งานเชิดชูเกียรติคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจำปี 2563” โดยมี
ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบโล่เกียรติยศ

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัล “งานเชิดชูเกียรติคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจำปี 2563” โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบโล่เกียรติยศ

และในโอกาสนี้ อาจารย์ นายแพทย์สุกิจ แย้มวงษ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายศูนย์สนับสนุนพันธกิจ หัวหน้างานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ พร้อมเจ้าหน้าที่ มอบช่อดอกไม้และร่วมแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

05/10/2020
WorkpointTODAY

นักดนตรีและนักเต้น อายุรวมกัน 1,735 ปี 😲😲😲

'อย่าให้ความแก่มาหยุดความฝัน เพราะความฝันไม่เคยแก่'

คุยกับ Bennetty วงดนตรีสูงวัยที่มีอายุรวมกัน 1,735 ปี และการทำตามความฝันในวัยเกษียณ

#workpointTODAY
#สาระความรู้เพื่อวันนี้
ติดตาม workpointTODAY ทาง YouTube https://bit.ly/2YDfyiK

05/10/2020
Ramathibodi Elderly Care and Hospice

โครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์ จำนวน 921 ยูนิต เป็นอาคารสูง 8 ชั้น อยู่บนที่พิ้น Senior Complex

โครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์ จำนวน 921 ยูนิต เป็นอาคารสูง 8 ชั้น อยู่บนที่พิ้น Senior Complex

#คุณค่าและเป้าหมายโครงการ
เป็นที่พักอาศัยที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับผู้สูงอายุวัยเกษียณอายุที่มีรายได้ปานกลาง

#แนวความคิดในการออกแบบ
๑. ออกแบบสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพที่ดีสำหรับที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและสอดคล้องกับโครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจร และบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (Hospice Zone) และพื้นที่ Nursing Home Zone ในอนาคต
เนื่องจากโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ มีแนวคิดในการออกแบบที่ต้องการสร้างบรรยากาศของความอบอุ่น คุ้นเคยเหมือนอยู่ “บ้าน” เพื่อผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายและไม่กังวล ดังนั้นจึงออกแบบอาคารสูงเพียง ๒-๓ ชั้น ดังนั้น การออกแบบอาคารของที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Home) จึงออกแบบให้อาคารมีการลดหลั่นความสูงเพื่อให้มีการเชื่อมโยงกัน
๒. ส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยได้สัมผัสธรรมชาติ เพื่อให้ผ่อนคลายและดึงความสนใจจากความกังวล
๓. ออกแบบพื้นที่ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและสอดคล้องหลักการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design)
๔. เรียบง่าย ใช้วัสดุที่ดูแลรักษาง่าย ประหยัด สอดคล้องกับธรรมชาติ และประหยัดพลังงาน

...เป็นมาอย่างไร มีแนวคิดอย่างไร ดูคลิปนี้กันค่ะ...

ที่อยู่

270 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622012569

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์รามาธิบดีอภิบาลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์รามาธิบดีอภิบาล:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

ปัจจุบัน มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มจำนวนมากขึ้นที่เข้ามารับการรักษาพยาบาลของคณะฯ ผลการรักษาพยาบาลแม้จะได้ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยแล้วก็ตาม แต่ท้ายสุดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของโรคจนเกิดภาวะแทรกซ้อนมากมายในระยะสุดท้าย ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกาย จิตสังคมและจิตวิญญาณรวมไปถึงปัญหาทางเศรษฐกิจและจริยธรรมทางการแพทย์ ผู้ป่วยควรได้รับการดูแลช่วยเหลือแบบประคับประคอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการพัฒนางานด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยระยะประคับประคอง ดังนั้นจึงเกิด “ศูนย์รามาธิบดีอภิบาล” แห่งนี้ขึ้น

ต่อมาเมื่อปี 2562 ศูนย์รามาธิบดีอภิบาล ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลแบบประคับประคอง”

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอบคุณศูนย์และคุณครูต้นที่บรรเลงดนตรีบำบัดให้คุณยายฟังค่ะ