ข่าวและภาพกิจกรรม กรมท่าอาก

ข่าวและภาพกิจกรรม กรมท่าอาก วิสัยทัศน์ :
ท่าอากาศยานมาตรฐานสากลส่งเสริมโครงข่ายคมนาคมของประเทศ

พันธกิจ :
1.พัฒนาท่าอากาศยานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสามารถรองรับการเติบโตด้านคมนาคมทางอากาศ
2.ดำเนินงานท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3.บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ


ค่านิยม : i-DOA
i = intelligence (การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ)
D = Development (การพัฒนาขีดความสามารถท่าอากาศยาน บุคลากรระบบ และการบริหารจัดการองค์กร)
O = Operation (ปฏิบัติการได้มาตรฐานสากล)
A = Accountability (ความรับผิดชอบในงาน)
(6)

เปิดเหมือนปกติ

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมท่าอากาศยานกรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราล...
28/06/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วย นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน นายทัตพงศ์พรหม ยุธิษฐิระ เลขานุการกรม นายบรรจบ บุรวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดระเบียบการขนส่งทางอากาศ นางจิราภา ทินมาลา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกองเครื่องช่วยการเดินอากาศและเครื่องกล ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
................................
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
กรมท่าอากาศยาน
[email protected]
28 มิถุนายน 2564

*ข่าวปลอม*❌ รถยนต์ อายุเกิน 7 ปี และ จักรยานยนต์อายุเกิน 5 ปี @ ไม่ต้องไปอู่ ตรอ.ตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีอีกแล้ว ❌✅ จากปร...
26/06/2021

*ข่าวปลอม*
❌ รถยนต์ อายุเกิน 7 ปี และ จักรยานยนต์อายุเกิน 5 ปี @ ไม่ต้องไปอู่ ตรอ.ตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีอีกแล้ว ❌

✅ จากประเด็นข้างต้น กรมการขนส่งทางบก ขอชี้แจงว่า
ปัจจุบัน รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี
สามารถชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว!!! แต่ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพกับ ตรอ. ให้เรียบร้อยก่อนเท่านั้น จึงจะสามารถใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์ได้
หากไม่นำรถเข้าตรวจสภาพกับ ตรอ. ระบบจะแจ้งเตือนให้นำรถไปตรวจสภาพก่อน
ส่วนรถที่ไม่มีเงื่อนไขต้องตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีสามารถดำเนินการได้ทันที

📲ชำระภาษีรถออนไลน์ 24 ชั่วโมง
เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th
แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax
รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีทางไปรษณีย์

📞ตรวจสอบข่าวก่อนแชร์ สายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร. 1584
FB : กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News
https://www.facebook.com/PR.DLT.NEWS/

*ข่าวปลอม*
❌ รถยนต์ อายุเกิน 7 ปี และ จักรยานยนต์อายุเกิน 5 ปี @ ไม่ต้องไปอู่ ตรอ.ตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีอีกแล้ว ❌

✅ จากประเด็นข้างต้น กรมการขนส่งทางบก ขอชี้แจงว่า
ปัจจุบัน รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี
สามารถชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว!!! แต่ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพกับ ตรอ. ให้เรียบร้อยก่อนเท่านั้น จึงจะสามารถใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบออนไลน์ได้
หากไม่นำรถเข้าตรวจสภาพกับ ตรอ. ระบบจะแจ้งเตือนให้นำรถไปตรวจสภาพก่อน
ส่วนรถที่ไม่มีเงื่อนไขต้องตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีสามารถดำเนินการได้ทันที

📲ชำระภาษีรถออนไลน์ 24 ชั่วโมง
เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th
แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax
รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีทางไปรษณีย์

📞ตรวจสอบข่าวก่อนแชร์ สายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร. 1584
FB : กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News
https://www.facebook.com/PR.DLT.NEWS/

23/06/2021

วัคซีนจะช่วยป้องกันได้อย่างไร?

23/06/2021

หลังฉีดวัคซีน ทำไมต้อง สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง

23/06/2021

ผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนเกิดจากอะไร

ข่าวกรมท่าอากาศยาน ฉบับที่ 34/2564    กรมท่าอากาศยานร่วมกับ กพท. หารือแนวทางในการออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธาร...
23/06/2021

ข่าวกรมท่าอากาศยาน ฉบับที่ 34/2564

กรมท่าอากาศยานร่วมกับ กพท. หารือแนวทางในการออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานในการประชุมหารือขั้นตอนกระบวนการออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ พร้อมด้วยนายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยมี น.อ.สุชาติ อ่างทอง ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานสนามบิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน

ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้กรมท่าอากาศยานดำเนินการพัฒนาท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงให้ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานดำเนินการขอใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะให้ครบนั้น กรมท่าอากาศยานจึงได้ขอความร่วมมือจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในการวางแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้กระบวนการออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะเป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า จากการประชุมหารือร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการบูรณาการการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น โดยกรมท่าอากาศยานในฐานะผู้ปฏิบัติ และสำนักงานการบินพลเรือนในฐานะผู้กำกับดูแลได้มีการอธิบายทำความเข้าใจในรายละเอียดขั้นตอนของกระบวนการ และร่วมพูดคุยแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้น ซึ่งหลังจากนี้การดำเนินงานร่วมกันจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ต่อไป

*****

กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
กรมท่าอากาศยาน
[email protected]
22 มิถุนายน 2564

นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) ประธานประชุมเพื่อชี้แจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอ...
23/06/2021

นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) ประธานประชุมเพื่อชี้แจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานีและโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานกระบี่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน

ประกาศศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ฉบับที่ 1/2564เรื่อง ขอความร่วมมือการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
21/06/2021

ประกาศศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ฉบับที่ 1/2564
เรื่อง ขอความร่วมมือการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทรงพระเจริญ...
03/06/2021

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมท่าอากาศยาน

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมท่าอากาศยาน

ข่าวกรมท่าอากาศยาน ฉบับที่ 28 / 2564                                          ...
31/05/2021

ข่าวกรมท่าอากาศยาน ฉบับที่ 28 / 2564 “อภิรัฐ” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจแก่บุคลากร กรมท่าอากาศยาน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID – 19 ณ สถานีกลางบางซื่อ
วันนี้ (31 พฤษภาคม 2564 ) นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจแก่บุคลากร กรมท่าอากาศยาน (ส่วนกลาง) ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน COVID – 19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
กรมท่าอากาศยานได้จัดบุคลากรส่วนกลาง เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1ในระหว่างวัน 29 – 31 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ สำหรับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งให้บุคลากรด่านหน้าสังกัดกระทรวงคมนาคมทุกคน ได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้เกิดความปลอดภัยในระบบขนส่งสาธารณะ อย่างไรก็ตามแม้ว่าบุคลากรที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ก็ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 โดยยึดหลัก D-M -H -T-T- A ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยการรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าที่ทำงาน หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อโควิด – 19 ก็ต้องตรวจหาเชื้อทันที และการใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ และหมอชนะควบคู่ทุกครั้ง สำหรับบริเวณอาคารสำนักงานของกรมท่าอากาศยาน จะมีการดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID – 19 ทุกวันศุกร์หลังเวลาราชการ เพื่อสร้างความมั่นใจ เสริมความเชื่อมั่น และเสริมความปลอดภัยในสุขอนามัยของบุคลากรทุกท่าน
นายอภิรัฐฯ กล่าวเสริมว่า กรมท่าอากาศยาน ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคมที่คำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม รวมทั้ง บุคลลการทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ดำเนินการให้การรับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้เป็นด้วยความเรียบร้อยทุกประการ และขอขอบคุณองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่ให้ความอนุเคราะห์รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ รับ – ส่ง เจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน พร้อมกันนี้ อทย. ได้กล่าวเน้นย้ำว่า สำหรับเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานที่อยู่ในความดูแลของ กรมท่าอากาศยานทุกแห่งได้รับการจัดสรรวัคซีนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และทยอยรับการฉีดวัคซีนเพื่อให้ครบตามจำนวน และยังคงเน้นย้ำให้ท่าอากาศยานทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการมั่นใจว่าท่าอากาศยาน ทุกแห่งของ ทย. ปลอดภัยจากเชื้อโควิด -19 แน่นอน *****
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
กรมท่าอากาศยาน
pr[email protected]
31 พฤษภาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยานนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน มอบหมายให้กองเครื่องช่วยการเดินอากาศและเครื่อ...
21/05/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมท่าอากาศยาน

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน มอบหมายให้กองเครื่องช่วยการเดินอากาศและเครื่องกล จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณอาคารที่ทำการของกรมท่าอากาศยาน ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อความปลอดภัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกรมท่าอากาศยาน
*****
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมท่าอากาศยาน
21 พ.ค. 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมท่าอากาศยานกรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม...
19/05/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วย นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน นายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน และ นายบรรจบ บุรวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดระเบียบการขนส่งทางอากาศ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
................................
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม กรมท่าอากาศยาน [email protected]
19 พฤษภาคม 2564

18/05/2021

ประชาสัมพันธ์ "เรื่อง การฉีดวัคซีนโควิด ในผู้สูงอายุ"

.         ๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล         ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน        ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม...
04/05/2021

. ๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน
กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม

. ๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียน
กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม

ทรงพระเจริญ  ๒๙ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ   มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิ...
29/04/2021

ทรงพระเจริญ
๒๙ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ทรงพระเจริญ
๒๙ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ท่าอากาศยานขอนแก่นร่วมกับเหล่าสภากาชาด จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย
28/04/2021

ท่าอากาศยานขอนแก่นร่วมกับเหล่าสภากาชาด จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่    วันที่ 23 เมษายน 2564 นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านโครงสร...
25/04/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่

วันที่ 23 เมษายน 2564 นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ และคณะกรรมการตรวจรับงาน ประชุมตรวจรับงาน รับทราบความก้าวหน้าของงาน ปัญหา-อุปสรรค พร้อมทั้งเร่งรัดให้ดำเนินงานโครงการให้เร็วขึ้น ดังนี้
1.โครงการก่อสร้างทางขับขนานพร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน วงเงิน 941,900,000 บาท สัญญาเริ่ม 29 ตุลาคม 2563 ถึง 16 เมษายน 2566 บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการจำกัด(มหาชน) ผู้รับจ้างฯ กลุ่มที่ปรึกษาฯนำโดย บริษัทวีเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง 3.9 %คาดว่าจะแล้วเสร็จตามกำหนด ซึ่งโครงการทางขับขนานจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถของทางวิ่งในการรองรับอากาศยานขึ้นลงได้จาก 8 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เป็น 24 เที่ยวบินต่อชั่วโมง
2.โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 1,2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์ วงเงิน 2,923,400,000 บาท โดยมีบริษัทเซ๊าท์อี๊สเอเชียเทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษาควบคุมงานฯ,บริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)จำกัด(มหาชน) ผู้รับจ้างฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจรับงาน ซึ่งขณะนี้ภาพรวมของงานโครงการฯ 51.12% บริษัทผู้รับจ้างฯได้เร่งรัดงานพื้นที่โซนที่ 3 (อาคารที่พักผู้โดยสารระหว่างประเทศใหม่) พร้อมลานจอดรถยนต์ในโซนดังกล่าว เพื่อให้เสร็จทันพร้อมรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ กรณีที่มีเที่ยวบินระหว่างประเทศ และได้รับอนุญาตให้ทำการบินมายังท่าอากาศยานกระบี่ ให้ใช้งานได้ในเดือนตุลาคม 2564 สำหรับงานก่อสร้างและการปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารโซนอื่น ๆ บริษัทผู้รับจ้างฯ ได้เร่งรัดการดำเนินการควบคู่กันไป โดยอาคารที่พักผู้โดยสารระหว่างประเทศเดิม (อาคาร 1) จะเร่งรัดให้เสร็จภายใน มิถุนายน 2565 เพื่อจะได้ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารภายประเทศ (อาคาร 2) ต่อไป ซึ่งเมื่องานก่อสร้างฯแล้วเสร็จ จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารให้กับท่าอากาศยานกระบี่จากเดิมรองรับผู้โดยสารได้ 1,500 คนต่อชั่วโมง เป็น 3,000 คนต่อชั่วโมง หรือ จาก 4 ล้านคนต่อปี เป็น 8 ล้านคนต่อปี

งานประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานกระบี่
[email protected]
25 เมษายน 2564

Photos from ChangTrixGet's post
25/04/2021

Photos from ChangTrixGet's post

23/04/2021
ในวันที่ 22 เมษายน 2564 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 1...
22/04/2021

ในวันที่ 22 เมษายน 2564 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ นายวิทวัส สันติภักดีสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ผู้บริหารส่วนกลาง และผู้บริหารท่าอากาศยาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมประชุม โดยการเข้าร่วมประชุมสรุปแผนการปฏิบัติงานและติดตามความคืบหน้าของการทำงานในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุมจันทรางศุ (ชั้น 10) กรมท่าอากาศยาน

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานในพิธีประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป...
19/04/2021

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานในพิธีประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยมีข้าราชการทั้งส่วนกลาง และท่าอากาศยานในสังกัด กรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมการประกาศเจตจำนงฯ โดยได้จัดขึ้นตามเจตนารมย์ของอธิบดีกรมท่าอากาศยานและเป็นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกรมท่าอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยการประกาศเจตนารมย์ฯ ในครั้งนี้ได้ประกาศผ่านระบบ ZOOM ในวันที่ 19 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ ชั้น 10 กรมท่าอากาศยาน

ยึดหลัก DMHTT เดินทางอย่างมั่นใจ ห่างไกลโควิด-191. Distancing เว้นระยะห่าง2. Mask Wearing สวมหน้ากากป้องกัน3. Hand Washi...
08/04/2021

ยึดหลัก DMHTT เดินทางอย่างมั่นใจ ห่างไกลโควิด-19

1. Distancing เว้นระยะห่าง
2. Mask Wearing สวมหน้ากากป้องกัน
3. Hand Washing หมั่นล้างมือบ่อยๆ
4. Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ
5. Thaichana ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ

ด้วยความห่วงใยจากกรมท่าอากาศยานค่ะ 😃

ยึดหลัก DMHTT เดินทางอย่างมั่นใจ ห่างไกลโควิด-19

1. Distancing เว้นระยะห่าง
2. Mask Wearing สวมหน้ากากป้องกัน
3. Hand Washing หมั่นล้างมือบ่อยๆ
4. Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ
5. Thaichana ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ

ด้วยความห่วงใยจากกรมท่าอากาศยานค่ะ 😃

นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านมาตรฐาน)ให้การต้อนรับ Mr.Mark Lewis ผู้แทนสำนักงานบริหารการรักษาความปลอดภั...
07/04/2021

นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านมาตรฐาน)ให้การต้อนรับ Mr.Mark Lewis ผู้แทนสำนักงานบริหารการรักษาความปลอดภัยการขนส่งแห่งสหรัฐอเมริกา(Transport Security Administration:TSA) กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ผู้ช่วยฑูตฝ่ายตวามมั่นคงการคมนาคมประจำสถานฑูตสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่มาเข้ามาพบและได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับความร่วมมือด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสนามบินในประเด็นต่างๆเพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทางการบินของประเทศ โดยมีนายณรงค์ อรุณภาคมงคล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยภาคพื้น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองควบคุมมาตรฐานสนามบินร่วมให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยาน

ข่าวกรมท่าอากาศยาน ฉบับที่ 22/2564 กรมท่าอากาศยานประชุมเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมมาตร...
05/04/2021

ข่าวกรมท่าอากาศยาน ฉบับที่ 22/2564

กรมท่าอากาศยานประชุมเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมมาตรการป้องกันโควิด-19 ในท่าอากาศยาน

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผ่านระบบ Video Conference โดยมีผู้บริหารกรมท่าอากาศยาน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน

ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมดูแลและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงดูแลในเรื่องของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในระบบขนส่งสาธารณะ กรมท่าอากาศยานได้มีการออกมาตรการ 3 ส่วน คือ

1.มาตรการดูแลและอำนวยความสะดวก โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานทุกแห่งอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้โดยสาร ทั้งในเรื่องของเที่ยวบินที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารทราบ เรื่องของรถสาธารณะรับส่งผู้โดยสาร โดยจะต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่ท่าอากาศยาน

2.มาตรการด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ให้ท่าอากาศยานดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานทุกเที่ยวบิน
พร้อมดูแลอุปกรณ์ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงให้ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่เตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นและซักซ้อมอยู่เสมอ และเพิ่มการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั้งในอาคารและพื้นที่รอบอาคารผู้โดยสาร

3.มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้ให้ทุกส่วนปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทั้งในส่วนของภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร สายการบิน และรถสาธารณะ สำหรับการดูแลความสะอาดภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร มีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร รถเข็น เก้าอี้ ราวบันได รวมถึงอุปกรณ์ปฏิบัติงาน จัดจุดบริการเจล แอลกอฮอล์แก่ผู้โดยสาร และได้เน้นย้ำพนักงานทำความสะอาดให้เพิ่มรอบการปฏิบัติงานให้มากขึ้นตามจำนวนรอบของเที่ยวบิน เพื่อความสะอาดและสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร โดยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง
สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิทั้งขาเข้า - ขาออก และต้องเช็คอิน/เช็คเอาท์แอปพลิเคชันไทยชนะ/หมอชนะ ทุกครั้งที่ใช้บริการ โดยจะต้องปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอย่างเข้มงวด

ในส่วนของการบริหารจัดการพื้นที่ท่าอากาศยาน เพื่อเตรียมรองรับการเดินทางของประชาชนนั้น กรมท่าอากาศยานได้มีนโยบายแจ้งให้ผู้รับจ้างงานโครงการต่างๆในท่าอากาศยาน ที่ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างและอาจส่งผลกระทบต่อผู้โดยสาร ให้หยุดการก่อสร้างในระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2564 และเพิ่มพื้นที่จราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสารทั้งในท่าอากาศยานและบริเวณโดยรอบอีกด้วย นอกจากนี้ ขอแนะนำให้ผู้โดยสารดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiFlightInfo เพื่อเช็คเที่ยวบินได้แบบ Real Time และรับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของกรมท่าอากาศยาน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Andriod
*****
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
กรมท่าอากาศยาน
[email protected]
2 เมษายน 2564

ที่อยู่

71 กรมท่าอากาศยาน ซอย งามดูพลี ถนนพระรามที่4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
Bangkok
10120

เส้นทางถนนพระราม 4 (ซอยงามดูพลี) สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลุมพินี (หน้าซอยงามดูพลี) รถเมล์ สาย 74 47 109 115 13 14 ปอ.507 ปอ.50 ปอ.22 ปอพ.117-1 เส้นทางซอยสวนพลู รถเมล์ สาย 67 62 ปอ.22

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022870320

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ข่าวและภาพกิจกรรม กรมท่าอากผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ข่าวและภาพกิจกรรม กรมท่าอาก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด