กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและส

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและส ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และฉลาดใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยนิเวศสื่อที่ดี กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 เป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้ (๑) รณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (๒) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและครอบครัวมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคม (๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (๕) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (๖) ส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (๗) ดําเนินการและส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

เปิดเหมือนปกติ

📌เหลือเวลาอีก 4 วัน ก่อนปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ในวันที่ 19 ก.พ. 64 เวลา 16.30 น.เท่านั้นเพื่อขอรับสนับสนุนเงินจากกองทุนพั...
16/02/2021

📌เหลือเวลาอีก 4 วัน ก่อนปิดรับข้อเสนอโครงการฯ
ในวันที่ 19 ก.พ. 64 เวลา 16.30 น.เท่านั้น
เพื่อขอรับสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564
.
ผู้สนใจสามารถยื่นแบบคำขอผ่านระบบออนไลน์ได้ที่
เว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
http://granting.thaimediafund.or.th/
อ่านประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.thaimediafund.or.th/page/listview/34/
หรือโทร. 02-273-0116-9
และ Facebook fanpage กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
#กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
#กองทุนสื่อ #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

14/02/2021

รายการเล่าสื่อกันฟัง
โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

พาผู้ชมมาร่วมพูดคุยกับ
อาจารย์ กริ่งกาญจน์ เจริญกุล

อาจารย์ประจำคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หัวหน้าโครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของสังคม โครงการดีๆที่เล่าสื่อสร้างสรรค์เพื่อสะท้อนสังคม
ผ่านกระบวนการ Media Lab

ดำเนินรายการโดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
รายการเล่าสื่อกันฟัง
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 8:30-8:55 น.
ทาง พีเอสไอ สาระดี ช่อง99
.
#เล่าสื่อกันฟัง
#ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ
#Medialab #กองทุนสื่อ
#กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

รู้จักกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนที่จะช่วยคนไทยรับสื่อดี ขจัดสื่อร้าย
13/02/2021
รู้จักกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนที่จะช่วยคนไทยรับสื่อดี ขจัดสื่อร้าย

รู้จักกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนที่จะช่วยคนไทยรับสื่อดี ขจัดสื่อร้าย

แต่จะดีกว่านี้ไหม? ถ้าเรามีกองทุนที่สามารถตอบโจทย์สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ นี่จึงเป็นแนวคิดและที...

12/02/2021
เล่าสื่อ ep2 promo 30 sec

รายการเล่าสื่อกันฟัง
โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

วันอาทิตย์นี้จะพาผู้ชมมาทำความรู้จักกับโครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อ
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของสังคม Media Lab
ที่จะเล่ากระบวนการสร้างสรรค์สื่อเพื่อสะท้อนสังคม
.
รายการเล่าสื่อกันฟัง
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 8:30-8:55 น.
ทางช่อง พีเอสไอ สาระดี99
ตอนที่ 2 อาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
.
#เล่าสื่อกันฟัง #กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม #Medialab
#ผลงานผู้รับทุน #กองทุนสื่อ
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

คนทำสื่อใครมีไอเดียเจ๋งๆ อย่าเก็บเอาไว้!!!เหลือเวลาอีกเพียง 8 วันเท่านั้น!!สำหรับการยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอ...
11/02/2021

คนทำสื่อใครมีไอเดียเจ๋งๆ อย่าเก็บเอาไว้!!!
เหลือเวลาอีกเพียง 8 วันเท่านั้น!!
สำหรับการยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อขอรับสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564
.
ยื่นแบบคำขอการสนับสนุนฯ ง่ายๆ ผ่านระบบออนไลน์
ได้แล้ววันนี้ - 19 ก.พ. 64 ภายในเวลา 16.30 น.เท่านั้น
ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
http://granting.thaimediafund.or.th/
.
ติดตามข้อมูลข่าวสารความคืบหน้ารายละเอียดต่างๆ
ได้ทางโทรศัพท์ 02-273-0116-9
และเฟซบุ๊กแฟนเพจ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
อ่านประกาศ http://www.thaimediafund.or.th/page/listview/34/
.
#กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
#กองทุนสื่อ #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

11/02/2021
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้สัมภาษณ์ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ

ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้สัมภาษณ์ในรายการบ่ายนี้มีคำตอบ
ช่อง 9 MCOT HD 30
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
.
ประเด็นกระบวนการขั้นตอนในการยื่นขอทุน
และชี้แจงรายละเอียดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน
จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
#กองทุนสื่อ #กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

11/02/2021
รายการบ่ายนี้มีคำตอบ

รายการบ่ายนี้มีคำตอบ

✨ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ปี64 ✨

⭕️ LIVE ⭕️ รายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ออกอากาศทุกวันพุธ - ศุกร์ เวลา 13.10 - 13.45 น. ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30

11/02/2021
ให้สัมภาษณ์รายการข่าวเช้าหัวเขียว ไทยรัฐ TV ช่อง 32

ดร. ธนกร ศรีสุขใส
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ให้สัมภาษณ์รายการข่าวเช้าหัวเขียว ไทยรัฐ TV ช่อง 32

อังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
.
#กองทุนสื่อ #กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

Media Alert
10/02/2021

Media Alert

รู้จัก Media Alert

Media Alert เป็นโครงการภายใต้แผนการทำงานของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่มีภารกิจในการนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์สื่อและพฤติกรรมการเปิดรับและการใช้สื่อของสังคม โดยมุ่งหวังสร้างเสริมวัฒนธรรมการคิดวิเคราะห์ในการสื่อสาร การเปิดรับ และการใช้สื่อ เพื่อส่งเสริมนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

Media Alert เริ่มสื่อสารออนไลน์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆ ของสื่อและการสื่อสารของสังคม เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นที่สำคัญหรือเป็นที่สนใจของสังคม ด้วยหลักวิชาการที่เชื่อถือได้ ผ่านวิธีการต่างๆ เพื่อให้ทันความสนใจและการนำไปใช้ประโยชน์ของสังคม ด้วยความพยายามอย่างเต็มกำลังความสามารถของทีมงานกลุ่มเล็ก ๆ ในช่วงเริ่มต้นดำเนินโครงการ

ขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์ติดตามเพจ Media Alert
มาเป็นเพื่อนกับเรา พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์นิเวศสื่อที่ดี
ทีมงาน Media Alert ยินดีน้อมรับทุกคำแนะนำและติชม 🙏🙏🙏

“พัฒนาคอนเทนท์สร้างสรรค์ ลับฝีมือการเล่าเรื่อง"ร่วมพัฒนาเนื้อหา การเล่าเรื่อง และการถ่ายทอดอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมอบ...
09/02/2021

“พัฒนาคอนเทนท์สร้างสรรค์ ลับฝีมือการเล่าเรื่อง"

ร่วมพัฒนาเนื้อหา การเล่าเรื่อง และการถ่ายทอดอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมอบรมหลักสูตร

"Creative Content & Storytelling"

จากบริษัท ดอทส์ คอนซัลแตนซี่ จำกัด
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รุ่นละ 30 คน) ดังนี้
.
รุ่นที่ 6 ในวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2564
รุ่นที่ 7 ในวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2564
รุ่นที่ 8 ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564
รุ่นที่ 9 ในัวนที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564
.
📌สถานที่ dots academy | อาคาร CW Tower
ถ. รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง
.
🔹เงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรม🔹

1️⃣ เป็นผู้ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หรือเคยยื่นขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสื่อฯ หรือเป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เคยร่วมงานกับกองทุนสื่อฯในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือเป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร องค์กรการศึกษา มูลนิธิ

2️⃣ การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม ผู้รับทุน/ผู้ยื่นขอทุน ดังนี้
2.1 ประเภทบุคคลธรรมดา จำกัดจำนวน 1 คนและต้องเป็นคนเดียวกับที่ยื่นสมัครขอรับทุน
2.2 นิติบุคคล (บริษัท สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ) จำกัดหน่วยงานละไม่เกิน 2 คน โดยต้องแนบหลักฐานการได้ทุน การยื่นขอทุน หรือภาพถ่ายที่เคยร่วมกิจกรรมกับกองทุน ในระบบประกอบด้วย (ภาพหน้าจอ หนังสือตอบรับ ฯลฯ)

3️⃣ การอบรมไม่มีค่าใช้จ่าย และกำหนดรุ่นละ 30 คน เมื่ออบรมจบหลักสูตร (2 วัน) จึงจะได้เกียรติบัตรจาก ทางบริษัท ดอทส์ คอนซัลแตนซี่ จำกัด และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

4️⃣ โครงการขอสงวนสิทธิในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม ตามลำดับการลงทะเบียนและคุณสมบัติตามเงื่อนไข

💻ลงทะเบียนทาง LINE: @dots
หรือทางอีเมล [email protected]

#กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
#กองทุนสื่อ #ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจ.การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564กองทุนพัฒนาสื่อป...
09/02/2021
การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564(บรรยายภาษามือ )

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจ
.
การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
(บรรยายภาษามือ จากผู้บกพร่องทางการได้ยิน)
.
#กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
#เปิดรับทุน64 #กองทุนสื่อ
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจ.การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564ก....

เหลือเวลาอีก 11 วันเท่านั้น!!สำหรับการยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร...
08/02/2021

เหลือเวลาอีก 11 วันเท่านั้น!!
สำหรับการยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อขอรับสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564
.
ยื่นแบบคำขอการสนับสนุนฯ ง่ายๆ ผ่านระบบออนไลน์
ได้แล้ววันนี้ - 19 ก.พ. 64 ภายในเวลา 16.30 น.เท่านั้น
ที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
http://granting.thaimediafund.or.th/
.
ติดตามข้อมูลข่าวสารความคืบหน้ารายละเอียดต่างๆ
ได้ทางโทรศัพท์ 02-273-0116-9
และเฟซบุ๊กแฟนเพจ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
อ่านประกาศ http://www.thaimediafund.or.th/page/listview/34/
.
#กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
#กองทุนสื่อ #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

08/02/2021
The Reporters

The Reporters

🔴LIVE: สัมภาษณ์ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดร.ธนกร ศรีสุขใส เรื่องการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564

#TheReporters #เดอะรีพอร์ตเตอร์ #กองทุนสื่อ

07/02/2021

รายการเล่าสื่อกันฟัง
โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

จะพาผู้ชมมา เรียนรู้ เข้าถึงธรรมชาติ
ในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่

ร่วมเล่าสื่อกันฟังไปกับ คุณปิยะทิพย์ เอี๋ยวพานิช
ที่ปรึกษาโครงการผลิตสื่อเผยแพร่ เพื่อการเรียนรู้
เข้าใจ เข้าถึงธรรมชาติ ในผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่
ผู้รับทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2562
และ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
รายการเล่าสื่อกันฟัง
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 8:30-8:55 น.
ทางช่อง Psi สาระดี99
.
#เล่าสื่อกันฟัง #กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
#ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ #ผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

06/02/2021

“เล่าสื่อกันฟัง”
รายการที่นำเสนอผลงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุน
จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
พาผู้ชมมาพบกับประสบการณ์การทำงานของผู้รับทุน
ที่จะมาเล่าสื่อกันฟัง และแบ่งปันเกร็ดความรู้
จากผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
รายการเล่าสื่อกันฟัง
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 8:30-8:55 น.
ทางช่อง Psi สาระดี99
เริ่มตอนแรก อาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
.
#เล่าสื่อกันฟัง #กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
#ผลงานผู้รับทุน #กองทุนสื่อ
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

กองทุนสื่อ เปิดแถลงข่าวการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2564.#กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม#กองทุนส...
05/02/2021
กองทุนสื่อ เปิดแถลงข่าวการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2564

กองทุนสื่อ เปิดแถลงข่าวการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2564
.
#กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
#กองทุนสื่อ #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

05/02/2021
Live!! งานแถลงข่าวการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2564

Live!! งานแถลงข่าวการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2564
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
• เสวนา “ถอดบทเรียนจากการจัดสรรทุนที่ผ่านมา และข้อคิดสำหรับผู้ขอรับทุน”
• ถามตอบเกี่ยวกับปัญหาการยื่นขอเสนอโครงการฯ
.
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
.
#กองทุนสื่อ #กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดงานแถลงข่าวการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไ...
04/02/2021

ขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสด
งานแถลงข่าวการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2564
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ได้ทาง Facebook Live
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
วันศุกร์ที่ 5 ก.พ. 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.

#กองทุนสื่อ #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัส...
29/01/2021
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งเจ้าหน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
และบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
.
#กองทุนสื่อ
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564วงเงินไม่เกิน 3...
29/01/2021

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม
เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564
วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
.
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
ยื่นข้อเสนอด่วน!!
ทางเว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
www.thaimediafund.or.th
.
ติดตามข้อมูลข่าวสารความคืบหน้ารายละเอียดต่างๆ
ได้ทางโทรศัพท์ 02-273-0116-9
และเฟซบุ๊กแฟนเพจ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
อ่านประกาศ http://www.thaimediafund.or.th/page/listview/34/
.
#กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
#กองทุนสื่อ #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

ขอเชิญร่วมงานและติดตามการแถลงข่าวการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์.ปร...
28/01/2021

ขอเชิญร่วมงานและติดตามการแถลงข่าว
การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2564
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ประธานเปิดการแถลงข่าว
นายอิทธิพล คุณปลื้ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ผู้ร่วมแถลงข่าว

ดร. ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ประธานอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข
ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการ

ดร. ธนกร ศรีสุขใส
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

--------------------------------------------------------------

เสวนาหัวข้อ “ถอดบทเรียนจากการจัดสรรทุนที่ผ่านมา
และข้อคิดสำหรับผู้ขอรับทุน”
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชน
ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อมวลชน
ประธานอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ดร. สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

.
ถามตอบเกี่ยวกับปัญหาการยื่นขอเสนอโครงการฯ
ตอบข้อซักถาม โดย ดร. ธนกร ศรีสุขใส
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเจ้าหน้าที่กองทุน
.

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ณ ห้องพาโนรามา 1-2 ชั้น 14
โรงแรมดิ เอมเมอรัลล์ ถนนรัชดาภิเษก
ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://shorturl.asia/myan9

#กองทุนสื่อ #กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

10 คำถาม ต้องรู้ก่อนยื่นข้อเสนอโครงการฯเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์.ผู้ส...
27/01/2021

10 คำถาม ต้องรู้ก่อนยื่นข้อเสนอโครงการฯ
เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564
จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม
ได้ทางเว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
www.thaimediafund.or.th
.
ติดตามข้อมูลข่าวสารความคืบหน้ารายละเอียดต่างๆ
ได้ทางโทรศัพท์ 02-273-0116-9
และเฟซบุ๊กแฟนเพจ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
อ่านประกาศ http://www.thaimediafund.or.th/page/listview/34/
.
#กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
#กองทุนสื่อ #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย  พบผู้จัดการกองทุนสื่อ เสนอให้มีตัวแทนสมาคมพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนสร้างหนัง 30 ล้าน(25 ม.ค...
25/01/2021
นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย พบผู้จัดการกองทุนสื่อ เสนอให้มีตัวแทนสมาคมพิจารณาคัดเลื

นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย พบผู้จัดการกองทุนสื่อ
เสนอให้มีตัวแทนสมาคมพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนสร้างหนัง 30 ล้าน

(25 ม.ค.64) ที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
อนุชา บุญยวรรธนะ นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และคณะ
ได้เข้าพบ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นการเปิดรับทุนประจำปี 2564 โครงการผลิตภาพยนตร์เสริมสร้างความรักชาติ วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ของกองทุนฯ

โดย ดร.ธนกร ได้อธิบายถึงความเป็นมาและหลักคิดที่ต้องการให้มีภาพยนตร์ที่ทุกคนมีส่วนร่วม จึงได้กำหนดหัวข้อโครงการนี้

ด้านนายกสมาคมฯ ได้เสนอต่อกองทุนในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ
โดยขอให้มีผู้แทนจากสมาคมฯ ร่วมพิจารณาตัดสิน โดย ดร.ธนกร รับที่จะไปเสนอต่ออนุกรรมการบริหารและอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการของกองทุนฯ ต่อไป
.
#กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
#กองทุนสื่อ #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
25/01/2021

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

‘จุดเด่นซึ่งเป็นจุดแข็งของข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ยิ่งสามารถสื่อสารกับคนทุกกลุ่มได้ ถือว่าได้ประโยชน์มาก เพราะทำให้เกิดการมีส่วนร่วม ขยายเป็นเครือข่ายเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้น’
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#กองทุนสื่อ
Dhanakorn Srisooksai

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
22/01/2021

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

‘การขอรับทุนปี 2564 วงเงิน 300 ล้านบาทหากผู้ขอเขียนจากสิ่งที่เข้าใจบริบท(อิน)ก็จะสามารถอธิบายกรรมการพิจารณาทุนได้

เพื่อร่วมตอบโจทย์สังคม สื่อสารในเชิงบวกของการที่ต้องมีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในทุกแพลตฟอร์มเพิ่มมากขึ้น’
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
#กองทุนสื่อ
Dhanakorn Srisooksai

ขอเชิญผู้ที่รักในการจัดค่ายสมัครร่วมโครงการค่ายเด็กติดเกม“ไซเบอร์ อเวนเจอร์ แคมป์”(Cyber Avengers Camp) เปิดรับสมัครวันน...
20/01/2021

ขอเชิญผู้ที่รักในการจัดค่าย
สมัครร่วมโครงการค่ายเด็กติดเกม
“ไซเบอร์ อเวนเจอร์ แคมป์”
(Cyber Avengers Camp)

เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 26 ก.พ. 64 เวลา 16:00 น.
(สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
กรอกใบสมัคร cubic.camp/kuapply
ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.ku.ac.th/cyberavengers/
.
#กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
#cyberavengers #ค่ายเด็กติดเกม
#กองทุนสื่อ #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

ขอเชิญเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการค่ายเด็กติดเกม“ไซเบอร์ อเวนเจอร์ แคมป์” (Cyber Avengers Camp) เปิดรับสมัครนักเรียนอายุ...
19/01/2021

ขอเชิญเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการค่ายเด็กติดเกม
“ไซเบอร์ อเวนเจอร์ แคมป์” (Cyber Avengers Camp)
เปิดรับสมัครนักเรียนอายุตั้งแต่ 9-14 ปี
หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.3-6, ม.1-2
เข้าค่ายเรียนรู้การใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์
เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 28 ก.พ. 64
(สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.ku.ac.th/cyberavengers/
.
#กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
#cyberavengers #ค่ายเด็กติดเกม
#กองทุนสื่อ #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

ที่อยู่

388 อาคาร เอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารบี ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
Bangkok
10400

BTS: สถานีอารีย์ (Ari) ทางออก 4, Bus: 26 ,28 ,39 ,59 ,77 ,159 , 204 , ปอ.509

ข้อมูลทั่วไป

Chairman: Wissanu Krea-ngam CEO: Wasan Paileeklee

เบอร์โทรศัพท์

+6622730116

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและส:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตสอบถามหน่อยครับ ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ สร้างสรรค์ที่มีการทำข้อสอบ เกี่ยวกับ โควิด-19 ของผม ใช้เวลาทำความเข้าใจกับการบรรยายของศาสตราจารย์ทั้งสองท่าน ผมได้ตั้งใจฟังข้อสอบละสองถึงสามรอบผมทำเสร็จในช่วงเวลาสามวันกว่าครับแต่ ผมโหลดใบประกาศไม่ได้ครับ
ขอบคุณสำหรับโครงการดีๆที่จัดขึ้นในครั้งนี้ครับ อำนาจ แตงสมบูรณ์ ผู้เขียนบทและกำกับภาพยนตร์สั้น หม่องนะแจ้
ณ ตอนนี้ เวลา 22.55น. วันที่ 2/9/63ยังถึงเวลาไม่ทราบทำไมระบบถูกปิดแล้ว
ทำไมปิดระบบก่อนเวลาคะ ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาปิดรับเลยค่ะ
ความปลอดภัยในการใช้สื่อออนไลน์ฟรีที่มีความปลอดภัย สมควรรักษามาตรฐานชุมชน
มีคนทำงานมั้ยครับ โทรไปเบอร์ไหนก็ไม่มีคนรับสายเลย แม้แต่โอเปอเรเตอร์
🎬🎥 📽🎶 ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ค่าตอบแทน 18,000 บาท รับผู้จบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางนิเทศศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน ทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2563 สนใจติดต่อสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 8181, 0 2590 8182 ในวันและเวลาราชการ
สวัสดีครับ ผมได้แต่งเพลง Social Distancing และทำดนตรี MV เสร็จแล้วครับ อยากให้ลองฟังดูนะครับ ขอบคุณครับ 🤘🥰✌Social Distancing แค่เราไม่ได้ใกล้กัน ฝากกด ไลค์ & แชร์ กันด้วยนะครับ บทเพลง น่ารักๆ ฟังสบายๆ สื่อออกมาเพื่อให้เข้าใจคำว่า Social Distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม จะช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคน ผ่านบทเพลงนี้ "แค่เราไม่ได้ใกล้กัน" "ผ่านวันเวลา ไม่นานหรอกเชื่อไหม" #ขอบคุณ เพื่อนๆพี่น้อง ที่ช่วยกันทำงานเพลงนี้จนสำเร็จ ตั้งแต่เริ่มเป็นเดโมกีตาร์ตัวเดียว เนื้อเพลงมีแค่ท่อนเดียว ซ้อมกันหลายวัน แล้วไปปรับแก้กันในห้องอัด ใช้ความรู้ความสามารถเท่าที่มีช่วยๆกันขัดเกลาดนตรี ผสมกับเสียงร้องเท่ห์ๆทั้ง 8 ท่าน และ นักแสดง MV สุดหล่อ สุดสวยทุกๆท่าน #ขอขอบคุณอีกครั้ง พวกคุณสุดยอดดดดดด 💖💞💕 #SocialDistancing #แค่เราไม่ได้ใกล้กัน #ดนตรีสีเขียว #Greenmusic #ระยะห่างทางสังคม https://youtu.be/OaueOaY_DOM
เท็จจริงอย่างไรครับเห็นโดนกล่าวหา?
งานครบรอบ 22 ปี สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
ขอทราบรายละเอียดหน่อยค่ะ