Clicky

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและส

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและส สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558

เป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ

มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้
(๑) รณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(๒) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและครอบครัวมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคม

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(๕) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(๖) ส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(๗) ดําเนินการและส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

เปิดเหมือนปกติ

กองทุนพัฒนา​สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์​ จัดงาน Online Event มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์​ กองทุนฯ ก้าวสู่ปีที่ 7 ในรูปแบ...
08/03/2022

กองทุนพัฒนา​สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์​
จัดงาน Online Event มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์​
กองทุนฯ ก้าวสู่ปีที่ 7 ในรูปแบบ Virtual​ Exhibition

🎥รับชมได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์​ 2565 เป็น​ต้นไป

- พบกับกิจกรรมมากมายที่เวทีกลาง
- ชมไอเดียการนำเสนอผลงานสร้างแรงบันดาลใจที่เวทีย่อย
- เที่ยวชมนิทรรศการ​ผลงาน มากกว่า 50 ผลงาน
เสมือนอยู่ในบรรยากาศ​จริง
- ลงทะเบียนลุ้นรับรางวัล

สามารถเข้าเที่ยวชมงานโดยเข้าเว็บไซต์​
www.มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์​2021.com
หรือสแกน QR-CODE
สร้างสังคม​รู้เท่าทันสื่อ ที่จะนำไปสู่การสร้างนิเวศสื่อที่ดีไปพร้อมกัน
#กองทุนสื่อ #มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฯ ก้าวสู่ปีที่ 7
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

08/03/2022
ต้นแบบสูงวัยหัวใจยังเวิร์ค : ลุงสมศักดิ์ สวนป่าลุงป้าผอ.

เมื่อถึงวันเกษียณอายุราชการ ถอดหมวกผู้บริหารสถานศึกษา
จับจอบเสียม เดินเข้าสวนป่า ขุดดิน ถางหญ้า ปลูกป่าสร้างไม้มรดกไว้ให้ลูกหลาน
.
ลุงสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล เข้าร่วมโครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์ค
มีเป้าหมายสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเกษตร
โดยเฉพาะการปลูกป่าไม้มรดกบนโลกออนไลน์
เฟซบุ๊กแฟนเพจ สวนป่าลุงป้าผอ. สร้างแรงบันดาลใจผู้สูงอายุที่มีที่ดินเป็นของตนเอง
ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ด้วยการปลูกป่าเติมออกซิเจนให้โลก
และตัวต้นไม้ยังมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามกาลเวลาเสมือนการออมทรัพย์ไว้ในเนื้อไม้
ดังคำกล่าวที่ว่า “ไม้ป่ามีค่าดั่งทองคำ”
.
ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกป่าไม้มรดกและการเกษตรได้ที่ สวนป่าลุงป้าผอ.
.
#กองทุนสื่อ #สูงวัยหัวใจยังเวิร์ค
#สูงวัย #เกษียณ #สังคมผู้สูงอายุ
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

08/03/2022
สื่ออาสาประชาชน วันที่ 8 มีนาคม 2565 ช่วง อาสามาช่วย เวลา 08.00 - 10.00 น.

สื่ออาสาประชาชน วันที่ 8 มีนาคม 2565
ช่วง อาสามาช่วย เวลา 08.00 - 10.00 น.
โดย พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์
.
#สื่ออาสาประชาชน
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

07/03/2022
สื่ออาสาประชาชน วันที่ 7 มีนาคม 2565 ช่วง เล่าสื่อกันฟัง เวลา 18.00 - 19.00 น.

สื่ออาสาประชาชน วันที่ 7 มีนาคม 2565
ช่วง เล่าสื่อกันฟัง เวลา 18.00 - 19.00 น.
โดย ศุภชาติ ศุภเมธี

#สื่ออาสาประชาชน

#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

07/03/2022
SOFT POWER กับการสร้างเศรษฐกิจฐานราก ตอนที่ 22 : ชุมชนบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ

SOFT POWER กับการสร้างเศรษฐกิจฐานราก ตอนที่ 22
ชุมชนบางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ที่แห่งนี้นับว่าเป็นปอดของกรุงเทพฯ เพราะประกอบไปด้วยพื้นที่สีเขียวมากกว่า 12,000 ไร่
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ ป่าชายเลน และแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์
เป็นแหล่งผลิตโอโซนติดอันดับโลก สถานที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก
มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่รอให้ท่านไปสัมผัส
.
#กองทุนสื่อ #SOFTPOWER #สมุทรปราการ
#ชุมชนบางกระเจ้า #พระประแดง
#SOFTPOWERกับการสร้างเศรษฐกิจฐานราก
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

07/03/2022
SOFT POWER กับการสร้างเศรษฐกิจฐานราก ตอนที่ 21 : ชุมชนเกาะจิก จ.จันทบุรี

SOFT POWER กับการสร้างเศรษฐกิจฐานราก ตอนที่ 21
ชุมชนเกาะจิก ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
จากพื้นที่ที่เป็นเกาะตั้งอยู่ห่างจากฝั่งไกลอยู่พอสมควร
ไฟฟ้าจากระบบสายส่งหลักจึงไม่สามารถเข้าถึงได้
ชุมชนจึงได้พัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าบนเกาะเอง จากแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์
ไม่ใช่เพียงแค่การใช้พลังงานหมุนเวียนบนกาะเท่านั้น
แต่ที่นี่ยังเน้นนโยบายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์บนเกาะจิก ทำให้ชุมชนประหยัดค่าใช้จ่าย และมีสุขภาพที่ดีขึ้น
เนื่องจากสามารถลดมลพิษทางอากาศ เช่น ควันจากเครื่องปั่นไฟดีเซล และมลพิษทางเสียง เป็นต้น
.
#กองทุนสื่อ #SOFTPOWER #จันทบุรี
#ชุมชนเกาะจิก #บางชัน #ขลุง
#SOFTPOWERกับการสร้างเศรษฐกิจฐานราก
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม "กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์" ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

📝 กิจกรรมเช็กลิสต์เรากำลังเป็น “Toxic Person” หรือไม่ ?.✅ มาสำรวจพฤติกรรมของตนเองว่าเสี่ยงต่อการเป็นคน “Toxic Person” ที...
07/03/2022

📝 กิจกรรมเช็กลิสต์เรากำลังเป็น “Toxic Person” หรือไม่ ?
.
✅ มาสำรวจพฤติกรรมของตนเองว่าเสี่ยงต่อการเป็นคน “Toxic Person”
ที่จะเปิดทางสู่การระรานทางสังคมกับคนอื่นด้วย Hate Speech อยู่หรือเปล่า ?
.
✨ เมื่อสำรวจตนเองแล้ว เพียงคอมเมนต์ว่าการเป็น “Toxic Person” แบบไหน
ทำให้เกิด Hate Speech มากที่สุด เพราะอะไร ?
ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษทันที !!
.
ประกาศผลในวันที่ 10 มีนาคม 2565
ทาง Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
#กองทุนสื่อ #ถกTalkความคิดพิชิต3ภัยร้ายโลกไซเบอร์
#HateSpeechรับมืออย่างไรเมื่อคอมเมนต์ร้ายกำลังทำลายสังคม
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

07/03/2022
ต้นแบบสูงวัยหัวใจยังเวิร์ค : พรพันธ์ สอนภาษาอังกฤษ

อดีตเคยทำงานที่ใช้ความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษาอังกฤษ ช่วยเหลือผู้ลี้ภัย
.
หลังเกษียณจึงอยากแบ่งปันความรู้
ให้กับเด็ก ๆ และคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
ที่สนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
จึงเปิด Facebook Fanpage : พรพันธ์ สอนภาษาอังกฤษ
.
หลังเข้าร่วมโครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์ค
จึงผลิตสื่อความรู้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายอย่างคุณพ่อคุณแม่ได้นำไปใช้ต่อยอด
คุยกับบุตรหลานง่าย ๆ ติดตามความรู้ภาษาอังกฤษดี ๆ
ได้ที่ Facebook : https://bit.ly/3BsB6Aw
.
ติดตามความเคลื่อนไหวของ “โครงการสูงวัยหัวใจยังเวิร์ค” ได้ที่
https://www.facebook.com/youngoldyoungwork
.
#กองทุนสื่อ #สูงวัยหัวใจยังเวิร์ค
#สูงวัย #เกษียณ #สังคมผู้สูงอายุ
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

07/03/2022
สื่ออาสาประชาชน วันที่ 7 มีนาคม 2565 ช่วง อาสามาช่วย เวลา 08.00 - 10.00 น.

สื่ออาสาประชาชน วันที่ 7 มีนาคม 2565
ช่วง อาสามาช่วย เวลา 08.00 - 10.00 น.
โดย พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์
.
#สื่ออาสาประชาชน
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

06/03/2022
SOFT POWER กับการสร้างเศรษฐกิจฐานราก ตอนที่ 20 : ชุมชนแหลมมะขาม จ.ตราด

SOFT POWER กับการสร้างเศรษฐกิจฐานราก ตอนที่ 20
ชุมชนแหลมมะขาม ต.แหลมมะขาม อ.แหลมงอบ จ.ตราด
ต้นแบบแห่งการบริหารจัดการชุมชนและท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง
ชุมชนแห่งนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวชมชุมชนเป็นจำนวนมาก
ซึ่งชุมชนแห่งนี้ก่อตั้งมามากกว่า 100 ปี มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่น่าสนใจ
เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เคยเสด็จมาที่ชุมชนแห่งนี้
จึงได้สร้างศูนย์การเรียนรู้ ร.5 ขึ้น ได้รวบรวมภาพประวัติศาสตร์ของ ร.5
ที่เสด็จมาชุมชนบ้านแหลมมะขามไว้อย่างมากมาย
.
#กองทุนสื่อ #SOFTPOWER #ตราด
#ชุมชนแหลมมะขาม #แหลมงอบ
#SOFTPOWERกับการสร้างเศรษฐกิจฐานราก
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

06/03/2022
ฮาวทู Check ไอเดียของคุณเข้าข่ายเป็น ‘นวัตกรรมสื่อ’ หรือไม่

ฮาวทู Check ไอเดียของคุณเข้าข่ายเป็น ‘นวัตกรรมสื่อ’ หรือไม่
O น่าติดตาม
O ปลอดภัย
O แปลกใหม่
O มีคุณค่า
ถ้ามีครบ 4 ข้อนี้ ก็เรียกได้ว่า คุณคือผู้สร้างสรรค์ “นวัตกรรมสื่อ”
.
#กองทุนสื่อ #นวัตกรรมสื่อ
#คณะอนุกรรมการนวัตกรรมสื่อ
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

สร้างสรรค์อย่างไรให้ไอเดียของคุณเป็น ‘นวัตกรรมสื่อ’เราไม่ได้มาบอกวิธีคิด แต่เราอยากให้คุณตั้งคำถาม 4 ข้อนี้ ทุกครั้งที่ค...
06/03/2022

สร้างสรรค์อย่างไรให้ไอเดียของคุณเป็น ‘นวัตกรรมสื่อ’
เราไม่ได้มาบอกวิธีคิด แต่เราอยากให้คุณตั้งคำถาม 4 ข้อนี้
ทุกครั้งที่คุณสร้างสรรค์ผลงาน
น่าติดตาม? ปลอดภัย? แปลกใหม่? มีคุณค่า?
ถ้ามีครบทั้ง 4 ข้อ ก็เรียกได้เต็มปากว่า ‘นวัตกรรมสื่อ’
.
#กองทุนสื่อ #นวัตกรรมสื่อ
#คณะอนุกรรมการนวัตกรรมสื่อ
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

04/03/2022
สื่อกำลังทำอะไรกับเราในการจากไปของคุณแตงโม โดย นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพจิต กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ให้สัมภาษณ์ในสถานีเฟซบุ๊กไลฟ์ & ศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์สื่ออาสาประชาชน
.
ในประเด็น #สื่อกำลังทำอะไรกับเราในการจากไปของคุณแตงโม
.
#แตงโม #สื่อมวลชน #กองทุนสื่อ
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

04/03/2022
คนธรรมดาหัวใจไม่ธรรมดา ตอนที่ 9 : ลำกลอนกำลังใจให้คนไทยสู้โควิด 19

สำเนียงเสียงแคน บทเพลงหมอลำ อาจเป็นตัวแทนความสนุก งานรื่นเริง
แต่ในยามที่การระบาด โควิด 19 เพลงหมอลำ จากเพลงราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร ศิลปินหมอลำ
คือ สื่อความรู้ สร้างความเข้าใจในการรักษาตัวเอง และการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจากโควิด 19 ให้กับแฟนเพลงหมอลำในโรคระบาดครั้งนี้
.
“... ขอเชิญพี่น้องทั่วไทย มาสร้างความเข้าใจเรื่องโควิดกันหนา
ขอเชิญพี่น้องทั่วไทย มาสร้างความเข้าใจเรื่องโควิดกันหนา
โควิดสายพันธุ์ใหม่เข้ามา ที่เรียกกันว่าโควิดโอมิครอน
ป้องกันไว้ก่อนเป็นดี ทำตามวิธีให้ถูกตามขั้นตอน
เบื้องต้นป้องกันไว้ก่อน คือเว้นระยะห่าง สวมแมสก์และล้างมือ...”
.
หมอลำ ทุนทางวัฒนธรรมของคนอีสาน
.
“เราจะนิ่งดูดายไม่ได้” คือ คำที่แม่ราตรี ครูเพลงหมอลำ สะท้อนถึงหัวใจความผูกพันระหว่างศิลปินกับแฟนเพลง ทุนวัฒนธรรม ที่ฝังอยู่ในหัวใจ คนอีสานที่ไม่ว่าจะวิกฤติอย่างไร ศิลปินกับแฟนเพลง ก็ไม่ทิ้งกัน

#คนธรรมดาหัวใจไม่ธรรมดา
#บุคคลต้นแบบ #อาสาสมัคร
#จิตอาสา #มนุษย์ต่างวัย
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

04/03/2022
SOFT POWER กับการสร้างเศรษฐกิจฐานราก ตอนที่ 19 : ชุมชนบ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์

SOFT POWER กับการสร้างเศรษฐกิจฐานราก ตอนที่ 19
ชุมชนบ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
เป็นชุมชนที่มีการรวมกลุ่มด้วยความเข้มแข็งโดยมีกองทุนหมุนเวียนรวม 100 ล้านบาท
มีผลิตภัณฑ์ผ้าหมักโคลนบารายพันปี เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
มีทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่โดดเด่น
.
#กองทุนสื่อ #SOFTPOWER #บุรีรัมย์
#ชุมชนบ้านดงบัง #ดงบัง #นาดูน
#SOFTPOWERกับการสร้างเศรษฐกิจฐานราก
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

ได้เวลาข่าวดี ! กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขอเชิญชวนน้อง ๆ อายุ 8-11 ปี และครอบครัว เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาสนุกก...
04/03/2022

ได้เวลาข่าวดี ! กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ขอเชิญชวนน้อง ๆ อายุ 8-11 ปี และครอบครัว เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาสนุกกับกิจกรรม
ละครใบ้ชวนสนุก WORKSHOP จากคณะละครใบ้เบบี้ไมม์ ในกิจกรรม "TMF พลังขับเคลื่อนสังคมสื่อสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 :
ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย คณะละครใบ้เบบี้ไมม์ ไปกับ ผู้รับผิดชอบ และครูที่เข้าร่วมโครงการ
- คุณทองเกลือ ทองแท้ (เกลือ) และ คุณรัชชัย รุจิวิพัฒน์ (งิ่ง) จากคณะละครใบ้เบบี้ไมม์
- คุณครูพนม อิ่มสำราญ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ด้านกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา
.
ลงทะเบียนวันนี้!
รับฟรีสมุดโน๊ตสุดเก๋ จำกัด 50 คนแรกเท่านั้น !!!
.
วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565
เวลา 16.00 น. - 18.30 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
และ Facebook Live : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
#กองทุนสื่อ #TMFพลังขับเคลื่อนสังคมสื่อสร้างสรรค์
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

คุยเรื่อง เมืองน่าอยู่อาจไม่เพียงพอแต่ต้องอยู่รอดจากโลกร้อนด้วย.บทความนี้ The Urbanis ชวน พรหม-พรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึ...
04/03/2022

คุยเรื่อง เมืองน่าอยู่อาจไม่เพียงพอ
แต่ต้องอยู่รอดจากโลกร้อนด้วย
.
บทความนี้ The Urbanis ชวน พรหม-พรพรหม วิกิตเศรษฐ์
ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแห่ง UN Environment Programme (UNEP)
และอาจารย์ด้านการพัฒนายั่งยืน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มามองประเด็นนี้ร่วมกัน พร้อมร่วมเสนอแนะหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับกรุงเทพฯ ในการพัฒนาเมืองให้ไม่เพียง ‘น่าอยู่’ แต่ต้อง ‘อยู่รอด’ ด้วย

#กองทุนสื่อ #UDDC_CEUS
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

หลากเมืองใหญ่ สะท้อนหลากเมืองใหญ่ สะท้อนกรุงเทพฯ
.
ชีวิตที่โลดแล่นไปหลายเมืองใหญ่ผ่านการเรียนปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์และการต่างประเทศ จาก King's College London ประเทศอังกฤษ และปริญญาโทด้านนโยบายพลังงานเเละสิ่งแวดล้อมต่อที่ New York University ซึ่งต่อยอดมาจากประสบการณ์ทำงานเป็นผู้ช่วย ไมค์ ฮนดะ (Mike Honda) ส.ส.รัฐแคลิฟอร์เนียขณะนั้น โดยดูแลในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทำให้พรหมสัมผัสได้ถึงนโยบายเมืองที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
.
“เราอ้างว่าประเทศไทยร้อนคนไม่อยากเดิน แต่นิวยอร์กตอนฤดูร้อนก็ร้อนเท่าไทยเลย เราจะโทษเรื่องอากาศอย่างเดียวไม่ได้หรอก มันเกี่ยวกับตัวฟุตบาทด้วย นิวยอร์กกับกรุงเทพฯ มีความคล้ายกัน น่าไปเที่ยวมาก แต่ถ้าถามว่าน่าอยู่ไหมเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลเลย บางคนชอบบางคนไม่ชอบ อย่างผมชอบอยู่กรุงเทพฯ ส่วนลอนดอนเป็นเมืองทั้งน่าเที่ยวและน่าอยู่ เขามีระบบบริหารจัดการค่อนข้างดี อาจจะมีประเด็นเดียวที่ไม่น่าอยู่ คือเรื่องค่าใช้จ่ายสูง แต่เรื่องคุณภาพชีวิตลอนดอนดีจริงๆ ไม่ใช่แค่มีสวนสาธารณะ Hyde Park แต่เขามีสวนหย่อมเยอะมาก บางครั้งรัฐบาลของลอนดอนไม่ได้เป็นเจ้าของด้วย เกิดจากเอกชนร่วมกันทำ เรื่องการขับรถยนต์เขาก็มีมาตรการที่ทำให้คนไม่อยากใช้รถ เพราะมีระบบขนส่งหลัก และมีระบบนำส่งผู้โดยสาร (Feeder) เชื่อมเข้าถึงบ้านตัวเองเลย”
.
“นี่เป็นอย่างหนึ่งที่กรุงเทพฯ แตกต่างจาก 3 เมือง (ลอนดอน วอชิงตัน ดี.ซี. และนิวยอร์ก) คือผมใช้ชีวิตโดยไม่ต้องมีรถได้อย่างสะดวกสบาย ขนส่งมวลชนเขาทั่วถึง ไม่ได้บอกว่าของกรุงเทพฯ ไม่ดีนะ รถไฟฟ้ากรุงเทพฯแต่ละสายดีมาก แต่สิ่งที่กรุงเทพฯ ขาดไปจากเมืองอื่น คือ ระบบ Feeder หรือ First mile - Last mile จากบ้านไปสถานีและจากสถานีไปบ้าน ถ้าบ้านอยู่ในซอยจะไปสถานีรถไฟฟ้า อาจจะระยะทางไกล และไม่สะดวกเท่าไหร่ แต่ที่เมืองนอกคุณสามารถเดินไปได้ หรือมีระบบรถเมล์ทั่วถึงเชื่อมคุณเข้าสถานีใหญ่ บริเวณที่คนอยู่เยอะมีทำระบบ Bike Lane เชื่อมไปสถานี สถานีก็มีที่เก็บจักรยานอย่างปลอดภัย คือเขาออกแบบระบบ First mile - Last mile ได้ดีมาก และกรุงเทพฯ อาจขาดตรงนี้”

ที่อยู่

388 Phahon Yothin Rd.
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

+6622730116

เว็บไซต์

http://www.thaimediafund.or.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและส:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

โครงการสื่อสร้างสรรค์เล่าหนังสั้นบ้านฉันบ้านเธอ (Story From The Hometowns) เป็นโครงการที่นำคนรุ่นใหม่ในพื้นที่บ้านเกิด 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ นครพนม อุทัยธานี กาญจนบุรี และพังงาที่ต้องการเล่าเรื่องราวของตนเองและคนรุ่นใหม่ในพื้นที่อื่น ๆ จากทั่วประเทศไทย ให้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านกระบวนการฝึกอบรมการผลิตภาพยนตร์สั้นจากผู้ผลิตที่มีประสบการณ์ตรง มาร่วมกันค้นหาเรื่องราวที่อยากเล่ามากที่สุด แล้วเขียนเป็นบทภาพยนตร์ พร้อมถ่ายทำและตัดต่อด้วยอุปกรณ์อย่างมืออาชีพ จนกลายเป็นภาพยนตร์ที่สมบูรณ์ที่สุดเพื่อฉายให้ผู้ชมในชุมชนท้องถิ่นดู กระบวนการ ผู้เข้าอบรมจะต้องลงพื้นที่ในชุมชน 5 จังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย นอกจากจะเพื่อเข้าค่ายผลิตหนังสั้นแล้ว ยังเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนอีกด้วย โดยผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วันเพื่ออบรมและผลิตหนังสั้นจนเสร็จ แล้วฉายให้คนในชุมชนได้ดู จากนั้นจึงเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป โครงการสื่อสร้างสรรค์เล่าหนังสั้นบ้านฉันบ้านเธอเป็นโครงการร่วมมือของ 3 หน่วยงาน คือ 1.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ - เป็นผู้ให้ทุน 2.คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง - เป็นผู้บริหารจัดการ 3.ภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ รามคำแหง - เป็นผู้ดำเนินโครงการ รายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.คนรุ่นใหม่อายุ 16 - 25 ปี 2.มีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ใน 5 จังหวัด คือ แพร่ นครพนม อุทัยธานี กาญจนบุรี พังงา หรือจังหวัดอื่นๆในประเทศไทย 3.มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่และต้องการพัฒนาตนเอง 4.มีความใจด้านภาพยนตร์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 "เรื่องราวจากบ้านเธอและบ้านฉัน จะถูกเล่าเป็นหนังสั้นให้กันดู" คลิกสมัครเข้าร่วมอบรม https://forms.gle/DfpXtPqjcT5fF7Jk6 หากมีข้อสงสัยอื่นๆ ติดต่อ โทร : 0847561678 (อ.เอกลักษณ์), 0863020301 (อ.ทิฆัมพร) หรือ อีเมล [email protected]
"ทำในสิ่งที่เราทำได้ ช่วยในสิ่งที่พอจะช่วยได้" นี่เป็นแนวคิดของ "ปู" เจ้าของร้านข้าวแกงป๋าทวี ร้านข้าวแกงเล็กๆ ย่านพรานนกที่มีความเชื่อว่า การให้และการแบ่งปันจะช่วยสังคมให้ดีขึ้นได้ . ร้านข้าวแกงป๋าทวี เป็นร้านที่มีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลศิริราชมาฝากท้องเป็นประจำ . "ช่วงโควิดระบาด เขามาร่ำลาเราบอกว่า ไม่น่าจะออกมากินข้าวที่ร้านได้แล้ว เพราะงานจะหนัก คนไข้น่าจะเยอะและห่วงเรื่องการระบาด" . ในฐานะคนๆ หนึ่งในสังคม สิ่งที่ผุดขึ้นมาในใจของเธอคือ "เราพอช่วยเหลืออะไรได้บ้าง ในวันที่เพื่อนๆ และคนในสังคมกำลังเผชิญความยากลำบาก" . การทำอาหารที่มีคุณภาพ คือ สิ่งที่ปูมั่นใจว่าตนเองทำได้ดีที่สุด และอาหารอร่อยๆ นี่แหละ ที่จะเพิ่มพลังให้บุคลากรทางการแพทย์ของศิริราชมีแรงสู้กับ โควิด 19 ปูและลูกค้าหลายคน จึงร่วมลงแรง และระดมทุนกันทำข้าวกล่องส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลศิริราชและบางส่วนก็แจกหน้าร้านช่วยเหลือคนที่ขาดแคลนรายได้ . จากการระบาดระลอกที่สามจนถึงวันนี้ ข้าวกล่องจากร้านข้าวแกงป๋าทวี ยังไม่เคยหยุดส่งถึงคนศิริราชแม้แต่วันเดียว ด้วยเหตุผลง่าย ก็คือ "นี่ความสุขเล็ก ๆ ที่เราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง" . #คนธรรมดาหัวใจไม่ธรรมดา #บุคคลต้นแบบ #อาสาสมัคร #จิตอาสา #Covid19 #manoottangwai #มนุษย์ต่างวัย #กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ . ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่ Website : www.thaimediafund.or.th Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund
วันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565 ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ 🎉🎉 วันเด็กก็อยากไป แต่กลัวโควิด ทำไงดี ❔ มาเลยยย ทีมมูอัลลิมได้ร่วมกับ TK park นราธิวาส ร่วมจัดกิจกรรม Active Learning Active Play Day ให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมผ่าน Zoom ภายในกิจกรรมมีอะไรบ้าง ❔ เสวนาพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา ในหัวข้อ "บูลลี่ ภัยในรั้วโรงเรียน" สาธิตวิธีการเล่น Board game DAWN และกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย 🎉🎁📩 สามารถสมัครเพื่อเข้าร่วมสนุก ผ่านการแสกน QR Coard หรือ กดลิงค์ 👇🏻 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffg-qwDqZYM4x1SpGslXZYsQGphUxCzajTQh55MzKYrzsYGw/viewform แล้วเจอกันนะคะ ☺️☺️ Digital4Peace ดิจิทัลเพื่อสันติภาพ TK park Narathiwat อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ปี 2021 กำลังจะจบแล้ว เลยถือโอกาสมาสรุปเรื่องราวของทาง nuttaputch.com กันเสียหน่อย ถือเป็นการมาเล่าสิ่งที่ผมได้คิด ทดลอง และเรียนรู้ตลอดปีกันนะครับ - ปีนี้เป็นปีที่มีการทำคอนเทนต์ในหลากหลายรูปแบบมาก แต่ที่น่าจะสังเกตกันได้คือเริ่มไม่ใช่บล็อกในเว็บ แต่เป็นโพสต์บนหน้า Facebook เสียมากกว่า กับการทำ Vlog / Podcast เพิ่มในช่วงหลัง ๆ ซึ่งเอาจริง ๆ ช่วงหนึ่งก็เคยทำแล้วหยุดไปแล้วเนื่องจากอยากสร้างงานในแบบตัวหนังสือมากกว่า แต่ก็มีคนเด้งมาบอกว่าอยากให้ช่วยอธิบายเหมือนเรียนออนไลน์ได้ไหม สุดท้ายก็เลยได้ทำ Vlog / Podcast ต่อเนื่องกันมายาว ๆ เลย - ส่วนเรื่องการเขียนบทความนั้นก็ยังทำอยู่บ้าง จริง ๆ ก็พยายามจะทำให้ต่อเนื่องแต่ด้วยเป็นปีที่ไม่ง่ายสำหรับผมอยู่เหมือนกัน เพราะต้องรักษาอาการซึมเศร้าของตัวเองด้วย และการทำงานหลาย ๆ อย่างทำให้เลยผลิตคอนเทนต์ออกมาไม่ได้ต่อเนื่องนัก ปีหน้าจะพยายามเขียนให้ต่อเนื่องนะครับ - งานใหญ่ของปีนี้คือการออกหนังสือ “สร้างคอนเทนต์มัดใจลูกค้า” กับทาง Amarin HOW-TO ซึ่งเป็นเหมือนการสรุปแนวคิดพื้นฐานสำคัญของ Content Marketing เอาไว้ ผมหวังมากว่ามันจะกลายเป็นหนังสือคู่มือการเรียน Content Marketing ให้กับคนอีกมากมายเพราะเรียกว่าเอาประสบการณ์และสิ่งที่สอนมากว่า 10 ปีใส่เข้าไว้ในหนังสือเล่มนี้เลย ใครสนใจสามารถหาซื้อได้ที่ https://bit.ly/3kbo2IZ - ส่วนอีกงานที่ทำและน่าจะเป็นประโยชน์คือทำหลักสูตรออนไลน์โดยการสนับสนุนของ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อหวังจะเป็นประโยชน์กับผู้สร้างคอนเทนต์ต่าง ๆ โดยตัวโครงการนั้นจบไปแล้วแต่หลักสูตรนี้จะยังสามารถเข้าไปเรียนได้เรื่อย ๆ ที่ https://dots.academy/course/creative_content_and_storytelling/ - คอนเทนต์ที่พลิกเพจในปีนี้คือ #BusinessGag ที่กลายเป็นเหมือนคอนทเนต์ประจำของเพจไปเสียแล้ว (จนบางคนบอกว่าน่าติดตามกว่าเรื่องปรกติที่เขียนเสียอีก ^^”) เอาจริง ๆ มันก็เกิดขึ้นจากช่วงหนึ่งที่ผมลองคิดว่าโลกการทำงานจริงมันจะมีอะไรที่ตลกร้าย สวนทางกับแนวคิด หลักการ เพราะการมีมนุษย์เป็นตัวแปรสำคัญเนี่ยแหละ แล้วมันเลยเป็นเรื่องสนุก (ปนเศร้า) เมื่อหยิบมาเล่า และเอาจริง ๆ พวกนี้มักเป็นมุกที่หลายคนหัวเราะเวลาผมหยิบมาบรรยายอยู่แล้ว ก็เลยเอามาทำในรูปแบบคอนเทนต์เสีย แล้วสุดท้ายก็เลยฮิตติดลมบนไปเลย อย่างไรก็ตาม เมื่ออะไรที่มันฮิตมาก ๆ มันก็มีดราม่าตามมาเป็นธรรมดา ซึ่งผมเองก็ได้เรียนรู้ว่าความสนุกนั้นมันก็มีความเสี่ยงและต้องรักษาความเหมาะสมให้ดี หลายคอนเทนต์ผมก็อาจจะไปกระเทือนบางคนบ้างจนทำให้ไม่สบายใจ ก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ แต่เหนืออื่นใด สิ่งที่ผมคิดและอยากบอกเสมอในการทำ #BusinessGag คือการที่มันกลายเป็นเรื่องขำขันเวลาเอามาพูดกันนั้น ก็เพราะมันเป็นเรื่องที่คนมองว่ามันไม่เข้าท่า ไม่เวิร์ค และไม่ควรทำในชีวิตจริง บรรดา Gag ต่าง ๆ ที่ทำขึ้นมานั้นก็ล้วนเอามาจากเหตุการณ์จริง ๆ หรือมีคนส่งมาทาง Inobx ว่าให้ช่วยทำให้หน่อย ฉะนั้นแล้วเราก็น่าจะเรียนรู้ธุรกิจผ่านทาง Gag เหล่านี้ด้วยเหมือนกันนั่นแหละฮะ โดยรวมแล้ว ปีนี้ก็พยายามทำให้เพจ Active อยู่ทุกวัน แต่บางวันก็มีเหตุให้ไม่สามารถทำได้เพราะสภาพร่างกายหรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ต้องขออภัยด้วย ปีหน้าจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นทั้งเนื้อหา สาระ และความบันเทิง (ปีก่อน ๆ ไม่มี) ที่จะพยายามรักษาสมดุลให้ดี ขอบคุณสำหรับการติดตามคอนเทนต์ที่เพจ nuttaputch.com นะครับ ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง
READ: Asia Centre’s ‘Infodemic and SDGs: Internet Freedoms in Southeast Asia’, a baseline study in partnership with the Thai Media Fund (กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์). The report evaluates the impact of COVID-19 measures on the Sustainable Development Goals (SDGs), specifically SDG 9.C (Access and Affordability of Internet) and SDG 16.10 (Fundamental Freedoms and Access to Information). Recommendations on how to deal with the infodemic while strengthening the framework and commitment towards the SDGs are also outlined. Read the full report here: https://bit.ly/2W5sRtC #COVID19 #Infodemic #SoutheastAsia #InternetFreedoms #HumanRights
READ: On July 2020, Asia Centre launched a report: 'Hate Speech in Southeast Asia: New Forms, Old Rules' as part of its collaboration with Thai Media Fund (กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ). The report takes an overview of today's hate speech challenges in Southeast Asia by explaining the development of the region's use of law and social segregation policies as means to manage diverse communities. Read the full report at: https://asiacentre.org/hate-speech-in-southeast-asia
วันนี้ได้มีโอกาสมาเจอชาวค่าย #นักสืบสายชัวร์ชัวร์ก่อนแชร์สโมสร แบบตัวเป็นๆที่สยามพารากอน มีทั้งพี่ๆวัยเก๋า คุณครู นักเรียน ขอบคุณพี่กมลที่มาจากเชียงใหม่เพื่องานนี้โดยเฉพาะ ครูขำที่เอาขนมมาฝากด้วย ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานด้วยครับ 🤗🤗🤗 นอกจากกิจกรรมของชาวค่ายแล้วยังมีกิจกรรมอื่นอักนะครับ ตามนี้เลย มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ก้าวสู่ปีที่ 7 เวทีที่รวบรวมผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ หลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม งานวิจัย และนวัตกรรมสื่อรูปแบบต่างๆ จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภาคีเครือข่าย และผู้รับทุน พบผู้ผลิตผลงานตัวจริงมากว่า 50 ผลงานสร้างสรรค์ เต็มอิ่มกับกิจกรรมการแสดงตลอด 3 วัน และเสวนาที่จะเติมแรงบันดาลใจให้คุณ . พบกันวันที่ 3-5 ธ.ค. 64 ณ สยามพารากอน เวทีใหญ่ ชั้น 1 และ เวทีย่อย ชั้น2 . 📍 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.thaimediafund.or.th/tmfday2021/ 📱 แสกนคิวอาร์โค๊ดหรือคลิ๊กลิงก์ลงทะเบียนร่วมงาน เพื่อรับของที่ระลึกได้แล้ววันนี้ https://docs.google.com/forms/d/13mDXUFeZF3UCcFAHTUFWDRDYJjZ23lndMn80bz11UAc/viewform?edit_requested=true . #มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ #ก้าวสู่ปีที่7 #กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ . ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” Website : www.thaimediafund.or.th Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ YouTube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund
วันนี้ 🙇‍♀️ โครงการหลังโรงโขนไทย พาไปดูให้รู้ ได้รับเกียรติจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ​สร้างสรรค์​ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำเสนอผลงานของผู้รับทุน 📅วันที่ 4 ธ.ค.64 | เวลา 16.00 น. ภายในงาน มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ก้าวสู่ปีที่ 7 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน . ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่าง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่สนับสนุนให้เราได้ทำตามฝัน "หลังโรงโขนไทย พาไปดูให้รู้" หนึ่งในประสบการณ์ที่เริ่มจากศูนย์ พัฒนาต่อยอดเชื่อมโยงคนสองวัยทั้ง ครูน้อย รศ.ดร. ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ กูรูด้านนาฏศิลป์​ของไทย และเด็กๆ จอมเจื้อยแจ้วอยากรู้อยากเห็นอยากเล่นโขน ให้มีโอกาสถ่ายทอดโขนไทยไปสู่เด็กรุ่นใหม่ยุค 5G ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย . ก้าวสู่ปีที่7 #กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ . ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” Website : www.thaimediafund.or.th Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ YouTube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund