กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและส

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและส ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และฉลาดใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยนิเวศสื่อที่ดี กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558

เป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ

มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้
(๑) รณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(๒) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและครอบครัวมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคม

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(๕) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(๖) ส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(๗) ดําเนินการและส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

เปิดเหมือนปกติ

สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งต่อความรู้  ก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่กับรายการไทยแลนด์ New Normalถ่ายทอดความรู้โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ  และ...
17/07/2021

สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งต่อความรู้ ก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่
กับรายการไทยแลนด์ New Normal
ถ่ายทอดความรู้โดย
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ และ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
.
รู้เท่าทันข่าวปลอม ป้องกันข่าวลวง
ในยุคของการแพร่ระบาดของข่าวสาร
กับ ดร.ธนกร ศรีสุขใส
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
รายการไทยแลนด์ New Normal
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เริ่มตอนแรกอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564
เวลา 9.30 – 10.00 น.
ทาง ช่อง 9 MCOT HD 30
.
*การถ่ายทำเป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19
.
#ไทยแลนด์Newnormal
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมรณรงค์คนไทยห่างไกลโควิด
#กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งต่อความรู้ ก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่
กับรายการไทยแลนด์ New Normal
ถ่ายทอดความรู้โดย
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ และ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
.
รู้เท่าทันข่าวปลอม ป้องกันข่าวลวง
ในยุคของการแพร่ระบาดของข่าวสาร
กับ ดร.ธนกร ศรีสุขใส
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
รายการไทยแลนด์ New Normal
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เริ่มตอนแรกอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564
เวลา 9.30 – 10.00 น.
ทาง ช่อง 9 MCOT HD 30
.
*การถ่ายทำเป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19
.
#ไทยแลนด์Newnormal
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมรณรงค์คนไทยห่างไกลโควิด
#กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

โครงการรู้เท่าทันป้องกันเด็กหายแจกฟรี! หนังสือนิทาน "หนูน้อยผจญตัวลวง" สำหรับโรงเรียน มูลนิธิหรือองค์กร ที่สนใจดูรายละเอ...
16/07/2021

โครงการรู้เท่าทันป้องกันเด็กหาย
แจกฟรี! หนังสือนิทาน "หนูน้อยผจญตัวลวง"
สำหรับโรงเรียน มูลนิธิหรือองค์กร ที่สนใจ
ดูรายละเอียดเงื่อนไขได้ที่
page รู้เท่าทันป้องกันเด็กหาย
.
#รู้เท่าทันป้องกันเด็กหาย #หนูน้อยผจญตัวลวง
#ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ #กองทุนสื่อ
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

แจกฟรี! สำหรับโรงเรียน มูลนิธิหรือองค์กร ที่สนใจหนังสือนิทาน
"หนูน้อยผจญตัวลวง" กติกาง่ายๆเพียงลงทะเบียน
🔽1.ลงทะเบียนรับหนังสือนิทานตามลิงค์นี้เท่านั้นสำหรับโรงเรียน มูลนิธิหรือองค์กร https://forms.gle/ehrV2D9nz28tFTuG7
🔽2.กด Like 👍กดแชร์ เพจ Facebook รู้เท่าทันป้องกันเด็กหาย
🔽3.หากท่านได้รับหนังสือแล้ว ขอความกรุณาแสดงความพึงพอใจตาม QR Codeที่แนบในหนังสือ และถ่ายรูปคู่กับหนังสือนิทานส่งกลับมาทาง
📩Inbox เพจ Facebook รู้เท่าทันป้องกันเด็กหาย เพื่อเป็นประโยชน์ในการเก็บข้อมูลสำหรับพัฒนาผลงานในโอกาสต่อไป ขอบคุณค่ะ🙏

***ขอสงวนสิทธิ์ลงทะเบียนเฉพาะโรงเรียน มูลนิธิหรือองค์กร เท่านั้น**
โปรดแจ้งชื่อผู้รับและแจ้งชื่อที่อยู่โรงเรียน/องค์กร ในการลงทะเบียน

16/07/2021
ตัวอย่างรายการเล่าสื่อกันฟัง เทป 22

ทุกคนล้วนมีคุณค่าและความงามในตัวเอง
ไม่เว้นแม้แต่เยาวชนที่เคยก้าวพลาด
อดีตที่เคยพัง สามารถเริ่มต้นใหม่ได้
โดยการปรับแผนที่ชีวิต นาฬิกาชีวิต และห้องชีวิตเสียใหม่
.
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคมนี้ พบกับ
คุณพบจันทร์ ลีลาศาสตร์สุนทร
หัวหน้าโครงการ “พรานน้อย” สื่อเรื่องเล่าสร้างภูมิพ่อแม่
ผู้รับทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) ประจำปี 2562
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
รายการเล่าสื่อกันฟัง
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เวลา 08:30-08:55 น.
ทาง พีเอสไอ สาระดี ช่อง 99
.
#เล่าสื่อกันฟัง #ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ
#พรานน้อยสื่อเรื่องเล่าสร้างภูมิพ่อแม่
#กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่น ๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

หากใครที่ได้ติดตามงานเสวนาของเราในช่วงระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็คงพอจะสังเกตได้ว่าในหลากหลายประเด็นที่เราหยิบยกขึ้นมา...
15/07/2021

หากใครที่ได้ติดตามงานเสวนาของเรา
ในช่วงระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมา
ก็คงพอจะสังเกตได้ว่าในหลากหลายประเด็น
ที่เราหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันนั้น
ต่างก็มีความเชื่อมโยงกันอยู่อย่างมีนัยสำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม, การกัดเซาะ,
ขยะทะเล, การถอยร่นของพื้นที่ชุมชน,
การคมนาคมขนส่ง, วัฒนธรรม, ความเป็นอยู่,
การท่องเที่ยว, ศิลปะ และการจัดเก็บฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
.
ฉะนั้นแล้ว คำกล่าวของ เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล
ที่เคยกล่าวไว้ว่า “...พอมาทำงานร่วมกัน
มันก็จะเกิดภาพที่ใหญ่มากขึ้น สังคมรู้สึก
ทางคนทำงานศิลปะก็รู้สึก นักเศรษฐศาสตร์รู้สึก
นักวิทยาศาสตร์รู้สึก พอมาร่วมกันทั้งหมด
มันต้องเปลี่ยนแปลงได้ ถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงแสดงว่า
มีความผิดปกติในสังคมอย่างมาก”
ดูจะไม่ผิดจากนี้เลยทีเดียว
.
วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 นี้ ศิลปินและวิทยากรทุกท่าน
ที่เคยมาร่วมเสวนากับเราจะกลับมาอีกครั้ง
เพื่อร่วมกันเชื่อมโยงองค์ความรู้และวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย
โดยผลการวิเคราะห์ในครั้งนี้จะได้รับการจัดเก็บ
ในเว็บไซต์ www.osartperformance.org เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่อไปในอนาคต
.
นอกจากนี้ศิลปินทั้ง 3 ท่านที่เข้าร่วมโครงการ
จะนำผลงานชิ้นสำคัญที่สรรค์สร้างขึ้น
ในพื้นที่ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีนมาเผยแพร่สู่สาธารณะเป็นครั้งแรก!!
.
ดำเนินการเสวนาโดย คุณชัญญา อรรถศิลปเลขา
วิทยากร
• วิษณุ เข่งสมุทร (ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน)
• เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล (ศิลปินผู้เข้าร่วมโครงการ OSAP)
• ปฏิพัทธ์ ชัยวิเทศ (ศิลปินผู้เข้าร่วมโครงการ OSAP)
• รุ่งเรือง สิทธิฤกษ์ (ศิลปินผู้เข้าร่วมโครงการ OSAP)
• ณัฐพล ชัยวรวัฒน์ (หัวหน้าโครงการ OSAP)
• วรเทพ อัครบุตร (ภัณฑารักษ์ศิลปะ นักเขียน)
.
ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังงาน
“ศิลปะ นวัตวิถี และเทคโนโลยีเพื่อสาธารณะ”
ได้ที่ https://bit.ly/3yGjyhI
.
#OSAP #OpenSourceArtPerformance
#ศิลปะนวัตวิถีและเทคโนโลยีเพื่อสาธารณะ
#ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ #กองทุนสื่อ
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

“เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม” ถือเป็นข้อความที่ผู้รับชมรายการโทรทัศน์คุ้นเคยเป็นอย่างดี และมักปราก...
15/07/2021

“เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม” ถือเป็นข้อความที่ผู้รับชมรายการโทรทัศน์คุ้นเคยเป็นอย่างดี และมักปรากฎในรายการโทรทัศน์ที่มีการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อในโชคลาง ของขลัง ไสยศาสตร์ ฯลฯ เป็นจุดขาย ไม่เว้นแม้แต่รายการข่าวในปัจจุบัน ซึ่งพบว่ามักมีการนำเสนอข่าวสารที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ด้วยเช่นกัน
.
เพื่อหาคำตอบว่ารายการข่าวในปัจจุบันมีการนำเสนอเนื้อหาดังกล่าวอย่างไร
ชวนผู้สนใจติดตามผลการศึกษาชิ้นที่ 8/2564 “ความเชื่อทางไสยศาสตร์ในรายการข่าวโทรทัศน์”
.
อ่านต่อที่
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=181715267264030&id=101419281960296
.
#MediaAlert #ความเชื่อทางไสยศาสตร์
#กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่น ๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธ...
13/07/2021

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม
ได้ที่ลิ้งค์ https://bless.m-culture.go.th/5_bless/

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพร
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม
ได้ที่ลิ้งค์ https://bless.m-culture.go.th/5_bless/

“ทำอะไรก็ธรรม”ทุกคนสามารถดำเนินชีวิตที่ดีได้ตั้งแต่ตื่นเพื่อทำงาน หรือ ทำอะไรก็แล้วแต่ลองวางแผนชีวิตว่าให้สิ่งที่เราทำ ม...
11/07/2021

“ทำอะไรก็ธรรม”
ทุกคนสามารถดำเนินชีวิตที่ดีได้ตั้งแต่ตื่น
เพื่อทำงาน หรือ ทำอะไรก็แล้วแต่
ลองวางแผนชีวิตว่า
ให้สิ่งที่เราทำ มีความสงบ เย็น เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
แค่นี้ ชีวิตเราก็มีธรรมะ ไม่ว่าจะทำอะไร ก็มีความสุขแล้ว
.
คุณศศวรรณ จิรายุส
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารงานธรรม หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
โครงการทำอะไรก็ธรรม
ผู้รับทุนประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) ประจำปี 2563
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
รายการเล่าสื่อกันฟัง
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เวลา 08:30-08:55 น.
ทาง พีเอสไอ สาระดี ช่อง 99
.
ติดตามผลงาน “โครงการทำอะไรก็ธรรม” ได้ที่
LINE TODAY : สวนโมกข์ Channel
https://today.line.me/th/v2/publisher/101467
LINE TV : ทำอะไรก็ธรรม
https://tv.line.me/mindwayth
.
#เล่าสื่อกันฟัง #ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ
#ทำอะไรก็ธรรม #หอจดหมายเหตุพุทธทาส
#LineToday #LineTV #สวนโมกข์กรุงเทพ
#กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่น ๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

“ทำอะไรก็ธรรม”
ทุกคนสามารถดำเนินชีวิตที่ดีได้ตั้งแต่ตื่น
เพื่อทำงาน หรือ ทำอะไรก็แล้วแต่
ลองวางแผนชีวิตว่า
ให้สิ่งที่เราทำ มีความสงบ เย็น เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
แค่นี้ ชีวิตเราก็มีธรรมะ ไม่ว่าจะทำอะไร ก็มีความสุขแล้ว
.
คุณศศวรรณ จิรายุส
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารงานธรรม หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
โครงการทำอะไรก็ธรรม
ผู้รับทุนประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) ประจำปี 2563
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
รายการเล่าสื่อกันฟัง
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เวลา 08:30-08:55 น.
ทาง พีเอสไอ สาระดี ช่อง 99
.
ติดตามผลงาน “โครงการทำอะไรก็ธรรม” ได้ที่
LINE TODAY : สวนโมกข์ Channel
https://today.line.me/th/v2/publisher/101467
LINE TV : ทำอะไรก็ธรรม
https://tv.line.me/mindwayth
.
#เล่าสื่อกันฟัง #ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ
#ทำอะไรก็ธรรม #หอจดหมายเหตุพุทธทาส
#LineToday #LineTV #สวนโมกข์กรุงเทพ
#กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่น ๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

11/07/2021
รายการเล่าสื่อกันฟัง ตอนที่ 21 โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เพราะศาสตร์ในโลกนี้ที่อธิบายตัวเองได้ดีที่สุด
ไม่ใช่ศาสตร์ทางโลกแต่เป็นพุทธธรรม
“ทำอะไรก็ธรรม” นวัตกรรมสื่อธรรมสร้างสรรค์
ที่จะเป็นกัลยาณมิตรกับทุกชีวิต
ด้วยหนทางแห่งธรรมะ
.
รับชมเรื่องราวของ “โครงการทำอะไรก็ธรรม” ฉบับเต็มได้ที่
https://youtu.be/ybcneYkcFl4
.
คุณศศวรรณ จิรายุส
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารงานธรรม หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
โครงการทำอะไรก็ธรรม
ผู้รับทุนประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) ประจำปี 2563
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
รายการเล่าสื่อกันฟัง
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เวลา 08:30-08:55 น.
ทาง พีเอสไอ สาระดี ช่อง 99
.
ติดตามผลงาน “โครงการทำอะไรก็ธรรม” ได้ที่
LINE TODAY : สวนโมกข์ Channel
https://today.line.me/th/v2/publisher/101467
LINE TV : ทำอะไรก็ธรรม
https://tv.line.me/mindwayth
.
#เล่าสื่อกันฟัง #ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ
#ทำอะไรก็ธรรม #หอจดหมายเหตุพุทธทาส
#LineToday #LineTV #สวนโมกข์กรุงเทพ
#กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่น ๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

รายการ Winner Gamer เกมพิชิตฝันรายการที่จะพาคุณไปพบกับอดีต GAMER ผู้พร้อมถ่ายทอดจุดเริ่มต้นของการเป็นเด็กติดเกม ถอดพฤติก...
10/07/2021
Winner Gamer เกมพิชิตฝัน : Ep.5 ศุภวิชญ์ จากจิตนาการในเกม สู่งานเขียนออนไลน์ l O/A 3 ก.ค.64

รายการ Winner Gamer เกมพิชิตฝัน
รายการที่จะพาคุณไปพบกับอดีต GAMER
ผู้พร้อมถ่ายทอดจุดเริ่มต้นของการเป็นเด็กติดเกม
ถอดพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดในอดีตของตัวเอง
เพื่อเป็นอุทาหรณ์กับการรู้เท่าทันเกม และวิธีการเอาชนะใจตัวเอง
.
รวมทั้งแรงผลักดันที่สำคัญจากครอบครัวหรือคนรอบข้าง
ในการกล้าที่จะพาตัวเองก้าวออกจากโลกเสมือนแห่ง GAME
มาใช้ชีวิตเป็น WINNER ผู้ชนะในการค้นหาความฝัน
หรือเป้าหมายของตัวเอง ที่อยากจะไปให้ถึง หรือไปถึงแล้วในชีวิตจริง
เพื่อเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย
ในโลก แห่งความเป็นจริงจนประสบความสำเร็จ
.
รับชมได้ทางช่อง 9 Mcot HD
ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-09.30 น.
ติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ที่
ตอน Ep.5 ศุภวิชญ์ จากจิตนาการในเกม สู่งานเขียนออนไลน์
https://youtu.be/LCSIaAipmDc
ตอน Ep.6 เยาวชนกับการเล่นเกมอย่างรู้เท่าทัน
https://youtu.be/7HaosvrP0zk
.
#TheWinnerGame #เกมพิชิตฝัน
#ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ #กองทุนสื่อ
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

รายการ Winner Gamer เกมพิชิตฝันออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์เวลา 09.00 น. ทางช่อง 9 Mcot HD

เปิดตัวเกม RimTHang Bangkok Street Food 'เกมทำอาหารสตรีทฟู้ด' เมนูชื่อดังของไทยสไตล์เกมแคชชวล (Casual game) ให้ความสนุกแ...
09/07/2021

เปิดตัวเกม RimTHang Bangkok Street Food
'เกมทำอาหารสตรีทฟู้ด' เมนูชื่อดังของไทย
สไตล์เกมแคชชวล (Casual game) ให้ความสนุกและสร้างสรรค์
นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม
วิถีชีวิต อาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว ของประเทศไทย
.
เป็นผลงานที่พัฒนาขึ้นโดย วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต
ดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาเกมสร้างสรรค์บนมือถือ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อาหารไทย ต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน
จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ปี 2562
.
สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ฟรี!!
ทั้ง App Store และ Play Store
.
(large green triangle)Google Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details...
(large yellow triangle down)App Store:
https://apps.apple.com/us/app/rimthang/id1495366585
.
#มหาวิทยาลัยรังสิต #RimTHangBangkokStreetFood
#ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ #กองทุนสื่อ
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

เปิดตัวเกม RimTHang Bangkok Street Food
'เกมทำอาหารสตรีทฟู้ด' เมนูชื่อดังของไทย
สไตล์เกมแคชชวล (Casual game) ให้ความสนุกและสร้างสรรค์
นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม
วิถีชีวิต อาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว ของประเทศไทย
.
เป็นผลงานที่พัฒนาขึ้นโดย วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและอีสปอร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต
ดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาเกมสร้างสรรค์บนมือถือ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อาหารไทย ต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน
จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ปี 2562
.
สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ฟรี!!
ทั้ง App Store และ Play Store
.
(large green triangle)Google Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details...
(large yellow triangle down)App Store:
https://apps.apple.com/us/app/rimthang/id1495366585
.
#มหาวิทยาลัยรังสิต #RimTHangBangkokStreetFood
#ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ #กองทุนสื่อ
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

09/07/2021
ตัวอย่างรายการเล่าสื่อกันฟัง เทป 21

ทำอะไรก็ธรรม
ถ้าคนเรามี “ธรรมะ” อยู่ในใจ
ไม่ว่าจะ “ทำ” อะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ กับใคร
ก็จะประสบความสำเร็จ และมีความสุขได้โดยง่าย
.
วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคมนี้ พบกับ
คุณศศวรรณ จิรายุส
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารงานธรรม หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
โครงการทำอะไรก็ธรรม
ผู้รับทุนประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) ประจำปี 2563
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
รายการเล่าสื่อกันฟัง
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เวลา 08:30-08:55 น.
ทาง พีเอสไอ สาระดี ช่อง 99
.
ติดตามผลงาน “โครงการทำอะไรก็ธรรม” ได้ที่
LINE TODAY : สวนโมกข์ Channel
https://today.line.me/th/v2/publisher/101467
LINE TV : ทำอะไรก็ธรรม
https://tv.line.me/mindwayth
.
#เล่าสื่อกันฟัง #ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ
#ทำอะไรก็ธรรม #หอจดหมายเหตุพุทธทาส
#LineToday #LineTV #สวนโมกข์กรุงเทพ
#กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่น ๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

09/07/2021

โครงการ "เล่าเรื่องให้เลื่องลือ"
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง onsite และ online
หลักสูตรที่จะนำพาท่านสู่การเป็นนักเขียนบทมืออาชีพ
ดาวน์โหลดใบสมัครที่ https://t.ly/GC9H
.
#เล่าเรื่องให้เลื่องลือ
#สมาคมนักเขียนบทละครโทรทัศน์
#กองทุนสื่อ
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

ยาอมใต้ลิ้น Nitroglycerin ช่วยชีวิตผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นได้จริงหรือ?.#สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา#ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื...
07/07/2021
ยาอมใต้ลิ้น Nitroglycerin ช่วยชีวิตผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นได้จริงหรือ

ยาอมใต้ลิ้น Nitroglycerin ช่วยชีวิตผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นได้จริงหรือ?
.
#สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
#ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ #กองทุนสื่อ
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

อย., ยาอมใต้ลิ้น Nitroglycerin ช่วยชีวิตผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นได้จริงหรือ

05/07/2021
ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการติดตามข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
ระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ
.
วันจันทร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2564
ณ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
#กองทุนสื่อ #สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม "กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์" ในช่องทางอื่น ๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

Photos from ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์'s post
05/07/2021

Photos from ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์'s post

การที่เด็ก ๆ จะร่วมกันพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้นมาเราต้องสร้างให้เด็กรู้เท่าทันรู้มาตรฐานของชุมชนว่า สิ่งนี้ทำได้...
04/07/2021

การที่เด็ก ๆ จะร่วมกันพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้นมา
เราต้องสร้างให้เด็กรู้เท่าทัน
รู้มาตรฐานของชุมชนว่า สิ่งนี้ทำได้ สิ่งนี้ทำไม่ได้
ต้องมีคุณธรรมว่า ถ้ากดแชร์แล้วใครจะเดือดร้อน
แสดงความคิดเห็นแบบนี้แล้วใครจะเดือดร้อน ให้เขาวิเคราะห์ได้
เพื่อที่จะบอกต่อหรือเตือนเพื่อนในห้องเรียน และในโรงเรียนได้
.
คุณอริยสิริ พิพัฒน์นรา
ประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง
หัวหน้าโครงการอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์
รู้เท่าทันโลกโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่
ผู้รับทุนประเภทเปิดรับทั่วไป ประจำปี 2563
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
รายการเล่าสื่อกันฟัง
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เวลา 8:30-8:55 น.
ทาง พีเอสไอ สาระดี ช่อง 99
.
#เล่าสื่อกันฟัง #ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ
#กระทิงทาโร่ #Leadercamp
#กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่น ๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

การที่เด็ก ๆ จะร่วมกันพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขึ้นมา
เราต้องสร้างให้เด็กรู้เท่าทัน
รู้มาตรฐานของชุมชนว่า สิ่งนี้ทำได้ สิ่งนี้ทำไม่ได้
ต้องมีคุณธรรมว่า ถ้ากดแชร์แล้วใครจะเดือดร้อน
แสดงความคิดเห็นแบบนี้แล้วใครจะเดือดร้อน ให้เขาวิเคราะห์ได้
เพื่อที่จะบอกต่อหรือเตือนเพื่อนในห้องเรียน และในโรงเรียนได้
.
คุณอริยสิริ พิพัฒน์นรา
ประธานกรรมการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง
หัวหน้าโครงการอบรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์
รู้เท่าทันโลกโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่
ผู้รับทุนประเภทเปิดรับทั่วไป ประจำปี 2563
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
รายการเล่าสื่อกันฟัง
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เวลา 8:30-8:55 น.
ทาง พีเอสไอ สาระดี ช่อง 99
.
#เล่าสื่อกันฟัง #ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ
#กระทิงทาโร่ #Leadercamp
#กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ในช่องทางอื่น ๆ ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

ที่อยู่

388 Phahon Yothin Rd.
Bangkok
10400

BTS: สถานีอารีย์ (Ari) ทางออก 4, Bus: 26 ,28 ,39 ,59 ,77 ,159 , 204 , ปอ.509

ข้อมูลทั่วไป

Chairman: Wissanu Krea-ngam CEO: Wasan Paileeklee

เบอร์โทรศัพท์

+6622730116

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

Funding Organisation / Promoting Safe and Creative Media and Contents / Supporting Media Watch and Media Research

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและส:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เชียร์กนก2นิ้ว
ขออนุญาตสอบถามหน่อยครับ ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ สร้างสรรค์ที่มีการทำข้อสอบ เกี่ยวกับ โควิด-19 ของผม ใช้เวลาทำความเข้าใจกับการบรรยายของศาสตราจารย์ทั้งสองท่าน ผมได้ตั้งใจฟังข้อสอบละสองถึงสามรอบผมทำเสร็จในช่วงเวลาสามวันกว่าครับแต่ ผมโหลดใบประกาศไม่ได้ครับ
ขอบคุณสำหรับโครงการดีๆที่จัดขึ้นในครั้งนี้ครับ อำนาจ แตงสมบูรณ์ ผู้เขียนบทและกำกับภาพยนตร์สั้น หม่องนะแจ้
ณ ตอนนี้ เวลา 22.55น. วันที่ 2/9/63ยังถึงเวลาไม่ทราบทำไมระบบถูกปิดแล้ว
ทำไมปิดระบบก่อนเวลาคะ ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาปิดรับเลยค่ะ
ความปลอดภัยในการใช้สื่อออนไลน์ฟรีที่มีความปลอดภัย สมควรรักษามาตรฐานชุมชน
มีคนทำงานมั้ยครับ โทรไปเบอร์ไหนก็ไม่มีคนรับสายเลย แม้แต่โอเปอเรเตอร์
🎬🎥 📽🎶 ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ค่าตอบแทน 18,000 บาท รับผู้จบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางนิเทศศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน ทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2563 สนใจติดต่อสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 8181, 0 2590 8182 ในวันและเวลาราชการ
สวัสดีครับ ผมได้แต่งเพลง Social Distancing และทำดนตรี MV เสร็จแล้วครับ อยากให้ลองฟังดูนะครับ ขอบคุณครับ 🤘🥰✌Social Distancing แค่เราไม่ได้ใกล้กัน ฝากกด ไลค์ & แชร์ กันด้วยนะครับ บทเพลง น่ารักๆ ฟังสบายๆ สื่อออกมาเพื่อให้เข้าใจคำว่า Social Distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม จะช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคน ผ่านบทเพลงนี้ "แค่เราไม่ได้ใกล้กัน" "ผ่านวันเวลา ไม่นานหรอกเชื่อไหม" #ขอบคุณ เพื่อนๆพี่น้อง ที่ช่วยกันทำงานเพลงนี้จนสำเร็จ ตั้งแต่เริ่มเป็นเดโมกีตาร์ตัวเดียว เนื้อเพลงมีแค่ท่อนเดียว ซ้อมกันหลายวัน แล้วไปปรับแก้กันในห้องอัด ใช้ความรู้ความสามารถเท่าที่มีช่วยๆกันขัดเกลาดนตรี ผสมกับเสียงร้องเท่ห์ๆทั้ง 8 ท่าน และ นักแสดง MV สุดหล่อ สุดสวยทุกๆท่าน #ขอขอบคุณอีกครั้ง พวกคุณสุดยอดดดดดด 💖💞💕 #SocialDistancing #แค่เราไม่ได้ใกล้กัน #ดนตรีสีเขียว #Greenmusic #ระยะห่างทางสังคม https://youtu.be/OaueOaY_DOM