กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและส

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและส ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และฉลาดใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยนิเวศสื่อที่ดี กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558

เป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ

มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ดังนี้
(๑) รณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(๒) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและครอบครัวมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคม

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(๕) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(๖) ส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(๗) ดําเนินการและส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ)ภาคกลาง อบรมวันที่ 7-8 ต.ค. 64.ตรวจสอบราย...
21/09/2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ)
ภาคกลาง อบรมวันที่ 7-8 ต.ค. 64
.
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/3lJKxE7
หรือ สแกน QR-CODE เพื่อดูรายชื่อ
ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ e-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรม
.
#โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ
#บ่มเพาะ #กองทุนสื่อ
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ)
ภาคกลาง อบรมวันที่ 7-8 ต.ค. 64
.
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/3lJKxE7
หรือ สแกน QR-CODE เพื่อดูรายชื่อ
ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ e-mail ยืนยันการเข้าร่วมอบรม
.
#โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ
#บ่มเพาะ #กองทุนสื่อ
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

กองทุนสื่อฯ ชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมแข่งขันชิงรางวัลกว่าแสนบาทกับกิจกรรม FACTkathon : Fact-Collab to Debunk Dis-infodemicโ...
21/09/2021

กองทุนสื่อฯ ชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมแข่งขัน
ชิงรางวัลกว่าแสนบาทกับกิจกรรม
FACTkathon : Fact-Collab to Debunk Dis-infodemic
โครงการแข่งขันระดมสมองเชิงลึก
“หักล้างข้อมูลเท็จ แสวงหาความจริงร่วม”
.
สมัครได้แล้ววันนี้ - 30 กันยายน 2564
📌 ดูรายละเอียดสมัครแข่งขันได้ที่
Facebook สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และ Cofact โคแฟค
.
จัดโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
มูลนิธิสภาการหนังสือพิมพ์ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
TIJ สสส. FNF และ Cofact Thailand
.
#FACTkathon #Fakenews #CofactThailand
#สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ #มูลนิธิสภาการหนังสือพิมพ์
#กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

กองทุนสื่อฯ ชวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมแข่งขัน
ชิงรางวัลกว่าแสนบาทกับกิจกรรม
FACTkathon : Fact-Collab to Debunk Dis-infodemic
โครงการแข่งขันระดมสมองเชิงลึก
“หักล้างข้อมูลเท็จ แสวงหาความจริงร่วม”
.
สมัครได้แล้ววันนี้ - 30 กันยายน 2564
📌 ดูรายละเอียดสมัครแข่งขันได้ที่
Facebook สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และ Cofact โคแฟค
.
จัดโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
มูลนิธิสภาการหนังสือพิมพ์ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
TIJ สสส. FNF และ Cofact Thailand
.
#FACTkathon #Fakenews #CofactThailand
#สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ #มูลนิธิสภาการหนังสือพิมพ์
#กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

19/09/2021
รายการ "ไทยแลนด์ New Normal" ตอนที่ 10 โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

รายการ ไทยแลนด์ New Normal
ตอน : การกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด 19
.
ถ่ายทอดความรู้โดย ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกันคลินิก
.
ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของคนไทยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
กับ ดร.ธนกร ศรีสุขใส
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
รายการไทยแลนด์ New Normal
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เวลา 9.30 – 10.00 น.
ทาง ช่อง 9 MCOT HD 30
.
*การถ่ายทำเป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19
.
#ไทยแลนด์Newnormal
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมรณรงค์คนไทยห่างไกลโควิด
#กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

โครงการ “Step Out เติมพลัง สร้างงาน คนพิการต้องมีงานทำ” ต้องการแสดงให้เห็นว่า คนพิการก็เป็นทรัพยากรของประเทศและไม่ใช่คนท...
19/09/2021

โครงการ “Step Out เติมพลัง สร้างงาน คนพิการต้องมีงานทำ”
ต้องการแสดงให้เห็นว่า คนพิการก็เป็นทรัพยากรของประเทศ
และไม่ใช่คนที่ทำอะไรไม่ได้เลย เรียนหนังสือ และทำงานได้
หากอยู่บนความท้าทายที่แตกต่างกัน คนพิการก็เช่นกัน
สังคม ผู้ประกอบการต้องเปิดโอกาส
เปิดพื้นที่การทำงานที่คนทุกคนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความเหมะสม
.
คุณสิทธานต์ ฉลองธรรม
หัวหน้าโครงการ Step Out เติมพลัง สร้างงาน คนพิการต้องมีงานทำ
ผู้รับทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2562
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
รับชมเรื่องราวของ “โครงการ Step Out เติมพลัง สร้างงาน คนพิการต้องมีงานทำ ”
ฉบับเต็มได้ที่ https://youtu.be/ZWzt6qLNRnU
.
รายการเล่าสื่อกันฟัง
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เวลา 08:30-08:55 น.
ทาง พีเอสไอ สาระดี ช่อง 99
.
#เล่าสื่อกันฟัง #ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ
#คนพิการต้องมีงานทำ
#กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

โครงการ “Step Out เติมพลัง สร้างงาน คนพิการต้องมีงานทำ”
ต้องการแสดงให้เห็นว่า คนพิการก็เป็นทรัพยากรของประเทศ
และไม่ใช่คนที่ทำอะไรไม่ได้เลย เรียนหนังสือ และทำงานได้
หากอยู่บนความท้าทายที่แตกต่างกัน คนพิการก็เช่นกัน
สังคม ผู้ประกอบการต้องเปิดโอกาส
เปิดพื้นที่การทำงานที่คนทุกคนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความเหมะสม
.
คุณสิทธานต์ ฉลองธรรม
หัวหน้าโครงการ Step Out เติมพลัง สร้างงาน คนพิการต้องมีงานทำ
ผู้รับทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2562
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
รับชมเรื่องราวของ “โครงการ Step Out เติมพลัง สร้างงาน คนพิการต้องมีงานทำ ”
ฉบับเต็มได้ที่ https://youtu.be/ZWzt6qLNRnU
.
รายการเล่าสื่อกันฟัง
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เวลา 08:30-08:55 น.
ทาง พีเอสไอ สาระดี ช่อง 99
.
#เล่าสื่อกันฟัง #ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ
#คนพิการต้องมีงานทำ
#กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

19/09/2021
รายการเล่าสื่อกันฟัง ตอนที่ 31 : โครงการ Step Out เติมพลัง สร้างงาน คนพิการต้องมีงานทำ

มนุษย์ทุกคนล้วนมีศักยภาพ มีคุณค่า และมีบทบาทต่อสังคม
“คนพิการ” ก็เช่นเดียวกัน
.
รับชมเรื่องราวของ “โครงการ Step Out เติมพลัง สร้างงาน คนพิการต้องมีงานทำ”
ฉบับเต็มได้ที่ https://youtu.be/ZWzt6qLNRnU
.
โครงการ Step Out เติมพลัง สร้างงาน คนพิการต้องมีงานทำ
ผลงานผู้รับทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2562
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
รายการเล่าสื่อกันฟัง
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เวลา 08:30-08:55 น.
ทาง พีเอสไอ สาระดี ช่อง 99
.
#เล่าสื่อกันฟัง #ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ
#คนพิการต้องมีงานทำ
#กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

ข่าวนี้ดี ข่าวนั้นก็โดน เนื้อหาเข้มข้น ลองได้แชร์ยอดไลก์ต้องพุ่งกระฉูด คอมเมนต์กระจาย แต่จะมั่นใจได้อย่างไร ว่าสิ่งที่กำ...
18/09/2021

ข่าวนี้ดี ข่าวนั้นก็โดน เนื้อหาเข้มข้น ลองได้แชร์ยอดไลก์ต้องพุ่งกระฉูด คอมเมนต์กระจาย แต่จะมั่นใจได้อย่างไร ว่าสิ่งที่กำลังจะแชร์คือความจริง
.
และนี่คือ 3 คำถามที่เราอยากให้คุณถามตัวเองเสมอเมื่อเจอข่าว หาคำตอบให้ได้ ก่อนตัดสินใจแชร์
• “จริงหรือมั่ว...ชัวร์หรือไม่?”: ลองอ่านซ้ำและพิจารณาว่าน่าจะเป็นข้อเท็จจริงหรือบิดเบือน
• “แชร์แล้ว...อะไรจะตามมา”: ในโลกโซเชียลไม่มีคำว่าพื้นที่ส่วนตัว ลองคิดดูว่าแชร์ไปแล้วใครจะเห็นบ้าง คนที่อาจไม่เห็นด้วยจะมีมากน้อยแค่ไหน จะถกเถียงกันอย่างไร
• “ถ้าเป็นข่าวปลอม...จะรับผิดชอบอย่างไร”: การแชร์คือการใช้พื้นที่ร่วมเป็นกระบอกเสียงให้กับข่าวนั้น หากวันหนึ่งกลายเป็นคุณช่วยแพร่ข่าวปลอม จะรับผิดชอบอย่างไร
.
#เรารู้ว่าเพื่ออะไร #ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ
#กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

ข่าวนี้ดี ข่าวนั้นก็โดน เนื้อหาเข้มข้น ลองได้แชร์ยอดไลก์ต้องพุ่งกระฉูด คอมเมนต์กระจาย แต่จะมั่นใจได้อย่างไร ว่าสิ่งที่กำลังจะแชร์คือความจริง
.
และนี่คือ 3 คำถามที่เราอยากให้คุณถามตัวเองเสมอเมื่อเจอข่าว หาคำตอบให้ได้ ก่อนตัดสินใจแชร์
• “จริงหรือมั่ว...ชัวร์หรือไม่?”: ลองอ่านซ้ำและพิจารณาว่าน่าจะเป็นข้อเท็จจริงหรือบิดเบือน
• “แชร์แล้ว...อะไรจะตามมา”: ในโลกโซเชียลไม่มีคำว่าพื้นที่ส่วนตัว ลองคิดดูว่าแชร์ไปแล้วใครจะเห็นบ้าง คนที่อาจไม่เห็นด้วยจะมีมากน้อยแค่ไหน จะถกเถียงกันอย่างไร
• “ถ้าเป็นข่าวปลอม...จะรับผิดชอบอย่างไร”: การแชร์คือการใช้พื้นที่ร่วมเป็นกระบอกเสียงให้กับข่าวนั้น หากวันหนึ่งกลายเป็นคุณช่วยแพร่ข่าวปลอม จะรับผิดชอบอย่างไร
.
#เรารู้ว่าเพื่ออะไร #ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ
#กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

17/09/2021
ตัวอย่างรายการเล่าสื่อกันฟัง เทป 31

คนพิการไม่ใช่ “ภาระ”
แต่คือ “พลัง” ของสังคม
.
วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายนนี้ พบกับ
โครงการ Step Out เติมพลัง สร้างงาน คนพิการต้องมีงานทำ
ผลงานผู้รับทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2562
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
รายการเล่าสื่อกันฟัง
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เวลา 08:30-08:55 น.
ทาง พีเอสไอ สาระดี ช่อง 99
.
#เล่าสื่อกันฟัง #ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ
#คนพิการต้องมีงานทำ
#กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

ในนามของสัตว์ป่า | ทำอะไรก็ธรรม EP.11ออกอากาศทาง LINE TV เวลา 9:00 น.ทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของเดือน.รับชม “รายการทำอ...
17/09/2021
ในนามของสัตว์ป่า | ทำอะไรก็ธรรม EP.11

ในนามของสัตว์ป่า | ทำอะไรก็ธรรม EP.11
ออกอากาศทาง LINE TV เวลา 9:00 น.
ทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของเดือน
.
รับชม “รายการทำอะไรก็ธรรม” ย้อนหลังได้ที่
https://tv.line.me/mindwayth
https://today.line.me/th/v2/publisher/101467
.
#ทำอะไรก็ธรรม #ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ
#สวนโมกข์กรุงเทพ #LINETV
#มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ
#สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

ในธรรมชาติมันไม่ได้มีแค่มุมที่เป็นความสวยงาม มีบางมุมเรื่องของการต่อสู้ การไล่ล่า ดังนั้นในบางภาพที่ได...

16/09/2021
ตัวอย่างรายการ "ไทยแลนด์ New Normal" ตอนที่ 10

ศึกษาการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด 19 ที่คนทั่วโลกต้องเผชิญ
และก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้
.
รายการไทยแลนด์ New Normal
วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564
ตอน : การกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด 19
ถ่ายทอดความรู้โดย ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
.
ช่องทางการสื่อสาร ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการเปิดรับสื่ออย่างมาก
มาร่วมเรียนรู้ เลือกใช้อย่างถูกวิธี
กับ ดร.ธนกร ศรีสุขใส
ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
รายการไทยแลนด์ New Normal
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์
เวลา 09.30 – 10.00 น.
ทาง ช่อง 9 MCOT HD 30
.
*การถ่ายทำเป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19
.
#ไทยแลนด์Newnormal
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมรณรงค์คนไทยห่างไกลโควิด
#กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

16/09/2021

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ขอเชิญรับชมงานประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 35
ปี 2564
.
วันศุกร์ที่ 17 กันยายนนี้ เวลา 22.15 น.
ทาง PPTV HD ช่อง 36
.
#โทรทัศน์ทองคำ #โทรทัศน์ทองคำครั้งที่35
#กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

'FACTkathon' ชวนร่วมฟังเสวนาออนไลน์“การหักล้างข้อมูลเท็จในยุคโควิด บทเรียนจากเอเชีย Debunking Dis-infodemic in Asia” ในว...
16/09/2021

'FACTkathon' ชวนร่วมฟังเสวนาออนไลน์
“การหักล้างข้อมูลเท็จในยุคโควิด บทเรียนจากเอเชีย
Debunking Dis-infodemic in Asia”
ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00-15.30 น.
ผ่านทางระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)
📌 ลงทะเบียนร่วมงานเสวนาและรับสิทธิ์สมัครแข่งขันได้ที่
https://bit.ly/3nI4SMV
.
#FACTkathon #Fakenews
#สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ #มูลนิธิสภาการหนังสือพิมพ์
#กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

'FACTkathon' ชวนร่วมฟังเสวนาออนไลน์
“การหักล้างข้อมูลเท็จในยุคโควิด บทเรียนจากเอเชีย
Debunking Dis-infodemic in Asia”
ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00-15.30 น.
ผ่านทางระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)
📌 ลงทะเบียนร่วมงานเสวนาและรับสิทธิ์สมัครแข่งขันได้ที่
https://bit.ly/3nI4SMV
.
#FACTkathon #Fakenews
#สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ #มูลนิธิสภาการหนังสือพิมพ์
#กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

'FACTkathon'ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมระดมสมองค้นคว้าเชิงลึกสร้างต้นแบบการพัฒนากลไกการทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับคุณภาพของสื่อสารมวล...
16/09/2021

'FACTkathon'
ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมระดมสมองค้นคว้าเชิงลึก
สร้างต้นแบบการพัฒนากลไกการทำงานร่วมกัน
เพื่อยกระดับคุณภาพของสื่อสารมวลชน และพลเมืองดิจิทัล
ในการรับมือสถานการณ์โรคระบาดของข่าวลวง ข่าวปลอม
ที่ทำให้สังคมตกอยู่ในภาวะสับสนอลหม่านเช่นในปัจจุบัน
.
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ร่วมกับ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
มูลนิธิสภาการหนังสือพิมพ์ และภาคีเครือข่าย
ขอเชิญสื่อมวลชน นักศึกษา นักวิชาการสื่อสารมวลชน
และผู้สนใจร่วมงานแถลงข่าวโครงการ
“FACTkathon : Fact-Collab to Debunk Dis-infodemic”
โครงการแข่งขันระดมสมองเชิงลึก
“หักล้างข้อมูลเท็จ แสวงหาความจริงร่วม”
ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
ผ่านทางระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)
.
📌 ลงทะเบียนร่วมงานและรับสิทธิ์สมัครร่วมแข่งขันได้ที่
https://bit.ly/3nI4SMV
.
#FACTkathon #Fakenews
#กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

'FACTkathon'
ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมระดมสมองค้นคว้าเชิงลึก
สร้างต้นแบบการพัฒนากลไกการทำงานร่วมกัน
เพื่อยกระดับคุณภาพของสื่อสารมวลชน และพลเมืองดิจิทัล
ในการรับมือสถานการณ์โรคระบาดของข่าวลวง ข่าวปลอม
ที่ทำให้สังคมตกอยู่ในภาวะสับสนอลหม่านเช่นในปัจจุบัน
.
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ร่วมกับ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
มูลนิธิสภาการหนังสือพิมพ์ และภาคีเครือข่าย
ขอเชิญสื่อมวลชน นักศึกษา นักวิชาการสื่อสารมวลชน
และผู้สนใจร่วมงานแถลงข่าวโครงการ
“FACTkathon : Fact-Collab to Debunk Dis-infodemic”
โครงการแข่งขันระดมสมองเชิงลึก
“หักล้างข้อมูลเท็จ แสวงหาความจริงร่วม”
ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
ผ่านทางระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting)
.
📌 ลงทะเบียนร่วมงานและรับสิทธิ์สมัครร่วมแข่งขันได้ที่
https://bit.ly/3nI4SMV
.
#FACTkathon #Fakenews
#กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

การมี #สื่อสร้างสรรค์ ในมือ มีประโยชน์ต่อคุณและผู้อื่นอย่างไร มาดู 4 คุณค่าของสื่อสร้างสรรค์ ที่จะทำให้โลกการเสพสื่อของค...
15/09/2021

การมี #สื่อสร้างสรรค์ ในมือ มีประโยชน์ต่อคุณและผู้อื่นอย่างไร มาดู 4 คุณค่าของสื่อสร้างสรรค์ ที่จะทำให้โลกการเสพสื่อของคุณเปลี่ยนไป
• ปลอดภัย: ปลอดภัยจากข้อมูลเท็จ ได้รับรู้ข้อมูลจริงที่ตรวจสอบได้ ไม่บิดเบือน
• เปิดมุมมอง: ช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ยิ่งเสพยิ่งได้ความรู้เพิ่ม
• ปกป้อง: ปกป้องคุณจากเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง
• ปรับปรุง: ปลูกฝังทัศนคติใหม่ในการเสพสื่อ ปรับพฤติกรรมก่อนตัดสินใจแชร์ข่าว
.
อย่าลืมกดแชร์
เพื่อแบ่งปันให้เพื่อน ๆ ได้รู้จักกับสื่อสร้างสรรค์ไปด้วยกัน
.
#เรารู้ว่าเพื่ออะไร #ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ
#กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

การมี #สื่อสร้างสรรค์ ในมือ มีประโยชน์ต่อคุณและผู้อื่นอย่างไร มาดู 4 คุณค่าของสื่อสร้างสรรค์ ที่จะทำให้โลกการเสพสื่อของคุณเปลี่ยนไป
• ปลอดภัย: ปลอดภัยจากข้อมูลเท็จ ได้รับรู้ข้อมูลจริงที่ตรวจสอบได้ ไม่บิดเบือน
• เปิดมุมมอง: ช่วยเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ยิ่งเสพยิ่งได้ความรู้เพิ่ม
• ปกป้อง: ปกป้องคุณจากเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง
• ปรับปรุง: ปลูกฝังทัศนคติใหม่ในการเสพสื่อ ปรับพฤติกรรมก่อนตัดสินใจแชร์ข่าว
.
อย่าลืมกดแชร์
เพื่อแบ่งปันให้เพื่อน ๆ ได้รู้จักกับสื่อสร้างสรรค์ไปด้วยกัน
.
#เรารู้ว่าเพื่ออะไร #ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ
#กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

ขอแสดงความยินดีกับโครงการ VRSIAMจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานป...
14/09/2021

ขอแสดงความยินดีกับโครงการ VRSIAM
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน"
Value of the Land : Pride and Dignity of Thais ปี 2564
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการศึกษา
ประเภทโครงการจากนายกรัฐมนตรี
.
โครงการ VRSIAM และเว็บไซต์ www.vrsiam.org
เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง
10 พิพิธภัณฑ์ของไทย ในรูปแบบการแสดงโมเดลสามมิติ
วัตถุจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์
เพื่อสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ในการเรียนรู้
ให้กับผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ โดยสามารถเข้าชมได้ทุกที่ ทุกเวลา
สามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับประชาชนได้โดยไม่มีขีดจำกัด
.
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์
และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์
ประจำปี 2560 และ 2562
.
#VRSiam #ผลงานผู้รับทุนกองทุนสื่อ
#กองทุนสื่อ #สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ติดตาม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ได้ที่
Website : www.thaimediafund.or.th
Facebook : www.facebook.com/ThaiMediaFundOfficial
Youtube : www.youtube.com/c/ThaiMediaFund

โครงการ VR Siam www.vrsiam.org จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2560 และ ปี 2562 ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน" Value of the Land : Pride and Dignity of Thais ปี 2564 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ด้านการส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ประเภทโครงการ จากนายกรัฐมนตรี

ที่อยู่

388 Phahon Yothin Rd.
Bangkok
10400

BTS: สถานีอารีย์ (Ari) ทางออก 4, Bus: 26 ,28 ,39 ,59 ,77 ,159 , 204 , ปอ.509

ข้อมูลทั่วไป

Chairman: Wissanu Krea-ngam CEO: Wasan Paileeklee

เบอร์โทรศัพท์

+6622730116

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

Funding Organisation / Promoting Safe and Creative Media and Contents / Supporting Media Watch and Media Research

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและส:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เชียร์กนก2นิ้ว
ขออนุญาตสอบถามหน่อยครับ ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ สร้างสรรค์ที่มีการทำข้อสอบ เกี่ยวกับ โควิด-19 ของผม ใช้เวลาทำความเข้าใจกับการบรรยายของศาสตราจารย์ทั้งสองท่าน ผมได้ตั้งใจฟังข้อสอบละสองถึงสามรอบผมทำเสร็จในช่วงเวลาสามวันกว่าครับแต่ ผมโหลดใบประกาศไม่ได้ครับ
ขอบคุณสำหรับโครงการดีๆที่จัดขึ้นในครั้งนี้ครับ อำนาจ แตงสมบูรณ์ ผู้เขียนบทและกำกับภาพยนตร์สั้น หม่องนะแจ้
ณ ตอนนี้ เวลา 22.55น. วันที่ 2/9/63ยังถึงเวลาไม่ทราบทำไมระบบถูกปิดแล้ว
ทำไมปิดระบบก่อนเวลาคะ ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาปิดรับเลยค่ะ
ความปลอดภัยในการใช้สื่อออนไลน์ฟรีที่มีความปลอดภัย สมควรรักษามาตรฐานชุมชน
มีคนทำงานมั้ยครับ โทรไปเบอร์ไหนก็ไม่มีคนรับสายเลย แม้แต่โอเปอเรเตอร์
🎬🎥 📽🎶 ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ค่าตอบแทน 18,000 บาท รับผู้จบปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางนิเทศศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน ทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-10 กรกฎาคม 2563 สนใจติดต่อสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 8181, 0 2590 8182 ในวันและเวลาราชการ
สวัสดีครับ ผมได้แต่งเพลง Social Distancing และทำดนตรี MV เสร็จแล้วครับ อยากให้ลองฟังดูนะครับ ขอบคุณครับ 🤘🥰✌Social Distancing แค่เราไม่ได้ใกล้กัน ฝากกด ไลค์ & แชร์ กันด้วยนะครับ บทเพลง น่ารักๆ ฟังสบายๆ สื่อออกมาเพื่อให้เข้าใจคำว่า Social Distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม จะช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคน ผ่านบทเพลงนี้ "แค่เราไม่ได้ใกล้กัน" "ผ่านวันเวลา ไม่นานหรอกเชื่อไหม" #ขอบคุณ เพื่อนๆพี่น้อง ที่ช่วยกันทำงานเพลงนี้จนสำเร็จ ตั้งแต่เริ่มเป็นเดโมกีตาร์ตัวเดียว เนื้อเพลงมีแค่ท่อนเดียว ซ้อมกันหลายวัน แล้วไปปรับแก้กันในห้องอัด ใช้ความรู้ความสามารถเท่าที่มีช่วยๆกันขัดเกลาดนตรี ผสมกับเสียงร้องเท่ห์ๆทั้ง 8 ท่าน และ นักแสดง MV สุดหล่อ สุดสวยทุกๆท่าน #ขอขอบคุณอีกครั้ง พวกคุณสุดยอดดดดดด 💖💞💕 #SocialDistancing #แค่เราไม่ได้ใกล้กัน #ดนตรีสีเขียว #Greenmusic #ระยะห่างทางสังคม https://youtu.be/OaueOaY_DOM