ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธ ตั้งอยู่เลขที่ 124/16 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม 10600 วิสัยทัศน์ ประชาชนสุขภาพดี ภาคีร่วมประสาน มาตรฐานบริการ พันธกิจ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๘ กรุงธนบุรี ๑. มีระบบบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน ๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่าย ๔. มีระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศด้านสุขภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึง บริการที่มีมาตรฐาน แผนยุทธศาสตร์เป้าหมาย ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๘ กรุงธนบุรี ๑. พัฒนางานบริการสุขภาพให้ได้ตามมาตรฐานการบริการสาธารณสุข อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ๒. พัฒนาสุขภาพ และสร้างเสริมสังคมแห่งสุขภาวะ ๓. สร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่าย ๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศด้านสุขภาพให้ประชาชน สามารถเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐาน เข็มมุ่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๘ กรุงธนบุรี ๑. ปีพ.ศ.๒๕๕๔ พัฒนางานบริการสุขภาพตามมาตรฐานการบริการสาธารณสุขต่อเนื่อง ๒. ปีพ.ศ.๒๕๕๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ ด้านสุขภาพให้ทันสมัยปัจจุบัน ๓. ปีพ.ศ.๒๕๕๖ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขโดยการสร้างนวัตกรรมสุขภาพ
(2)

เปิดเหมือนปกติ

(25 ธ.ค. 2563) เจ้าหน้าที่ ศบส.28 กรุงธนบุรี ร่วมกับ กองควบคุมโรคติดต่อสำนักอนามัย ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในลูกจ้...
25/12/2020

(25 ธ.ค. 2563) เจ้าหน้าที่ ศบส.28 กรุงธนบุรี ร่วมกับ กองควบคุมโรคติดต่อสำนักอนามัย ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในลูกจ้างร้านสมศักดิ์ปูอบและผู้ใกล้ชิดสัมผัส กับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID - 19 ร้านสมศักดิ์ปูอบสาขากรุงธนบุรี

หากกังวล กลัวติดโควิด 19 สามารถแสกนแบบประเมินได้เลย
22/12/2020

หากกังวล กลัวติดโควิด 19 สามารถแสกนแบบประเมินได้เลย

รับสมัครงาน
16/12/2020

รับสมัครงาน

มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี
23/11/2020

มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
12/11/2020

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

กรุงเทพมหานครขอย้ำเตือนให้พี่น้องประชาชน อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก N95 ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ทุกครั้งที่ออกจากบ้าน รวมถึงเมื่อเข้าไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก รวมทั้งหมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ นอกจากสามารถป้องกันฝุ่น PM2.5 แล้ว ยังสามารถป้องกันโรคโควิด-19 และโรคติดต่อได้อีกหลายโรค เช่น โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคสุกใส โรคมือเท้าปาก และโรคอุจจาระร่วง ได้ด้วย

เตือนผู้ปกครองเฝ้าระวัง โรคRSV...ไวรัสอันตราย โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ซึ่งเป็นโรคที่มีอาการคล้ายไข้หวัด...
09/11/2020

เตือนผู้ปกครองเฝ้าระวัง โรคRSV...ไวรัสอันตราย โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV ซึ่งเป็นโรคที่มีอาการคล้ายไข้หวัดแต่อาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงถึงขั้นปอดอักเสบได้
ในช่วงปลายฝนต้นหนาว หนึ่งในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญในวัยทารกและเด็กเล็ก

!!⛔️#เตือนคุณพ่อคุณแม่ให้เฝ้าระวัง #ช่วงปลายฝนต้นหนาวกับโรคติดเชื้อไวรัส RSV ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกน้อยกันด้วยนะคะ👨‍👩‍👧‍👧👩‍👩‍👧‍👧

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
04/11/2020

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สิทธิบัตรทอง เรื่องที่คุณต้องรู้!

"ใครบ้าง? ที่มีสิทธิบัตรทอง..."

ผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ต้อง....
- เป็นไทย มีสัญชาติไทย
- มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
- ไม่มีสิทธิสวัสดิการที่รัฐจัดให้ เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ เป็นต้น

เพียงเท่านี้คุณก็เป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) ซึ่งเป็นกฎหมายของคนไทยแล้วนะคะ

.....แต่ถ้ายังไม่รู้สิทธิของตนเอง น้องยูซีแนะนำตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง ง่าย ๆ ดังนี้

1. โทร 1330 กด 2 ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ระบบอัตโนมัติ)

2. แอดไลน์ สปสช. พิมพ์ค้นหา @nhso เพิ่มเพื่อน หรือคลิกลิงก์เพื่อเพิ่มเพื่อนได้ทันที https://lin.ee/zzn3pU6 เมือเพิ่มเพื่อนแล้ว ก็เข้าที่เมนูตรวจสอบสิทธิ

3. แอดไลน์ สปสช. เขต 13 กทม. พิมพ์ค้นหา @ucbkk ทักแชทคุยกับเจ้าหน้าที่ หรือเลือกเมนูตรวจสอบสิทธิ

4. แอปพลิเคชัน สปสช. (เลือกฟังก์ชัน ตรวจสอบสิทธิ) ดาวน์โหลดฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งในระบบ Android และ iOS

5. facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทักแชท inbox พิมพ์คำว่า "ตรวจสอบสิทธิ" หรือเลือกเมนูตรวจสอบสิทธิ
(หรือตรวจสอบสิทธิทางเว็บไซต์ คลิกที่ลิงก์นี้ https://eservices.nhso.go.th/eServices/ (*กรณีที่ไม่มี วันที่และเดือนเกิด ให้พิมพ์ 00/00/ปีพ.ศ.)

"หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติม โทร 1330 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง"

- สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นสิทธิตามกฎหมายของคนไทย" -

#โรคมือเท้าปาก ในเด็ก
03/11/2020

#โรคมือเท้าปาก ในเด็ก

ระวังโรคมือเท้าปาก ที่ระบาดในเด็ก

#คิดถึงสุขภาพเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#FightCOVID19 MSD Moving Forward Together
#PRMSD #MSD #สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร #46thBangkokHealthNetwork
--------------------------------------
สามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่
1. Twitter : @prmsdbangkok
2. Youtube : https://fbapp.us/yt/228178140543026
3. LINE Square : https://line.me/ti/g2/QIhNb8hbpHRYrf8FrCBQhw
4. Hotline 1646 : สายด่วนสุขภาพ สำนักการแพทย์ กทม.

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรีประกาศวันหยุดประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
02/11/2020

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี
ประกาศวันหยุดประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
29/10/2020

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

10 ข้อ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องสิทธิบัตรทองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ที่มา : The Coverage

ข่าวสารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
28/10/2020

ข่าวสารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

#สาระน่ารู้ ข่าวสารสุขภาพ
28/10/2020

#สาระน่ารู้ ข่าวสารสุขภาพ

วันหยุดเดือน ตุลาคม 2563 ศูนย์ยริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี
12/10/2020

วันหยุดเดือน ตุลาคม 2563 ศูนย์ยริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี

06/10/2020

ประกาศ
ผู้รับบริการที่ลงทะเบียนจองวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไว้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี ขอให้ท่านมารับการฉีดวัคซีนภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ถ้ามาหลังจากนี้ถือว่าสละสิทธิ์นะคะ

ประกาศแจ้งให้ทราบ
01/10/2020

ประกาศแจ้งให้ทราบ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
01/10/2020

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (รายเขต) ที่สามารถเข้าใช้สิทธิพิเศษ (สิทธิว่าง) ในการรักษาพยาบาล สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบกรณีคลินิกถูกยกเลิกสัญญาในพื้นที่ กทม. โดยหน่วยบริการจะมีทั้ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่งของกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน (บางแห่ง) ที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ที่มา : สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร

ประกาศ ...สปสช.แจ้งประชาชนสิทธิบัตรทองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่สถานพยาบาลประจำถูกยกเลิกสัญญา-ไม่ต้องรีบไปลงทะเบียนย้ายส...
01/10/2020

ประกาศ ...
สปสช.แจ้งประชาชนสิทธิบัตรทองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่สถานพยาบาลประจำถูกยกเลิกสัญญา
-ไม่ต้องรีบไปลงทะเบียนย้ายสถานพยาบาล
-ไม่จำเป็นต้องไปต่อคิวยาวรอลงทะเบียนที่สำนักงานเขต
เพราะสิทธิบัตรทองของท่านที่เป็น”สิทธิว่าง”ในขณะนี้ จะเป็น”สิทธิพิเศษ “ที่ท่านสามารถไปรับบริการที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมกับสปสช. “ได้ทุกแห่ง และไม่จำกัดจำนวนครั้ง” จนกว่า สปสช. จะประกาศประชาสัมพันธ์ให้ลงทะเบียนอีกครั้ง

ประกาศ ...
สปสช.แจ้งประชาชนสิทธิบัตรทองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่สถานพยาบาลประจำถูกยกเลิกสัญญา
-ไม่ต้องรีบไปลงทะเบียนย้ายสถานพยาบาล
-ไม่จำเป็นต้องไปต่อคิวยาวรอลงทะเบียนที่สำนักงานเขต
เพราะสิทธิบัตรทองของท่านที่เป็น”สิทธิว่าง”ในขณะนี้ จะเป็น”สิทธิพิเศษ “ที่ท่านสามารถไปรับบริการที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมกับสปสช. “ได้ทุกแห่ง และไม่จำกัดจำนวนครั้ง” จนกว่า สปสช. จะประกาศประชาสัมพันธ์ให้ลงทะเบียนอีกครั้ง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
01/10/2020

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สปสช. แจ้งยกเลิกสัญญา 108 คลินิกชุมชนอบอุ่น -รพ.เอกชน (เพิ่มเติม) และมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2563

คลิก Link ดูรายชื่อหน่วยบริการฯ และขั้นตอนการตรวจสอบและใช้สิทธิ กรณีหน่วยบริการถูกยกเลิกสัญญา ที่นี่ได้เลย...
https://www.nhso.go.th/FrontEnd/NewsInformationDetail.aspx?newsid=Mjg3MA==

สอบถามข้อมูล-ปรึกษาได้ที่ช่องทาง
โทรสายด่วน สปสช.1330
หรือโทร 02- 5540500 (80 คู่สาย)
หรือ ไลน์@ucbkk

ขอปิดรับสมัครก่อนกำหนดนะคะ เนื่องจากมีผู้มาสมัครเป็นจำนวนมาก
30/09/2020

ขอปิดรับสมัครก่อนกำหนดนะคะ เนื่องจากมีผู้มาสมัครเป็นจำนวนมาก

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี's cover photo
15/09/2020

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี's cover photo

09/09/2020
ประชาสัมพันธ์ (3 ก.ย.63) กิจกรรมออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรีร่วมกับฝ่ายสิ่งแว...
03/09/2020

ประชาสัมพันธ์ (3 ก.ย.63) กิจกรรมออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรีร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมเขตคลองสาน ออกฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุขบ้า สถานที่ วันและเวลา ตามรูปภาพ

31/08/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี (ห้องทันตกรรม) 31 ส.ค 63
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป เปิดบริการถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน ได้ตามปกติ ในกรณี อุดฟัน และ ขูดหินปูน ต้องมาติดต่อเพื่อลงทะเบียนนัด จะไม่สามารถ อุดฟัน และ ขูดหินปูนในวันนั้นๆ ได้เลย ในกรณี ถอนฟันสามารถมาจับบัตรคิวได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนนัดคะ

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-860-8210 ต่อ 310 หรือ ติดต่อที่ห้องทันตกรรม

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี ประกาศวันหยุดยาว 4 วัน เนื่องจากหยุดชดเชยวันสงกรานต์☺️☺️😊
31/08/2020

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี ประกาศวันหยุดยาว 4 วัน เนื่องจากหยุดชดเชยวันสงกรานต์☺️☺️😊

28/08/2020

วันนี้ 28ส.ค.63 เวลา 13.30 น จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เขตคลองสาน มาฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงตัวเต็มวัย ทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯบริการ จึงแจ้งให้ทราบช่วงเวลาดังกล่าวทางศูนย์ปิดให้บริการชั่วคราวค่ะ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี
11/08/2020

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี
11/08/2020

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี

ประกาศวันหยุด
11/08/2020

ประกาศวันหยุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี)
11/08/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี)

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี's cover photo
11/08/2020

ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี's cover photo

เนื่องจากจะมีการปรับปรุงสถานที่ของห้องชันสูตรส่วนกลางทำให้ไม่สามารถตรวจเลือดและสิ่งส่งตรวจในบางแผนกผู้ค้า  ,หญิงฝากครรภ์...
10/08/2020

เนื่องจากจะมีการปรับปรุงสถานที่ของห้องชันสูตรส่วนกลางทำให้ไม่สามารถตรวจเลือดและสิ่งส่งตรวจในบางแผนกผู้ค้า ,หญิงฝากครรภ์,ส่งตรวจภายใน,ไวรัสตับอักเสบ ,การตรวจที่มีความซับซ้อน ไม่สามารถให้บริการได้ตั้งแต่ 5 สิงหาคม2563-7กันยายน2563

22/07/2020
ประกาศวันหยุด  ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี ปิดให้บริการในวันที่   27 - 28 กรกฏาคม 2563
22/07/2020

ประกาศวันหยุด
ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี
ปิดให้บริการในวันที่ 27 - 28 กรกฏาคม 2563

ที่อยู่


ข้อมูลทั่วไป

โทร.02-8608210 02-4372009

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 16:00 - 20:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

028608210

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

ขออนุญาติรบกวนหน้าเพจค่ะ ถึง...ผู้ต้องการสั่งซื้อสินค้าคุณภาพดี ราคาถูกกว่าท้องตลาด มาตรฐานทางการแพทย์ สั่งซื้อได้ตามระบุในภาพคะ// ขอบคุณคะ (หากเป็นการรบกวน ลบทิ้งได้ค่ะ) ขายส่ง-องค์กรรัฐ-ราคาต่อรองได้ค่ะ
ชวนออกกำลังกายกัน โดยยืดเหยียดกล้ามเนื้อขณะทำงาน
จาพาลูกไปฉีดวัคซีนคะเเต่ไม่ทราบว่าเปิดวันไหน เนื่องจากเด็กไม่ได้ฉีดวัคซีนต่อเนื่องคะ(รบกวนตอบคำถามด้วยนะคะ)