บัณฑิตศึกษา สถาปัตย์ลาดกระบ

บัณฑิตศึกษา สถาปัตย์ลาดกระบ ช่องทางติดต่อเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. บัณฑิตศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
(1)

เปิดเหมือนปกติ

สำนักทะเบียนและประมวลผล สจล.
15/04/2021

สำนักทะเบียนและประมวลผล สจล.

ประกาศ!!! นักศึกษาสามารถประเมินการสอนของอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2563/2 ได้ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. – 7 พ.ค. 2564 ทาง www. reg.kmitl.ac.th

Evaluation of lecturers in Academic Year 2/2020 is available at www.reg.kmitl.ac.th from 12 April to 7 May 2021.

09/04/2021
KMITL

KMITL

แถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในสถาบัน/2

09/04/2021
KMITL

KMITL

แถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในสถาบัน

Faculty of Architecture, KMITL
08/04/2021

Faculty of Architecture, KMITL

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการใช้พื้นที่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี...
07/04/2021

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2564
สมัครทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission

Faculty of Architecture, KMITL
27/03/2021

Faculty of Architecture, KMITL

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทัยรัตน์ มณีรัตน์ (อ โอเล)
หัวหน้าโครงการพัฒนางานศิลปะ และ งานออกแบบ ให้เป็นส่วนหนึ่งกับงานสถาปัตยกรรม ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมความหลากหลายของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าสู่การครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนา Architecture x Art + Design

ขอบคุณ คุณพัชรพล แตงรื่น หรือ #alexface
ศิษย์เก่าภาควิชาศิลปกรรม ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ให้เกียรติกลับมาร่วมสร้างสรรค์ศิลปะบนผนัง ของอาคารชุดแรกของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน คนรุ่นหลัง ให้เห็นความสำเร็จ ที่เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจ ในทุกสิ่งที่ทำ และ สร้างค่านิยมของการเคารพในสิทธิเสรีภาพ และ ความแตกต่างหลากหลาย ผ่านศิลปะบนกำแพงชิ้นนี้
#innovative_design
#smart_art
#creative_craft

#diversityandinclusion

#จะทําก็ทําได้

Art Auctions for KMC Hospital
20/03/2021

Art Auctions for KMC Hospital

📣 ขอเชิญท่านร่วมงาน Art Auctions for KMC Hospital

🏩 มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

🌟 ชวนท่านเป็นผู้ร่วมสร้างโรงพยาบาลเพื่อคนไทย ผ่านโครงการประมูลผลงานศิลปกรรมเพื่อการกุศล ครั้งประวัติศาสตร์

✅ สามารถนำใบเสร็จจากงานประมูลนี้ เพื่อลดหย่อนภาษีได้ 100%

🙏🏼 "ให้เพื่อสร้าง" รังสรรค์โดยศิลปินชั้นนำของประเทศไทย จากศิลปินผู้ให้จำนวน 44 ท่าน ด้วยงานจิตรกรรม ภาพพิมพ์ จำนวน 44 ชิ้น และ งานประติมากรรมจำนวน 10 ชิ้น
ด้วยฝีมือศิลปินชั้นนำที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ รวม 54 ชิ้น

🌟 กำหนดการ 🌟

🖥 วันที่ 26 มีนาคม 2564 เปิดให้ประมูลออนไลน์ ถึง วันที่ 2 เมษายน 2564
(ปิดระบบประมูลออนไลน์ ณ เวลา 20:00 น.) โดยราคาสุดท้ายของวันที่ 2 เมษายน จะเป็นราคาตั้งต้น ในงานประมูลวันที่ 3 เมษายน

🖼 วันที่ 3 เมษายน 2564 พิธีประมูลผลงานศิลปกรรม "ให้เพื่อสร้าง" ณ ศูนย์ C asean ชั้น 10 อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพ
- เวลา 10.00 - 13.30 น. Preview ผลงานเข้าร่วมประมูล ณ บริเวณโถงชั้น 10
- เวลา 14.00 - 17.00 น. งานประมูลผลงานศิลปกรรม "ให้เพื่อสร้าง"

🔆 เกี่ยวกับโครงการประมูลผลงานศิลปกรรม “ให้เพื่อสร้าง” http://bit.ly/kmckmitl

💻 สูจิบัตร Art Auctions for KMC Hospital : https://www.arch.kmitl.ac.th/ART-AUCTIONS-KMC-HOSPITAL/mobile/index.html

💬 ติดตามข้อมูลได้ทาง Facebook: https://www.facebook.com/Art-Auctions-for-KMC-Hospital-105172981532754/

📲 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 088 096 3888

ป.โท นิเทศศิลป์ ลาดกระบัง
13/03/2021

ป.โท นิเทศศิลป์ ลาดกระบัง

หลักสูตรปี 2564
ป.โท นิเทศศิลป์ ลาดกระบัง (เรียนเสาร์ อาทิตย์) หลักสูตรที่รวมศาสตร์ทั้ง 3 สาขา (ภาพยนตร์ ภาพถ่าย และออกแบบกราฟฟิก) ไว้ด้วยกัน
.
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักสูตร ค่าธรรมเนียม และการรับสมัคร
https://www.arch.kmitl.ac.th/communication-…/m-digitalmedia/
.
FAQs
1. ค่าเทอมเท่าไหร่?
“เทอมละ 40,000 บาท”
.
2. เรียนเกี่ยวกับอะไร?
"เป็นการรวมศาสตร์ทั้งภาพยนตร์ ภาพถ่าย และการออกแบบกราฟฟิก สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเลือกวิชาเลือกและวิทยานิพนธ์ตามสายงานที่ตัวเองสนใจได้"
.
3. รับสมัครช่วงไหน?
“เริ่มรับสมัครประมาณเดือน มิย. 2564”
.
4. รับกี่คน/ ปี?
“ปีละ 10 คนทั้งแผน ก และ ข”
.
5. ใช้อะไรบ้างในการสมัคร?
“โครงร่างการวิจัยความยาว 1-2 หน้ากระดาษ A4, แฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร, เรียงความถึงเหตุผลในการเข้าศึกษาต่อ 1 หน้ากระดาษ A4, จดหมายรับรองจากอาจารย์หรือหัวหน้างาน 2 ฉบับ, Transcript, สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 1 รูป”
.
6. เรียนทุกวันอะไร?
“หลักสูตรนี้เรียนทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 09.00-16.30 น.”
.
7. เปิดเทอมเมื่อไหร่?
“ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม”

Art Auctions for KMC Hospital
12/03/2021

Art Auctions for KMC Hospital

ART AUCTIONS FOR KMC HOSPITAL
โครงการประมูลผลงานศิลปกรรมเพื่อระดมทุนสร้าง #โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
26 มี.ค. - 2 เม.ย. เปิดประมูลออนไลน์
3 เม.ย. งานประมูลผลงาน ทั้ง 54 ชิ้น จาก 44 ศิลปินชั้นนำของประเทศไทย #ให้เพื่อสร้าง

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ สจล.

เตรียมพบกับรายละเอียดเพิ่มเติม เร็วๆนี้
https://www.arch.kmitl.ac.th/ART-AUCTIONS-KMC-HOSPITAL/mobile/index.html

Faculty of Architecture, KMITL
24/02/2021

Faculty of Architecture, KMITL

สรุปการเข้าใช้พื้นที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ในช่วงการแพร่ระบาดจากเชื่อโรค COVID-19
หลังการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563

Faculty of Architecture, KMITL
06/02/2021

Faculty of Architecture, KMITL

📌 *** ขยายเวลาถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564
GRADUATE INTEGRITY GI12
The Next Norm for Art and Design
โครงการประชุมวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 12
.
วิถีทางของงานศิลปะและการออกแบบ
รูปแบบจะเปลี่ยนไปอย่างไร เพราะ Covid-19
.
ประกาศรับบทความ
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 8 กุมภาพันธ์ 2564
.
ส่งบทความมาที่ Email : [email protected]
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-329-8000 ต่อ 3552
มือถือ 089-812-0164
.
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความได้ที่
http://bit.ly/gi12kmitl

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภาคเรียนที่ 2/2563
02/02/2021

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภาคเรียนที่ 2/2563

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

#ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่2/2563
#ยกเว้นค่าปรับชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด ‼

🔸หมายเหตุ นักศึกษาทุกชั้นปี (ป.ตรี/โท/เอก) สามารถพิมพ์ใบแจ้งชําระเงินจากระบบ แล้วนําไปยื่นชําระเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร (หรือในนักศึกษาระดับป.ตรี สแกนบาร์โค้ดผ่านแอพธนาคาร) โดยไม่มีค่าปรับชำระเงินล่าช้า จนถึงวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
____________________________________________
#kmitl #ทีมลาดกระบัง #สจล

Faculty of Architecture, KMITL
31/01/2021

Faculty of Architecture, KMITL

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ฉบับที่ 1/2564 เรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลังวันที่ 31 มกราคม 2564

สาระสำคัญ
- ให้ดำเนินการเรียนการสอน และ มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 สอดคล้องกับประกาศสถาบันฉบับที่ 14 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564

- ให้แต่ละรายวิชาส่งแนวปฏิบัติ และรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน กลับมายังคณะ ภายในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ และสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ภายในคณะเพื่อการเรียนการสอนแบบ Onsite ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ เป็นต้นไป

- การเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อการเรียนการสอนแบบผสม Online และ Onsite ให้ดำเนินการตามประกาศสถาบัน และ คณะสถาปัตย์อาทิ Scan QR Code ตามมาตรการของสถาบัน และ มีจำนวนคนของแต่ละภาควิชา ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนคนทั้งหมด และตามเวลาที่กำหนด อย่างเคร่งครัด

หากมีคำถามเร่งด่วน สามารถ สอบถามยังคณบดี ได้โดยตรงตาม QR Code แนบมานี้

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 14เรื่อง การปฏิบัติงานและการดำเนินการสำหรับการเรียนก...
29/01/2021

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 14
เรื่อง การปฏิบัติงานและการดำเนินการสำหรับการเรียนการสอน หลังวันที่ 31 มกราคม 2564

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 14
เรื่อง การปฏิบัติงานและการดำเนินการสำหรับการเรียนการสอน หลังวันที่ 31 มกราคม 2564

ประกาศใช้ทั้ง ลาดกระบัง และวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
_______________________________________________________
#ทีมลาดกระบัง #kmitl #สจล

ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา GI 12: The Next Norm for Art and Design23 เมษายน 2564
15/01/2021

ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
GI 12: The Next Norm for Art and Design
23 เมษายน 2564

07/01/2021
Faculty of Architecture, KMITL
06/01/2021

Faculty of Architecture, KMITL

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการใช้สถานที่ภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มีผลตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 หรือ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ คณะฯ จะจัดกิจกรรม Live เพื่อตอบข้อสงสัยและรับฟังปัญหา เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการใช้สถานที่ภายในคณะสถาปัตย์ สำหรับ นักศึกษา และ บุคลากร ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม นี้ เวลา 17.00-19.00 น.

ระหว่างนี้ ทุกคนสามารถส่งข้อคำถาม หรือ ฝากข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในคอมเม้นต์ใต้ประกาศนี้

ขอขอบคุณล่วงหน้าในความร่วมมือครั้งนี้

Faculty of Architecture, KMITL
05/01/2021

Faculty of Architecture, KMITL

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการใช้สถานที่ภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มีผลตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 หรือ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ คณะฯ จะจัดกิจกรรม Live เพื่อตอบข้อสงสัยและรับฟังปัญหา เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการใช้สถานที่ภายในคณะสถาปัตย์ สำหรับ นักศึกษา และ บุคลากร ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม นี้ เวลา 17.00-19.00 น.

ระหว่างนี้ ทุกคนสามารถส่งข้อคำถาม หรือ ฝากข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในคอมเม้นต์ใต้ประกาศนี้

ขอขอบคุณล่วงหน้าในความร่วมมือครั้งนี้

Faculty of Architecture, KMITL
03/01/2021

Faculty of Architecture, KMITL

ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 12
เรื่อง แจ้งปิดทำการเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2564 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ข้อ 1.25

ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 นั้น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอให้ นักศึกษา บุคลากร ทุกคน ที่มีความจำเป็นต้องเข้ามายังบริเวณสถาบัน กรอกข้อมูล เพื่อคัดกรองความเสี่ยงแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID19 ประกอบการพิจารณาอนุญาตจากคณบดี โดยมีหัวหน้าภาควิชากลั่นกรองเบื้องต้น ตามลิงค์แนบมานี้

https://forms.gle/ZjNT6h3vmfHk72FVA

Faculty of Architecture, KMITL
30/12/2020

Faculty of Architecture, KMITL

สวัสดีปีใหม่ 2564
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ขอส่งพลังกาย พลังใจ เพื่อให้ทุกท่านผ่านพ้นทุกวิกฤต เริ่มต้นปีใหม่ สิ่งใหม่ ด้วยกำลังใจ กำลังกาย ที่แข็งแรง เปี่ยมล้นด้วยความสุข ตลอดปี 2564 และ ตลอดไป

“Wish you and your beloved ones experience great life ARCHITECTURE, best ART of living and sustainable DESIGN of love in 2021 and beyond”

ด้วยความร่วมแรง ร่วมใจ เราจะผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

Faculty of Architecture, KMITL

⭐️ Convenience Store Design Contest: 7-Eleven on MARS 🚀🔆 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.ขอเชิญนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ออกแบบ แ...
26/12/2020

⭐️ Convenience Store Design Contest: 7-Eleven on MARS 🚀

🔆 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
ขอเชิญนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ออกแบบ และ ศิลปกรรม ส่งผลงานสร้างสรรค์ ร่วมประกวดออกแบบร้านสะดวกซื้อ 7 -Eleven on MARS หรือ ร้านสะดวกซื้อบนดาวอังคาร

💡 เสนอไอเดียนวัตกรรมสุดปัง ด้วยความคิดสร้างสรรค์บนความเป็นไปได้ ผลงานที่ได้รับรางวัล จะนำมาสร้างจริงภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. กลางปี 2021

🛸 สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันที่ 8 มีนาคม 2564

💻 ทางอีเมล [email protected]
และ สอบถามเพิ่มเติม โทร 089 376 0427 (เต๋า)

#Spiral_Learning_on_MARS
#Faculty_of_Architecture_KMITL
#INNOVATIVE_DESIGN
#SMART_ART
#CREATIVE_CRAFT

แชร์ทุน
24/12/2020

แชร์ทุน

มีทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษและฟินแลนด์ หนาวววมากกกนะ แต่ถ้าได้ทุนก็ไปเถอะ การศึกษาดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลย
----------------------
ทุนปริญญาโท
University of Helsinki, ฟินแลนด์

สาขาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ภาษาฟินแลนด์ก็มีนะ ดูได้ในเว็บเลย)
• Agricultural Sciences
• Agricultural, Environmental and Resource Economics (AGERE)
• Atmospheric Sciences
• Changing Education
• Chemistry and Molecular Sciences
• Computer Science
• Contemporary Societies
• Data Science
• Ecology and Evolutionary Biology
• Economics
• English Studies
• Environmental Change and Global Sustainability
• European and Nordic Studies
• Food Sciences
• Forest Sciences
• Genetics and Molecular Biosciences
• Geography
• Geology and Geophysics
• Global Governance Law
• Global Politics and Communication
• Human Nutrition and Food-Related Behaviour
• Integrative Plant Sciences
• Intercultural Encounters
• International Business Law
• Life Science Informatics
• Linguistic Diversity and Digital Humanities
• Materials Research (MATRES)
• Mathematics and Statistics
• Microbiology and Microbial Biotechnology
• Neuroscience
• Particle Physics and Astrophysical Sciences
• Russian Studies
• Theoretical and Computational Methods
• Translational Medicine (TRANSMED)
• Urban Studies & Planning

เรียนฟรี พร้อมเงินค่าครองชีพ
10,000 EUR

วันปิดรับสมัคร - ดูในเว็บไซต์

รายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการสมัคร
https://www.helsinki.fi/en/admissions/scholarship-programme
#แชร์ทุน #ทุนปริญญาโท #ทุนเรียนต่อฟินแลนด์

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรด COVID-19 ฉบับที่ 10เรื่อง การดำเนินการภายในสถาบัน ในสถานการณ์การแพร่ร...
23/12/2020

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรด COVID-19 ฉบับที่ 10
เรื่อง การดำเนินการภายในสถาบัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน

Faculty of Architecture, KMITL
08/12/2020

Faculty of Architecture, KMITL

ข้อปฏิบัติในการใช้งานพื้นที่
เราจะผ่าน COVID-19 ไปด้วยกัน

“การเรียน ป.ตรี สถาปัตย์ภายใน จะเน้นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพ ส่วน ป.โทจะเน้นในด้านสายวิชาการ กระบวนการคิด”."หลักสูตรนี้...
07/12/2020

“การเรียน ป.ตรี สถาปัตย์ภายใน จะเน้นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพ ส่วน ป.โทจะเน้นในด้านสายวิชาการ กระบวนการคิด”
.
"หลักสูตรนี้เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีเป็นหลัก ในการทำงานส่วนใหญ่จะเป็นงานหาข้อมูล ทำรายงาน จะเน้นการผสมสานและประมวลผลต่างๆที่ลึกลงไปอีก เรียนในเชิงปฎิบัติค่อนข้างหนัก จะนำหลายกระบวนการมากรองเพื่อให้ออกมาเป็นงานดีไซน์
.
ค่อนข้างแตกต่างจากป.ตรี เพราะป.ตรีจะเน้นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพเป็นหลัก ส่วน ป.โทจะเน้นในด้านสายวิชาการ กระบวนการคิด ข้อมูลต้องรองรับในสิ่งที่เราทำ
.
ส่วนตัวชอบวิชาเรียนจิตวิทยาสภาพแวดล้อม รู้สึกว่าเรียนแล้วเข้าใจโลกมากขึ้น ได้เข้าใจอะไรใหม่ๆมากยิ่งขึ้น ที่เลือกเรียนเพราะอยากจะนำความรู้ไปเป็นอาจารย์และตั้งใจจะกลับไปเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเก่า เพราะที่มหาวิทยาลัยเก่าอาจารย์ค่อนข้างน้อย อยากเรียนเพื่อกลับไปพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพของมหาวิทยาลัยเก่าให้ดีขึ้นกว่าเดิม
.
อยากให้ลองมาเรียนกันดูเพราะต้องเข้าใจว่าสมัยนี้ในเรื่องของเงินทองและปากท้องเป็นเรื่องสำคัญ คนต้องการจะประกอบอาชีพให้เร็วที่สุดเพื่อได้เงินมา แต่หลงลืมว่าความรู้ในเชิงวิชาการก็ยังสำคัญอยู่ ทั้งนี้ยังมีใบปริญญาเป็นใบเบิกทางได้อีกด้วย"
. พีรกานต์ รุณมณีรัตน์
นักศึกษาปริญญาโท ของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
รายละเอียดของ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สจล.
https://www.arch.kmitl.ac.th/interior/m-inte/

ถ่ายภาพ โดย ปรัชญา เอี่ยมสำราญ
สัมภาษณ์ โดย มนัญญา ทินราช

CDAST
02/12/2020

CDAST

CDAST 4th Architecture and Design Exhibition 2020

สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
ขอเชิญทุกท่านร่วมงานแสดงผลงานสร้างสรรค์ด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ประจำปี 2563 พบกับกว่า 50 ผลงาน ออกแบบจากสายวิชาการและวิชาชีพ

ร่วมฟังเสวนาพิเศษ โดยสถาปนิกมือหนึ่งของประเทศไทย ผู้คว้ารางวัล World Retail Awards 2019 ในตำแหน่งชนะเลิศเพียงหนึ่งเดียว ในสาขา Best Store Design of the Year โดยสภาการค้าปลีกโลก
คุณอัจฉริยะ และ คุณวาลุกา โรจนะภิรมย์ แห่ง Urban Architects Co.,Ltd.
บรรยายถึงประสบการณ์การออกแบบและบริหารโครงการขนาดใหญ่ อาทิ THE ICON SIAM
นำการเสวนา โดย ผศ.ดร. อันธิกา สวัสดิ์ศรี
ประธานสภาฯ

พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับผลงานสร้างสรรค์ดีเด่นทั้ง 10 ท่าน
วันที่ 16 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 13:30 เป็นต้นไป
ณ BACC หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

RCDC Free Lecture for All!! คณะสถาปัตย์ลาดกระบังOnline lecture โดย Eime Tobori (Social Value Strategist and Founder / Di...
19/11/2020

RCDC Free Lecture for All!! คณะสถาปัตย์ลาดกระบัง

Online lecture โดย Eime Tobori (Social Value Strategist and Founder / Director of COCREATIF)

>> ZOOM สดๆ ส่งตรงจาก London!!

Architectural Intelligence and Design Thinking
17/11/2020

Architectural Intelligence and Design Thinking

AIDT Mini Open House
เจอกันแบบตัวเป็นๆ

ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านสถาปัตย์ฯ อินเตอร์ลาดกระบัง "AIDT MINI OPEN HOUSE 2020"
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เริ่มเวลา 9:30 - 16:30 น.

กิจกรรมเปิดบ้านสถาปัตย์ฯ อินเตอร์ลาดกระบัง / AIDT: Architectural Intelligence and Design Thinking (International Program) หลักสูตรใหม่ล่าสุด และเป็นหลักสูตรอินเตอร์ แรกของคณะสถาปัตยกรรม

น้องๆสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกันได้ ที่คณะสถาปัตย์ฯ ลาดกระบัง, School of Architectural and Design Intelligence (SADI)’s Building พบกับกิจกรรม
- นำเสนอหลักสูตร ปริญญาตรี สถาปัตย์ฯ อินเตอร์ (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาสถาปัตยกรรม: วท.บ. (สถาปัตย์))
- ถาม/ตอบ ทุกข้อสงสัย จากประธานหลักสูตร รุ่นพี่ และ คณาจารย์
- ร่วมสนุกกับกิจกรรมการแข่งขันในช่วงบ่าย และรับของที่รางวัลจากหลักสูตร AIDT

เชิญร่วมกิจกรรม ณ ชั้น 2 อาคาร School of Architectural & Design Intelligence (SADI) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
"อยากเชิญชวนน้องๆ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรวงผึ้งแห่งนี้"
แล้วพบกัน

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1i0UT_YoeWolT6iITrQWAozrMLcQqJpplTqA48WhNVBg หรือสแกน QR CODE

Google Map: https://goo.gl/maps/CEYe9jKs923bWmTW8
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.arch.kmitl.ac.th
Architectural Intelligence and Design Thinking

“เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หลักสูตรที่เน้นความทันสมัย”.สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมนี้รายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนค่อนข้างท...
06/11/2020

“เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หลักสูตรที่เน้นความทันสมัย”
.
สำหรับหลักสูตรเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมนี้รายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆ ถือว่าทันสมัยมากในสมัยนั้นเลย งานในตอนนั้นค่อนข้างมีผลต่อตัวเราที่ส่งมาถึงปัจจุบันมากๆเลย เพราะตอนนี้เป็นอาจารย์ บางครั้งจะต้องย้อนไปดูเปเปอร์ในตอนเรียนและคอยอัพเดตว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วนี่คือข้อดีของงานที่หลักสูตรให้ทำ
.
ก่อนจะเรียนปริญญาโทที่นี่ ก็ได้ศึกษามาหลายที่แล้วว่าที่ไหนสามารถตอบสนองในสิ่งที่เราต้องการ เราต้องการอะไร เป้าหมายของเราคืออะไร ก็พยายามเทียบดูว่าที่ไหนที่ตรงกับที่ต้องการ ซึ่งก็ได้เลือกของที่ลาดกระบัง ซึ่งตอนที่เรียนเนี่ยที่นี่เพิ่งเปิดหลักสูตรเลย ใหม่มากๆ เป็นรุ่นที่2 แต่ถ้าถามถึงความใหม่มันก็มีข้อดีนะ คือมันจะทำให้เราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับรุ่นพี่และรุ่นน้อง ทำให้ความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะแน่น เพราะมีการช่วยเหลือกันตลอดเวลา
.
ปริญญาโทมันจะมีรายวิชาที่หลากหลาย ถ้าถามว่าหนักไหมก็หนักแหละ เลยอยากให้ศึกษาก่อนว่าหลักสูตรที่เราสนใจเนี่ยเขาเปิดสอนในรายวิชาอะไรบ้าง และเรามีความสนใจในรายวิชานั้นมากน้อยแค่ไหน เรามีความถนัดแค่ไหนเป็นสิ่งที่เราต้องดูเป็นอย่างแรกเลย จริงๆ หลักสูตรหลายๆ หลักสูตรของสถาปัตย์ ลาดกระบังค่อนข้างน่าสนใจมากเลยทีเดียว อยากให้ลองมาศึกษากันดูนะคะ
.

รัชนูพรรณ คำสิงห์ศรี
ศิษย์เก่าปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รายละเอียดของหลักสูตร เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สจล.
https://www.arch.kmitl.ac.th/architecture/m-arct/
สัมภาษณ์ โดย นางสาวณัฐกฤตา แย้มพงษ์

ที่อยู่

1 Soi Chalongkrung Ladkrabang
Bangkok
10520

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ บัณฑิตศึกษา สถาปัตย์ลาดกระบผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง บัณฑิตศึกษา สถาปัตย์ลาดกระบ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาต​ใช้​พื้นที่​ ขายโต๊ะเขียนแบบครบชุด สภาพดี 5000บาท inboxมานะครับ