บัณฑิตศึกษา สถาปัตย์ลาดกระบ

บัณฑิตศึกษา สถาปัตย์ลาดกระบ ช่องทางติดต่อเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. บัณฑิตศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
(1)

เปิดเหมือนปกติ

26/07/2021

📢📢📢สำนักทะเบียนและประมวลผล เปิดระบบให้นักศึกษา ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ลงทะเบียนเรียนปกติ ภาคการศึกษา 1/2564 📅วันที่ 27-30 กรกฎาคม 2564 เริ่ม🔔เปิดระบบลงทะเบียน เวลา 8.30 น. ของวันแรกของการลงทะเบียน 🔔ปิดระบบเวลา 16.30 ของวันสุดท้ายของการลงทะเบียน
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.reg.kmitl.ac.th/educalendar/

21/07/2021

📣 Designing Your Life: ทักษะการออกแบบชีวิต ที่ใช้ได้ตลอดชีวิต
กับ
🎙 ดร.ปัง เพิ่มสิทธิ์ นำประสิทธิผล
นักจิตวิทยาที่ปรึกษา ผู้ก่อตั้ง Modular Consulting, the official licensee of Designing Your Life in Southeast Asia based in Thailand และ
Designing Your Life, Certified Facilitator

🔺 Designing Your Life
หลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุดจาก มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ที่นำหลักความคิดการออกแบบเชิงนวัตกรรม หรือ Design Thinking มาประยุกต์ใช้และผสมผสาน กลับหลักทางจิตวิทยา เพื่อให้เราได้ทดลอง “ออกแบบ” แผนชีวิต ที่สามารถลงมือทำได้จริง

📌 วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม เวลา 19:00 น. - 21:00 น.

🔴 FB Live at : School of Architecture, Art, and Design

📢 ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมปฐมนิเทศ แบบออนไลน์ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 11....
21/07/2021

📢 ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมปฐมนิเทศ แบบออนไลน์ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น.

📢 ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมปฐมนิเทศ แบบออนไลน์ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น.

Photos from KMITL Student Life's post
06/07/2021

Photos from KMITL Student Life's post

04/07/2021

จาก ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 27

💉 อนุญาตให้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าทำงานวิจัยในสถามันช่วง COVID-19 ภายใต้การอนุมัติของส่วนงานวิชาการ โดย ต้อง ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด แล้วเท่านั้น

📲 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนงานวิชาการของคณะ
_____________________________

🔸นักศึกษา ลงทะเบียนเข้ารับฉีดวัคซีน COVID-19 ฟรี💉 ผ่านทาง https://co-vaccine.kmitl.ac.th/
_____________________________
#kmitl #สจล #ทีมลาดกระบัง

02/07/2021

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 27
เรื่อง แนวทางการอนุญาตให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในสถาบัน
_____________________________
#kmitl #สจล #ทีมลาดกระบัง

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 26 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานและการดําเนินการของสถาบ...
24/06/2021

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 26
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานและการดําเนินการของสถาบัน หลังวันที่ 30 มิถุนายน 2564

วันศุกร์ที่ 18 มิย. เวลา 14.00-17.00 ขอเชิญผู้ที่สนใจนะครับ
15/06/2021

วันศุกร์ที่ 18 มิย. เวลา 14.00-17.00 ขอเชิญผู้ที่สนใจนะครับ

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยาย
ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ” โดย ศ.ดร. พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.๐๐ - 17.๐๐ น. (แบบ Online ผ่านโปรแกรม zoom)
ลงทะเบียนได้ทาง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesYGOUzOrsUYFz_CNAg0il79evmmfprqmdv8cGxqSOnRip5w/viewform

ป.โท นิเทศศิลป์ ลาดกระบัง ขยายเวลาปิดรับสมัครถึง 29 มิย. 64 ครับ
14/06/2021

ป.โท นิเทศศิลป์ ลาดกระบัง ขยายเวลาปิดรับสมัครถึง 29 มิย. 64 ครับ

ป.โท นิเทศศิลป์ ลาดกระบัง ขยายเวลาปิดรับสมัครถึง 29 มิย. 64 ครับ !
หลักสูตรเสาร์ อาทิตย์ที่รวมศาสตร์ทั้ง 3 สาขา (ภาพยนตร์ ภาพถ่าย และออกแบบกราฟฟิก) ไว้ด้วยกัน
.
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักสูตร ค่าธรรมเนียม และการรับสมัคร
https://www.arch.kmitl.ac.th/communication-…/m-digitalmedia/
.
FAQs
1. ค่าเทอมเท่าไหร่?
“เทอมละ 40,000 บาท”
.
2. เรียนเกี่ยวกับอะไร?
"เป็นการรวมศาสตร์ทั้งภาพยนตร์ ภาพถ่าย และการออกแบบกราฟฟิก สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเลือกวิชาเลือกและวิทยานิพนธ์ตามสายงานที่ตัวเองสนใจได้"
.
3. รับสมัครช่วงไหน?
“ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/master/explore
ก่อน 29 มิย. 64 ครับ”
.
4. รับกี่คน/ ปี?
“ปีละ 10 คนทั้งแผน ก และ ข”
.
5. ใช้อะไรบ้างในการสมัคร?
“โครงร่างการวิจัยความยาว 1-2 หน้ากระดาษ A4, แฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร, เรียงความถึงเหตุผลในการเข้าศึกษาต่อ 1 หน้ากระดาษ A4, จดหมายรับรองจากอาจารย์หรือหัวหน้างาน 2 ฉบับ, Transcript, สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 1 รูป”
.
6. เรียนทุกวันอะไร?
“หลักสูตรนี้เรียนทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 09.00-16.30 น.”
.
7. เปิดเทอมเมื่อไหร่?
“ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

02/06/2021

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยาย
ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ” โดย ศ.ดร. พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.๐๐ - 17.๐๐ น. (แบบ Online ผ่านโปรแกรม zoom)
ลงทะเบียนได้ทาง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesYGOUzOrsUYFz_CNAg0il79evmmfprqmdv8cGxqSOnRip5w/viewform

01/06/2021

🌏 Sufficiency economy philosophy ไม่ใช่เพียงเศรษฐกิจทางเลือก แต่คือ ทางรอดแห่งอนาคตที่ยั่งยืน 🦋

คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ
ขอชวนทุกท่านร่วมฟังเสวนาออนไลน์

💬 บทบาทสถาปนิก กับการนำ UN’s SDGs สู่ภาคปฏิบัติ
💬 แนวคิด Biosphere Design การออกแบบพื้นที่ชีวิตที่มีหลักการมาจาก หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยวิทยากรพิเศษ สถาปนิกนักสร้างสรรค์ด้วยการลงมือทำ

🌟 ผศ. พิเชฐ โสวิทยสกุล
อดีตคณบดี และ
🌟 รศ. วรวรรณ โรจนไพบูลย์
อดีตรองคณบดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

ดำเนินการเสวนาโดย
🔆 ผศ.ดร. อันธิกา สวัสดิ์ศรี
คณบดี คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล.

🔴 FB Live : School of Architecture, Art, and Design
🔵 วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 19:00 น. - 20:00 น.
https://www.facebook.com/archkmitl/

27/05/2021

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 25
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินการของสถาบัน หลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
____________________________
#ทีมลาดกระบัง #สจล #kmitl

20/05/2021

📣 CARAS เรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมงานอบรมออนไลน์ “AKU Research Academy”

หัวข้อ: AKU สู้ SCOPUS

วิทยากร:
• 13.00- 14.30น. ศ. เกียรติคุณ ดร. งามผ่อง คงคาทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• 14.30-16.00น. รศ.ดร. ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม๋

📅 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
🕖 เวลา 13.00 – 16.00 น.

*รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 50 ท่านคะ อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
.
🖊 สนใจลงทะเบียนได้ที่
https://forms.gle/phjkjLBA5cn3dP6z9

📣 Google meet link เข้าร่วมอบรมในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
https://meet.google.com/csp-qwrq-tod

🖊 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 942 8960-3 ต่อ 102
Inbox FB: https://web.facebook.com/AKUcaras
จัดโดย ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (CARAS)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564รับสมัครตั้งแต่วั...
26/04/2021

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2564
ทาง www.reg.kmitl.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2564
ทาง www.reg.kmitl.ac.th

Photos from สำนักทะเบียนและประมวลผล สจล.'s post
22/04/2021

Photos from สำนักทะเบียนและประมวลผล สจล.'s post

20/04/2021

📣 ประสบการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนัก เมื่อสถาปนิกมือหนึ่ง 2 คน สองยุคสมัย แต่ระดับตำนานมาอยู่บนเวทีเดียวกัน
🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง
เชิญฟังเสวนาประสบการณ์วิชาชีพ วิธีคิด และ ชีวิต ของสองสถาปนิกมืออาชีพ ที่จะช่วยให้ทุกคน ทุกวิชาชีพเรียนรู้ และ รู้รอดในช่วงสภาวะที่ไม่ธรรมดาเช่นนี้

🌟 คุณนิธิ สถาปิตานนท์
สถาปนิกระดับตำนานของประเทศไทย
หนึ่งในกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนวงการสถาปัตยกรรมร่วมสมัยของประเทศมาเกือบครึ่งศตวรรษ ผู้ก่อตั้งบริษัทสถาปนิก 49 (A49) บริษัทสถาปนิกที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของประเทศไทย และ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบร่วมสมัย) ประจำปี พ.ศ. 2544 ซึ่งยังได้รับรางวัลในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมอีกมากมาย

“งานของสถาปนิกมีเกียรติน่าภาคภูมิใจตรงที่งานของเราไม่ได้ทำเพื่อวันนี้และพรุ่งนี้เท่านั้น แต่เป็นสิ่งก่อสร้างที่จะอยู่บนโลกใบนี้ไปอีกเป็นร้อยๆ ปี ถ้างานของเราดีมีคุณภาพก็จะมีคนมาอนุรักษ์ต่อไปอีก แม้ว่าเราจะตายไปแล้ว แต่งานของเราก็ยังอยู่ไปอีกเป็นพันปี”

🌟 คุณจีรเวช หงสกุล
สถาปนิกศิษย์เก่าของสถาปัตย์ลาดกระบัง ผู้ริเริ่มนำแนวคิดของบริบทสภาพแวดล้อมมาผสานกับอาคารสถาปัตยกรรมยุคโมเดิร์น ได้อย่างลงตัว ผ่านชื่อบริษัท Integrating Design Into Nature หรือ IDIN Architects
ผู้คว้ารางวัลออกแบบสถาปัตยกรรมระดับนานาชาติมากมาย อาทิ Winner: Excellent Communications Design Retail Architecture ของ German Design Award 2018, Winner of AMERICAN ARCHITECTURE PRIZE 2017 สาขา Architectural Design / Residential Architecture, Dezeen Award 2020, Winner of THE PLAN AWARD 2020 in Hospitality categories เป็นต้น

“สถาปัตยกรรมที่ดีในมุมของผม คือการสร้าง space ที่ทำให้คนใช้งานแล้วรู้สึกมีความสุข สถาปัตยกรรมที่ดีจะสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนๆ หนึ่งได้เลยนะ แล้วก็ไม่ได้มีผลแค่ scale บ้าน แต่ยังสามารถขยายไปสู่ scale เมือง พอมันเปลี่ยนหนึ่งคนได้แล้ว มันเปลี่ยนคนอีกหลายๆ คนได้ และใหญ่ขึ้นจนสามารถเปลี่ยนเป็นระดับมหภาคนั่นก็คือเมืองและคุณภาพชีวิตที่ดี ผมคิดว่างานสถาปัตยกรรมคือบทสรุปของ Culture ครับ ”

📌 ศุกร์ที่ 23 เมย. นี้ เวลา 9:00 น.
https://m.facebook.com/archkmitl
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/M43Y38xLRVH7Dd4W7

19/04/2021

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ รศ.สุรพล สุวรรณ (อาจารย์ตี้) อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้เป็นที่รักและเคารพยิ่ง กับการจากไปอย่างสงบ ขอให้ท่านจงไปสู่สุคติในสัมปรายภพ

15/04/2021

ประกาศ!!! นักศึกษาสามารถประเมินการสอนของอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2563/2 ได้ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. – 7 พ.ค. 2564 ทาง www. reg.kmitl.ac.th

Evaluation of lecturers in Academic Year 2/2020 is available at www.reg.kmitl.ac.th from 12 April to 7 May 2021.

08/04/2021

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอนและการใช้พื้นที่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี...
07/04/2021

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2564
สมัครทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2564
สมัครทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission

Photos from School of Architecture, Art, and Design - KMITL's post
27/03/2021

Photos from School of Architecture, Art, and Design - KMITL's post

Photos from Art Auctions for KMC Hospital's post
20/03/2021

Photos from Art Auctions for KMC Hospital's post

13/03/2021

หลักสูตรปี 2564
ป.โท นิเทศศิลป์ ลาดกระบัง (เรียนเสาร์ อาทิตย์) หลักสูตรที่รวมศาสตร์ทั้ง 3 สาขา (ภาพยนตร์ ภาพถ่าย และออกแบบกราฟฟิก) ไว้ด้วยกัน
.
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักสูตร ค่าธรรมเนียม และการรับสมัคร
https://www.arch.kmitl.ac.th/communication-…/m-digitalmedia/
.
FAQs
1. ค่าเทอมเท่าไหร่?
“เทอมละ 40,000 บาท”
.
2. เรียนเกี่ยวกับอะไร?
"เป็นการรวมศาสตร์ทั้งภาพยนตร์ ภาพถ่าย และการออกแบบกราฟฟิก สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเลือกวิชาเลือกและวิทยานิพนธ์ตามสายงานที่ตัวเองสนใจได้"
.
3. รับสมัครช่วงไหน?
“เริ่มรับสมัครประมาณเดือน มิย. 2564”
.
4. รับกี่คน/ ปี?
“ปีละ 10 คนทั้งแผน ก และ ข”
.
5. ใช้อะไรบ้างในการสมัคร?
“โครงร่างการวิจัยความยาว 1-2 หน้ากระดาษ A4, แฟ้มสะสมผลงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร, เรียงความถึงเหตุผลในการเข้าศึกษาต่อ 1 หน้ากระดาษ A4, จดหมายรับรองจากอาจารย์หรือหัวหน้างาน 2 ฉบับ, Transcript, สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 1 รูป”
.
6. เรียนทุกวันอะไร?
“หลักสูตรนี้เรียนทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 09.00-16.30 น.”
.
7. เปิดเทอมเมื่อไหร่?
“ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม”

Photos from Art Auctions for KMC Hospital's post
12/03/2021

Photos from Art Auctions for KMC Hospital's post

Photos from School of Architecture, Art, and Design - KMITL's post
24/02/2021

Photos from School of Architecture, Art, and Design - KMITL's post

06/02/2021

📌 *** ขยายเวลาถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564
GRADUATE INTEGRITY GI12
The Next Norm for Art and Design
โครงการประชุมวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 12
.
วิถีทางของงานศิลปะและการออกแบบ
รูปแบบจะเปลี่ยนไปอย่างไร เพราะ Covid-19
.
ประกาศรับบทความ
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 8 กุมภาพันธ์ 2564
.
ส่งบทความมาที่ Email : [email protected]
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-329-8000 ต่อ 3552
มือถือ 089-812-0164
.
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความได้ที่
http://bit.ly/gi12kmitl

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภาคเรียนที่ 2/2563
02/02/2021

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภาคเรียนที่ 2/2563

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

#ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่2/2563
#ยกเว้นค่าปรับชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด ‼

🔸หมายเหตุ นักศึกษาทุกชั้นปี (ป.ตรี/โท/เอก) สามารถพิมพ์ใบแจ้งชําระเงินจากระบบ แล้วนําไปยื่นชําระเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร (หรือในนักศึกษาระดับป.ตรี สแกนบาร์โค้ดผ่านแอพธนาคาร) โดยไม่มีค่าปรับชำระเงินล่าช้า จนถึงวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
____________________________________________
#kmitl #ทีมลาดกระบัง #สจล

Photos from School of Architecture, Art, and Design - KMITL's post
31/01/2021

Photos from School of Architecture, Art, and Design - KMITL's post

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 14เรื่อง การปฏิบัติงานและการดำเนินการสำหรับการเรียนก...
29/01/2021

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 14
เรื่อง การปฏิบัติงานและการดำเนินการสำหรับการเรียนการสอน หลังวันที่ 31 มกราคม 2564

ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา GI 12: The Next Norm for Art and Design23 เมษายน 2564
15/01/2021

ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
GI 12: The Next Norm for Art and Design
23 เมษายน 2564

07/01/2021
Faculty of Architecture, KMITL
06/01/2021

Faculty of Architecture, KMITL

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการใช้สถานที่ภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มีผลตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 หรือ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ คณะฯ จะจัดกิจกรรม Live เพื่อตอบข้อสงสัยและรับฟังปัญหา เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการใช้สถานที่ภายในคณะสถาปัตย์ สำหรับ นักศึกษา และ บุคลากร ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม นี้ เวลา 17.00-19.00 น.

ระหว่างนี้ ทุกคนสามารถส่งข้อคำถาม หรือ ฝากข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในคอมเม้นต์ใต้ประกาศนี้

ขอขอบคุณล่วงหน้าในความร่วมมือครั้งนี้

Faculty of Architecture, KMITL
05/01/2021

Faculty of Architecture, KMITL

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการใช้สถานที่ภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มีผลตั้งแต่ วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 หรือ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ คณะฯ จะจัดกิจกรรม Live เพื่อตอบข้อสงสัยและรับฟังปัญหา เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการใช้สถานที่ภายในคณะสถาปัตย์ สำหรับ นักศึกษา และ บุคลากร ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม นี้ เวลา 17.00-19.00 น.

ระหว่างนี้ ทุกคนสามารถส่งข้อคำถาม หรือ ฝากข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในคอมเม้นต์ใต้ประกาศนี้

ขอขอบคุณล่วงหน้าในความร่วมมือครั้งนี้

ที่อยู่

1 Soi Chalongkrung Ladkrabang
Bangkok
10520

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ บัณฑิตศึกษา สถาปัตย์ลาดกระบผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง บัณฑิตศึกษา สถาปัตย์ลาดกระบ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาต​ใช้​พื้นที่​ ขายโต๊ะเขียนแบบครบชุด สภาพดี 5000บาท inboxมานะครับ