โลจิสติกส์ ป.ตรี ม.ราม

โลจิสติกส์ ป.ตรี ม.ราม โลจิสติกส์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(1)

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศผลสอบ ACC1101 (การบัญชีขั้นต้น 1) รุ่นที่ 2นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์โครงการฯ ค่ะhttp:/...
02/11/2020

ประกาศผลสอบ ACC1101 (การบัญชีขั้นต้น 1) รุ่นที่ 2

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์โครงการฯ ค่ะ
http://www.bbalogistics.ru.ac.th/acc1101-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99-1-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%97/

สุขสันต์วันเกิดสำหรับคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนนี้ ขอให้ทุกคนมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง และเรียนได้เกรด A นะคะ
02/11/2020

สุขสันต์วันเกิดสำหรับคนที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนนี้ ขอให้ทุกคนมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง และเรียนได้เกรด A นะคะ

ห้องเรียนป.ตรี โลจิสจิกส์ รุ่น 1 Sec.1 เรียนสนุกและได้ความรู้
30/10/2020

ห้องเรียนป.ตรี โลจิสจิกส์ รุ่น 1 Sec.1 เรียนสนุกและได้ความรู้

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างโครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจ...
29/10/2020

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างโครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กับบริษัทดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ นายเควิน สจ๊วต เบอร์เรล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมมือทางด้านวิชาการและสนับสนุนการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน เพื่อสนับสนุนการศึกษา และเพื่อให้บุคลากรของหลักสูตรฯ ได้พัฒนาความรู้ทักษะ ร่วมกันในการฝึกประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดองค์ความรู้จากสถานการณ์จริง โดยหน่วยงานทั้งสองจะมีการบูรณาการทำงานเข้าด้วยกัน มุ่งสร้างบัณฑิตและมหาบัณฑิตนักปฏิบัติ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจต่อไป

28/10/2020
Logistics and Supply Chain Management RU ร่วมลงนาม MOU บริษัท DHL Supply Chain (Thailand)

BBA/MBA Logistics and Supply Chain Management มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ก...
27/10/2020

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กับ บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด

#ลงนามความร่วมมือ
>>> ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ นายเควิน สจ๊วต เบอร์เรล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์ ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญมา ชัยเสถียรทรัพย์ กรรการและรองประธานเจ้าหน้าทที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด คณะผู้บริหาร ม.ร. เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร
>>> การลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างโครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กับบริษัทดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อร่วมมือทางด้านวิชาการและสนับสนุนการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน เพื่อสนับสนุนการศึกษา และเพื่อให้บุคลากรของหลักสูตรฯ ได้พัฒนาความรู้ทักษะ ร่วมกันในการฝึกประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดองค์ความรู้จากสถานการณ์จริง โดยหน่วยงานทั้งสองจะมีการบูรณาการทำงานเข้าด้วยกัน มุ่งสร้างบัณฑิตและมหาบัณฑิตนักปฏิบัติ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจต่อไป

ประกาศหมดสิทธิ์สอบวิชา POL1101 (การเมืองการปกครองไทย) รุ่นที่ 2นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์โครง...
26/10/2020

ประกาศหมดสิทธิ์สอบวิชา POL1101 (การเมืองการปกครองไทย) รุ่นที่ 2

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์โครงการฯ ค่ะ
http://www.bbalogistics.ru.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2-p/

ประกาศหมดสิทธิ์สอบวิชา FIN2101 (การเงินธุรกิจ) รุ่นที่ 1นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์โครงการฯ ค่...
26/10/2020

ประกาศหมดสิทธิ์สอบวิชา FIN2101 (การเงินธุรกิจ) รุ่นที่ 1

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์โครงการฯ ค่ะ
http://www.bbalogistics.ru.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2-f/

26/10/2020
Prachachat - ประชาชาติ

Prachachat - ประชาชาติ

ธุรกิจพอดีคำ Special EP จะพาไปเรียนรู้เทคนิคการบริหารคนในองค์กร
จากผู้บริหารชื่อดังอย่าง
.
รวิศ หาญอุสาหะ ผู้คืนชีวิตให้ “ศรีจันทร์”
แบรนด์เครื่องสำอางอายุกว่า 70 ปี
.
สุพจน์ ธีรวัฒนชัย ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง
โรงเบียร์เยอรมันแห่งเดียวในประเทศไทย
.
กวิน นิทัศนจารุกุล เจ้าของ Ottori wash&dry
ธุรกิจร้านสะดวกซักเบอร์ 1ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย
.
ชมธุรกิจพอดีคำ The Weekly ย้อนหลัง
EP.01 : https://bit.ly/3iQMsDl
EP.02 : https://bit.ly/3k1nJNA
EP.03 : https://bit.ly/33fyOUs
EP.04 : https://bit.ly/3jbcrpY
EP.05 : https://bit.ly/30wTwPp
EP.06 : https://bit.ly/3iQHZ3x
EP.07 : https://bit.ly/34orPu8
.
ติดตามรายการ #ธุรกิจพอดีคำTheWeekly
ออกอากาศทุกวันเสาร์ 10:00 น.
ที่เพจ Matichon Weekly - มติชนสุดสัปดาห์/ 8 บรรทัดครึ่ง
และช่องทางอื่นในเครือมติชน
.
#ธุรกิจพอดีคำ #มติชนสุดสัปดาห์ #8บรรทัดครึ่ง
#Feed #ข่าวสด #มติชนออนไลน์ #ประชาชาติธุรกิจ #เส้นทางเศรษฐี

โลจิสติกส์ ป.ตรี ม.ราม's cover photo
25/10/2020

โลจิสติกส์ ป.ตรี ม.ราม's cover photo

#โลจิสติกส์ ป.ตรี ม.ราม ฝากแชร์ ฝากประชาสัมพันธ์ 📣📣 เปิดรับสมัคร วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 6 ✈️🚛🚉🚢MBA Logistics and Supply C...
25/10/2020

#โลจิสติกส์ ป.ตรี ม.ราม ฝากแชร์ ฝากประชาสัมพันธ์
📣📣 เปิดรับสมัคร วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 6 ✈️🚛🚉🚢
MBA Logistics and Supply Chain Management
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา
#มาสมัครเรียนกันเยอะๆนะคะ

กรอกใบสมัครออนไลน์แล้ว อย่าลืมเตรียมเอกสารประกอบการสมัครมายื่นด้วยนะคะ

--------------------------------------------------------------------
📣📣 เปิดรับสมัคร วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 6 ✈️🚛🚉🚢

MBA Logistics and Supply Chain Management
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
>>> วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 6 🚨🚨รับจำนวนจำกัด🚨🚨> www.mbalogistics.ru.ac.th/regis-bangna/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> www.mbalogistics.ru.ac.th/?page_id=531

--------------------------------------------------------------------
📨ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม📨

สำนักงานโครงการฯ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 ห้อง 502
☎️ : 02-3108235 , 086-3367330 , 086-3367334 , 086-3741116

www.mbalogistics.ru.ac.th
FB : MBA Logistics and Supply Chain Management
Line : @mbalogistics_ru
--------------------------------------------------------------------

อย่ารอช้า อย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านไป มาสร้างอนาคตกับเราได้ที่ MBA Logistics and Supply Chain Management มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรามั่นใจในความเป็น "โลจิสติกส์"

Logistics2day
25/10/2020
Logistics2day

Logistics2day

ดับบลิวเอชเอ’ หนุนลงทุน ‘อีอีซี’ ผุด อีคอมเมิร์ซพาร์ค แห่งแรกในไทย
#Logistics2day #News #Logistics #โลจิสติกส์

กำหนดการสอบแก้อักษร I วิชา HRM2101 (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) รุ่นที่ 1นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไ...
22/10/2020

กำหนดการสอบแก้อักษร I วิชา HRM2101 (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) รุ่นที่ 1

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์โครงการฯ ค่ะ
http://www.bbalogistics.ru.ac.th/%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a3-i-%e0%b8%a7%e0%b8%b4-7/

ประกาศผลสอบวิชา HRM2101 (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) รุ่นที่ 1นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์โครงการฯ...
22/10/2020

ประกาศผลสอบวิชา HRM2101 (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) รุ่นที่ 1

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์โครงการฯ ค่ะ
http://www.bbalogistics.ru.ac.th/hrm2101-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a9/

สนามบินสุวรรณภูมิ รับนักท่องเที่ยวจีนกลุ่ม STV กรุ๊ปแรกเข้าไทย
21/10/2020
สนามบินสุวรรณภูมิ รับนักท่องเที่ยวจีนกลุ่ม STV กรุ๊ปแรกเข้าไทย

สนามบินสุวรรณภูมิ รับนักท่องเที่ยวจีนกลุ่ม STV กรุ๊ปแรกเข้าไทย

นักท่องเที่ยวจีนแบบ STV กลุ่มแรกเข้าไทยแล้ว ด้านสนามบินสุวรรณภูมิมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ตามมาตรการค...

หลานตัวน้อยของป.ตรี​ โลจิสติกส์​ ม.ราม​ มาเยี่ยมโครงการฯ
20/10/2020

หลานตัวน้อยของป.ตรี​ โลจิสติกส์​ ม.ราม​ มาเยี่ยมโครงการฯ

โควิดดัน“ฟู้ดดีลิเวอรี”ไทยบูม ร้านแห่สมัคร 2 หมื่นรายต่อสัปดาห์
19/10/2020
โควิดดัน“ฟู้ดดีลิเวอรี”ไทยบูม ร้านแห่สมัคร 2 หมื่นรายต่อสัปดาห์

โควิดดัน“ฟู้ดดีลิเวอรี”ไทยบูม ร้านแห่สมัคร 2 หมื่นรายต่อสัปดาห์

ฟู้ดดีลิเวอรีไทยบูม เผยช่วงล็อกดาวน์ร้านอาหารแห่สมัครร่วมใช้งานผ่านแพลตฟอร์ตดังกว่า 2 หมื่นรายต่อสัปดา.....

“BEST Express”จัดแคมเปญ”BEST Family” – logistics2day ส่งพัสดุ เอกสารด่วนระหว่างประเทศ ให้บริการขนส่งทางเรือ ขนส
16/10/2020
“BEST Express”จัดแคมเปญ”BEST Family” – logistics2day ส่งพัสดุ เอกสารด่วนระหว่างประเทศ ให้บริการขนส่งทางเรือ ขนส

“BEST Express”จัดแคมเปญ”BEST Family” – logistics2day ส่งพัสดุ เอกสารด่วนระหว่างประเทศ ให้บริการขนส่งทางเรือ ขนส

บันทึกชื่อ, อีเมล และชื่อเว็บไซต์ของฉันบนเบราว์เซอร์นี้ สำหรับการแสดงความเห็นครั้งถัดไป

https://www.prachachat.net/world-news/news-536563
15/10/2020
สิงคโปร์แอร์ไลน์ เปิดโมเดลธุรกิจร้านอาหารบนเครื่องบิน

https://www.prachachat.net/world-news/news-536563

สิงคโปร์แอร์ไลน์เป็นหนึ่งในสายการบินจำนวนมากที่พยายามหารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อชดเชยรายได้ที่หายไปช่ว....

MBA Logistics and Supply Chain Management
15/10/2020

MBA Logistics and Supply Chain Management

อย่ารอช้า รับจำนวนจำกัดนะคะ
--------------------------------------------------------------
📣📣 เปิดรับสมัคร วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 6 ✈️🚛🚉🚢

MBA Logistics and Supply Chain Management
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
>>> วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 6 🚨🚨รับจำนวนจำกัด🚨🚨> www.mbalogistics.ru.ac.th/regis-bangna/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> www.mbalogistics.ru.ac.th/?page_id=531

--------------------------------------------------------------------
📨ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม📨

สำนักงานโครงการฯ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 ห้อง 502
☎️ : 02-3108235 , 086-3367330 , 086-3367334 , 086-3741116

www.mbalogistics.ru.ac.th
FB : MBA Logistics and Supply Chain Management
Line : @mbalogistics_ru
--------------------------------------------------------------------

อย่ารอช้า อย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านไป มาสร้างอนาคตกับเราได้ที่ MBA Logistics and Supply Chain Management มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรามั่นใจในความเป็น "โลจิสติกส์"

กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน (งวดที่ 2) รุ่นที่ 2นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์โครงการฯ ค่ะhttp://www...
09/10/2020

กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน (งวดที่ 2) รุ่นที่ 2

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์โครงการฯ ค่ะ
http://www.bbalogistics.ru.ac.th/%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5-2/

กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน (งวดที่ 4) รุ่นที่ 1นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์โครงกาณน ค่ะhttp://www...
09/10/2020

กำหนดการชำระค่าลงทะเบียน (งวดที่ 4) รุ่นที่ 1

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์โครงกาณน ค่ะ
http://www.bbalogistics.ru.ac.th/%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5/

MBA Logistics and Supply Chain Management
08/10/2020

MBA Logistics and Supply Chain Management

อาจารย์ประจำหลักสูตรโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ งานประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพานทอง จ.ชลบุรี

ได้รับความสนใจจากหลายท่าน ไม่ว่าจะทำงานในสายอาชีพไหนก็สามารถเรียนโลจิสติกส์ได้ เพราะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกสายงานอาชีพ ท่านใดสนใจเรียนโลจิสติกส์สามารถติดต่อได้เลยนะคะ

ป.โท​ บางนา​ เปิดรับสมัคร​ รุ่น​ 6​ อยู่​นะคะ
07/10/2020

ป.โท​ บางนา​ เปิดรับสมัคร​ รุ่น​ 6​ อยู่​นะคะ

📣📣 เปิดรับสมัคร วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 6 ✈️🚛🚉🚢

MBA Logistics and Supply Chain Management
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
>>> วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 6 🚨🚨รับจำนวนจำกัด🚨🚨> www.mbalogistics.ru.ac.th/regis-bangna/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> www.mbalogistics.ru.ac.th/?page_id=531

--------------------------------------------------------------------
📨ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม📨

สำนักงานโครงการฯ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 ห้อง 502
☎️ : 02-3108235 , 086-3367330 , 086-3367334 , 086-3741116

www.mbalogistics.ru.ac.th
FB : MBA Logistics and Supply Chain Management
Line : @mbalogistics_ru
--------------------------------------------------------------------

อย่ารอช้า อย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านไป มาสร้างอนาคตกับเราได้ที่ MBA Logistics and Supply Chain Management มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรามั่นใจในความเป็น "โลจิสติกส์"

เฟซบุ๊ก ทุ่ม 40 ล้านบาท ผุดโครงการช่วย SME ไทย
07/10/2020
เฟซบุ๊ก ทุ่ม 40 ล้านบาท ผุดโครงการช่วย SME ไทย

เฟซบุ๊ก ทุ่ม 40 ล้านบาท ผุดโครงการช่วย SME ไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด เฟซบุ๊ก ประเทศไทย ได้ส่งอีเมล์ถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยมีข้อความระบุว่า ".....

Smart SME
04/10/2020

Smart SME

6 กลุ่มบุคคลที่ได้รับอนุญาตเดินทางเข้าประเทศไทย

กำหนดการสอบแก้อักษร I วิชา MTH1003 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน) รุ่นที่ 2นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์โคร...
02/10/2020

กำหนดการสอบแก้อักษร I วิชา MTH1003 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน) รุ่นที่ 2

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์โครงการฯ ค่ะ
http://www.bbalogistics.ru.ac.th/%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a3-i-%e0%b8%a7%e0%b8%b4-6/

ประกาศผลสอบวิชา MTH1003 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน) รุ่นที่ 2นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์โครงการฯ ค่ะht...
02/10/2020

ประกาศผลสอบวิชา MTH1003 (คณิตศาสตร์พื้นฐาน) รุ่นที่ 2

นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์โครงการฯ ค่ะ
http://www.bbalogistics.ru.ac.th/mth1003-%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99/

สุขสันต์วันเกิดสำหรับคนที่เกิดในเดือนตุลาคมนี้ ขอให้ทุกคนมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง และเรียนได้เกรด A นะคะ
02/10/2020

สุขสันต์วันเกิดสำหรับคนที่เกิดในเดือนตุลาคมนี้ ขอให้ทุกคนมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง และเรียนได้เกรด A นะคะ

ป.โท โลจิสติกส์ วิทยาเขตบางนา (เรียนที่ ม.ราม2) เปิดรับสมัครอยู่นะคะ
01/10/2020

ป.โท โลจิสติกส์ วิทยาเขตบางนา (เรียนที่ ม.ราม2) เปิดรับสมัครอยู่นะคะ

หลายคนมักกังวล หากไม่มีประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์เลยจะสมัครเรียนได้ไหม?

ถึงแม้จะไม่มีประสบการณ์ด้านนี้ หรือแม้จบจากสาขาอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านโลจิสติกส์ ก็สามารถสมัครเรียนได้ค่ะ ทางโครงการฯ ยินดีรับผู้ที่จบปริญญาตรีที่มีความสนใจทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทุกท่านค่ะ
------------------------------------------------------------------------
📣📣 เปิดรับสมัคร วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 6 ✈️🚛🚉🚢

MBA Logistics and Supply Chain Management
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
>>> วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 6 🚨🚨รับจำนวนจำกัด🚨🚨> www.mbalogistics.ru.ac.th/regis-bangna/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >> www.mbalogistics.ru.ac.th/?page_id=531

--------------------------------------------------------------------
📨ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม📨

สำนักงานโครงการฯ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5 ห้อง 502
☎️ : 02-3108235 , 086-3367330 , 086-3367334 , 086-3741116

www.mbalogistics.ru.ac.th
FB : MBA Logistics and Supply Chain Management
Line : @mbalogistics_ru
--------------------------------------------------------------------

อย่ารอช้า อย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านไป มาสร้างอนาคตกับเราได้ที่ MBA Logistics and Supply Chain Management มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรามั่นใจในความเป็น "โลจิสติกส์"

MBA Logistics and Supply Chain Management
30/09/2020

MBA Logistics and Supply Chain Management

สอบวัดคุณสมบัติของคุณนัฎฐิกานต์หรือน้องแพรว ลูกศิษย์นักศึกษาปริญญาเอกของ ศ.ดร.ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์ ประธานโครงการ BBA/MBA Logistics and Supply Chain Management

หากท่านใดจบปริญญาโทแล้วสนใจเรียนต่อปริญญาเอก ศ.ดร.ปิยะฉัตร ในฐานะผู้อำนวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำเต็มที่ค่ะ โดยเฉพาะลูกศิษย์ปริญญาโท โลจิสติกส์ของเรา

ที่อยู่


เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 19:00
พฤหัสบดี 09:00 - 19:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 19:00
อาทิตย์ 09:00 - 19:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โลจิสติกส์ ป.ตรี ม.รามผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โลจิสติกส์ ป.ตรี ม.ราม:

วิดีโอทั้งหมด

โลจิสติกส์ ป.ตรี ม.ราม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ติดตามข่าวสารต่างๆ

WWW : http://www.bbalogistics.ru.ac.th/

Facebook : โลจิสติกส์ ป.ตรี ม.ราม

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

รับสมัคร ทีมชิปปิ้งเพิ่มค่ะ ถ้าใครมีเพื่อนๆคนไหนที่สนใจแนะนำมาสมัครกันได้นะคะ ถ้าผ่านโปรได้รับ 3,000 บาทค่ะ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ หน้าที่หลักที่ต้องรับผิดชอบ : • ตรวจสอบและคอนโทล ขั้นตอนการดำเนินพิธีการศุลกากรของเซอร์วิสชิปปิ้งของเรา • ทำให้แน่ใจว่างานที่ได้รับมอบหมายของทีม และขั้นตอนการปฎิบัติงานนั้นเป็นไปตามกระบวนการของกรมศุลฯ และตรงตามความต้องการของลูกค้า • จัดทำข้อมูลเอกสารพิธีการนำเข้า – ส่งออกและเรื่องสิทธิประโยชน์ (เขตปลอดภาษี / BOI /สุทธินำกลับ/ชดเชยอากร) • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เพื่อที่จะดำเนินงานตามขั้นตอนของการเคลียร์ของ • เมื่อเกิดปัญหาสามารถเจรจา ต่อรอง กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ • ติดต่อ ประสานงาน กับเจ้าหน้าที่จากกรมศุลฯ ลูกค้า บริษัทขนส่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการระบุพิกัด HSCODE ภาษีอากร และพิธีการที่เกี่ยวข้อง • งานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติของผู้สมัคร: • เพศ ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย ช่วง อายุ 30-40 ปี • จบปริญญาตรีหรือปริญญาสาขาโลจิสติกส์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปใน บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับ โลจิสติกส์ ในตำแหน่ง “ ผู้เชี่ยวชาญด้านศุลกากร / ผู้เชี่ยวชาญด้านHS Code” หรือตำแหน่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • มีความรู้เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและขั้นตอนการนำเข้าและส่งออกโดยเฉพาะ "HS Code / ภาษี" • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ TIFFA • มีความสามารและความใส่ใจรายละเอียดในการทำงาน Operations Staff -Ocean Import&Export - Customs Brokerage Key Accountabilities: • Monitoring and controlling in-house customs clearance services. • Ensuring that team assignments and operational procedures effectively comply with the Customs Department's regulations and meet customer's requirements. • Handle daily import-export documents of customs formalities and determining tariffs (in Tax Free Zone/BOI/General zone) • Closely work and coordinate with superiors to conduct of company's customs clearance procedure and policy • Negotiate effectively clearance procedures upon crucial issues with shipping agents and local authorities. • Interact with contractors, shipping agents, warehouse operation staff, transportation agencies and other related parties to appropriately discuss and negotiate Harmonize Codes, Tariff Tax, Customs rules and formalities • Other related tasks as assigned Qualifications: • Thai nationality, Age 30-40 years old, Male or Female • Bachelor or Master degree in Logistics, International Business Management, Business Administration or any related field • Min. 3 years of experience in logistics company, as “Customs Specialist / HS code Specialist” or related positions • Strong knowledge about customs process, import-export process, especially "HS code/ Tariff tax" • Strong knowledge about TIFFA system • Organized and hands-on person with great attention to details Oriental Logistics Group (Thailand) Co., Ltd. 43 Thai CC Tower, Room No.158, 15th Floor, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok, Thailand 10120 TAX ID : 0105559007501 (HEAD OFFICE) TEL: +66 (2) 6759339 EXT 33 FAX: +66 (2) 6759897 E-mail: [email protected] Website: www.olc-group.com
โลจิสติกส์🛩🚛⛴
LOGISTICS 😻
Congratulations😊
Logistics☺️
Logistics.
ใครพอมีแนวข้อสอบ SBM4103,SBM2101 พอมีไหมคะ พอดีทำงานไม่ได้เข้าเรียนค่ะ ทีกเเชทได้นะค่ะ🙏🙏
5 คำถาม ที่มี คำตอบ
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ ก็ยังมาสมัครเรียนกันได้นะคะ ------------------------------------------------------------------- 📣📣 เปิดรับสมัคร หัวหมาก รุ่นที่ 1 ✈️🚛🚉🚢 BBA Logistics and Supply Chain Management มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี >>> หัวหมาก รุ่นที่ 1
>>>> แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
http://www.bbalogisticsscm.ru.ac.th/ ฝากประชาสัมพันธ์เว็บไชต์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่นที่ 1 ปริญญาตรี ด้วยนะคะ >>>> อย่าลืมมาสมัครเรียนกันเยอะๆนะคะ......
พรุ่งนี้เปิดรับสมัครเรียนตามปกติแล้วนะคะ!!! #อย่าลืม!..เตรียมเอกสารให้ครบก่อนมาสมัครกันนะคะ