ส่วนนวัตกรรมด้านป้องกันรัก

ส่วนนวัตกรรมด้านป้องกันรัก ส่วนนวัตกรรมด้านการป้องกันรักษาป่า สปฟ.ปม. โทร 02-579-8236
(6)

เปิดเหมือนปกติ

มารู้จักไม้มะค่าแต้กันค่ะ
22/01/2021
มะค่าแต้ สรรพคุณและประโยชน์ของต้นมะค่าแต้ 9 ข้อ !

มารู้จักไม้มะค่าแต้กันค่ะ

มะค่าแต้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Sindora siamensis Teijsm. & Miq. ประโยชน์ต้นมะค่าแต้ สรรพคุณมะค่าแต้ ลักษณะต้นมะค่าแต้ ดอกมะค่าแต้ ใบ...

20/01/2021
คุณสมบัติและประโยชน์ของไม้แต่ละชนิดในที่นี้จะกล่าวถึงคุณสมบัติและประโยชน์ของไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้อแข็งปานกลาง และไม้เนื้อ...
20/01/2021

คุณสมบัติและประโยชน์ของไม้แต่ละชนิด

ในที่นี้จะกล่าวถึงคุณสมบัติและประโยชน์ของไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้อแข็งปานกลาง และไม้เนื้ออ่อน ที่ควรทราบตามลำดับ ดังนี้
1) ไม้เนื้อแข็ง
มีหลายชนิด เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้แดง ซึ่งมีคุณสมบัติและประโยชน์ที่ควรทราบดังต่อไปนี้

1.1) ไม้เต็ง เป็น ต้ไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ขึ้นเป็นหมู่ตามป่าแดดทั่วไปยกเว้นภาคใต้ลักษณะเนื้อไม้เป็นสีน้ำตาลอ่อน เมื่อแรกตัดทิ้งไว้นาน จะเป็นสีน้ำตาลแก่แกมแดง เสี้ยนสับสน เนื้อหยาบ แต่สม่ำเสมอแข็งเหนียวแข็งแรง และทนทานมากแห้งแล้วเลื่อยไสกบตกแต่งได้ยาก น้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 1,040 กิโลกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ทำหมอนรางรถไฟเครื่องมือกสิกรรมโครงสร้างอาคาร เช่น ตง คาน วงกบ ประตูหน้าต่าง โครงหลังคา เสา

1.2) ไม้รัง เป็นต้นไม้ขนาด กลางถึงขนาดใหญ่ ขึ้นเป็นหมู่ตามในป่าแดดทั่วไป ลักษณะเนื้อไม้มีสีน้ำตาลอมเหลือง เสี้ยนสับสน เนื้อหยาบแต่สม่ำเสมอ แข็ง หนัก แข็งแรง และทนทานมาก เลื่อยไสกบตกแต่งค่อนข้างยาก เมื่อแห้งจะมีลักษณะคุณสมบัติคล้ายไม้เต็ง จึงในบางครั้งเรียกว่าไม้เต็งรังน้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ทำเสาและโครงสร้างอาคารต่างๆ ทำหมอนรางรถไฟ ทำเครื่องมือกสิกรรม

1.3) ไม้แดง เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ขึ้นทั่วไปในป่าเบญจพรรณแล้งและชื้น ลักษณะของเนื้อไม้มีสีแดงเรื่อๆ หรือ สีน้ำตาลอมแดง เสี้ยนเป็นลูกคลื่นหรือสับสน เนื้อละเอียดพอประมาณ แข็ง เหนียวแข็งแรงและทนทาน เลื่อยใสกบแต่งได้เรียบร้อยขัดชักเงาได้ดีน้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 960 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรไม้นี้นิยมในการก่อสร้างในส่วนที่ไม่ใช่โครงสร้าง เช่น พื้น วงกบประตูหน้าต่าง ทำเกวียน ทำเรือหนอนรางรถไฟ เครื่องเรือน เครื่องมือกสิกรรม ด้านเครื่องมือ คันชั่ง ไม้แดงนี้ปลวกหรือเพรียงจะไม่ค่อยรบกวน และเป็นไม้ที่ต้านทานไฟในตัวด้วย
ไม้แดง เป็นไม้ที่มีความแข็งมาก ทำให้เวลาเกิดความชื้นหรือร้อน และขยายตัว จะดันจนกำแพงแตกได้ (กรณีเป็นพื้น) หรือ หากไปตีชิด ทำฝ้าเพดาน (ชายคา) ด้านนอกบ้าน ก็จะดันจน เครื่องหลังคา มีปัญหาง่าย ต่างกับไม้สักหรือมะค่า ที่อ่อน/แข็ง แต่ยืดหดตัวน้อยกว่าครับ ยิ่งถ้าเป็น ตะเคียนทองแท้ (ต้องมีรอยมอดป่า) การยืดหดค่อนข้างน้อยมาก ครับ เอาไปทำวงกบละก็ ดีมากเลย
1.4) ไม้ตะเคียนทอง เป็นต้นไม้ใหญ่และสูงมากขึ้นเป็นหมู่ตามป่าดิบชื้นทั่วไป ลักษณะเนื้อไม้มีสีเหลืองหม่นสีน้ำตาลอมเหลืองมักมีเส้นสีขาวหรือเทาขาวผ่าน เสมอ สีที่ผ่านนี้เป็นท่อน้ำมันหรือยาง เสี้ยนมักสับสนเนื้อละเอียดปานกลางแข็ง เหนียว ทนทาน ทนปลวกได้ดี เมื่อนำไปเลื่อย ใสกบตกแต่งและชักเงาได้ดีมาก น้ำหนักโดยเฉลี่ย 750 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ในการก่อสร้างอาคาร ไม้หมอนรางรถไฟ ไม้ชนิดนี้นิยมใช้ทำเรือมาก และยังใช้การได้ดีทุกอย่างที่ต้องการความแข็งแรง เหนียวและทนทาน

1.5) ไม้ตะแบก เป็นต้นไม้สูงใหญ่ตอนโคนมีลักษณะเป็นพู ขึ้นในป่าเบญจพรรณชื้นและแล้งทั่วไป ลักษณะเนื้อไม้สีเทาจนถึงสีน้ำตาลอมเทาเสี้ยนตรงหรือเกือบตรง เนื้อละเอียดปานกลาง เป็นมัน แข็งเหนียว แข็งแรงทนทานดีถ้าใช้ในร่มไม้ตากแดดตกฝนใช้ทำเสาบ้าน ทำเรือ แพ เกวียน เครื่องกสิกรรม ไม้ตะแบบชนิดลายใช้ทำเครื่องเรือนได้สวยงามมาก ใช้ทำด้ามมีด ไม้ถือ กรอบรูป ด้ามปืน เป็นต้น

1.6)ไม้สัก เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ขึ้นเป็นหมู่ในป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือและบางส่วนของภาคกลางและตะวันตก ลักษณะเนื้อไม้สีเหลืองทองนานเข้าจะกลายเป็นสีน้ำตาลหรือน้ำตาลแก่มีกลิ่น เหมือนหนังฟอกเก่าๆ และมีน้ำมันในตัวมักมีเส้นสีแก่แทรกเสี้ยนตรงเนื้อหยาบและไม่สม่ำเสมอ แข็งพอประมาณแข็งแรงทนทานที่สุดปลวกมอดไม่ทำอันตราย นำไปเลื่อย ไสกบตกแต่งง่าย แกะสลักได้ดี ชักเงาได้ง่ายและดีมากเป็นไม้ที่ผึ่งให้แห้งได้ง่ายและอยู่ตัวดี น้ำหนักโดยประมาณ 640 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ไม้สักเป็นที่นิยมมากในการทำเครื่องเรือนทำบานประตูหน้าต่าง ทำเรือ แกะสลักต่างๆ ปริมาณที่ทำออกจำหน่ายยังมีมากพอสมควร ไม้สักเป็นไม้ที่เป็นสินค้าขาออกและเป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศมาก ไม้สักที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันนี้ขึ้นอยู่ที่บ้านปางเกลือ ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความสูง 51 เมตร วัดรอบต้นได้ 10.58 เมตร ใช้คนกางแขนโอบรอบต้นได้ไม่น้อยกว่า 8 คน กรมป่าไม้ได้ประมาณอายุต้นสักนี้ไว้ไม่น้อยกว่า 1,500 ปี

1.7)ไม้ชัก เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นตามป่าดิบและป่าเบญจพรรณขึ้นทั่วประเทศเว้นแต่ทางภาค เหนือ ลักษณะเนื้อไม้สีน้ำตาลอ่อนถึงแก่เสี้ยนตรงพอประมาณเนื้อหยาบและสับสนแข็งพอ ประมาณ เหนียวทนทานนำไปเลื่อย ไสกบตบแต่งได้ยาก บางครั้งเรียกว่า เต็งดง น้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 961 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ทำหมอนรองรถไฟ ใช้ก่อสร้าง เช่น ทำโครงสร้าง ตง คาน โครงหลังคา พื้น

1.8)ไม้เคี่ยม เป็นต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงตรง ขึ้นชุกชุมในป่าดิบชื้นทางภาคใต้บางแห่งใหญ่ วัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ถึง 3 เมตร ลักษณะเนื้อไม้สีน้ำตาลหรือสีน้ำตาล่อนอ ทิ้งไว้นานเป็นสีน้ำตาลแก่หรือเกือบดำ เสี้ยนค่อนข้างสั้นเนื้อละเอียดแข็ง เหนียว หนัก แข็งแรงมาก ใช้ในน้ำได้ทนทานดี นำไปเลื่อยไสกบตบแต่งได้ค่อนข้างง่ายน้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 800 - 990 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรใช้ทำหมอนรางรถไฟโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงมาก สะพาน แพ พื้น ใช้ในที่แจ้งทนแดดทนฝนดีมาก

1.9)ไม้มะค่าแต้ เป็นต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดสูงใหญ่ขึ้นประปรายในป่าแดงและป่าเบญจพรรณแล้ว ทั่วไปลักษณะเนื้อไม้สีน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาลแก่ เลื่อยทิ้งไว้นานสีจะเข้มขึ้น มีเส้นเสี้ยน ผ่านซึ่งมีสีแก่กว่าสี้พื้นเสี้ยนสับสนเนื้อค่อนข้างหยาบแต่สม่ำเสมอเป็นมัน เลื่อม แข็งและทนทานมากทนมอดปลวกได้ดี เลื่อยใสกบตกแต่งได้ยาก ถ้าตอกตะปูลงในแก่นไม้จะตอกไม้ยากและตะปูมักคดงอเพราะความแข็งแรงของไม้ น้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 1,090 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ในการก่อสร้างต่าง ๆ ทำไม้หมอนรางรถไฟทำเครื่องเกวียน เครื่องไถนา เครื่องเรียน เป็นต้น

1.10)ไม้ประดู่ เป็นไม้ต้นสูงใหญ่ ขึ้นในเบญจพรรณชื้นและ แล้งทั่วไปเว้นแต่ทางภาคใต้ มีชุกชุมทางภาคเหนือและภาคอีสานลักษณะเนื้อไม้สีแดงอมเหลืองถึงสีแดงอย่างสี อิฐแก ่สีเส้นเสี้ยนแก่กว่าสีพื้นบางทีมีลวดลาย สวยงามมาก เสี้ยนสับสนเป็นริ้ว เนื้อละเอียดปานกลาง แข็งและทนทาน ไสกบตบแต่งได้ดีและชักเงาได้ดีน้ำหนักโดยเฉลี่ย 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ในการก่อสร้าง ทำเกวียนเรื่องเรือนที่สวยงามทำจากปุ่มประดู่ทำด้ามเครื่องมือและสิ่งอื่นๆ ที่ต้องการความแข็งแรงทนทาน ในประเทศจีนและญี่ปุ่นนิยมใช้ทำเครื่องเรือนกันมาก

ไม้ประดู่ ส่วนใหญ่คือ ประดู่แดง หรือ ประดู่เหลือง ความแข็งใกล้เคียงกับไม้แดง แต่ยืดหดน้อยกว่า (ถามจากช่างไม้ และช่างทำวงกบมาหลายราย) แต่คนไม่ค่อยชอบ เพราะ สีบางครั้งออกเป็นจ้ำๆ (ไม่สวยเหมือนมะค่า) แต่ก็ไม่เรียบร้อย เหมือน ไม้แดง ตอนแรกๆ ก็เลยไม่เป็นที่นิยมกัน ... จนมาปิดป่าไม้แดง เมื่อหลายปี มานี่แหละครับ ไม้ประดู่ จึงเริ่มเป็นที่รู้จักกัน อย่าง จริงจัง ครับ

2. ไม้เนื้อแข็งปานกลาง

มีหลายชนิดเช่นไม้ยางไม้กระบากหรือไม้กะบากไม้กระท้อน และอื่นๆ ซึ่งมีคุณสมบัติและประโยชน์ที่ควรทราบดังต่อไปนี้

2.1) ไม้ยาง เป็น ต้นไม้สูงใหญ่ สูงชลูด ไม่มีกิ่งที่ลำต้น มักขึ้นเป็นหมู่ในป่าดิบชื้น และที่ต่ำชุ่มชื้นตามบริเวณใกล้เคียงแม่น้ำลำธารในป่าดิบและป่าอื่นๆ ทั่วไป ต้นบางชนิดสามารถเผาเอาน้ำมันยางได้ (แต่เป็นคนละชนิดกับต้นยางพารา) ลักษณะเนื้อไม้สีแดงเรื่อหรือสีน้ำตาลหม่นเสี้ยนมักตรง เนื้อหยาบ แข็งปานกลางใช้ในร่มทนทานดีเลื่อยไสกบตกแต่งได้ดีน้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 650 - 720 กิโลเมตรต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป ทำหีบ ที่นิยมใช้กันมากคือใช้เป็นไม้ฝา ไม่คร่าว ฝ้าเพดาน คร่าวฝา

2.2)ไม้กระบากหรือไม้กะบาก เป็นต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นปะปรายในป่าดิบชื้นและป่าเบญจพรรณชื้นทั่วประเทศ ทางพฤกษศาสตร์จะมีอยู่หลายชนิด แต่ในส่วนเนื้อไม้ และการใช้มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก ใช้ร่วมกันได้ดีลักษณะเนื้อไม้โดยรวมมีสีตั้งแต่นวลเหลืองถึงน้ำตาลอ่อนแกม แดงเรื่อๆ เสี้ยนมักตรงเนื้อหยาบแต่สม่ำเสมอ แข็ง เหนียว เด้งพอประมาณ เลื่อยไสกบตกแต่งได้ไม่ยาก แต่มีข้อเสียคือเนื้อเป็นทรายทำให้กัดคมเครื่องมือ ผึ่งแห้งง่ายและไม่ค่อยเสื่อมเสีย น้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 600 กิโลเมตรต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ทำแบบหล่อคอนกรีตได้ดีเพราะถูกน้ำแล้วไม่บิดงอหรือโค้ง ทำเครื่องเรือนราคาถูก ทำกล่องใส่ของเก้าอี้

2.3)ไม้ซุมแพรก เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นประปรายตามป่าดิบชื้นทางภาคตะวันออก เช่นทางอำเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี และในภาคกลางบางแห่ง ลักษณะเนื้อไม้เมื่อเลื่อยหรือตัดใหม่ๆ จะเป็นสีแดงเข้มเมื่อทิ้งไว้ถูกอากาศจะเป็นสีน้ำตาลอมแดงเป็นมันเลื่อม เสี้ยนมักตรงและสม่ำเสมอ เป็นริ้วห่างๆ เหนียวแข็ง ใช้ในร่มทนทานดี เลื่อยใสกบตกแต่งได้ง่าย ชักเงาได้ดี น้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 640 กิโลเมตรต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ก่อสร้าง เช่น ทำฟื้น ฝา

2.4) ไม้นนทรี เป็นต้นไม้ขนาดกลาง ขึ้นในป่าดิบชื้นและป่าโป่รงชื้น ลักษณะไม้สีชมพูอ่อน ถึงน้ำตาลแกมชมพู เป็นมันเลื่อม เสี้ยนตรงหรือเป็นลูกคลื่น หรือสับสนบ้างเล็กน้อย เนื้อหยาบปานกลาง เลื่อนผ่าไสกบตกแต่งได้ง่ายๆ น้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 575 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ทำไม้พื้นเพดานและฝา ทำเครื่องเรือน หีบใส่ของต่างๆ

2.5)ไม้มะม่วงป่า เป็นต้นไม้ใหญ่ ขึ้นห่างๆกันในป่าดิบชื้นและป่าเบญจพรรณ หรือตามที่ชุมชื้นทั่วไป ลักษณะเนื้อไม้ไม่มีแก่นมากนัก สีน้ำตาลไหม้ เสี้ยนค้อนข้างตรง เนื้อเป็นมันเล็กน้อย แข็งเหนียว ใช้ในร่มทนทานดีเลื่อมใสกบง่ายน้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 600 กิโลเมตรต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ทำเครื่องเรือน หีบใส่ของ ไม้บรรทัด ปอกออกมาเป็นแผ่นบางๆ ใช้ทำไม้อัด

2.6) ไม้กระท้อน เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ขึ้นตามป่าดิบชื้นทั่วประเทศ ลักษณะเนื้อไม้สีแดงเรื่อๆ ปนเท่า เสี้ยนไม้ตรง เนื้อค่อนข้างหยาบ แข็งแรงปานกลาง ใช้ในร่มทนทานพอสมควร เลื่อนไสกบตบแต่งได้ง่ายขัดและชักเงาได้ ผึ่งให้แห้งได้ง่าย แต่หดตัวมาก ใช้ทำพื้น เพดาน เครื่องเรือน

3. ไม้เนื้ออ่อน

มีหลายชนิดเช่นไม้สยาขาว ไม้ก้านเหลือง ไม้มะยมป่า ไม้ต้นมะพร้าว ซึ่งคุณสมบัติและประโยชน์ที่ควรทราบต่อไปนี้

3.1) ไม้สยาขาว เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ขึ้นตามไหล่เขา และบนเขาในป่าดิบทางภาคใต้บางจังหวัด เช่น ยะลา นราธิวาส ลักษณะเนื้อไม้สีชมพูอ่อนแกมขาวถึงน้ำตาลอ่อนแกมแดง มีริ้วสีแก่กว่าสีพื้นเป็นมันเลื่อมเสี้ยนสับสนเนื้อหยาบอ่อน ค่อนข้างเหนียว ทนทานในร่ม เลื่อย ไส ผ่าได้ง่าย น้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 480 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ทำเครื่องเรือนและส่วนของอาคารที่อยู่ในร่ม เปลือกใช้ทำไม้อัดได้

3.2)ไม้ก้านเหลือง เป็นต้นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ขึ้นตามริมน้ำแม่น้ำลำธาร หรือในที่ชุ่มชื้นทั่วไปลักษณะเนื้อไม้สีเหลืองเข้มถึงสีเหลืองปนแสดเสี้ยน ตรงละเอียดพอประมาณ และอ่อน นำไปเลื่อยไสกบได้ง่ายชักเงาได้ดี น้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 540 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ทำพื้น ฝา เครื่องเรือน หีบใส่ของ

3.3)ไม้มะยมป่า เป็นไม้ขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ขึ้นประปรายในป่าดิบชื้นหรือป่าเบญจพรรณชื้นทั่วไป ลักษณะเนื้อไม้ไม่มีแก่นสีจากถ้าถูกอากาศนานๆ สีจะนวลขึ้น เสี้ยนตรง เนื้อหยาบ แต่สม่ำเสมอและอ่อนไสกับได้ง่าย น้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ใช้ทำก้านไม้ขีดไฟ กลักไม้ ขีดไฟ หีบใส่ของ ปัจจุบันใช้ทำเครื่องเรือนต่างๆ

3.4)ไม้ต้นมะพร้าว เนื้อมีความหนาแน่นใช้เป็นโครงสร้างได้ ความหนาแน่นตรงริมมีมากกว่าตรงกลางต้นตอนกลางๆ มีความหนาแน่น 400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่ตอนริมมีความหนาแน่นถึง 600 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ไม้แดงจัดเป็นไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและมีการนำมาใช้งานกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทย ทั้งนี้เนื่องจากไม้แดงเป็นไม้ที่มีความทนทานสูงมาก สามารถทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี ทำให้สามารถนำไปใช้งานกลางแจ้งได้ แต่ส่วนมากจะนิยมนำไม้แดงไปใช้ในการก่อสร้าง เป็นโครงสร้างของอาคารบ้านเรือน พื้นไม้แดง เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะเครื่องมือทางการเกษตร และทำเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังนำไม้แดงไปใช้ในการทำปาร์เก้ ซึ่งก็ได้รับความนิยมในการใช้งานมากรองลงมาจากปาร์เก้ไม้สัก ในส่วนของการนำไม้แดงจากธรรมชาติมาใช้งานนั้น ไม้แดงจะพบได้ตามป่าเบญจพรรณในภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังมีการปลูกป่าไม้แดงในเชิงเศรษฐกิจและมีการนำเข้าไม้แดงแปรรูปจากต่างประเทศมาใช้ส่วนหนึ่งด้วย เนื่องจากความต้องการไม้แดงในการใช้งานมีอยู่ค่อนข้างสูง ไม้แดงจัดได้ว่าเป็นไม้ที่มีประโยชน์ทั้งในส่วนของไม้ที่ถูกตัดออกมาใช้งานและส่วนที่เป็นไม้ยืนต้นอยู่ เพราะไม้แดงจะช่วยในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ช่วยลดการพังทลายของหน้าดิน ส่วนเมล็ดไม้แดงก็สามารถนำไปบริโภคได้ด้วยเช่นกัน

ที่มา: ข้อมูลจาก "ไม้เนื้อแข็งของประเทศไทย" ฝ่ายวิจัยไม้กรมป่าไม้
HDC Autogate - ประตูรีโมทรั้วบ้าน

16/01/2021
16/01/2021
Environman
16/01/2021

Environman

#ชนิดป่าไม้ในประเทศไทย แต่ละภาคมีป่าแบบไหนบ้าง?ตอนนี้ประเทศไทยเหลือป่าเท่าไหร่? | เป็นยังไงไปดู!

รู้หรือไม่ ป่าชุมชนใกล้บ้าน ที่ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาและบริหารจัดการอยู่นั้นเป็นป่าประเภทใด?

วันนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้กับชนิดป่าในประเทศไทยที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ เป็นยังไงไปดูกันเลย!

ประเภทของป่าไม้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการกระจายของฝน ระยะเวลาที่ฝนตกรวมทั้งปริมาณน้ำฝนทำให้ป่าแต่ละแห่งมีความชุ่มชื้นต่างกัน สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
- ป่าประเภทที่ไม่ผลัดใบ (Evergreen)
- ป่าประเภทที่ผลัดใบ (Deciduous)

#ป่าประเภทไม่ผลัดใบได้แก่
- ป่าดิบเขา: ปกคลุมยอดเขาสูง มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี พบได้ทุกภาคของประเทศไทย เป็นป่าต้นน้ำลำธาร

- ป่าสนเขา: สภาพภูมิอากาศค่อนข้างเย็น มีช่วงหน้าเย็นเป็นระยะเวลานาน พบตามยอดเขาสูงทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ป่าดิบชื้น: พบบริเวณที่ราบหรือบนภูเขา พบในภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศที่มีปริมาณน้ำฝนเกินกว่า 1,600 มม./ปี

- ป่าดิบแล้ง: มีพันธุ์ไม้ผลัดใบและไม่ผลัดใบในอัตราส่วนใกล้เคียงกัน มีช่วงเวลาแล้งยาวนาน 3-4 เดือน พบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ป่าพรุ: ขึ้นในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน สภาพดินเป็นกรดจัด มีซากพืชทับถมหนาพบในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออก

- ป่าชายเลน: สังคมพืชขึ้นบนเดินเลน ตามแนวชายฝั่งทะเลและปากแม่น้ำน้ำกร่อย และน้ำทะเลท่วมถึง พบบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและชายฝั่งทะเลอันดามัน ด้านตะวันตกของภาคใต้

#ป่าประเภทที่ผลัดใบ (Deciduous)
- ป่าเต็งรัง: พบในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ป่าเบญจพรรณ: เป็นป่าโปร่ง มีการผลัดใบในฤดูแล้ง สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย

ขอบคุณ
ป่าชุมชนออนไลน์
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้

ร่มธรรม ขำนุรักษ์
environman

🇯🇵งดเดินทางก่อนนะคะ🛩️
14/01/2021

🇯🇵งดเดินทางก่อนนะคะ🛩️

ญี่ปุ่นประกาศปิดประเทศ ห้ามชาวต่างชาติที่ไม่ได้มีถิ่นพำนักในญี่ปุ่นทุกคนเดินทางเข้าประเทศ ไม่เว้นแม้แต่นักธุรกิจหรือนักเรียนจากไต้หวันและประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศรวมทั้งไทย ที่ได้รับการยกเว้นก่อนหน้านี้

อ่านต่อ : https://www.posttoday.com/world/642666

📣 Away Covid-19 เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ 😲🔥 บันทึก/ตรวจสอบ 🔥👉 เพียงกด Check-in ตำแหน่งที่เราอยู่ 👉 ช่วยจำ Timeline ในช่วง 14 ว...
14/01/2021

📣 Away Covid-19 เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ 😲

🔥 บันทึก/ตรวจสอบ 🔥
👉 เพียงกด Check-in ตำแหน่งที่เราอยู่
👉 ช่วยจำ Timeline ในช่วง 14 วัน 📅
👉 ช่วยเตือนทันทีหากเราเคยไปยังจุด Timeline ผู้ป่วยโควิด-19‼️

เสมือนเพื่อนค่อยช่วยจำและเตือน‼️
เพียง @awaycovid19 ใน LINE ID ก็สามารถใช้งาน ฟีเจอร์ต่างๆ ได้เลย ฟรีไม่มีค่าบริการ👈
#Away Covid-19 #MAPEDIA
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
📩 Inbox FB: MAPEDIA
📞 Tel: 093 036 3366
💬 Line: @mapedia
🌐 Web: www.mapedia.co.th
📌Blog: https://medium.com/mapedia

🧣เสื้อกันหนาวในตู้เสื้อผ้า หยิบมาใส่ได้นะคะ🌬️
13/01/2021

🧣เสื้อกันหนาวในตู้เสื้อผ้า หยิบมาใส่ได้นะคะ🌬️

ปรับตัวกันให้ทัน วางแผนอาบน้ำกันให้ดี ช่วง 10 วันนี้ จะอุ่นขึ้น เย็นลง และกลับมาอุ่นขึ้น !
14-17 ม.ค. ทยอยอุ่นขึ้นตั้งแต่ 14 ม.ค. ไปจนถึง 17 ม.ค.
18 ม.ค. เย็นลงชัดเจน ยกเว้นเหนือ และอีสานใต้ (ดูบริเวณเหลืองและแดง)
19 ม.ค. เย็นลงอีก ขยายขึ้นเหนือ ยกเว้นริมขอบตะวันตกของเหนือ (ดูบริเวณเหลืองแดง)
20 ม.ค. ความเย็นจะซาลง ตอนบนของภาคเหนือจะอุ่นขึ้นชัดเจน
21 ม.ค. อุ่นขึ้นชัดเจน
22 ม.ค. อุ่นขึ้นอีก

* รูปนี้เป็นพยากรณ์อุณหภูมิ 7.00 น. ของแต่ละวัน ลบด้วย ค่าเฉลี่ยของ 10 วัน คือ 13-22 ม.ค.
* พยากรณ์อุณหภูมิจริง ดูได้ในความคิดเห็นที่ 1 ครับ

บริษัท ซีพีเอส เวเธอร์ จำกัด และ บริษัท ซีพีเอส อะกริ จำกัด

#พยากรณ์อากาศประเทศไทย
#พยากรณ์อากาศ
#ซีพีเอสเวเธอร์​
#CPSWEATHER
#ซีพีเอสอะกริ
#CPSAGRI

วันที่ 13 มกราคม 2564 นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมด้านป้องกันรักษาป่า ได้มีการประชุมมอบแนวทางปฏิบัติ คร...
13/01/2021

วันที่ 13 มกราคม 2564 นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมด้านป้องกันรักษาป่า ได้มีการประชุมมอบแนวทางปฏิบัติ ครั้งที่ 2 ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในส่วนฯ โดยผ่านการสื่อสารไร้สาย (VIDEO CONFERENCE สนองนโยบาย Work from home) ณ ห้องประชุมส่วนป้องกันและกิจการพิเศษ

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยนายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรม...
05/01/2021

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยนายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผู้อำนวยการส่วนนวัตกรรมด้านป้องกันรักษาป่า และผู้อำนวยการส่วนต่างๆ เข้ารับพรปีใหม่จากท่านอธิบดีกรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรง และนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้

มีความสุข สุขภาพแข็ง กันถ้วนหน้านะคะ เฮงๆ รวยๆ ค่ะ
01/01/2021

มีความสุข สุขภาพแข็ง กันถ้วนหน้านะคะ เฮงๆ รวยๆ ค่ะ

เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะ จากเรื่องโควิด มาเรื่องของอนาคต
31/12/2020

เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะ จากเรื่องโควิด
มาเรื่องของอนาคต

แจกกล้าไม้มงคลนะคะ
26/12/2020

แจกกล้าไม้มงคลนะคะ

อย่ารังเกียจหรือผลักไสผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพราะเราเชื่อว่าไม่มีใครต้องการที่จะเป็นค่ะ🖐️เราป้องกัน ค...
22/12/2020

อย่ารังเกียจหรือผลักไสผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพราะเราเชื่อว่าไม่มีใครต้องการที่จะเป็นค่ะ

🖐️เราป้องกัน คุณป้องกันไม่ปกปิดข้อมูลและพยายามยุติการแพร่เชื้อ งดเดินทาง งดอยู่ที่ที่แออัด ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ...

💕แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะคะ💕

ช่วงนี้ขอตามติดกันสักหน่อยนะคะ...
20/12/2020

ช่วงนี้ขอตามติดกันสักหน่อยนะคะ...

https://www.facebook.com/172059279471277/posts/4078171605526672/
19/12/2020

https://www.facebook.com/172059279471277/posts/4078171605526672/

ด่วน! จ.สมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 548 ราย

สธ. แถลงด่วน กรณีพบผู้ติดเชื้อรายแรกที่ตลาดกลางกุ้ง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ได้ดำเนินการตามมาตรการคัดกรอง ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อยืนยัน #โควิด19 เพิ่มขึ้น 516 ราย จากการคัดกรองที่ตลาดกุ้ง และยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลอีกจำนวนหนึ่ง รวมทั้งหมดยอดพุ่งสูงถึง 548 ราย #โควิดสมุทรสาคร เกินความคาดหมาย เกินความคิดของเจ้าหน้าที่ฯ
https://www.fm91bkk.com/fm91-86780

https://www.thairath.co.th/news/politic/1997657
19/12/2020
พบติดโควิด-19 เพิ่ม 34 ราย ภายในประเทศ 12 ราย จากสมุทรสาคร สะสม 4,331 ราย

https://www.thairath.co.th/news/politic/1997657

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสวันนี้ พบเพิ่ม 34 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ จากสมุ....

ชีวิตยังมีพรุ่งนี้..เสมอ
16/12/2020

ชีวิตยังมีพรุ่งนี้..เสมอ

ใส่หน้ากากอนามัยพกเจลล้างมือกันด้วยนะคะ
16/12/2020

ใส่หน้ากากอนามัยพกเจลล้างมือกันด้วยนะคะ

รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2563

#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #โควิด19 #COVID19

15/12/2020
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้

https://www.facebook.com/597659680653800/posts/1115508612202235/

"ปัญหาหมอกควัน เเละฝุ่น PM2.5 เเนวโน้มรุนเเรงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ สาเหตุหลักมาจากการลักลอบเผา ลุกลามเป็นไฟป่า ล่าสุด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม ประกาศเเผนรับมือ ย้ำทุกพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชน งดการเผาทุกรูปแบบ"

#ข่าว3มิติ

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ส่วนวัตกรรมด้านป้องกันรักษาป่า ได้นำเสนอระบบค้นหาพื้นที่บุกรุกโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระบบพิทักษ์ไ...
15/12/2020

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ส่วนวัตกรรมด้านป้องกันรักษาป่า ได้นำเสนอระบบค้นหาพื้นที่บุกรุกโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ระบบพิทักษ์ไพร Pitakprai Mobile Application) ในการเยี่ยมชมนิทรรศการของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) และคณะ ก่อนประชุมสรุปผลการดำเนินงาน และมอบนโยบาย ให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมป่าไม้ ในเรื่องการเร่งดำเนินการจัดหาที่ดินทำกิน ตามนโยบาย คทช. ของรัฐบาล ณ ห้องประชุม 1 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กรมป่าไม้

ที่อยู่

Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025798236

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนนวัตกรรมด้านป้องกันรักผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ส่วนนวัตกรรมด้านป้องกันรัก:

วิดีโอทั้งหมด


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด