ECT KMUTT - ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ECT KMUTT - ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา http://202.44.14.12/ect-kmutt/ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เปิดเหมือนปกติ

โครงการ Active Recruitment รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564ปิดรับ Portfolio วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นะครับรีบ ๆ ส่งกันเข้ามา...
26/10/2020

โครงการ Active Recruitment รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
ปิดรับ Portfolio วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นะครับ
รีบ ๆ ส่งกันเข้ามานะครับ

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับโครงการ Active Recruitement ถ้าน้อง ๆ คนไหนมีคำถามสามารถถามมาทาง Inbox ได้เลยครับ
19/10/2020

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับโครงการ Active Recruitement ถ้าน้อง ๆ คนไหนมีคำถามสามารถถามมาทาง Inbox ได้เลยครับ

ประกาศรับ Portfolio โครงการ Active Recruitment น้อง ๆ ผู้สนใจสามารถยื่น Portfolio เข้ามาได้เลยครับ รายละเอียดตามภาพครับส...
16/10/2020

ประกาศรับ Portfolio โครงการ Active Recruitment น้อง ๆ ผู้สนใจสามารถยื่น Portfolio เข้ามาได้เลยครับ รายละเอียดตามภาพครับ
สอบถามเพิ่มเติม
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
โทร.02-4708565-6

ขอเชิญนักศึกษาปัจจุบัน  ศิษย์เก่า ทุกท่าน ร่วมพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
17/08/2020

ขอเชิญนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ทุกท่าน
ร่วมพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคมขอพระอ...
12/08/2020

เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
12 สิงหาคม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28 ก...
28/07/2020

เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2563

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2563

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอเชิญนักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อชี้แจงเรื...
15/07/2020

ขอเชิญนักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น.

Linkสำหรับเข้าห้องปฐมนิเทศ : https://zoom.us/j/9755061820

KMUTT
13/07/2020

KMUTT

๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

๔ กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชน...
04/07/2020

๔ กรกฎาคม
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

๔ กรกฎาคม
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

KMUTT
26/06/2020

KMUTT

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ทีฆายุกา โหตุ สังฆราชา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)- รับสมัคร จำนวน 700 ...
22/06/2020

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

- รับสมัคร จำนวน 700 อัตรา
- ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน
- พื้นที่จ้างงาน กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ราชบุรี เชียงใหม่
น่าน บุรีรัมย์ สกลนคร
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 22 มิถุนายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://sites.google.com/mail.kmutt.ac.th/covid19/home

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ Active Recruitment รอบ 5/2563ทางมหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งขั้นตอนการกรอกใบสมัครผ่านทาง SMS หรื...
22/06/2020

ประกาศ
ผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ Active Recruitment
รอบ 5/2563

ทางมหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งขั้นตอนการกรอกใบสมัครผ่านทาง SMS
หรือ E-mail ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2563
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
https://admission.kmutt.ac.th/

ประกาศ เนื่องจาก Server ของภาควิชามีปัญหา จึงขอแจ้ง Website ชั่วคราวของภาควิชาดังลิ้งค์ด้านล่างนี้https://sites.google.c...
19/06/2020
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ประกาศ
เนื่องจาก Server ของภาควิชามีปัญหา จึงขอแจ้ง Website ชั่วคราวของภาควิชาดังลิ้งค์ด้านล่างนี้

https://sites.google.com/view/ect-kmutt

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

ผลิตนักเทคโนโลยี ครูและอาจารย์ผู้สอนด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ที่มีคุณภาพและคุณธรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 5 โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2563กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 1...
18/06/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
รอบที่ 5 โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2563
กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น.

ห้องสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ห้อง ให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าห้องสัมภาษณ์ตามลิ้งในเอกสารครับ

ประกาศรับนักศึกษา ACTIVE RECRUITMENT รอบ 5รับสมัครระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน - 17 มิถุนายน 2563สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมhttps:...
09/06/2020

ประกาศรับนักศึกษา ACTIVE RECRUITMENT รอบ 5
รับสมัครระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน - 17 มิถุนายน 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
https://admission.kmutt.ac.th/

กำหนดการประกาศผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562>> 12 มิถุนายน 2563 : ประกาศผลการเรียนสำหรับรายวิชาที่สามารถทำเรียนกา...
07/06/2020

กำหนดการประกาศผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
>> 12 มิถุนายน 2563 : ประกาศผลการเรียนสำหรับรายวิชาที่สามารถทำเรียนการสอนและอาจารย์ผู้สอนสรุปผลและส่งผลการเรียนให้ทางสำนักทะเบียนนักศึกษาก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยเฉพาะวิชาที่ลงเรียนของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

>> 9 สิงหาคม 2563 : ประกาศผลการเรียนสำหรับรายวิชาที่ไม่สามารถทำการเรียนการสอนและสรุปผลได้ก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มจธ.

KMUTT
03/06/2020

KMUTT

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษเรียนวัน เสาร-อาทิตย์ผสมผสานการเรียนออนไลน์คุณสม...
01/06/2020

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
เรียนวัน เสาร-อาทิตย์ผสมผสานการเรียนออนไลน์

คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า)

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://admission.kmutt.ac.th/apply/master

KMUTT
04/05/2020

KMUTT

๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์

ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตารางสอบวิทยานิพนธ์/โครงงานวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2/2562วันที่ 9 พฤษภาคม 2563
30/04/2020

ตารางสอบวิทยานิพนธ์/โครงงานวิจัย
นักศึกษาระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2/2562
วันที่ 9 พฤษภาคม 2563

KMUTT
29/04/2020

KMUTT

วันที่ ๒๙ เมษายน
.
วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
.
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
.
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นักศึกษายุคใหม่หัวใจดิจิทัล ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ให้เข้ากับสถานการณ์  ด้วย‘KMUTT Unlimited Data Package’ แพคเกตเนตฟ...
24/04/2020

นักศึกษายุคใหม่หัวใจดิจิทัล ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ให้เข้ากับสถานการณ์ ด้วย‘KMUTT Unlimited Data Package’ แพคเกตเนตฟรี ท่องโลกความรู้ได้จุใจ ไม่มีติดขัด สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษา มจธ. เท่านั้น

แบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อรับ Unlimited Mobile Data Package (Maximum speed at 4 Mbps เป็นเวลา 90 วัน)
bit.ly/kmutt-sim2
**นักศึกษาต้อง login ผ่าน @mail.kmutt.ac.th
ใช้เวลาแค่ประมาณ 1 นาที ในการลงทะเบียน
อย่ารอ!! ภายในวันที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น.(เที่ยงวัน)

#KMUTT #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

นักศึกษายุคใหม่หัวใจดิจิทัล ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ให้เข้ากับสถานการณ์ ด้วย‘KMUTT Unlimited Data Package’ แพคเกตเนตฟรี ท่องโลกความรู้ได้จุใจ ไม่มีติดขัด สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษา มจธ. เท่านั้น

แบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อรับ Unlimited Mobile Data Package (Maximum speed at 4 Mbps เป็นเวลา 90 วัน)
bit.ly/kmutt-sim2
**นักศึกษาต้อง login ผ่าน @mail.kmutt.ac.th
ใช้เวลาแค่ประมาณ 1 นาที ในการลงทะเบียน
อย่ารอ!! ภายในวันที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น.(เที่ยงวัน)

#KMUTT #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #COVID19

สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๓ วันใหม่ เริ่มชีวิตใหม่ สุข สนุกสดใส สุขสำราญ เบิกบานใจ ปลอดโควิด-19!
13/04/2020

สวัสดีปีใหม่ไทย ๒๕๖๓ วันใหม่ เริ่มชีวิตใหม่ สุข สนุกสดใส สุขสำราญ เบิกบานใจ ปลอดโควิด-19!

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ Active Recruitment รอบ 2 ปี 2563 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับ SMS และ Email หากไม่ไ...
10/04/2020

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ Active Recruitment รอบ 2 ปี 2563

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับ SMS และ Email
หากไม่ได้รับ สามารถเช็ค ข้อมูลได้ที่นี่ shorturl.at/lJMW9

07/04/2020
Inside KMUTT

เราจะผ่านวิฤกตนี้ไปด้วยกัน

มจธ. รวมพลังฝ่าวิกฤต ต้าน COVID-19
เว้นระยะ ห่ า ง กันสักนิด...แล้วเราจะกลับมาใหม่
"Together We are Stronger"

#KMUTT
#SocialDistance
#OnlineClassroom
#WorkFromHome
#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

วันที่ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีขอพระองค์ทรงพ...
02/04/2020

วันที่ 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขออนุญาติอัพเดท ข้อมูลประกาศผลการพิจารณาผลงานโครงการ Active Recruitment รอบที่ 2/63ใช้ระบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ รายละเอียดอ...
25/03/2020

ขออนุญาติอัพเดท ข้อมูล
ประกาศผลการพิจารณาผลงานโครงการ Active Recruitment รอบที่ 2/63
ใช้ระบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ รายละเอียดอยู่ในรูปภาพครับ
กำหนดการสัมภาษณ์วันที่ 6 เม.ย. 63 เวลา 9.00 น.

ขอเรียนเชิญทุกท่านที่มีความสนใจอยากเป็นผู้เข้าร่วมการทดลองทางด้าน Cognitive Psychology ไปกับทีมของเรา เพียงท่านมีอายุระห...
24/03/2020

ขอเรียนเชิญทุกท่านที่มีความสนใจอยากเป็นผู้เข้าร่วมการทดลองทางด้าน Cognitive Psychology ไปกับทีมของเรา เพียงท่านมีอายุระหว่าง 18-35 ปี มีสุขภาพแข็งแรงปกติ สามารถกรอกแบบสอบถามเพื่อคัดกรองหากลุ่มอาสาสมัครได้ข้างล่างนะคะ ทีมงานจะติดต่อกลับไปว่าท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่ สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและได้เข้าร่วมกิจกรรม ทางเราก็มีค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆให้ค่ะ

https://forms.gle/1SwVxpwwcsXRfaEUA

รายละเอียดเพิ่มเติมในรูปครับ

ประกาศผลการพิจารณาผลงานโครงการ Active Recruitment รอบที่ 2/63 ใช้ระบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ รายละเอียดอยู่ในรูปภาพครับกำหนดก...
24/03/2020

ประกาศผลการพิจารณาผลงานโครงการ Active Recruitment รอบที่ 2/63
ใช้ระบบการสัมภาษณ์ออนไลน์ รายละเอียดอยู่ในรูปภาพครับ
กำหนดการสัมภาษณ์วันที่ 6 เม.ย. 63 เวลา 9.00 น.

16/03/2020
โครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี Video Conference เพื่อจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบห้องเรียนเสมือนจริง

โครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี Video Conference เพื่อจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบห้องเรียนเสมือนจริง

โดย ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย  การฝึกอบรมการใข้เทคโนโลยีวิดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลแ...
16/03/2020

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย การฝึกอบรมการใข้เทคโนโลยีวิดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ เพื่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบห้องเรียนเสมือนจริง

ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563
เวลา 13.30 - 16.30 น.

ผ่านทางหน้าเพจ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรค...
10/03/2020

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 1
--------------------------------------------------------------
โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง วิธีปฏิบัติงานในการจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ในช่วงเฝ้าระวั...
29/02/2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง วิธีปฏิบัติงานในการจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19 ฉบับที่ 2

อ่านประกาศมหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ์
https://global.kmutt.ac.th/covid-19

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา และ/หรือกลุ่มงานพยาบาลและอนามัยของมหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 0-2470-8441-6, 0-2470-8342

นักศึกษาทุกท่านโปรดเผื่อเวลามาก่อนเวลาสอบด้วยนะครับ

ประกาศรับ Portfolio โครงการ Active Recruitment รอบที่ 2/2563 ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563สามารถยื่น Portf...
18/02/2020

ประกาศรับ Portfolio โครงการ Active Recruitment รอบที่ 2/2563
ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563

สามารถยื่น Portfolio ด้วยตนเองที่
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
อาคาเรียนรวม 3 ชั้น 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-470-8565-6

ที่อยู่


เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-470-8565-6

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ECT KMUTT - ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ECT KMUTT - ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

*สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่ต้องการ "หาทุน" ในการทำกิจกรรม .. อีกหนึ่งช่องทางในการ "หาทุน" ของท่านมาถึงแล้ว ..!! https://www.facebook.com/gamepanna/videos/906042766187503/?t=1
ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ "ความผูกผันกับอีซูซุ" เพื่อลุ้นชิงรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท หมดเขตส่งผลงาน 16 กันยายน 2560 **อัพโหลดวีดีโอผ่าน youtube share emped ได้ที่แบบฟอร์มของเว็บ
[ฟีโบ้ มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา] สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ #FIBO #KMUTT #เรียนดีมีทุน ตามที่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ได้บรรจุเป็น new S-curve ของประเทศจาก http://thaipublica.org/2015/11/kanis-boi/ แต่ยังขาดกำลังคนอยู่ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีหน้าที่ผลิตวิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ เอก สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้มีผลงานด้านหุ่นยนต์ มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา สถาบันฯ มีทุนสนับสนุนให้มากกว่า 10 ทุน !! – ทุนเพชรพระจอมเกล้า ป.โท 400,000 บาท – ทุนเพชรพระจอมเกล้า ป.เอก 741,000 – 777,000 บาท – ทุนหลักสูตร ทุนละ 100,000 – 208,000 บาท – ทุนเพื่อการศึกษาและวิจัย ทุนละ 45,000 บาท สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 ก.ค.2560 http://admission.kmutt.ac.th/ ติดต่อ ฝ่ายการศึกษา FIBO Tel. 02-470-9716 E-Mail : [email protected] FACEBOOK : https://www.facebook.com/fibokmutt/ WEBSITE : http://www.fibo.kmutt.ac.th/ YOUTUBE : https://www.youtube.com/user/FIBOrobots/videos #FIBO #KMUTT #FRA #robot #ทุนการศึกษา #เรียนต่อ #ปโท #ปเอก #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ #หุ่นยนต์ #AI
[ฟีโบ้ มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา] สาขาธุรกิจเทคโนโลยี #FIBO #KMUTT #เรียนดีมีทุน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 สถาบันฯ มีทุนสนับสนุนมากกว่า 10 ทุน !! – ทุนเพชรพระจอมเกล้า ป.โท 400,000 บาท – ทุนหลักสูตร ทุนละ 100,000 – 208,000 บาท – ทุนเพื่อการศึกษาและวิจัย ทุนละ 45,000 บาท สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 ก.ค.2560 http://admission.kmutt.ac.th/ ติดต่อฝ่ายการศึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Tel. 02-470-9716 E-Mail : [email protected] FACEBOOK : https://www.facebook.com/tepfibo WEBSITE : http://www.tep.fibo.kmutt.ac.th/ #FIBO #KMUTT #TEP #ทุนการศึกษา #ธุรกิจเทคโนโลยี #เรียนต่อ #เรียนต่อปโท #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #robot #AI