สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค

สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร (Information and Communications Department, Administration Bureau)

เปิดเหมือนปกติ

📣ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนคนไทยช่วยกันบริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วนโรงพยาบาลทั่วประเทศขาดเลือดหมอนัดผ่าตัดเต็ม...
23/11/2021

📣ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนคนไทยช่วยกันบริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วนโรงพยาบาลทั่วประเทศขาดเลือดหมอนัดผ่าตัดเต็มรูปแบบ ต้องการโลหิตจำนวนมาก ส่งผลกระทบโลหิตคงคลังไม่พอจ่าย

📥รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลประกาศคลายล็อก ยกเลิกเคอร์ฟิว และเปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 อนุญาตให้หน่วยงานหลายแห่ง รวมถึงโรงพยาบาลเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยได้ตามปกติทำให้โรงพยาบาลทั่วประเทศเพิ่มเคสนัดผ่าตัดจาก 25% เป็น 50% ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา มีการเบิกขอใช้โลหิตสูงกว่า6,500ยูนิตต่อวัน แต่สามารถจ่ายเลือดได้เพียง43% เท่านั้น
ปัจจุบันมีปริมาณโลหิตบริจาคทั่วประเทศเฉลี่ย วันละ 2,800 ยูนิต ส่งผลให้โรงพยาบาลทุกแห่งขาดเลือด ไม่มีโลหิตเพียงพอในการรักษาและผ่าตัดผู้ป่วย และยังต้องใช้โลหิตกับผู้ป่วยที่มีภาวะสูญเสียโลหิตเฉียบพลัน และผู้ป่วยโรคเลือดที่ต้องใช้โลหิตเป็นประจำ

1.แพทย์ไม่มีโลหิตเพียงพอที่ใช้ในการผ่าตัด โดยเฉพาะการผ่าตัดที่ต้องใช้โลหิตจำนวนมากและเร่งด่วน อาทิ ผู้ป่วยที่เกิดภาวะสูญเสียโลหิตเฉียบพลันอุบัติเหตุ ตกเลือดหลังคลอดบุตร และเลือดออกในทางเดินอาหารฯลฯการรักษาผู้ป่วยกรณีดังกล่าว ต้องมีโลหิตสำรองไว้ระหว่างการผ่าตัด 2-3 ยูนิต ในกรณีที่มีอาการรุนแรง 5-10 ยูนิต ต้องขอเบิกโลหิตสำรองให้เพียงพอ ถ้าโลหิตไม่เพียงพอต้องเลื่อนการผ่าตัดอาจเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยถึงชีวิตได้

2.ผู้ป่วยที่ชะลอการผ่าตัดในช่วงที่ผ่านมา กลับมารักษาตามที่โรงพยาบาลนัดหมาย อาทิ โรคข้อเข่าเสื่อม โรคกระดูกโรคหัวใจชนิดไม่รุนแรง ซึ่งทำให้ผู้ป่วยขาดโอกาสในการรักษาอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้คุณภาพชีวิตลดลง

3.ผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาเป็นประจำอาทิ โรคธาลัสซีเมียโรคโลหิตจาง และโรคเกล็ดเลือดต่ำ ในรายที่เป็นชนิดรุนแรงต้องได้รับโลหิตในการรักษาเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ1-2 ยูนิต หากไม่ได้รับโลหิตผู้ป่วยจะมีภาวะซีด อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ในรายที่โลหิตจางรุนแรงอาจทำให้หัวใจทำงานหนักจนหัวใจล้มเหลวได้ จึงต้องได้รับโลหิตในการรักษาอย่างทันท่วงที

✏จึงขอเชิญชวนฮีโร่ที่มีสุขภาพดีครบกำหนด3 เดือนแล้ว บริจาคโลหิตเพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลทั่วประเทศอย่างเร่งด่วนสำหรับผู้บริจาคโลหิต วันนี้-31 ธันวาคม 2564 รับเสื้อยืด“BLOODHERO”เป็นที่ระลึกหรือจนกว่าของจะหมด ออกแบบโดย SMILEYHOUND BY GREYHOUND

📌ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ,หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ :สถานีกาชาด 11 (วิเศษนิยม บางแค) เดอะมอลล์สาขางามวงศ์วาน, สาขาบางแค, สาขาบางกะปิ,ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียม สุขุมวิท, บ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง)
📌โรงพยาบาลสาขาในเขตกรุงเทพฯ 6 แห่ง ได้แก่ รพ.ตำรวจ, รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า, รพ.รามาธิบดี, รพ.ภูมิพลอดุลยเดช, สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า,รพ.วชิรพยาบาล
📌ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ได้แก่ ลพบุรีชลบุรีราชบุรี นครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา และภูเก็ต

📣ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนคนไทยช่วยกันบริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วนโรงพยาบาลทั่วประเทศขาดเลือดหมอนัดผ่าตัดเต็มรูปแบบ ต้องการโลหิตจำนวนมาก ส่งผลกระทบโลหิตคงคลังไม่พอจ่าย

📥รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลประกาศคลายล็อก ยกเลิกเคอร์ฟิว และเปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 อนุญาตให้หน่วยงานหลายแห่ง รวมถึงโรงพยาบาลเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยได้ตามปกติทำให้โรงพยาบาลทั่วประเทศเพิ่มเคสนัดผ่าตัดจาก 25% เป็น 50% ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา มีการเบิกขอใช้โลหิตสูงกว่า6,500ยูนิตต่อวัน แต่สามารถจ่ายเลือดได้เพียง43% เท่านั้น
ปัจจุบันมีปริมาณโลหิตบริจาคทั่วประเทศเฉลี่ย วันละ 2,800 ยูนิต ส่งผลให้โรงพยาบาลทุกแห่งขาดเลือด ไม่มีโลหิตเพียงพอในการรักษาและผ่าตัดผู้ป่วย และยังต้องใช้โลหิตกับผู้ป่วยที่มีภาวะสูญเสียโลหิตเฉียบพลัน และผู้ป่วยโรคเลือดที่ต้องใช้โลหิตเป็นประจำ

1.แพทย์ไม่มีโลหิตเพียงพอที่ใช้ในการผ่าตัด โดยเฉพาะการผ่าตัดที่ต้องใช้โลหิตจำนวนมากและเร่งด่วน อาทิ ผู้ป่วยที่เกิดภาวะสูญเสียโลหิตเฉียบพลันอุบัติเหตุ ตกเลือดหลังคลอดบุตร และเลือดออกในทางเดินอาหารฯลฯการรักษาผู้ป่วยกรณีดังกล่าว ต้องมีโลหิตสำรองไว้ระหว่างการผ่าตัด 2-3 ยูนิต ในกรณีที่มีอาการรุนแรง 5-10 ยูนิต ต้องขอเบิกโลหิตสำรองให้เพียงพอ ถ้าโลหิตไม่เพียงพอต้องเลื่อนการผ่าตัดอาจเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยถึงชีวิตได้

2.ผู้ป่วยที่ชะลอการผ่าตัดในช่วงที่ผ่านมา กลับมารักษาตามที่โรงพยาบาลนัดหมาย อาทิ โรคข้อเข่าเสื่อม โรคกระดูกโรคหัวใจชนิดไม่รุนแรง ซึ่งทำให้ผู้ป่วยขาดโอกาสในการรักษาอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้คุณภาพชีวิตลดลง

3.ผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาเป็นประจำอาทิ โรคธาลัสซีเมียโรคโลหิตจาง และโรคเกล็ดเลือดต่ำ ในรายที่เป็นชนิดรุนแรงต้องได้รับโลหิตในการรักษาเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ1-2 ยูนิต หากไม่ได้รับโลหิตผู้ป่วยจะมีภาวะซีด อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ในรายที่โลหิตจางรุนแรงอาจทำให้หัวใจทำงานหนักจนหัวใจล้มเหลวได้ จึงต้องได้รับโลหิตในการรักษาอย่างทันท่วงที

✏จึงขอเชิญชวนฮีโร่ที่มีสุขภาพดีครบกำหนด3 เดือนแล้ว บริจาคโลหิตเพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลทั่วประเทศอย่างเร่งด่วนสำหรับผู้บริจาคโลหิต วันนี้-31 ธันวาคม 2564 รับเสื้อยืด“BLOODHERO”เป็นที่ระลึกหรือจนกว่าของจะหมด ออกแบบโดย SMILEYHOUND BY GREYHOUND

📌ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ,หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ :สถานีกาชาด 11 (วิเศษนิยม บางแค) เดอะมอลล์สาขางามวงศ์วาน, สาขาบางแค, สาขาบางกะปิ,ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียม สุขุมวิท, บ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง)
📌โรงพยาบาลสาขาในเขตกรุงเทพฯ 6 แห่ง ได้แก่ รพ.ตำรวจ, รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า, รพ.รามาธิบดี, รพ.ภูมิพลอดุลยเดช, สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า,รพ.วชิรพยาบาล
📌ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ได้แก่ ลพบุรีชลบุรีราชบุรี นครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา และภูเก็ต

• งานแถลงข่าวที่ไม่เหมือนงานแถลงข่าว แต่เป็น The Musical Show ตั้งใจเตรียมความสนุกสนาน ความสดใส มาให้ทุกท่านได้ชมไปพร้อม...
23/11/2021

• งานแถลงข่าวที่ไม่เหมือนงานแถลงข่าว
แต่เป็น The Musical Show ตั้งใจเตรียมความสนุกสนาน ความสดใส มาให้ทุกท่านได้ชมไปพร้อมกันและยังคงรายละเอียดการจัดงานไว้ครบถ้วน

🎡 Red Cross Fun(D) Fair x Sharing show จัดเต็มมาให้ทั้งร้อง เล่น เต้น โชว์
.
📍พบกัน 26 พฤศจิกายน 2564 📍
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ที่ www.งานกาชาด com
Facebook : งานกาชาด Red Cross Fair

#คิดถึงนะงานกาชาด #งานกาชาด2564 #งานกาชาด #งานกาชาดออนไลน์ #คลิกสนุกสุขใจได้กุศล

• งานแถลงข่าวที่ไม่เหมือนงานแถลงข่าว
แต่เป็น The Musical Show ตั้งใจเตรียมความสนุกสนาน ความสดใส มาให้ทุกท่านได้ชมไปพร้อมกันและยังคงรายละเอียดการจัดงานไว้ครบถ้วน

🎡 Red Cross Fun(D) Fair x Sharing show จัดเต็มมาให้ทั้งร้อง เล่น เต้น โชว์
.
📍พบกัน 26 พฤศจิกายน 2564 📍
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ที่ www.งานกาชาด com
Facebook : งานกาชาด Red Cross Fair

#คิดถึงนะงานกาชาด #งานกาชาด2564 #งานกาชาด #งานกาชาดออนไลน์ #คลิกสนุกสุขใจได้กุศล

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564
17/11/2021

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564

🎊 งานกาชาด อีกหนึ่งพื้นที่ความทรงจำจากรุ่นสู่รุ่นที่ยังหวานอยู่เสมอ... 🎡♥️🎡ปล่อยให้ความทรงจำดีๆ ได้ทำงาน แล้วพบกันในรูปแ...
16/11/2021

🎊 งานกาชาด อีกหนึ่งพื้นที่ความทรงจำจากรุ่นสู่รุ่นที่ยังหวานอยู่เสมอ... 🎡♥️🎡

ปล่อยให้ความทรงจำดีๆ ได้ทำงาน แล้วพบกันในรูปแบบออนไลน์ 14 –27 ธันวาคม 2564 www.redcrossfair.com

#คิดถึงนะงานกาชาด #งานกาชาด2564 #งานกาชาด #งานกาชาดออนไลน์ #คลิกสนุกสุขใจได้กุศล

Photos from The Thai Red Cross Society's post
15/11/2021

Photos from The Thai Red Cross Society's post

ผู้บริจาคโลหิตที่เข้ารับการรักษาโรคต่างๆ ด้วยวิธีการผ่าตัด สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่?
10/11/2021
ผู้บริจาคโลหิตที่เข้ารับการรักษาโรคต่างๆ ด้วยวิธีการผ่าตัด สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไ

ผู้บริจาคโลหิตที่เข้ารับการรักษาโรคต่างๆ ด้วยวิธีการผ่าตัด สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่?

https://www.youtube.com/watch?v=7AX_nw76HW0 🔴การผ่าตัดเล็ก เป็นการผ่าตัดที่ใช้ยาชาเฉพาะที่ เสียโลหิตไม่มาก เช่น ผ่าตัดฝีเฉพาะจุด ผ่า....

กาชาด เร่ง ฉีด ซิโนฟาร์ม ให้กลุ่มเปราะบาง
09/11/2021
กาชาดเพื่อคุณ ตอน “กาชาด” เร่งฉีด “ซิโนฟาร์ม” จากการสนับสนุนของสภากาชาดจีน ให้กลุ่มเปรา

กาชาด เร่ง ฉีด ซิโนฟาร์ม ให้กลุ่มเปราะบาง

ตามที่สภากาชาดไทย ได้รับพระราชทานวัคซีนป้องกันโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” จำนวน 100,000 โดส จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ....

รู้จักกับ COVID-Arm ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่พบไม่บ่อย และสามารถหายเองได้ โดย อ. ดร. พ...
08/11/2021

รู้จักกับ COVID-Arm ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่พบไม่บ่อย และสามารถหายเองได้ โดย อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล

รู้จักกับ COVID-Arm ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่พบไม่บ่อย และสามารถหายเองได้ โดย อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล

"รู้สึกดี💗ถ้าเลือดของเรามีประโยชน์ต่อคนอื่น... ใครไหว มานะคะ🩸🅰️🅱️🅾️🆎บริจาคโลหิตต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์""แอน ทองประสม"🦸‍♀...
03/11/2021

"รู้สึกดี💗ถ้าเลือดของเรามีประโยชน์ต่อคนอื่น... ใครไหว มานะคะ🩸🅰️🅱️🅾️🆎บริจาคโลหิตต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์"

"แอน ทองประสม"🦸‍♀🩸ขอร่วมเป็น 'ฮีโร่' ช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยการบริจาคโลหิต ในโครงการ Bl🩸od Hero ปี 2

👉และพิเศษสุดสำหรับ 'ฮีโร่บริจาคโลหิต' เท่านั้น🦸‍♂
จะได้รับเสื้อยืด👕“Blood Hero” Limited Edition
ออกแบบโดยดีไซเนอร์แบรนด์ชั้นนำของเมืองไทย
SMILEYHOUND BY GREYHOUND🐶
📅ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564 🚨หรือจนกว่าของจะหมด🚨
.
ร่วมแสดงพลัง ‘Blood Hero’ ได้ที่ 👇
🏥ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์
🚩หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 6 แห่ง (Fixed Station)
🚩โรงพยาบาลสาขาในเขตกรุงเทพฯ 6 แห่ง
🚩ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง 12 แห่ง
.
📲เช็คสถานที่รับบริจาคโลหิต ในโครงการ “Blood Hero ปี 2🦸‍♂🩸”
คลิก https://bit.ly/3kNcN9E
.
🦸‍♂🩸'ฮีโร่' ที่มาบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์👉สามารถลงทะเบียนนัดหมายบริจาคโลหิต Online ล่วงหน้าได้แล้ว เพียงคลิก📲 http://bdbooking.nbc.in.th
.
🔴คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/2waeyr2
🔴📝ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/3c4yHRX
🔴📝ดาวน์โหลดแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19
คลิก https://bit.ly/2WdB1ws
🔴ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมผู้ปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้ที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์)
คลิก https://bit.ly/3o68TsG
📍หมายเหตุ ผู้บริจาคโลหิตที่ปรินท์แบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิตมาจากบ้าน จะต้องปรินท์แบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 แนบมาด้วย

"รู้สึกดี💗ถ้าเลือดของเรามีประโยชน์ต่อคนอื่น... ใครไหว มานะคะ🩸🅰️🅱️🅾️🆎บริจาคโลหิตต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์"

"แอน ทองประสม"🦸‍♀🩸ขอร่วมเป็น 'ฮีโร่' ช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยการบริจาคโลหิต ในโครงการ Bl🩸od Hero ปี 2

👉และพิเศษสุดสำหรับ 'ฮีโร่บริจาคโลหิต' เท่านั้น🦸‍♂
จะได้รับเสื้อยืด👕“Blood Hero” Limited Edition
ออกแบบโดยดีไซเนอร์แบรนด์ชั้นนำของเมืองไทย
SMILEYHOUND BY GREYHOUND🐶
📅ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564 🚨หรือจนกว่าของจะหมด🚨
.
ร่วมแสดงพลัง ‘Blood Hero’ ได้ที่ 👇
🏥ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์
🚩หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 6 แห่ง (Fixed Station)
🚩โรงพยาบาลสาขาในเขตกรุงเทพฯ 6 แห่ง
🚩ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง 12 แห่ง
.
📲เช็คสถานที่รับบริจาคโลหิต ในโครงการ “Blood Hero ปี 2🦸‍♂🩸”
คลิก https://bit.ly/3kNcN9E
.
🦸‍♂🩸'ฮีโร่' ที่มาบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์👉สามารถลงทะเบียนนัดหมายบริจาคโลหิต Online ล่วงหน้าได้แล้ว เพียงคลิก📲 http://bdbooking.nbc.in.th
.
🔴คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/2waeyr2
🔴📝ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/3c4yHRX
🔴📝ดาวน์โหลดแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19
คลิก https://bit.ly/2WdB1ws
🔴ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมผู้ปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้ที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์)
คลิก https://bit.ly/3o68TsG
📍หมายเหตุ ผู้บริจาคโลหิตที่ปรินท์แบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิตมาจากบ้าน จะต้องปรินท์แบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 แนบมาด้วย

01/11/2021

คิดถึงนะงานกาชาด 🎡

คิดถึงบรรยากาศ คิดถึงช่วงเวลาที่เราได้เที่ยวด้วยกัน
อดใจอีกนิด อีกไม่นานคงได้พบกัน 😊

ปีนี้ชวนเที่ยวงานกาชาดออนไลน์กันอีกปี 📱
พัฒนาให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเยอะ
ซื้อง่าย เข้าถึงง่าย สนุกได้ง่ายขึ้น
มีกิจกรรมรออยู่อีกเพียบบบบบ.... ติดตามให้ดีที่

📍www.facebook.com/redcrossfair

❤️ 14 - 27 ธันวาคม นี้ สนุกพร้อมกันที่ ❤️
www.redcrossfair.com และ http://www.xn--12clk4bwa3mcb.com/

#คิดถึงนะงานกาชาด #งานกาชาด2564 #งานกาชาด #งานกาชาดออนไลน์ #คลิกสนุกสุขใจได้กุศล

นางวัสสิกา เผือกโสมณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร...
29/10/2021

นางวัสสิกา เผือกโสมณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารกลาง มอบโทรศัพท์มือถือ Samsung A32 5G ให้แก่ คุณมาลินี วรรณทอง สื่อมวลชนผู้โชคดีจากการร่วมสนุกกับเกมออนไลน์ จากกิจกรรม "สภากาชาดไทยขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2564"

นางวัสสิกา เผือกโสมณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารกลาง มอบโทรศัพท์มือถือ Samsung A32 5G ให้แก่ คุณมาลินี วรรณทอง สื่อมวลชนผู้โชคดีจากการร่วมสนุกกับเกมออนไลน์ จากกิจกรรม "สภากาชาดไทยขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2564"

เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ I การวัดความดันโลหิตด้วยเครื่องชนิดพกพา (Home blood pressure monitoring) โดย ผศ.พญ.สมนพร บุณยะรัตเ...
16/10/2021
เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ I การวัดความดันโลหิตด้วยเครื่องชนิดพกพา (Home blood pressure monitoring)

เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ I การวัดความดันโลหิตด้วยเครื่องชนิดพกพา (Home blood pressure monitoring) โดย ผศ.พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง หัวหน้ากลุ่มงานตรวจวินิจฉัยหัวใจนอนอินเวซัฟ และหัวหน้าหน่วยอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

https://www.youtube.com/watch?v=FSznraDgTbw

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ รวมทั้งโรคความด.....

"13 ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้" ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
12/10/2021

"13 ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้"

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

"13 ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้"

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จะปิดให้บริการในวันที่ 13 และ วันที่ 22-24 ตุลาคม  2564 สอบถามเพิ่มเติมโทร. ...
12/10/2021

คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จะปิดให้บริการในวันที่ 13 และ วันที่ 22-24 ตุลาคม 2564
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2251 6711-5 , Line ID: @486tuxwa
https://th.trcarc.org/

คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จะปิดให้บริการในวันที่ 13 และ วันที่ 22-24 ตุลาคม 2564
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2251 6711-5 , Line ID: @486tuxwa
https://th.trcarc.org/

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สังกัดเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมให้บริการฉีดว...
12/10/2021

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สังกัดเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนและนักเรียน อายุ 13-18 ปี จำนวน 1,327 คน ณ ห้างโรบินสัน สาขาชัยภูมิ

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล สังกัดเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนและนักเรียน อายุ 13-18 ปี จำนวน 1,327 คน ณ ห้างโรบินสัน สาขาชัยภูมิ

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เชิญชวน #บริจาคโลหิต ช่วงวิกฤตโลหิตขาดแคลนทั่วประเทศ(อย่าลืมใส่รหัส OA0939 ที่มุมขวาใบสมัคร...
12/10/2021

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เชิญชวน #บริจาคโลหิต ช่วงวิกฤตโลหิตขาดแคลนทั่วประเทศ
(อย่าลืมใส่รหัส OA0939 ที่มุมขวาใบสมัคร ก่อนบริจาคโลหิต)

🎡ลงทะเบียน คลิก https://bit.ly/2YBTjN8
ผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับเกียรติบัตรขอบคุณ "ฉบับพิเศษ"

☎️สอบถามเพิ่มเติมติดต่อคุณมรกต แซ่จิว โทร.08 9163 2541

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เชิญชวน #บริจาคโลหิต ช่วงวิกฤตโลหิตขาดแคลนทั่วประเทศ
(อย่าลืมใส่รหัส OA0939 ที่มุมขวาใบสมัคร ก่อนบริจาคโลหิต)

🎡ลงทะเบียน คลิก https://bit.ly/2YBTjN8
ผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับเกียรติบัตรขอบคุณ "ฉบับพิเศษ"

☎️สอบถามเพิ่มเติมติดต่อคุณมรกต แซ่จิว โทร.08 9163 2541

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเ...
11/10/2021

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน
ลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
🔹*** วัคซีนคงเหลือจากกรณีมีประชาชนลงทะเบียนและไม่ได้มารับวัคซีนตามนัด
🔻 เปิดระบบให้ลงทะเบียน วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. จนกว่าจะครบจำนวน 1,150 คน

📌ลงทะเบียน คลิก >> https://vaccine-trcs.kcmh.or.th เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

🔴🔴!!! ขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนเต็มจำนวน 1,150 คน แล้วค่ะ !!!🔴🔴

ประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จสามารถตรวจสอบวัน เวลารับวัคซีน>> https://vaccine-trcs.kcmh.or.th

> ประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จ สามารถเข้าตรวจสอบวัน-เวลารับวัคซีน ได้ทาง website ที่ลงทะเบียน (ไม่มีการแจ้งเตือนทางหมอพร้อม หรือ SMS)
> บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ ในวันที่ 12-13 และ 15-16 ตุลาคม 2564 ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนทาง website
> แผนที่การเดินทางมายังสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ
คลิก https://goo.gl/maps/z17sRGnyqKdh37SX8
> ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ให้นำภาพถ่ายหน้าจอที่ลงทะเบียนสำเร็จและ บัตรประชาชนแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ตึกราชูทิศตามวัน-เวลาที่นัดรับวัคซีน
> ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” 2 เข็ม (เข็มที่ 2 นัดหมายห่าง 3-4 สัปดาห์)
> กรณีที่ท่านได้รับสิทธิ์ จะไม่สามารถเลื่อนนัดได้

เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ I การเตรียมตัวก่อนระหว่างและหลังผ่าตัดดวงตา โดย รศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาจักษุวิ...
10/10/2021
เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ I การเตรียมตัวก่อนระหว่างและหลังผ่าตัดดวงตา

เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ I การเตรียมตัวก่อนระหว่างและหลังผ่าตัดดวงตา
โดย รศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://www.youtube.com/watch?v=_E2nVFHIvBo

สำหรับผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดดวงตา การได้ทราบข้อมูลเพื่อเตรียมตัวก่อน ระหว่างและหลังผ่าตัดจะช่วย....

สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย #น้ำท่วม พร้อม...
09/10/2021
กาชาดรุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย #น้ำท่วม พร้อมมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดเพื่อผู้ประสบภัย ณ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับการร้องขอผ่านแอปพลิเคชัน "พ้นภัย"
https://youtu.be/GoPU4kMFTOg

#RedCrossOnline

สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย รุดเข้าพื้นที่ช่วยเหลือผู้...

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายสรชัย อุดมพิพัฒน์ อาสายุวกาชาด สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรอง...
06/10/2021

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายสรชัย อุดมพิพัฒน์ อาสายุวกาชาด สังกัด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) สำหรับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 29 คน ที่เข้าพัก ณ ศูนย์พักพิงโรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย ได้รับความอนุเคราะห์ชุดตรวจ Antigen test kit ( ATK )จากว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่ให้กระจายเชื้อไปในวงกว้างอีกด้วย

กลุ่มองค์กรกาชาดฯ ชวนร่วมสนุกโดยให้ความหมายของคำว่า ”มนุษยธรรม” ตามความเข้าใจคำตอบที่ได้รับการกด Like มากที่สุด 10 ท่าน ...
04/10/2021

กลุ่มองค์กรกาชาดฯ ชวนร่วมสนุกโดยให้ความหมายของคำว่า ”มนุษยธรรม” ตามความเข้าใจ
คำตอบที่ได้รับการกด Like มากที่สุด 10 ท่าน จะได้รับของที่ระลึกจากกิจกรรม The Art of Humanity !!
👨‍🎨ร่วมสนุกตอบคำถามได้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ประกาศผลผู้ชนะ 10 ท่าน ในงานเสวนาออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 (นับเฉพาะคอมเมนต์ที่ปรากฏบน FB คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย (ICRC) เท่านั้น)

#FunQuizSpecial ชวนเล่นเกมตอบคำถามวอร์มอัพต้อนรับกิจกรรมเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ "The Art of Humanity” (ศิลปะเพื่อมนุษยธรรม)

เร็วๆ นี้กลุ่มองค์กรกาชาดฯ กำลังจะมีเสวนาออนไลน์ร่วมกันกับ Thai PBS เราเลยอยากชวนลูกเพจทุกท่านมาร่วมกันแชร์ความหมายของคำว่า ”มนุษยธรรม” ตามความเข้าใจ

ร่วมเล่นเกมง่ายๆ เพียงคอมเมนต์ว่า #มนุษยธรรมสำหรับคุณคืออะไร พร้อม #ยกตัวอย่าง คอมเมนต์ของใครได้รับการกดไลค์มากที่สุด 10 ท่าน รับไปเลย ของรางวัลพิเศษจากเราจำนวน 10 ชุด แต่ละชุดประกอบไปด้วย

1. ร่ม 100 ปีสภากาชาดไทย ☂️
2. หมอนรูปนกจาก Thai PBS 🦜
3. กระบอกน้ำจาก ICRC 💧

ร่วมสนุกตอบคำถามได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ประกาศผลผู้ชนะ 10 ท่าน ในงานเสวนาออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 (นับเฉพาะคอมเมนต์ที่ปรากฏบน FB คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเท่านั้น)

ที่อยู่

Thai Red Cross Society
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622564035

เว็บไซต์

http://www.redcross.or.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักสารนิเทศและสื่อสารองคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📣ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนคนไทยช่วยกันบริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วนโรงพยาบาลทั่วประเทศขาดเลือดหมอนัดผ่าตัดเต็มรูปแบบ ต้องการโลหิตจำนวนมาก ส่งผลกระทบโลหิตคงคลังไม่พอจ่าย 📥รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันรัฐบาลประกาศคลายล็อก ยกเลิกเคอร์ฟิว และเปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 อนุญาตให้หน่วยงานหลายแห่ง รวมถึงโรงพยาบาลเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยได้ตามปกติทำให้โรงพยาบาลทั่วประเทศเพิ่มเคสนัดผ่าตัดจาก 25% เป็น 50% ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา มีการเบิกขอใช้โลหิตสูงกว่า6,500ยูนิตต่อวัน แต่สามารถจ่ายเลือดได้เพียง43% เท่านั้น ปัจจุบันมีปริมาณโลหิตบริจาคทั่วประเทศเฉลี่ย วันละ 2,800 ยูนิต ส่งผลให้โรงพยาบาลทุกแห่งขาดเลือด ไม่มีโลหิตเพียงพอในการรักษาและผ่าตัดผู้ป่วย และยังต้องใช้โลหิตกับผู้ป่วยที่มีภาวะสูญเสียโลหิตเฉียบพลัน และผู้ป่วยโรคเลือดที่ต้องใช้โลหิตเป็นประจำ 1.แพทย์ไม่มีโลหิตเพียงพอที่ใช้ในการผ่าตัด โดยเฉพาะการผ่าตัดที่ต้องใช้โลหิตจำนวนมากและเร่งด่วน อาทิ ผู้ป่วยที่เกิดภาวะสูญเสียโลหิตเฉียบพลันอุบัติเหตุ ตกเลือดหลังคลอดบุตร และเลือดออกในทางเดินอาหารฯลฯการรักษาผู้ป่วยกรณีดังกล่าว ต้องมีโลหิตสำรองไว้ระหว่างการผ่าตัด 2-3 ยูนิต ในกรณีที่มีอาการรุนแรง 5-10 ยูนิต ต้องขอเบิกโลหิตสำรองให้เพียงพอ ถ้าโลหิตไม่เพียงพอต้องเลื่อนการผ่าตัดอาจเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยถึงชีวิตได้ 2.ผู้ป่วยที่ชะลอการผ่าตัดในช่วงที่ผ่านมา กลับมารักษาตามที่โรงพยาบาลนัดหมาย อาทิ โรคข้อเข่าเสื่อม โรคกระดูกโรคหัวใจชนิดไม่รุนแรง ซึ่งทำให้ผู้ป่วยขาดโอกาสในการรักษาอย่างต่อเนื่องส่งผลทำให้คุณภาพชีวิตลดลง 3.ผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาเป็นประจำอาทิ โรคธาลัสซีเมียโรคโลหิตจาง และโรคเกล็ดเลือดต่ำ ในรายที่เป็นชนิดรุนแรงต้องได้รับโลหิตในการรักษาเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ1-2 ยูนิต หากไม่ได้รับโลหิตผู้ป่วยจะมีภาวะซีด อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ในรายที่โลหิตจางรุนแรงอาจทำให้หัวใจทำงานหนักจนหัวใจล้มเหลวได้ จึงต้องได้รับโลหิตในการรักษาอย่างทันท่วงที ✏จึงขอเชิญชวนฮีโร่ที่มีสุขภาพดีครบกำหนด3 เดือนแล้ว บริจาคโลหิตเพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลทั่วประเทศอย่างเร่งด่วนสำหรับผู้บริจาคโลหิต วันนี้-31 ธันวาคม 2564 รับเสื้อยืด“BLOODHERO”เป็นที่ระลึกหรือจนกว่าของจะหมด ออกแบบโดย SMILEYHOUND BY GREYHOUND 📌ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ,หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ :สถานีกาชาด 11 (วิเศษนิยม บางแค) เดอะมอลล์สาขางามวงศ์วาน, สาขาบางแค, สาขาบางกะปิ,ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียม สุขุมวิท, บ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง) 📌โรงพยาบาลสาขาในเขตกรุงเทพฯ 6 แห่ง ได้แก่ รพ.ตำรวจ, รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า, รพ.รามาธิบดี, รพ.ภูมิพลอดุลยเดช, สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า,รพ.วชิรพยาบาล 📌ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ได้แก่ ลพบุรีชลบุรีราชบุรี นครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา และภูเก็ต
• งานแถลงข่าวที่ไม่เหมือนงานแถลงข่าว แต่เป็น The Musical Show ตั้งใจเตรียมความสนุกสนาน ความสดใส มาให้ทุกท่านได้ชมไปพร้อมกันและยังคงรายละเอียดการจัดงานไว้ครบถ้วน 🎡 Red Cross Fun(D) Fair x Sharing show จัดเต็มมาให้ทั้งร้อง เล่น เต้น โชว์ . 📍พบกัน 26 พฤศจิกายน 2564 📍 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ที่ www.งานกาชาด com Facebook : งานกาชาด Red Cross Fair #คิดถึงนะงานกาชาด #งานกาชาด2564 #งานกาชาด #งานกาชาดออนไลน์ #คลิกสนุกสุขใจได้กุศล
เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564
🎊 งานกาชาด อีกหนึ่งพื้นที่ความทรงจำจากรุ่นสู่รุ่นที่ยังหวานอยู่เสมอ... 🎡♥️🎡 ปล่อยให้ความทรงจำดีๆ ได้ทำงาน แล้วพบกันในรูปแบบออนไลน์ 14 –27 ธันวาคม 2564 www.redcrossfair.com #คิดถึงนะงานกาชาด #งานกาชาด2564 #งานกาชาด #งานกาชาดออนไลน์ #คลิกสนุกสุขใจได้กุศล
ผู้บริจาคโลหิตที่เข้ารับการรักษาโรคต่างๆ ด้วยวิธีการผ่าตัด สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่?
กาชาด เร่ง ฉีด ซิโนฟาร์ม ให้กลุ่มเปราะบาง
รู้จักกับ COVID-Arm ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่พบไม่บ่อย และสามารถหายเองได้ โดย อ. ดร. พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล
"รู้สึกดี💗ถ้าเลือดของเรามีประโยชน์ต่อคนอื่น... ใครไหว มานะคะ🩸🅰️🅱️🅾️🆎บริจาคโลหิตต่อชีวิตให้เพื่อนมนุษย์" "แอน ทองประสม"🦸‍♀🩸ขอร่วมเป็น 'ฮีโร่' ช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยการบริจาคโลหิต ในโครงการ Bl🩸od Hero ปี 2 👉และพิเศษสุดสำหรับ 'ฮีโร่บริจาคโลหิต' เท่านั้น🦸‍♂ จะได้รับเสื้อยืด👕“Blood Hero” Limited Edition ออกแบบโดยดีไซเนอร์แบรนด์ชั้นนำของเมืองไทย SMILEYHOUND BY GREYHOUND🐶 📅ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564 🚨หรือจนกว่าของจะหมด🚨 . ร่วมแสดงพลัง ‘Blood Hero’ ได้ที่ 👇 🏥ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์ 🚩หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 6 แห่ง (Fixed Station) 🚩โรงพยาบาลสาขาในเขตกรุงเทพฯ 6 แห่ง 🚩ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง 12 แห่ง . 📲เช็คสถานที่รับบริจาคโลหิต ในโครงการ “Blood Hero ปี 2🦸‍♂🩸” คลิก https://bit.ly/3kNcN9E . 🦸‍♂🩸'ฮีโร่' ที่มาบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์👉สามารถลงทะเบียนนัดหมายบริจาคโลหิต Online ล่วงหน้าได้แล้ว เพียงคลิก📲 http://bdbooking.nbc.in.th . 🔴คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต คลิก https://bit.ly/2waeyr2 🔴📝ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต คลิก https://bit.ly/3c4yHRX 🔴📝ดาวน์โหลดแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 คลิก https://bit.ly/2WdB1ws 🔴ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมผู้ปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้ที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์) คลิก https://bit.ly/3o68TsG 📍หมายเหตุ ผู้บริจาคโลหิตที่ปรินท์แบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิตมาจากบ้าน จะต้องปรินท์แบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 แนบมาด้วย
คิดถึงนะงานกาชาด 🎡 คิดถึงบรรยากาศ คิดถึงช่วงเวลาที่เราได้เที่ยวด้วยกัน อดใจอีกนิด อีกไม่นานคงได้พบกัน 😊 ปีนี้ชวนเที่ยวงานกาชาดออนไลน์กันอีกปี 📱 พัฒนาให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเยอะ ซื้อง่าย เข้าถึงง่าย สนุกได้ง่ายขึ้น มีกิจกรรมรออยู่อีกเพียบบบบบ.... ติดตามให้ดีที่ 📍www.facebook.com/redcrossfair ❤️ 14 - 27 ธันวาคม นี้ สนุกพร้อมกันที่ ❤️ www.redcrossfair.com และ http://www.xn--12clk4bwa3mcb.com/ #คิดถึงนะงานกาชาด #งานกาชาด2564 #งานกาชาด #งานกาชาดออนไลน์ #คลิกสนุกสุขใจได้กุศล
นางวัสสิกา เผือกโสมณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารกลาง มอบโทรศัพท์มือถือ Samsung A32 5G ให้แก่ คุณมาลินี วรรณทอง สื่อมวลชนผู้โชคดีจากการร่วมสนุกกับเกมออนไลน์ จากกิจกรรม "สภากาชาดไทยขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2564"
งานเสวนาออนไลน์​ The Art of Humanity ศิลปะเพื่อมนุษยธรรม www.facebook.com/ThaiRedCross/videos/310415803779027/
เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ I การวัดความดันโลหิตด้วยเครื่องชนิดพกพา (Home blood pressure monitoring) โดย ผศ.พญ.สมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง หัวหน้ากลุ่มงานตรวจวินิจฉัยหัวใจนอนอินเวซัฟ และหัวหน้าหน่วยอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย https://www.youtube.com/watch?v=FSznraDgTbw