สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค

สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร (Information and Communications Department, Administration Bureau)

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงานยุวกาชาด ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเ...
07/09/2021

สำนักงานยุวกาชาด ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2565

- ปิดรับผลงานวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

🔍อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร คลิก bit.ly/3tijxz4
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อคุณมานิดา ฤกษ์นิธี โทร. 08 6002 5545

สำนักงานยุวกาชาด ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2565

- ปิดรับผลงานวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

🔍อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสาร คลิก bit.ly/3tijxz4
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อคุณมานิดา ฤกษ์นิธี โทร. 08 6002 5545

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย : Queen Saovabha Memorial Institute ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโค...
06/09/2021

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย : Queen Saovabha Memorial Institute ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (วัคซีนได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน)

- กำหนดฉีดวัคซีนในวันที่ 18, 20-25 กันยายน 2564

** ระบบจะเปิดลงทะเบียนในวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code หรือ คลิก https://bit.ly/3n4yOT1

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน ลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (วัคซีนได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน) กำหนดฉีดวัคซีนในวันที่ 18, 20-25 กันยายน 2564

ระบบจะเปิดลงทะเบียนในวันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code หรือ คลิก https://bit.ly/3n4yOT1

คำชี้แจง
1. สำหรับประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
2. หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ขอให้นำเอกสารการฝากครรภ์มาในวันฉีดวัคซีน
3. บริการให้กับผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนโควิดมาก่อนหากตรวจพบว่าท่านเคยได้รับวัคซีนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์การรับบริการ
4. ก่อนกรอกแบบฟอร์มนี้ กรุณาลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม เพื่อรับวันนัด
5. เจ้าหน้าที่จะยืนยันวันนัดหมายผ่านระบบหมอพร้อม หรือ ข้อความ SMS
6. กรุณามาตามวัน เวลา ที่นัดหมาย เพื่อลดความแออัดในการรับบริการ หากท่านไม่มาตามนัดที่ท่านเลือกในระบบ ถือว่าสละสิทธิ์
7. สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 06 5205 3686

สำหรับการเดินทางเข้ารับบริการวัคซีนที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
แนะนำให้เดินทางด้วยรถสาธารณะ รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานีสามย่าน ฝั่งจามจุรีสแควร์ เนื่องจากที่จอดรถมีจำกัด

การบริจาคอวัยวะ คือการให้ที่ไม่สิ้นสุด💕👉ลงทะเบียนบริจาคอวัยวะได้ที่แอปพลิเคชัน “บริจาคอวัยวะ” ใน App Store หรือ Google P...
05/09/2021

การบริจาคอวัยวะ คือการให้ที่ไม่สิ้นสุด💕
👉ลงทะเบียนบริจาคอวัยวะได้ที่
แอปพลิเคชัน “บริจาคอวัยวะ” ใน App Store หรือ Google Play
หรือ https://www.organdonate.in.th/auth/register
👉ลงทะเบียนบริจาคดวงตาได้ที่
http://eyebank.redcross.or.th/eyebankthai/donationwebsite/register-donor
👉ลงทะเบียนบริจาคร่างกายได้ที่
https://anatomydonate.kcmh.or.th/

#LetThemSeeLove #ให้ชีวิตใหม่ได้สวยงามอีกครั้ง

การบริจาคอวัยวะ คือการให้ที่ไม่สิ้นสุด💕
👉ลงทะเบียนบริจาคอวัยวะได้ที่
แอปพลิเคชัน “บริจาคอวัยวะ” ใน App Store หรือ Google Play
หรือ https://www.organdonate.in.th/auth/register
👉ลงทะเบียนบริจาคดวงตาได้ที่
http://eyebank.redcross.or.th/eyebankthai/donationwebsite/register-donor
👉ลงทะเบียนบริจาคร่างกายได้ที่
https://anatomydonate.kcmh.or.th/

#LetThemSeeLove #ให้ชีวิตใหม่ได้สวยงามอีกครั้ง

เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ I วัคซีนโควิด -19 ในสตรีตั้งครรภ์และสตรีให้นมบุตรโดย รศ.นพ.สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา สาขาวิชาโรคติ...
04/09/2021
เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ I วัคซีนโควิด -19 ในสตรีตั้งครรภ์และสตรีให้นมบุตร

เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ I วัคซีนโควิด -19 ในสตรีตั้งครรภ์และสตรีให้นมบุตร
โดย รศ.นพ.สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://www.youtube.com/watch?v=STR42cEU1vA

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลุ่มสตรีตั้งครรภ์และสตรีให้นมบุตรสามารถเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ได้ตามปกติ ...

สถานเสาวภา ปรับเปลี่ยนการให้บริการฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ย...
03/09/2021

สถานเสาวภา ปรับเปลี่ยนการให้บริการฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก
ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

☎️ สอบถามโทร. 0 2252 0161-4 ต่อ 125,132

ประกาศสถานเสาวภา สภากาชาดไทย
เรื่อง แจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก
ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ของแจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการดังนี้
1. วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น.และเวลา 13.00- 15.00 น. ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามที่ได้รับการยืนยันการนัดหมายที่ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา
2. วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. ให้บริการฉีดวัคซีนคลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยวและคลินิกป้องกันพิษสุนัขบ้า ที่ตึกอำนวยการ สถานเสาวภา
โดยยังคงปิดทำการในวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก โทร.02-252-0161-4 ต่อ 125,132

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับเสื้อขอบคุณจากสภากาชาดไทย (คละสี) จำนวน 245 ท่าน การสำรวจ “การรับรู้ข่าวสารและความรู้เกี่ยวกั...
03/09/2021

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับเสื้อขอบคุณจากสภากาชาดไทย (คละสี) จำนวน 245 ท่าน
การสำรวจ “การรับรู้ข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ปี 2564”

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก https://bit.ly/3jC1nVD

สภากาชาดไทยขอเชิญร่วมทำแบบสำรวจ เรื่อง “การรับรู้ข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ปี 2564” ลุ้นรับเสื้อขอบคุณจากสภากาชาดไทย (คละสี) จำนวน 245 ท่าน ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2564
สแกน QR Code หรือ คลิก https://forms.gle/tYMjUm5tRmDsHYbN8

ประกาศรายชื่อภายในวันที่ 3 กันยายน 2564 ที่เฟซบุ๊กเพจ : The Thai Red Cross Society

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดให้ผู้บริจาคโลหิตสามารถลงทะเบียนบริจาคโลหิตออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป📅ในวั...
03/09/2021

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดให้ผู้บริจาคโลหิตสามารถลงทะเบียนบริจาคโลหิตออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
📅ในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
🏥เฉพาะผู้บริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์
และงานรับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม บางแค

เพื่อรักษามาตรการป้องกันโรค COVID-19🦠
และลดความแออัดภายในพื้นที่🚨
.
🩸ผู้บริจาคโลหิต สามารถลงทะเบียนบริจาคโลหิตออนไลน์📲
📅ในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
👉ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
.
🏥เฉพาะผู้บริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์
และงานรับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม บางแค
.
💻ลงทะเบียนบริจาคโลหิตออนไลน์
🚩ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
🖱คลิก http://bdbooking.nbc.in.th
.
💻ลงทะเบียนบริจาคโลหิตออนไลน์
🚩ณ งานรับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม บางแค
🖱https://prbk11booking.nbc.in.th/
.
.
🔴คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/2waeyr2

🔴ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/3c4yHRX

🔴ดาวน์โหลดแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19
คลิก https://bit.ly/2WdB1ws

🔴ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมผู้ปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้ที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์)
คลิก https://bit.ly/3o68TsG

📍หมายเหตุ ผู้บริจาคโลหิตที่ปรินท์แบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิตมาจากบ้าน จะต้องปรินท์แบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรค COVID-19 แนบมาด้วย

🔺วันเวลาเปิดรับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์
คลิก https://bit.ly/341Xika

🔺คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/2waeyr2

🔺สถานที่รับบริจาคโลหิต
https://bit.ly/2XGCf4l

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย : Queen Saovabha Memorial Institute ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ A...
02/09/2021

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย : Queen Saovabha Memorial Institute ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ Adult and Travel Immunization Scientific Conference 2021 : Best Practice of Adult and Travel Immunization in Pandemic COVID-19 ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2564

👉 ลงทะเบียน คลิก https://webcast.live14.com/saovabha/
ค่าลงทะเบียน 500 บาท

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ 0 2252 0161-4 ต่อ 125, 0 2252 8255 หรือ 06 5205 3685

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย : Queen Saovabha Memorial Institute ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ Adult and Travel Immunization Scientific Conference 2021 : Best Practice of Adult and Travel Immunization in Pandemic COVID-19 ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2564

👉 ลงทะเบียน คลิก https://webcast.live14.com/saovabha/
ค่าลงทะเบียน 500 บาท

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
เบอร์โทรศัพท์ 0 2252 0161-4 ต่อ 125, 0 2252 8255 หรือ 06 5205 3685

#ขยายเวลา เปิดรับผลงานภาพถ่ายในหัวข้อ “Kindness during Crises” (ในวิกฤต มีน้ำใจ) ถึงวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2564 พร้อมประ...
01/09/2021

#ขยายเวลา เปิดรับผลงานภาพถ่ายในหัวข้อ “Kindness during Crises” (ในวิกฤต มีน้ำใจ) ถึงวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2564 พร้อมประกาศผู้สนับสนุนใหม่ล่าสุด Canon Thailand

🏆ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 47,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัลออกแบบพิเศษจาก Thai PBS

อ่านรายละเอียดกติกาและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 👉 t.ly/Nzjr

🔍ข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเพจ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย (ICRC)

#ขยายเวลา เปิดรับผลงานภาพถ่ายในหัวข้อ “Kindness during Crises” (ในวิกฤต มีน้ำใจ) ถึงวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2564 พร้อมประกาศผู้สนับสนุนใหม่ล่าสุด Canon Thailand

🏆ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 47,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและโล่รางวัลออกแบบพิเศษจาก Thai PBS

อ่านรายละเอียดกติกาและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 👉 t.ly/Nzjr

🔍ข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเพจ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย (ICRC)

สำนักงานยุวกาชาด ให้ความรู้เรื่องปฐมพยาบาล เพื่อช่วยเหลือชีวิตตนเองและผู้อื่นในยามคับขันวันที่ 31 สิงหาคม 2564 สำนักงานย...
31/08/2021

สำนักงานยุวกาชาด ให้ความรู้เรื่องปฐมพยาบาล เพื่อช่วยเหลือชีวิตตนเองและผู้อื่นในยามคับขัน

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โดย ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตรปฐมพยาบาล แบบออนไลน์ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก จำนวน 51 คน โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ เรื่องระบบที่สำคัญต่อชีวิต ได้แก่ ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบประสาท การทำ CPR การใช้เครื่อง AED และ การสำลัก (Choking)

ในการจัดอบรม สำนักยุวกาชาดมุ่งเน้นให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นในภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของการช่วยชีวิตอย่างแท้จริง

สำหรับผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่อไปของสำนักงานยุวกาชาด สามารถติดตามข่าวสาร และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่เฟซบุ๊กเพจ อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย

นอกจากนี้ เพียงคุณโหลดแอปพลิเคชัน TRC Volunteer ก็จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุดมการณ์ด้านมนุษยธรรมร่วมกับสภากาชาด เพื่อสร้างสังคมแห่งการเป็นผู้ให้ต่อไป

31/08/2021
#DayoftheDisappeared 2021

ร่วมรำลึกถึงบุคคลสูญหาย #วันผู้สูญหายสากล

ทุกปีเครือข่ายงานสานสัมพันธ์ครอบครัวของ ICRC และกลุ่มองค์กรกาชาดฯ ได้รับการติดต่อราว 25,000 ครั้ง ในการตามหาบุคคลสูญหาย กลุ่มองค์กรกาชาดฯ ได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ครอบครัวได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้ง

เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ I วัคซีนโควิด 19 กับสตรีโดย ผศ.นพ.อภิชัย วสุรัตน์ หน่วยมะเร็งนรีเวชวิทยา ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทย...
29/08/2021
เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ I วัคซีนโควิด 19 กับสตรี

เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ I วัคซีนโควิด 19 กับสตรี
โดย ผศ.นพ.อภิชัย วสุรัตน์ หน่วยมะเร็งนรีเวชวิทยา ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
https://www.youtube.com/watch?v=xUmJq43F8tA

ในช่วงวิกฤตของโรคโควิด - 19 กลุ่มสตรีที่มีโรคประจำตัว มีรอบเดือน มีการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร และสตรีที่อยู...

เชิญรับชมรายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน พลังจิตอาสา...ช่วงระบาดโควิด-19 https://www.youtube.com/watch?v=tvjOXvvWEhs
28/08/2021
กาชาดเพื่อคุณ ตอน พลังจิตอาสา...ช่วงระบาดโควิด-19

เชิญรับชมรายการกาชาดเพื่อคุณ ตอน พลังจิตอาสา...ช่วงระบาดโควิด-19

https://www.youtube.com/watch?v=tvjOXvvWEhs

ในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโควิด-19 เราจะเห็นชุดธารน้ำใจกูชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ของสภากาชาดไทย ถูกส่ง...

27/08/2021

อิบราฮิม ดายาบู นักกรีฑาจากประเทศไนเจอร์ในการแข่งขัน #พาราลิมปิกเกมส์ ที่กรุงโตเกียว 2564 กับความฝันในการเป็นยูเซน โบลต์ของประเทศไนเจอร์ 🏃‍♂️

หลังจากสูญเสียแขนซ้ายจากการหยิบระเบิดเมื่อปีพ.ศ. 2551 เขาจึงหันมาเล่นมาเล่นกีฬา และใช้อวัยวะเทียมสำหรับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

อิบราฮิมได้รับอวัยวะเทียม พาหนะ และ ที่พักจาก ICRC ระหว่างอยู่ที่กรุง Niamey

ในปีพ.ศ. 2559 เขาเป็นตัวแทนประเทศไนเจอร์ เข้าร่วมการแข่งขันพาราลิมปิก เกมส์ที่นครริโอ เด จาไนโร และได้ลำดับที่ 6 จากการแข่งขันวิ่ง 100 เมตรชาย ปัจจุบันเขาสามารถวิ่ง 100 เมตร ด้วยความเร็วเท่ากับสถิติโลกและเพิ่งจะได้รับชัยชนะจากการแข่งขันวิ่ง 100 เมตรและการกระโดดในระดับประเทศ

และในปีพ.ศ. 2564 เขาเป็นตัวแทนของไนเจอร์เข้าร่วมการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ที่กรุงโตเกียว พร้อมความฝันในการเป็นยูเซน โบลต์ของประเทศไนเจอร์ 🇳🇪

วิกฤติเลือดหมดคลังทั่วประเทศ ทุกโรงพยาบาลขาดเลือดผ่าตัด วอนบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย https://www.redcross.or.th/news/i...
26/08/2021
วิกฤติเลือดหมดคลังทั่วประเทศ ทุกโรงพยาบาลขาดเลือดผ่าตัด วอนบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่

วิกฤติเลือดหมดคลังทั่วประเทศ ทุกโรงพยาบาลขาดเลือดผ่าตัด วอนบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย
https://www.redcross.or.th/news/information/15631/

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอให้คนไทยสุขภาพดีช่วยกันบริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วน ในสถานการณ์การร...

24/08/2021

คุณเอกรัตน์ ปัญญะธารา บรรณาธิการภาพถ่าย นิตยสาร National Geographic Thailand เล่าถึงความรู้สึกหลังติดตามแรงงานประมงออกเรือเป็นเวลาหลายวัน ท่ามกลางความว่างเปล่าของทะเล มีความรักและความห่วงใยของบุคคลที่ยอมจากบ้านเพื่อให้คนข้างหลังได้มีชีวิตที่ดีกว่า
📷
กุล่มองค์กรกาชาด ขอเชิญร่วมถ่ายทอดเรื่องราวแห่งกำลังใจผ่านภาพถ่าย ในหัวข้อ “Kindness during Crises” (ในวิกฤต มีน้ำใจ)
โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้จัดแสดงในงานนิทรรศการภาพถ่ายที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2564

✅สมัครได้ที่ >> t.ly/Nzjr
เปิดรับผลงานถึงวันที่ 31 ส.ค.64

#RCRCPhoto2021 #KindnessDuringCrises

🏥 โรงพยาบาลทั่วประเทศขาดแคลนเลือดอย่างหนักเข้าขั้นวิกฤติ 🩸 เชิญชวนผู้มีสุขภาพดี #บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย สอบถา...
24/08/2021

🏥 โรงพยาบาลทั่วประเทศขาดแคลนเลือดอย่างหนักเข้าขั้นวิกฤติ

🩸 เชิญชวนผู้มีสุขภาพดี #บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย

สอบถามโทร. 0 2256 4300

🦠สถานการณ์ COVID-19
🏥รพ.ทั่วประเทศ ขาดแคลนเลือด
😥อย่างหนักเข้าขั้นวิกฤติ

🩸หมอไม่มีเลือดผ่าตัด
🩸หมอเลื่อนผ่าตัดคนไข้ทุกวัน
🩸เลือดในคลังไม่มี
🩸รพ.ไม่มีเลือดสำรอง
🩸ผู้ป่วยโรคเลือดต้องรอ
🩸ผู้ป่วยอุบัติเหตุ วิกฤติ

🙏ขอเชิญผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงดี
🩸บริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วน
🤕ช่วยผู้ป่วยทั่วประเทศ
🔺ใกล้ที่ไหน บริจาคที่นั่น ในโรงพยาบาลประจำจังหวัดพื้นที่ของตนเอง

บริจาคโลหิตได้ที่ :
🩸ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
🩸หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station)
🩸หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่
🩸ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง
🩸โรงพยาบาลสาขาและโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ

#เลือดหมดคลังทั่วประเทศ
#คนไทยไม่ทิ้งกัน
#ให้เลือดฝ่าวิกฤติCOVID19

🔴 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/3c4yHRX

🔴 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมผู้ปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้ที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์)
คลิก https://bit.ly/3o68TsG

🔴 ดาวน์โหลดแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19
คลิก https://bit.ly/2WdB1ws

📍 หมายเหตุ ผู้บริจาคโลหิตที่ปริ๊นท์แบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิตมาจากบ้าน จะต้องปริ๊นท์แบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรค COVID-19 แนบมาด้วย

🔴 วันเวลาเปิดรับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์
คลิก https://bit.ly/341Xika

🔴 คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/2waeyr2

🔴 สถานที่รับบริจาคโลหิต
คลิก https://bit.ly/2XGCf4l
---------------------------------
During COVID-19 situation, hospitals nationwide face severe blood shortage at the critical stage.
- Doctors do not have blood for operation.
- Doctors postpones patients’ operation every day.
- There is no blood supply.
- Hospital do not have blood reserve.
- Patients with blood diseases must wait.
- Accident patients are in danger.
Invite good health people to urgently donate blood to help patients nationwide
Near where? Donate there, at your provincial hospital in your area.

เจ็บป่วยจากโควิด ปักหมุดขอความช่วยเหลือได้ที่ www.jitasa.careส​ภากาชาดไทย​ กระทรวงสาธารณสุข​ กระทรวงกลาโหม​ สำนักงานตำรว...
22/08/2021

เจ็บป่วยจากโควิด ปักหมุดขอความช่วยเหลือได้ที่ www.jitasa.care

ส​ภากาชาดไทย​ กระทรวงสาธารณสุข​ กระทรวงกลาโหม​ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ​ และอาสาสมัครภาคประชาสังคม​ ร่วมกันประสานงานดูแลผู้ป่วย​ HI/CI บน​ platform Jitasa.Care โดยการใช้ข้อมูล real time บนแผนที่ดิจิตอล เพื่อบริหารสถานการณ์ในการนำส่งผู้ป่วยวิกฤตสู่สถานพยาบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เจ็บป่วยจากโควิด ปักหมุดขอความช่วยเหลือได้ที่ www.jitasa.care

ส​ภากาชาดไทย​ กระทรวงสาธารณสุข​ กระทรวงกลาโหม​ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ​ และอาสาสมัครภาคประชาสังคม​ ร่วมกันประสานงานดูแลผู้ป่วย​ HI/CI บน​ platform Jitasa.Care โดยการใช้ข้อมูล real time บนแผนที่ดิจิตอล เพื่อบริหารสถานการณ์ในการนำส่งผู้ป่วยวิกฤตสู่สถานพยาบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ I หอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด-19 (Hospitel) โดย อ.พญ.พรจิรา ศุภราศรี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายเวชศาสตร์ครอ...
22/08/2021
เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ I หอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด-19 (Hospitel)

เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ I หอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด-19 (Hospitel)
โดย อ.พญ.พรจิรา ศุภราศรี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

https://www.youtube.com/watch?v=h05Y_eCG3dg

ปัจจุบัน เนื่องจากจำนวนเตียงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 จึงมีการจัดตั้งหอผู้ป่วย....

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย...
21/08/2021
ข่าวดี! จุฬาฯ เผยผลทดลองวัคซีน ChulaCov-19 ป้องกันโควิดได้ 94% ตั้งเป้าฉีดเมษายน 65

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกัน แถลงข่าวความคืบหน้าผลการทดสอบฉีดวัคซีน “ChulaCov19” ชนิด mRNA ป้องกันโควิดได้ 94% ตั้งเป้าฉีดเมษายน 65
#redcrossonline

https://www.youtube.com/watch?v=44laXYcTKFw

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศูนย์วิจัย...

สภากาชาดไทยร่วมกับสปสช. และทีมอาสาสมัคร ผนึกกำลังช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน (Home Isolation : HI) #redcrossonl...
20/08/2021
กาชาดร่วมกับสปสช. และทีมอาสาสมัคร ผนึกกำลังช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน Home Isolation : HI

สภากาชาดไทยร่วมกับสปสช. และทีมอาสาสมัคร ผนึกกำลังช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน (Home Isolation : HI)

#redcrossonline

https://www.youtube.com/watch?v=inPCtWlfiEM

สภากาชาดไทย ร่วมกับ สปสช. และทีมอาสาสมัคร ผนึกกำลังช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน (Home Isolation : HI) เพื่อลดการส....

สภากาชาดไทยขอเชิญร่วมทำแบบสำรวจ เรื่อง “การรับรู้ข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ปี 2564” ลุ้นรับเสื้อขอบคุณจากสภา...
18/08/2021

สภากาชาดไทยขอเชิญร่วมทำแบบสำรวจ เรื่อง “การรับรู้ข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ปี 2564” ลุ้นรับเสื้อขอบคุณจากสภากาชาดไทย (คละสี) จำนวน 245 ท่าน ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2564
สแกน QR Code หรือ คลิก https://forms.gle/tYMjUm5tRmDsHYbN8

ประกาศรายชื่อภายในวันที่ 3 กันยายน 2564 ที่เฟซบุ๊กเพจ : The Thai Red Cross Society

สภากาชาดไทยขอเชิญร่วมทำแบบสำรวจ เรื่อง “การรับรู้ข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย ปี 2564” ลุ้นรับเสื้อขอบคุณจากสภากาชาดไทย (คละสี) จำนวน 245 ท่าน ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2564
สแกน QR Code หรือ คลิก https://forms.gle/tYMjUm5tRmDsHYbN8

ประกาศรายชื่อภายในวันที่ 3 กันยายน 2564 ที่เฟซบุ๊กเพจ : The Thai Red Cross Society

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โดย ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด จัดอบรมให้ความรู้แบบออนไลน์ให้แก่เยาวชน อายุ 15-30 ปี หลักสูตร...
17/08/2021

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โดย ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด จัดอบรมให้ความรู้แบบออนไลน์ให้แก่เยาวชน อายุ 15-30 ปี หลักสูตรปฐมพยาบาล รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่16 สิงหาคม 2564 มีผู้เข้ารับการอบรม รวม 385 คน

โดยหลักสูตรนี้ส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะด้านปฐมพยาบาล เพื่อนำความรู้ไปใช้ในยามจำเป็นสำหรับช่วยเหลือครอบครัว สังคม ชุมชนในโอกาสต่อไป

ผู้สนใจสามารถติดตามการเปิดรับสมัครหลักสูตรปฐมพยาบาลรุ่นต่อไป และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้ที่ เฟซบุ๊กเพจ อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย

ที่อยู่

Thai Red Cross Society
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622564035

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักสารนิเทศและสื่อสารองคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด