โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนคร

โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนคร โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(42)

เปิดเหมือนปกติ

กราบขอบพระคุณ คุณนิคม คุ้มคำ บริจาค เงินสด 2,740 บาท ให้โรงพยาบาลสามพราน เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
07/07/2021

กราบขอบพระคุณ คุณนิคม คุ้มคำ บริจาค เงินสด 2,740 บาท ให้โรงพยาบาลสามพราน เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

กราบขอบพระคุณ คุณนิคม คุ้มคำ บริจาค เงินสด 2,740 บาท ให้โรงพยาบาลสามพราน เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

กราบขอบพระคุณ ร้ายพลผักสด ตลาดขุนแผน บริจาค แซนวิช, โดนัท, นมไวตามิลค์ และน้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โ...
07/07/2021

กราบขอบพระคุณ ร้ายพลผักสด ตลาดขุนแผน บริจาค แซนวิช, โดนัท, นมไวตามิลค์ และน้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ ร้ายพลผักสด ตลาดขุนแผน บริจาค แซนวิช, โดนัท, นมไวตามิลค์ และน้ำดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขา สาย5 บริจาค ก๋วยเตี๋ยว และน้ำสมุนไพร จำนวน 500 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางก...
07/07/2021

กราบขอบพระคุณ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขา สาย5 บริจาค ก๋วยเตี๋ยว และน้ำสมุนไพร จำนวน 500 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขา สาย5 บริจาค ก๋วยเตี๋ยว และน้ำสมุนไพร จำนวน 500 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุปราณี แตงวงษ์ บริจาค ขนมกล้วยบวชชี มะม่วง ฝรั่ง จำนวน 300 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคล...
07/07/2021

กราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุปราณี แตงวงษ์ บริจาค ขนมกล้วยบวชชี มะม่วง ฝรั่ง จำนวน 300 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุปราณี แตงวงษ์ บริจาค ขนมกล้วยบวชชี มะม่วง ฝรั่ง จำนวน 300 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ แพรออยล์ จำกัด บริจาค น้ำดื่ม 70 โหล เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน
07/07/2021

กราบขอบพระคุณ แพรออยล์ จำกัด บริจาค น้ำดื่ม 70 โหล เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ แพรออยล์ จำกัด บริจาค น้ำดื่ม 70 โหล เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ บริษัท โปรเฟนเดอร์ จำกัด บริจาค เครื่องวัดความดันสอดแขน มูลค่า 60,000 บาท ให้โรงพยาบาลสามพราน
07/07/2021

กราบขอบพระคุณ บริษัท โปรเฟนเดอร์ จำกัด บริจาค เครื่องวัดความดันสอดแขน มูลค่า 60,000 บาท ให้โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ บริษัท โปรเฟนเดอร์ จำกัด บริจาค เครื่องวัดความดันสอดแขน มูลค่า 60,000 บาท ให้โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ บริษัท LP Group บริจาค น้ำดื่ม 100 โหล เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน
07/07/2021

กราบขอบพระคุณ บริษัท LP Group บริจาค น้ำดื่ม 100 โหล เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ บริษัท LP Group บริจาค น้ำดื่ม 100 โหล เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ คุณเรณู-คุณจรินทร์ อิ้วชาวนา บริจาค เงินสด 200,000 บาท ให้โรงพยาบาลสามพราน เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางกา...
07/07/2021

กราบขอบพระคุณ คุณเรณู-คุณจรินทร์ อิ้วชาวนา บริจาค เงินสด 200,000 บาท ให้โรงพยาบาลสามพราน เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

กราบขอบพระคุณ คุณเรณู-คุณจรินทร์ อิ้วชาวนา บริจาค เงินสด 200,000 บาท ให้โรงพยาบาลสามพราน เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

กราบขอบพระคุณ คุณรวีวรรณ พันธ์ชาตรี บริจาค หน้ากากอนามัย จำนวน 50 กล่อง ให้โรงพยาบาลสามพราน
07/07/2021

กราบขอบพระคุณ คุณรวีวรรณ พันธ์ชาตรี บริจาค หน้ากากอนามัย จำนวน 50 กล่อง ให้โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ คุณรวีวรรณ พันธ์ชาตรี บริจาค หน้ากากอนามัย จำนวน 50 กล่อง ให้โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ คุณเผดิม ใช้เทียนทอง และครอบครัว บริจาค สละ จำนวน 30 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลส...
07/07/2021

กราบขอบพระคุณ คุณเผดิม ใช้เทียนทอง และครอบครัว บริจาค สละ จำนวน 30 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ คุณเผดิม ใช้เทียนทอง และครอบครัว บริจาค สละ จำนวน 30 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ คุณดนัย ชูยัง และครอบครัว บริจาค หน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม 100 แพ็ค เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โร...
07/07/2021

กราบขอบพระคุณ คุณดนัย ชูยัง และครอบครัว บริจาค หน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม 100 แพ็ค เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ คุณดนัย ชูยัง และครอบครัว บริจาค หน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม 100 แพ็ค เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ คุณเฉลิมวงศ์ บวรกีรติขจร บริจาค คอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 1 เครื่อง ให้โรงพยาบาลสามพราน
07/07/2021

กราบขอบพระคุณ คุณเฉลิมวงศ์ บวรกีรติขจร บริจาค คอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 1 เครื่อง ให้โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ คุณเฉลิมวงศ์ บวรกีรติขจร บริจาค คอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 1 เครื่อง ให้โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ ครอบครัวสุวรรณทวีสุข บริจาค เงินสด 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลสามพราน เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
07/07/2021

กราบขอบพระคุณ ครอบครัวสุวรรณทวีสุข บริจาค เงินสด 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลสามพราน เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

กราบขอบพระคุณ ครอบครัวสุวรรณทวีสุข บริจาค เงินสด 100,000 บาท ให้โรงพยาบาลสามพราน เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

🏥💢รายงานยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รักษาตัวที่ รพ.สามพราน(เพชรเกษม) Emerald ward ณ วันที่  7  กรกฎาคม  2564💢💢💢
07/07/2021

🏥💢รายงานยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รักษาตัวที่ รพ.สามพราน(เพชรเกษม) Emerald ward
ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564💢💢💢

🏥💢รายงานยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รักษาตัวที่ รพ.สามพราน(เพชรเกษม) Emerald ward
ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564💢💢💢

💢เพื่อความสะดวก ท่านสามารถทราบรหัสคิวที่จองผ่านหมอพร้อมเพียงท่านกรอกเลขบัตรประชาชนตามลิงค์ด้านล่างนี้ ก็จะขึ้นรหัสคิวของ...
04/07/2021
ระบบจองวัคซีนจังหวัดนครปฐม

💢เพื่อความสะดวก ท่านสามารถทราบรหัสคิวที่จองผ่านหมอพร้อมเพียงท่านกรอกเลขบัตรประชาชนตามลิงค์ด้านล่างนี้ ก็จะขึ้นรหัสคิวของท่านนะคะ ⚡
👉https://www.nptvaccine.com/form/checkdata/CHECK

ระบบจองวัคซีนจังหวัดนครปฐม

✨วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมพระเทพศาสนภิบาล โรงพยาบาลสามพรานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ...
04/07/2021

✨วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ที่ห้องประชุมพระเทพศาสนภิบาล โรงพยาบาลสามพรานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญอาหารพระราชทาน เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและแคปซูลฟ้าทะลายโจรพระราชทาน มามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสามพรานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยมี นพ.ทินกร ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่เสียสละกำลังกาย และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารปรุงสุกใหม่ แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสามพราน เป็นเมนูข้าวเหนียว หมูเส้นทอด น้ำจิ้มแจ่ว ซึ่งอาหารพระราชทานนี้ ได้เน้นเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ถูกหลักอนามัย และมีโภชนาการที่ดี เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร เพื่อใช้ประโยชน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นล้นพ้นที่ทรงมีต่อบุคลากรของโรงพยาบาลสามพราน บุคลากรของโรงพยาบาลสามพราน ขอกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทและขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นสรรพสิริมงคล และจักมุ่งมั่นในการดูแลผู้ป่วยและประชาชนที่ทุกข์ร้อนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

เรียนผู้จองวัคซีนผ่านหมอพร้อม รพ.สามพราน 👉ลำดับคิว AJ 004284 - AJ 004546ให้มาฉีดได้ในวันอาทิตย์ที่ 11 ก.ค.64 ตามลำดับเวล...
04/07/2021

เรียนผู้จองวัคซีนผ่านหมอพร้อม รพ.สามพราน
👉ลำดับคิว AJ 004284 - AJ 004546
ให้มาฉีดได้ในวันอาทิตย์ที่ 11 ก.ค.64 ตามลำดับเวลาประกาศด้านล่างนี้นะคะ
🙏กราบขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

เรียนผู้จองวัคซีนผ่านหมอพร้อม รพ.สต.ตลาดจินดา 👉ลำดับคิว AS 004443 - AS 004852ให้มาฉีดได้ในวันเสาร์ที่ 10 ก.ค.64 ตามลำดับ...
04/07/2021

เรียนผู้จองวัคซีนผ่านหมอพร้อม รพ.สต.ตลาดจินดา
👉ลำดับคิว AS 004443 - AS 004852
ให้มาฉีดได้ในวันเสาร์ที่ 10 ก.ค.64 ตามลำดับเวลาประกาศด้านล่างนี้นะคะ
💢ฉีดวัคซีนได้ที่ รพ.สต.ตลาดจินดา
🙏กราบขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

เรียนผู้จองวัคซีนผ่านหมอพร้อม รพ.สามพราน 👉ลำดับคิว AJ 003051- AJ 004283 ให้มาฉีดได้ในวันอังคารที่ 6 ก.ค.64 ตามลำดับเวลาป...
04/07/2021

เรียนผู้จองวัคซีนผ่านหมอพร้อม รพ.สามพราน
👉ลำดับคิว AJ 003051- AJ 004283
ให้มาฉีดได้ในวันอังคารที่ 6 ก.ค.64 ตามลำดับเวลาประกาศด้านล่างนี้นะคะ
🙏กราบขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

เรียนผู้จองวัคซีนผ่านหมอพร้อม รพ.สามพราน 👉ลำดับคิว AJ 001851- AJ 003050 ให้มาฉีดได้ในวันจันทร์ที่ 5 ก.ค.64 ตามลำดับเวลาป...
04/07/2021

เรียนผู้จองวัคซีนผ่านหมอพร้อม รพ.สามพราน
👉ลำดับคิว AJ 001851- AJ 003050
ให้มาฉีดได้ในวันจันทร์ที่ 5 ก.ค.64 ตามลำดับเวลาประกาศด้านล่างนี้นะคะ
🙏กราบขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

04/07/2021
กราบขอบพระคุณ บริษัท แสงทองสลักภัณฑ์ จำกัด โดยคุณชากร-คุณสมใจ-คุณพุฒิพงศ์ ภัทรเสถียรกุล, คุณวัชรี ตั้งศรีรพีพันธ์ และครอ...
02/07/2021

กราบขอบพระคุณ บริษัท แสงทองสลักภัณฑ์ จำกัด โดยคุณชากร-คุณสมใจ-คุณพุฒิพงศ์ ภัทรเสถียรกุล, คุณวัชรี ตั้งศรีรพีพันธ์ และครอบครัว และคุณอัญชลี ลาภวุฒิรัตน์ บริจาค น้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค, ซาลาเปาวราภรณ์ จำนวน 210 ลูก และน้ำเก๊กฮวย จำนวน 190 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ บริษัท แสงทองสลักภัณฑ์ จำกัด โดยคุณชากร-คุณสมใจ-คุณพุฒิพงศ์ ภัทรเสถียรกุล, คุณวัชรี ตั้งศรีรพีพันธ์ และครอบครัว และคุณอัญชลี ลาภวุฒิรัตน์ บริจาค น้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค, ซาลาเปาวราภรณ์ จำนวน 210 ลูก และน้ำเก๊กฮวย จำนวน 190 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ บริษัท พ.สามพราน กรุ๊ป จำกัด โดยคุณไพรัตน์ สกุลศรีประเสริฐ บริจาค ข้าวมันไก่ จำนวน 500 กล่อง เพื่อเป็นกำลั...
02/07/2021

กราบขอบพระคุณ บริษัท พ.สามพราน กรุ๊ป จำกัด โดยคุณไพรัตน์ สกุลศรีประเสริฐ บริจาค ข้าวมันไก่ จำนวน 500 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ บริษัท พ.สามพราน กรุ๊ป จำกัด โดยคุณไพรัตน์ สกุลศรีประเสริฐ บริจาค ข้าวมันไก่ จำนวน 500 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ แพทย์หญิง ชัญภัทร แก้วแสงเอก และเด็กหญิงกัลยภรณ์ สุรเศรษฐ บริจาค เครื่องดื่ม จำนวน 150 ขวด เพื่อเป็นกำลังใ...
02/07/2021

กราบขอบพระคุณ แพทย์หญิง ชัญภัทร แก้วแสงเอก และเด็กหญิงกัลยภรณ์ สุรเศรษฐ บริจาค เครื่องดื่ม จำนวน 150 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ แพทย์หญิง ชัญภัทร แก้วแสงเอก และเด็กหญิงกัลยภรณ์ สุรเศรษฐ บริจาค เครื่องดื่ม จำนวน 150 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ คุณเพ็ชร ศรเพชร และครอบครัว บริจาค ไข่ และเครื่องดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพรา...
02/07/2021

กราบขอบพระคุณ คุณเพ็ชร ศรเพชร และครอบครัว บริจาค ไข่ และเครื่องดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ คุณเพ็ชร ศรเพชร และครอบครัว บริจาค ไข่ และเครื่องดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ บริษัท เซเว่น เอส โปรดักส์ จำกัด (AS.7S) ครอบครัวอันสุขสันต์ บริจาค มังคุด เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางกา...
02/07/2021

กราบขอบพระคุณ บริษัท เซเว่น เอส โปรดักส์ จำกัด (AS.7S) ครอบครัวอันสุขสันต์ บริจาค มังคุด เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ บริษัท เซเว่น เอส โปรดักส์ จำกัด (AS.7S) ครอบครัวอันสุขสันต์ บริจาค มังคุด เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ ร้านซูชินานจา ปั๊มยางจาก สาย5 บริจาค ซูชิ จำนวน 60 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสาม...
02/07/2021

กราบขอบพระคุณ ร้านซูชินานจา ปั๊มยางจาก สาย5 บริจาค ซูชิ จำนวน 60 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ ร้านซูชินานจา ปั๊มยางจาก สาย5 บริจาค ซูชิ จำนวน 60 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

📣แจ้งให้ทราบ สำหรับผู้ลงทะเบียนวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อม ของรพ.สามพราน👉ผู้ที่จองตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2564 รอบ 14.00 น. ...
02/07/2021

📣แจ้งให้ทราบ สำหรับผู้ลงทะเบียนวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อม ของรพ.สามพราน
👉ผู้ที่จองตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2564 รอบ 14.00 น. เป็นต้นไป ท่านจะสามารถดูลำดับคิวเมื่อทางรพ.ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเพิ่มเติม โดยรพ.จะแจ้งรายชื่อตามลำดับคิวการจองในหมอพร้อมผ่านเพจรพ.และจะมีเจ้าหน้าที่รพ.โทรติดต่อท่านก่อนวันนัดรับวัคซีนค่ะ
🙏กราบขออภัยทุกท่านในความไม่สะดวกนะคะ

📣แจ้งให้ทราบ สำหรับผู้ลงทะเบียนวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อม ของรพ.สามพราน
👉ผู้ที่จองตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2564 รอบ 14.00 น. เป็นต้นไป ท่านจะสามารถดูลำดับคิวเมื่อทางรพ.ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเพิ่มเติม โดยรพ.จะแจ้งรายชื่อตามลำดับคิวการจองในหมอพร้อมผ่านเพจรพ.และจะมีเจ้าหน้าที่รพ.โทรติดต่อท่านก่อนวันนัดรับวัคซีนค่ะ
🙏กราบขออภัยทุกท่านในความไม่สะดวกนะคะ

🏥💢รายงานยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รักษาตัวที่ รพ.สามพราน(เพชรเกษม) Emerald ward ณ วันที่  2  กรกฎาคม  2564💢💢💢
02/07/2021

🏥💢รายงานยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รักษาตัวที่ รพ.สามพราน(เพชรเกษม) Emerald ward
ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564💢💢💢

🏥💢รายงานยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รักษาตัวที่ รพ.สามพราน(เพชรเกษม) Emerald ward
ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564💢💢💢

กราบขอบพระคุณ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด บริจาค ผ้าปูที่นอน และปลอกหมอน จำนวน 500 ชุด ให้โรงพยา...
01/07/2021

กราบขอบพระคุณ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด บริจาค ผ้าปูที่นอน และปลอกหมอน จำนวน 500 ชุด ให้โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด บริจาค ผ้าปูที่นอน และปลอกหมอน จำนวน 500 ชุด ให้โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ บริษัท พ.สามพราน กรุ๊ป จำกัด โดยคุณไพรัตน์ สกุลศรีประเสริฐ บริจาค ขนมหวาน จำนวน 500 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจให...
01/07/2021

กราบขอบพระคุณ บริษัท พ.สามพราน กรุ๊ป จำกัด โดยคุณไพรัตน์ สกุลศรีประเสริฐ บริจาค ขนมหวาน จำนวน 500 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ บริษัท พ.สามพราน กรุ๊ป จำกัด โดยคุณไพรัตน์ สกุลศรีประเสริฐ บริจาค ขนมหวาน จำนวน 500 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ ตลาดนัดขุนแผน บริจาค น้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน
01/07/2021

กราบขอบพระคุณ ตลาดนัดขุนแผน บริจาค น้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ ตลาดนัดขุนแผน บริจาค น้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ ซ้อปู ผักซิ่ง บริจาค ข้าวกล่อง จำนวน 42 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน
01/07/2021

กราบขอบพระคุณ ซ้อปู ผักซิ่ง บริจาค ข้าวกล่อง จำนวน 42 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ ซ้อปู ผักซิ่ง บริจาค ข้าวกล่อง จำนวน 42 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ คุณสุภาพ ไทยบันเทิง บริจาค ข้าวกล่อง จำนวน 150 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน
01/07/2021

กราบขอบพระคุณ คุณสุภาพ ไทยบันเทิง บริจาค ข้าวกล่อง จำนวน 150 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ คุณสุภาพ ไทยบันเทิง บริจาค ข้าวกล่อง จำนวน 150 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ คุณศรีประภา หรั่งบุญลือ บริจาค น้ไส้ม จำนวน 200 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน
01/07/2021

กราบขอบพระคุณ คุณศรีประภา หรั่งบุญลือ บริจาค น้ไส้ม จำนวน 200 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

กราบขอบพระคุณ คุณศรีประภา หรั่งบุญลือ บริจาค น้ไส้ม จำนวน 200 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสามพราน

ที่อยู่

ไร่ขิง
Bangkok
73210

เบอร์โทรศัพท์

+66 34 388 957

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด