โครงการ IM กรมการจัดหางาน

โครงการ IM กรมการจัดหางาน จัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญีปุุ่น

23/03/2014

โครงการ IM เปิดรับสมัคร ปี 2557 ครั้งที่ 2 แล้ว รับสมัคร 24 มีนาคม 2557 - 4 เมษายน 2557 มีศูนย์สอบสองศูนย์ ต้องเลือกที่ใดที่หนึ่งคือที่กรุงเทพฯ และขอนแก่น สอบปลายเมษายน และ ต้นพฤษภาคม 2557

10/02/2014

สอบไม่ผ่าน สมัครไม่ทัน รอสอบใหม่ หรือสมัครครั้งหน้าได้

10/02/2014

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแล้ว ใครสมัครที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสอบทีศูนย์สอบที่ 2 จังหวัดอุดรธานี นอกนั้นสอบที่ศูนย์สอบที่ 1 กรุงเทพมหานคร ดูรายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขที่นั่งสอบ วันสอบ ของแต่ละศูนย์สอบได้ที่ สนใจดูรายละเอียดที่ www.overseas.doe.go.th และ http://lib.doe.go.th/ไปดูที่หัวข้อ "ประกาศรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ประกาศผลสอบ"

23/01/2014

ขออภัยทุกท่านที่ไม่สามารถตอบคำถามทาง facebook ท่านใดสนใจรายละเอียดขอความกรุณาอ่านในประกาศรับสมัคร

23/01/2014

ใครสมัครที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสอบที่ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี ใครที่สมัครที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอื่น ๆ ในภาคที่เหลือ และสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ สอบที่ศูนย์สอบกรุงเทพฯ

23/01/2014

ตอนนี้โครงการ IM เปิดรับสมัคร เพศชายเท่านั้น ม.6 ปวช. ปวส ไม่จำกัดสาขาวิชาที่จบ รับสมัครถึง 31 มกราคม 2557 เท่านั้น ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10

สอบข้อเขียน IM ครั้งที่ 5 เมื่อ 26 ตุลาคม 2556
30/10/2013

สอบข้อเขียน IM ครั้งที่ 5 เมื่อ 26 ตุลาคม 2556

30/10/2013

ตอนนี้ไม่ค่อยว่างมาตอบคำถาม เพราะส่วนใหญ่เป็นคำถามซ้ำ ๆ ซึ่งบางคนถามเช่นคุณสมบัติผู้สมัครก็ประกาศไว้ชัดเจนในประกาศรับสมัครแล้ว แต่ยังมีคำถามมามาก เช่น มีรอยสักได้ไหม ต้องจบวุฒิอะไรถึงจะสมัครได้ กำลังจะรวบรวมคำถามเพื่อเขียนบน face ให้อ่านทีเดียว ส่วนเรื่องใช้ระยะเวลานานไหมกว่าจะได้เข้าศูนย์ ขึ้นอยู่กับทางญ๊ปุ่นว่าในแต่ละเดือนจะเรียกกี่คน เพราะไม่มีแผนการเรียกผู้ผ่านเข้าศูนย์เป็นรายปี แต่จะบอกในแต่ละเดือนล่วงหน้า 3 วันถึง 1 สัปดาก์

19/09/2013
TOEA | สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

โครงการ IM ตอนนี้เปิดรับสมัครครั้งที่ 5 แล้ว รับสมัครตั้งแต่ 20 กันยายน 2556 - 11 ตุลาคม 2556 สนใจสมัครต้องเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซด์ www.overseas.doe.go.th หรือเว็บไซด์ http://lib.doe.go.th/ ไปดูที่หัวข้อ "ประกาศรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ประกาศผลสอบ"

19/09/2013
TOEA | สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

โครงการ IM ตอนนี้เปิดรับสมัครครั้งที่ 5 แล้ว รับสมัครตั้งแต่ 20 กันยายน 2556 - 11 ตุลาคม 2556 สนใจสมัครต้องเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซด์ www.overseas.doe.go.th หรือเว็บไซด์ http://lib.doe.go.th/ ไปดูที่หัวข้อ "ประกาศรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ประกาศผลสอบ"

13/09/2013

เปิดรับใหม่ครั้งนี้ยังไม่รับผู้หญิง

13/09/2013

จะเปิดรับสมัครใหม่ครั้งที่ 5 ปี 2556 อีกไม่กี่วันนี้แล้ว ถ้าใครสนใจเตรียมตัวให้พร้อม

ส่งผู้ฝึก
04/09/2013

ส่งผู้ฝึก

29/08/2013

เวลาดูประกาศผลการสอบคัดเลือก ให้ดูให้ละเอียด ว่าต้องรายงานตัววันที่เท่าไร ต้องเตรียมเอกสาร หลักฐาน อะไร ไปบ้าง คนที่ยังไม่มีหนังสือเดินทางให้รีบไปทำ เพราะต้องนำไปในวันรายงานตัวด้วย หากไม่มีไม่สามารถตรวจสอบประวัติอาชญากรรมได้ เจ้าหน้าที่จะไม่พิจารณาเรียกเข้าอบรมที่ศูนย์

16/08/2013

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันสอบ และสถานที่สอบแล้วนะ สอบข้อเขียนวันที่ 24 สิงหาคม 2556 ตอนนี้ไปดูที่เว็บไซด์นี้เลย www.overseas.doe.go.th

15/08/2013

ใกล้จะสอบแล้ว เตรียมพร้อมกันหรือยัง ถ้าอยากสอบผ่านก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อม ครั้งนี้สอบที่กรุงเทพฯ แห่งเดียว

10/08/2013

แต่ตอนนี้คงสมัครไม่ทัน เพราะปิดรับสมัครไปตั้งแต่ 6 สิงหาคม แล้ว กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร หากขาดคุณสมบัติก็จะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จะมีการสอบปลายเดือนนี้ เตรียมตัวให้พร้อม

31/07/2013

1. วุฒิปริญญาตรีเขียนในใบสมัครว่าจบมาได้ แต่ใช้สมัครสอบไม่ได้ เพราะไม่รับวุฒิปริญญา 2. สมัครแล้วต้องผ่านการสอบข้อเขียน ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ และต้องอบรมเตรียมความพร้อมด้านภาษาญี่ปุ่น และเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นในประเทศไทยก่อน 3. ถ้าสนใจจะไปต้องอ่านในประกาศรับสมัครให้ละเอียด เพื่อจะได้มีข้อมูลตัดสินใจได้ว่าตนเองสนใจจะไปจริง ๆ หรือไม่ จะได้ไม่ต้องเสียเวลา

22/07/2013

รับตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม 2556 รับเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ถ้าสนใจเข้าไปดูประกาศก่อน เพราะมีรายละเอียดอยู่ ตาม web ที่ link ไว้ให้แล้ว

22/07/2013

รับทั้งหญิงและชาย หญิงรับเฉพาะไป 1 ปีเท่านั้น ส่วนผู้ชายรับทั้งไป 1 ปี และ 3 ปี

21/07/2013

ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้ว ไม่มีการลงทะเบียน ต้องสมัครเลย อยู่ต่างจังหวัดสมัครได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด ถ้าอยู่กรุงเทพฯ ก็สมัครที่สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 ชั้น 10 ภายในกระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพฯ หรือสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ที่ใกล้บ้าน แต่วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556 มีงานนัดพบแรงงานที่กระทรวง ก็ไปสมัครได้บริเวณที่จัดงาน การสมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

17/07/2013
http://www.overseas.doe.go.th/_im/register_im4th_20130716.pdf

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมเพื่อส่งไปฝึกปฎิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2556 ครั้งที่ 4 คลิีกที่ประกาศเลยครับ
http://www.overseas.doe.go.th/_im/register_im4th_20130716.pdf

17/07/2013
http://www.overseas.doe.go.th/_im/register_im4th_20130716.pdf

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมเพื่อส่งไปฝึกปฎิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2556 ครั้งที่ 4 คลิีกที่ประกาศเลยครับ
http://www.overseas.doe.go.th/_im/register_im4th_20130716.pdf

สำเร็จมาแว้วครับ
10/07/2013

สำเร็จมาแว้วครับ

08/07/2013

จะเปิดรับสมัครอีกแล้ว เดือนกรกฎาคม 2556 คราวนี้รับผู้หญิงด้วย ถ้ามีประกาศรับสมัครจะลง face ด้วย เพราะที่ผ่านมา web กรม และสำนักงาน มีปัญหา

Untitled Album
28/05/2013

Untitled Album

28/05/2013

ไปส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่สุวรรณภูมิเมื่อ 27 พฤษภาคม 2556

ไปส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นที่สนามบินสุวรรณภูมิ
24/03/2013

ไปส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ณ สถาบันการศึกษาในจังหวัดอุดรธานี
03/02/2013

ณ สถาบันการศึกษาในจังหวัดอุดรธานี

ณ สถาบันการศึกษาในจังหวัดอุดรธานี

Timeline Photos
03/02/2013

Timeline Photos

วันรับประกาศและเงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ
02/12/2012

วันรับประกาศและเงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ

กิจกรรม IM
02/12/2012

กิจกรรม IM

ที่อยู่

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง
Bangkok
10400

เว็บไซต์

www.overseas.doe.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โครงการ IM กรมการจัดหางานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โครงการ IM กรมการจัดหางาน:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🎈🎈ฝากประกาศหน่อยนะจ้ะ....🎈🎈 พอดีตอนนี้กำลังหาคนช่วยงานค่ะ 2คนสุดท้าย สนใจคลิก >> http://bit.ly/2tqbHnP รายได้เสริมหลังเลิกงานหรือหลังเลิกเรียน #งานโพสโปรโมทโฆษณาออนไลน์ ทำที่บ้านได้ค่ะ มีเวลา เล่น Facebook + Line แค่ 2-3 ชั่วโมง รายได้ อาทิตย์ล่ะ 3-4 พัน บาท ถ้ามีใครสนใจคลิก >> http://bit.ly/2tqbHnP