กองสนับสนุนการฝึกและศึกษา ก

กองสนับสนุนการฝึกและศึกษา ก เฉพาะเผยแพร่ข้อมูล ผลงาน ของกองสนับสนุนการฝึกและศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก
(7)

เปิดเหมือนปกติ

โรงเรียนนายสิบทหารบก
23/03/2017

โรงเรียนนายสิบทหารบก

แนะนำเหล่าทหารในกองทัพบก เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกเหล่าของ นนส.

ปล.รุ่นพี่ขายของเรียกแขกได้เลยครับ

Timeline Photos
13/10/2016

Timeline Photos

กองสนับสนุนการฝึกและศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก's cover photo
13/10/2016

กองสนับสนุนการฝึกและศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก's cover photo

กองสนับสนุนการฝึกและศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก
13/10/2016

กองสนับสนุนการฝึกและศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก

08/03/2016
กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก

ประชาสัมพันธ์ด่วน
ยศ.ทบ. ขอเปลี่ยนสถานที่ทดสอบร่างกาย นนส.ทบ. เดิม ร.11 รอ. เป็น ยศ.ทบ. ทั้ง 6 วัน (9-11 / 14-16 มี.ค.59) รายละเอียดได้ที่เว็บ กคพบ.ยศ.ทบ.
http://www.radd-atc.com/12345.html

กรมยุทธศึกษาทหารบกขอเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบรอบสองจาก ร.11 รอ. เป็น กรมยุทธศึกษาทหารบก (สถานที่ทุกท่านเคยมาส่งเอกสาร) ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 และ 14 - 16 มี.ค. 59 นอกนั้นคงเดิม (update 8-3-59)

12/10/2015
atc-rta.thaijobjob.com

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙

กองการศึกษาต่างประเทศ กรมยุทธศึกษาทหารบก
18/09/2015

กองการศึกษาต่างประเทศ กรมยุทธศึกษาทหารบก

ยศ.ทบ. รับสมัครข้าราชการเพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและแบบออสเตรเลียน ประจำปี งป. ๒๕๕๙ ณ ศภษ.ยศ.ทบ.
ห้วงวันที่ ๑๒ ม.ค. - ๒๗ พ.ค.๕๙

การดำเนินการ
๑. หน่วยส่งรายชื่อผู้สมัคร (ผ่านหน่วยระดับกองพลหรือเทียบเท่า) พร้อมแนบประวัติย่อภาษาไทย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก www.atc-rta.com) (กรณีมีผู้สมัครมากกว่า ๑ นาย ให้หน่วยจัดลำดับความเร่งด่วน) ถึง ยศ.ทบ. (ผ่าน กศ.ยศ.ทบ.) ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๘
๒. ผู้ที่หน่วยส่งชื่อตามข้อ ๑ ซึ่งไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ ALCPT ขึ้นบัญชีไว้กับ ยศ.ทบ. เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค.๕๘ ให้ไปทดสอบภาษาอังกฤษ ALCPT ณ ห้อง Lab2 ศภษ.ยศ.ทบ. ในวันที่ ๖ ต.ค.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ เพื่อวัดระดับความรู้ ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกันจะต้องมีผลคะแนนสอบ ALCPT ไม่น้อยกว่า ๖๐ สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียนจะต้องมีผลคะแนนสอบ ALCPT ไม่น้อยกว่า ๗๕
๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา
๓.๑ ความเร่งด่วนลำดับแรก มอบให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ไปศึกษาในต่างประเทศโดยทุนตามโครงการความร่วมมือทางทหาร ผู้ที่หน่วยมีแผนจัดส่งไปศึกษาในต่างประเทศด้วยทุน ทบ. และทุนของหน่วยงานต่างๆ
๓.๒ ความเร่งด่วนลำดับต่อมา มอบให้กับผู้ที่จะเข้ารับการฝึกร่วมผสมระหว่างประเทศ ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนภาษาอังกฤษของหน่วย และผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษ ตามลำดับ

รายละเอียดตามวิทยุราชการทหาร ยศ.ทบ. ที่แนบค่ะ

ยินดีกับ ว่าที่ นนส.ทบ. ทุกท่านครับ
10/04/2015
www.radd-atc.com

ยินดีกับ ว่าที่ นนส.ทบ. ทุกท่านครับ

กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก
16/12/2013

กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก

กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก
16/12/2013

กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก

กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก
21/11/2013

กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก

กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก
21/11/2013

กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สายงานสัสดี ประจำปี 2557 รายละเอียดhttp://radd-atc.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B5.html

สถาปนากรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 118
21/08/2013

สถาปนากรมยุทธศึกษาทหารบก ปี 118

แนวทางในเข้ารับราชการทหารและตำรวจครับ
20/08/2013

แนวทางในเข้ารับราชการทหารและตำรวจครับ

แนวทางการรับราชการทหาร แบบย่อ
คลิกดูรายละเอียดเต็ม ๆ ได้ที่
http://my-etc.blogspot.com/2012/10/blog-post_2502.html?spref=fb
ขอขอบคุณข้อมูลจาก Army Etc.
-- คนนิยมสาวในเครื่องแบบ --

+++เพิ่มเติมค่ะ
จบ ม.6 หรือเทียบเท่า สอบนายทหารประทวนสายงานสัสดี เพศชาย จบ รด.ปี3 หรือเคยเกณฑ์ทหาร (ใบแดง) มาก่อน อายุไม่เกิน 30 ปี

PDFhttps://www.dropbox.com/s/3dnnjt2ne584nqe/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0...
07/08/2013

PDF
https://www.dropbox.com/s/3dnnjt2ne584nqe/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%97%E0%B8%9A..pdf

07/08/2013

จากนโยบาย ผบ.ทบ.ให้มีการทดสอบภาษาอังกฤษหน่วยใน ทบ. ทั่วประเทศ ขณะนี้ ยศ.ทบ. โดย กสฝศ.ยศ.ทบ. ได้ดำเนินการแจกจ่ายแผ่น CD ข้อสอบให้กับหน่วยใน ทบ. ทั่วประเทศแล้ว

สำหรับหน่วยต่างจังหวัดได้ส่งทางไปรษณีย์ไทย คาดว่าจะถึงภายในสัปดาห์นี้ ส่วนหน่วย กทม. ได้ดำเนินการส่งทางนำสารเรียบร้อยแล้ว

กองสนับสนุนการฝึกและศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก's cover photo
07/08/2013

กองสนับสนุนการฝึกและศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารบก's cover photo

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าราบ (หลักสูตรเร่งรัด)
28/06/2013
กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก ใส่ชื่อบทความ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเหล่าราบ (หลักสูตรเร่งรัด)

กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก

ผอ.กสฝศ.ยศทบ. ประธานประชุมกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นนส. เหล่า ร. หลักสูตรเร่งรัด ปี 2556
25/06/2013

ผอ.กสฝศ.ยศทบ. ประธานประชุมกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นนส. เหล่า ร. หลักสูตรเร่งรัด ปี 2556

ผอ.กสฝศ.ยศ.ทบ. มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของรุ่น
18/06/2013

ผอ.กสฝศ.ยศ.ทบ. มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของรุ่น

ผอ.กสฝศ.ยศ.ทบ. บรรยาย ณ โรงเรียนส่งกำล้งบำรุงทหารบก
18/06/2013

ผอ.กสฝศ.ยศ.ทบ. บรรยาย ณ โรงเรียนส่งกำล้งบำรุงทหารบก

16/06/2013

วันนี้เปิดรับสมัคร นนส. เหล่าราบ (หลักสูตรเร่งรัด) ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก จนถึงเวลา 1600

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมา...
10/04/2013
กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก ใส่ชื่อบทความ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ การสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2556

กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก

ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย การสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา ...
10/04/2013
http://www.radd-atc.com/12345.html

ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย การสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2556

10/04/2013
http://www.radd-atc.com/สัสดี.html

การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี

ทดสอบร่างกาย นนส.ทบ. (พลเรือน)
21/03/2013

ทดสอบร่างกาย นนส.ทบ. (พลเรือน)

21/03/2013

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นนส.ทบ. พลเรือนวันนี้ มีคนทำได้ 100 คะแนน เต็มทุกสถานีแล้วนะครับ เก่งจริงๆ (y)

15/03/2013
http://www.radd-atc.com/images/4.lol_56.pdf

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2556 (update 15/3/2556)
- เหล่าทหารราบ

15/03/2013
http://www.radd-atc.com/images/3.prajum_56.pdf

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2556 (update 15/3/2556)
- ทหารกองประจำการ

15/03/2013
http://www.radd-atc.com/images/2.ponlon_56.pdf

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2556 (update 15/3/2556)
- บุคคลพลเรือน

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สายงานสัสดี ประจำปี 2556
09/03/2013

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน สายงานสัสดี ประจำปี 2556

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นนส.ทบ. และ นนส. เหล่า ร. ประจำปีการศึกษา 2556
09/03/2013

ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นนส.ทบ. และ นนส. เหล่า ร. ประจำปีการศึกษา 2556

28/02/2013

วันนี้เปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนคุณปริญญาเป็นนายทหารสัญญาบัตรวันแรกนะครับคนเยอะพอสมควร ข้อแนะนำ ให้เตรียมเอกสารมาให้พร้อม หลีกเลี่ยงการมารถส่วนตัว เพราะวัน-เวลาราชการมีพื้นที่จอดรถไม่เพียงพอ และควรมาสมัครก่อน 16.00 เพื่อเวลาดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วยครับ

ที่อยู่

41 ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022976193

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองสนับสนุนการฝึกและศึกษา กผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองสนับสนุนการฝึกและศึกษา ก:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไม่ได้มาเล่นๆน่ะครับ😁😁