สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด

สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด

สำนักตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “Happy CG & Happy CSR” ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยไ...
16/11/2023

สำนักตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “Happy CG & Happy CSR” ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ จากการประกวดละครสั้น "คุณธรรม....คุณทำได้" จัด ณ บริเวณ ชั้น ๑ ด้านทิศเหนือ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พร...
12/10/2023

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

(๙ ตุลาคม ๒๕๖๖) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดโดยบ...
09/10/2023

(๙ ตุลาคม ๒๕๖๖) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จัดโดยบริษัท ขนส่ง จำกัด ร่วมกับสภากาชาดไทย ณ บริเวณชั้น ๑ ประตูทางเข้าที่ ๒ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

ช่วงนี้มีแอปพลิเคชัน ที่มิจฉาชีพส่ง SMS แจ้งว่าได้รับเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาท หลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันดูดเงิน วันนี้สำนัก...
26/08/2023

ช่วงนี้มีแอปพลิเคชัน ที่มิจฉาชีพส่ง SMS แจ้งว่าได้รับเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาท หลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันดูดเงิน วันนี้สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด จึงได้นำข้อมูลมาให้ได้ศึกษากันครับ
✓ ขอบคุณข้อมูลจากตำรวจไซเบอร์

นางสาวนันทนา หลักเพ็ชร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่...
12/08/2023

นางสาวนันทนา หลักเพ็ชร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน พิธีถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ...
28/07/2023

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน พิธีถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

(๑๐ เมษายน ๒๕๖๖) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดโดย...
14/07/2023

(๑๐ เมษายน ๒๕๖๖) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดโดยบริษัท ขนส่ง จำกัด ร่วมกับสภากาชาดไทย ณ บริเวณชั้น ๑ ประตูทางเข้าที่ ๒ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

👉 จากกรณีอุบัติเหตุทางเลื่อนภายในท่าอากาศยานดอนเมือง ดูดขาผู้โดยสารหญิง สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด จึงได้นำข้อ...
30/06/2023

👉 จากกรณีอุบัติเหตุทางเลื่อนภายในท่าอากาศยานดอนเมือง ดูดขาผู้โดยสารหญิง สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด จึงได้นำข้อมูลการใช้บันไดเลื่อนอย่างปลอดภัยมาให้ได้ศึกษากันครับ
👍ขอบคุณข้อมูลจาก BTS

(๒ มิถุนายน ๒๕๖๖) นางสาวนันทนา หลักเพ็ชร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด พร้อมด้วยคณะผ...
02/06/2023

(๒ มิถุนายน ๒๕๖๖) นางสาวนันทนา หลักเพ็ชร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

(๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖)  สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม "คัดแยก แลก ต้นไม้" ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ จัดโ...
19/05/2023

(๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖) สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม "คัดแยก แลก ต้นไม้" ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ จัดโดยกองสื่อสารองค์กรและการตลาด ณ บริเวณชั้น ๑ ฝั่งทิศเหนือ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

- สิ่งที่ห้ามทำกับ ‘บัตรเลือกตั้ง’ และโทษตามกฎหมาย มีอะไรบ้าง วันนี้สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้นำข้อมูลมาให...
13/05/2023

- สิ่งที่ห้ามทำกับ ‘บัตรเลือกตั้ง’ และโทษตามกฎหมาย มีอะไรบ้าง วันนี้สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้นำข้อมูลมาให้ได้ศึกษากัน ครับ
- ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักประขาสัมพันธ์ สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักตรวจสอบภายใน และกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้จัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายใน หลักสูตรที่ ๒ "เทคนิคการบริหา...
05/05/2023

สำนักตรวจสอบภายใน และกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้จัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายใน หลักสูตรที่ ๒ "เทคนิคการบริหารและจัดการกับการโต้แย้งและการอุทธรณ์ในความเห็นของการตรวจสอบ" วันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องมหาราช ชั้น 4 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ ดร.รัตนา กลั่นแก้ว ที่กรุณาให้เกียรติมาบรรยายถ่ายทอดความรู้ รวมถึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จากกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี ขอขอบคุณครับ

-ไซยาไนด์กลายเป็นสารพิษที่ถูกพูดถึงแบบชั่วข้ามคืน จากคดีหญิงผู้เสียชีวิตถูกตรวจพบสารพิษในร่าง อีกทั้งผลการชันสูตรและรวบร...
29/04/2023

-ไซยาไนด์กลายเป็นสารพิษที่ถูกพูดถึงแบบชั่วข้ามคืน จากคดีหญิงผู้เสียชีวิตถูกตรวจพบสารพิษในร่าง อีกทั้งผลการชันสูตรและรวบรวมหลักฐานยังชี้ว่า เธออาจจะไม่ใช้เหยื่อเพียงรายเดียวที่ถูกฆาตกรรมด้วยวิธีการวางยาพิษ วันนี้สำนักตรวจสอบภายใน ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับไซยาไนด์มาให้ได้ศึกษากันครับ
-ขอบคุณข้อมูลจาก https://thematter.co/

สำนักตรวจสอบภายใน ร่วมสืบสานวัฒธรรม ประเพณีไทย สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย ประจำปี ...
13/04/2023

สำนักตรวจสอบภายใน ร่วมสืบสานวัฒธรรม ประเพณีไทย สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๖

🤜 ช่วงนี้มีข่าวผู้เสียชีวิตจาก "ฮีทสโตรก" ใครมีความเสี่ยงบ้าง และมีวิธีป้องกันอย่างไร วันนี้ สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขน...
31/03/2023

🤜 ช่วงนี้มีข่าวผู้เสียชีวิตจาก "ฮีทสโตรก" ใครมีความเสี่ยงบ้าง และมีวิธีป้องกันอย่างไร วันนี้ สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้นำข้อมูลมาให้ได้ศึกษากันครับ
👉 ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ และ กรมควบคุมโรค

บริษัท ขนส่ง จำกัด โดย สำนักตรวจสอบภายใน ได้รับ น.ส. ศุภรัตน์ แถมจำรัส นศ. ชั้น ปวช. ๒ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาช...
17/03/2023

บริษัท ขนส่ง จำกัด โดย สำนักตรวจสอบภายใน ได้รับ น.ส. ศุภรัตน์ แถมจำรัส นศ. ชั้น ปวช. ๒ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพาณิชยการ เข้าฝึกงาน ระหว่างวันที่ ๑๓ มีนาคมถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีงานตรวจสอบสาย ๕ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำ

วันนี้ (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทน...
17/03/2023

วันนี้ (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทนา หลักเพ็ชร์ ในวาระดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน

👉 รู้ทันมิจฉาชีพ "ได้รับเงินโอนมาผิดบัญชี" อย่ารีบโอนคืน ควรทำอย่างไรบ้าง?? วันนี้ สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด ...
10/03/2023

👉 รู้ทันมิจฉาชีพ "ได้รับเงินโอนมาผิดบัญชี" อย่ารีบโอนคืน ควรทำอย่างไรบ้าง?? วันนี้ สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้นำข้อมูลมาให้ได้ศึกษากันครับ
🙏 ขอบคุณข้อมูลจาก ตำรวจสอบสวนกลาง CIB_Thailand

👉ช่วงนี้ เริ่มเข้าฤดูร้อน มีโรคฤดูร้อน และภัยสุขภาพ ที่ควรระวังอะไรบ้าง สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้นำข้อมูล...
10/02/2023

👉ช่วงนี้ เริ่มเข้าฤดูร้อน มีโรคฤดูร้อน และภัยสุขภาพ ที่ควรระวังอะไรบ้าง สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้นำข้อมูลมาให้ได้ศึกษากันครับ
🙏ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค

© ปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่ปล่อยเงินกู้ออนไลน์จำนวนมากมาย ซึ่งบ่อยครั้งมิจฉาชีพก็ใช้แอปฯ เงินกู้เหล่านี้ มาหลอกลวง โดยมัก...
28/01/2023

© ปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่ปล่อยเงินกู้ออนไลน์จำนวนมากมาย ซึ่งบ่อยครั้งมิจฉาชีพก็ใช้แอปฯ เงินกู้เหล่านี้ มาหลอกลวง โดยมักใช้คำโฆษณาที่ชักจูง วันนี้สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับภัยร้ายจากมิจฉาชีพสร้างแอปฯ เงินกู้ปลอมมาให้ได้ศึกษากันครับ
✓ ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย

(๑๒ มกราคม ๒๕๖๖) นางสาวนันทนา หลักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน รักษาการแทนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอ...
14/01/2023

(๑๒ มกราคม ๒๕๖๖) นางสาวนันทนา หลักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน รักษาการแทนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดโดยบริษัท ขนส่ง จำกัด ร่วมกับสภากาชาดไทย ณ บริเวณชั้น ๑ ประตูทางเข้าที่ ๒ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้จัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายใน หลักสูตรที่ ๑ "การพัฒนาทักษะ และประสบการณ์ด้านการตรวจส...
29/12/2022

สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้จัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายใน หลักสูตรที่ ๑ "การพัฒนาทักษะ และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ" วันที่ ๒๓ และ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องกำแพงเพชร ชั้น ๕ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ คุณสาธิกา มีสมโสต ห.ตส.๓ ที่กรุณาให้เกียรติมาบรรยายถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบรวมถึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จากกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี ขอขอบคุณครับ

(๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕) นางสาวนันทนา หลักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน รักษาการแทนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่​ สำนักตรวจ...
23/12/2022

(๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕) นางสาวนันทนา หลักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน รักษาการแทนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่​ สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน ๓๙ รูป เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

👉 หลายคนสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อีกไหม และควรฉีดตอนไหน วันนี้สำนักตรวจสอบภายใ...
09/12/2022

👉 หลายคนสงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้ว ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อีกไหม และควรฉีดตอนไหน วันนี้สำนักตรวจสอบภายใน จึงได้นำข้อมูลมาให้ได้ศึกษากันครับ
👏 ขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มโรงพยาบาล วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

👍 สารไอโอดีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย มีผลต่อการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆ ในร่างการและการเจริญเติมโตของสมอง วันนี้...
02/12/2022

👍 สารไอโอดีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย มีผลต่อการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆ ในร่างการและการเจริญเติมโตของสมอง วันนี้สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด จึงได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับ "ไอโอดีน" มาให้ได้ศึกษากันครับ
🙏 ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักโภชนาการ กรมอนามัย และสำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายงาม

สำนักตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมกิจกรรม Happy CG & Happy CSR ประจำปี 2566 บขส.ยึดมั่นความโปร่งใส ยืนหนึ่งด้านความปลอดภัย ห่...
12/11/2022

สำนักตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมกิจกรรม Happy CG & Happy CSR ประจำปี 2566 บขส.ยึดมั่นความโปร่งใส ยืนหนึ่งด้านความปลอดภัย ห่วงใยสังคม โดยส่งประกวดเดินแฟชั่นโชว์ชุดที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล เพื่อเป็นการรณรงค์การใช้วัสดุสิ่งของต่างๆ อย่างคุ้มค่า โดยมี นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่ง จำกัด เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณ ชั้น 1 ด้านทิศเหนือ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

👉ในยุคปัจจุบันที่เน้นความสะดวกสบายในการจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการ การใช้บัตรเครดิตถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโ...
08/11/2022

👉ในยุคปัจจุบันที่เน้นความสะดวกสบายในการจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการ การใช้บัตรเครดิตถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคไม่ต้องพกเงินสดจำนวนมาก และยังเป็นการแบ่งเบาภาระสำหรับผู้ที่ไม่มีเงินก้อน แต่ต้องการซื้อสินค้าราคาค่อนข้างสูง รวมทั้งสามารถใช้บัตรเครดิตถอนเงินสดจากตู้ ATM ได้อีกด้วย แน่นอนว่า การที่สามารถใช้บัตรรูดซื้อสินค้าหรือบริการ รวมทั้งกดเงินสดได้อย่างง่ายดาย ทำให้เสี่ยงต่อการตกเป็นเป้าหมายของอาชญากรได้เช่นกัน
👉วันนี้ สำนักตรวจสอบภายในจึงนำวิธีการใช้บัตรเครดิตอย่างปลอดภัยมาให้ได้ศึกษากันครับ
👏 ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพ

👍 ความเร็วของยานพาหนะในทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ได้มีการกำหนดใหม่ จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง วันนี้สำนักตรวจสอบภายใน ได...
29/10/2022

👍 ความเร็วของยานพาหนะในทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ได้มีการกำหนดใหม่ จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง วันนี้สำนักตรวจสอบภายใน ได้นำข้อมูลมาให้ได้ศึกษากันครับ
🙏 ขอบคุณข้อมูลจาก กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

👍 ช่วงนี้ เริ่มเข้าใกล้ฤดูหนาว นอกจากลมหนาวที่รอคอยแล้ว ยังมีสิ่งที่เราไม่ได้รอคอยแฝงมาด้วย สิ่งนั้นคือ "โรคอันตราย"ที่ต...
23/10/2022

👍 ช่วงนี้ เริ่มเข้าใกล้ฤดูหนาว นอกจากลมหนาวที่รอคอยแล้ว ยังมีสิ่งที่เราไม่ได้รอคอยแฝงมาด้วย สิ่งนั้นคือ "โรคอันตราย"ที่ต้องพึงระวัง ในช่วงที่อากาศเย็นเป็นเวลาที่เอื้อต่อการอยู่รอดและแพร่กระจายของไวรัส ทราบไหมว่าโรคอันตรายที่ว่า มีโรคอะไรกันบ้าง? วันนี้สำนักตรวจสอบภายในได้นำความรู้เกี่ยวกับโรคที่พบมากในช่วงฤดูหนาว มาให้ได้ศึกษากันครับ
🙏 ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

👍 ช่วงฤดูฝน หลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม การเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมจึงเป็นเรื่องสำคัญ วันนี้สำนักตรวจสอบภายได...
12/10/2022

👍 ช่วงฤดูฝน หลายพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม การเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมจึงเป็นเรื่องสำคัญ วันนี้สำนักตรวจสอบภายได้นำวิธีรับมือน้ำท่วมอย่างปลอดภัย มาให้ได้ศึกษากันครับ
🙏 ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

(๔ ตุลาคม ๒๕๖๕) นางสาวนันทนา หลักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน รักษาการแทนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบ...
05/10/2022

(๔ ตุลาคม ๒๕๖๕) นางสาวนันทนา หลักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน รักษาการแทนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดโดยบริษัท ขนส่ง จำกัด ร่วมกับสภากาชาดไทย ณ บริเวณชั้น ๑ ประตูทางเข้าที่ ๒ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

👉กรมบัญชีกลาง ได้อัปเดตข้อมูลวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายอะไรได้บ้าง??  วันนี้ส...
23/09/2022

👉กรมบัญชีกลาง ได้อัปเดตข้อมูลวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายอะไรได้บ้าง?? วันนี้สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้นำรายละเอียดมาให้ได้ศึกษากันครับ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๕)
👍ขอบคุณข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง และ pptvhd36.com

สำนักตรวจสอบภายใน โดยงานตรวจสอบสาย ๕ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ!! จากผลงาน "ระบบแจ้ง...
15/09/2022

สำนักตรวจสอบภายใน โดยงานตรวจสอบสาย ๕ (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ!! จากผลงาน "ระบบแจ้งเตือนการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะผ่าน Line" ในกิจกรรมการปรับปรุง และพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement) ประจำปี ๒๕๖๕ ของบริษัท ขนส่ง จำกัด โดยมี นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาองค์กร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ห้องอบรมมหาราช ชั้น ๔ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

👍ในช่วงนี้ สถานการณ์ฝนตกหนัก น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ใน กทม และปริมณฑล หลายท่านอาจเผชิญปัญหาต้องขับรถลุยน้ำท่วม วันนี้สำน...
09/09/2022

👍ในช่วงนี้ สถานการณ์ฝนตกหนัก น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ใน กทม และปริมณฑล หลายท่านอาจเผชิญปัญหาต้องขับรถลุยน้ำท่วม วันนี้สำนักตรวจสอบภายได้นำวิธีการขับรถลุยน้ำท่วม มาให้ได้ศึกษากันครับ
🙏 ขอบคุณข้อมูลจาก safetyinthai.com

สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้จัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายใน หลักสูตรที่ ๓ "แนวการตรวจสอบ Audit Program" ระหว่างวัน...
27/08/2022

สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้จัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายใน หลักสูตรที่ ๓ "แนวการตรวจสอบ Audit Program" ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกำแพงเพชร ชั้น ๕ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ อาจารย์สุพิศษา โหมดสกุล อาจารย์พงศ์พันธุ์ ชื่นอารมณ์ คุณสาธิกา มีสมโสต ห.ตส.๓ และ คุณ.สุวภัทร ปรสันติสุข ห.ตส.๑ ที่กรุณาให้เกียรติมาบรรยายถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวการตรวจสอบ Audit Program สามารถนำไปใช้ปรับใช้กับงานตรวจสอบ รวมถึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จากกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี ขอขอบคุณครับ

👉 เมื่อ “ปลดล็อกกัญชา” ไม่นับเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 แล้ว ร้านอาหารต่างๆ ได้นำ "กัญชา" มาเป็นส่วนประกอบของอาหาร หรื...
22/07/2022

👉 เมื่อ “ปลดล็อกกัญชา” ไม่นับเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 แล้ว ร้านอาหารต่างๆ ได้นำ "กัญชา" มาเป็นส่วนประกอบของอาหาร หรือเครื่องดื่มเพื่อดึงดูดลูกค้า แต่ข้อควรระวังของการรับประทานกัญชาก็มีอยู่เช่นกัน วันนี้สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด จึงได้นำความรู้เกี่ยวกับการสังเกตอาการ “แพ้-เมากัญชา” พร้อมวิธีรักษาเบื้องต้นมาให้ได้ศึกษากันครับ
🙏ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ , กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

(๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕) นางสาวนันทนา หลักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน รักษาการแทนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจส...
12/07/2022

(๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕) นางสาวนันทนา หลักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน รักษาการแทนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา บริษัท ขนส่ง จำกัด ครบรอบปีที่ ๙๒ ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)

(๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕) นางสาวนันทนา หลักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน รักษาการแทนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจส...
12/07/2022

(๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕) นางสาวนันทนา หลักเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน รักษาการแทนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดโดยบริษัท ขนส่ง จำกัด ร่วมกับสภากาชาดไทย ณ บริเวณชั้น ๑ ประตูทางเข้าที่ ๒ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้จัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายใน หลักสูตรที่ ๒ "การพัฒนาการตรวจสอบภายในเชิงรุกเพื่อเพิ่...
12/07/2022

สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด ได้จัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบภายใน หลักสูตรที่ ๒ "การพัฒนาการตรวจสอบภายในเชิงรุกเพื่อเพิ่มคุณค่าองค์กร"การเพิ่มทักษะการสื่อสาร สำหรับผู้ตรวจสอบอย่างมืออาชีพ”ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน 2565 เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกำแพงเพชร ชั้น ๕ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์ ที่กรุณาให้เกียรติมาบรรยายถ่ายทอดความรู้ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับ การเพิ่มทักษะการสื่อสาร สำหรับผู้ตรวจสอบอย่างมืออาชีพ สามารถนำไปใช้ปรับใช้กับงานตรวจสอบ รวมถึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จากกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี ขอขอบคุณครับ

ที่อยู่

999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร (ชั้น2 ฝั่งทิศเหนือ)
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท ขนส่ง จำกัด:

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}