หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาล

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาล หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(3)

เปิดเหมือนปกติ

เข้มค้นขึ้น ช่วยกันนะค่ะ
22/08/2016
เร่งสกัดทุจริตในมหาวิทยาลัย

เข้มค้นขึ้น ช่วยกันนะค่ะ

สร้างหลักธรรมาภิบาลในวงการอุดมศึกษาเร่งวางมาตรการสกัดทุจริตในมหาวิทยาลัยธีระเกียรติ ถก สตง.-ดีเอสไอ-ป.ป.ช.หามาตรการทางกฎหมายสกัดทุจริตภายในมหาวิทยาลัย สร้างหลัก

แบบนี้สิเอาให้หนัก
19/08/2016
เผยแพร่แล้ว พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริต พ.ศ. 2559

แบบนี้สิเอาให้หนัก

เผยแพร่แล้ว พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ตัดสินคดี จนท.โกง สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา 16 ส.ค.2559 เผยแพร่ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 เมื่อเนื้อหา 22 มาตรา อาทิ มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ “ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ....

18/08/2016
หลักการ-เหตุผลร่าง พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ

เตรียมตัวกันไว้!!!!!!!

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.... ที่คณะรัฐมนตร

กรณีตัวอย่างhttp://www.bangkokbiznews.com/news/detail/692471
18/08/2016
คุก2ปี6เดือน 'อดีตคณบดีแพทยฯ' ใช้รถราชการงานแต่งลูกสาว

กรณีตัวอย่าง
http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/692471

ศาลสั่งจำคุก2ปี6เดือน "นพ.ชัยวัน" อดีตคณบดีแพทยฯ วชิรพยาบาล ใช้รถราชการงานแต่งลูกสาว หลังสารภาพลดโทษ-ให้รอลงอาญา2ปี

27/08/2014

Private หรือ Public ต่อ WiFi ให้ปลอดภัยแบบใดดี ?

ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายหรือ Wireless LAN นั้น ในส่วนของ Windows 7 และ Windows 8 ก็ได้มีการระบบความปลอดภัยเข้ามารองรับเพิ่มเติม ด้วยการให้ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดว่า จะเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายดังกล่าวในลักษณะใด ซึ่งจะเป็นการแจ้งกับระบบของตนที่ใช้อยู่ให้มีการตรวจสอบและตั้งมาตรการ ป้องกันในระดับใด เพราะบางครั้งการตั้งค่าที่เข้มแข็งเกินไป ก็อาจจะใช้งานบางอย่างไม่สะดวก แต่ถ้าตั้งอ่อนเกินไปก็เสี่ยงต่ออันตรายที่จะเข้ามาโจมตีด้วยเช่นกัน

โดยการป้องกันที่ว่านี้ ก็คือหลังจากที่มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายเป็นที่เรียบร้อย ก็จะมีหน้าต่างเตือนการเชื่อมต่อให้เลือกว่าเครือข่ายที่ต้องการจะใช้งาน นั้น เป็นเครือข่ายในลักษณะใด ซึ่งแบ่งออกเป็น Home, Work และ Public โดยที่ผู้ใช้เอง จะต้องประเมินสิ่งแวดล้อมในการเชื่อมต่อ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง อย่างที่บอกไว้คือ ต้องไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป

ถ้าในกรณีที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายไร้สายเหล่านี้ข้างนอก การเลือกเป็นโหมด Public น่าจะเหมาะสมกว่า แต่ถ้าในบางครั้งคลิกพลาดไปแล้ว ก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนได้ ด้วยการเข้าไปที่ Network and Sharing Center จากนั้นเลือกประเภทของเครือข่ายที่เชื่อมต่อใหม่เท่านั้นก็พร้อมใช้งานแล้ว//////

หน่วยตรวจสอบร่วมทำบุญที่สำนักหอสมุดกลาง
22/05/2014

หน่วยตรวจสอบร่วมทำบุญที่สำนักหอสมุดกลาง

เงินของเรา เขาทำอย่างไร เราต้องรู้เงิน 750 บาท ในแต่ละเดือนของประกันสังคม แบ่งไปไหนบ้าง!?เงิน 750 บาท ในแต่ละเดือนของประ...
16/05/2014

เงินของเรา เขาทำอย่างไร เราต้องรู้
เงิน 750 บาท ในแต่ละเดือนของประกันสังคม แบ่งไปไหนบ้าง!?

เงิน 750 บาท ในแต่ละเดือนของประกันสังคม จะถูกแบ่งเป็น...

- 225 บาท ดูแลเรื่องเจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร และตาย ถ้าไม่ใช้สิทธิ เงินส่วนนี้ก็จะหายไป ไม่ได้คืน
- 75 บาท ใช้ประกันการว่างงาน ถ้าว่างงานเมื่อไหร่ ก็เอาเงินส่วนนี้มาใช้ในระหว่างที่หางานใหม่ แต่ถ้าไม่ว่างงานเลย เงินส่วนนี้ก็จะหายไป ไม่ได้คืน
- 450 บาท เก็บเป็นเงินออม จะได้คืนเมื่ออายุครบ 55 ปี

โดยเงื่อนไขการได้เงินก้อนสุดท้าย (เงินออม เมื่ออายุครบ 55 ปี) คืน คือ

1. จ่ายประกันสังคมไม่ครบ 1 ปี ได้คืนส่วนที่จ่ายเป็นเงินก้อน เรียกว่าบำเหน็จชราภาพ เช่น จ่ายเดือนละ 750 บาทมาโดยตลอด 10 เดือน (750 บาท จะถูกหักเป็นเงินออม 450 บาท) เมื่ออายุครบ 55 ปี จะได้คืน 450 บาท x 10 เดือน = 4,500 บาท

2. จ่ายครบ 1 ปี แต่ไม่ถึง 15 ปี จะได้เป็นเงินก้อนเรียกว่าบำเหน็จเช่นกัน แต่จะมากกว่าข้อ 1. คือ ได้ส่วนที่นายจ้างสมทบด้วย เช่น จ่าย 750 บาท ตลอด 7 ปี (84 เดือน) ที่จะได้รับคืนเมื่ออายุครบ 55 ปี คือ 450 บาท (ส่วนที่ตนเองจ่าย) + 450 บาท (ส่วนที่นายจ้างจ่าย) x 84 เดือน = 75,600 บาท

3. จ่ายตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จะได้รับเป็นเงินรายเดือน เรียกว่า บำนาญชราภาพ โดยคำนวณ 2 กรณี คือ

- กรณีจ่ายครบ 15 ปีเป๊ะๆ จะได้รับรายเดือน คือ 20% ของเฉลี่ยเงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย สมมติ 60 เดือนสุดท้าย เฉลี่ยแล้วเท่ากับ 15,000 บาท จะได้รับ 20% คือ เดือนละ 3,000 บาท ไปจนตาย

- กรณีสมทบมากกว่า 15 ปี จะได้รับโบนัสเพิ่ม 1.5% ของเงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย หากครบปี เช่น จ่ายครบ 20 ปี รายเดือนที่จะได้รับ คือ 20% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน + 1.5% ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน x 5 ปี (จ่าย 20 ปี เกินจากที่กำหนดขั้นต่ำมา 5 ปี)

สมมติเฉลี่ยเงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย เท่ากับ 15,000 บาท จะได้รายเดือน คือ (20% x 15,000 บาท = 3,000 บาท) + (1.5% x 15,000 บาท x 5 ปี) = 3,375 บาท รวมเป็น 6,375 บาท ต่อเดือน ไปจนตาย

กรณีที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพแล้ว ยังไม่ครบ 5 ปีเลย แต่เสียชีวิตซะละ กรณีนี้จะได้รับบำเหน็จ 10 เท่าของเดือนสุดท้ายของเงินบำนาญที่ได้รับ เช่น รับรายเดือน เดือนล่าสุด 6,375 บาท ตายปุ๊บ รับ 63,750 บาท

ชาว มจพ.รอเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดงานนิทรรศการ “มจพ. กาวไกลสูสาก...
03/02/2014

ชาว มจพ.รอเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดงานนิทรรศการ “มจพ. กาวไกลสูสากล” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗

เมื่อวันที่  3 มกราคม 2557 หน่วยตรวจสอบภายในเข้าอวยพรปีใหม่ ผู้บริหาร
10/01/2014

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 หน่วยตรวจสอบภายในเข้าอวยพรปีใหม่ ผู้บริหาร

หนึ่งความห่วงใยที่มาจาก สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ขอให้มีความสุขตลอดปีใหม่ 2014 นี้นะคะขอบคุณนะคะ
23/12/2013

หนึ่งความห่วงใยที่มาจาก สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ขอให้มีความสุขตลอดปีใหม่ 2014 นี้นะคะขอบคุณนะคะ

Meeting 30/09/56
01/10/2013

Meeting 30/09/56

สถานศึกษาส่วนใหญ่ในปัจจุบันแม้ว่าจะเริ่มให้ความสนใจต่อปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์กันอย่างจริงจัง แต่จากสภาพความเป็นจริง พบว่...
26/08/2013

สถานศึกษาส่วนใหญ่ในปัจจุบันแม้ว่าจะเริ่มให้ความสนใจต่อปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์กันอย่างจริงจัง แต่จากสภาพความเป็นจริง พบว่า ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ยังขาดความเข้าใจในสิทธิของการไฟล์ข้อมูลมัลติมีเดียต่างๆ โดยเฉพาะการใช้โปรแกรมหรือตัวซอฟท์แวร์ที่มีอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานสถานศึกษาที่มีอยู่ว่าถูกต้องลิขสิทธิ์หรือไม่
ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในสถานศึกษา
ตามกฎหมาย การรับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิ์ในโปรแกรม หรือซอฟท์แวร์ดังกล่าวจะตกเป็นของผู้ครอบครองการใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาแห่งนั้นด้วย
ลิขสิทธิ์ในที่นี้ มีอยู่ 3 ลักษณะ อันได้แก่
1. ลิขสิทธิ์ในตัวโปรแกรมหรือ ซอฟท์แวร์ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สถานศึกษา
2. ลิขสิทธิ์ของผลงานทางวิชาการของครู นักการศึกษา สถานศึกษาและบุคคลด้านอื่นๆ
3. ลิขสิทธิ์ผลงานสื่อรูปแบบต่างๆที่นำเข้ามาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษา อาทิ ไฟล์เพลง ไฟล์วิดีทัศน์ หรือมัลติมีเดียในรูปแบบต่างๆที่จุดประสงค์หลักผู้สร้าง ทำไว้เพื่อเชิงพาณิชย์

26/08/2013

คำถามที่พบบ่อย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ประเด็นที่ 1 ขอทราบราคากลางการสอบราคาของหน่วยงานได้หรือไม่

ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 199 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2544 เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางก่อสร้าง กำหนดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติสำหรับการจ้างก่อสร้างที่มีมูลค่างานเกินกว่า 100,000 บาทขึ้นไป โดยให้หน่วยงานที่จะมีการก่อสร้างประกาศราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้ในประกาศสอบราคาหรือประกวดราคาจ้างก่อสร้างทุกครั้ง และให้หน่วยงานที่จะมีการก่อสร้างจัดเตรียมรายละเอียดการคำนวณราคากลาง (BOQ) หากมีผู้สนใจขอตรวจดูหรือถ่ายสำเนาเอกสารดังกล่าว และจะต้องดำเนินการตามคำขอนั้นทันทีโดยให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ส่วนการจ้างก่อสร้างที่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งไม่อยู่ในบังคับหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 199 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2544 นั้น เป็นดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้ ทั้งนี้จะต้องไม่ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้แข่งขันในการเสนอราคาดังกล่าว

ประเด็นที่ 2 ขอเข้าดูการเปิดของสอบราคาของหน่วยงานได้หรือไม่

เข้าดูการเปิดซองสอบราคาได้ ตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 42 (1) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เสนอราคาทุกราย โดยเปิดเผย ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

ประเด็นที่ 3 ราคากลางเป็นความลับราชการหรือไม่

ราคากลางไม่เป็นความลับของทางราชการ ขอทราบได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประเด็นที่ 4 ตามประเด็นที่ 1 และ 2 หากหน่วยงานไม่ยินยอมต้องแจ้งไปยังหน่วยงานใด

หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามประเด็นที่ 1 และ 2 สามารถร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้น หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ's cover photo
26/08/2013

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ's cover photo

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ's cover photo
14/08/2013

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ's cover photo

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2556 หน่วยตรวจสอบภายในไปสัมมนาจัดทำแผนพัฒนาหน่วยกันต่อที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เอาใจช่วยกันหน่อยนะ ว่...
07/08/2013

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2556 หน่วยตรวจสอบภายในไปสัมมนาจัดทำแผนพัฒนาหน่วยกันต่อที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เอาใจช่วยกันหน่อยนะ ว่าแผนจะคลอดได้ไหม 55555

24/06/2013

ช่วงนี้ปรับปรุง office หน่วยตรวจสอบภายในยังสามารถให้บริการได้ตามปกติ นะคะ หรือขึ้นมาเยี่ยมชมได้ที่ สำนักงานอธิการบดี ห้อง 916 คะ

17/06/2013

ช่วงนี้ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะ ไม่เจ็บ ไม่จน ให้พ้นจากโรคภัย

การอบรม ในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงได้รับความรู้ไปใช้ประโยชน์กับงานที่ทำไม่มากก็น้อย ขออภัยในความไม่สะดวกในห...
17/06/2013

การอบรม ในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงได้รับความรู้ไปใช้ประโยชน์กับงานที่ทำไม่มากก็น้อย ขออภัยในความไม่สะดวกในหลายๆด้าน ขอขอบคุณที่ทุกท่านเสียสละเวลามาอบรมในครั้งนี้ คะ

03/05/2013

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ยินดีต้อนรับครับ

ที่อยู่

1518 Road State PRODUCT 1 Sue Wong Sawang Road Area Bang Sue
Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

02-555-2000- 1116

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด