สำนักงานเขตบางเขน

สำนักงานเขตบางเขน เขตบางเขนเดิมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพระนคร คือ อำเภอบางเขน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2440 สร้างเป็นอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกบางเขน ตำบลดอนเมือง แขวงตลาดบางเขน
ปี พ.ศ. 2484 ได้ย้ายที่ทำการอำเภอบางเขนจากเดิมไปตั้งอยู่ ณ ริมถนนพหลโยธิน ฝั่งตะวันออก ตรงข้ามวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลกูบแดง (ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานเขตบางเขนทุกวันนี้)

ปี พ.ศ. 2515 มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการปกครองของจังหวัดพระนคร และเทศบาล กรุงเทพฯ - ธนบุรี โดยรวมเป็นองค์กรเดียวกัน เรียกว่า “กรุงเทพมหานคร”

ปี พ.ศ. 2518 ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจาก “อำเภอบางเขน” เป็น “ที่ว่าการเขตบางเขน” ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 มาตรา 11

ปี พ.ศ. 2528 ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจาก “ที่ว่าการเขตบางเขน” เป็น “สำนักงานเขตบางเขน” ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 60 (6)

ปี พ.ศ. 2532 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย แบ่งพื้นที่เขตบางเขน โดยนำแขวงลาดยาวไปตั้งเป็น “เขตจตุจักร” และแขวงทุ่งสองห้อง แขวงสีกัน แขวงตลาดบางเขน ไปตั้งเป็น “เขตดอนเมือง” (ในปี พ.ศ. 2540 ได้มีการแบ่งพื้นที่เขตดอนเมือง อีกครั้งเป็น 2 เขต คือ เขตดอนเมือง และเขตหลักสี่) เขตบางเขนจึงมีพื้นที่การปกครองแบ่งออกเป็น 5 แขวง คือ แขวงอนุสาวรีย์ แขวงท่าแร้ง แขวงคลองถนน แขวงสายไหม และแขวงออเงิน

ปี พ.ศ. 2540 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปกครองเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2540 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2540 ส่งผลให้เขตบางเขนต้องลดพื้นที่การปกครองเขตไป และมีการปรับรวมแยกพื้นที่ใกล้เคียงของแต่ละเขตและแขวงใหม่ให้เหมาะสม เขตบางเขนจึงมีพื้นที่การปกครองแบ่งออกเป็น 2 แขวง คือ แขวงอนุสาวรีย์ และแขวงท่าแร้ง

เปิดเหมือนปกติ

#บางเขน #แยกขวดช่วยหมอเพื่อผลิตชุดPPE>>วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น.>>นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการเขต...
07/12/2021

#บางเขน #แยกขวดช่วยหมอเพื่อผลิตชุดPPE

>>วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น.

>>นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน คณะผู้บริหารเขต และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมรับมอบขวดพลาสติกใสใช้แล้ว จำนวน 4,762 ขวด จากดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ผู้บริหาร พร้อมคณะบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ตามโครงการ "แยกขวด ช่วยหมอ" ระดมขวดพลาสติกใสใช้แล้ว อัพไซเคิล หรือแปลงร่างเป็นชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ หมุนเวียนพลาสติกใช้แล้ว เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ด่านหน้า โดย Less Plastic Thailand YOUเทิร์น จะนำขวดพลาสติกที่ได้ไปผลิตเป็นชุด PPE โดยขวดน้ำพลาสติกขนาด 600 มล. จำนวน 18 ขวด สามารถเปลี่ยนเป็นชุด PPE Level 2 ชนิดซักสะอาดใช้ซ้ำได้ 20 ครั้ง (Reuseable PPE) ได้ 1 ชุด เหมาะกับโรงพยาบาลที่มีระบบซักอบผ้า เป็นการลดขยะติดเชื้อจากชุด PPE ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งได้ และยังเป็นการรีไซเคิลขยะพลาสติกได้อีกด้วย

โดยประชาชนผู้สนใจ สามารถนำขวดพลาสติกใสที่ไม่ใช้ และผ่านการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ร่วมบริจาคได้ที่หน้าอาคารนรกิจบริหาร สำนักงานเขตบางเขน

#บางเขน #จัดระเบียบทางเท้าถนนสุขาภิบาล5>>วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น.>>สำนักงานเขตบางเขน นำโดย นางสาวพิศมัย...
07/12/2021

#บางเขน #จัดระเบียบทางเท้าถนนสุขาภิบาล5

>>วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น.

>>สำนักงานเขตบางเขน นำโดย นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน คณะผู้บริหารเขต และฝ่ายเทศกิจ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางเท้า เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน บริเวณถนนสุขาภิบาล 5 หลังกองบินตำรวจ

#บางเขน #จัดสวนศรีเขตนครต้อนรับเทศกาลปีใหม่>>สำนักงานเขตบางเขน โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนศร...
07/12/2021

#บางเขน #จัดสวนศรีเขตนครต้อนรับเทศกาลปีใหม่

>>สำนักงานเขตบางเขน โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนศรีเขตนคร สวนหย่อมภายในบริเวณสำนักงานเขตบางเขน ในธีมต้อนรับเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแหล่งถ่ายรูป เช็คอิน พักผ่อนหย่อนใจและรอคอยรับการให้บริการจากสำนักงานเขตบางเขน โดยมีขนาดพื้นที่ราว 300 ตารางวา

📌อย่าลืมแวะมาถ่ายรูป เช็คอิน กินกาแฟกันเยอะๆนะคะ❤️

(7 ธ.ค.64) ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน ดำเนินการเก็บวัชพืชและผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล คลองหนองบัวบาน ชุมชนวัดอาวุธขออภัยในค...
07/12/2021

(7 ธ.ค.64) ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน ดำเนินการเก็บวัชพืชและผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล คลองหนองบัวบาน ชุมชนวัดอาวุธ
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

(7 ธ.ค.64) ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ และแก้ไขฝาบ่อพักท่อชำรุด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ปร...
07/12/2021

(7 ธ.ค.64) ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ และแก้ไขฝาบ่อพักท่อชำรุด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ดังนี้
-ลอกท่อระบายน้ำ ซอยพหลโยธิน 48 แยก 17
-แก้ไขฝาบ่อพักท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยรามอินทรา 65

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

#บางเขน #จัดระเบียบทางเท้าปากซอยพหลโยธิน48>>วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.>>สำนักงานเขตบางเขน นำโดย นางสาวพิศ...
07/12/2021

#บางเขน #จัดระเบียบทางเท้าปากซอยพหลโยธิน48

>>วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.

>>สำนักงานเขตบางเขน นำโดย นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน คณะผู้บริหารเขต ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางเท้า พร้อมจัดระเบียบทางเท้าเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน บริเวณปากซอยพหลโยธิน 48

>>โดยผู้อำนวยการเขต ได้นำทีมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ พร้อมรถบรรทุกน้ำและอุปกรณ์ เข้าดำเนินการฉีดล้างขัดทำความสะอาดทางเท้า พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว งดตั้งวางสิ่งของบนทางเท้า เพื่อความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบในการใช้ประโยชน์ในทางสาธารณะร่วมกัน

ตามประกาศสำนักงานเขตบางเขน ที่ ป.250/2564 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบั...
07/12/2021

ตามประกาศสำนักงานเขตบางเขน ที่ ป.250/2564 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการกีฬา วัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชน เขตบางเขน ตำแหน่งอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร และตำแหน่งอาสาสมัครบ้านหนังสือ เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางเขน นั้น
บัดนี้ สำนักงานเขตบางเขน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการกีฬา วัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชน เขตบางเขน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก รายละเอียดตามภาพด้านล่าง

ตามประกาศสำนักงานเขตบางเขน ที่ ป.250/2564 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการกีฬา วัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชน เขตบางเขน ตำแหน่งอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร และตำแหน่งอาสาสมัครบ้านหนังสือ เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางเขน นั้น
บัดนี้ สำนักงานเขตบางเขน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการกีฬา วัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชน เขตบางเขน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก รายละเอียดตามภาพด้านล่าง

(7 ธ.ค.64) เวลา 06.00-08.30 น. ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางเขน อำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนในพื้นที่เ...
07/12/2021

(7 ธ.ค.64) เวลา 06.00-08.30 น. ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางเขน อำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ ..สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรร...
07/12/2021

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ
.
.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
.
ทรงพระเจริญ
.
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร
🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ
.
.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
.
ทรงพระเจริญ
.
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร
🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

(3 ธ.ค.64) ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ และแก้ไขฝาบ่อพักท่อชำรุด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ปร...
03/12/2021

(3 ธ.ค.64) ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ และแก้ไขฝาบ่อพักท่อชำรุด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ดังนี้
-ลอกท่อระบายน้ำ ซอย.รามอินทรา5แยก2
-ลอกท่อระบายน้ำ ซอย.พหลโยธิน 48แยก3
-แก้ไขฝาบ่อพักท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยสุขาภิบาล5-5

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

(3ธ.ค.64) ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน จัดเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมผิวการจราจรชำรุดในพื้นที่เขตบางเขน ดังนี้-ซ่อมเเซมผิวจราจรชำรุ...
03/12/2021

(3ธ.ค.64) ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน จัดเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมผิวการจราจรชำรุดในพื้นที่เขตบางเขน ดังนี้
-ซ่อมเเซมผิวจราจรชำรุด บริเวณซอยสุขาภิบาล 5 แยก 23
-ซ่อมเเซมผิวจราจรชำรุด บริเวณซอยวัดศิริพงษ์
-ซ่อมเเซมผิวจราจรชำรุด บริเวณซอยรามอินทรา 39
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

#บางเขน #รวมพลังจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในพื้นที่>>วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.>>✨สำนักงานเขตบางเขน แ...
03/12/2021

#บางเขน #รวมพลังจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในพื้นที่

>>วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.

>>✨สำนักงานเขตบางเขน และหน่วยงานไฟฟ้า สายสื่อสารในพื้นที่ ร่วม Kick Off จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในพื้นที่ ✨👷🏼‍♂️👮🏼‍♂️📞📡🔧🛠

>>📣โดยในวันนี้ นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วย ผู้บริหารเขต ฝ่ายโยธา การไฟฟ้าเขตบางเขน โรงพยาบาล CGH และหน่วยงานสายสื่อสารต่างๆในพื้นที่เขต รวมพลังจัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายสื่อสาร ในถนนสายหลัก (ถนนพหลโยธิน) พื้นที่เขตบางเขน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และแก้ไขปัญหาบดบังทัศนียภาพ ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับผู้ใช้ถนนและทางเท้า โดยหลังจากนี้ จะเร่งดำเนินการในถนนสายหลักเส้นอื่นๆให้เรียบร้อย 👍🏻

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอเชิญ​ประชาชน​เฝ้า​รับ​เสด็จ​ พระบาท​สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​ และ​สมเด็จ​พระนางเจ้า​ฯ​ พระ​บรม​ราชินีเสด็จ​พระราช​ดำเนิน​...
03/12/2021

ขอเชิญ​ประชาชน​เฝ้า​รับ​เสด็จ​
พระบาท​สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​ และ​สมเด็จ​พระนางเจ้า​ฯ​ พระ​บรม​ราชินี

เสด็จ​พระราช​ดำเนิน​ไป​ใน​การ​บำเพ็ญ​พระราช​กุศล​ทักษิณา​นุปทาน

เนื่อง​ใน​วัน​คล้าย​วัน​พระ​บรม​ราช​สมภพ
พระบาท​สมเด็จ​พระ​บรม​ชนกาธิเบศร​ มหา​ภูมิพลอดุลยเดช​มหา​ราช​บรม​นาถ​บพิตร

ณ​ พระที่นั่ง​อมรินทรวินิจฉัย​ ในพระบรมมหาราชวัง
และ​ทรง​ประกอบ​พิธี​วาง​ศิลาฤกษ์​แท่น​ฐาน​พระ​บรม​ราชา​นุ​สาว​รี​ย์​ รัชกาล​ที่​ ๙

ณ​ อุทยาน​เฉลิมพระเกียรติ​ฯ​ (สนาม​ม้า​นาง​เลิ้ง)

วันอาทิตย์​ที่​ 5​ ธันวาคม​ 2564​ เวลา​ 17.00​ น.​ เป็น​ต้น​ไป

โปรด​แต่งกาย​ด้วย​เสื้อ​สี​เหลือง และขอความร่วมมือ​ยังคง​สวม​หน้ากาก​อนามัย​ เพื่อ​ความปลอดภัย​ของ​ผู้​เข้า​ร่วม​พิธี​ทุก​ท่าน

ขอเชิญ​ประชาชน​เฝ้า​รับ​เสด็จ​
พระบาท​สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​ และ​สมเด็จ​พระนางเจ้า​ฯ​ พระ​บรม​ราชินี

เสด็จ​พระราช​ดำเนิน​ไป​ใน​การ​บำเพ็ญ​พระราช​กุศล​ทักษิณา​นุปทาน

เนื่อง​ใน​วัน​คล้าย​วัน​พระ​บรม​ราช​สมภพ
พระบาท​สมเด็จ​พระ​บรม​ชนกาธิเบศร​ มหา​ภูมิพลอดุลยเดช​มหา​ราช​บรม​นาถ​บพิตร

ณ​ พระที่นั่ง​อมรินทรวินิจฉัย​ ในพระบรมมหาราชวัง
และ​ทรง​ประกอบ​พิธี​วาง​ศิลาฤกษ์​แท่น​ฐาน​พระ​บรม​ราชา​นุ​สาว​รี​ย์​ รัชกาล​ที่​ ๙

ณ​ อุทยาน​เฉลิมพระเกียรติ​ฯ​ (สนาม​ม้า​นาง​เลิ้ง)

วันอาทิตย์​ที่​ 5​ ธันวาคม​ 2564​ เวลา​ 17.00​ น.​ เป็น​ต้น​ไป

โปรด​แต่งกาย​ด้วย​เสื้อ​สี​เหลือง และขอความร่วมมือ​ยังคง​สวม​หน้ากาก​อนามัย​ เพื่อ​ความปลอดภัย​ของ​ผู้​เข้า​ร่วม​พิธี​ทุก​ท่าน

03/12/2021
งาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2564 พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก”

✨ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดงาน
“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2564 พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก” ✨
.
❤️ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาพลังใจกลับมาอีกครั้ง
.
🧑‍💻พบกับการเพิ่มโอกาสทางการเงิน พัฒนาทักษะใหม่ อาชีพที่ตลาดต้องการ ธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่ปรึกษาทางการเงิน และการดูแลสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญ และสาระความรู้ดี ๆ จากกูรูด้านต่าง ๆ พร้อมโปรโมชั่นเด็ดจากพันธมิตรมากมายเฉพาะในงานนี้เท่านั้น
.
🎁 ทั้งยังมีนิทรรศการของมูลนิธิฯ พร้อมเลือกชมสินค้าต่าง ๆ จากร้านพึ่งพา ร้านพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านค้ากิตติมศักดิ์ และร้านค้าอื่น ๆ อีกมากมายตลอด 24 ชั่วโมง ในรูปแบบ Virtual Fair ได้ทาง
.
🖥️ www.เพื่อนพึ่งพา. com 🖥️
👉 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564
.
และเชิญชมนิทรรศการของมูลนิธิฯ พร้อมสนับสนุนสินค้าร้านพึ่งพา และสินค้าจากชุมชน
.👉 ตั้งแต่วันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-19.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
.
-------

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ ซอยพหลโยธิน 48 แยก 17 เพื่อแก้ไขปัญหาท่อร...
02/12/2021

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ ซอยพหลโยธิน 48 แยก 17 เพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน ดำเนินการแก้ไขฝาบ่อพักท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยสุขาภิบาล 5-5 เพื...
02/12/2021

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน ดำเนินการแก้ไขฝาบ่อพักท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยสุขาภิบาล 5-5 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

💚💚วันนี้อากาศดี ณ บางเขน💚💚#สภาพอากาศ #เขตบางเขน ริมถนนพหลโยธิน เขตบางเขน, กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564💎💎💎💎💎💎💎💎...
02/12/2021

💚💚วันนี้อากาศดี ณ บางเขน💚💚
#สภาพอากาศ #เขตบางเขน ริมถนนพหลโยธิน เขตบางเขน, กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

🖌นาวสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 1,2 และฝ่ายโยธา ร่วมตรวจเยี่ยมรถรายงานคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารศรีเขตนคร พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดำเนินการสรุปรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน พบว่า ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่า 32 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) คุณภาพอากาศดี

ข้อมูลข่าว : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ บางเขน

📄: อ้างอิงจากการรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลจาก www.bangkokairquality.com และ http://air4thai.pcd.go.

#บางเขน #รับมอบหน้ากาก #Protective Face Shield #มูลนิธิพุทธรังษี #แก่บุคลากรด่านหน้าสู้ภัยโควิด19🦠>>วันพฤหัสบดีที่ 2 ธัน...
02/12/2021

#บางเขน #รับมอบหน้ากาก #Protective Face Shield #มูลนิธิพุทธรังษี #แก่บุคลากรด่านหน้าสู้ภัยโควิด19🦠

>>วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.

>>แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางสาวปัญชพัฒน์ หลักดี ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน และคณะ ร่วมรับมอบหน้ากาก (Protective Face Shield ) จากพระเถระซินติ้ง ประธานมูลนิธิพุทธรังษี สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน โฝวกวงซัน ไท่ฮวาซื่อ เขตคลองสามวา จำนวน 150 กล่อง หรือ 24,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนบุคลากรด่านหน้าของกรุงเทพมหานคร

>>โดยรองปลัดฯ กล่าวว่า ขอให้ทางสำนักงานเขต เร่งจัดสรรหน้ากากอนามัยให้แก่บุคลากรครูทุกโรงเรียนในพื้นที่ ที่ต้องดำเนินการตรวจคัดกรอง ATK ให้แก่นักเรียน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่บุคลากรครูในการเปิดทำการเรียนการสอนแบบ On Site

#บางเขน #หารือผู้ประกอบการสถานบริการกลางคืน ทำความเข้าใจเพื่อกำหนดแนวทางการเปิดให้บริการ >>วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา...
02/12/2021

#บางเขน #หารือผู้ประกอบการสถานบริการกลางคืน ทำความเข้าใจเพื่อกำหนดแนวทางการเปิดให้บริการ

>>วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น.

>>นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน เป็นประธานการประชุมหารือและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการสถานบริการกลางคืน ประเภท ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดกิจการ ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม. ได้มีมติผ่อนคลายมาตรการ และตามประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 47) ให้สามารถดำเนินการปรับปรุงเปิดให้บริการจำหน่ายเฉพาะอาหาร เพื่อให้สามารถเปิดกิจการได้ โดยร้านอาหารสามารถให้บริการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค 64 โดยทางสำนักงานเขตและชุดบูรณาการจะลงพื้นที่ออกตรวจให้คำแนะนำ ตักเตือนให้ปฏิบัติตามมาตรการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คือ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ Covid Free Setting อย่างเข้มงวด
📌สรุปมาตรการชี้แจ้ง Covid 19 เกี่ยวกับร้านอาหาร ผับบาร์
เริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564
1.ดื่มได้ถึงเวลา 23.00 น. ห้ามดื่มแก้วเดียวกัน ห้ามมีกิจกรรมเต้นรำและอื่นๆ
2.ผู้ประกอบการต้องมีใบอนุญาตสองใบคือ ใบอนุญาตประกอบกิจการ และใบอนุญาตการจำหน่ายอาหาร หากไม่มีใบใดใบหนึ่งไม่อนุญาตให้เปิด
3.ในกรณีที่ร้านผับบาร์ต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นร้านอาหาร ต้องมีพื้นที่โล่ง 75% และความสว่างในร้าน 50% จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้
4.ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการต้องฉีดวัคซีนครบทั้งสองเข็ม 100%
ร้านผับบาร์ (ยกเว้นคาราโอเกะ) เปิดได้วันที่ 16 ม.ค 65

#บางเขน #ประกาศแจ้ง #ภดส3 #ภดส4 ประจำปี 2565>>นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน แจ้งข่าวสำนักงานเขตบางเขน โดย...
30/11/2021

#บางเขน #ประกาศแจ้ง #ภดส3 #ภดส4 ประจำปี 2565

>>นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน แจ้งข่าว

สำนักงานเขตบางเขน โดยฝ่ายรายได้ ได้ดำเนินการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) และบัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส. 4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ประกอบกับกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางเขน
โดยฝ่ายรายได้ ได้ดำเนินการจัดส่งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และบัญชีรายการห้องชุดให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของตนเอง หากพบว่ารายการข้อมูลตามบัญชีไม่ถูกต้อง เช่น ขนาดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือลักษณะการใช้ประโยชน์ไม่ตรงตามความเป็นจริง ขอให้ผู้เสียภาษีไปติดต่อฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางเขนเพื่อขอแก้ไขภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารดังกล่าว สามารถติดต่อยื่นคำร้องที่ ฝ่ายรายได้ ชั้น 3 สำนักงานเขตบางเขน การดำเนินการอาจเกินระยะเวลา 15 วัน แต่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากสำนักงานเขตบางเขน จะต้องจัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีให้ท่านต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-986 0750 หรือตรวจสอบข้อมูลผ่าน http://easytax-bangkhen.info:8888/

#กรุงเทพมหานคร #โดยสำนักงานเขตบางเขน #พัฒนาคลองหนองบัวบาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ม...
30/11/2021

#กรุงเทพมหานคร #โดยสำนักงานเขตบางเขน #พัฒนาคลองหนองบัวบาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

>>วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น.

>>นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวเปิดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดคลองหนองบัวบาน ชุมชนวัดอาวุธ เขตบางเขน​ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 บริเวณท้ายชุมชนวัดอาวุธ ถึงโรงเรียนบ้านบัวมล มีระยะทาง 1,200 เมตร โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืช ตลอดแนวคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว

>>โดยมี คณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางเขน สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว​ กองซ่อมเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กองพันทหารสื่อสารที่ 21 กองทัพภาคที่ 1 และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

#บางเขน #KickOffจัดBigCleaningDay #รวมพลังล้างถนนต้นไม้ลดฝุ่นละอองในพื้นที่เขต>>วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 >>สำนักงา...
29/11/2021

#บางเขน #KickOffจัดBigCleaningDay #รวมพลังล้างถนนต้นไม้ลดฝุ่นละอองในพื้นที่เขต

>>วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

>>สำนักงานเขตบางเขน ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนจิตอาสา รวมพลัง Kick off จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างถนนและต้นไม้ริมถนน เพื่อลดและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 😷

>>โดยในวันนี้เวลา 21.00 น. นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน นำทีมคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายเทศกิจ ร่วมกับสถานีดับเพลิงบางเขน กองพันทหารสื่อสารที่ 21 กองทัพภาคที่ 1 สถานีตำรวจนครบาลบางเขน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดผิวถนนและทางเท้า ช่วงบริเวณถนนพหลโยธิน จากหน้าสำนักงานเขตบางเขน ถึงสะพานบางบัว รวมทั้งฉีดล้างต้นไม้ริมถนน บริเวณสวนศรีเขตนคร และสวนรักษ์ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ หน้าหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 1 เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายขึ้นมาจากพื้นถนน และฝุ่นละอองที่สะสมอยู่บริเวณต้นไม้ (ต้นไม้)(ต้นไม้)(ต้นไม้)

ทั้งนี้ สำนักงานเขตบางเขน ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนอย่างต่อเนื่องทั่วพื้นที่เขต เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละออง PM 2.5 และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ✨👍🏻❤️

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

ที่อยู่

Bangkean
Bangkok
10220

รถประจำทางที่ผ่าน : 29, 34, 39, 59, 95, 107, 114, 129, ปอ.26, ปอ.39, ปอ.59, ปอ.107, ปอ.114, ปอ.129, ปอ.503, ปอ.513, ปอ.522, ปอ.524, ปอ.543

ข้อมูลทั่วไป

หากท่านพบเห็นข้อความที่ผิดกฎหมาย สามารถแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2972 9960 และสำนักงานเขตบางเขนจะดำเนินการลบข้อความดังกล่าวภายใน 3 วัน นับแต่วันที่แจ้ง

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 06:00 - 15:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

025210666

เว็บไซต์

http://www.bangkok.go.th/bangkhen

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตบางเขนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#บางเขน #แยกขวดช่วยหมอเพื่อผลิตชุดPPE >>วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. >>นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน คณะผู้บริหารเขต และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมรับมอบขวดพลาสติกใสใช้แล้ว จำนวน 4,762 ขวด จากดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ผู้บริหาร พร้อมคณะบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ตามโครงการ "แยกขวด ช่วยหมอ" ระดมขวดพลาสติกใสใช้แล้ว อัพไซเคิล หรือแปลงร่างเป็นชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ หมุนเวียนพลาสติกใช้แล้ว เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ด่านหน้า โดย Less Plastic Thailand YOUเทิร์น จะนำขวดพลาสติกที่ได้ไปผลิตเป็นชุด PPE โดยขวดน้ำพลาสติกขนาด 600 มล. จำนวน 18 ขวด สามารถเปลี่ยนเป็นชุด PPE Level 2 ชนิดซักสะอาดใช้ซ้ำได้ 20 ครั้ง (Reuseable PPE) ได้ 1 ชุด เหมาะกับโรงพยาบาลที่มีระบบซักอบผ้า เป็นการลดขยะติดเชื้อจากชุด PPE ที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งได้ และยังเป็นการรีไซเคิลขยะพลาสติกได้อีกด้วย โดยประชาชนผู้สนใจ สามารถนำขวดพลาสติกใสที่ไม่ใช้ และผ่านการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ร่วมบริจาคได้ที่หน้าอาคารนรกิจบริหาร สำนักงานเขตบางเขน
#บางเขน #จัดระเบียบทางเท้าถนนสุขาภิบาล5 >>วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. >>สำนักงานเขตบางเขน นำโดย นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน คณะผู้บริหารเขต และฝ่ายเทศกิจ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางเท้า เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน บริเวณถนนสุขาภิบาล 5 หลังกองบินตำรวจ
#บางเขน #จัดสวนศรีเขตนครต้อนรับเทศกาลปีใหม่ >>สำนักงานเขตบางเขน โดยฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนศรีเขตนคร สวนหย่อมภายในบริเวณสำนักงานเขตบางเขน ในธีมต้อนรับเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแหล่งถ่ายรูป เช็คอิน พักผ่อนหย่อนใจและรอคอยรับการให้บริการจากสำนักงานเขตบางเขน โดยมีขนาดพื้นที่ราว 300 ตารางวา 📌อย่าลืมแวะมาถ่ายรูป เช็คอิน กินกาแฟกันเยอะๆนะคะ❤️
(7 ธ.ค.64) ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน ดำเนินการเก็บวัชพืชและผักตบชวา เปิดทางน้ำไหล คลองหนองบัวบาน ชุมชนวัดอาวุธ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
(7 ธ.ค.64) ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ และแก้ไขฝาบ่อพักท่อชำรุด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ดังนี้ -ลอกท่อระบายน้ำ ซอยพหลโยธิน 48 แยก 17 -แก้ไขฝาบ่อพักท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยรามอินทรา 65 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
#บางเขน #จัดระเบียบทางเท้าปากซอยพหลโยธิน48 >>วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. >>สำนักงานเขตบางเขน นำโดย นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน คณะผู้บริหารเขต ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางเท้า พร้อมจัดระเบียบทางเท้าเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน บริเวณปากซอยพหลโยธิน 48 >>โดยผู้อำนวยการเขต ได้นำทีมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ พร้อมรถบรรทุกน้ำและอุปกรณ์ เข้าดำเนินการฉีดล้างขัดทำความสะอาดทางเท้า พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว งดตั้งวางสิ่งของบนทางเท้า เพื่อความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบในการใช้ประโยชน์ในทางสาธารณะร่วมกัน
ตามประกาศสำนักงานเขตบางเขน ที่ ป.250/2564 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการกีฬา วัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชน เขตบางเขน ตำแหน่งอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร และตำแหน่งอาสาสมัครบ้านหนังสือ เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางเขน นั้น บัดนี้ สำนักงานเขตบางเขน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการกีฬา วัฒนธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และประชาชน เขตบางเขน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก รายละเอียดตามภาพด้านล่าง
(7 ธ.ค.64) เวลา 06.00-08.30 น. ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางเขน อำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนในพื้นที่เขตบางเขน ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ . . สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา . ทรงพระเจริญ . ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร 🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️
(3 ธ.ค.64) ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ และแก้ไขฝาบ่อพักท่อชำรุด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ดังนี้ -ลอกท่อระบายน้ำ ซอย.รามอินทรา5แยก2 -ลอกท่อระบายน้ำ ซอย.พหลโยธิน 48แยก3 -แก้ไขฝาบ่อพักท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยสุขาภิบาล5-5 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
(3ธ.ค.64) ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน จัดเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมผิวการจราจรชำรุดในพื้นที่เขตบางเขน ดังนี้ -ซ่อมเเซมผิวจราจรชำรุด บริเวณซอยสุขาภิบาล 5 แยก 23 -ซ่อมเเซมผิวจราจรชำรุด บริเวณซอยวัดศิริพงษ์ -ซ่อมเเซมผิวจราจรชำรุด บริเวณซอยรามอินทรา 39 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
#บางเขน #รวมพลังจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในพื้นที่ >>วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. >>✨สำนักงานเขตบางเขน และหน่วยงานไฟฟ้า สายสื่อสารในพื้นที่ ร่วม Kick Off จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในพื้นที่ ✨👷🏼‍♂️👮🏼‍♂️📞📡🔧🛠 >>📣โดยในวันนี้ นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วย ผู้บริหารเขต ฝ่ายโยธา การไฟฟ้าเขตบางเขน โรงพยาบาล CGH และหน่วยงานสายสื่อสารต่างๆในพื้นที่เขต รวมพลังจัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายสื่อสาร ในถนนสายหลัก (ถนนพหลโยธิน) พื้นที่เขตบางเขน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และแก้ไขปัญหาบดบังทัศนียภาพ ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับผู้ใช้ถนนและทางเท้า โดยหลังจากนี้ จะเร่งดำเนินการในถนนสายหลักเส้นอื่นๆให้เรียบร้อย 👍🏻 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้