สำนักงานเขตบางเขน

สำนักงานเขตบางเขน เขตบางเขนเดิมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพระนคร คือ อำเภอบางเขน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2440 สร้างเป็นอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกบางเขน ตำบลดอนเมือง แขวงตลาดบางเขน ปี พ.ศ. 2484 ได้ย้ายที่ทำการอำเภอบางเขนจากเดิมไปตั้งอยู่ ณ ริมถนนพหลโยธิน ฝั่งตะวันออก ตรงข้ามวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลกูบแดง (ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานเขตบางเขนทุกวันนี้) ปี พ.ศ. 2515 มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการปกครองของจังหวัดพระนคร และเทศบาล กรุงเทพฯ - ธนบุรี โดยรวมเป็นองค์กรเดียวกัน เรียกว่า “กรุงเทพมหานคร” ปี พ.ศ. 2518 ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจาก “อำเภอบางเขน” เป็น “ที่ว่าการเขตบางเขน” ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 มาตรา 11 ปี พ.ศ. 2528 ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจาก “ที่ว่าการเขตบางเขน” เป็น “สำนักงานเขตบางเขน” ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 60 (6) ปี พ.ศ. 2532 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย แบ่งพื้นที่เขตบางเขน โดยนำแขวงลาดยาวไปตั้งเป็น “เขตจตุจักร” และแขวงทุ่งสองห้อง แขวงสีกัน แขวงตลาดบางเขน ไปตั้งเป็น “เขตดอนเมือง” (ในปี พ.ศ. 2540 ได้มีการแบ่งพื้นที่เขตดอนเมือง อีกครั้งเป็น 2 เขต คือ เขตดอนเมือง และเขตหลักสี่) เขตบางเขนจึงมีพื้นที่การปกครองแบ่งออกเป็น 5 แขวง คือ แขวงอนุสาวรีย์ แขวงท่าแร้ง แขวงคลองถนน แขวงสายไหม และแขวงออเงิน ปี พ.ศ. 2540 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปกครองเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2540 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2540 ส่งผลให้เขตบางเขนต้องลดพื้นที่การปกครองเขตไป และมีการปรับรวมแยกพื้นที่ใกล้เคียงของแต่ละเขตและแขวงใหม่ให้เหมาะสม เขตบางเขนจึงมีพื้นที่การปกครองแบ่งออกเป็น 2 แขวง คือ แขวงอนุสาวรีย์ และแขวงท่าแร้ง

เปิดเหมือนปกติ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์
07/12/2020

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

🌟สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นนั้น กรุงเทพมหานครได้เตรียมพร้อมรับมือการระบาด โดยเปิด ศูนย์ EOC พร้อมรับการระบาดในช่วงนี้🌟

สำหรับผู้โดยสารเที่ยวบิน
👉🏻DD8717 วันที่ 28 พ.ย.63 เวลา 13.40 น.
👉🏻 SL533 วันที่ 29 พ.ย.63 เวลา 10.40 น.
👉🏻WE137 วันที่ 29 พ.ย.63 เวลา 20.40 น.
👉🏻SL 545 วันที่ 30 พ.ย.63 เวลา 19.15 น.

ขอให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน พร้อมติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์EOC กรุงเทพมหานคร ที่เบอร์โทร 094-386-0051 หรือคัดกรองเพื่อประเมินความเสี่ยงตนเองผ่าน bkk covid-19 ด้วยค่ะ🙇🏼‍♀️🙇🏼‍♂️

#บางเขน #น้ำลดแล้ว #ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซอยรามอินทรา19แยก12 >>วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. >>นายสมบั...
21/10/2020

#บางเขน #น้ำลดแล้ว #ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซอยรามอินทรา19แยก12

>>วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น.
>>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน นายสาโรจน์ พลฤทธิ์, นางสมฤดี ลันสุชีพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 1,2 ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณซอยรามอินทรา 19 แยก 12 ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายุดีเปรสชั่น ที่มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ ทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายบนผิวการจราจรหลายจุด ประมาณ 5-10 ซม.
>>ในการนี้ ผู้อำนวยการเขต ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณปากซอยรามอินทรา 19 แยก 12 เพื่อสูบน้ำออกจากท่อระบายน้ำที่เอ่อล้นบนผิวการจราจร พร้อมดำเนินการลอกท่อระบายน้ำตลอดซอยรามอินทรา 19 และ ซอยรามอินทรา 21 แก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน ทำให้น้ำไม่สามารถระบายได้ และยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชบนรางวี ตลอดซอยรามอินทรา 19 แยก 12 เพื่อช่วยเปิดทางน้ำไหลอีกด้วย โดยขณะนี้ (16.30 น.) น้ำได้ลดระดับลงจนเกือบแห้งสนิททั้งซอยแล้ว #ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #ทำจริงทำทันที

#บางเขน #ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโควิด19แรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการในพื้นที่ >>วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น....
21/10/2020

#บางเขน #ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโควิด19แรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการในพื้นที่
>>วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.
>>สำนักงานเขตบางเขน นำโดย นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วย นายสาโรจน์ พลฤทธิ์, นางสมฤดี ลันสุชีพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 1,2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายเทศกิจ ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 รองผกก.สถานีตำรวจนครบาลบางเขน และเจ้าหน้าที่ทหาร กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 ร่วมตรวจสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางเขน เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของ บริษัท ชูสินคอนกรีต จำกัด และ โรงน้ำแข็งวัชรพล บริษัท วัชรพลน้ำแข็ง จำกัด
>>จากการตรวจสอบ พบแรงงานต่างด้าวจำนวน 60 ราย เป็นแรงงานประเทศกัมพูชา 13 ราย และประเทศพม่า 47 ราย โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 24 นำโดย นายแพทย์อำนาจ มะลิทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 24 ได้ให้บริการตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น แก่แรงงานที่มีอาการป่วยเล็กน้อย และแนะนำให้สังเกตุอาการ 14 วัน หากมีอาการผิดปกติที่อาจเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง ให้ใช้วิธีกักตัวเอง หรือไปพบแพทย์โดยด่วน ด้านฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สำนักงานเขตบางเขน ได้ให้ความรู้วิธีการล้างมือให้สะอาด ถูกต้องตามหลักการ 7 ขั้นตอน โดยผู้ประกอบการใส่ใจและให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นอย่างดี
>>ผู้อำนวยการเขต ยังได้ให้คำแนะนำ และขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวในระบบ BKK COVID-19 เพื่อใช้สำหรับตรวจคัดกรอง และตรวจหาเชื้อในกลุ่มคนงาน ซึ่งการตรวจทุกขั้นตอนไม่เสียค่าใช้จ่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องไปพบแพทย์เอง และไม่เสียเวลาทำงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจและลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคไปในวงกว้าง

#บางเขน #กินเจวิถีใหม่ #ตลาดปลอดภัยไร้โควิด19>>วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. >>เนื่องในช่วงเทศกาลกินเจ ตั้งแ...
20/10/2020

#บางเขน #กินเจวิถีใหม่ #ตลาดปลอดภัยไร้โควิด19

>>วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น.
>>เนื่องในช่วงเทศกาลกินเจ ตั้งแต่วันที่ 17-25 ตุลาคม 63 จะมีประชาชนเดินทางมาจับจ่ายซื้ออาหารเจและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจที่ตลาดจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และให้ผู้บริโภค ได้รับประทานอาหารเจที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ในวันนี้ นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และฝ่ายเทศกิจ จึงได้ตรวจเยี่ยมตลาดถนอมมิตร รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับประชาชน และผู้จำหน่ายสินค้าและอาหาร ร่วมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการล้างมือให้สะอาด ทั้งการล้างด้วยสบู่ หรือล้างด้วยเจลแอกอฮอล์ ต้องมีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าตลาด โดยผู้จำหน่ายอาหารต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย สวมหมวกคลุมผม ผ้ากันเปื้อน และผู้สัมผัสอาหาร ต้องสวมถุงมือทุกครั้งที่สัมผัสอาหาร โดยผู้อำนวยการเขต ได้แจกชุดกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน ของหน่วยตรวจคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ (mobile Unit)​ แก่ผู้จำหน่ายอาหาร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการอาหาร และประชาชนทั่วไป ทราบถึงการเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่ปลอดภัย พร้อมทั้งสุ่มตรวจคุมเข้มคุณภาพอาหารเจ ทั้งอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค จำนวน 35 ตัวอย่าง และวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจ จำนวน 5 ตัวอย่าง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค ณ ตลาดถนอมมิตร แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
>>จากการสุ่มตรวจวิเคราะห์ด้านเคมีวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจ จำนวน 5 ตัวอย่าง ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (test kit)​ผลปรากฎว่าผ่านทุกตัวอย่าง ส่วนอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค จำนวน 35 ตัวอย่าง เป็นการตรวจด้านชีวภาพ ต้องรอผลตรวจอย่างน้อย 17-24 ชม.
>>นอกจากนี้ ยังได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในช่วงวันลอยกระทง ประจำปี 2563 ที่จะถึงนี้ด้วย

#บางเขน #รับมอบเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขต>>วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 >>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ...
20/10/2020

#บางเขน #รับมอบเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขต

>>วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00
>>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน รับมอบเวชภัณฑ์ จากบริษัท สยามเภสัชจำกัด ซึ่งได้บริจาคเวชภัณฑ์ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขต ประกอบด้วย
- A mol 3 ลัง
- A Kool 2 ลัง
- Defungo 10 g. 3 ลัง
>>ในการนี้ ผู้อำนวยการเขต ได้กล่าวขอบคุณผู้ใจบุญ ที่นำสิ่งของมามอบให้ และกล่าวชื่นชมที่ในความมีน้ำใจแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันในสถานการณ์ยากลำบากเช่นนี้ พร้อมทั้งมอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ นำเวชภัณฑ์ดังกล่าวไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตต่อไป

#บางเขน #น้ำลดแล้ว #ติดตามผลการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซอยรามอินทรา21ซอย3>>วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 11.45 น. >>นายสม...
20/10/2020

#บางเขน #น้ำลดแล้ว #ติดตามผลการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซอยรามอินทรา21ซอย3

>>วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 11.45 น.
>>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 1,2 หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณซอยรามอินทรา 21 ซอย 3 ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น ที่มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ ประกอบกับระดับน้ำในคลองกะเฉดสูงผิวการจราจร จึงไม่สามารถระบายได้ ทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายประมาณ 20-50 ซม.
>>โดยเมื่อวานนี้ (19 ตค.63) สำนักงานเขตบางเขน ได้จัดเจ้าหน้าที่นำกระสอบทราย ทำพนังกั้นน้ำชั่วคราว พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากสำนักการระบายน้ำ จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจำนวน 2 เครื่อง เร่งสูบน้ำออกจากซอยลงคลองกะเฉด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
>>ส่งผลให้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ เวลา 18.30 น. ระดับน้ำได้ลดลงจนเกือบแห้งสนิททั่วทั้งซอยแล้ว
>>นอกจากนี้ ยังได้ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมขังในซอยรามอินทรา 21 และซอยแยกอื่นๆ พบน้ำท่วมขังผิวการจราจร ตรงข้าม ซอยรามอินทรา 21 แยก 12 และแยก 8 ผู้อำนวยการเขตจึงได้สั่งการให้ฝ่ายโยธา ตรวจสอบท่อระบายน้ำและจุดเชื่อมต่อ เพื่อหาสาเหตุที่น้ำไม่ระบาย และให้ดำเนินการขุดลอกท่อเพื่อแก้ไขทันที #ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #ทำจริงทำทันที

#บางเขน #น้ำลดแล้ว #ติดตามการแก้ไขน้ำท่วมขังชุมชนวัดอาวุธ ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 20>>วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 11.15 ...
20/10/2020

#บางเขน #น้ำลดแล้ว #ติดตามการแก้ไขน้ำท่วมขังชุมชนวัดอาวุธ ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 20

>>วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 11.15 น.
>>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วย นายสาโรจน์ พลฤทธิ์, นางสมฤดี ลันสุชีพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 1,2 หัวหน้าฝ่ายโยธา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขน้ำท่วมขังรอการระบาย บริเวณชุมชนวัดอาวุธ ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 20 ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายุดีเปรสชั่น ที่มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ ประกอบกับระดับน้ำในคลองแยกคลองบัวมลสูงผิวการจราจร จึงไม่สามารถระบายลงสู่คลองบัวมลได้ ทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายประมาณ 20-30 ซม.
>>โดยเมื่อวานนี้ (19 ตค.63) ผู้อำนวยการเขตได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์ ฝ่ายโยธา ได้นำกระสอบบรรจุทราย มาทำพนังกั้นน้ำชั่วคราว และดำเนินการสูบน้ำออก โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณท้ายชุมชน ระบายน้ำท่วมขังลงสู่คลองแยกคลองบัวมล ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งในวันนี้ เวลา 11.30 น. น้ำท่วมขังในชุมชนได้ลดระดับลงจนแห้งสนิทหลายจุดแล้ว #ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #ทำจริงทำทันที

#บางเขน #รองผว.ศักดิ์ชัยฯ #ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขังชุมชนจินดาทาวน์ ซอยคู้บอน 27 แยก 58 >>วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เ...
20/10/2020

#บางเขน #รองผว.ศักดิ์ชัยฯ #ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขังชุมชนจินดาทาวน์ ซอยคู้บอน 27 แยก 58

>>วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น.
>>นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 1,2 ฝ่ายโยธา และฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขัง บริเวณชุมชนจินดาทาวน์ ซอยคู้บอน 27 แยก 58 ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายุดีเปรสชั่น ที่มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ ทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายบนผิวการจราจรหลายจุด ประมาณ 10-15 ซม.
>>ในการนี้ รองผว.ฯ ได้ประสานสำนักการระบายน้ำ ขอสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ขุดลอกท่อระบายน้ำ และขอสนับสนุนกระสอบบรรจุทรายให้กับสำนักงานเขตบางเขน จำนวน 1,000 กระสอบ เพื่อใช้ในภารกิจแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขต โดยสำนักงานเขตบางเขน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณซอยคู้บอน 27 แยก 42 เพื่อสูบน้ำออกจากชุมชน พร้อมทั้งนำกระสอบบรรจุทรายที่ได้รับการสนับสนุน มาทำพนังกั้นน้ำชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
>>โดยเมื่อเวลา 15.00 น. ระดับน้ำขังรอการระบายได้ลดลง เหลือน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรประมาณ 5 ซม. #ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #ทำจริงทำทันที

#บางเขน #รองผว.ศักดิ์ชัยฯ #ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขังท้ายซอยรามอินทรา39>>วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. >>นาย...
20/10/2020

#บางเขน #รองผว.ศักดิ์ชัยฯ #ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขังท้ายซอยรามอินทรา39

>>วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.
>>นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 1,2 ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขัง บริเวณท้ายซอยรามอินทรา 39 ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายุดีเปรสชั่น ที่มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ ทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายบนผิวการจราจร ระยะทาง 50 เมตร ประมาณ 15-20 ซม.
>>ในการนี้ รองผว.ฯ ได้ประสานสำนักการระบายน้ำ สนับสนุนกระสอบบรรจุทรายให้กับสำนักงานเขตบางเขน จำนวน 1,000 กระสอบ เพื่อใช้ในภารกิจแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขต โดยสำนักงานเขตบางเขน จะนำกระสอบบรรจุทรายมาทำพนังกั้นน้ำชั่วคราว ให้กับประชาชนบริเวณท้ายซอยรามอินทรา 39 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป #ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #ทำจริงทำทันที

#บางเขน #น้ำลดแล้ว #แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซอยรามอินทรา21ซอย3>>วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. >>นายสมบัติ วรสินว...
19/10/2020

#บางเขน #น้ำลดแล้ว #แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซอยรามอินทรา21ซอย3

>>วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.
>>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วย นางสมฤดี ลันสุชีพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณซอยรามอินทรา 21 ซอย 3 ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น ที่มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ ประกอบกับระดับน้ำในคลองกะเฉดสูงผิวการจราจร จึงไม่สามารถระบายได้ ทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายประมาณ 20-50 ซม.
>>ในการนี้ สำนักงานเขตบางเขน ได้จัดเจ้าหน้าที่นำกระสอบทราย ทำพนังกั้นน้ำชั่วคราว พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากสำนักการระบายน้ำ จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจำนวน 2 เครื่อง เร่งสูบน้ำออกจากซอยลงคลองกะเฉด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
>>โดยเมื่อเวลา 15.30 น. นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซอยรามอินทรา 21 ซอย 1 และซอย 3 พร้อมพูดคุยกับประชาชนเพื่อทำความเข้าใจ และให้กำลังใจกับประชาชนผู้ประสบภัย ซึ่งประชาชนในพื้นที่ ต่างรู้สึกดีใจ และกล่าวขอบคุณกรุงเทพมหานครที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้โดยไม่ทอดทิ้งประชาชน
>>ส่งผลให้เมื่อเวลา 18.30 น. ระดับน้ำได้ลดลงจนเกือบแห้งสนิททั่วทั้งซอยแล้ว #ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #ทำจริงทำทันที

#บางเขน #น้ำลดแล้ว #แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนวัชรปราณี ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 2>>วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น....
19/10/2020

#บางเขน #น้ำลดแล้ว #แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนวัชรปราณี ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 2

>>วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.
>>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วย นางสมฤดี ลันสุชีพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง บริเวณชุมชนวัชรปราณี ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 2 ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น ที่มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ ทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายประมาณ 15-20 ซม.
>>โดยเมื่อวานนี้ (18 ตค.63) สำนักงานเขตบางเขน ได้รับการสนับสนุนจากสำนักการระบายน้ำ จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมกระสอบทรายจำนวน 500 กระสอบ และเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจำนวน 2 เครื่อง (รวมกับเครื่องสูบน้ำของสำนักงานเขต 3 เครื่อง) เร่งระบายน้ำลงคลองจระเข้บัว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนในการขนย้ายกระสอบทราย เพื่อทำพนังกั้นน้ำด้วย ทำให้ปัจจุบัน (19 ตค.63) ระดับน้ำได้ลดลงจนเกือบแห้งสนิททั่วทั้งชุมชนแล้ว #ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #ทำจริงทำทันที

#บางเขน #ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขังชุมชนวัดอาวุธ ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 20>>วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น. >>นายส...
19/10/2020

#บางเขน #ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขังชุมชนวัดอาวุธ ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 20

>>วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.
>>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วย นายสาโรจน์ พลฤทธิ์, นางสมฤดี ลันสุชีพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 1,2 หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขังรอการระบาย บริเวณชุมชนวัดอาวุธ ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 20 ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายุดีเปรสชั่น ที่มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ ประกอบกับระดับน้ำในคลองแยกคลองบัวมลสูงผิวการจราจร จึงไม่สามารถระบายลงสู่คลองบัวมลได้ ทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายประมาณ 20-30 ซม.
>>ในการนี้ ผู้อำนวยการเขตได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์ ฝ่ายโยธา เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ระบายน้ำท่วมขัง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยได้รับการสนับสนุนกระสอบทรายจากสำนักการระบายน้ำ จำนวน 500 กระสอบ ทำพนังกั้นน้ำชั่วคราว และดำเนินการสูบน้ำออก
>>โดยเมื่อเวลา 16.30 น. นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมขังชุมชนวัดอาวุธ พร้อมทั้งกล่าวทำความเข้าใจและให้กำลังใจกับประชาชนผู้ประสบภัย ซึ่งประชาชนในชุมชน ต่างรู้สึกดีใจ และกล่าวขอบคุณกรุงเทพมหานครที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้โดยไม่ทอดทิ้งประชาชน #ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #ทำจริงทำทันที

#บางเขน #ตรวจสอบการก่อสร้างเขื่อนคลองรางอ้อ-รางแก้ว พหลโยธิน 63 แยก 1>>วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. >>นายสม...
19/10/2020

#บางเขน #ตรวจสอบการก่อสร้างเขื่อนคลองรางอ้อ-รางแก้ว พหลโยธิน 63 แยก 1

>>วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น.
>>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วย นายสาโรจน์ พลฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล คลองรางอ้อ-รางแก้ว ซอยพหลโยธิน 63 แยก 1 จากกรณีการร้องเรียนของประชาชนบริเวณชุมชนเธียรสวน ซอยรามอินทรา 5 มีน้ำท่วมขังรอการระบาย ประมาณ 10-15 ซม. เนื่องจากไม่สามารถระบายลงสู่คลองรางอ้อ-รางแก้วได้
จากการตรวจสอบพบผู้รับเหมาก่อสร้างเขื่อน วางเสาเข็ม มีขยะไปติดขวางทางน้ำไหล ทำให้สามารถระบายน้ำได้ช้า เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
>>จากการประสานผู้รับเหมาให้เร่งจัดเก็บขยะ เศษวัสดุก่อสร้าง และเสาเข็มออกจากโครงการดังกล่าวเพื่อเร่งระบายน้ำสู่คลองรางอ้อ-รางแก้ว และเดินเครื่องสูบน้ำ ระบายน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา ส่งผลให้สามารถลดระดับน้ำในคลองรางอ้อ-รางแก้วได้ และช่วยให้น้ำขังในชุมชนเธียรสวน ซอยรามอินทรา 5 ลดระดับลงบ้างแล้ว นอกจากนี้ สำนักการระบายน้ำ ยังได้เร่งสูบน้ำออกจากคลองสายหลัก เพื่อให้สามารถระบายน้ำจากซอยรามอินทรา 5 และซอยอื่นๆได้มากยิ่งขึ้น #ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #ทำจริงทำทันที

19/10/2020

#ขณะนี้ 14.30 น. #แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซอยรามอินทรา21แยก3 #ทำพนังกั้นน้ำชั่วคราวและเตรียมสูบน้ำออกจากซอย

#บางเขน #รองผว.ศักดิ์ชัยฯ #ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขังชุมชนวัชรปราณี ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 2>>วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563...
18/10/2020

#บางเขน #รองผว.ศักดิ์ชัยฯ #ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขังชุมชนวัชรปราณี ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 2

>>วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.
>>นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขัง บริเวณชุมชนวัชรปราณี ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 2 จากสถานการณ์พายุดีเปรสชั่น ที่มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ ทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายประมาณ 15-20 ซม.
>>ในการนี้ สำนักงานเขตบางเขน ได้รับการสนับสนุนจากสำนักการระบายน้ำ จัดส่งเจ้าหน้าที่พร้อมกระสอบทรายจำนวน 500 กระสอบ และเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจำนวน 2 เครื่อง (รวมกับเครื่องสูบน้ำของสำนักงานเขต 3 เครื่อง) เร่งระบายน้ำลงคลองจระเข้บัว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนในการขนย้ายกระสอบทราย เพื่อทำพนังกั้นน้ำด้วย ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงแล้ว รองผว.ฯ ได้กล่าวว่าการได้เครื่องสูบน้ำของสำนักการระบายน้ำมาช่วย จะเร่งให้น้ำลดระดับได้เร็วยิ่งขึ้น คาดว่าคงใช้เวลาไม่เกิน 3 ชม. แต่บริเวณพื้นที่ ที่มีระดับต่ำ อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าปกติ พร้อมนี้ รองผว.ฯ ยังได้ตรวจเยี่ยมและพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พายุฝน และขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพและอันตรายที่มากับน้ำท่วมขังด้วย #ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #ทำจริงทำทันที

#บางเขน #ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขังชุมชนเคหะรามอินทรา กม.4>>วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 น. >>นายสมบัติ วรสิน...
18/10/2020

#บางเขน #ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขังชุมชนเคหะรามอินทรา กม.4

>>วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 น.
>>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วย นายปวุฒิ บุณยาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายโยธา เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขังรอการระบาย บริเวณชุมชนเคหะรามอินทรา กม.4 จากสถานการณ์พายุดีเปรสชั่น ที่มีฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ ประกอบกับระดับน้ำในคลองกะเฉดสูงผิวการจราจร น้ำรอการระบายจากชุมชนเคหะรามอินทรา กม.4 จึงไม่สามารถระบายลงสู่คลองกะเฉดได้ ทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายประมาณ 10-15 ซม.
>>ในการนี้ ผู้อำนวยการเขตได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยเบสท์ ฝ่ายโยธา สนับสนุนกระสอบทรายกั้นน้ำ และเร่งเดินเครื่องสูบน้ำ ระบายน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งประสานสำนักการระบายน้ำ เพื่อเดินเครื่องสูบน้ำสถานีคลองหลุมไผ่ ลดระดับน้ำในคลองกะเฉด ปัจจุบันน้ำรอการระบายในชุมชนเคหะรามอินทรา กม.4 ได้ลดระดับลงจนเกือบแห้งสนิทแล้ว#ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #ทำจริงทำทันที

ที่อยู่

Bangkean
Bangkok
10220

รถประจำทางที่ผ่าน : 29, 34, 39, 59, 95, 107, 114, 129, ปอ.26, ปอ.39, ปอ.59, ปอ.107, ปอ.114, ปอ.129, ปอ.503, ปอ.513, ปอ.522, ปอ.524, ปอ.543

ข้อมูลทั่วไป

หากท่านพบเห็นข้อความที่ผิดกฎหมาย สามารถแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2972 9960 และสำนักงานเขตบางเขนจะดำเนินการลบข้อความดังกล่าวภายใน 3 วัน นับแต่วันที่แจ้ง

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

025210666

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตบางเขนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด