สำนักงานเขตบางเขน

สำนักงานเขตบางเขน เขตบางเขนเดิมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพระนคร คือ อำเภอบางเขน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2440 สร้างเป็นอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกบางเขน ตำบลดอนเมือง แขวงตลาดบางเขน
ปี พ.ศ. 2484 ได้ย้ายที่ทำการอำเภอบางเขนจากเดิมไปตั้งอยู่ ณ ริมถนนพหลโยธิน ฝั่งตะวันออก ตรงข้ามวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลกูบแดง (ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานเขตบางเขนทุกวันนี้)

ปี พ.ศ. 2515 มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการปกครองของจังหวัดพระนคร และเทศบาล กรุงเทพฯ - ธนบุรี โดยรวมเป็นองค์กรเดียวกัน เรียกว่า “กรุงเทพมหานคร”

ปี พ.ศ. 2518 ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจาก “อำเภอบางเขน” เป็น “ที่ว่าการเขตบางเขน” ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 มาตรา 11

ปี พ.ศ. 2528 ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจาก “ที่ว่าการเขตบางเขน” เป็น “สำนักงานเขตบางเขน” ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 60 (6)

ปี พ.ศ. 2532 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย แบ่งพื้นที่เขตบางเขน โดยนำแขวงลาดยาวไปตั้งเป็น “เขตจตุจักร” และแขวงทุ่งสองห้อง แขวงสีกัน แขวงตลาดบางเขน ไปตั้งเป็น “เขตดอนเมือง” (ในปี พ.ศ. 2540 ได้มีการแบ่งพื้นที่เขตดอนเมือง อีกครั้งเป็น 2 เขต คือ เขตดอนเมือง และเขตหลักสี่) เขตบางเขนจึงมีพื้นที่การปกครองแบ่งออกเป็น 5 แขวง คือ แขวงอนุสาวรีย์ แขวงท่าแร้ง แขวงคลองถนน แขวงสายไหม และแขวงออเงิน

ปี พ.ศ. 2540 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปกครองเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2540 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2540 ส่งผลให้เขตบางเขนต้องลดพื้นที่การปกครองเขตไป และมีการปรับรวมแยกพื้นที่ใกล้เคียงของแต่ละเขตและแขวงใหม่ให้เหมาะสม เขตบางเขนจึงมีพื้นที่การปกครองแบ่งออกเป็น 2 แขวง คือ แขวงอนุสาวรีย์ และแขวงท่าแร้ง

เปิดเหมือนปกติ

19/07/2021

#ผู้ป่วยโควิดหาเตียงรักษา ลงทะเบียนตามนี้ได้เลยค่ะ #เราต้องรอด

19/07/2021

#บางเขน จัดกิจกรรมสันทนาการแก่ผู้ป่วยโควิดในศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ โดยศูนย์กีฬารามอินทรา

#บางเขนแจ้งข่าว #ผู้ป่วยโควิดต้องการเข้าศูนย์พักคอยฯ ต้องโทรแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์...
19/07/2021

#บางเขนแจ้งข่าว #ผู้ป่วยโควิดต้องการเข้าศูนย์พักคอยฯ ต้องโทรแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์คัดกรองอาการ ซึ่งต้องเป็นกลุ่มอาการระดับสีเขียว ที่มีอาการไม่รุนแรง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และไม่จำเป็นต้องมีแพทย์เฉพาะทางดูแล หากบุคลากรทางการแพทย์คัดกรองแล้วพบว่าผู้ป่วยมีอาการอยู่ในกลุ่มสีเขียว จะส่งต่อเข้าพักในศูนย์พักคอยฯ ต่อไป
โทร.02-5791342
และ 025798953 ต่อ 30
ในเวลาราชการ 08.00-16.00 น. เท่านั้น

#บางเขนแจ้งข่าว #ผู้ป่วยโควิดต้องการเข้าศูนย์พักคอยฯ ต้องโทรแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์คัดกรองอาการ ซึ่งต้องเป็นกลุ่มอาการระดับสีเขียว ที่มีอาการไม่รุนแรง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และไม่จำเป็นต้องมีแพทย์เฉพาะทางดูแล หากบุคลากรทางการแพทย์คัดกรองแล้วพบว่าผู้ป่วยมีอาการอยู่ในกลุ่มสีเขียว จะส่งต่อเข้าพักในศูนย์พักคอยฯ ต่อไป
โทร.02-5791342
และ 025798953 ต่อ 30
ในเวลาราชการ 08.00-16.00 น. เท่านั้น

#ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุนภารกิจศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด เขตบางเขน ขณะนี้มีผู้ป่วยที่ได้รับก...
18/07/2021

#ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุนภารกิจศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด เขตบางเขน ขณะนี้มีผู้ป่วยที่ได้รับการประสานส่งต่อจากศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน เข้าพักในศูนย์พักคอยฯ แล้วทั้งสิ้น จำนวน 41 ราย ส่งต่อรักษาในโรงพยาบาล 1 ราย และส่งต่อเพื่อรับการรักษาตามภูมิลำเนาอีก 1 ราย

#สู้ไปด้วยกัน #ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ 🙏🏻❤️🙏🏻

ขออภัยหากมีรูปไม่ครบทุกท่านนะคะ

#บางเขนแจ้งข่าว #ขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วย ณ ศูนย์กีฬารามอินทรา ซอยรามอินทรา 5 เขตบางเ...
15/07/2021

#บางเขนแจ้งข่าว #ขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วย ณ ศูนย์กีฬารามอินทรา ซอยรามอินทรา 5 เขตบางเขน ประกอบด้วย
-ชุด PPE
-ชุด Isolation Gown
-face shield
-ถุงมือ
-หน้ากากอนามัย N95 และ surgical mask
-แอลกอฮอล์ 70% (แบบน้ำ)
-เครื่องผลิตออกซิเจน

โทร.029729960
หรือส่งมายังศูนย์กีฬารามอินทรา ซอยรามอินทรา 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
กราบขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ค่ะ 🙏🏻❤️🙏🏻

#บางเขนแจ้งข่าว #ขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วย ณ ศูนย์กีฬารามอินทรา ซอยรามอินทรา 5 เขตบางเขน ประกอบด้วย
-ชุด PPE
-ชุด Isolation Gown
-face shield
-ถุงมือ
-หน้ากากอนามัย N95 และ surgical mask
-แอลกอฮอล์ 70% (แบบน้ำ)
-เครื่องผลิตออกซิเจน

โทร.029729960
หรือส่งมายังศูนย์กีฬารามอินทรา ซอยรามอินทรา 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220
กราบขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ค่ะ 🙏🏻❤️🙏🏻

#บางเขน #รับผู้ป่วยโควิดเข้าศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ>>สำนักงานเขตบางเขน และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลกลาง ร่วมอำนวยควา...
14/07/2021

#บางเขน #รับผู้ป่วยโควิดเข้าศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ

>>สำนักงานเขตบางเขน และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลกลาง ร่วมอำนวยความสะดวกกลุ่มผู้ป่วยโควิด ซึ่งทะยอยเข้าพักในศูนย์พักคอย เพื่อส่งต่อ กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กีฬารามอินทรา ซอยรามอินทรา 5 โดยในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. มีผู้ป่วยเข้าพักจำนวน 3 ราย และช่วงบ่ายเวลา 13.00-14.00 น. อีกจำนวน 1 ราย ขณะนี้มีผู้ป่วยเข้าพักในศูนย์พักคอยแล้ว จำนวน 12 ราย (รวมเมื่อวาน 8 ราย)

>>ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางเขน🛌
ดูแลรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ตกค้าง โดยการคัดแยกผู้ป่วยออกจากชุมชน เพื่อลดปัญหาการติดเชื้อในครอบครัว 🏥😷🦠โดยสามารถรองรับได้ 150 เตียง เฉพาะผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ที่มีอาการไม่รุนแรง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่ต้องอาศัยแพทย์เฉพาะทางดูแล

>>ทั้งนี้ ผู้ป่วยจะต้องโทรแจ้งศูนย์เอราวัณ 1669 เพื่อยืนยันข้อมูลในระบบ แล้วทางศูนย์เอราวัณจะส่งต่อข้อมูลเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ของสำนักอนามัย และหน่วยงานสาธารณสุขเป็นผู้ประเมินอาการว่าอยู่ในระดับใด กลุ่มอาการระดับสีเขียว สีเหลือง หรือสีแดง แล้วส่งต่อข้อมูลของผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวมายังศูนย์พักคอย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับผู้ป่วย ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางมาเองได้

>> ต้องการความช่วยเหลือ 🚨ติดต่อ
✅ศูนย์เอราวัณ 📲โทร. 1669 ✅[email protected]

#ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตบางเขน

#บางเขน #ร่วมกับหมอแล็บแพนด้าตรวจโควิดฟรีแก่บุคลากรด่านหน้า 🐼🧑🏻‍🔬🐼>>วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. >>นายสมบัติ ...
14/07/2021

#บางเขน #ร่วมกับหมอแล็บแพนด้าตรวจโควิดฟรีแก่บุคลากรด่านหน้า 🐼🧑🏻‍🔬🐼

>>วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น.
>>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วย นายสาโรจน์ พลฤทธิ์ และนางสมฤดี ลันสุชีพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 1,2 และฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมตรวจความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ในการรับบริการตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุก ณ สำนักงานเขตบางเขน

>>ซึ่งสำนักงานเขตบางเขน ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน และได้รับความสนับสนุนรถชีวนิรภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ จากเพจหมอแล็บแพนด้า ให้บริการตรวจคัดกรองโควิดแก่ข้าราชการและลูกจ้างที่เป็นบุคลกรด่านหน้ากลุ่มเสี่ยง และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนตามหน่วยคัดกรองเคลื่อนที่ จำนวนกว่า 700 ราย 🧪💊🧪

สำนักงานเขตบางเขนขอขอบพระคุณเพจหมอแล็บแพนด้าเป็นอย่างสูงค่ะ🙏🏻❤️🙏🏻

#บางเขน #รับมอบสิ่งของสนับสนุนศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด19สำนักงานเขตบางเขน รับมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนภารกิจการจ...
14/07/2021

#บางเขน #รับมอบสิ่งของสนับสนุนศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด19

สำนักงานเขตบางเขน รับมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนภารกิจการจัดตั้งศูนย์พักคอย กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ให้ผู้ป่วยได้ใช้งาน ณ บริเวณอาคารศูนย์กีฬารามอินทรา ซอยรามอินทรา 5 เขตบางเขน โดยมีรายนามดังนี้
1. มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ มอบชุดแรกเข้า (เครื่องอุปโภค) 200 ชุด หน้ากากอนามัย 200 กล่อง น้ำดื่ม 100 แพ็ค
2 คุณริญญาภัสร์ ร้ายยำสเตชั่น ลาดปลาเค้า 66 มอบเบอร์เกอร์ 100 ชุด เครื่องดื่มชูกำลัง 50 ขวด
3. คุณวรางคณา งามจันทร์ผลิ ญาติโยมจากวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต มอบรองเท้าแตะ จำนวน 200 คู่
4. ญาติโยมประสานบริจาคผ่านวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ข้าวกล่อง จำนวน 200 ชุด น้ำดื่ม 100 ขวด
5. คุณปัญจวุฒิ ทองพูน วุ้น 50 ถ้วย น้ำดื่ม 30 แพ็ค
6. ป้าทุเรียน ศรีวิรัส
-คุณอรพิณ ไชยเชรษฐ
-คุณเล็ก แสงสว่าง
-คุณนุจรี โรจนพฤกษ์
-คุณพีรวัช โรจนพฤกษ์
-ชุมชนเสือเอก 1-2
บริจาค พัดลม 2 ตัว แมส 15 กล่อง น้ำดื่ม 10 ลัง + 13 แพ็ค เจล 16 หลอด
5. ร้าน sobta cafe โดยคุณเทพรัตน์ สุวรรณรัต บริจาค ข้าวกล่อง จำนวน 50 กล่อง น้ำชามะนาว จำนวน 50 ขวด

กราบขอบพระคุณผู้ใจบุญทุกท่านค่ะ 🙏🏻❤️🙏🏻

#บางเขนแจ้งข่าวพร้อมให้บริการ‼️ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางเขน🛌ดูแลรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ตกค้าง คัดแยกออกจากชุมชน เพื่อ...
13/07/2021

#บางเขนแจ้งข่าว
พร้อมให้บริการ‼️ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางเขน🛌
ดูแลรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ตกค้าง คัดแยกออกจากชุมชน เพื่อลดปัญหาการติดเชื้อในครอบครัว 🏥😷🦠
ณ ศูนย์กีฬารามอินทรา ซอยรามอินทรา 5
🛌รองรับได้ 150 เตียง เฉพาะผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ที่มีอาการไม่รุนแรง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่ต้องอาศัยแพทย์เฉพาะทางดูแล โดยวันนี้จะเริ่มมีผู้ป่วยเข้าพักในศูนย์พักคอย จำนวน 5 ราย เวลา 09.00 น.

>>ทั้งนี้ ผู้ป่วยจะต้องโทรแจ้งศูนย์เอราวัณ 1669 เพื่อยืนยันข้อมูลในระบบ แล้วทางศูนย์เอราวัณจะส่งต่อข้อมูลเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ของสำนักอนามัย และหน่วยงานสาธารณสุขเป็นผู้ประเมินอาการว่าอยู่ในระดับใด กลุ่มอาการระดับสีเขียว สีเหลือง หรือสีแดง แล้วส่งต่อข้อมูลของผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวมายังศูนย์พักคอย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับผู้ป่วย ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางมาเองได้

>> ต้องการความช่วยเหลือ 🚨ติดต่อ
✅ศูนย์เอราวัณ 📲โทร. 1669 ✅[email protected]

#ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตบางเขน

#บางเขนแจ้งข่าว
พร้อมให้บริการ‼️ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตบางเขน🛌
ดูแลรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ตกค้าง คัดแยกออกจากชุมชน เพื่อลดปัญหาการติดเชื้อในครอบครัว 🏥😷🦠
ณ ศูนย์กีฬารามอินทรา ซอยรามอินทรา 5
🛌รองรับได้ 150 เตียง เฉพาะผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ที่มีอาการไม่รุนแรง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่ต้องอาศัยแพทย์เฉพาะทางดูแล โดยวันนี้จะเริ่มมีผู้ป่วยเข้าพักในศูนย์พักคอย จำนวน 5 ราย เวลา 09.00 น.

>>ทั้งนี้ ผู้ป่วยจะต้องโทรแจ้งศูนย์เอราวัณ 1669 เพื่อยืนยันข้อมูลในระบบ แล้วทางศูนย์เอราวัณจะส่งต่อข้อมูลเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ของสำนักอนามัย และหน่วยงานสาธารณสุขเป็นผู้ประเมินอาการว่าอยู่ในระดับใด กลุ่มอาการระดับสีเขียว สีเหลือง หรือสีแดง แล้วส่งต่อข้อมูลของผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวมายังศูนย์พักคอย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับผู้ป่วย ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางมาเองได้

>> ต้องการความช่วยเหลือ 🚨ติดต่อ
✅ศูนย์เอราวัณ 📲โทร. 1669 ✅[email protected]

#ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตบางเขน

#ต้องการเอกสารเดินทางออกนอกเคหะสถาน #ที่อยู่เขตไหนแจ้งเหตุเขตนั้น #ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดแจ้งเหตุที่สถานีตำรวจในพื้น...
12/07/2021

#ต้องการเอกสารเดินทางออกนอกเคหะสถาน #ที่อยู่เขตไหนแจ้งเหตุเขตนั้น #ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดแจ้งเหตุที่สถานีตำรวจในพื้นที่

ไฟล์เอกสารรับรองความจำเป็นสำหรับการออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 - 04.00 น. (ไฟล์นี้เป็นตัวอย่างสำหรับหน่วยงานไปประยุกต์ใช้) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) และจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา)
.
“สำหรับหน่วยงาน หรือบริษัท หรือสถานประกอบการต้นสังกัดออกให้บุคคลที่ได้รับการยกเว้นฯ ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 ก.ค. 64 ได้แก่ การสาธารณสุข การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์ หรือความสะดวกแก่ประชาชน และการประกอบอาชีพที่จำเป็น”
.
(ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์นี้ https://bit.ly/3xyiaNY)
.
นอกเหนือจากบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ให้ขอเอกสารรับรองความจำเป็นฯ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ติดต่อฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางเขน ชั้น 2 อาคารนรกิจบริหาร

#ต้องการเอกสารเดินทางออกนอกเคหะสถาน #ที่อยู่เขตไหนแจ้งเหตุเขตนั้น #ทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดแจ้งเหตุที่สถานีตำรวจในพื้นที่

ไฟล์เอกสารรับรองความจำเป็นสำหรับการออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 - 04.00 น. (ไฟล์นี้เป็นตัวอย่างสำหรับหน่วยงานไปประยุกต์ใช้) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) และจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา)
.
“สำหรับหน่วยงาน หรือบริษัท หรือสถานประกอบการต้นสังกัดออกให้บุคคลที่ได้รับการยกเว้นฯ ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 ก.ค. 64 ได้แก่ การสาธารณสุข การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์ หรือความสะดวกแก่ประชาชน และการประกอบอาชีพที่จำเป็น”
.
(ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์นี้ https://bit.ly/3xyiaNY)
.
นอกเหนือจากบุคคลที่ได้รับการยกเว้น ให้ขอเอกสารรับรองความจำเป็นฯ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ติดต่อฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางเขน ชั้น 2 อาคารนรกิจบริหาร

#บางเขน #เร่งให้การช่วยเหลือดูแลแม่ลูกป่วยโควิด ซอยลาดปลาเค้า 63 >>วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. >>นายสมบัต...
12/07/2021

#บางเขน #เร่งให้การช่วยเหลือดูแลแม่ลูกป่วยโควิด ซอยลาดปลาเค้า 63

>>วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
>>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วย นายสาโรจน์ พลฤทธิ์ และนางสมฤดี ลันสุชีพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 1,2 พร้อมเจ้าหน้าที่เขตบางเขนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อย่างเร่งด่วน ณ บริเวณแฟลตกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ซอยลาดปลาเค้า 63 จากกรณีที่มีการแชร์ผ่านโซเชียลมีเดีย ว่ามีคุณยายอายุ 63 ปี และหลานสาว อายุ 4 ขวบ ติดโควิด และต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนนั้น

>>พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยต่อประชาชน จึงมอบหมายให้สำนักงานเขตบางเขน ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยจากการตรวจสอบ พบผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 2 ราย เป็นหญิง (แม่) อายุ 47 ปี และเด็ก (ลูก) อายุ 4 ขวบ โดยแม่ มีอาชีพเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์ มักแทนตัวเองว่ายาย (ช่วงขายสินค้า) คาดว่าจะติดเชื้อจากตลาดขายเสื้อผ้าแห่งหนึ่ง ทราบผลของแม่เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 และผลของลูกเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 ซึ่งทางกองพันทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์ ได้ประสานหาโรงพยาบาลเพื่อส่งต่อผู้ป่วยรักษา และอยู่ระหว่างการรอเตียงรักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดช พร้อมนี้ กองพันทหารช่างที่ 1 ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่เสี่ยง และได้แยกกักตัวสามีของผู้ป่วย เพื่อรอการตรวจหาเชื้อในวันพรุ่งนี้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสำนักงานเขตบางเขนและศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน จะเข้าดำเนินการสอบสวนโรคช่วงบ่ายวันนี้ โดยระหว่างรอส่งต่อไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา ทางกองพันทหารช่างที่ 1 ได้นำอาหารและน้ำดื่มมามอบให้กับครอยครัวผู้ป่วยทุกมื้อ

>>โดยผู้อำนวยการเขต ได้นำถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่มจำนวน 2 ชุด มามอบให้กับผู้ป่วยระหว่างรอการรักษา พร้อมให้กำลังใจและคำแนะนำในการกักตัวของผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ด้วย

#บางเขน #รับมอบสิ่งของสนับสนุนศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด19สำนักงานเขตบางเขน รับมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนภารกิจการจ...
11/07/2021

#บางเขน #รับมอบสิ่งของสนับสนุนศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด19

สำนักงานเขตบางเขน รับมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนภารกิจการจัดตั้งศูนย์พักคอย กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ให้ผู้ป่วยได้ใช้งาน ณ บริเวณอาคารศูนย์กีฬารามอินทรา ซอยรามอินทรา 5 เขตบางเขน โดยมีรายนามดังนี้
1. ชุดเครื่องนอนจากตลาดถนอมมิตร จำนวน 50 ชุด
2 น้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค และพัดลม 23 ตัว จาก คนสะพานใหม่และศิษย์เก่าไทยสุริยะ
3. น้ำดื่ม จำนวน 1,000 แพ็ค จากร้าน P&W ซัพพลาย
4. น้ำดื่ม จำนวน 300 แพ็ค จากวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน
5. จินตรักษ์ คลีนิก มอบอาหารกล่องสำเร็จรูป จำนวน 45 กล่อง พร้อมขนมและนม

กราบขอบพระคุณผู้ใจบุญทุกท่านค่ะ 🙏🏻❤️🙏🏻

#บางเขน #รับมอบสิ่งของสนับสนุนศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด19สำนักงานเขตบางเขน รับมอบพัดลม จำนวน 200 ตัว จากวัดศิริ...
11/07/2021

#บางเขน #รับมอบสิ่งของสนับสนุนศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยโควิด19

สำนักงานเขตบางเขน รับมอบพัดลม จำนวน 200 ตัว จากวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ซึ่งบริจาคโดยบริษัทเอกชน และคณะญาติโยม และถุงยังชีพจำนวน 200 ชุด เพื่อสนับสนุนภารกิจการจัดตั้งศูนย์พักคอย กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน ให้ผู้ป่วยได้ใช้งาน ณ บริเวณอาคารศูนย์กีฬารามอินทรา ซอยรามอินทรา 5 เขตบางเขน

กราบขอบพระคุณผู้ใจบุญทุกท่านค่ะ 🙏🏻❤️🙏🏻

#บางเขน #คิวเต็มแล้ว #บริการตรวจโควิดฟรีวันสุดท้าย #วัดพระศรีมหาธาตุฯขออภัยประชาชนทุกท่าน การให้บริการตรวจคัดกรองโควิดเช...
11/07/2021

#บางเขน #คิวเต็มแล้ว #บริการตรวจโควิดฟรีวันสุดท้าย #วัดพระศรีมหาธาตุฯ

ขออภัยประชาชนทุกท่าน การให้บริการตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุกฟรี ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน คิวเต็มตั้งแต่เวลา 04.30 น.

หากประชาชนท่านใดที่มารับคิวตรวจไม่ทัน สามารถไปขอรับบริการต่อได้ที่เทสโกโลตัส สาขารามอินทรา เขตลาดพร้าวให้บริการต่อจากเขตบางเขน ตั้งแต่วันที่ 12-18 กรกฎาคม 2564 วันละ 900 คน

#บางเขน #ทะยอยแจกบัตรคิวก่อนเวลา #แก้ไขปัญหาประชาชนมารอคิวรับบริการตรวจโควิดฟรี #วัดพระศรีมหาธาตุฯ>>เวลา 21.00 น. นายสมบ...
10/07/2021

#บางเขน #ทะยอยแจกบัตรคิวก่อนเวลา #แก้ไขปัญหาประชาชนมารอคิวรับบริการตรวจโควิดฟรี #วัดพระศรีมหาธาตุฯ

>>เวลา 21.00 น. นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน และฝ่ายเทศกิจ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ทะยอยเดินทางมารอรับคิวให้บริการตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุกฟรี ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ซึ่งสำนักงานเขตขางเขน ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน และบริษัท ATGene ให้บริการตรวจคัดกรองแก่ประชาชนทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย วันละ 900 ราย รวมถึงกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้สัมผัสผู้ป่วยที่ศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆ ส่งมาขอรับบริการตรวจอีก 100 ราย รวมทั้งสิ้น 1,000 ราย ต่อวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น.

>>โดยขณะนี้ มีประชาชนทะยอยมารับคิวแล้วกว่า 450 ราย ผู้อำนวยการเขตมีความห่วงใยต่อประชาชนทุกท่าน เนื่องจากขณะนี้เริ่มมีฝนตกประปราย กล่าวว่า ประชาชนท่านใดที่ต้องการมารอรับคิว ขอให้รอฝนหยุดตกก่อน และไม่ต้องรีบร้อน เพราะได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจทะยอยแจกคิวให้กับประชาชนตลอดทั้งคืนแล้ว

#บางเขน #เริ่มแจกบัตรคิวก่อนเวลา #แก้ไขปัญหาประชาชนมารอคิวรับบริการตรวจโควิดฟรี #วัดพระศรีมหาธาตุฯ>>วันเสาร์ที่ 10 กรกฎา...
10/07/2021

#บางเขน #เริ่มแจกบัตรคิวก่อนเวลา #แก้ไขปัญหาประชาชนมารอคิวรับบริการตรวจโควิดฟรี #วัดพระศรีมหาธาตุฯ

>>วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.30 น.
>>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วย นางสมฤดี ลันสุชีพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายรายได้ และฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ติดตามปัญหาพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจำนวนมากที่มารอรับคิวให้บริการตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุกฟรี ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ซึ่งสำนักงานเขตขางเขน ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน และบริษัท ATGene ให้บริการตรวจคัดกรองแก่ประชาชนทั่วไป ที่มีสัญชาติไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย วันละ 900 ราย รวมถึงกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้สัมผัสผู้ป่วยที่ศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆ ส่งมาขอรับบริการตรวจอีก 100 ราย รวมทั้งสิ้น 1,000 ราย ต่อวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. ซึ่งประชาชนที่มารอจำนวนมากนี้ อาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อเพิ่มมากขึ้น

>>โดยขณะตรวจสอบ มีประชาชนเริ่มทะยอยมาต่อแถวเพื่อรอรับคิวตรวจเกือบ 50 ราย ผู้อำนวยการเขต จึงได้พิจารณาให้เจ้าหน้าที่เทศกิจแจกบัตรคิวก่อนเวลา ตั้งแต่เวลา 18.30 น. และแจ้งให้ประชาชนกลับไปพักที่บ้าน เพื่อมารอรับการตรวจในเวลา 08.00-14.00 น. เพื่อเป็นการลดความแออัด การนอนรอข้ามคืน และป้องกันมิตรฉาชีพหลอกขายบัตร พร้อมทั้งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการตรวจตราความปลอดภัย และคอยจัดลำดับคิวให้กับประชาชน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เทศกิจจะทะยอยแจกคิวตลอดทั้งคืน โดยล่าสุดเวลาประมาณ 20.00 น. เจ้าหน้าที่เทศกิจแจกบัตรคิวไปแล้วกว่า 200 ราย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ประชาชนที่บ้านอยู่ไกล และสมัครใจที่จะนอนรอเพื่อตรวจในวันพรุ่งนี้เช้า ทางวัดพระศรีมหาธาตุฯ ได้อนุเคราะห์เปิดพื้นที่บริเวณวัดให้นอนพักแล้วกว่า 10 ราย

กรุงเทพมหานคร #โดยสำนักงานเขตบางเขน รับมอบอาหารพระราชทาน พร้อมส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพ...
10/07/2021

กรุงเทพมหานคร #โดยสำนักงานเขตบางเขน รับมอบอาหารพระราชทาน พร้อมส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

>> วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.00 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ครัวพระที่นั่งอัมพรสถานและศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจัดอาหารพระราชทาน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคโควิด 19

>> จิตอาสาพระราชทานสำนักงานเขต​บางเขน โดยนายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการ​เขต​บางเขน มอบหมายให้ ฝ่ายปกครอง รับมอบอาหารปรุงสุกใหม่และน้ำดื่มจากโรงครัวพระราชทาน 3 มื้อ มื้อเช้า กลางวัน และมื้อเย็น มื้อละ 200 ชุด โดยเมื่อเวลา 07.30 น. ได้นำอาหารมื้อเช้า จำนวน 200 กล่อง ไปส่งมอบให้กับประชาชนที่มารอรับบริการตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุก ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

>> ทั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทาน และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ในส่วนของการแจกจ่ายอาหารพระ​ราชทาน มีการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคมในการแจกจ่ายอาหารพระราชทาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ที่อยู่

Bangkean
Bangkok
10220

รถประจำทางที่ผ่าน : 29, 34, 39, 59, 95, 107, 114, 129, ปอ.26, ปอ.39, ปอ.59, ปอ.107, ปอ.114, ปอ.129, ปอ.503, ปอ.513, ปอ.522, ปอ.524, ปอ.543

ข้อมูลทั่วไป

หากท่านพบเห็นข้อความที่ผิดกฎหมาย สามารถแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2972 9960 และสำนักงานเขตบางเขนจะดำเนินการลบข้อความดังกล่าวภายใน 3 วัน นับแต่วันที่แจ้ง

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

025210666

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตบางเขนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด