สำนักงานเขตบางเขน

สำนักงานเขตบางเขน เขตบางเขนเดิมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดพระนคร คือ อำเภอบางเขน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2440 สร้างเป็นอาคารเรือนไม้ 2 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกบางเขน ตำบลดอนเมือง แขวงตลาดบางเขน ปี พ.ศ. 2484 ได้ย้ายที่ทำการอำเภอบางเขนจากเดิมไปตั้งอยู่ ณ ริมถนนพหลโยธิน ฝั่งตะวันออก ตรงข้ามวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลกูบแดง (ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานเขตบางเขนทุกวันนี้) ปี พ.ศ. 2515 มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการปกครองของจังหวัดพระนคร และเทศบาล กรุงเทพฯ - ธนบุรี โดยรวมเป็นองค์กรเดียวกัน เรียกว่า “กรุงเทพมหานคร” ปี พ.ศ. 2518 ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจาก “อำเภอบางเขน” เป็น “ที่ว่าการเขตบางเขน” ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 มาตรา 11 ปี พ.ศ. 2528 ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองจาก “ที่ว่าการเขตบางเขน” เป็น “สำนักงานเขตบางเขน” ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 60 (6) ปี พ.ศ. 2532 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย แบ่งพื้นที่เขตบางเขน โดยนำแขวงลาดยาวไปตั้งเป็น “เขตจตุจักร” และแขวงทุ่งสองห้อง แขวงสีกัน แขวงตลาดบางเขน ไปตั้งเป็น “เขตดอนเมือง” (ในปี พ.ศ. 2540 ได้มีการแบ่งพื้นที่เขตดอนเมือง อีกครั้งเป็น 2 เขต คือ เขตดอนเมือง และเขตหลักสี่) เขตบางเขนจึงมีพื้นที่การปกครองแบ่งออกเป็น 5 แขวง คือ แขวงอนุสาวรีย์ แขวงท่าแร้ง แขวงคลองถนน แขวงสายไหม และแขวงออเงิน ปี พ.ศ. 2540 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปกครองเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2540 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2540 ส่งผลให้เขตบางเขนต้องลดพื้นที่การปกครองเขตไป และมีการปรับรวมแยกพื้นที่ใกล้เคียงของแต่ละเขตและแขวงใหม่ให้เหมาะสม เขตบางเขนจึงมีพื้นที่การปกครองแบ่งออกเป็น 2 แขวง คือ แขวงอนุสาวรีย์ และแขวงท่าแร้ง

เปิดเหมือนปกติ

#บางเขน #ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนน้ำท่วมขังซอยรามอินทรา21แยก6>>วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. >>นายสมบัติ วรสิ...
08/10/2020

#บางเขน #ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนน้ำท่วมขังซอยรามอินทรา21แยก6

>>วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.
>>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วยนางสมฤดี ลันสุชีพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีน้ำท่วมขัง บริเวณซอยรามอินทรา 21 แยก 6 โดยขณะตรวจสอบยังไม่พบปัญหาน้ำท่วมขัง
>>ในการนี้ ผู้อำนวยการเขต ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา งานระบายน้ำ และหน่วยเบสท์ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ และเดินเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายน้ำทันที เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน #ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #ทำจริงทำทันที

#บางเขน #รื้อถอนบ้านรุกล้ำทางสาธารณะ กีดขวางทางระบายน้ำ ชุมชนวัชรปราณี ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 2 >>วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม ...
08/10/2020

#บางเขน #รื้อถอนบ้านรุกล้ำทางสาธารณะ กีดขวางทางระบายน้ำ ชุมชนวัชรปราณี ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 2

>>วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.
>>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วย นางสมฤดี ลันสุชีพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีน้ำท่วมขังรอการระบาย และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ รื้อถอนบ้านรุกล้ำทางสาธารณะ กีดขวางทางระบายน้ำ บริเวณชุมชนวัชรปราณี ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 2
>>ในการนี้ ผู้อำนวยการเขต ได้พูดคุยกับประธานชุมชน ขอให้กำชับประชาชนในชุมชน เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ และผลกระทบที่เกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง จะทวีกำลังเป็นพายุดีเปรสชั่น ช่วงระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคมนี้ พร้อมนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา งานระบายน้ำ และหน่วยเบสท์ เร่งเดินเครื่องสูบน้ำ และระบายน้ำทันที เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้ว #ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #ทำจริงทำทันที

ทดสอบ 'บีทีเอส' สายสีเขียวส่วนต่อขยาย ตั้งเป้าเชื่อมระบบราง 3 จังหวัด พร้อมเปิดใช้ 6 ธันวาคมนี้
08/10/2020

ทดสอบ 'บีทีเอส' สายสีเขียวส่วนต่อขยาย ตั้งเป้าเชื่อมระบบราง 3 จังหวัด พร้อมเปิดใช้ 6 ธันวาคมนี้

#บางเขน #ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนน้ำท่วมขังหมู่บ้านจินดาทาวน์ ซอยคู้บอน 27 แยก 58>>วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. >...
07/10/2020

#บางเขน #ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนน้ำท่วมขังหมู่บ้านจินดาทาวน์ ซอยคู้บอน 27 แยก 58

>>วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.
>>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีน้ำท่วมขัง บริเวณหมู่บ้านจินดาทาวน์ ซอยคู้บอน 27 แยก 58 จากการตรวจสอบ พบว่าหมู่บ้านดังกล่าวเป็นถนนส่วนบุคคล มิได้ยกให้เป็นทางสาธารณะ สำนักงานเขตบางเขนจึงไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้
>>ในการนี้ ผู้อำนวยการเขต ได้พูดคุยสอบถามปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนที่อาศัยบริเวณดังกล่าว พบว่าจะมีน้ำท่วมขังเฉพาะช่วงที่มีฝนตกหนักเท่านั้น ผู้อำนวยการเขต จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา งานระบายน้ำ และหน่วยเบสท์ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ และระดับน้ำในซอย โดยเฉพาะในช่วงที่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง จะทวีกำลังเป็นพายุดีเปรสชั่น ช่วงระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคมนี้ โดยให้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำ ระบายน้ำทันที เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป โดยขณะตรวจสอบระดับน้ำลดลงเป็นปกติแล้ว #ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #ทำจริงทำทันที

#บางเขน #ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนน้ำท่วมขังซอยรามอินทรา21แยก6>>วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. >>นายสมบัติ วรสินวัฒน...
07/10/2020

#บางเขน #ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนน้ำท่วมขังซอยรามอินทรา21แยก6

>>วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น.
>>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีน้ำท่วมขัง บริเวณซอยรามอินทรา 21 แยก 6 จากการพูดคุยกับเจ้าของบ้านที่น้ำท่วมขัง ทำให้ทราบว่าบ้านมีระดับต่ำกว่าถนนสายหลัก จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง แม้ผิวการจราจรจะไม่มีน้ำขังแล้วก็ตาม
>>ในการนี้ ผู้อำนวยการเขต จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา งานระบายน้ำ และหน่วยเบสท์ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ และระดับน้ำในซอย โดยเฉพาะในช่วงที่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง จะทวีกำลังเป็นพายุดีเปรสชั่น ช่วงระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคมนี้ โดยให้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำ ระบายน้ำทันที เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และจัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการลอกท่อระบายน้ำต่อไป โดยขณะตรวจสอบระดับน้ำลดลงเป็นปกติแล้ว #ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #ทำจริงทำทันที

#บางเขน #จัดประชุมประธานชุมชนกลุ่มโซน1-8>>วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. >>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบาง...
07/10/2020

#บางเขน #จัดประชุมประธานชุมชนกลุ่มโซน1-8

>>วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.
>>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน เป็นประธานการประชุมประธานชุมชนกลุ่มโซน 1-8 ในพื้นที่เขตบางเขน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยมี นางสมฤดี ลันสุชีพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องพร้อมด้วยประธานชุมชน กลุ่มโซน 1-8 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารนรกิจบริหาร สำนักงานเขตบางเขน
>>ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการเขต ได้ขอความร่วมมือกับประธานชุมชน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ที่จะเพิ่มกำลังแรงเป็นพายุดีเปรสชั่น ช่วงระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2563 เพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบาย ในบริเวณชุมชนที่มีระดับต่ำกว่าถนน รวมทั้งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก หากพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ขอให้แจ้งมายังสำนักงานเขตบางเขน เพื่อดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ควบคุมพื้นที่การแพร่ระบาดต่อไป พร้อมนี้ ยังได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินการของกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้รับฟังปัญหาต่างๆของชุมชน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนในพื้นที่เขตบางเขนต่อไป

#ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ระหว่างวันที่ 7-9 ต.ค.2563
06/10/2020

#ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังผลกระทบจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ระหว่างวันที่ 7-9 ต.ค.2563

⛈ช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องและหนักมาก ก็ต้องยอมรับครับว่าพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากจริงๆ โดยเฉพาะบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำ เป็นแอ่ง และติดคลอง ซึ่งในวันที่ 7-9 ต.ค.นี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาแจ้งเตือนอีกว่า จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอีกครั้ง กทม.จึงได้เรียกประชุม 50 สำนักงานเขต เพื่อกำชับการปฏิบัติทั้งด้านการป้องกันและรับมือให้ดีที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

👷‍♂️ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ก็มีเสียงต่อว่าถึงการทำงานของกทม. ซึ่งผมไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ น้อมรับฟังและจะเร่งแก้ไขปัญหาในทุกจุดแม้จะไม่ใช่พื้นที่ในความรับผิดชอบของกทม.ก็ตาม แต่กทม.ก็ไม่เคยนิ่งนอนใจต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เจ้าหน้าที่ของเราก็ทำงานอย่างเต็มที่ ไม่ว่าฝนจะตกดึกดื่นแค่ไหนก็ต้องออกไปดูแลพื้นที่ และเรามีการพัฒนาระบบระบายน้ำในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง เช่น แก้มลิงใต้ดิน หรือ water bank ที่เปิดใช้งานแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณวงเวียนบางเขน และปากซอยสุทธิพร 2 ซึ่งก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้น่าพอใจ ส่วนที่กำลังก่อสร้างอยู่อีก 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณใต้สะพานทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์ตัดกับถนนกรุงเทพกรีฑา และใต้สะพานข้ามแยกรัชดาภิเษกตัดกับถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งจะก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งานได้ราวๆ กลางปี 64 ก่อนฤดูฝนหน้าครับ

👨‍🔧นอกจากนี้ ยังมีการก่อสร้างทางลัดน้ำใต้ดิน (pipe jacking) และอุโมงค์ระบายน้ำทั้งที่เปิดใช้แล้วเต็มศักยภาพ และที่กำลังก่อสร้างเพิ่มเติม เช่น อุโมงค์บึงหนองบอน ที่จะแล้วเสร็จปลายปี 2564 เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังย่านบางนา พระโขนง สวนหลวง ประเวศ อีกด้วย

🎯ส่วนการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงต่างๆ ได้มีการลอกท่อโดยจ้างเหมาเอกชนและเจ้าหน้าที่ของกทม.เอง ไม่ได้จ้างกรมราชทัณฑ์เหมือนทุกครั้งด้วยติดขัดด้านข้อกฎหมาย โดยปี 63 กทม.ได้ลอกท่อกว่า 3,300 กิโลเมตร ครบตามแผนงาน 100% ส่วนที่ไม่ได้อยู่ในแผนลอกท่อของปีนี้ ก็จะดำเนินการในปีหน้า สลับหมุนเวียนไปครับ เพราะท่อในพื้นที่กทม.มีความยาวถึง 6,200 กิโลเมตร แต่หากประชาชนร้องเข้ามา เจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบและดำเนินการให้ครับ รวมไปถึงในช่วงที่ฝนตก เจ้าหน้าที่ก็ได้ลงพื้นที่เก็บขยะหน้าตะแกรง หน้าสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และอุโมงค์ระบายน้ำมาตลอด เพื่อป้องกันขยะกีดขวางทางน้ำ รวมไปถึงเก็บขยะชิ้นใหญ่ทุกสัปดาห์ เพื่อลดและป้องกันการลักลอบทิ้งขยะชิ้นใหญ่ลงคลองกีดขวางทางน้ำเช่นกัน

🙏แม้ปัญหาน้ำท่วมจะเกิดมาจากหลายปัจจัย กทม.จะเดินหน้าทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับ

#บางเขน #ฝนมาทันใดแก้ไขทันที #ตรวจจุดอ่อนน้ำท่วมบริเวณวงเวียนบางเขน>>วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 17.30 น.>>นายสมบัติ ...
03/10/2020

#บางเขน #ฝนมาทันใดแก้ไขทันที #ตรวจจุดอ่อนน้ำท่วมบริเวณวงเวียนบางเขน

>>วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 17.30 น.
>>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และเจ้าหน้ากรมทางหลวง ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดอ่อนน้ำท่วม บริเวณวงเวียนบางเขน พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เฝ้าระวังน้ำท่วมขังผิวการจราจร และดำเนินการประสานผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ให้ช่วยเร่งระบายน้ำบนผิวการจราจร ในช่วงที่มีการก่อสร้าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างทันท่วงที
#ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #ทำจริงเห็นผลจริง #NOW #BMA

#บางเขน #ฝนมาทันใดแก้ไขทันที #ตรวจสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำสถานีสูบน้ำคลองหลุมไผ่>>วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 ...
03/10/2020

#บางเขน #ฝนมาทันใดแก้ไขทันที #ตรวจสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำสถานีสูบน้ำคลองหลุมไผ่

>>วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น.
>>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการระบายน้ำ และระดับน้ำ ณ สถานีสูบน้ำคลองหลุมไผ่ พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องสูบน้ำ เฝ้าระวังระดับน้ำ และรายงานผลให้สำนักงานเขตบางเขนทราบ เพื่อการวางแผนบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างทันท่วงที
#ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #ทำจริงเห็นผลจริง #NOW #BMA

#บางเขน #ตรวจสอบเหตุถนนและสะพานชำรุดหมู่บ้านปั้นทอง3>>วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 16.45 น. >>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้...
03/10/2020

#บางเขน #ตรวจสอบเหตุถนนและสะพานชำรุดหมู่บ้านปั้นทอง3

>>วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 16.45 น.
>>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ร่วมตรวจสอบเหตุร้องเรียน กรณีถนนและสะพานชำรุด บริเวณหมู่บ้านปั้นทอง 3 โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน
#ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #ทำจริงเห็นผลจริง #NOW #BMA

#บางเขน #ฝนมาทันใดแก้ไขทันที #ตรวจปัญหาน้ำท่วมขังซอยรามอินทรา39>>วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.>>นายสมบัติ วรสิ...
03/10/2020

#บางเขน #ฝนมาทันใดแก้ไขทันที #ตรวจปัญหาน้ำท่วมขังซอยรามอินทรา39

>>วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น.
>>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนน้ำท่วมขังบริเวณซอยรามอินทรา 39 พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องสูบน้ำ เตรียมพร้อมระบายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างทันท่วงที
#ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #ทำจริงเห็นผลจริง #NOW #BMA

#บางเขน #ตรวจสอบโครงการก่อสร้างหมู่บ้านสัมมากร>>วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น.>>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยกา...
03/10/2020

#บางเขน #ตรวจสอบโครงการก่อสร้างหมู่บ้านสัมมากร

>>วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น.
>>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรสัมมากร อเวนิว รามอินทรา-วงแหวน เพื่อแนะนำมาตรการป้องกันฝุ่นละออง และตรวจสอบแคมป์คนงาน ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่ โดยผู้อำนวยการเขต ได้ให้คำแนะนำกับผู้ดูแลโครงการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้ผู้ควบคุมคนงาน ลงทะเบียนให้กับแรงงานต่างด้าว ผ่านทางแอปพลิเคชั่น bkk covid เพื่อติดตามและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในพื้นที่

#บางเขน #ฝนมาทันใดแก้ไขทันที #ตรวจปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนวัชรปาราณี>>วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.>>นายสมบัติ วรส...
03/10/2020

#บางเขน #ฝนมาทันใดแก้ไขทันที #ตรวจปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนวัชรปาราณี

>>วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.
>>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเรื่องร้องเรียนน้ำท่วมขัง บริเวณชุมชนวัชรปราณี โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานระบายน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างทันท่วงที
#ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #ทำจริงเห็นผลจริง #NOW #BMA

#บางเขน #ฝนมาทันใดแก้ไขทันที #ตรวจจุดอ่อนน้ำท่วมซอยรามอินทรา32/34>>วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.>>นายสมบัติ วร...
03/10/2020

#บางเขน #ฝนมาทันใดแก้ไขทันที #ตรวจจุดอ่อนน้ำท่วมซอยรามอินทรา32/34

>>วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.
>>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดอ่อนน้ำท่วมบริเวณซอยรามอินทรา 32 และ 34 พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องสูบน้ำ เตรียมพร้อมระบายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างทันท่วงที
#ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #ทำจริงเห็นผลจริง #NOW #BMA

29/09/2020
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กรุงเทพมหานคร

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และเป็นครูผู้มีคุณูปการต่อ....

เก็บตกบรรยากาศกิจกรรม “ส่องศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน” 26 กันยายน 2563
28/09/2020

เก็บตกบรรยากาศกิจกรรม “ส่องศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน” 26 กันยายน 2563

#บางเขน #ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ซอยรามอินทรา12แยก2>>วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น.>>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำน...
28/09/2020

#บางเขน #ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ซอยรามอินทรา12แยก2

>>วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น.
>>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วย นางสมฤดี ลันสุชีพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ภายในซอยรามอินทรา 12 แยก 2 พื้นที่เขตบางเขน เมื่อวันที 26 กันยายน 2563 เวลา 01.05 น. สถานที่เกิดเหตุบริษัท กลาสเทค (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 228 ซอยรามอินทรา 12 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการจำหน่ายติดตั้งฟิล์มกรองแสงและกระจกรถยนต์ ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กชั้นเดียวหลังคาเมทัลชีท ต้นเพลิงเกิดขึ้นบริเวณอาคาร เพลิงลุกไหม้ฟิล์มกรองแสง กระจกรถยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน และลุกลามรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลยทะเบียน 1 ฒย 3906 กรุงเทพมหานคร เสียหายบริเวณด้านหน้าตัวรถยนต์ พื้นที่เพลิงไหม้เสียหายโดยประมาณ 30 ตารางเมตร รถดับเพลิงใช้น้ำทำการดับเพลิงสงบ ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นคาดว่าไฟฟ้าลัดวงจร ที่เกิดเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต พื้นที่รับผิดชอบของสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน
(ขอบพระคุณข้อมูลจาก ศูนย์วิทยุพระราม199)
>>ในการนี้ ผู้อำนวยการเขต ได้พูดคุยเพื่อให้กำลังใจบริษัท กลาสเทค (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายปกครอง ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม และดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการต่อไป

#บางเขน #ตรวจพื้นที่บริเวณซอยรามอินทรา5ทั้งสองฝั่ง >>วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. >>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผ...
28/09/2020

#บางเขน #ตรวจพื้นที่บริเวณซอยรามอินทรา5ทั้งสองฝั่ง
>>วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น.
>>นายสมบัติ วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมด้วย นางสมฤดี ลันสุชีพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต คณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ เพื่อตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงตรวจสอบปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ บริเวณซอยรามอินทรา 5 ทั้งสองฝั่ง (ตั้งแต่บริเวณปากซอยรามอินทรา 5 - ซอยรามอินทรา 5 แยก 9) โดยได้กำชับให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขตามการตรวจสอบ ดังนี้
1. ปรับปรุง/ ซ่อม ผิวจราจร และฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด เป็นหลุมบ่อ ป้องกันอันตรายแก้ผู้ใช้ทางเท้าสัญจร
2. กวดขันร้านอาหาร มิให้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงท่อระบายน้ำ พร้อมดำเนินการขุดลอกคราบไขมันและเศษขยะในท่อระบายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
3. ตรวจสอบและให้เจ้าของอาคาร แก้ไขสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่สาธารณะ การเทคอนกรีตปลูกทับรางวีเพื่อทำทางขึ้นอาคาร
4. พัฒนาลำรางสาธารณะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
5. จัดเก็บป้ายโฆษณาที่ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตตลอดแนวสองฝั่ง ซอยรามอินทรา 5

FM91 Trafficpro
28/09/2020

FM91 Trafficpro

กปน.เเจ้ง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องซ่อมประตูน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 700 มิลลิเมตร บริเวณซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ ในคืนวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น.ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในพื้นที่ดังต่อไปนี้
· ถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่ริมคลองประปา ถึงแยกวงเวียนหลักสี่
· ถนนรามอินทรา ตั้งแต่แยกวงเวียนหลักสี่ ถึงแยกลาดปลาเค้า
· ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่คลองบางบัว ถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang
28/09/2020

เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang

[ ไม่ต้องกังวลผู้ป่วยต่อเนื่องสิทธิ #บัตรทอง
รักษาต่อที่ รพ.กทม. #ฟรี ไม่ยุ่งยาก ]
.
#อัปเดต ข้อมูลจากการแถลงข่าวของ สปสช. ‼️
https://www.facebook.com/108261230583781/posts/362033911873177/

🤒 เจ็บป่วยเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินไม่น้อย แต่สำหรับใครที่ #ใช้สิทธิรักษาฯบัตรทอง ค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ทุ่นลงไปได้เยอะมากจริงมั้ยครับ
.
‼️ข่าวช่วงนี้ที่ สปสช. #ยกเลิกสัญญา กับคลินิก และ รพ.เอกชน จำนวนมาก ทำให้ผู้มีสิทธิรักษาบัตรทองในพื้นที่กรุงเทพฯ #ได้รับผลกระทบ เกือบล้านคน‼️
.
หลายคนที่ได้รู้ข่าวแล้ว ก็ต่างวิตกกังวลไปตามๆ กัน
➡️ หากป่วยขึ้นมาวันนี้พรุ่งนี้จะทำอย่างไร ❓ และยิ่ง
➡️ คนที่ป่วยอยู่แล้วต้อง #รักษาต่อเนื่อง จะต้องผ่าตัด กำลังจะคลอดตอนนี้...
⚠️ ยิ่งกังวลมากขึ้นไปหลายเท่า แล้วจะทำอย่างไรดี⁉️
.
.
❇️ ผมมีคำตอบมาให้ครับ❇️
ก่อนอื่นขอยืนยันนะครับว่า ทุกคนที่มีสิทธิบัตรทองอยู่แล้ว ปัจจุบันก็ยังมีสิทธิบัตรทองต่ออยู่นะครับ
🅾️ แต่เพียงแค่เป็นสถานะ “#สิทธิว่าง” หมายความว่า หากเจ็บป่วยก็ยังสามารถ #เข้ารับบริการ ที่หน่วยบริการบัตรทองของรัฐและเอกชน #ที่ใดก็ได้ โดย #ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพราะหน่วยบริการจะเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิมายัง สปสช. เองครับ
.
⚠️หากอยากรู้ว่าเราได้รับผลกระทบหรือไม่ มีสถานะ “สิทธิว่าง” หรือเปล่า⁉️
✅ สามารถตรวจสอบสิทธิด้วยต้นเอง หรือจะย้ายสิทธิบัตรทองก็ได้ตามช่องทางนี้ครับ

📲 ไลน์ @ucbkk หรือคลิก https://lin.ee/mLvmHpQ
🔄 หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น สปสช. http://onelink.to/ucbkkpp
☎️ หรือโทรสายด่วน สปสช.
โทร. 1️⃣3️⃣3️⃣0️⃣ ตลอด 24 ชั่วโมง

✍🏻 แต่ถ้าหากไม่สะดวกทำออนไลน์ ก็ #มายื่นได้ด้วยตนเอง ที่หน่วยบริการ สปสช. ที่ #สำนักงานเขต 19 แห่ง หรือที่ #ห้างเดอะมอล์บางแค ก็ได้ครับ
.
.
▶️ สำหรับ กทม. เองก็เตรียมความพร้อมรองรับสำหรับทุกคนไว้แล้ว
⏩ หากคนที่ถือบัตรทองมีสถานะ “สิทธิว่าง”
จะมาใช้บริการ #ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ทั้ง 6️⃣9️⃣ แห่ง ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ก็ได้ หรือ

🏥 โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพฯ 9️⃣แห่ง ก็ #พร้อมในการรับส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน มาดูแลอย่างต่อเนื่องให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นกรณีผู้ป่วยผ่าตัด ทำคลอด ล้างไต ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น

📃 โดยนำประวัติการรักษา หรือใบนัดรักษาต่อเนื่องยื่นที่สถานพยาบาล ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือส่งตัว ครับ
.
.
🆘 สุดท้ายครับ ใครมี #ปัญหา เรื่อง #การใช้สิทธิบัตรทอง คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับ
✅ ผมจะช่วยหาทางออกและประสานทุกส่วนเพื่อแก้ไขทันทีครับ
.
📌 รายละเอียดเพิ่มเติมครับ 📌
#โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพฯ ทั้ง 9️⃣ แห่ง ที่พร้อมให้บริการสำหรับ “สิทธิว่าง” ได้แก่
-โรงพยาบาลกลาง
-โรงพยาบาลตากสิน
-โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
-โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ
-โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
-โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
-โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
-โรงพยาบาลสิรินธร และ
-โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
.
🏨 หน่วยบริการ สปสช. ที่สำนักงานเขต 1️⃣9️⃣ แห่ง
คลองสามวา / คลองเตย / ธนบุรี / บางกะปิ / บางขุนเทียน / บางพลัด / บางแค / ประเวศ / พระโขนง / มีนบุรี / ราชเทวี / ราษฎร์บูรณะ / ลาดกระบัง / ลาดพร้าว / สายไหม / หนองจอก / หนองแขม / หลักสี่ / ห้วยขวาง
.
.
.
#เอิร์ธพงศกร #เล่าข่าวกทม #บัตรทอง #ทุกปัญหามีทางออก

ที่อยู่

Bangkean
Bangkok
10220

รถประจำทางที่ผ่าน : 29, 34, 39, 59, 95, 107, 114, 129, ปอ.26, ปอ.39, ปอ.59, ปอ.107, ปอ.114, ปอ.129, ปอ.503, ปอ.513, ปอ.522, ปอ.524, ปอ.543

ข้อมูลทั่วไป

หากท่านพบเห็นข้อความที่ผิดกฎหมาย สามารถแจ้งทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2972 9960 และสำนักงานเขตบางเขนจะดำเนินการลบข้อความดังกล่าวภายใน 3 วัน นับแต่วันที่แจ้ง

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

025210666

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตบางเขนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด