SSRU Theatre สาขาศิลปะการละครและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Department​ of Performing​ Arts​ สาขาวิชาศิลปะการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Department of Performing Arts, Suan Sunandha Rajabhat University

เปิดเหมือนปกติ

📌📌📌📌แค่สมัคร และยื่น"  Portfolio " 📌📌📌📌📌เรียนกับพี่ เรียนไม่ยาก 🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจ ก็เตรียมตัวกันให้พร้อ...
17/12/2021

📌📌📌📌แค่สมัคร และยื่น" Portfolio " 📌📌📌📌📌

เรียนกับพี่ เรียนไม่ยาก 🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌

สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจ ก็เตรียมตัวกันให้พร้อม‼️

แล้วมาเป็นครอบครัวการละครด้วยกันนะคะ 💞💞

แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 🎉🎉🎉
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครนักศึกษา
📌📌📌รอบ portfolio ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565

รหัสแขนงวิชา 6616 ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์

***สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม และ
📌📌📌สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/

หรือติดต่อสอบถามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1601394 ต่อ 103 – 105

#ssrutheatre #ssrutcas65 #tcas65
#ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
#tcas65
#ssru
#farssru
#dek65
#dekdee65
---------------------------------

www.ssru.ac.th

📌📌📌📌แค่สมัคร และยื่น" Portfolio " 📌📌📌📌📌

เรียนกับพี่ เรียนไม่ยาก 🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌

สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจ ก็เตรียมตัวกันให้พร้อม‼️

แล้วมาเป็นครอบครัวการละครด้วยกันนะคะ 💞💞

แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 🎉🎉🎉
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครนักศึกษา
📌📌📌รอบ portfolio ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565

รหัสแขนงวิชา 6616 ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์

***สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม และ
📌📌📌สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/

หรือติดต่อสอบถามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1601394 ต่อ 103 – 105

#ssrutheatre #ssrutcas65 #tcas65
#ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
#tcas65
#ssru
#farssru
#dek65
#dekdee65
---------------------------------

www.ssru.ac.th

📌📌📌📌แค่สมัคร และยื่น"  Portfolio " 📌📌📌📌📌เรียนกับพี่ เรียนไม่ยาก 🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจ ก็เตรียมตัวกันให้พร้อ...
13/12/2021

📌📌📌📌แค่สมัคร และยื่น" Portfolio " 📌📌📌📌📌

เรียนกับพี่ เรียนไม่ยาก 🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌

สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจ ก็เตรียมตัวกันให้พร้อม‼️

แล้วมาเป็นครอบครัวการละครด้วยกันนะคะ 💞💞

แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 🎉🎉🎉
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครนักศึกษา
📌📌📌รอบ portfolio ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565

รหัสแขนงวิชา 6616 ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์

***สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม และ
📌📌📌สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/

หรือติดต่อสอบถามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1601394 ต่อ 103 – 105

#ssrutheatre #ssrutcas65 #tcas65
#ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
#tcas65
#ssru
#farssru
#dek65
#dekdee65
---------------------------------

www.ssru.ac.th

📌📌📌📌แค่สมัคร และยื่น" Portfolio " 📌📌📌📌📌

เรียนกับพี่ เรียนไม่ยาก 🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌🍌

สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจ ก็เตรียมตัวกันให้พร้อม‼️

แล้วมาเป็นครอบครัวการละครด้วยกันนะคะ 💞💞

แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 🎉🎉🎉
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครนักศึกษา
📌📌📌รอบ portfolio ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565

รหัสแขนงวิชา 6616 ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์

***สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม และ
📌📌📌สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/

หรือติดต่อสอบถามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1601394 ต่อ 103 – 105

#ssrutheatre #ssrutcas65 #tcas65
#ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
#tcas65
#ssru
#farssru
#dek65
#dekdee65
---------------------------------

www.ssru.ac.th

เสียงละมุนมากกกก พ่อเอ่ยน้องอาร์ม น้องปี 1 ของเรา เก่งมากกกกก🥰🥰🥰🥰🥰
11/12/2021

เสียงละมุนมากกกก พ่อเอ่ย
น้องอาร์ม น้องปี 1 ของเรา เก่งมากกกกก🥰🥰🥰🥰🥰

วันนี้ วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม เวลา 20.05 น. ร่วมส่ง และเป็นกำลังใจให้ น้องอาร์ม ศุภกรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาศิลป...
11/12/2021

วันนี้ วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม เวลา 20.05 น.
ร่วมส่ง และเป็นกำลังใจให้ น้องอาร์ม ศุภกรณ์

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์

ในรายการ “ เพลงเอก “ มาฟังบทเพลงเพราะๆ กันนะครับ ❤️

🎤 #เพลงเอกซีซั่น2 ทุกวันเสาร์ 20.05 น. #WorkPoint23
#เพลงเอก #คุณพระช่วยออร์เคสตรา

#น้องอาร์มศุภกรณ์
#ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
#ssrutheatre
#ssru
#tcas65
#TCAS65
#dek65

วันนี้ วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม เวลา 20.05 น.
ร่วมส่ง และเป็นกำลังใจให้ น้องอาร์ม ศุภกรณ์

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์

ในรายการ “ เพลงเอก “ มาฟังบทเพลงเพราะๆ กันนะครับ ❤️

🎤 #เพลงเอกซีซั่น2 ทุกวันเสาร์ 20.05 น. #WorkPoint23
#เพลงเอก #คุณพระช่วยออร์เคสตรา

#น้องอาร์มศุภกรณ์
#ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
#ssrutheatre
#ssru
#tcas65
#TCAS65
#dek65

ภูมิใจ สุขใจ เก่งฟุด พัฒนาตัวเองตลอดเวลา พี่ชู พี่สุนา ♥️♥️🤩♥️
10/12/2021
เจ้าของเพจสุนา Channel "ชูเกียรติ บุญคง" จากความอยากรู้สู่เพจดังหลักแสน

ภูมิใจ สุขใจ เก่งฟุด พัฒนาตัวเองตลอดเวลา
พี่ชู พี่สุนา ♥️♥️🤩♥️

หากใครชอบเล่น Social ชอบเสียงหัวเราะและอารมณ์ขัน Facebook และ Youtube ที่ชื่อว่า “สุนา Channel”

📌📌📌📌 ไม่พูดเยอะ คือ ต้องมา📌📌📌📌📌📌📌📌แค่สมัคร และยื่น"  Portfolio " 📌📌📌📌📌📌📌📌📌พี่รอต้อนรับ📌📌📌📌มาเป็นแก๊งค์เดียวกันกับพี่ ❤️❤...
09/12/2021

📌📌📌📌 ไม่พูดเยอะ คือ ต้องมา📌📌📌📌

📌📌📌📌แค่สมัคร และยื่น" Portfolio " 📌📌📌📌📌

📌📌📌📌พี่รอต้อนรับ📌📌📌📌

มาเป็นแก๊งค์เดียวกันกับพี่ ❤️❤️❤️❤️❤️

แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 🎉🎉🎉
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครนักศึกษา
📌📌📌รอบ portfolio ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565

รหัสแขนงวิชา 6616 ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์

***สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม และ
📌📌📌สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/

หรือติดต่อสอบถามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1601394 ต่อ 103 – 105

#ssrutheatre #ssrutcas65 #tcas65
#ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
#tcas65
#ssru
#farssru
#dek65
#dekdee65
---------------------------------

www.ssru.ac.th

📌📌📌📌 ไม่พูดเยอะ คือ ต้องมา📌📌📌📌

📌📌📌📌แค่สมัคร และยื่น" Portfolio " 📌📌📌📌📌

📌📌📌📌พี่รอต้อนรับ📌📌📌📌

มาเป็นแก๊งค์เดียวกันกับพี่ ❤️❤️❤️❤️❤️

แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 🎉🎉🎉
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครนักศึกษา
📌📌📌รอบ portfolio ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565

รหัสแขนงวิชา 6616 ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์

***สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม และ
📌📌📌สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/

หรือติดต่อสอบถามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1601394 ต่อ 103 – 105

#ssrutheatre #ssrutcas65 #tcas65
#ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
#tcas65
#ssru
#farssru
#dek65
#dekdee65
---------------------------------

www.ssru.ac.th

09/12/2021

📌📌📌📌แค่สมัคร และยื่น" Portfolio " 📌📌📌📌📌

เรียนกับพี่ เรียนไม่ยาก

สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจ ก็เตรียมตัวกันให้พร้อม‼️

แล้วมาเป็นครอบครัวการละครด้วยกันนะคะ 💞💞

แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 🎉🎉🎉
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครนักศึกษา
📌📌📌รอบ portfolio ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565

รหัสแขนงวิชา 6616 ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์

***สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม และ
📌📌📌สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/

หรือติดต่อสอบถามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1601394 ต่อ 103 – 105

#ssrutheatre #ssrutcas65 #tcas65
#ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
#tcas65
#ssru
#farssru
#dek65
#dekdee65
---------------------------------

www.ssru.ac.th

ผลงานการออกแบบแสงของพี่ วิ่งว่าวววววววว 🎉🎉🎉🎉🎉🎉มันเริ่ดดดดด
09/12/2021
วิลิศมาหรา l TO BE NUMBER ONE IDOL 11 [WEEK 3]

ผลงานการออกแบบแสงของพี่ วิ่งว่าวววววววว 🎉🎉🎉🎉🎉🎉
มันเริ่ดดดดด

เพลงวิลิศมาหราTO BE NUMBER ONE IDOL 11 - WEEK 3สามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวของพวกเขาได้ที่ FACEBOOK FANPAGE TO BE NUMHER ONE CHANNEL#วิลิศมาหรา#TOBENUMBERON...

📌📌📌📌แค่สมัคร และยื่น"  Portfolio " 📌📌📌📌📌เรียนกับพี่ เรียนไม่ยาก สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจ ก็เตรียมตัวกันให้พร้อม‼️แล้วมาเป...
09/12/2021

📌📌📌📌แค่สมัคร และยื่น" Portfolio " 📌📌📌📌📌

เรียนกับพี่ เรียนไม่ยาก

สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจ ก็เตรียมตัวกันให้พร้อม‼️

แล้วมาเป็นครอบครัวการละครด้วยกันนะคะ 💞💞

แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 🎉🎉🎉
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครนักศึกษา
📌📌📌รอบ portfolio ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565

รหัสแขนงวิชา 6616 ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์

***สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม และ
📌📌📌สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/

หรือติดต่อสอบถามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1601394 ต่อ 103 – 105

ขอบคุณภาพจาก pinterest

#ssrutheatre #ssrutcas65 #tcas65
#ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
#tcas65
#ssru
#farssru
#dek65
#dekdee65
---------------------------------

www.ssru.ac.th

📌📌📌📌แค่สมัคร และยื่น" Portfolio " 📌📌📌📌📌

เรียนกับพี่ เรียนไม่ยาก

สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจ ก็เตรียมตัวกันให้พร้อม‼️

แล้วมาเป็นครอบครัวการละครด้วยกันนะคะ 💞💞

แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 🎉🎉🎉
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครนักศึกษา
📌📌📌รอบ portfolio ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565

รหัสแขนงวิชา 6616 ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์

***สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม และ
📌📌📌สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/

หรือติดต่อสอบถามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1601394 ต่อ 103 – 105

ขอบคุณภาพจาก pinterest

#ssrutheatre #ssrutcas65 #tcas65
#ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
#tcas65
#ssru
#farssru
#dek65
#dekdee65
---------------------------------

www.ssru.ac.th

📢📢 มาแล้วจ้าา!!! มาแล้วกับเกณฑ์การรับสมัครเข้ารับการศึกษาในรอบ "  Portfolio " สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจ ก็เตรียมตัวกันให้พ...
07/12/2021

📢📢 มาแล้วจ้าา!!! มาแล้วกับเกณฑ์การรับสมัครเข้ารับการศึกษาในรอบ " Portfolio " สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจ ก็เตรียมตัวกันให้พร้อม‼️

แล้วมาเป็นครอบครัวการละครด้วยกันนะคะ 💞💞

👇🏻👇🏻สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจ 👇🏻👇🏻

แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 🎉🎉🎉
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครนักศึกษา
📌📌📌รอบ portfolio ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565

รหัสแขนงวิชา 6616 ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์

***สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม และ
📌📌📌สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/

หรือติดต่อสอบถามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1601394 ต่อ 103 – 105

#ssrutheatre #ssrutcas65 #tcas65
#ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
#tcas65
#ssru
#farssru
#dek65
#dekdee65
---------------------------------

www.ssru.ac.th

📌📌📌ถ้าถามว่าเรียนศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่สวนสุนันทาจะได้เรียนอะไรบ้าง? บอกเลยว่าเยอะและครบมาก✅💯💯...
06/12/2021

📌📌📌ถ้าถามว่าเรียนศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่สวนสุนันทาจะได้เรียนอะไรบ้าง? บอกเลยว่าเยอะและครบมาก✅💯💯

👇🏻👇🏻สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจ 👇🏻👇🏻

แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 🎉🎉🎉
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครนักศึกษา
📌📌📌รอบ portfolio ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565

รหัสแขนงวิชา 6616 ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์

***สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม และ
📌📌📌สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/

หรือติดต่อสอบถามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1601394 ต่อ 103 – 105

#ssrutheatre #ssrutcas65 #tcas65
#ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
#tcas65
#ssru
#farssru
#dek65
#dekdee65
---------------------------------

www.ssru.ac.th

📌📌📌ถ้าถามว่าเรียนศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่สวนสุนันทาจะได้เรียนอะไรบ้าง? บอกเลยว่าเยอะและครบมาก✅💯💯

👇🏻👇🏻สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจ 👇🏻👇🏻

แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 🎉🎉🎉
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครนักศึกษา
📌📌📌รอบ portfolio ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565

รหัสแขนงวิชา 6616 ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์

***สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม และ
📌📌📌สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/

หรือติดต่อสอบถามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1601394 ต่อ 103 – 105

#ssrutheatre #ssrutcas65 #tcas65
#ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
#tcas65
#ssru
#farssru
#dek65
#dekdee65
---------------------------------

www.ssru.ac.th

SEE YOU TONIGHT!!! ข่าวดี!! สำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้ว่าจะทำPortfolioส่ง TCAS ยังไง?ให้โดนเลือก???วันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 ...
02/12/2021

SEE YOU TONIGHT!!!

ข่าวดี!! สำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้ว่าจะทำPortfolioส่ง TCAS ยังไง?ให้โดนเลือก???

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 เวลา 18:00

จะมีคุณครูและพี่ๆ มาแนะแนวการทำ PORTFOLIO TCAS65 ยังไงให้โดน ให้ปัง และการันตีในการโดนเลือกเข้ารับการศึกษาแน่นอน!!!

เจอกันที่
ZOOM MEETING: 98038550326
PASSCODE: 429255

#ssrutheatre #ssrutcas65
#ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
#tcas65
#ssru
#farssru
#dek65

SEE YOU TONIGHT!!!

ข่าวดี!! สำหรับน้องๆที่ยังไม่รู้ว่าจะทำPortfolioส่ง TCAS ยังไง?ให้โดนเลือก???

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 เวลา 18:00

จะมีคุณครูและพี่ๆ มาแนะแนวการทำ PORTFOLIO TCAS65 ยังไงให้โดน ให้ปัง และการันตีในการโดนเลือกเข้ารับการศึกษาแน่นอน!!!

เจอกันที่
ZOOM MEETING: 98038550326
PASSCODE: 429255

#ssrutheatre #ssrutcas65
#ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
#tcas65
#ssru
#farssru
#dek65

เรียนที่พี่ เรียนแล้วทำจริง 🦄📌📌📌 ถ้าถามว่าเรียนศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่สวนสุนันทาจะได้เรียนอะไรบ...
30/11/2021

เรียนที่พี่ เรียนแล้วทำจริง 🦄

📌📌📌 ถ้าถามว่าเรียนศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่สวนสุนันทาจะได้เรียนอะไรบ้าง? บอกเลยว่าเยอะและครบมาก✅💯💯

👇🏻👇🏻สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจ 👇🏻👇🏻

แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 🎉🎉🎉
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครนักศึกษา
📌📌📌รอบ portfolio ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565

รหัสแขนงวิชา 6616 ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์

***สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม และ
📌📌📌สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/

หรือติดต่อสอบถามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1601394 ต่อ 103 – 105

#ssrutheatre #ssrutcas65 #tcas65
#ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
#tcas65
#ssru
#farssru
#dek65
#dekdee65
---------------------------------

www.ssru.ac.th

เรียนที่พี่ เรียนแล้วทำจริง 🦄

📌📌📌 ถ้าถามว่าเรียนศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่สวนสุนันทาจะได้เรียนอะไรบ้าง? บอกเลยว่าเยอะและครบมาก✅💯💯

👇🏻👇🏻สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจ 👇🏻👇🏻

แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 🎉🎉🎉
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครนักศึกษา
📌📌📌รอบ portfolio ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565

รหัสแขนงวิชา 6616 ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์

***สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม และ
📌📌📌สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/

หรือติดต่อสอบถามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1601394 ต่อ 103 – 105

#ssrutheatre #ssrutcas65 #tcas65
#ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
#tcas65
#ssru
#farssru
#dek65
#dekdee65
---------------------------------

www.ssru.ac.th

เรียนที่พี่ เรียนแล้วทำจริง 🦄📌📌📌 ถ้าถามว่าเรียนศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่สวนสุนันทาจะได้เรียนอะไรบ...
29/11/2021

เรียนที่พี่ เรียนแล้วทำจริง 🦄

📌📌📌 ถ้าถามว่าเรียนศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่สวนสุนันทาจะได้เรียนอะไรบ้าง? บอกเลยว่าเยอะและครบมาก✅💯💯

👇🏻👇🏻สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจ 👇🏻👇🏻

แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 🎉🎉🎉
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครนักศึกษา
📌📌📌รอบ portfolio ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565

รหัสแขนงวิชา 6616 ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์

***สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม และ
📌📌📌สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/

หรือติดต่อสอบถามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1601394 ต่อ 103 – 105

#ssrutheatre #ssrutcas65 #tcas65
#ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
#tcas65
#ssru
#farssru
#dek65
#dekdee65
---------------------------------

www.ssru.ac.th

เรียนที่พี่ เรียนแล้วทำจริง 🦄

📌📌📌 ถ้าถามว่าเรียนศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่สวนสุนันทาจะได้เรียนอะไรบ้าง? บอกเลยว่าเยอะและครบมาก✅💯💯

👇🏻👇🏻สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจ 👇🏻👇🏻

แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 🎉🎉🎉
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครนักศึกษา
📌📌📌รอบ portfolio ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565

รหัสแขนงวิชา 6616 ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์

***สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม และ
📌📌📌สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/

หรือติดต่อสอบถามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1601394 ต่อ 103 – 105

#ssrutheatre #ssrutcas65 #tcas65
#ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
#tcas65
#ssru
#farssru
#dek65
#dekdee65
---------------------------------

www.ssru.ac.th

25/11/2021

📌📌📌แค่จะบอกว่าเรียนที่นี่ มันสนุก🎉🎉🎉🎉🎉
ว่างจากเรียนเราก็มา ไหลลลลลล🛹🛹🛹🛹

📌📌📌น้องคนไหนอยากเรียนแบบสนุกๆมา สมัครค่ะ

แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 🎉🎉🎉
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครนักศึกษา
📌📌📌รอบ portfolio ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565

รหัสแขนงวิชา 6616 ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์

***สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม และ
📌📌📌สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/

หรือติดต่อสอบถามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1601394 ต่อ 103 – 105

#ssrutheatre #ssrutcas65 #tcas65
#ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
---------------------------------

www.ssru.ac.th

เรียนที่พี่ เรียนแล้วทำจริง 🦄📌📌📌 ถ้าถามว่าเรียนศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่สวนสุนันทาจะได้เรียนอะไรบ...
24/11/2021

เรียนที่พี่ เรียนแล้วทำจริง 🦄

📌📌📌 ถ้าถามว่าเรียนศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่สวนสุนันทาจะได้เรียนอะไรบ้าง? บอกเลยว่าเยอะและครบมาก✅💯💯

วันนี้เราก็มีตัวอย่างวิชาที่เราจะได้เรียนมาให้ได้ดูกันน🎉🎉🎉
👇🏻👇🏻สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจ 👇🏻👇🏻

แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 🎉🎉🎉
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครนักศึกษา
📌📌📌รอบ portfolio ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565

รหัสแขนงวิชา 6616 ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์

***สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม และ
📌📌📌สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/

หรือติดต่อสอบถามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1601394 ต่อ 103 – 105

#ssrutheatre #ssrutcas65 #tcas65
#ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
#tcas65
#ssru
#farssru
#dek65
#dekdee65
---------------------------------

www.ssru.ac.th loop

ที่อยู่

สาขาศิลปการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 21:00
อังคาร 09:00 - 21:00
พุธ 09:00 - 21:00
พฤหัสบดี 09:00 - 21:00
ศุกร์ 09:00 - 21:00
เสาร์ 09:00 - 21:00
อาทิตย์ 09:00 - 21:00

เว็บไซต์

http://webinstgrm.com/ssrutheatre

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ SSRU Theatreผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง SSRU Theatre:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ภาพบางส่วนเบื้องหลังการถ่ายภาพผลงานจากงาน Body Painting and Costume Design Showcase 2020 https://youtu.be/sU-3fI54ODM ^^ SSRU Theatre
มาเร็ว
พรุ่งนี้มาเป็นกำลังใจให้โปรนัดด้วยนะครับทุกคน
สู้ๆทีมงาน นักแสดง ผู้กำกับ #นัดมรณะ
ฝากเพื่อนๆกดไลน์ให้กำลังใจให้ลูกชายด้วยคร้าบ
#ตรุษจีนนครสวรรค์ การแสดงขบวนแห่กลางวัน งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2563-2564 …… #น้องพลอย Sawankamon Rattanawutthirat ดาวสาขาศิลปะการแสดง ปี 2561 นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ SSRU Theatre คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเลือกเป็น #องค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปีนี้ งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2563-2564 ฉลองเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ปีที่ 105 ระหว่างวันที่ 5-16 กุมภาพันธ์ 2564 ***แห่กลางวัน 15 กุมภาพันธ์ 2564***
ทีมโศกนาฏกรรม เขาพร้อมมากกกก 🥳
น้องๆตั้งใจฟังกันมากครับ
แจ้งนักศึกษาที่เรียนรายวิชา ปริทัศน์ศิลปกรรมศาสตร์ #อย่าลืม!!! 1. เขียนรายงานการดูงานในแบบฟอร์มที่แจกให้ พร้อมประทับตราปั๊มของการแสดงนั้นๆ ในแบบฟอร์มเพื่อเป็นหลักฐาน “ F A R F E S T # 2 “ ปล. ขออนุญาต adminสาขา แจ้งนักศึกษาครัฟ
ขอชื่นชมนักเเสดงท่านนี้ครับ โคตรจะดีเลยทำได้ดีเกินมาตรฐานละครมหาวิทยาลัย ถึงเครื่องมากม้ามืดที่เเท้ทรู
ขออนุญาตฝากงานการประกวดแต่งหน้าหน่อยครับ https://www.facebook.com/events/2241497459305831/
มาให้กำลังนักศึกษากันครับ พวกเค้าทำเต็มที่กันมาก :) #SSRUTHEATRE #BodyPaintingandCostumeDesign