Clicky

โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน

โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 241 ถ.ราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 โทร 02 543 8669

เปิดเหมือนปกติ

14/05/2022
📢📢ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบ    ให้ผู้ปกครองมารับเงินชุดเครื่องแบบและค่าอุปกรณ์การเ...
12/05/2022

📢📢ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบ

ให้ผู้ปกครองมารับเงินชุดเครื่องแบบและค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน มีรายละเอียดดังนี้

🍀ระดับอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 2🍀
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน 300 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 100 บาท

🍀ระดับประถมศึกษา ป .1-6🍀
- ค่าชุดเครื่องแบบนักเรียนจำนวน 360 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 195 บาท

🍀ระดับมัธยม ม.1-ม.3🍀
- ค่าเครื่องแบบ 450 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 210 บาท

## สิ่งที่ผู้ปกครองต้องเตรียมมา ##

1.บัตรประชาชนของผู้ปกครอง
2. ถ้าผู้ปกครองนักเรียนไม่สามารถมาเองได้ให้ส่งตัวแทนและถ่ายสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองนำมาแสดง
3.ใบเสร็จค่าอุปกรณ์การเรียนใบเสร็จค่าเครื่องแบบนักเรียน(กรณีที่ซื้อแล้ว)

** กรณีที่ท่านรับอุปกรณ์กับทางโรงเรียนไม่ต้องเตรียมใบเสร็จมา

4.ปากกาในการเขียนเอกสาร

*** ปีการศึกษา 2565 นี้ ***
**********************************
@ ระดับอนุบาล แจกเป็นชุดพละ
@ ระดับประถม แจกชุดลูกเสือ-ยุวกาชาด ในระดับประถม
@ ระดับมัธยม แจกเป็นชุดลูกเสือ-เนตรนารี

ขอบคุณทุกความร่วมมือค่ะ❤️

📌📌 ประชาสัมพันธ์ 📌📌    เรียน ผู้ปกครองนักเรียน ป.1และ ม.1เรื่อง ขอให้ผู้ปกครองของนักเรียนในการเข้ากลุ่มไลน์ผู้ปกครอ...
06/05/2022

📌📌 ประชาสัมพันธ์ 📌📌

เรียน ผู้ปกครองนักเรียน ป.1และ ม.1
เรื่อง ขอให้ผู้ปกครองของนักเรียนในการเข้ากลุ่มไลน์ผู้ปกครอง(นักเรียนใหม่)

🍀 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

🍀 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กรุณาสแกนเข้ากลุ่มไลน์ผู้ปกครอง เพื่อรับข้อมูลข่าวสารการติดต่อสื่อสารกับคุณครูและทางโรงเรียนตาม Qr-code Line ได้เลย

** หากสแกนเข้ากลุ่มไลน์ ผู้ปกครอง ม.1 ไม่ได้ ให้เข้าที่ลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะ

https://line.me/R/ti/g/ETeCNwm7yW

**ส่วนนักเรียนในระดับสายชั้นอื่นใช้กลุ่มไลน์เดิม

📌📌ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการห้องเรียนสองภาษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (การสอบคัดเ...
01/05/2022

📌📌ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการห้องเรียนสองภาษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (การสอบคัดเลือกรอบสอง)

ขอให้นักเรียนผู้มีรายชื่อตามประกาศรายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 -12.00 น.

🍀🍀🍀แจ้งประชาสัมพันธ์🍀🍀🍀💉💉กำหนดการฉีดวัคซีนเข็มที่2💉💉    ป้องกันโรค covid-19(fizer) สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 5 ถึง 11ป...
23/04/2022

🍀🍀🍀แจ้งประชาสัมพันธ์🍀🍀🍀

💉💉กำหนดการฉีดวัคซีนเข็มที่2💉💉
ป้องกันโรค covid-19(fizer) สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 5 ถึง 11ปี ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตมีนบุรี (ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางโรงเรียน) ตามรายละเอียดด้านล่าง แต่งกายชุดพละเสื้อม่วง

🍀🍀📋 ประชาสัมพันธ์ 📋🍀🍀เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565     เนื่องจากวันที่ 3-4...
21/04/2022

🍀🍀📋 ประชาสัมพันธ์ 📋🍀🍀

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565
เนื่องจากวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2565 เดิมทางโรงเรียนกำหนดเป็นวันรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565 แต่ตรงกับช่วงวันอีฏิ้ลฟิตริ ซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามจะต้องทำกิจกรรมทางศาสนา ทางโรงเรียนจึงขอเลื่อนการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน จากวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2565 เป็นวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565 แทน
**การมอบตัวเฉพาะนักเรียนที่เข้าใหม่

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน
ขอแจ้งขั้นตอนการ รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนปีการศึกษา 2565 วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565
ฝ่ายสถานที่จะตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ และโต๊ะขาววางเอกสารใบมอบตัว บริเวณหน้าอาคาร 1 ขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าใหม่ มีขั้นตอนอบตัวดังนี้
1.ผู้ปกครองมาตรวจสอบรายชื่อว่านักเรียนอยู่ห้องใด
2.รับเอกสารใบมอบตัว แล้วเข้าไปกรอกเอกสารในโรงอาหารชั้น 1
3. เมื่อกรอกเอกสารใบมอบตัวเสร็จ นำเอกสารและนักเรียน ไปมอบตัวบริเวณลานอเนกประสงค์ ตามห้องที่ฝ่ายสถานที่จัดให้
- จ่ายค่าสมัครธนาคารโรงเรียน 100 บาท
- ค่าสมัครสมาชิกสหกรณ์ 20 บาท
4.อื่นๆ

ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2565(เพิ่มเติม)
01/04/2022

ประชาสัมพันธ์รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2565(เพิ่มเติม)

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
25/03/2022

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์การรับมอบตัวและรายงานตัวนักเรียนปีการศึกษา2565
21/03/2022

ประชาสัมพันธ์การรับมอบตัวและรายงานตัวนักเรียนปีการศึกษา2565

ประชาสัมพันธ์เรื่องเลื่อนการมอบตัวและประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นอนุบาลและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1
08/03/2022

ประชาสัมพันธ์เรื่องเลื่อนการมอบตัวและประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นอนุบาลและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1

📣📣ประกาศ 📣📣     📌📌เรื่องการขอเลื่อนการมอบตัวและประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศ...
08/03/2022

📣📣ประกาศ 📣📣
📌📌เรื่องการขอเลื่อนการมอบตัวและประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565📌📌

ประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหาน...
07/03/2022

ประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

📌📌ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการห้องเรียนสองภาษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565     ขอใ...
05/03/2022

📌📌ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการห้องเรียนสองภาษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ขอให้นักเรียนผู้มีรายชื่อตามประกาศรายงานตัวในวันเปิดเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบภายหลังจากนี้ โปรดติดตามข่าวสารตามช่องทางเพจและไลน์กลุ่มผู้ปกครอง

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ห้องเรียน 2 ภาษา รอบ2
05/03/2022

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ห้องเรียน 2 ภาษา รอบ2

📣📣ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนสองภาษา📣📣        ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1          ปีการศึกษา ...
02/03/2022

📣📣ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนสองภาษา📣📣

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อ นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการห้องเรียน 2ภาษา ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศรายงานตัวในวันที่ 28กุมภาพันธ์ ...
22/02/2022

ประกาศรายชื่อ นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการห้องเรียน 2ภาษา ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศรายงานตัวในวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2565
14/02/2022

ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์โควตา ห้องเรียน2ภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
08/02/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์โควตา ห้องเรียน2ภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2565
01/02/2022

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2565

25/01/2022

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนของห้องเรียน2ภาษา นักเรียนที่สนใจเรียนห้องเรียน2ภาษา สามารถยื่นใบสมัครได้ถึงวันที่31มกราคมนี้

📣📣ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนห้องเรียน 2 ภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ...
13/01/2022

📣📣ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนห้องเรียน 2 ภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุระการ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ตั้งแต่บัดนี้-31 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามเพิ่มเติม 02-5438669

📣📣ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ 📣📣       ประจำปีการศึกษา 2565      โรงเรียนสุเหร่าทรายก...
13/01/2022

📣📣ประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ 📣📣
ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความประสงค์ให้นักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อ ในระดับชั้น อนุบาล 1, อนุบาล 2,
ป.1 ห้องสองภาษา (EP), ป.1 ห้องปกติ,
ม.1 ห้องสองภาษา (EP), ม.1 ห้องปกติ
และระดับชั้นอื่น
ให้กรอกแบบแสดงความประสงค์สมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
📌📌หมายเหตุ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (ทั้งนี้นักเรียนที่แสดงความประสงค์จะต้องกรอกใบสมัครเข้าเรียนอีกครั้ง)
คลิกลิงค์👇👇👇
https://forms.gle/YHAm7yq4A7an6LD36

สแกน QR-Code

11/01/2022

📢📢ประชาสัมพันธ์ 📢📢
รับ - ส่งใบงาน On hand ใบความรู้ แบบฝึกหัด หนังสือ และรับอาหารเสริม (นม)

กำหนดการ ภาคเรียนที่ 2/2564

📌วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
- ชั้นประถมศึกษาที่ 4-5
(เวลา 08.30 น.-11.30 น.)

- ชั้นประถมศึกษาที่ 6
(เวลา 13.00 น.-15.30 น.)

📌วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565
- ชั้นประถมศึกษาที่ 2-3
(เวลา 08.30 น.-11.30 น.)

- ชั้นอนุบาล 1-2,ประถมศึกษาที่ 1
(เวลา 13.00 น.-15.30 น.)

📌📌หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อคุณครูประจำชั้นผ่านทางไลน์กลุ่ม หรือ ธุรการโรงเรียน
โทร 02-5438669
### อย่าลืมสวมแมส ล้างมือ วัดไข้ มาด้วยนะครับ ###

📢📢ประชาสัมพันธ์ 📢📢รับ - ส่งใบงาน On hand ใบความรู้ แบบฝึกหัด หนังสือ และรับอาหารเสริม (นม)    กำหนดการ ภาคเรียนที่ 2...
11/01/2022

📢📢ประชาสัมพันธ์ 📢📢
รับ - ส่งใบงาน On hand ใบความรู้ แบบฝึกหัด หนังสือ และรับอาหารเสริม (นม)

กำหนดการ ภาคเรียนที่ 2/2564

📌วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565
- ชั้นประถมศึกษาที่ 4-5
(เวลา 08.30 น.-11.30 น.)

- ชั้นประถมศึกษาที่ 6
(เวลา 13.00 น.-15.30 น.)

📌วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565
- ชั้นประถมศึกษาที่ 2-3
(เวลา 08.30 น.-11.30 น.)

- ชั้นอนุบาล 1-2,ประถมศึกษาที่ 1
(เวลา 13.00 น.-15.30 น.)

📌📌หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อคุณครูประจำชั้นผ่านทางไลน์กลุ่ม หรือ ธุรการโรงเรียน
โทร 02-5438669
### อย่าลืมสวมแมส ล้างมือ วัดไข้ มาด้วยนะครับ ###

07/01/2022

📌📌📌ประกาศปิดเรียน📌📌📌

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

จากการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในสถานการณ์โควิด-19 ที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โรงเรียนจึงแจ้งประชาสัมพันธ์ ดังนี้
1. โรงเรียนปิดเรียน ตั้งแต่ วันที่ 7 -16 ม.ค.2565
2. นักเรียน ไม่ต้องมาโรงเรียน ให้เรียน Online ที่บ้าน
3. ขอให้ผู้ปกครองเข้มงวดกวดขันให้นักเรียนให้เข้าเรียน Online ตามตารางที่กำหนด และทำงานส่งครูตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้วยความเป็นห่วงด้านสุขภาพของนักเรียน
- ขอให้ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่ให้นักเรียนและสมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุใหม่โอมิครอนที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว
- หากพบว่า นักเรียนและสมาชิกในครอบครัว ไม่สบาย เป็นไข้ ไอจาม เป็นหวัด มีน้ำมูก ให้รีบพาไปพบแพทย์โดยเร็ว
- นักเรียนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเนื่องจากป่วย หรือมีโรคประจำตัว หรือมีความวิตกกังวลเรื่องอื่นใด โรงเรียนแนะนำให้ท่านรีบไปปรึกษาแพทย์ เพื่อทำการวัดซีนโดยด่วน
- ขอให้นักเรียนและสมาชิกในครอบครัวทำการ ตรวจคัดกรอง ATK หากสามารถดำเนินการได้เอง
5. นักเรียนมาเรียนในวันจันทร์ที่ 17 ม.ค.2565
ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจากทางราชการ โรงเรียนจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ปกครองทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ไพฑูรย์ ภูมิช่อ
6 ม.ค.2565

🙏 ขออนุญาตรบกวน กลุ่มพี่น้องนักวิชาการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ช่วยอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเด็ก Online สำหร...
07/01/2022

🙏 ขออนุญาตรบกวน กลุ่มพี่น้องนักวิชาการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ช่วยอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเด็ก Online สำหรับนักเรียน รร.กทม." ครับผม

"สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรม "เด็กดีศรี กทม." เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 รับโอวาทจากผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ร่วมสนุกกับกิจกรรมและลุ้นของรางวัลมากมาย ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ทาง Facebook LIVE สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและจับรางวัลผ่าน QR Code พร้อมกันตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป https://youtu.be/DFN7Jjd90Cw

💕 ขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านมาก ๆ ครับผม 🙏

31/12/2021
11/12/2021

เชิญชวนบริจาคเลือดกรุ๊ป B 🙏🙏

ด้วยนางศิริพรรณ แสงอุทัย ข้าราชการครู โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เขตมีนบุรี กทม. ป่วยเป็นโรคโรคมะเร็ง ขณะนี้นอนรักษาตัวที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำเป็นต้องใช้เลือดกรุ๊ป B อย่างเร่งด่วน ในการรักษาตัว
จึงขอเชิญชวนท่านที่มีเลือดกรุ๊ป B ติดต่อขอบริจาคเลือดได้ที่สภากาชาดไทย (จะเป็นหน่วยงานวิเคราะห์เลือด กรุ๊ป B ที่เหมาะสมและส่งมาที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ )
💝👉โดยระบุว่า "เพื่อบริจาคแก่นางศิริพรรณ แสงอุทัย ที่รักษาตัว ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 🙏🙏

พร้อมรับเปิดเทอม วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ...
13/11/2021

พร้อมรับเปิดเทอม

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
นายไพโรจน์ จันทรอด
ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี
พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นำเจ้าหน้าที่ฯ ลุยฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงและหยอดทรายอะเบทในแหล่งน้ำขังกำจัดลูกน้ำ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา และโรคอื่นๆ ที่มียุงเป็นพาหะ ในสถานศึกษา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์, โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน, โรงเรียนบ้านเกาะและโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก เขตมีนบุรี🌷🌷
เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอนแบบ On site
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นี้

ประชาสัมพันธ์ การเปิดภาคเรียนที่2 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
31/10/2021

ประชาสัมพันธ์ การเปิดภาคเรียนที่2 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน

ประกาศโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เรื่อง การสนับสนุนอาหารนักเรียนในโรงเรียน ตามมาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ...
30/06/2021

ประกาศโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เรื่อง การสนับสนุนอาหารนักเรียนในโรงเรียน ตามมาตรการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)

Photos from โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน's post
29/06/2021

Photos from โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน's post

ประชาสัมพันธ์การจัดสรรเงินอุดหนุนด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดการ รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนัก...
29/06/2021

ประชาสัมพันธ์การจัดสรรเงินอุดหนุนด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดการ รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน หนังสือเรียน ใบความรู้ แบบฝึกหัด และรับอาหารเสริม (นม)

หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อคุณครูประจำชั้นผ่านทางไลน์กลุ่ม หรือ ธุรการโรงเรียน โทร 02-5438669

### อย่าลืมสวมแมส ล้างมือ วัดไข้ มาด้วยนะครับ ###

ที่อยู่

241 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ
Bangkok
10510

เบอร์โทรศัพท์

025438669

เว็บไซต์

http://www.saikongdin.net

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียน ท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดินคะ อยากเสนอให้เลื่อนการเปิดเทอมออกไปก่อนคะ เพราะตอนนี้ สถานการณ์ โควิด 19 ก็ยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ดิฉัน รู้สึกเป็นห่วง เด็กนักเรียนทุกคน เป็นอย่างมาก เพราะเด็กยังไงก็คือเด็ก ถึงแม้เราจะห้ามว่าเว้นระยะห่างนะลูก ต่อหน้าครูอาจจะทำ พอลับหลังก็มาเล่นกันอีก พ่อแม่ครูบอก สวมแมตตลอดเวลานะ พอเผลอก็จะมีแอบถอดบ้าง นี่ก็เป็นสาเหตุ ในการขอร้องให้ท่านผู้อำนวยการ ไพฑุูร ภูมิช่อได้โปรดรับไปพิจารณาด้วยคะ ด้วยความเคารพอย่างสูง
รบกวนคุณครูแจ้งให้หน่อยนะคะวันไปเข้าค่ายเสื้อลูกเสือเกียรติภูมิ สดุดี ติดไปกับใครไหมคะ
วันนี้...คุณครูพาโจรสลัดน้อยออกท่องเที่ยวไปยังดินแดนอันไกลโพ้น ด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หนึ่งแผ่นคู่ พับสามเหลี่ยมเข้าหากัน เด็ก ๆ มองเห็นเป็น "ปลากระเบน" ใช่แล้ว...วันนี้คุณครูจะพาโจรสลัดน้อยออกไปดูปลากระเบน แต่ก่อนจะออกไปดู พับปลายกระดาษขึ้น โอโห้! ดีจัง อากาศร้อนเรามี "หมวก" ใส่ ขึ้น "เรือใบ" ท่องไปในทะเลกว้าง ในระหว่างนั้น เกิดคลื่นพายุ ลมแรงมาก ทำเสากระโดงเรือหัก (ฉีกเสากระโดงเรือออก) ต่อมาไม่นาน หัวเรือหักอีกแล้ว! (ฉีกหัวเรือออก) เรือเกิดเอียงหนึ่งข้าง แล้วท้ายเรือก็หักอีก (ฉีกท้ายเรือออก) เรือจะจมแล้วววว...เมื่อเรือจมเจ้าโจรสลัดน้อยว่ายเข้าไปติดเกาะแห่งหนึ่ง คลี่เรือออกมาดู มี "เสื้อโจรสลัดน้อย" ใส่คนละหนึ่งตัว บนเกาะแห่งนี้ช่างเงียบสงบ ชายหาดขาวสะอาด ไม่มีมลพิษ เรามาทวงสิทธิ์ห้ามสูบบุหรี่กันเถอะ ขอขอบคุณภาพกิจกรรมจากคุณครู โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน กรุงเทพมหานคร #ร่วมปกป้องเด็กจากการได้รับควันบุหรี่ #ทวงสิทธิ์ห้ามสูบ
ผลงานวาดภาพระบายสี หัวข้อ "บ้านหนูปลอดควันบุหรี่" 🚭🏡 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 👦🧒 ด.ญ.ฟ้าลดา ตงสาลี โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน กรุงเทพมหานคร #ร่วมปกป้องเด็กจากควันบุหรี่ #บ้านปลอดบุหรี่
สวัสดีค่ะเมือเช้าไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนมีใครพบเห็นบัตรรับนักเรียน 3 ใบบ้างคะของโรงเรียนมูลนิธิธรรมานุรักษ์สอนอาจจะร่วงอยู่ในโรงเรียนถ้าใครพบเห็นกรุณาฝากไว้ที่รปภด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
เจ้าหน้าที่ ที่อยู่ห้องธุรการ ควรปรับปรุงเรื่องการตอบคำถามและให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียนให้ถูกต้องและมีน้ำเสียงในการพูดที่นุ่มนวลกว่านี้นะคะ ไม่ใช่กระโชกโฮกฮาก ตอบแบบไม่พอใจ ❌ถ้าไม่พร้อมจะทำงานด้านนี้ก็ลาออกไปค่ะ❌ แย่มากค่ะ 😠😠😠
คิดถึงสมัยที่อยุ่คู้ขวาจัง
สวัสดีครับ รบกวนสอบถามทางโรงเรียน มีเด็กนักเรียน ชื่อศิวัรฒน์ ไหมครับ เนื่องทางเราไม่พอใจอยากมาก รบกวนแจ้งทางบริษัทด้วยนะครับ กับการอบรมสั่งสอน เด็กคนนี้ขอบคุณครับ
ข้อสอบ O-NET Online ทุกวิชา ม.6, ม.3 และ ป.6 ------------------------------------------ ข้อสอบ O-NET ม.6, ม.3 และ ป.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ และเฉลยวิธีทำสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกข้อสอบได้เลย
สวัสดีค่ะ จากค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ลพบุรี นิวส์ ค่ะ ตอนนี้มีโปรโมชั่น นักเรียน 100 คน ฟรีครู 4 ท่านค่ะ สนใจเข้าไปดูรายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างได้เลยค่ะ https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/
ขอเรียนถามค่ะ ประชุมผู้ปกครองต้องพาเด็กไปโรงเรียนด้วยหรือเปล่าค่ะ
วาดรูปของฉัน