โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน

โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 241 ถ.ราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 โทร 02 543 8669
(12)

เปิดเหมือนปกติ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
12/08/2020

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

12/08/2020

ด้วย ผอ.สำนักการศึกษา ได้สั่งการให้ ยกเลิกการมาแบบสลับวันมาเรียน เปิดการเรียนการสอน 100 % ตามข้อผ่อนปรนของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
===== เปิดเรียนปกติ =====
ตั้งแต่ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 โดยใช้ตารางสอนวันพฤหัสบดี
ระดับชั้น อนุบาล มาเรียน ครึ่งวัน ถึง วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 จากนั้นให้มาแบบปกติ

โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน's cover photo
20/07/2020

โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน's cover photo

โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
16/06/2020

โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน

กำหนดการประชุมผุ้ปกครองช่วงก่อนเปิดภาคเรียน
ในถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563
เบอร์โทรศัพท์ 02-543-8669

กำหนดการประชุมผุ้ปกครองช่วงก่อนเปิดภาคเรียน  ในถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนสุเหร...
16/06/2020

กำหนดการประชุมผุ้ปกครองช่วงก่อนเปิดภาคเรียน
ในถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563
เบอร์โทรศัพท์ 02-543-8669

😊 ผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นป.1 ปีการศึกษา 2563 😄     สามารถเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับคุณครูระดับชั้นป.1 ปีการศึกษา 2...
08/06/2020

😊 ผู้ปกครองนักเรียนสายชั้นป.1 ปีการศึกษา 2563 😄

สามารถเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับคุณครูระดับชั้นป.1 ปีการศึกษา 2563. ด้วยการแสกน QR-code ในไลน์ ของครูประจำชั้น และไลน์กลุ่มผู้ปกครอง ป.1 ปีการศึกษา 2563 ได้เลยค่ะ
👉 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนว่าอยู่ห้องไหน

แล้วทำการแสกนในไลน์เพื่อเข้ากลุ่มได้เลยค่ะ😄

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1         ปีการศึกษา 2563ห้องเรียนสองภาษาและห้องเรียนปกติ🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
01/06/2020

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ห้องเรียนสองภาษาและห้องเรียนปกติ
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

📣📣 ประชาสัมพันธ์ 📣📣🍀 การรับนมโรงเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 ปีการศึกษา2563(รอบ2)🍀 การมอบตัวและรับหนังสือ วัดเครื่อ...
31/05/2020

📣📣 ประชาสัมพันธ์ 📣📣

🍀 การรับนมโรงเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 ปีการศึกษา2563(รอบ2)

🍀 การมอบตัวและรับหนังสือ วัดเครื่องแบบชุดลูกเสือ-ยุวกาชาดของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล, ป.1, ม.1
(สมัครปกติ+ออนไลน์)
ปีการศึกษา 2563

😊ผู้ปกครองต้องนำนักเรียนมาด้วยในวันมอบตัว อนุบาล ป.1 ม.1 นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน (ใส่หน้ากากอนามัย) พร้อมเตรียมเอกสารมายื่นในวันมอบตัวดังนี้
1.สำเนาเอกสารทางการเรียนปพ.1
2.สำเนาสูติบัตรนักเรียน
3.รูปขนาด1 นิ้ว เขียนชื่อหลังรูป 3 รูป
4.สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง
(เตรียมเอกสารมาส่งในวันมอบตัว :กรณีนักเรียนสมัครทางออนไลน์)

** หากสมัครด้วยตนเองกับคุณครูยังขาดหลักฐานใดให้นำมาเพิ่มเติมได้

🎓 สามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนได้ตามประกาศก่อนหน้านี้บนเพจโรงเรียน

👇👇👇สามารถดูรายละเอียดได้ในวันและเวลาด้านล่าง

🔔 ประชาสัมพันธ์ 🔔    การมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563     ** ห้องเรียนสองภาษา **----...
28/05/2020

🔔 ประชาสัมพันธ์ 🔔
การมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
** ห้องเรียนสองภาษา **
-----------------------------------------------------------
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนสองภาษา
ผู้ปกครองต้องนำนักเรียนมามอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
เวลา 08.00-12.00 น.
***เอกสารที่ต้องนำมาในวันมอบตัวมีดังนี้
📜เอกสารของนักเรียน
- สำเนา ปพ.1
- สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสูติบัตร

📜เอกสารผู้ปกครอง
- สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดาและผู้ปกครอง
- สำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดาและผู้ปกครอง

🎓 นักเรียนที่มาต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน

✉️ ผู้ปกครองและนักเรียนห้องเรียนสองภาษา ม.1 ปีการศึกษา 2563 สามารถเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารโดยการ แสกน Qr-code ในไลน์

📣  ประชาสัมพันธ์  📣   ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนสมัครแบบปกติและแบบออนไลน์     ประจำปี...
28/05/2020

📣 ประชาสัมพันธ์ 📣
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนสมัครแบบปกติและแบบออนไลน์
ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
เวลา 08.00-12.00 น.

## ม.1 ห้องเรียนปกติ ##
- ผู้ปกครองต้องนำนักเรียนมามอบตัว และเพื่อทำการวัดขนาดเครื่องแบบนักเรียน

***เอกสารที่ต้องนำมาในวันมอบตัวมีดังนี้
👉 เอกสารของนักเรียน
1.สำเนา ปพ.1
2.สำเนาสูติบัตร
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
👉 👉เอกสารผู้ปกครอง
1.สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา และผู้ปกครอง
2.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา
- เอกสารในการสมัครเรียน

🎓 นักเรียนที่มาต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน

👉👉 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูสายชั้น ม.1 ได้ที่ไลน์
โดยให้ผู้ปกครองแสกนคิวอาร์โค้ด ในไลน์เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับคุณครูสายชั้นม.1 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนตามที่ประกาศด้านล่าง ขอบคุณคะ☺

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ เว็บไซด์โรงเรียน saikongdin.net/...
28/05/2020

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ เว็บไซด์โรงเรียน saikongdin.net/oldweb/sdschool/index.php
- ผู้ปกครองนำนักเรียนมามอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
เวลา 08.00-12.00 น.
***เอกสารที่ต้องนำมาในวันมอบตัวมีดังนี้
- สำเนา ปพ.1
- เอกสารในการสมัครเรียน ( เฉพาะนักเรียนที่สมัครแบบออนไลน์ )
2. ผู้ปกครองนำนักเรียนมามอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563
เวลา 08.00-12.00 น.
***เอกสารที่ต้องนำมาในวันมอบตัวมีดังนี้
- สำเนา ปพ.1
- เอกสารในการสมัครเรียน ( เฉพาะนักเรียนที่สมัครแบบออนไลน์ )
สามารถสอบถามคุณครูสายชั้น ม.1 ได้ที่ คิวอาร์โค้ด นะคะ และจากรายชื่อครูในทำเนียบคะ ขอบคุณคะ

😊แจ้งผู้ปกครองนักเรียนป.5 เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยการแสกน Qr-code ในไลน์    👉โดยตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและคุณค...
28/05/2020

😊แจ้งผู้ปกครองนักเรียนป.5 เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยการแสกน Qr-code ในไลน์
👉โดยตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อม คิวอาร์โค้ด เพื่อนักเรียนสามารถติดต่อคุณครูประจำชั้นได้เลยนะคะ # คุณครูจันดา หมัดหมุด หัวหน้าสายชั้น ป.5

😊ผู้ปกครองนักเรียนสามารถเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับคุณครูระดับชั้นป.2 ปีการศึกษา 2563. ด้วยการแสกน QR-code ในไลน์ ของครูปร...
28/05/2020

😊ผู้ปกครองนักเรียนสามารถเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับคุณครูระดับชั้นป.2 ปีการศึกษา 2563. ด้วยการแสกน QR-code ในไลน์ ของครูประจำชั้นได้เลยค่ะ
👉ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนว่าอยู่ห้องไหนแล้วทำการ แสกนในไลน์เพื่อเข้ากลุ่มได้เลยค่ะ

👌ผู้ปกครองนักเรียนสามารถเพิ่มช่องทางการสื่อสาร กับคุณครูประจำชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563    👉โด...
28/05/2020

👌ผู้ปกครองนักเรียนสามารถเพิ่มช่องทางการสื่อสาร กับคุณครูประจำชั้น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
👉โดยนักเรียนและผู้ปกครองสามารถติตต่อคุณครูได้ผ่าน QR-code ไลน์ได้เลยนะคะ #สายชั้นอื่นๆ รออัพเดทนะคะ

ผู้ปกครองนักเรียนสามารถเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับคุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563. ด้วยการแสกน QR-code ขอ...
28/05/2020

ผู้ปกครองนักเรียนสามารถเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับคุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563. ด้วยการแสกน QR-code ของครูประจำชั้นได้เลยค่ะ
👉ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนว่าอยู่ห้องไหนแล้วทำการ แสกนในไลน์เพื่อเข้ากลุ่มได้เลยค่ะ

ผู้ปกครองนักเรียนสามารถเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับคุณครูระดับชั้นป.6ปีการศึกษา 2563. ด้วยการแสกน QR-code ของครูประจำชั้นได...
28/05/2020

ผู้ปกครองนักเรียนสามารถเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับคุณครูระดับชั้นป.6
ปีการศึกษา 2563. ด้วยการแสกน QR-code ของครูประจำชั้นได้เลยค่ะ
👉ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนว่าอยู่ห้องไหนแล้วทำการ แสกนในไลน์เพื่อเข้ากลุ่มได้เลยค่ะ

ผู้ปกครองนักเรียนสามารถเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับคุณครูระดับชั้นป.3ปีการศึกษา 2563. ด้วยการแสกน QR-code ของครูประจำชั้นได...
28/05/2020

ผู้ปกครองนักเรียนสามารถเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับคุณครูระดับชั้นป.3
ปีการศึกษา 2563. ด้วยการแสกน QR-code ของครูประจำชั้นได้เลยค่ะ
👉ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนว่าอยู่ห้องไหนแล้วทำการ แสกนในไลน์เพื่อเข้ากลุ่มได้เลยค่ะ

ประชาสัมพันธ์การรับนมโรงเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6ปีการศึกษา2563สามารถรับนมโรงเรียนได้ในวันและเวลาด้านล่าง(รอบแรก)
19/05/2020

ประชาสัมพันธ์การรับนมโรงเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6ปีการศึกษา2563สามารถรับนมโรงเรียนได้ในวันและเวลาด้านล่าง(รอบแรก)

โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
11/05/2020
โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน

โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน

รวมลิงค์การเตรียมความพร้อมในการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
-----> ระดับชั้นอนุบาล 1 https://dltv.ac.th/DLTV10
-----> ระดับชั้นอนุบาล 2 https://dltv.ac.th/DLTV11
-----> ระดับชั้นอนุบาล 3 https://dltv.ac.th/DLTV12
-----> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 https://dltv.ac.th/DLTV1
-----> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 https://dltv.ac.th/DLTV2
-----> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 https://dltv.ac.th/DLTV3
-----> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 https://dltv.ac.th/DLTV4
-----> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 https://dltv.ac.th/DLTV5
-----> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 https://dltv.ac.th/DLTV6
-----> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 https://dltv.ac.th/DLTV7
-----> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 https://dltv.ac.th/DLTV8
-----> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 https://dltv.ac.th/DLTV9
มีเอกสารประกอบการสอนทุกระดับชั้นให้คุณครูได้ดาวน์โหลดและวางแผนล่วงหน้ากันอีกด้วย ประกอบด้วย
คลิปการสอน
คู่มือครู
ใบงาน
เอกสารประกอบการเรียน
แผนการสอน
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ฯลฯ
ที่มา : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
11/05/2020
โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน

โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน

รวมลิงค์การเตรียมความพร้อมในการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
-----> ระดับชั้นอนุบาล 1 https://dltv.ac.th/DLTV10
-----> ระดับชั้นอนุบาล 2 https://dltv.ac.th/DLTV11
-----> ระดับชั้นอนุบาล 3 https://dltv.ac.th/DLTV12
-----> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 https://dltv.ac.th/DLTV1
-----> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 https://dltv.ac.th/DLTV2
-----> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 https://dltv.ac.th/DLTV3
-----> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 https://dltv.ac.th/DLTV4
-----> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 https://dltv.ac.th/DLTV5
-----> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 https://dltv.ac.th/DLTV6
-----> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 https://dltv.ac.th/DLTV7
-----> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 https://dltv.ac.th/DLTV8
-----> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 https://dltv.ac.th/DLTV9
มีเอกสารประกอบการสอนทุกระดับชั้นให้คุณครูได้ดาวน์โหลดและวางแผนล่วงหน้ากันอีกด้วย ประกอบด้วย
คลิปการสอน
คู่มือครู
ใบงาน
เอกสารประกอบการเรียน
แผนการสอน
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ฯลฯ
ที่มา : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

รวมลิงค์การเตรียมความพร้อมในการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่าน...
11/05/2020
DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

รวมลิงค์การเตรียมความพร้อมในการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)
-----> ระดับชั้นอนุบาล 1 https://dltv.ac.th/DLTV10
-----> ระดับชั้นอนุบาล 2 https://dltv.ac.th/DLTV11
-----> ระดับชั้นอนุบาล 3 https://dltv.ac.th/DLTV12
-----> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 https://dltv.ac.th/DLTV1
-----> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 https://dltv.ac.th/DLTV2
-----> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 https://dltv.ac.th/DLTV3
-----> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 https://dltv.ac.th/DLTV4
-----> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 https://dltv.ac.th/DLTV5
-----> ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 https://dltv.ac.th/DLTV6
-----> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 https://dltv.ac.th/DLTV7
-----> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 https://dltv.ac.th/DLTV8
-----> ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 https://dltv.ac.th/DLTV9
มีเอกสารประกอบการสอนทุกระดับชั้นให้คุณครูได้ดาวน์โหลดและวางแผนล่วงหน้ากันอีกด้วย ประกอบด้วย
คลิปการสอน
คู่มือครู
ใบงาน
เอกสารประกอบการเรียน
แผนการสอน
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ฯลฯ
ที่มา : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอื่น หรือต้องการย้ายมาเรียนเปิดรับสมัครนักเรียน • นักเรียนที่มีความประสงค์ต้องการเข้าเรียนในระด...
29/04/2020

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอื่น หรือต้องการย้ายมาเรียน
เปิดรับสมัครนักเรียน • นักเรียนที่มีความประสงค์ต้องการเข้าเรียนในระดับชั้นอื่นๆ หรือต้องการย้ายมาเรียน
ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โทร.02-543 8669
คลิกที่นี่ https://forms.gle/ka5W4rs8uGWVGdi19
หรือ สแกนคิวอาร์โค๊ดที่นี่

โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
28/04/2020

โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน

กำหนดการรับเอกสารวุฒิการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การแต่งกายชุดธรรมดาสุภาพ โดยรับเอกสารตามระบบที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ ในเวลา 09.00 - 12.00 น. ของวันที่โรงเรียนกำหนด

กำหนดการรับเอกสารวุฒิการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การแต่งกายชุดธรรมดาสุ...
28/04/2020

กำหนดการรับเอกสารวุฒิการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การแต่งกายชุดธรรมดาสุภาพ โดยรับเอกสารตามระบบที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ ในเวลา 09.00 - 12.00 น. ของวันที่โรงเรียนกำหนด

โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดินขอเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 ทดสอบการอ่านของบุตรหลานของท่าน
22/04/2020

โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดินขอเชิญชวนผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 ทดสอบการอ่านของบุตรหลานของท่าน

โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
11/04/2020
โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน

โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน

เรียนผู้ปกครองทุกท่านในการกรอกแบบสำรวจความพร้อมในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส(COVID-19) ปีการศึกษา 2563
https://forms.gle/QSTzQ6iLdJ9yh2eJ9

เรียนผู้ปกครองทุกท่านในการกรอกแบบสำรวจความพร้อมในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ในสถานการณ์การแพร่ร...
11/04/2020
แบบสำรวจความพร้อมในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ในสถานการณ์กา

เรียนผู้ปกครองทุกท่านในการกรอกแบบสำรวจความพร้อมในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส(COVID-19) ปีการศึกษา 2563
https://forms.gle/QSTzQ6iLdJ9yh2eJ9

สำหรับผู้ปกครองกรอกข้อมูลนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศแล้ว‼️ ผลสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562 (สอบ 1 ก.พ. 2563) ทางเว็บไซต์ สทศ ดังนี้✅ ผ่านมือถือ http://www.newonetresu...
25/03/2020
สอบถามคะแนน O-NET รายบุคคล

ประกาศแล้ว‼️ ผลสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562 (สอบ 1 ก.พ. 2563) ทางเว็บไซต์ สทศ ดังนี้
✅ ผ่านมือถือ http://www.newonetresult.niets.or.th/IndividualWeb/Mobile/frmStdGraphScoreMobile.aspx
✅ รายบุคคล www.newonetresult.niets.or.th/IndividualWeb
✅ รายโรงเรียน www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb

โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
24/03/2020

โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน

โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เปิดรับสมัครนักเรียน ด้วยระบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
• ชั้นอนุบาล เกิดวันที่ 1 มกราคม 2558 – 16 พฤษภาคม 2559
คลิกที่นี่ https://forms.gle/1xKYPEFdpZJgjCfd6
• ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เกิดวันที่ 1 มกราคม 2556 – 16 พฤษภาคม 2557
คลิกที่นี่ https://forms.gle/87Y8EZxBncfnJxMB8
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คลิกที่นี่ https://forms.gle/NWUttF6sTU4Lo1c2A

โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เปิดรับสมัครนักเรียน ด้วยระบบออนไลน์    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ...
24/03/2020

โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน เปิดรับสมัครนักเรียน ด้วยระบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
• ชั้นอนุบาล เกิดวันที่ 1 มกราคม 2558 – 16 พฤษภาคม 2559
คลิกที่นี่ https://forms.gle/1xKYPEFdpZJgjCfd6
• ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เกิดวันที่ 1 มกราคม 2556 – 16 พฤษภาคม 2557
คลิกที่นี่ https://forms.gle/87Y8EZxBncfnJxMB8
• ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัครนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คลิกที่นี่ https://forms.gle/NWUttF6sTU4Lo1c2A

23/03/2020
📣ถึงนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 รร.สุเหร่าทรายกองดิน❌ ยกเลิก กำหนดการที่รับผลการเรียน ปพ. สมุดพก    ในวันที่ 28 มี.ค. - ...
22/03/2020

📣ถึงนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 รร.สุเหร่าทรายกองดิน

❌ ยกเลิก กำหนดการที่รับผลการเรียน ปพ. สมุดพก
ในวันที่ 28 มี.ค. - 1 เม.ย
✅ มารับได้ในวันเปิดภาคเรียน หรือ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

⚠️หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง❗
⚠️ แชร์และส่งต่อ ❗
⚠️ ประกาศ 22 มี.ค. 63

ประกาศผลการสอบ   เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ได้มีการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ...
17/03/2020

ประกาศผลการสอบ
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ได้มีการจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรห้องเรียนสองภาษา ปีการศึกษา 2563

** นักเรียนป.1 ทุกคนมารายงานตัวใน วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563** (วันเปิดภาคเรียน)
***นักเรียนที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกสามารถเข้าเรียนได้ในห้องเรียนปกติ

พิธีมอบเกียรติบัตร บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2562
06/03/2020
บัณฑิตน้อย 62

พิธีมอบเกียรติบัตร บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2562

209 new photos · Album by armmy phy

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดินร่วมรณรงค์ป้องกันไวรัสโควิด19
02/03/2020

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดินร่วมรณรงค์ป้องกันไวรัสโควิด19

ที่อยู่

241 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
Bangkok
10510

เบอร์โทรศัพท์

025438669

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีค่ะเมือเช้าไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนมีใครพบเห็นบัตรรับนักเรียน 3 ใบบ้างคะของโรงเรียนมูลนิธิธรรมานุรักษ์สอนอาจจะร่วงอยู่ในโรงเรียนถ้าใครพบเห็นกรุณาฝากไว้ที่รปภด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
เจ้าหน้าที่ ที่อยู่ห้องธุรการ ควรปรับปรุงเรื่องการตอบคำถามและให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับโรงเรียนให้ถูกต้องและมีน้ำเสียงในการพูดที่นุ่มนวลกว่านี้นะคะ ไม่ใช่กระโชกโฮกฮาก ตอบแบบไม่พอใจ ❌ถ้าไม่พร้อมจะทำงานด้านนี้ก็ลาออกไปค่ะ❌ แย่มากค่ะ 😠😠😠
คิดถึงสมัยที่อยุ่คู้ขวาจัง
สวัสดีครับ รบกวนสอบถามทางโรงเรียน มีเด็กนักเรียน ชื่อศิวัรฒน์ ไหมครับ เนื่องทางเราไม่พอใจอยากมาก รบกวนแจ้งทางบริษัทด้วยนะครับ กับการอบรมสั่งสอน เด็กคนนี้ขอบคุณครับ
ข้อสอบ O-NET Online ทุกวิชา ม.6, ม.3 และ ป.6 ------------------------------------------ ข้อสอบ O-NET ม.6, ม.3 และ ป.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ และเฉลยวิธีทำสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกข้อสอบได้เลย
สวัสดีค่ะ จากค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ลพบุรี นิวส์ ค่ะ ตอนนี้มีโปรโมชั่น นักเรียน 100 คน ฟรีครู 4 ท่านค่ะ สนใจเข้าไปดูรายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างได้เลยค่ะ https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/
ขอเรียนถามค่ะ ประชุมผู้ปกครองต้องพาเด็กไปโรงเรียนด้วยหรือเปล่าค่ะ
วาดรูปของฉัน
คิดถึงทรายกองดินจัง
เสื้อ เสื้อ เสื้อ เสื้อดำสวยๆ มีทุกไซร์ จะใส่เที่ยว ทำ งาน ใส่ได้ทุกโอกาศ แล้วแต่ใจคุณ ชายใส่ดี หญิงใส่ได้ ตัวล่ะ100 สองตัว160เรยจ้า ส่งธรรมดา 30บ. ems 50บ. #เสื้อสวยราคาถูก ส่งใจทักแชทโลยยย 😄😄😄