พาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน

พาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน รับปรึกษากฎหมาย รับสืบทรัพย์บังคับคดี โทร.095-953-8387 ตรวจพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว พม่า กัมพูฃา ลาว โทร.095-953-8387(คุณจารึก) 094-065-8915 (คุณเอ)

เปิดเหมือนปกติ

09/09/2021

ต้องการยึดที่ดินที่มีชื่อสามี ภรรยา คู่สมรสเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์/สิทธิครอบครองจะทำได้หรือไม่?
สำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ #รับสืบทรัพย์ #บังคับคดี
รับสืบทรัพย์บังคับคดี ฟรี! ค่าใช้จ่าย โทร.095-953-8387
รายละเอียดเพิ่มเติม http://siamrattapumlawoffice.blogspot.com/

Photos from สำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ รับสืบทรัพย์ บังคับคดี   โทร.095-953-8387's post
09/09/2021

Photos from สำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ รับสืบทรัพย์ บังคับคดี โทร.095-953-8387's post

สำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ รับสืบทรัพย์บังคับคดีทั่วประเทศ  ติดต่อสำนักงาน 095-953-8387 รายละเอียดเพิ่มเติม https://siamrat...
07/09/2021
สำนักกฎหมายสยามรัฐภูมิ on Google

สำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ รับสืบทรัพย์บังคับคดีทั่วประเทศ
ติดต่อสำนักงาน 095-953-8387 รายละเอียดเพิ่มเติม https://siamrattapumlawoffice.blogspot.com/
#รับสืบทรัพย์ #รับบังคับคดี #รับสืบทรัพย์บังคับคดี

ขั้นตอนการอายัด รับสืบทรัพย์บังคับคดี ฟรี!ค่าใช้จ่าย โทร. 095-953-8387 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://siamrattapumlawoffice.blogspot.com/

03/09/2021

เอกสารประกอบ การยึดอสังหาริมทรัพย์ EP.39
https://www.youtube.com/watch?v=5J2tK-wdPow&t=217s
สำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ #รับสืบทรัพย์ #บังคับคดี
รับสืบทรัพย์บังคับคดี ฟรี! ค่าใช้จ่าย โทร.095-953-8387
รายละเอียดเพิ่มเติม http://siamrattapumlawoffice.blogspot.com/

Photos from สำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ รับสืบทรัพย์ บังคับคดี   โทร.095-953-8387's post
02/09/2021

Photos from สำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ รับสืบทรัพย์ บังคับคดี โทร.095-953-8387's post

Photos from สำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ รับสืบทรัพย์ บังคับคดี   โทร.095-953-8387's post
29/08/2021

Photos from สำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ รับสืบทรัพย์ บังคับคดี โทร.095-953-8387's post

Timeline Photos
14/08/2021

Timeline Photos

การยึดทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของรวม EP.35
https://www.youtube.com/watch?v=SFFkBLNPEAE
สำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ #รับสืบทรัพย์ #บังคับคดี
รับสืบทรัพย์บังคับคดี ฟรี! ค่าใช้จ่าย โทร.095-953-8387
รายละเอียดเพิ่มเติม http://siamrattapumlawoffice.blogspot.com/

ประกาศ! บริษัท สยามรัฐภูมิโฮลดิ้ง จำกัด และสำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ ขอเรียนว่า  ท่านใดที่มีความสนใจต้องการหารายได้พิเศษ ต...
11/07/2021

ประกาศ! บริษัท สยามรัฐภูมิโฮลดิ้ง จำกัด และสำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ ขอเรียนว่า ท่านใดที่มีความสนใจต้องการหารายได้พิเศษ ติดต่อสำนักงาน โทร.095-953-8387 คุณจารึก ไลน์ 0959538387 ได้ทุกวันครับ รายละเอียดเพิ่มเติม https://siamrattapumlawoffice.blogspot.com/
#งานพิเศษ #รายได้พิเศษ #แนะนำลูกค้า #สืบทรัพย์บังคับคดี

ประกาศ! บริษัท สยามรัฐภูมิโฮลดิ้ง จำกัด และสำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ ขอเรียนว่า ท่านใดที่มีความสนใจต้องการหารายได้พิเศษ ติดต่อสำนักงาน โทร.095-953-8387 คุณจารึก ไลน์ 0959538387 ได้ทุกวันครับ รายละเอียดเพิ่มเติม https://siamrattapumlawoffice.blogspot.com/
#งานพิเศษ #รายได้พิเศษ #แนะนำลูกค้า #สืบทรัพย์บังคับคดี

สำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ รับสืบทรัพย์บังคับคดีทั่วประเทศ ฟรี! ค่าใช้จ่าย ท่านเจ้าหนี้ท่านใดฟ้องคดีชนะแล้ว ยังไม่ได้เงินจา...
11/07/2021

สำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ รับสืบทรัพย์บังคับคดีทั่วประเทศ ฟรี! ค่าใช้จ่าย
ท่านเจ้าหนี้ท่านใดฟ้องคดีชนะแล้ว ยังไม่ได้เงินจากจำเลยหรือลูกหนี้ ต้องการให้สำนักงาน สืบทรัพย์บังคับคดี
ติดต่อสำนักงาน 095-953-8387 คุณจารึก รายละเอียดเพิ่มเติม https://siamrattapumlawoffice.blogspot.com/
#รับสืบทรัพย์บังคับคดี #รับบังคับคดี

สำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ รับสืบทรัพย์บังคับคดีทั่วประเทศ ฟรี! ค่าใช้จ่าย
ท่านเจ้าหนี้ท่านใดฟ้องคดีชนะแล้ว ยังไม่ได้เงินจากจำเลยหรือลูกหนี้ ต้องการให้สำนักงาน สืบทรัพย์บังคับคดี
ติดต่อสำนักงาน 095-953-8387 คุณจารึก รายละเอียดเพิ่มเติม https://siamrattapumlawoffice.blogspot.com/
#รับสืบทรัพย์บังคับคดี #รับบังคับคดี

Timeline Photos
14/06/2021

Timeline Photos

✅ ครม.เห็นชอบขยายเวลาตรวจโควิด ทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงานให้ต่างด้าว ตามมติครม. 29 ธ.ค. 63

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยระลอกใหม่ยังคงมีความรุนแรง และพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยร้อยละ 70 ครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญ อันเป็นพื้นที่ที่มีคนต่างด้าวทำงานหนาแน่น ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคนั้น ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องระดมทรัพยากรบุคคล สถานที่ อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ในการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อระบบสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนโดยรวม จึงจำเป็นต้องชะลอหรือยับยั้งการการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับคนต่างด้าวที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.prd.go.th/th/content/page/index/id/23187

26/03/2021

ใครบ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี? EP.27
https://www.youtube.com/watch?v=MXe0I5vqr7M&t=31s
สำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ #รับสืบทรัพย์ #บังคับคดี
รับสืบทรัพย์บังคับคดี ฟรี! ค่าใช้จ่าย โทร.095-953-8387
รายละเอียดเพิ่มเติม http://siamrattapumlawoffice.blogspot.com/

01/03/2021

อายัดเงินแล้ว ถอนการอายัด ถอนการบังคับคดี เสียค่าธรรมเนียมอย่างไร? EP.20
https://www.youtube.com/watch?v=C4QPBLsqEsA
สำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ #รับสืบทรัพย์ #บังคับคดี
รับสืบทรัพย์บังคับคดี ฟรี! ค่าใช้จ่าย โทร.095-953-8387

สํานักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ Podcast - YouTube
15/02/2021
สํานักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ Podcast - YouTube

สํานักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ Podcast - YouTube

สำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ รับปรึกษากฎหมาย รับสืบทรัพย์บังคับคดีทั่วประเทศ ฟรี!ค่าใช้จ่าย ฟรี!ค่าธรรมเนียมย.....

27/01/2021
นายจ้างอ่วม! ค่าใช้จ่ายขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว หัวละเฉียดหมื่น
08/01/2021
นายจ้างอ่วม! ค่าใช้จ่ายขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว หัวละเฉียดหมื่น

นายจ้างอ่วม! ค่าใช้จ่ายขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว หัวละเฉียดหมื่น

นางจงกล สุวรรณานนท์ จัดหางานจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ตามที่ ครม.มีมติเห็นชอบ ผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (ก...

NBT Chanthaburi
07/01/2021

NBT Chanthaburi

ไม่มีใบอนุญาตข้ามจังหวัด คุก2ปีปรับ40,000หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
#NBTChanthaburi ตามที่มีการยกระดับ 5 จังหวัด ที่พบการระบาดยังไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้มีการข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17) ประกาศ ณ วันที่ 6 ม.ค. 2564
.
กำหนดให้ประชาชนชาว จ.สมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด ต้องแสดงใบอนุญาตในการเดินทาง เพื่อสกัดคนเข้า-ออกพื้นที่ บุคคลที่จะออกนอกพื้นที่ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น บัตรประชาชน บัตรแสดงตนอื่นๆ ควบคู่กับเอกสารรับรอง ต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ฝ่าฝืนข้อกำหนด ย่อมเป็นความผิด ซึ่งอาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เหรียญอีกด้าน แรงงานต่างด้าว
06/01/2021
เหรียญอีกด้าน แรงงานต่างด้าว

เหรียญอีกด้าน แรงงานต่างด้าว

“แรงงานต่างด้าว” ตลาดกุ้งพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครกับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส “โควิด-19” ดูจะร้อนแรงกลาย...

ศูนย์รวมข่าวแรงงานต่างด้าว
25/12/2020

ศูนย์รวมข่าวแรงงานต่างด้าว

สำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ รับสืบทรัพย์บังคับคดี
เจ้าหนี้ตามคำพิพากษารายใด มีความประสงค์จะบังคับคดีกับลูกหนี้ตามคำพิพากษา ยินให้คำปรึกษาและแนะนำ ติดต่อสำนักงาน 095-953-8387 ฟรี! ค่าใช้จ่าย รายละเอียดเพิ่มเติม https://siamrattapumlawoffice.blogspot.com/
#รับสืบทรัพย์บังคับคดี #บังคับคดี

นายกฯ สั่งขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายชั่วคราวแก้ปัญหาถูกทิ้ง-หลบหนี
25/12/2020
นายกฯ สั่งขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายชั่วคราวแก้ปัญหาถูกทิ้ง-หลบหนี

นายกฯ สั่งขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายชั่วคราวแก้ปัญหาถูกทิ้ง-หลบหนี

นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงาน ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวทั้งหมดเป็นการชั่วคราว.....

ศูนย์รวมข่าวแรงงานต่างด้าว
18/12/2020

ศูนย์รวมข่าวแรงงานต่างด้าว

สำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ
รับสืบทรัพย์บังคับคดี ฟรี!ค่าใช้จ่าย
สนใจติดต่อสำนักงาน 095-953-8387 LINE ID:0959538387
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://siamrattapumlawoffice.blogspot.com/
#บังคับคดี #สืบทรัพย์ #รับสืบทรัพย์บังคับคดี #กฎหมาย

บริการเอกสารแรงงานต่างด้าวโทร.094-065-8915 คุณเอ  https://rattapumholding.blogspot.com/#ใบอนุญาตทำงาน #เปลี่ยนย้ายนายจ้า...
14/11/2020
บจ.สยามรัฐภูมิ:ต่อใบอนุญาตทำงาน ต่อวีซ่า แรงงานต่างด้าว โทร.094-065-8915 คุณเอ

บริการเอกสารแรงงานต่างด้าว
โทร.094-065-8915 คุณเอ
https://rattapumholding.blogspot.com/
#ใบอนุญาตทำงาน #เปลี่ยนย้ายนายจ้าง #รายงานตัว

บริการรับเดินเอกสารและให้คำปรึกษา การต่อใบอนุญาตทำงาน ต่อวีซ่า เปลี่ยนนายจ้าง รายงานตัว แจ้งคนต่างด้าวเ....

ไฟเขียวแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ 1.3 แสนคน อยู่อีก 2 ปี
14/11/2020
ไฟเขียวแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ 1.3 แสนคน อยู่อีก 2 ปี

ไฟเขียวแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ 1.3 แสนคน อยู่อีก 2 ปี

ครม.เห็นชอบให้แรงงาน MOU 3 สัญชาติ ที่จ้างงานครบ 4 ปี อยู่ไทยต่อได้ไม่เกิน 2 ปี แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน เมื่อวันที...

เส้นตายแรงงานต่างด้าว ขออนุญาตทำงาน-ทำบัตรชมพู ภายใน 30 พ.ย.63
05/11/2020
เส้นตายแรงงานต่างด้าว ขออนุญาตทำงาน-ทำบัตรชมพู ภายใน 30 พ.ย.63

เส้นตายแรงงานต่างด้าว ขออนุญาตทำงาน-ทำบัตรชมพู ภายใน 30 พ.ย.63

กกจ.ขีดเส้นตายแรงงานต่างด้าว ต้องขออนุญาตทำงาน-ทำบัตรชมพู ภายใน 30 พ.ย.63

สำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิให้บริการรับสืบทรัพย์บังคับคดี ฟรี!ค่าใช้จ่ายสนใจติดต่อสำนักงาน 095-953-8387 LINE ID:0959538387รา...
04/11/2020
รับสืบทรัพย์บังคับคดี ทั่วประเทศ ฟรี! ค่าใช้จ่าย สนใจติดต่อสำนักงานโทร.095-953-8387 ทุกวัน

สำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ
ให้บริการรับสืบทรัพย์บังคับคดี ฟรี!ค่าใช้จ่าย
สนใจติดต่อสำนักงาน 095-953-8387 LINE ID:0959538387
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://siamrattapumlawoffice.blogspot.com/
#บังคับคดี #สืบทรัพย์ #รับสืบทรัพย์บังคับคดี #กฎหมาย

บังคับคดีตามคำพิพากษา

15/10/2020
สำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ รับสืบทรัพย์ บังคับคดี โทร.095-953-8387

สำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ
ให้บริการรับสืบทรัพย์บังคับคดี ฟรี!ค่าใช้จ่าย
สนใจติดต่อสำนักงาน 095-953-8387 LINE ID:0959538387
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/siamlawcyber
https://siamrattapumlawoffice.blogspot.com/
#บังคับคดี #สืบทรัพย์ #รับสืบทรัพย์บังคับคดี #กฎหมาย

รับสืบทรัพย์ บังคับคดีตามคำพิพากษาทั่วประเทศ โทร.095-953-8387

จับสาวเปิดบริษัท ตุ๋นต่อวีซ่าต่างด้าว
11/10/2020
จับสาวเปิดบริษัท ตุ๋นต่อวีซ่าต่างด้าว

จับสาวเปิดบริษัท ตุ๋นต่อวีซ่าต่างด้าว

หมายศาลสมุทรปราการบุกล็อกสาวคนสนิทสารวัตร เปิดบริษัทรับทำพาสปอร์ต-ต่อวีซ่าให้ต่างด้าว มีแรงงานพม่ากว่า...

ย้ำ! ต่างด้าว 3 สัญชาติ ต้องขอใบอนุญาตทำงานภายใน 31 ต.ค. นี้ | อีจัน | LINE TODAY
08/10/2020
ย้ำ! ต่างด้าว 3 สัญชาติ ต้องขอใบอนุญาตทำงานภายใน 31 ต.ค. นี้ | อีจัน | LINE TODAY

ย้ำ! ต่างด้าว 3 สัญชาติ ต้องขอใบอนุญาตทำงานภายใน 31 ต.ค. นี้ | อีจัน | LINE TODAY

8 ต.ค. 63 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ย้ำ แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) 4 กลุ....

สำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิให้บริการรับสืบทรัพย์บังคับคดี ฟรี!ค่าใช้จ่ายสนใจติดต่อสำนักงาน 095-953-8387 LINE ID:0959538387รา...
05/10/2020

สำนักกฎหมาย สยามรัฐภูมิ
ให้บริการรับสืบทรัพย์บังคับคดี ฟรี!ค่าใช้จ่าย
สนใจติดต่อสำนักงาน 095-953-8387 LINE ID:0959538387
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://siamrattapumlawoffice.blogspot.com/
#บังคับคดี #สืบทรัพย์ #รับสืบทรัพย์บังคับคดี #กฎหมาย

ที่อยู่

ถนน รามอินทรา
Bangkok
10230

เบอร์โทรศัพท์

+66959538387

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ พาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาตทำงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง พาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

บจ.จัดหางานสยามรัฐภูมิโฮลดิ้ง ให้บริการงานเอกสารแรงงานต่างด้าว ใบอนุญาตทำงาน วีซ่า เปลี่ยนนายจ้าง รายงานตัว โทร.094-065-8915 คุณเอ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากทำบัดลายงานแรงต่างด้าวต้องทำที่ไหน
ต่อบัตรวีช่าเองเสียเงินเท่าไหร่ค่ะ
จะทำmou ให้คนงานที่บ้าน (ลาว) รับทำมั้ยคะ
ใผอยากเฮัดงานเสีม ลายได้วันละ 300-500ต่อวัน เพียงโพสสินค้าต่างกะได้เงีนแล้วง่ายๆ.ทักมาโลด ขอเพียงอ่านออกเขียนได้.สำนี้ง่ายๆ. สนใจทักมา ...ด่วน
รับทำCiเท่าไรค่ะ
ผมต้องการไปทำงานที่อิสรเอลกับภรรยาครับ
สอบถามหน่อยคะ!! กรณีที่แรงงานเมียนมาร์มีพาสปอตร์ทท่องเที่ยวแล้วนี่ต้องทำอย่างไร
ทานใดต้องการคนงานอยู่บอกผมด้วยครับผมหางานอยู่0634761089