Division of Opposition Leader in The House of Representatives

Division of Opposition Leader in The House of Representatives กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทร 02-2425942-3 Bangkok Thailand เพจนี้ใช้เพื่อเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรในภารกิจเกี่ยวกับผู้นำฝ่ายค้านฯ วิปฝ่ายค้านและสมาชิกพรรคฝ่ายค้าน

เปิดเหมือนปกติ

พระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๔โดยกำหนดให้ปิดประชุมสมัยวิสามัญตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔รายละเอีย...
08/04/2021

พระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๔
โดยกำหนดให้ปิดประชุมสมัยวิสามัญตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

รายละเอียด
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/025/T_0001.PDF

08/04/2021
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยวิสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ซึ่งจะพิจารณาเรื่องที่ค้างจากการประชุมครั้งก่อน

Live : การ #ประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยวิสามัญ) 8 เม.ย. 64 ซึ่งจะพิจารณาเรื่องที่ค้างจากการประชุมครั้งก่อน
ถ่ายทอดสดทาง
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา
- Application และ YouTube : TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 8/2564วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 ...
07/04/2021

การประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งที่ 8/2564

วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) 309 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา
นายสุทิน คลังแสง ประธานกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) นัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเรื่องระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยวิสามัญ) วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 และวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564

07/04/2021
🔸[Live] : ติดตามการ #ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) 7 เม.ย.64

ติดตามการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ได้ทาง Youtube โดยจะมีการพิจารณาเรื่องสำคัญที่น่าสนใจ "ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ...."
.
https://youtu.be/xn6M8nxksNg

🔸[Live] : ติดตามการ #ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) 7 เม.ย.64 โดยจะมีการพิจารณาเรื่องสำคัญที่น่าสนใ....

๖ เมษายน วันจักรีเป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย...
06/04/2021

๖ เมษายน วันจักรี
เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑) ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการกลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

05/04/2021
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

รายการมองรัฐสภา วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ประเด็นเรื่อง "สงกรานต์วิถีใหม่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยได้จริงหรือ" กับแขกรับเชิญ นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ

🔸[Live] ติดตามชมรายการ “มองรัฐสภา” ประเด็น : สงกรานต์วิถีใหม่ ฟื้นเศรษฐกิจไทยได้จริงหรือ พูดคุยกับ คุณศิริกัญญา ตันสกุล ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ

ติดตามได้ทาง
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา
- Application : TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook Live : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

รายการมองรัฐสภา วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 10.00 น. พบกับแขกรับเชิญ นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล ประธานคณะกรรมา...
04/04/2021

รายการมองรัฐสภา วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 10.00 น.
พบกับแขกรับเชิญ นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ ในประเด็นเรื่อง "สงกรานต์วิถีใหม่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยได้จริงหรือ"

ติดตามรับฟังได้ทาง
สถานีวิทยุ FM 87.5 MHz , Am 1071 KHz และพร้อมทั้ง 14 เครือข่ายทั่วประเทศ
ทางวิทยุรัฐสภาออนไลน์ http://tpchannel.org
ทาง Mobile Application : TPchannel
ทาง Facebook แฟนเพจ : วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
และรับฟังย้อนหลังได้ทาง Youtube TP Channel

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริ...
02/04/2021

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการกลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

29/03/2021
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

รายการมองรัฐสภา วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ประเด็นเรื่อง "การบริหารจัดการน้ำโดยการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" กับแขกรับเชิญ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พรรคเพื่อไทย

[Live] รายการ "มองรัฐสภา" วันจันทร์ที่ 29 มี.ค. 64 ประเด็น "เร่งหาแนวทางแก้ปัญหาโอนภารกิจพัฒนาแหล่งน้ำให้ อปท." ร่วมพูดคุยกับ "คุณอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม" ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ติดตามได้ทาง
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา
- Application : TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook Live : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๔
28/03/2021

พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการมองรัฐสภา วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 น. พบกับแขกรับเชิญ นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงามสมาชิกสภาผู้แทน...
28/03/2021

รายการมองรัฐสภา วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 น.
พบกับแขกรับเชิญ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พรรคเพื่อไทย ในประเด็นเรื่อง "การบริหารจัดการน้ำโดยการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

ติดตามรับฟังได้ทาง
สถานีวิทยุ FM 87.5 MHz , Am 1071 KHz และพร้อมทั้ง 14 เครือข่ายทั่วประเทศ
ทางวิทยุรัฐสภาออนไลน์ http://tpchannel.org
ทาง Mobile Application : TPchannel
ทาง Facebook แฟนเพจ : วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
และรับฟังย้อนหลังได้ทาง Youtube TP Channel

22/03/2021
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

รายการมองรัฐสภา (22 มี.ค. 64) เวลา 09.00-10.00 น. ในประเด็น "สถานการณ์ใุ่นทางภาคเหนือ"
แขกรับเชิญ นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย

Live : รายการ มองรัฐสภา ติดตามประเด็น ฝุ่นภาคเหนือวิกฤต จี้รัฐยกระดับแก้ปัญหา PM 2.5 พูดคุยกับ คุณจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย / โฆษกคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
รับชมได้ทาง
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา
- Application : TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook Live : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

รายการมองรัฐสภา วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 น. พบกับแขกรับเชิญ นายจักรพล  ตั้งสุทธิธรรม สมาชิกสภาผู้แทน...
21/03/2021

รายการมองรัฐสภา วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 น.
พบกับแขกรับเชิญ นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ในประเด็นเรื่อง "สถานการณ์ฝุ่นทางภาคเหนือ"

ติดตามรับฟังได้ทาง
สถานีวิทยุ FM 87.5 MHz , Am 1071 KHz และพร้อมทั้ง 14 เครือข่ายทั่วประเทศ
ทางวิทยุรัฐสภาออนไลน์ http://tpchannel.org
ทาง Mobile Application : TPchannel
ทาง Facebook แฟนเพจ : วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
และรับฟังย้อนหลังได้ทาง Youtube TP Channel

18/03/2021
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 (สมัยวิสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 โดยจะมีการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 3 เรื่อง อาทิ "ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ...."

[Live] การ #ประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยวิสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ 18 มี.ค. 64 โดยจะมีการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 3 เรื่อง อาทิ "ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ...."

ถ่ายทอดสดทาง
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา
- Application และ YouTube : TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๔http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/019/T_0001.PDF
18/03/2021

พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๔

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/019/T_0001.PDF

17/03/2021
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

(ติดตามต่อ) การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 โดยจะมีการพิจารณาเรื่องด่วน "ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... วาระที่สาม" และ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 3 เรื่อง อาทิ "ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ...."

🔸[Live] ติดตามการ #ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) 17 มี.ค. 64 โดยจะมีการพิจารณาเรื่องด่วน "ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... วาระที่สาม" และ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 3 เรื่อง อาทิ "ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ...."
ถ่ายทอดสดทาง
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา
- Application และ YouTube : TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

17/03/2021
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 โดยจะมีการพิจารณาเรื่องด่วน "ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... วาระที่สาม" และ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 3 เรื่อง อาทิ "ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ...."

🔸[Live] ติดตามการ #ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) 17 มี.ค. 64 โดยจะมีการพิจารณาเรื่องด่วน "ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... วาระที่สาม" และ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 3 เรื่อง อาทิ "ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ...."
ถ่ายทอดสดทาง
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา
- Application และ YouTube : TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 7/2564วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น...
16/03/2021

การประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 7/2564

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) 309 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา
นายสุทิน คลังแสง ประธานกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) นัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเรื่องระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยวิสามัญ) วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 และวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564

รายการมองรัฐสภา วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 น. พบกับแขกรับเชิญ นพ.ชลน่าน  ศรีแก้ว  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร...
14/03/2021

รายการมองรัฐสภา วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 น.
พบกับแขกรับเชิญ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย ในฐานะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ (พ.ศ. ....) ในประเด็นเรื่อง "การแก้ไขรัฐธรรมนูญ"

ติดตามรับฟังได้ทาง
สถานีวิทยุ FM 87.5 MHz , Am 1071 KHz และพร้อมทั้ง 14 เครือข่ายทั่วประเทศ
ทางวิทยุรัฐสภาออนไลน์ http://tpchannel.org
ทาง Mobile Application : TPchannel
ทาง Facebook แฟนเพจ : วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
และรับฟังย้อนหลังได้ทาง Youtube TP Channel

พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๔
12/03/2021

พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๔

08/03/2021
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

รายการ " มองรัฐสภา " วันจันทร์ที่ 8 มี.ค. 64 ประเด็น "ปกป้องสิทธิ เพิ่มโอกาสสตรีในสังคม พูดคุยกับ คุณผ่องศรี แซ่จึง ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย และคุณสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย

[Live] 🔥 รายการ " มองรัฐสภา " วันจันทร์ที่ 8 มี.ค. 64 ประเด็น "ปกป้องสิทธิ เพิ่มโอกาสสตรีในสังคม พูดคุยกับ คุณผ่องศรี แซ่จึง ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย และคุณสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย
.
ติดตามได้ทาง
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา
- Application : TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook Live : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

รายการมองรัฐสภา วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 น. พบกับแขกรับเชิญ นางผ่องศรี  แซ่จึง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ...
07/03/2021

รายการมองรัฐสภา วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 น.
พบกับแขกรับเชิญ นางผ่องศรี แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย และนางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ในประเด็นเรื่อง "ปกป้องสิทธิ เพิ่มโอกาสสตรีในสังคม"

ติดตามรับฟังได้ทาง
สถานีวิทยุ FM 87.5 MHz , Am 1071 KHz และพร้อมทั้ง 14 เครือข่ายทั่วประเทศ
ทางวิทยุรัฐสภาออนไลน์ http://tpchannel.org
ทาง Mobile Application : TPchannel
ทาง Facebook แฟนเพจ : วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
และรับฟังย้อนหลังได้ทาง Youtube TP Channel

01/03/2021
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

รายการ "มองรัฐสภา" 1 มี.ค. 64

Live : รายการ “มองรัฐสภา” (1 มี.ค. 64) ติดตามประเด็น "ฝ่ายค้าน จับตารัฐบริหารจัดการ วัคซีนโควิด ห่วงประสิทธิภาพ" พูดคุยกับ นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย
.
ติดตามได้ทาง
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา
- Application : TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook Live : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

รายการมองรัฐสภา วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 น. พบกับแขกรับเชิญ นายแพทย์กิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ สมาชิกสภา...
26/02/2021

รายการมองรัฐสภา วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-10.00 น.
พบกับแขกรับเชิญ นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในประเด็นเรื่อง วัคซีนโควิด-19

ติดตามรับฟังได้ทาง
สถานีวิทยุ FM 87.5 MHz , Am 1071 KHz และพร้อมทั้ง 14 เครือข่ายทั่วประเทศ
ทางวิทยุรัฐสภาออนไลน์ http://tpchannel.org
ทาง Mobile Application : TPchannel
ทาง Facebook แฟนเพจ : วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
และรับฟังย้อนหลังได้ทาง Youtube TP Channel

พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๔
25/02/2021

พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๔

25/02/2021
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

(ติดตามต่อ) การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจะพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว "ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ...." วาระที่ 2 ต่อจากการประชุมเมื่อวาน

[Live] การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ. 64 ซึ่งจะพิจารณา "ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ...." วาระที่ 2

ถ่ายทอดสดทาง
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา
- Application และ YouTube : TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

25/02/2021
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจะพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว "ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ...." วาระที่ 2 ต่อจากการประชุมเมื่อวาน

[Live] การประชุมร่วมกันของรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 25 ก.พ. 64 ซึ่งจะพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว "ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ...." วาระที่ 2 ต่อจากการประชุมเมื่อวาน

ถ่ายทอดสดทาง
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา
- Application และ YouTube : TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

24/02/2021
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

(ติดตามต่อ) การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจะมีการพิจารณาเรื่องสำคัญ "ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ...."

🔸[Live] ติดตามต่อ การ #ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4 ซึ่งจะมีการพิจารณาเรื่องสำคัญ "ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ...."

ถ่ายทอดสดทาง
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา
- Application และ YouTube : TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา  ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (สผ....
24/02/2021

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) ชั้น M1 อาคารรัฐสภา
นายสุทิน คลังแสง ประธานกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) นัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาทบทวนเรื่องสืบเนื่องเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ในประเด็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕๖ และเพิ่มหมวด ๑๕/๑) ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

24/02/2021
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งจะมีการพิจารณาเรื่องสำคัญ "ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ...."

🔸[Live] ติดตามการ #ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4 (24 ก.พ. 64) ซึ่งจะมีการพิจารณาเรื่องสำคัญ "ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ...."

ถ่ายทอดสดทาง
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา
- Application และ YouTube : TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 5/2564วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10....
23/02/2021

การประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 5/2564

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) 309 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา
นายสุทิน คลังแสง ประธานกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) นัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

22/02/2021
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

รายการมองรัฐสภา (22 ก.พ. 64) เวลา 09.00-10.00 น.

ประเด็น เปิดร่างแก้ รธน.ปลดล็อค ม.256 เลือกตั้ง ส.ส.ร

แขกรับเชิญ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กมธ.พิจารณาร่าง รธน.แก้ไขเพิ่มเติมฯ

Live : รายการ “มองรัฐสภา” (22 ก.พ. 64) ในประเด็น "เปิดร่างแก้ รธน.ปลดล็อค ม.256 เลือกตั้ง ส.ส.ร" พูดคุยกับ " นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กมธ.พิจารณาร่าง รธน.แก้ไขเพิ่มเติมฯ

ติดตามได้ทาง
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา
- Application : TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook Live : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

ที่อยู่

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๑๑๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Division of Opposition Leader in The House of Representativesผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Division of Opposition Leader in The House of Representatives:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

เพจกลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรใช้เพื่อเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรในภารกิจเกี่ยวกับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้าน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ