Division of Opposition Leader in The House of Representatives

Division of Opposition Leader in The House of Representatives กลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร 02-2425942-3 Bangkok Thailand เพจนี้ใช้เพื่อเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรในภารกิจเกี่ยวกับผู้นำฝ่ายค้านฯ วิปฝ่ายค้านและสมาชิกพรรคฝ่ายค้าน

เปิดเหมือนปกติ

18/11/2020
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา​ ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่​ 18 พฤศจิกายน​ 2563​ ซึ่งจะพิจารณาและลงมติ "ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ " วันที่ 2

Live : ประชุมร่วมกันของรัฐสภา วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 | ติดตามการพิจารณาและลงมติ "ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ " วันที่ 2

ถ่ายทอดสดทาง
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา
- Application และ YouTube : TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook Live : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

17/11/2020
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

(ติดตามต่อ) การประชุมร่วมกันของรัฐสภา​ ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่​ 17 พฤศจิกายน​ 2563​ ซึ่งจะพิจารณารับหลักการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย​ แก้ไขเพิ่มเติม​ (ฉบับที่..) พ.ศ....

Live : ติดตามต่อกับการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 | พิจารณารับหลักการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ....

ถ่ายทอดสดทาง
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา
- Application และ YouTube : TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 34/2563วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09....
17/11/2020

การประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 34/2563

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) ชั้น M1 อาคารรัฐสภา
นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) ได้นัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาทบทวนเรื่องสืบเนื่องเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 และวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

การประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 33/2563วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10....
17/11/2020

การประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 33/2563

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) 309 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา
นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) ได้นัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณารายงานการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ก่อนรับหลักการ จำนวน 6 ฉบับ และเรื่องด่วนร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... จำนวน 7 ฉบับ ตามระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 และวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

17/11/2020
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา​ ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่​ 17 พฤศจิกายน​ 2563​ ซึ่งจะพิจารณารับหลักการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย​ แก้ไขเพิ่มเติม​ (ฉบับที่..) พ.ศ....

Live : ประชุมร่วมกันของรัฐสภา​ ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่​ 17 พฤศจิกายน​ 2563​ | พิจารณารับหลักการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย​ แก้ไขเพิ่มเติม​ (ฉบับที่..) พ.ศ....

ถ่ายทอดสดทาง
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา
- Application และ YouTube : TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

12/11/2020
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

🔸[Live]ติดตามการ #ประชุมสภา ผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 4 ซึ่งจะพิจารณาเรื่องที่ค้างจากการประชุมครั้งก่อน

ถ่ายทอดสดทาง
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา
- Application และ YouTube : TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

11/11/2020
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

(ติดตามต่อ) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

Live : ติดตามการต่อกับ #ประชุมสภา ผู้แทนราษฎร โดยขณะนี้เป็นการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ในเรื่อง รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
และเรื่องรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)
.
.
ถ่ายทอดสดทาง
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา
- Application และ YouTube : TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

11/11/2020
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

Live : ติดตามการ #ประชุมสภา ผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ซึ่งจะมีการถามตอบกระทู้ถามทั่วไป 4 เรื่อง และ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 2 เรื่อง เช่น "รับทราบรายงานประจำปี 2562 สถาบันพระปกเกล้า"
.
.
ถ่ายทอดสดทาง
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา
- Application และ YouTube : TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ระเบียบวาระทั้งหมด : http://edoc.parliament.go.th/Meeting/MeetingViewer.aspx...

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎ...
10/11/2020

เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) 309 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา นายสมคิด เชื้อคง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 และวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

05/11/2020
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

(ติดตามต่อ) การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ย. 2563 ซึ่งจะมีการปรึกษาหารือของสมาชิก และพิจารณาเรื่องที่ค้างจากการประชุมครั้งก่อน

[Live] ติดตามต่อกับการ #ประชุมสภา ผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ย. 63 ซึ่งจะมีการพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วหลายเรื่อง เช่น "รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา"

รับชมได้ทาง
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา
- Application และ YouTube : TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

พิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้าวันอังคาร...
05/11/2020

พิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้า

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้า ในโอกาสนี้ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ได้เข้ารับประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์พร้อมเข็มพระปกเกล้า ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศชาติและสถาบันพระปกเกล้า

05/11/2020
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ย. 2563 ซึ่งจะมีการปรึกษาหารือของสมาชิก และพิจารณาเรื่องที่ค้างจากการประชุมครั้งก่อน

[Live] การ #ประชุมสภา ผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ย. 63 ซึ่งจะมีการปรึกษาหารือของสมาชิก และพิจารณาเรื่องที่ค้างจากการประชุมครั้งก่อน

รับชมได้ทาง
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา
- Application และ YouTube : TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

04/11/2020
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 4 พ.ย. 2563 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมในหลายเรื่อง อาทิ กระทู้ถามทั่วไป 3 เรื่อง, เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 12 เรื่อง

ติดตามการ #ประชุมสภา ผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันที่ 4 พ.ย. 63 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมในหลายเรื่อง อาทิ กระทู้ถามทั่วไป 3 เรื่อง, เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 12 เรื่อง

ถ่ายทอดสดทาง
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา
- Application และ YouTube : TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทน...
03/11/2020

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) 309 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา
นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) ได้นัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

27/10/2020
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

(ติดตามต่อ) การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 ( สมัยวิสามัญ ) วันอังคารที่ 27 ตุลตาคม 2563 การพิจารณาเรื่องด่วน "ขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"

🔸[Live] ติดตาม(ต่อ)การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 ( สมัยวิสามัญ ) วันที่27 ต.ค. 63 การพิจารณาเรื่องด่วน "ขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"

ถ่ายทอดสดทาง
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา
- Application และ YouTube : TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook Live : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

27/10/2020
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 ( สมัยวิสามัญ ) วันอังคารที่ 27 ตุลตาคม 2563 การพิจารณาเรื่องด่วน "ขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"

🔸[Live] การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 2 ( สมัยวิสามัญ ) วันที่ 27 ต.ค. 63 การพิจารณาเรื่องด่วน "ขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"

ถ่ายทอดสดทาง
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา
- Application และ YouTube : TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook Live : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

26/10/2020
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

(ติดตามต่อ) การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 ( สมัยวิสามัญ ) วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ระเบียบวาระ เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน "ขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย" (ปัญหาสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภา)

[Live]ติดตามต่อ การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 ( สมัยวิสามัญ ) วันที่ 26 ต.ค.63 ระเบียบวาระ เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน "ขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย" (ปัญหาสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภา)
ถ่ายทอดสดทาง
.
.
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา
- Application : TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook Live : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
- Youtube : TPchannel

การประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 30/2563เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เ...
26/10/2020

การประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งที่ 30/2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) 309 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา
นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) ได้นัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยวิสามัญ) ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 และวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เรื่องด่วนขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

26/10/2020
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 ( สมัยวิสามัญ ) วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ระเบียบวาระ เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน "ขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย" (ปัญหาสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภา)

[Live] การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 ( สมัยวิสามัญ ) วันที่ 26 ต.ค.63 ระเบียบวาระ เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน "ขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา 165 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย" (ปัญหาสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภา)

ถ่ายทอดสดทาง
- #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #วิทยุรัฐสภา
- Application : TPchannel
- Website : tpchannel.org
- Facebook Live : #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
- Youtube : TPchannel

๒๓ ตุลาคม “วันปิยมหาราช” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ข้าพระพุทธเจ้า ข้า...
23/10/2020

๒๓ ตุลาคม “วันปิยมหาราช”
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการกลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 29/2563เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563...
22/10/2020

การประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ครั้งที่ 29/2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) 309 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) ได้นัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาปรึกษาหารือปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 165

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอ...
13/10/2020

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการกลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้นำผู้นำฝ่ายค้านฯ รับฟังปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก มุ่งรวบรวมปัญหาจากผลกระทบวิกฤติโควิด-19 เพื่อหาแนวทางช่วยเหล...
29/09/2020

ผู้นำผู้นำฝ่ายค้านฯ รับฟังปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก มุ่งรวบรวมปัญหาจากผลกระทบวิกฤติโควิด-19 เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนำ ส.ส. ฝ่ายค้านลงพื้นที่ จ.ชลบุรี รับฟังปัญหาจากภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดโควิด-19 ในโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชน ฝ่ายค้านรับฟัง 4 กลุ่มเปราะบางจากวิกฤตโควิด-19 ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 10.30 - 16.00 นาฬิกา ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา โอกาสนี้ นายสมพงษ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องผลกระทบความเดือดร้อนต่อภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกจากวิกฤตโควิด-19 พร้อมเปิดเวทีเสวนาหัวข้อฝ่ายค้านรับฟัง 4 กลุ่มเปราะบางจากวิกฤตโควิด-19 เวทีที่ 4 รับความเดือดร้อน ต่อภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวจากวิกฤตโควิด-19 โดย นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พรรคเพื่อไทย นางสาวเบญจา แสงจันทร์ ส.ส.พรรคก้าวไกล นพ.เรวัต วิศรุตเวช รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย พล.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย โดยมี นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อเปิดรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและข้อคิดเห็นจากกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ ภายหลังกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะนำปัญหาที่ได้รับฟังไปรวบรวมกับปัญหาที่รับฟังมาแล้วก่อนหน้า จากกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 อีกสามกลุ่ม ประกอบด้วย ภาคแรงงาน ภาคการท่องเที่ยวและบริการ และภาคเกษตรกร เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่อยู่

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๑๑๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Division of Opposition Leader in The House of Representativesผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Division of Opposition Leader in The House of Representatives:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

เพจกลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรใช้เพื่อเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรในภารกิจเกี่ยวกับผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้าน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ