Clicky

ชมรมวิหคอาสา โรงเรียนธรรมศา

ชมรมวิหคอาสา โรงเรียนธรรมศา ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ชมรมวิหคอาสา โรงเรียนธรรมศา, พหลโยธิน, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

ชมรมวิหคอาสา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมยินดีต้อนรับ ท่านเจริญ บัวลี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรม...
07/10/2022

ชมรมวิหคอาสา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

ยินดีต้อนรับ ท่านเจริญ บัวลี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

ด้วยความยินดียิ่ง

น้องๆนักเรียนโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คนไหนสนใจเป็นสมาชิกชมรมวิหคอาสา สามารถมาสมัครได้ที่ห้องชมรมวิหคอาสา อาคาร...
16/08/2022

น้องๆนักเรียนโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คนไหนสนใจเป็นสมาชิกชมรมวิหคอาสา สามารถมาสมัครได้ที่ห้องชมรมวิหคอาสา อาคาร 5 ชั้น 2 หรือ สมัครผ่านระบบออนไลน์ตามลิ้งค์นี้เลย

ฝ่ายต่างๆในชมรม
1.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการเงิน
2.ฝ่ายปฏิบัติการและเทคนิค
3.ฝ่ายพยาบาล

คุณสมบัติ
1.มีความสนใจเป็นจิตอาสา
2.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3.ชอบทำงานเบื้องหลัง

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMhijLpHM_UXFgWJasLhLO5x3O3RwykevpxMa3fl-h2YfacA/viewform?usp=sf_link

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ประธานผู้ก่อตั้งชมรมวิหคอาสาฯ มอบหมายให้นางสาวภัทรธิดา คมขำ เลขานุการ ชมรมวิหคอาสาฯ เป...
26/05/2022

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565
ประธานผู้ก่อตั้งชมรมวิหคอาสาฯ มอบหมายให้นางสาวภัทรธิดา คมขำ เลขานุการ ชมรมวิหคอาสาฯ เป็นตัวแทนมอบหนังสือด้านการแพทย์ให้กับห้องสมุด โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม เพื่อให้นักเรียนที่สนใจเรียนต่อคณะแพทย์ได้ศึกษาหาความรู้

#ชมรมวิหคอาสา
#11ปีวิหคอาสา

Photos from คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ธ.ค.'s post
23/05/2022

Photos from คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ธ.ค.'s post

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี๒ เมษายน ๒๕๖๕ด้ว...
02/04/2022

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒ เมษายน ๒๕๖๕

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะกรรมการ สมาชิกชมรมวิหคอาสา

สำหรับนักเรียนสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 นะครับ
24/03/2022

สำหรับนักเรียนสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 นะครับ

Photos from ชมรมวิหคอาสา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม's post
13/03/2022

Photos from ชมรมวิหคอาสา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม's post

ประชุมวิสามัญชมรมวิหคอาสา ครั้งที่ 2/25641.วาระแจ้งเพื่อทราบ2.สรุปผลการทำงาน ปี25643.แนวทางการยกระดับจากชมรมเป็นสมาคม4.ข...
13/03/2022

ประชุมวิสามัญชมรมวิหคอาสา ครั้งที่ 2/2564

1.วาระแจ้งเพื่อทราบ
2.สรุปผลการทำงาน ปี2564
3.แนวทางการยกระดับจากชมรมเป็นสมาคม
4.ขอบคุณสมาชิกที่ทำงานตลอดทั้งปีการศึกษา
5.วาระปิดภาคเรียน ปี2564

ณ อินทนิล ฮอลล์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมาคณะผู้ก่อตั้งชมรมวิหคอาสา จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับสมาชิกชมรมวิหคอาสา แทน...
13/03/2022

วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา

คณะผู้ก่อตั้งชมรมวิหคอาสา จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับสมาชิกชมรมวิหคอาสา แทนความขอบคุณที่สมาชิกร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้านจิตอาสา ในนามชมรมวิหคอาสา ตลอดต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2564

#ชมรมวิหคอาสา
#คณะผู้ก่อตั้งชมรมวิหคอาสา
#คณะผู้บริหารชมรมวิหคอาสา

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ชมรมวิหคอาสาจัดพิธีมอบโล่แห่งความภาคภูมิใจ และ เหรียญรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ครั้งท...
13/03/2022

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ชมรมวิหคอาสาจัดพิธีมอบโล่แห่งความภาคภูมิใจ และ เหรียญรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 1

โดยท่านว่าที่ร้อยตรีเริงฤทธิ์ ผดุงพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้ารับรางวัลจำนวน 3 คน และสมาชิกเข้ารับเกียรติบัตรจำนวน 30 คน

ในพิธีดังกล่าวมีสมาชิกชมรมวิหคอาสาที่เป็นศิษย์เก่าเข้าร่วมแสดงความยินดี ครั้งนี้ด้วย

#ชมรมวิหคอาสา
#10ปีชมรมวิหคอาสา

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าชมรมวิหคอาสา ร่วมแสดงความยินดี พิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 256...
08/03/2022

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าชมรมวิหคอาสา ร่วมแสดงความยินดี พิธีมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 12.00 น.

#10ปีชมรมวิหคอาสา

ชมรมวิหคอาสา ขอขอบคุณท่าน สส.อนาวิล รัตนสถาพร มอบน้ำดื่มสนับสนุนเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมและการปฏิบัติงานต่างๆ ของชมรมวิหคอ...
17/02/2022

ชมรมวิหคอาสา ขอขอบคุณท่าน สส.อนาวิล รัตนสถาพร มอบน้ำดื่มสนับสนุนเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมและการปฏิบัติงานต่างๆ ของชมรมวิหคอาสา

#ชมรมวิหคอาสา
#10ปีวิหคอาสา

12/02/2022

ปีที่ 10 ชมรมวิหคอาสา

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ชมรมวิหคอาสาได้จัดกิจกรรม มาอย่าต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน

แบบสำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีความประสงค์เข้ารับการตรวจATK ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
11/02/2022
แบบสำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีความประสงค์เข้ารับการตรวจATK ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

แบบสำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีความประสงค์เข้ารับการตรวจATK ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ให้นักเรียนที่ประสงค์จะรับการตรวจATK กับเจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนจัดหาให้ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน กำหนดการต...

น้องๆนักเรียนโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คนไหนสนใจเป็นสมาชิกชมรมวิหคอาสา สามารถมาสมัครได้ที่ห้องชมรมวิหคอาสา อาคาร...
11/02/2022

น้องๆนักเรียนโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คนไหนสนใจเป็นสมาชิกชมรมวิหคอาสา สามารถมาสมัครได้ที่ห้องชมรมวิหคอาสา อาคาร 5 ชั้น 2 หรือ สมัครผ่านระบบออนไลน์ตามลิ้งค์นี้เลย

ฝ่ายต่างๆในชมรม
1.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการเงิน
2.ฝ่ายปฏิบัติการและเทคนิค
3.ฝ่ายพยาบาล

คุณสมบัติ
1.มีความสนใจเป็นจิตอาสา
2.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3.ชอบทำงานเบื้องหลัง

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMhijLpHM_UXFgWJasLhLO5x3O3RwykevpxMa3fl-h2YfacA/viewform?usp=sf_link

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565     ประธานผู้ก่อตั้งชมรมวิหคอาสา ได้มอบหมายให้นายวิสุทธิ์ สร้อยฟ้า เลขานุการคณะผู้ก่อตั้งพ...
08/02/2022

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
ประธานผู้ก่อตั้งชมรมวิหคอาสา ได้มอบหมายให้นายวิสุทธิ์ สร้อยฟ้า เลขานุการคณะผู้ก่อตั้งพร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมวิหคอาสา ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี มนัส วิสุทธิ์สมุทร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

#งานประชาสัมพันธ์ชมรมวิหคอาสา
#ชมรมวิหคอาสา

ชมรมวิหคอาสาฯ ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูมนัส วิสุทธิ์สมุทร โอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี...
08/02/2022

ชมรมวิหคอาสาฯ ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูมนัส วิสุทธิ์สมุทร โอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

#ท่านที่ปรึกษาชมรมวิหคอาสาฯ
#ชมรมวิหคอาสา

ชมรมวิหคอาสาฯ ได้รับมอบหมายจากท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และ งานอนามัยโรงเรียน ให้จัดทีมงานพ่นยาฆ่าเชื้อภายในห้อ...
07/02/2022

ชมรมวิหคอาสาฯ ได้รับมอบหมายจากท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และ งานอนามัยโรงเรียน ให้จัดทีมงานพ่นยาฆ่าเชื้อภายในห้องถ่ายทอดสดและห้องเรียน ในเวลา 11.50 - 12.30 น. และ เวลา 16.00 น. ของทุกวัน

#งานอนามัยโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
#งานพยาบาลชมรมวิหคอาสา
#ชมรมวิหคอาสา

เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2565/2022โดย ท่านประธานผู้ก่อตั้งชมรมวิหคอาสา พร้อมด้วยประธานบริหารชมรมวิหคอาสา และคณะกรรมการ เ...
06/01/2022

เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2565/2022

โดย ท่านประธานผู้ก่อตั้งชมรมวิหคอาสา พร้อมด้วยประธานบริหารชมรมวิหคอาสา และคณะกรรมการ เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพรปีใหม่จาก
- ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
- ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี (อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม)
- รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุลาบวิทยาลัย รังสิต (อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม)
- รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี (อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม)
- ครูมนัส วิสุทธ์สมุทร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี (อดีตครูโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม) ครูที่ปรึกษาชมรมวิหคอาสา
- ครูวินัย แป้นสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
- ครูวีระชัย ขนันไพร ครูที่ปรึกษาชมรมวิหคอาสา
- ครูนฤนาท ฉ่ำทวี ครูที่ปรึกษาชมรมวิหคอาสา
- ครูนิพัทธ์ กิตติพัฒน์มนตรี ครูที่ปรึกษาชมรมวิหคอาสา
- อาจารย์สุธิชัย สุขเกษม ประธานศูนย์อาสาเหยี่ยวเวหาปทุมธานี

เพื่อเป็นสิริมงคลแด่สมาชิกชมรมวิหคอาสาทุกๆท่าน

#10ปีชมรมวิหคอาสา
#สวัสดีใหม่2565

สวัสดีปีใหม่ 2565
31/12/2021

สวัสดีปีใหม่ 2565

เปิดรับสมัครสมาชิกคุณสมบัติ1.เป็นนักเรียนโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ม.1-ม.61.มีความสนใจเป็นจิตอาสา2.มีความรับผิดช...
25/11/2021

เปิดรับสมัครสมาชิก
คุณสมบัติ
1.เป็นนักเรียนโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ม.1-ม.6
1.มีความสนใจเป็นจิตอาสา
2.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3.ชอบทำงานเบื้องหลัง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMhijLpHM_UXFgWJasLhLO5x3O3RwykevpxMa3fl-h2YfacA/viewform?usp=sf_link

27/10/2021
23/10/2021
ชมรมวิหคอาสา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมขอแสดงยินดีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ท่านณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร แล...
01/10/2021

ชมรมวิหคอาสา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

ขอแสดงยินดีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
ท่านณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
และ
นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี

#สำนักบริหารกลาง

📢 ตามติด ติดตาม กับหนุ่ม Dawn    ขอเชิญชวน นักเรียน ผู้ปกครอง ครูทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจให้เพจและช่องผลงานที่มีคุณภาพ...
30/09/2021
DataDawn - YouTube

📢 ตามติด ติดตาม กับหนุ่ม Dawn
ขอเชิญชวน นักเรียน ผู้ปกครอง ครูทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจให้เพจและช่องผลงานที่มีคุณภาพจากนักเรียนโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ที่มีทั้งสาระความรู้มากมาย เพียงร่วมกดติดตาม และกด like เพจ และช่อง youtube เพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียนเรา กดเลย👇👇👇👇
Youtube Channel
👍 https://www.youtube.com/channel/UCYDidM2htlEACtQSlWT_3cQ

Facebook Fanpage
👍
https://www.facebook.com/DataDawn-107968181645711/

👍Tiktok
tiktok.com/
#มากดติดตามกันเยอะๆนะ

Share your videos with friends, family, and the world

วันที่ 13 กันยายน 2564   ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมวิหคอาสา เดินทางไปร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุ...
13/09/2021

วันที่ 13 กันยายน 2564
ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมวิหคอาสา เดินทางไปร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณยายสุพัตรา บูญชู ซึ่งเป็นคุณยายของนายธนะวัตร ตั้งจิตรเจริญ สมาชิกชมรมวิหคอาสา พร้อมด้วยมอบพวงหลีดเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้วายชนม์ ณ วัดแสงสรรค์ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

01/09/2021

🔴โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม🔵
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
ได้รับรางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน”
ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Photos from ชมรมวิหคอาสา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม's post
30/08/2021

Photos from ชมรมวิหคอาสา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม's post

ชมรมวิหคอาสา จัดกิจกรรมต่อเนื่อง มอบน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนาม จ.ปทุมธานี และ จ.พระนครศรีอยุ...
28/08/2021

ชมรมวิหคอาสา จัดกิจกรรมต่อเนื่อง มอบน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด

ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนาม จ.ปทุมธานี และ จ.พระนครศรีอยุธยา

วัน อาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2564

วัน 14 สิงหาคม 2564   ประธานกรรมการบริหาร ชมรมวิหคอาสาฯ มอบหมายให้นายพงศ์วรรณ แก้วสี่ดวง รองประธานกรรมการบริหาร ชมรมว...
14/08/2021

วัน 14 สิงหาคม 2564

ประธานกรรมการบริหาร ชมรมวิหคอาสาฯ มอบหมายให้นายพงศ์วรรณ แก้วสี่ดวง รองประธานกรรมการบริหาร ชมรมวิหคอาสาฯ และ นายวิสุทธิ์ สร้อยฟ้า คณะกรรมการบริหาร ชมรมวิหคอาสาฯ เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ
นายวันชัย วงค์คำช้าง บิดาของนายธีรภัทร์ วงค์คำช้าง ( ช้าง ) ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ชมรมวิหคอาสาฯ
ณ วัดกล้าชอุ่ม คลองสอง จ.ปทุมธานี

ชมรมวิหคอาสาฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

(วันที่ 13 สิงหาคม 2564)   ชมรมวิหคอาสา ได้รับนโยบายจากท่านประธานกรรมการบริหาร และท่านรองประธานกรรมการบริหาร ชมรมวิหคอ...
13/08/2021

(วันที่ 13 สิงหาคม 2564)
ชมรมวิหคอาสา ได้รับนโยบายจากท่านประธานกรรมการบริหาร และท่านรองประธานกรรมการบริหาร ชมรมวิหคอาสาฯ ให้นำเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อพ่นในบ้านของสมาชิกชมรมวิหคอาสาที่ได้แจ้งความจำนงร้องขอเข้ามา

#10ปี
#ชมรมวิหคอาสา
#วิหคอาสาฝ่าวิกฤตCOVID-19

กิจกรรม "วิหคอาสาฝ่าวิกฤต COVID-19" 1. ถวายชุด PPE จำนวน 10 ชุด ณ วัดคลองหนึ่ง ต.ประชาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี2. ถวายชุด PPE จ...
04/08/2021

กิจกรรม "วิหคอาสาฝ่าวิกฤต COVID-19"
1. ถวายชุด PPE จำนวน 10 ชุด ณ วัดคลองหนึ่ง ต.ประชาธิปัตย์ จ.ปทุมธานี
2. ถวายชุด PPE จำนวน 5 ชุด ณ วัดหว่านบุญ ต.คลองหก จ.ปทุมธานี
3. มอบชุด PPE จำนวน 40 ชุด ให้กับอาสาสมัครกู้ภัยร่วมกตัญญู จ.ปทุมธานี
4. มอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด โดยท่านประธานบริหาร (วิหค101) มอบหมายให้ ส.ต.ท.ณัฐกุล รัตนารังกาล คณะกรรมการบริหารชมรมวิหคอาสา เป็นตัวแทนประธานกรรมการบริหาร มอบชุด PPE ให้อาสาสมัครกู้ภัยในเขตพื้นที่พระอินราชา
5. มอบชุด PPE ให้ผู้ที่ปฏิบัติงานทั้งด้านหน้าและด้านสุดท้าย โดยไม่ขอออกนาม

และชมรมวิหคอาสาก็จะยังมอบชุดแบบนี้ต่อไปจนกว่าชุด PPE จะหมดลง

ขอขอบคุณทุกๆท่านที่สนับสนุนเข้ามาครับ ขออนุโมทนาบุญครับ

วันนี้ (10 ก.ค. 64)ชมรมวิหคอาสาฯ ได้รับมอบชุดตัวอย่างเพื่อให้ตรวจสอบคุณภาพและลักษณะของชุด PPE โดยมีนายกิติพงษ์ แก้วกัลยา...
10/07/2021

วันนี้ (10 ก.ค. 64)
ชมรมวิหคอาสาฯ ได้รับมอบชุดตัวอย่างเพื่อให้ตรวจสอบคุณภาพและลักษณะของชุด PPE โดยมีนายกิติพงษ์ แก้วกัลยา ประธานกรรมการบริหารและประธานผู้ก่อตั้งชมรมวิหคอาสา และ นายคมเดช ธนาธิษณ์ รองประธานกรรมการบริหารและรองประธานคณะก่อตั้งชมรมวิหคอาสา พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดกิจกรรมครบรอบ 10 ปีชมรมวิหคอาสาฯ เข้าร่วมประชุมและตรวจสอบชุด PPE เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับทีมกู้ภัยที่ปฏิบัติงานให้พื้นที่กลุ่มเสี่ยงและรับส่งผู้ป่วย COVID-19

#ชมรมวิหคอาสา
#ครบรอบ10ปี
#4สิงหาคม
#ฝ่าวิกฤตCOVID-19

จำนวนยอดชุด PPE ณ ตอนนี้ 169 ชุดท่านสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับชุดละ 50 บาท ท่านใดร่วมสนับสนุนสมทบทุนได้ผ่านบั...
07/07/2021

จำนวนยอดชุด PPE ณ ตอนนี้ 169 ชุด
ท่านสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับ

ชุดละ 50 บาท

ท่านใดร่วมสนับสนุนสมทบทุนได้ผ่านบัญชีธนาคาร กสิกรไทย
056-1-37442-2
นางสาวกนกวรรณ ดะมาลี

(โอนแล้วส่งสลิป ชื่อ-สกุล(ถ้าประสงค์ออกนาม) จำนวนชุด)
***มีใบอนุโมทนาบัตรให้ครับ***

จำนวนยอดชุด PPE ณ ตอนนี้ 111 ชุดท่านสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับชุดละ 50 บาท ท่านใดร่วมสนับสนุนสมทบทุนได้ผ่านบั...
07/07/2021

จำนวนยอดชุด PPE ณ ตอนนี้ 111 ชุด
ท่านสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับ

ชุดละ 50 บาท

ท่านใดร่วมสนับสนุนสมทบทุนได้ผ่านบัญชีธนาคาร กสิกรไทย
056-1-37442-2
นางสาวกนกวรรณ ดะมาลี

(โอนแล้วส่งสลิป ชื่อ-สกุล(ถ้าประสงค์ออกนาม) จำนวนชุด)
***มีใบอนุโมทนาบัตรให้ครับ***

จำนวนยอดชุด PPE ณ ตอนนี้ 98 ชุดท่านสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับชุดละ 50 บาท ท่านใดร่วมสนับสนุนสมทบทุนได้ผ่านบัญ...
06/07/2021

จำนวนยอดชุด PPE ณ ตอนนี้ 98 ชุด
ท่านสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับ

ชุดละ 50 บาท

ท่านใดร่วมสนับสนุนสมทบทุนได้ผ่านบัญชีธนาคาร กสิกรไทย
056-1-37442-2
นางสาวกนกวรรณ ดะมาลี

(โอนแล้วส่งสลิป ชื่อ-สกุล(ถ้าประสงค์ออกนาม) จำนวนชุด)
***มีใบอนุโมทนาบัตรให้ครับ***

เชิญร่วมสนับสนุนสมทบทุน จัดซื้อชุด PPE มอบให้กับอาสากู้ภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มเสี่ยง และ ปฏิบัติหน้าที่รับส่งผู้ป่วย...
06/07/2021

เชิญร่วมสนับสนุนสมทบทุน จัดซื้อชุด PPE มอบให้กับอาสากู้ภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มเสี่ยง และ ปฏิบัติหน้าที่รับส่งผู้ป่วยติดเชื้อ

ชุดละ 50 บาท

ท่านใดร่วมสนับสนุนสมทบทุนได้ผ่านบัญชีธนาคาร กสิกรไทย
056-1-37442-2
นางสาวกนกวรรณ ดะมาลี

(โอนแล้วส่งสลิป ชื่อ-สกุล(ถ้าประสงค์ออกนาม) จำนวนชุด)

***มีใบอนุโมทนาบัตรให้ครับ***

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา ชมรมวิหคอาสาฯ ด้วยท่านประธานกรรมการบริหารชมรมวิหคอาสา พร้อมคณะเข้าร่วมฟังสวดพระอภ...
15/06/2021

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา ชมรมวิหคอาสาฯ ด้วยท่านประธานกรรมการบริหารชมรมวิหคอาสา พร้อมคณะเข้าร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ชื้น ผ่องใส ซึ่งเป็นมารดาของท่านรองบังเอิญ คำสองสี อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ณ วัดทำเลทอง คลอง 10 ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

คณะบริหาร คณะกรรมการ สมาชิกชมรมวิหคอาสา ขอแสดงความเสียใจกับทางรองบังเอิญ คำสองสี

#ชมรมวิหคอาสาฯ

Photos from ประชาสัมพันธ์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม's post
14/06/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม's post

ที่อยู่

พหลโยธิน
Bangkok
12120

เบอร์โทรศัพท์

0825957790

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ชมรมวิหคอาสา โรงเรียนธรรมศาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ชมรมวิหคอาสา โรงเรียนธรรมศา:

วิดีโอทั้งหมด

ประวัติ

ชมรมวิหคอาสา ตั้งอยู่ในโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม (ที่อยู่โรงเรียน) โดยมีนายกิติพงษ์ แก้วกัลยา นายประทีป ชูกลิ่น นายปัญจพล มั่งมีสิน ศิษย์เก่า ธ.ค.รุ่น 36 เป็นผู้ก่อตั้งชมรม ซึ่งชมรมวิหคอาสาก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม ปี2554 และได้สถาปนาวันก่อตั้งชมรมวิหคอาสา ในวันที่ 4 สิงหาคม 2555 โดยยึดถือวันดังกล่าวเพราะ เป็นวันที่รัชกาลที่ 5 สถาปนาเป็นวันสื่อสารแห่งชาติ โดยมีอาจารย์วีระชัย ขนันไพร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ ดำรงตำแหน่งประธานชมรม คนแรกของชมรม ในปีแรกได้ใช้ชื่อชมรมว่า “ศูนย์วิทยุธรรมศาสตร์” และ ในปีเดียวกันได้เปลี่ยนชื่อชมรมอีกเป็น “ศูนย์วิทยุวิหค TK” โดย นายกิติพงษ์ แก้วกัลยา ได้ตั้งให้รองฉัตรชัย เทพขจร รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ ตั้งให้อาจารย์วีระชัย ขนันไพร เป็นประธานที่ปรึกษา และนายกิติพงษ์ แก้วกัลยา เป็นประธานชมรมคนที่ 2 ปี 2555 โดยมีนโยบายคือ ทำงานด้านจิตอาสาทั้งใน และ นอกสถาบัน ช่วยเหลืองานโรงเรียน พัฒนาสมาชิกให้สามารถใช้วิทยุสื่อสาร และ ในปี 2556 ปลายปีได้เปลี่ยนชื่อชมรมอีกครั้งคือ “ชมรมวิหคอาสา” เป็นใช้ชื่อนี้จนถึงปัจจุบัน โดยนายวรายุส อารยแสง เป็นประธานชมรมคนที่ 3 ก่อนผลัดเปลี่ยนเป็นนางสาวภัทรกร สำราญพิษ เป็นประธานชมรมคนที่ 4 และในปี 2558 โดยนางสาวรัชฎาภร จงปลูกกลาง ประธานชมรมคนที่ 5 ได้เปลี่ยนนโยบายทั้งด้านการเปิดรับสมาชิก การทำงาน และได้เปิดรับ รด.ที่มีความสนใจได้ทำงานด้านการจราจร และได้ปรับระบบการทำงาน โดยในสมาชิกทุกคนทำงานภายใต้คำสั่งของบริหาร 2 หรือ สำนักบริหารกลาง โดยมีนายกิติพงษ์ แก้วกัลยา เป็นประธานกรรมการบริหารงาน โดยตั้งกองอำนวยการที่ห้องสมาคมศิษย์เก่า เป็นศูนย์กองอำนวยการบัญชาการชมรมวิหคอาสา ตั้งแต่วันปีการศึกษา 2562 โดยปัจจุบันประธานชมรมวิหคอาสา คือ นายธีรภัทร วงค์คำช้าง เป็นประธานคนที่ 11 ของชมรมวิหคอาสา โดยใช้นโยบายเดิม ปีการศึกษา 2563 นายกิติพงษ์ แก้วกัลยา ประธานผู้ก่อตั้งองค์กรได้เสนอชื่อนายพงศ์วรรณ แก้วสี่ดวง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 แห่งชมรมวิหคอาสาฯ

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

true smart 4g adventure
10 ปี ในความทรงจำ
เปิดรับสมัครวงดนตรีสากลสมัครเล่นเข้าร่วมแข่งขัน
Audition 4 ธันวาคม 2560
รอบคอนเสิร์ต 31 มกราคม 2561
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 26 พฤศจิกายน 2560 #สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆท้งสิ้น สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/hIabk7FKkHWAGNai2
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

National Biobank of Thailand Nano Localized Surface Analysis and Application Catalyst Research Team, National Nanotechnology Center สำนักงานพลังงานจังหวัดพระน ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสต NSTDA - สวทช. ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 - จังห อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : Thai-BISPA NECTEC NSTDA STKS - Science and Technology Knowledge Services สื่อสารองค์กร ธรรมศาสตร์ Doctor Of Dental Surgery- Bilingual Program TU ฝ่ายทันตกรรม รพ.ธรรมศาสตร์เฉ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธ