กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเ กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel/Fax 025791862, 025794120
e-mail: [email protected] Youtube Page กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ https://www.youtube.com/channel/UC741rPc6PnE_T9RdXTDXhGg

เปิดเหมือนปกติ

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post
07/09/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post

💻✨การฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม และอาหารมีชีวิต รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นการบร...
04/09/2021
การฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม และอาหารมีชีวิต รุ่นที่ 2 EP.1

💻✨การฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม และอาหารมีชีวิต รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นการบรรยายเกี่ยวกับ
🎬📀 การเพาะเลี้ยงหนอนจิ๋ว และพารามีเซียม โดยคุณนุชนรี ทองศรี นักวิชาการประมงชำนาญการ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ
💾 https://youtu.be/nCFCvlkciD8

📽💿 การเพาะเลี้ยงไรแดง โดยคุณกฤษณา เตบสัน นักวิชาการประมงชำนาญการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
💾 https://youtu.be/gN04i44ft28

📌 เอกสารประกอบ http://file.fisheries.go.th/d/86e34f603a/

💻✨การฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม และอาหารมีชีวิต รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ...

Photos from Q&A สัตว์น้ำตามมาตรา 65's post
02/09/2021

Photos from Q&A สัตว์น้ำตามมาตรา 65's post

28/08/2021
www.youtube.com

🎞✨ บันทึกการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม และอาหารมีชีวิต รุ่นที่ 1 โดยนายณรัฐพัฒน์ อินวิเชียร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ

💻การบรรยายเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัตว์น้ำสวยงาม และการเพาะพันธุ์ปลาหมอสี https://youtu.be/rlvovmnpWQ4

💻 การบรรยายเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ปลาเรนโบว์ https://youtu.be/VPF3t8ZBrPE

เอกสารประกอบการบรรยาย http://file.fisheries.go.th/d/6631cb0158/

การเพาะขยายพันธุ์พรรณไม้น้ำ ในรูปแบบห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อhttps://www4.fisheries.go.th/local/file_document/2...
28/08/2021

การเพาะขยายพันธุ์พรรณไม้น้ำ ในรูปแบบห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210824204129_1_file.pdf

การเพาะขยายพันธุ์พรรณไม้น้ำ ในรูปแบบห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20210824204129_1_file.pdf

เสวนาในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง อัศจรรย์พันธุ์ไม้น้ำ ธุรกิจการผลิตพรรณไม้น้ำสวยงามเพื่อส่งออก โดยคุณอรุณี รอดลอย (ผู้เชี่ยวช...
28/08/2021
เสวนา "อัศจรรย์พันธุ์ไม้น้ำ" ธุรกิจการผลิตพรรณไม้น้ำสวยงามเพื่อส่งออก

เสวนาในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง อัศจรรย์พันธุ์ไม้น้ำ ธุรกิจการผลิตพรรณไม้น้ำสวยงามเพื่อส่งออก โดยคุณอรุณี รอดลอย (ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม กรมประมง) และคุณชนรรค์ เทียนรุ่งศรี (กรรมการ บริษัท ไวท์เครน จำกัด ผู้ส่งออกพันธุ์ไม้น้ำมานานกว่า 30 ปี) (ย้อนหลัง 25 สิงหาคม 2564)
ดำเนินการโดย สสว. (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) และทีมงาน มจพ. ( มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯ พระนครเหนือ )
https://youtu.be/pf1lEECQc4k
Cluster-PlakadThai

เสวนาในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง อัศจรรย์พันธุ์ไม้น้ำ ธุรกิจการผลิตพรรณไม้น้ำสวยงามเพื่อส่งออก โดยคุณอรุณี ร....

27/08/2021

เอกสารสื่อการสอนโครงการส่งเสริมอาชีพประมง หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ (อบรมออนไลน์) จัดอบรมโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี ในวันที่ 1 กันยายน 2564

#เริ่มต้นปลากัด ลุงเต้
https://youtu.be/TgjGfG-pYQI

#สายพันธุ์ปลากัด
https://youtu.be/_41LmjVpP2g

#การเพาะพันธุ์ปลากัด
https://youtu.be/z9geKFFh9IQ

#การขนส่ง การตลาด ปลากัด
https://youtu.be/fmwMuwe62Xo

#พรรณไม้น้ำ
https://youtu.be/mqiJ_2i0JPk

กรมประมง...ออกประกาศ ! “ขยายเวลา”  การหมดอายุหนังสืออนุญาต 16 เรื่อง จนถึง 30 กันยายน 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน...
04/08/2021

กรมประมง...ออกประกาศ ! “ขยายเวลา”
การหมดอายุหนังสืออนุญาต 16 เรื่อง จนถึง 30 กันยายน 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID19
กรมประมงจึงได้ออกประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1. ให้ขยายเวลาหรืออายุของทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรอง ตามประกาศกรมประมงและระเบียบกรมประมงฯ จากวันที่หมดอายุหรือสิ้นอายุออกไปถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 16 เรื่อง
2. ให้ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรอง ที่ได้ขยายเวลาหรืออายุตามข้อ 1 ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการขยายเวลาหรืออายุของทะเบียน หนังสือรับรองใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรอง
3. เมื่อสิ้นสุดการขยายเวลา ภายใต้ระยะเวลาสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการที่ได้ขยายเวลาหรืออายุดังกล่าว เร่งดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรอง ขอหนังสือรับรองต่างๆ ที่ได้ขยายเวลาหรืออายุภายใน 30 วัน
โดยมีเรื่องที่ขยายเวลาหรืออายุ ตามประกาศกรมประมงในครั้งนี้ จำนวน 16 เรื่อง ดังนี้
1. ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และ ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)
2. ทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.3) ทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.4) และการรับรองสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ำ
3. หนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก
4. หนังสือประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ และ ประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ
5. ทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์
6. ใบรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีการผลิตตามมาตรฐาน Code of Conduct หรือ CoC
7. ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)
8. ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (GAP)
9. หนังสือรับรองส่งหอยและเปลือกหอยออกไปนอกราชอาณาจักร
10. หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
11. หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ
12. หนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตใช้เรือ
13. หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทของเรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักรโอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และแยกชิ้นส่วนหรือทำลายเรือประมง
14. หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน
15. หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลา หรือ ตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำ
16. ใบรับรองการผลิตสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย
ทั้งนี้ กรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การออกประกาศของกรมประมงในครั้งนี้ จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง และผู้ประกอบการในภาคการประมงทุกภาคส่วน และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวพ้นสถานการณ์วิกฤตในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย....อธิบดีฯ กล่าว

http://file.fisheries.go.th/f/36a00b07a4/

28/07/2021

วันพุธ 28 กรกฎาคม 64 เวลา 13.00-16.00 น.

กรมประมง ร่วมกับ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน eCommerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จัดการอบรมออนไลน์สอนสดผ่าน ZOOM

สำหรับ มือใหม่ที่อยากขายสินค้า ONLINE

หัวข้อ "เริ่มต้นขาย ONLINE อย่างไรให้ปัง"
- Live commerce ดีอย่างไร
- ทำไม Live ช่วยเพิ่มยอดขาย
- คิดหัวข้อ Live ได้ 365 วัน
- เทคนิคที่ทำให้ Live สนุก
- ทำอย่างไรให้ Live สวยขึ้น
- เทคนิคการเพิ่มมูลค่าให้สินค้า

สอนโดย โค้ชโซดา : ธนอิน ตุ้มหิรัญ
หัวหน้าโครงการ Live Commerce ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน e-Commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

LINK ZOOM เพื่อเข้าเรียน

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/6565659999?pwd=K1JkRzBNbTdLTDZSc2FFTkZEenpCUT09

Meeting ID: 656 565 9999
Passcode: 999

เข้ากลุ่มตลาดเกษตรออนไลน์ เพื่อดูการสอนย้อนหลัง 👇👇
https://www.facebook.com/groups/798293430758488/?ref=share

19/07/2021

ประกาศเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมจะปิดสำนักงาน เข้าสู่ WORK FORM HOME ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 - 2 สิงหาคม 2564 และจะเปิดให้บริการประชาชนอีกครั้งวันที่ 3 สิงหาคม 2564
ในช่วงนี้สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม จึงมีมาตรการให้เกษตรกรส่งเอกสารแบบออนไลน์เพื่อลดการเดินทาง ตามที่ได้แจ้งไว้ งานด้านสัตว์น้ำควบคุม กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ติดต่อ0804317697 งานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ติดต่อ0811323169

15/07/2021

ประกาศแจ้งเลื่อนและเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรม

🚩ช่วงนี้เรามาพบกับ ซีรี่ย์ชุด ปลาสวยงาม รวยข้ามโลก ในตอน ปลาสวยงามรวยข้ามโลก : ปลากัดไทย สัตว์น้ำประจำชาติ สร้างมูลค่านั...
13/07/2021
ปลาสวยงามรวยข้ามโลก : ปลากัดไทย สัตว์น้ำประจำชาติ สร้างมูลค่านับพันล้าน Ep.3 -3

🚩ช่วงนี้เรามาพบกับ ซีรี่ย์ชุด ปลาสวยงาม รวยข้ามโลก ในตอน ปลาสวยงามรวยข้ามโลก : ปลากัดไทย สัตว์น้ำประจำชาติ สร้างมูลค่านับพันล้าน Ep.3 จำนวน 3 ตอนด้วยกัน โดยเราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกกันแบบ Exclusive ในเรื่องราวของการเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงาม กับคุณอรุณี รอดลอย ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม และคุณแบงค์ จาก JJ Betta farm จากนครปฐม โดยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนการเพาะเลี้ยง การ Packaging การขึ้นทะเบียนมาตรฐานจากกรมประมง ไปจนถึงการส่งออกปลากัดสวยงามไปยังต่างประเทศ สำหรับแฟนๆ ปลากัดห้ามพลาดเลยทีเดียว🛫✈️🛥
ไปติดตามกันเลยครับ ‼️
👇🏻💻 ปลาสวยงามรวยข้ามโลก : ปลากัดไทย สัตว์น้ำประจำชาติ สร้างมูลค่านับพันล้าน Ep.3 -1
https://youtu.be/xzG3hH2XZgI

👇🏻💻 ปลาสวยงามรวยข้ามโลก : ปลากัดไทย สัตว์น้ำประจำชาติ สร้างมูลค่านับพันล้าน Ep.3 -2
https://youtu.be/vGv9ZYa4jZs

👇🏻💻 ปลาสวยงามรวยข้ามโลก : ปลากัดไทย สัตว์น้ำประจำชาติ สร้างมูลค่านับพันล้าน Ep.3 -3
https://youtu.be/RuvsvA5hXE4
📌อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่อง "สัตว์น้ำสวยงาม กรมประมง" เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระ ความรู้ดีๆ จากพวกเรา 🔔

👍🏻 หลังจากเราพบกับขั้นตอนการเพาะเลี้ยงมาแล้ว เรามาต่อกันด้วยขั้นตอนการขนส่งขนส่ง การ Packaging ทั้งแบบปลาเกร.....

ปลาสวยงามรวยข้ามโลก : เทรนด์สัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำรอบโลก Ep.2เรามาดูแนวโน้มการส่งออกปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ สู่ตลาดโ...
08/07/2021
ปลาสวยงามรวยข้ามโลก : เทรนด์สัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำรอบโลก Ep.2

ปลาสวยงามรวยข้ามโลก : เทรนด์สัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำรอบโลก Ep.2
เรามาดูแนวโน้มการส่งออกปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ สู่ตลาดโลกกัน มีปลาอะไรที่นิยม ประเทศอะไรที่นำเข้าปลาสวยงามจำนวนมาก
!! อย่าลืมกด Subscribe เพื่อรอรับข่าวสารดี ๆ จากพวกเราด้วยนะครับ
ความรู้ดี ๆ จาก ผชช.อรุณี รอดลอย ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม

🐠 เทรนด์สัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำรอบโลก🐟- แนวโน้มการส่งออกปลาสวยงามที่ได้รับความนิยม🛫- ประเทศที่มีกา....

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post
03/07/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง's post

การบริหารจัดการธุรกิจเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการส่งออก  โดยคุณอารดา  มณีรัตน์
03/07/2021
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พรรณไม้น้ำ เพื่อการส่งออก

การบริหารจัดการธุรกิจเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการส่งออก โดยคุณอารดา มณีรัตน์

#AqualifeChannel ▶️ การบริหารจัดการธุรกิจ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการส่งออก➡️โดย คุณอารดา มณีรัตน์เจ้าของห้อง.....

ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นการผลิตต้นอ่อนพรรณไม้น้ำที่ปลอดโรคศัตรูพืชและมีความ...
03/07/2021
ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำ

ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นการผลิตต้นอ่อนพรรณไม้น้ำที่ปลอดโรคศัตรูพืชและมีความเหมาะสมกับการนำไปปลูกในระบบไร้ดินในโรงเรือนแบบปิด (Hydroponic) ต่อไป ซึ่งจะทำให้ลดความเสียหายต่อผลผลิต ลดต้นทุนค่ายา และสารเคมีกำจัดโรคศัตรูพืช และเพิ่มโอกาสในการส่งออกพรรณไม้น้ำ

ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำ➡️โดย คุณรัฐภัทร์ ประดิษฐ์สรรพ์นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ🧡 #W...

มาแล้วจร้าาา Ep.1 ของซีรี่ส์ปลาสวยงามรวยข้ามโลก คอยติดตาม และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ...
25/06/2021
ปลาสวยงามรวยข้ามโลก : นโยบายเกี่ยวกับสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ ของกรมประมง Ep.1

มาแล้วจร้าาา Ep.1 ของซีรี่ส์ปลาสวยงามรวยข้ามโลก คอยติดตาม และเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เพื่อรอรับข่าวสารดี ๆ จากพวกเราด้วยนะครับ
กรมประมง ให้ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร สนับสนุนให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานให้ฟาร์ม เพื่อให้การผลิตปลาสวยงามเพื่อการส่งออก มีคุณภาพ และมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กรมประมง ให้ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร สนับสนุนให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานให้ฟาร์....

ข่าวดีๆ!!! อบรมฟรี ใครสนใจ ลงชื่อไว้ใต้โพสต์...
04/06/2021

ข่าวดีๆ!!! อบรมฟรี ใครสนใจ ลงชื่อไว้ใต้โพสต์...

กรมประมง...ออกประกาศ  “ขยายเวลา”  การหมดอายุหนังสืออนุญาต 16 เรื่อง ฉบับล่าสุด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เกษตรกร ชาว...
31/05/2021

กรมประมง...ออกประกาศ “ขยายเวลา” การหมดอายุหนังสืออนุญาต 16 เรื่อง ฉบับล่าสุด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID19 โดยให้ขยายเวลาหรืออายุทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรองตามประกาศกรมประมง และระเบียบกรมประมงจากวันที่หมดอายุ หรือสิ้นอายุออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

25/05/2021

เชิญร่วมฟังสัมมนาออนไลน์
เรื่อง "How To! สร้างอาชีพจากการจัดตู้พรรณไม้น้ำ"

อาชีพการจัดตู้พรรณไม้น้ำในปัจจุบัน เป็นอย่างไรบ้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ? ทำอย่างไรถึงจะมีอาชีพเป็นนักจัดตู้พรรณไม้น้ำ?

มาร่วมรับฟัง รับชมจากคุณอรุณี รอดลอย ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านทางเพจเฟสบุ๊คไลฟ์ เข้าฟังฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย บรรยายเป็นภาษาไทย

🗓ในวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 13.45 น.

📌ติดตามเลยที่เพจ Fishkeeping, Aquatic & Aquarium World

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโทร 02-833-6395 หรือ อีเมล [email protected]

#FAAW #Fishkeeping #Aquatic #Aquarium #FishkeepingAquaticAndAquariumWorld #สัตว์น้ำ #สัตว์น้ำสวยงาม #พรรณไม้น้ำ #งานแสดงสินค้า #อีเว้นท์ #เอ็กซิบิชั่น #event #exhibition #IMPACT #งานปลาเมืองทอง

19/05/2021

ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 3 นี้มีผู้ป่วยติดเชื้อรายวันและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจำนวนมากและต่อเนื่องในทุกวัน กรมประมง ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล และภาคเอกชน มีมติเลื่อนการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยมีกำหนดการจัดงานในเบื้องต้นในช่วงปลายปี 2564 นี้ ถ้าหากทราบเวลาอย่างแน่ชัด กลุ่มฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

กรมประมง...ออกประกาศ ! “ขยายเวลา”  การหมดอายุหนังสืออนุญาต16เรื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประ...
25/04/2021

กรมประมง...ออกประกาศ ! “ขยายเวลา” การหมดอายุหนังสืออนุญาต16เรื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
​นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ยังมีความรุนแรง เนื่องจากเชื้อโรคดังกล่าวเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดได้ง่ายกว่าเดิม ส่งผลให้ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นจำนวนมาก ในทุกจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งทางรัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน และได้เน้นย้ำให้ใช้มาตรการขั้นสูงสุดและเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง ภายใต้การขยายเวลาตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรไทยออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 ซึ่ง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมประมงช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการ ในการดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ ตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยลดการเดินทางมาติดต่อราชการ เพื่อลดความแออัด ลดความเสี่ยงการเกิดโรค และไม่ทำให้ประชาชนเสียประโยชน์ หรือละเมิดกฎหมายที่กำหนดเวลาให้ปฏิบัติ ซึ่งกรมประมงได้ดำเนินการมาตามลำดับแล้ว เช่น การจัดประชุมสื่อสารทางไกล การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ การงดเว้นการกำหนดให้ประชาชนต้องมาแสดงตน หรือ การยกเว้น หรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมภายใต้กรอบของกฎหมาย เป็นต้น
​จากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ที่เพิ่มสูงขึ้น และเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล กรมประมง จึงอาศัยอำนาจตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ออกประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
1. ให้ขยายเวลาหรืออายุของทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรอง ตามประกาศกรมประมงและระเบียบกรมประมงฯ จากวันที่หมดอายุหรือสิ้นอายุออกไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 16 เรื่อง
​2. ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรอง ที่ได้ขยายเวลาหรืออายุตามข้อ 1 ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ตลอดระยะเวลาที่ได้รับการขยายเวลาหรืออายุ
3. เมื่อพ้นระยะเวลาสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการที่ได้ขยายเวลาหรืออายุดังกล่าว เร่งดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรอง ขอหนังสือรับรองต่างๆ ที่ได้ขยายเวลาหรืออายุภายใน 30 วัน
​โดยมีเรื่องที่ขยายเวลาหรืออายุ ตามประกาศกรมประมงในครั้งนี้ จำนวน 16 เรื่อง ดังนี้
​1. ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และ ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)
​2. ทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.3) ทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก (สอ.4) และการรับรองสุขอนามัยฟาร์มและสุขภาพสัตว์น้ำ
​3. หนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก
​4. หนังสือประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ และ ประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ
​5. ทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์
​6. ใบรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีการผลิตตามมาตรฐาน Code of Conduct หรือ CoC
​7. ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP)
​8. ใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (GAP)
​9. หนังสือรับรองส่งหอยและเปลือกหอยออกไปนอกราชอาณาจักร
​10. หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง
​11. หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ
​12. หนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตใช้เรือ
​13. หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอเปลี่ยนประเภทของเรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวเรือหรือเครื่องจักร โอนกรรมสิทธิ์เรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และแยกชิ้นส่วนหรือทำลายเรือประมง
​14. หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน
​15. หนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลา หรือ ตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำ
​16. ใบรับรองการผลิตสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย
​ทั้งนี้ กรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การออกประกาศในครั้งนี้ จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน ถูกต้อง ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง และผู้ประกอบการในภาคการประมงทุกภาคส่วน และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนก้าวพ้นสถานการณ์วิกฤตในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย

22/04/2021

JJ Betta Farm พร้อมที่จะมาเผยเคล็ดลับ การส่งออกปลากัดสวยงามจากประเทศไทยได้ปีละกว่าล้านตัว เขาทำได้อย่างไร เริ่มจากอะไร สามารถตามไปรับชมรับฟังกันได้ในวันที่ 24 เมษายน 64 ช่วงเวลา 13.00 - 13.45 น. ได้ทางเพจของเราค่ะ

🐟สำหรับผู้ที่สนใจเริ่มเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม สามารถมาพบกับเราได้ที่ Fishkeeping, Aquatic & Aquarium World 2021 งานแสดงสัตว์น้ำสวยงาม พรรณไม้นำ และเทคโนโลยี 2564 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2564 ณ ฮอลล์ 12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

☎สนใจออกบูธติดต่อ:
คุณกวินทรา ด่านรวมทรัพย์ (บ๊วย)
โทร: 02-833-6395
อีเมล: [email protected]

#FAAW #Fishkeeping #Aquatic #Aquarium #FishkeepingAquaticAndAquariumWorld #สัตว์น้ำ #สัตว์น้ำสวยงาม #พรรณไม้น้ำ #งานแสดงสินค้า #อีเว้นท์ #เอ็กซิบิชั่น #event #exhibition #IMPACT #งานปลาเมืองทอง

ที่อยู่

อาคารกลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

025791862

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เชิญร่วมฟังซีรีส์สัมมนาออนไลน์จากกรมประมงตอนที่ 2 "ค้นลึกกับการเลี้ยงปลากัด ตั้งแต่เริ่มต้นถึงการต่อยอดอย่างมีคุณภาพ" เผยประสบการณ์ตรงจากคุณสมบัติ ธรรมวงค์ เจ้าของ JJ betta farm จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ ไปจนถึงขั้นตอนการแพ็คปลากัดไปจำหน่ายที่ต่างประเทศ ✈️ 🔊มาร่วมรับฟัง รับชมไปพร้อมกันทางเฟสบุ๊กไลฟ์ เข้าฟังฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย บรรยายเป็นภาษาไทย 🗓ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 13.45 น. 📌ติดตามเลยที่เพจ Fishkeeping, Aquatic & Aquarium World
ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ
อยากทราบชื่อวิทยาศาสตร์ ของ หอยหมวกทหาร ครับใครทราบบ้าง
ขอบคุณหนังสือดีๆ และข้อมูลน่าสนใจมากมายครับ :D
ข่าวสารสาระๆ
มาชม และรับพันธุ์ปลาสวยงามไปเพาะกันได้ค่า
มาชม มารับพันธุ์ปลาสวยงามไปเพาะเลี้ยงกันนะคะ
หนังสือ มาตราฐานสานพันฐ์และเกณฑ์การตัดสิน ปลากัดป่า ยังมีไม่ครับ ผมขอความกรุณาขอ หนังสือ 1 เล่นครับ ขอบคุณมากครับ
เรื่องเล่า การจัดประกวดปลากัดออนไลน์ 2018... งานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 30 #ที่คนส่งประกวดทุกท่านควรจะอ่าน ..... จากการที่เราจัดประกวดปลากัดแฟนซีออนไลน์ ในงานคลองผดุงกรุงเกษม เดือน พย. 2017 ผลปรากฎออกมา เป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่ง ในเรื่องของการตัดสินโดยใช้คะแนนยอด like อย่างเดียว และ เนื่องระบบจากเราไม่สามารถป้องกันการปั๊มพ์ like ได้ จึงทำให้ คนที่ปลาสวยแต่ไม่ได้จ้างปั๊มพ์ไลค์ ไม่ได้รางวัล แต่ก็มีข้อดี มากกกกก ... คือ การ like และแชร์ มาก ๆ ทำให้เกิดปรากฎการณ์ที่ว่า ลูกค้าต่างชาติเห็นปลา แล้วอยากได้ จึงเข้ามาสอบถามในเพจของเรามากมาย อยากได้ อยากซื้อ ทำให้เรามองหาช่องทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ปลาไทย ให้ลุกค้าทั่วโลกได้เห็น แต่ก็นั่นแหละ คนส่วนหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับการใช้คะแนน like อย่างเดียว อยากให้มีกรรมการตัดสินด้วย ..... ดังนั้น ในงานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 30 เมื่อมติที่ประชุม นำเสนอโดยท่าน ดร.อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำสวยงามฯ ว่า ควรจะจัดประกวดอีก เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดปลาสวยงาม เราโพส เรื่องนี้ เพื่อสอบถามความเห็น ..ซึ่งเกือบ 100 % ต้องการให้มีกรรมการตัดสินด้วย จึงเป็นที่มาของกติกา การประกวดครั้งนี้ และ เราได้ประกาศให้ทราบตั้งแต่ต้นว่า คะแนนจากการ like เราจะนำมาคิดเป็น 50% และใช้คะแนนกรรมการมารวมกันอีก 50% รวมเป็น 100 % .... สำหรับการตัดสินการประกวดครั้งนี้ .. เราให้แอดมินนำคะแนนยอดไลค์ มาเรียงลำดับ Ranking เช่น คะแนนสูงสุด ได้เป็น 50 คะแนน (คิดเป็น 50 % และเพื่อตัดปัญหา คะแนนปั๊มพ์ไลค์ สูงเกินคนอื่น มาก ๆ )รองลงมาก็เป็น 49 48 47.... ลงมาเรื่อย ๆ จนตัวสุดท้าย คะแนนจากกรรมการ 3 ท่าน แอดมินจะเปิดภาพ+คลิป ตัวที่ผ่านรอบ 50 ตัว (โดยไม่เรียงตามลำดับคะแนน กรรมการจะไม่รู้ว่าตัวไหนคะแนนนำจากคะแนนไลค์)..เมื่อได้คะแนนรวมกรรมการ 3 ท่าน ก็จะนำมาจัด Ranking ไล่จาก 50 คะแนน ลงมาเรื่อย ๆ ผลการตัดสิน ออกมา 100% จึงมาจาก 2 ส่วน ปลาที่ได้คะแนน like อันดับต้น ๆ + คะแนนที่กรรมการให้สูง จึงชนะไป ตามนี้ .... การส่งปลาประกวด ทุกท่านควรอ่านกฎ กติกา ให้ครบ หากไม่พึงพอใจ กับกติกา ไม่ควรจะส่ง หากส่ง ควรยอมรับกติกา และมีมารยาท และกรรมการตัดสิน ตัดสินโดยใช้มาตรฐานจากกรมประมง เป็นหลัก แต่เนื่องจากการประกวดครั้งนี้ น้อง ๆ หลายคน อุปกรณ์การถ่ายภาพ อาจจะไม่ได้มาตรฐาน(ต้นทุนชีวิต ไท่เท่ากัน)ทางกรรมการพยายามไม่มองตรงนี้ พยายามช่วยดูความสมบูรณ์ของปลาและความสวยงามของปลาเป็นหลัก .... เล่าให้ฟัง ประมาณ นี้ ค่ะ ..... อ้อ ปลาหลายตัว ไม่ได้รางวัล แต่ขายให้ลูกค้าต่างชาติ ไปแล้ว หลังตัดสิน สามารถ ส่งปลาให้ลุกค้าได้เลย และพี่เคยโพส ตอบน้อง ๆ ว่า หากลูกค้าต่างชาติสนใจ ระหว่างประกวด ให้เจรจาซื้อขายได้เลย หลังตัดสิน ถ้าปลาไม่ติด 1 ใน 6 รีบส่งให้ลูกค้าเลย ก็ขายไปบ้างแล้ว .....
สวยงามครับ
อยากจะส่งปลาเสือไปจีนครั้งละ 5-10 ตัวครับ ต้องเริ่มอะไรบ้าง
ขอโทษน่ะครับ มีใครบอกได้บ้างว่าจะซื้อปลาสเตอร์เจียนที่ไหนครับ