ตลาดโพธิ์สุวรรณ

ตลาดโพธิ์สุวรรณ ตลาดสด ศูนย์อาหาร สดใหม่ สะอาด ตลาดโพธิ์สุวรรณ มีของสด ผัก,ผลไม้
ศูนย์อาหาร อาหารปรุงสด อาหารตามสั่ง
ร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า สินค้าเบ็ดเตล็ด
จำหน่าย ที่จอดรถพร้อม สะดวกทันสมัย

เปิดเหมือนปกติ

สำหรับ ร้านค้าและชุมชนที่สนใจครับ
18/07/2021

สำหรับ ร้านค้าและชุมชนที่สนใจครับ

สำหรับ ร้านค้าและชุมชนที่สนใจครับ

คูณลูกค้าช่วยกัน รักษาระยะห่าง และ ระวังตัวสูงสุด ขณะจับจ่ายในตลาด   พ่อค้า แม่ค้า ช่วยกัน รักษาความสะอาดร้าน ใส่หน้ากาก...
13/07/2021

คูณลูกค้าช่วยกัน รักษาระยะห่าง และ ระวังตัวสูงสุด ขณะจับจ่ายในตลาด
พ่อค้า แม่ค้า ช่วยกัน รักษาความสะอาดร้าน ใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ นะ
# โพธิ์สุวรรณ ต้องรอด✌️

คูณลูกค้าช่วยกัน รักษาระยะห่าง และ ระวังตัวสูงสุด ขณะจับจ่ายในตลาด
พ่อค้า แม่ค้า ช่วยกัน รักษาความสะอาดร้าน ใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ นะ
# โพธิ์สุวรรณ ต้องรอด✌️

#ตลาดโพธิ์สุวรรณ ทางตลาดโพธิ์สุวรรณ ได้ส่งมอบ ข้าวสารจำนวน 50 ถุง  ให้แก่ทาง #เขตบึงกุ่มเพื่อส่งต่อ ช่วยเหลือ ผู้ประสพภั...
14/05/2021

#ตลาดโพธิ์สุวรรณ
ทางตลาดโพธิ์สุวรรณ ได้ส่งมอบ ข้าวสาร
จำนวน 50 ถุง ให้แก่ทาง #เขตบึงกุ่ม
เพื่อส่งต่อ ช่วยเหลือ ผู้ประสพภัย โควิด19
ในพื้นที่ เขตบึงกุ่ม

เนื่องจาก สถานกาณ์ โควิด 19ขณะนี้ มีการ ติดเชื้อแพร่ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น ทางตลาด จึงของดการจัดกิจกรรมตลาดนัด ลูกเรือ เ...
19/04/2021

เนื่องจาก สถานกาณ์ โควิด 19
ขณะนี้ มีการ ติดเชื้อแพร่ขยายเป็นวงกว้าง
มากขึ้น
ทางตลาด จึงของดการจัดกิจกรรม
ตลาดนัด ลูกเรือ เสาร์-อาทิตย์
จนกว่า สถานการณ์จะคลี่คลาย
ตลาดสดและศูนย์อาหาร เปิดให้บริการ
ตามปกติ ในเวลา ควบคุม ตามประกาศ
ของกทม. ปิด23.00น. เปิด 04.00น.
โปรดติดตามกำหนดการและ อัพเดต
ต่างๆได้ที่ #ตลาดโพธิ์สุวรรณ

เทศกาลสงกรานต์นี้ตลาดสดและศูนย์อาหารเปิดบริการ ตามปกติตลาดนัดลูกเรือเช้า ปิด 10-11 เม.ย.กับ17-18 เม.ย.2564เปิด บริการ ตา...
30/03/2021

เทศกาลสงกรานต์นี้
ตลาดสดและศูนย์อาหาร
เปิดบริการ ตามปกติ
ตลาดนัดลูกเรือเช้า
ปิด 10-11 เม.ย.กับ17-18 เม.ย.2564
เปิด บริการ ตามปกติ 24เม.ย.2564
#ตลาดโพธิ์สุวรรณ

เทศกาลสงกรานต์นี้
ตลาดสดและศูนย์อาหาร
เปิดบริการ ตามปกติ
ตลาดนัดลูกเรือเช้า
ปิด 10-11 เม.ย.กับ17-18 เม.ย.2564
เปิด บริการ ตามปกติ 24เม.ย.2564
#ตลาดโพธิ์สุวรรณ

ทุก เสาร์-อาทิตย์  07.00-12.00น.มาเที่ยว ช้อป ชิม สินค้ามากมาย#ตลาดโพธิ์สุวรรณ
19/03/2021

ทุก เสาร์-อาทิตย์ 07.00-12.00น.
มาเที่ยว ช้อป ชิม สินค้ามากมาย
#ตลาดโพธิ์สุวรรณ

เปิดแล้วนะคับ  ตลาดนัดเช้าทัพลูกเรือ และพนักงาน การบินไทย7.00-12.00น. ทุกเสาร์-อาทิตย์#ตลาดโพธิ์สุวรรณ#มาตราการคัดกรองโค...
30/01/2021

เปิดแล้วนะคับ ตลาดนัดเช้า
ทัพลูกเรือ และพนักงาน การบินไทย
7.00-12.00น. ทุกเสาร์-อาทิตย์

#ตลาดโพธิ์สุวรรณ
#มาตราการคัดกรองโควิด
#ลานจอดรถยนต์

#ลานจอดลานจอดรถด้านหลัง ได้ทำการปรับปรุงรออีก3-4วันได้ใช้แล้วนะคับ#ขออภัยในความไม่สะดวก
22/01/2021

#ลานจอด
ลานจอดรถด้านหลัง ได้ทำการปรับปรุง
รออีก3-4วันได้ใช้แล้วนะคับ
#ขออภัยในความไม่สะดวก

อนามัย56(ทับเจริญ) กับ จนท. เขตบึงกุ่มมาทำการตรวจ คัดกรอง ไวรัสโควิด19ผู้ค้า ตลาดโพธิ์สุวรรณทำการตรวจประวัติเสี่ยงผู้ค้า...
24/12/2020

อนามัย56(ทับเจริญ) กับ จนท. เขตบึงกุ่ม
มาทำการตรวจ คัดกรอง ไวรัสโควิด19
ผู้ค้า ตลาดโพธิ์สุวรรณ
ทำการตรวจประวัติเสี่ยง
ผู้ค้า อาหารทะเล และผู้ค้ารายอื่น
#ไม่พบผู้ค้าที่เสี่ยงติดเชื้อ
#ตลาดโพธิ์สุวรรณปลอดเชื้อ
การ์ดไม่ตก

พบกับตลาดนัดเช้า ทุกเสาร์-อาทิตย์ที่ตลาดโพธิ์สุวรรณจำหน่ายอาหาร เสื้อผ้า เครื่องใช้
15/12/2020

พบกับตลาดนัดเช้า ทุกเสาร์-อาทิตย์
ที่ตลาดโพธิ์สุวรรณ
จำหน่ายอาหาร เสื้อผ้า เครื่องใช้

ทรงพระเจริญ
12/08/2020

ทรงพระเจริญ

สนง.เขตบึงกุ่ม ร่วมกับ#จนท.ตำรวจ สน.โคกคราม #จนท.สารวัตรทหาร #จนท.กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพ    ได้มาทำการตรว...
12/05/2020

สนง.เขตบึงกุ่ม ร่วมกับ#จนท.ตำรวจ สน.โคกคราม #จนท.สารวัตรทหาร
#จนท.กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพ
ได้มาทำการตรวจตลาด
ภายใต้มาตราการป้องกันโรค ไวรัสโคโรนา2019ตามที่ กทม.
กำหนด
.... #ตลาดโพธิ์สุวรรณ ได้ผ่านเกณฑ์ ที่ กทม. กำหนดไว้

ข่าวจาก กทม.
03/05/2020

ข่าวจาก กทม.

ทางตลาดได้ ทำการ เปิด จุดคัดกรองตามมาตราการควบคุมโรค1.เข้า-ออก ตลาดสด ในช่องทางเดียว2.ใส่ แมสทุกครั้งที่มาตลาด(ใครไม่ใส่...
08/04/2020

ทางตลาดได้ ทำการ เปิด จุดคัดกรอง
ตามมาตราการควบคุมโรค

1.เข้า-ออก ตลาดสด ในช่องทางเดียว
2.ใส่ แมสทุกครั้งที่มาตลาด(ใครไม่ใส่จะไม่ให้เข้า)
3.ต้องทำการตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าตลาด(ทางตลาดมีเครื่องวัด)
4.มีบริการ เจลล้างมือทำความสะอาด
ก่อนเข้าไป ในตลาด
5.ทางเขตบึงกุ่ม ได้ส่ง จนท.มา
ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

Drama-addict
06/04/2020

Drama-addict

แถลงข่าวจากศูนย์โควิด กำลังพูดเรื่องข่าวประกาศเคอร์ฟิวส์ 24 ชม.

สรุป เป็นการเตรียมความพร้อม เผื่อไว้ว่า ถ้าการเคอร์ฟิวส์แล้วยอดผู้ติดเชื้อยังพุ่งสูงขึ้น อาจต้องทำขั้นนั้นในอนาคต (แบบที่นายกพูดสัปดาห์ก่อนน่ะ)

แต่ ณ ตอนนี้ ยังไม่ประกาศเคอร์ฟิวส์ 24 ชม ยังไม่ต้องตื่นตระหนก เขาว่างี้ครับ

The Reporters
02/04/2020

The Reporters

COVID-19:โฆษก กทม. ย้ำ ทุกร้านค้าในกรุงเทพมหานคร ต้องปิดตามเวลาเคอร์ฟิว ที่ห้ามออกจากบ้าน 4 ทุ่ม ถึง ตี 4 ส่วนร้านค้าจะเปิดได้หลัง ตี 5 ตามประกาศของ กทม.

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยกับ The Reporters เพื่อทำความเข้าใจง่ายๆกับประชาชนชาว กทม.กรณี พล.อ.ประยุทธ์​ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งตาม พรก.ฉุกเฉิน ประกาศ เคอร์ฟืว หรือห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00 น.-04.00 น.ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน เป็นต้นไปนั้น

ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ต้องปฏิบัติตามคือห้ามออกจากบ้านเด็ดขาด ตามเวลาเคอร์ฟิว คือ 4 ทุ่ม ถึง ตี 4 หากฝ่าฝืนมีโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แต่สำหรับร้านค้า ร้านอาหาร เครื่องดื่ม หาบเร่ แผงลอย ที่กทม.ประกาศให้ปิดร้านตั้งแต่เที่ยงคืน ถึง ตี 5 ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย.- 30 เมษายน จะต้องปฏิบัติตามประกาศของกรุงเทพมหานคร คือ จะเปิดร้านได้หลังตี 5 เท่านั้น หากฝ่าฝืน มีโทษ ตาม พรบ.โรคติดต่อ คือ จำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่ง 1 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

#TheReporters #เดอะรีพอร์ตเตอร์ #COVID19 #เคอร์ฟิว

Photos from ตลาดโพธิ์สุวรรณ's post
02/04/2020

Photos from ตลาดโพธิ์สุวรรณ's post

ข่าวจาก ผู้ว่า
21/03/2020

ข่าวจาก ผู้ว่า

พร้อมแล้ว...
05/01/2020

พร้อมแล้ว...

ทำบุญเลี้ยงพระปีใหม่ #ตลาดโพธิ์สุวรรณ(ตอนเย็นมีงานเลี้ยงนะคับ)
05/01/2020

ทำบุญเลี้ยงพระปีใหม่
#ตลาดโพธิ์สุวรรณ
(ตอนเย็นมีงานเลี้ยงนะคับ)

สวัสดีปีใหม่ 2563
01/01/2020

สวัสดีปีใหม่ 2563

NAVAkids
11/11/2019

NAVAkids

ดึกแล้วหิวจัง!!
กินอะไร? ที่ไหนดี? .................

วันนี้นาวาขอมารีวิวเอาใจสายคนนอนดึก หิวช่วงกลางคืน แต่ไม่รู้จะกินอะไรดี หรือคนที่เบื่ออาหารแช่แข็ง

ขอเสนออออออออ📢 ข้าวแกง
ที่ ศูนย์อาหาร ตลาดโพธิ์สุวรรณ นวลจันทร์56

เมนูอาหารที่พึ่งทำใหม่ๆร้อนๆ กับข้าวเริ่มขึ้นตอนประมาณเที่ยงคืนเป็นต้นไป อาหารจะทยอยขึ้นเรื่อยๆ สด ใหม่ ทุกเมนูจริงๆ

มีหลายร้านให้เดินเลือกกิน มีที่นั่งกินพร้อม มีร้านขายข้าวแล้ว ยังมีร้านขายน้ำพร้อมให้บริการอีกด้วยนะครับ

📍ตลาดโพธิ์สุวรรณ นวลจันทร์56
เปิดทุกวัน เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไป
ราคาอาหาร เริ่มต้นที่ 30.- (เมนูข้าวราดแกง)
มีที่จอดรถสะดวกสบาย

12/08/2019
28/07/2019
13/04/2019
ตลาดโพธิ์สุวรรณ's cover photo
02/02/2019

ตลาดโพธิ์สุวรรณ's cover photo

ทำบุญ ตลาด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ่อค้าแม่ค้า ร่วมใจทำบุญ เพื่อศิริมงคล...สาธุ
05/01/2019

ทำบุญ ตลาด เนื่องในวัน
ขึ้นปีใหม่ พ่อค้าแม่ค้า ร่วมใจ
ทำบุญ เพื่อศิริมงคล
...สาธุ

เทศกาล ถือศิล กิน เจทาง จนท.เขต บึงกุ่มได้ มาทำการตรวจสารปนเปื้อน ในอาหาร เจที่ตลาดโพธิ์สุวรรณ  โดย ท่าน ผอ.เขตบึงกุ่มได...
09/10/2018

เทศกาล ถือศิล กิน เจ
ทาง จนท.เขต บึงกุ่ม
ได้ มาทำการตรวจสารปนเปื้อน ในอาหาร เจ
ที่ตลาดโพธิ์สุวรรณ โดย ท่าน ผอ.เขตบึงกุ่ม
ได้มากับ จนท.ด้วยตัวเอง
รับรอง กิน เจ ปลอดสารปนเปื้อนแน่นอนคับ
#ตลาดโพธิ์สุวรรณ

แจ้งข่าว สำหรับผู้ที่สนใจทาง ตลาด ได้ทำการเปิด ให้เซ้ง แผงค้า  ตลาดสดท่านใดสนใจให้ติดต่อสอบถาม สนง.ตลาดได้ เวลา 8.00น.-1...
05/04/2018

แจ้งข่าว สำหรับผู้ที่สนใจ
ทาง ตลาด ได้ทำการเปิด ให้เซ้ง แผงค้า ตลาดสด
ท่านใดสนใจให้ติดต่อสอบถาม สนง.ตลาด
ได้ เวลา 8.00น.-16.00น.
ภายใน เดือน เมษายน เท่านั้น

วันนี้ทาง สำนักงานเขต บึงกุ่มได้มาทำการ Big cleaning dayขออภัยในความไม่สะดวกนะคับ
06/02/2018

วันนี้ทาง สำนักงานเขต บึงกุ่ม
ได้มาทำการ Big cleaning day
ขออภัยในความไม่สะดวกนะคับ

งานใกล้เริ่มแล้วนะ#ตลาดโพธิ์สุวรรณ
05/01/2018

งานใกล้เริ่มแล้วนะ
#ตลาดโพธิ์สุวรรณ

วันนี้ทาง ตลาดโพธิ์สุวรรณได้ทำบุญ เลี้ยงพระ (ขออภัย ในความไม่สะดวก)
05/01/2018

วันนี้ทาง ตลาดโพธิ์สุวรรณ
ได้ทำบุญ เลี้ยงพระ
(ขออภัย ในความไม่สะดวก)

4เดือน ครั้งครบรอบอีกทีขอขอบคุณ ทางเขตบึงกุ่ม ได้มาดำเนินการ ดูดไขมัน #ตลาดโพธิ์สุวรรณ #ขออภัยในความไม่สะดวก
22/12/2017

4เดือน ครั้ง
ครบรอบอีกที
ขอขอบคุณ ทางเขตบึงกุ่ม
ได้มาดำเนินการ ดูดไขมัน
#ตลาดโพธิ์สุวรรณ #ขออภัยในความไม่สะดวก

วันนี้ วัดพระบาทน้ำพุ ได้มาที่ตลาดโพธิ์สุวรรณ
07/12/2017

วันนี้ วัดพระบาทน้ำพุ ได้มาที่ตลาดโพธิ์สุวรรณ

รับสมัคร  พนักงาน ทำความสะอาดหญิง 1ตำแหน่ง  ชาย 1ตำแหน่งพนักงาน ซ่อมบำรุง ชาย 1ตำแหน่งติดต่อ สมัครงาน ได้ที่ สนง. ตลาดจ....
16/11/2017

รับสมัคร
พนักงาน ทำความสะอาด
หญิง 1ตำแหน่ง ชาย 1ตำแหน่ง
พนักงาน ซ่อมบำรุง ชาย 1ตำแหน่ง
ติดต่อ สมัครงาน ได้ที่ สนง. ตลาด
จ.-ส.

ที่อยู่

41/117ซอย นวลจันทร์56 แขวง นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 04:00 - 20:00
อังคาร 04:00 - 20:00
พุธ 04:00 - 20:00
พฤหัสบดี 04:00 - 20:00
ศุกร์ 04:00 - 20:00
เสาร์ 04:00 - 20:00
อาทิตย์ 04:00 - 20:00

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ตลาดโพธิ์สุวรรณผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เมื่อเช้า25 พ.ค.63 08:30 น. ไปจับจ่ายซื้อของตลาดสดโพธิ์สุวรรณ ( ซื้อประจำมา 20 กว่าปีแล้ว ) แต่เช้านี้ฟ้าผ่า ในขณะชลอรถเข้าจอด ร.ป.ภ. ( ยาม ) ตระโยนเสียงดังลั่น " มึงจอดรอหาพ่อมึงเรอะ " ไม่ได้จอดรถรอใครนะ แต่ข้างหน้ามีรถกำลังถอยเข้าซอง ได้ยินเต็มสองหู ถามว่าโกรธไหมที่มีคนมาด่าถึงพ่อ โกรธมากครับ เพียงแต่ระงับสติอารมณ์ได้ แต่มีสายตาคนเดินตลาดอีกหลายสิบคู่ ลุ้นอยู่ว่า จะมีเรื่องหรือเปล่า เพราะมันแรงเกินไป หวังว่าเขาจะด่าคนมาซื้อของได้ทุกๆ วัน ได้เจอคนใจเย็นทุกวัน
พัดลม ตัวใหญ่ ของส่วนรวม หรือ ให้ลูกค้าครับ เหมือน มันจะไปเป่าให้ เฉพาะ ส่วน พนักงาน ของตลาดนะครับ. โต๊ะทานข้าวส่วนใหญ่ด้านใน ไม่โดนพัดลมเลย ลูกค้านั่งเหงื่อ ตก ตัวเหนียวเลย 555 ฝากดูแลหน่อยนะ
พี่มีงานแม่บ้านเขา2คนสนใจไม่ยุแถวชอยโพแก้ว