สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลั

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลั SWUCC promotes the use of ICT services and resources to support academic, administrative, and operational functions of Srinakharinwirot University.

สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานดำเนินการและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

- พัฒนาโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย
- พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัย และการเรียนการสอน
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย
- พัฒนาบุคลากรให้มีจิตสำนึกและทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
- บริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 22) https://c...
12/06/2021
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 22)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 22) https://covid19.swu.ac.th/archives/1070

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 22) 12 มิถุนายน 202112 มิถุนายน 2021phattarachaiประกาศทั่วไป, ประกาศมหาวิท.....

[ ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีน]นิสิต ที่ได้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว ผ่านทางคณะ/วิทยาลัยข...
10/06/2021

[ ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีน]
นิสิต ที่ได้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว
ผ่านทางคณะ/วิทยาลัยของตนเองมาแล้ว
สามารถตรวจสอบรายชื่อและวันนัดหมายเข้ารับ
การฉีดวัคซีนได้ทาง https://vaccine.swu.ac.th

[ ตรวจสอบรายชื่อฉีดวัคซีน]
นิสิต ที่ได้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด19 มศว
ผ่านทางคณะ/วิทยาลัยของตนเองมาแล้ว
สามารถตรวจสอบรายชื่อและวันนัดหมายเข้ารับ
การฉีดวัคซีนได้ทาง https://vaccine.swu.ac.th

สำนักคอมพิวเตอร์ได้ทำการพัฒนาระบบให้ นิสิต มศว ที่ได้ทำการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้แล้ว สามารถเข้าทำการค้นหาวัน เวลา ที่มหาว...
07/06/2021

สำนักคอมพิวเตอร์ได้ทำการพัฒนาระบบให้ นิสิต มศว ที่ได้ทำการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้แล้ว สามารถเข้าทำการค้นหาวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัย
นัดหมายเพื่อเข้าฉีดวัคซีนได้โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ผ่านระบบ https://vaccine.swu.ac.th/
สำหรับศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการฉีดวัคซีนกับ"ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 มศว" จะเปิดระบบให้ทำการลงทะเบียนเร็วๆ นี้

สำนักคอมพิวเตอร์ได้ทำการพัฒนาระบบให้ นิสิต มศว ที่ได้ทำการลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้แล้ว สามารถเข้าทำการค้นหาวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัย
นัดหมายเพื่อเข้าฉีดวัคซีนได้โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ผ่านระบบ https://vaccine.swu.ac.th/
สำหรับศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการฉีดวัคซีนกับ"ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 มศว" จะเปิดระบบให้ทำการลงทะเบียนเร็วๆ นี้

ภาพบรรยายการอบรมออนไลน์ หัวข้อ "Creative typography - สร้างสรรค์ตัวอักษรให้เป็นงานกราฟิก" ในโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช...
04/06/2021

ภาพบรรยายการอบรมออนไลน์ หัวข้อ "Creative typography - สร้างสรรค์ตัวอักษรให้เป็นงานกราฟิก" ในโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ประจำปี 2564 ของสำนักคอมพิวเตอร์ วันที่ 4 มิ.ย. 64 เวลา 9.00 - 16.00 น.

ประชาสัมพันธ์📣สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดให้บริการชั่วคราวห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม  ระหว่างวันที่ 1 - 13 มิถุนาย...
01/06/2021

ประชาสัมพันธ์📣
สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดให้บริการชั่วคราว
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม
ระหว่างวันที่ 1 - 13 มิถุนายน 2564
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 21)
บริการอื่น ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ ยังให้บริการตามปกติ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาติดต่อ HELPDESK โดยมีช่องทางการติดต่อดังนี้
- อีเมล [email protected]
- Facebook https://www.facebook.com/SWUComputerCenter
- Messenger m.me/SWUComputerCenter
- โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 15045 สำหรับประสานมิตร และ 21125 สำหรับองครักษ์ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)

ประชาสัมพันธ์📣
สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดให้บริการชั่วคราว
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม
ระหว่างวันที่ 1 - 13 มิถุนายน 2564
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 21)
บริการอื่น ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ ยังให้บริการตามปกติ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาติดต่อ HELPDESK โดยมีช่องทางการติดต่อดังนี้
- อีเมล [email protected]
- Facebook https://www.facebook.com/SWUComputerCenter
- Messenger m.me/SWUComputerCenter
- โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 15045 สำหรับประสานมิตร และ 21125 สำหรับองครักษ์ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)

31/05/2021

Let’s enjoy a Computer Center tour with Dr.Attasit Patanasiri, our acting deputy director. Enjoy an exploration of our modern and stylish facilities we provide to our students, faculties, and academic staffs. Let’s go!!!
มาชมห้องเรียน ห้อง Lab และพื้นที่ใหม่ ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ อ.ดร.อรรถศิษฐ์ พัฒนะศิริ รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์กัน มาดูสิว่าสำนักคอมพิวเตอร์มีอะไรใหม่ ๆ ล้ำ ๆ ให้บริการแก่พวกเราชาว มศว บ้าง

ศุกร์นี้มีนัดกันกับหลักสูตรที่ 3หัวข้อ "Creative typography - สร้างสรรค์ตัวอักษรให้เป็นงานกราฟิก" รูปแบบออนไลน์ วันที่ 4...
31/05/2021

ศุกร์นี้มีนัดกันกับหลักสูตรที่ 3

หัวข้อ "Creative typography - สร้างสรรค์ตัวอักษรให้เป็นงานกราฟิก" รูปแบบออนไลน์ วันที่ 4 มิ.ย. 64 เวลา 9.00 - 16.00 น.

ผู้เข้าอบรมทุกท่าน อย่าลืมตรวจสอบรายละเอียดการเข้าอบรมออนไลน์ได้ในอีเมลที่ลงทะเบียนนะครับ

ศุกร์นี้มีนัดกันกับหลักสูตรที่ 3

หัวข้อ "Creative typography - สร้างสรรค์ตัวอักษรให้เป็นงานกราฟิก" รูปแบบออนไลน์ วันที่ 4 มิ.ย. 64 เวลา 9.00 - 16.00 น.

ผู้เข้าอบรมทุกท่าน อย่าลืมตรวจสอบรายละเอียดการเข้าอบรมออนไลน์ได้ในอีเมลที่ลงทะเบียนนะครับ

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 21) https://c...
31/05/2021
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 21)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 21) https://covid19.swu.ac.th/archives/990

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 21) 31 พฤษภาคม 202131 พฤษภาคม 2021phattarachaiประกาศทั่วไป ประกาศ-covid-19_21ดาวน์...

📣เตือนภัย‼️ไซเบอร์ช่วงนี้มี e-mail ส่งมาหลอกอีกแล้วนะคะ หากใครพบเห็นข้อความดังตัวอย่าง อย่าหลงเชื่อ ให้กด delete ทิ้งได้...
31/05/2021

📣เตือนภัย‼️ไซเบอร์
ช่วงนี้มี e-mail ส่งมาหลอกอีกแล้วนะคะ หากใครพบเห็นข้อความดังตัวอย่าง อย่าหลงเชื่อ ให้กด delete ทิ้งได้เลย

📣เตือนภัย‼️ไซเบอร์
ช่วงนี้มี e-mail ส่งมาหลอกอีกแล้วนะคะ หากใครพบเห็นข้อความดังตัวอย่าง อย่าหลงเชื่อ ให้กด delete ทิ้งได้เลย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลออกจาก GAFEQ : หากต้องการตรวจสอบพื้นที่ GAFE ว่าใช้งานไปแล้วเท่าไร ต้องทำอย่างไรA : ...
28/05/2021

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลออกจาก GAFE

Q : หากต้องการตรวจสอบพื้นที่ GAFE ว่าใช้งานไปแล้วเท่าไร ต้องทำอย่างไร
A : ตรวจสอบได้ที่ drive.google.com/settings/storage

Q : ดาวน์โหลดไฟล์ออกจาก Google Drive ทำอย่างไร
A : ไปที่ drive.google.com เลือกไฟล์ที่ต้องการ หากต้องการดาวน์โหลดหลายรายการให้กดปุ่ม Ctrl บนวินโดวส์ หรือ Command (⌘) บนแมค จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิกขวา เลือกดาวน์โหลด

Q : หากต้องการย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง OneDrive ต้องทำอย่างไร
A : สามารถย้ายโดยใช้ mover.io ดูวิธีได้ที่ km.cc.swu.ac.th/archives/3004

Q : สามารถใช้ Google Takeout โอนไฟล์ไป OneDrive ของ @m.swu.ac.th ได้หรือไม่
A : ยังไม่สามารถโอนไฟล์ไป @m.swu.ac.th ได้ โอนไปได้เฉพาะ OneDrive บนบัญชี Hotmail และ Outlook

Q : ถ้าต้องการซื้อพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มของ GAFE ทำได้หรือไม่
A : ยังไม่สามารถซื้อพื้นที่เพิ่มได้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลออกจาก GAFE

Q : หากต้องการตรวจสอบพื้นที่ GAFE ว่าใช้งานไปแล้วเท่าไร ต้องทำอย่างไร
A : ตรวจสอบได้ที่ drive.google.com/settings/storage

Q : ดาวน์โหลดไฟล์ออกจาก Google Drive ทำอย่างไร
A : ไปที่ drive.google.com เลือกไฟล์ที่ต้องการ หากต้องการดาวน์โหลดหลายรายการให้กดปุ่ม Ctrl บนวินโดวส์ หรือ Command (⌘) บนแมค จากนั้นเลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วคลิกขวา เลือกดาวน์โหลด

Q : หากต้องการย้ายข้อมูลจาก Google Drive ไปยัง OneDrive ต้องทำอย่างไร
A : สามารถย้ายโดยใช้ mover.io ดูวิธีได้ที่ km.cc.swu.ac.th/archives/3004

Q : สามารถใช้ Google Takeout โอนไฟล์ไป OneDrive ของ @m.swu.ac.th ได้หรือไม่
A : ยังไม่สามารถโอนไฟล์ไป @m.swu.ac.th ได้ โอนไปได้เฉพาะ OneDrive บนบัญชี Hotmail และ Outlook

Q : ถ้าต้องการซื้อพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มของ GAFE ทำได้หรือไม่
A : ยังไม่สามารถซื้อพื้นที่เพิ่มได้

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ICT ...
24/05/2021

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ICT COMPETENCY TRAINING 2021) ในการอบรม หัวข้อ "การใช้งานเทคโนโลยีการประชุมออนไลน์ " (สำหรับกลุ่มคณาจารย์ และบุคลากร) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09:00 – 12:00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Team

ประชาสัมพันธ์📣สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดให้บริการชั่วคราวห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม  ระหว่างวันที่ 23 - 31 พฤษภาค...
21/05/2021

ประชาสัมพันธ์📣
สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดให้บริการชั่วคราว
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม
ระหว่างวันที่ 23 - 31 พฤษภาคม 2564
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 20)
บริการอื่น ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ ยังให้บริการตามปกติ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาติดต่อ HELPDESK โดยมีช่องทางการติดต่อดังนี้
- อีเมล [email protected]
- Facebook https://www.facebook.com/SWUComputerCenter
- Messenger m.me/SWUComputerCenter
- โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 15045 สำหรับประสานมิตร และ 21125 สำหรับองครักษ์ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)

ประชาสัมพันธ์📣
สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดให้บริการชั่วคราว
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม
ระหว่างวันที่ 23 - 31 พฤษภาคม 2564
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 20)
บริการอื่น ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ ยังให้บริการตามปกติ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาติดต่อ HELPDESK โดยมีช่องทางการติดต่อดังนี้
- อีเมล [email protected]
- Facebook https://www.facebook.com/SWUComputerCenter
- Messenger m.me/SWUComputerCenter
- โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 15045 สำหรับประสานมิตร และ 21125 สำหรับองครักษ์ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 20) https://c...
20/05/2021
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 20)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 20)
https://covid19.swu.ac.th/archives/919

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 20) 20 พฤษภาคม 202120 พฤษภาคม 2021phattarachaiประกาศทั่วไป ประกาศ-covid-19_20ดาวน์...

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ICT C...
17/05/2021

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ICT COMPETENCY TRAINING 2021) ในหัวข้อการอบรม เรื่อง Visual Slide Presentation (ออนไลน์) (สำหรับกลุ่มคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 – 16:00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Team

[คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]Google is changing its storage policy starting July 1, 2022. You will have a ...
14/05/2021

[คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]

Google is changing its storage policy starting July 1, 2022. You will have a total of 15 GB of your GAFE (@g.swu.ac.th)—email, drive, and photos. We are asking you to back up your data and consider to free your storage space by July 1. We are working our best to provide all of you with more storage space and will keep you posted.

If you have any questions or trouble accessing your GAFE, please contact our helpdesk, Computer Center, SWU.

谷歌将于2022年7月1日起变更其云端储存政策。政策变更后,您的GAFE(@g.swu.ac.th)账户将有15GB的储存空间用于保存您的邮件、文件、照片等。请您在2022年7月1日前,备份您的GOOGLE云端数据,并释放储存空间。我们正在尽最大努力为您提供更多的储存空间,如后续有所更改,我们将另行告知。

如果您有任何问题或者困难,请联系诗纳卡琳威洛大学计算机中心。

https://www.facebook.com/Humanities.SWU/photos/pcb.4001135933303288/4001368286613386/

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการใช้งาน Google Workspace for Education มาระยะหนึ่งแล้วนั้น ขณะนี้ทางบริษัท Google ได้มีการเปลี่ย...
13/05/2021

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการใช้งาน Google Workspace for Education มาระยะหนึ่งแล้วนั้น ขณะนี้ทางบริษัท Google ได้มีการเปลี่ยนนโยบายจากเดิมให้บริการพื้นที่แบบไม่จำกัดเหลือ 100 TB ต่อโดเมน

ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้งานบัญชี GAFE ภายใต้โดเมน @g.swu.ac.th ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ทางสำนักคอมพิวเตอร์ขอความร่วมมือผู้ใช้ทุกท่านให้โอนย้ายข้อมูลบางส่วนออกจากบัญชี GAFE โดยปรับลดขนาดการใช้งานพื้นที่ ไม่เกิน 15 GB (ขนาดของพื้นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังโดยขึ้นอยู่กับนโยบายของ Google)

บุคลากรและนิสิต สามารถย้ายไฟล์ข้อมูลไปยัง Microsoft OneDrive ภายใต้โดเมน @m.swu.ac.th โดยมีพื้นที่ 1 TB สมัครใช้งานได้ฟรีที่ https://account.swu.ac.th

โดยนโยบายการให้บริการดังกล่าวของบริษัท Google จะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือทาง facebook ของสำนักคอมพิวเตอร์

ข้อมูลอ้างอิง https://support.google.com/a/answer/10403871?hl=en

Google is changing its storage policy starting July 1, 2022. You will have a total of 15 GB of your GAFE (@g.swu.ac.th) email, drive, and photos. We are asking you to back up your data and consider to free your storage space by July 1. We are working our best to provide all of you with more storage space and will keep you posted. If you have any questions or trouble accessing your GAFE, please contact our helpdesk, Computer Center, SWU.

谷歌将于2022年7月1日起变更其云端储存政策。政策变更后,您的GAFE(@g.swu.ac.th)账户将有15GB的储存空间用于保存您的邮件、文件、照片等。请您在2022年7月1日前,备份您的GOOGLE云端数据,并释放储存空间。我们正在尽最大努力为您提供更多的储存空间,如后续有所更改,我们将另行告知。如果您有任何问题或者困难,请联系诗纳卡琳威洛大学计算机中心。

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการใช้งาน Google Workspace for Education มาระยะหนึ่งแล้วนั้น ขณะนี้ทางบริษัท Google ได้มีการเปลี่ยนนโยบายจากเดิมให้บริการพื้นที่แบบไม่จำกัดเหลือ 100 TB ต่อโดเมน

ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้งานบัญชี GAFE ภายใต้โดเมน @g.swu.ac.th ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง ทางสำนักคอมพิวเตอร์ขอความร่วมมือผู้ใช้ทุกท่านให้โอนย้ายข้อมูลบางส่วนออกจากบัญชี GAFE โดยปรับลดขนาดการใช้งานพื้นที่ ไม่เกิน 15 GB (ขนาดของพื้นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังโดยขึ้นอยู่กับนโยบายของ Google)

บุคลากรและนิสิต สามารถย้ายไฟล์ข้อมูลไปยัง Microsoft OneDrive ภายใต้โดเมน @m.swu.ac.th โดยมีพื้นที่ 1 TB สมัครใช้งานได้ฟรีที่ https://account.swu.ac.th

โดยนโยบายการให้บริการดังกล่าวของบริษัท Google จะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือทาง facebook ของสำนักคอมพิวเตอร์

ข้อมูลอ้างอิง https://support.google.com/a/answer/10403871?hl=en

Google is changing its storage policy starting July 1, 2022. You will have a total of 15 GB of your GAFE (@g.swu.ac.th) email, drive, and photos. We are asking you to back up your data and consider to free your storage space by July 1. We are working our best to provide all of you with more storage space and will keep you posted. If you have any questions or trouble accessing your GAFE, please contact our helpdesk, Computer Center, SWU.

谷歌将于2022年7月1日起变更其云端储存政策。政策变更后,您的GAFE(@g.swu.ac.th)账户将有15GB的储存空间用于保存您的邮件、文件、照片等。请您在2022年7月1日前,备份您的GOOGLE云端数据,并释放储存空间。我们正在尽最大努力为您提供更多的储存空间,如后续有所更改,我们将另行告知。如果您有任何问题或者困难,请联系诗纳卡琳威洛大学计算机中心。

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรายง...
07/05/2021

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีแบบสมดุล 4 มิติ และได้จัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ให้กับส่วนงานนำร่องเพื่อทดลองการใช้ระบบ
ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 น. - 11.30 น.

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2564 📆 สำนักคอมพิวเตอร์ได้มีการปรับปรุงการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่าง ศูนย์การแพทย์ปั...
03/05/2021

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2564 📆
สำนักคอมพิวเตอร์ได้มีการปรับปรุงการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่าง ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน กับ มศว ประสานมิตร
👉เป็น 1 Gbps ผ่านเครือข่าย Uninet
🌐ทำให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ สามารถเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น👍

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2564 📆
สำนักคอมพิวเตอร์ได้มีการปรับปรุงการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่าง ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน กับ มศว ประสานมิตร
👉เป็น 1 Gbps ผ่านเครือข่าย Uninet
🌐ทำให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ สามารถเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น👍

ประชาสัมพันธ์📣สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดให้บริการชั่วคราว ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม  ระหว่างวันที่ 1 - 23 พฤษภาค...
03/05/2021

ประชาสัมพันธ์📣
สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดให้บริการชั่วคราว
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม
ระหว่างวันที่ 1 - 23 พฤษภาคม 2564
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 19)
บริการอื่น ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ ยังให้บริการตามปกติ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาติดต่อ HELPDESK โดยมีช่องทางการติดต่อดังนี้
- อีเมล [email protected]
- Facebook https://www.facebook.com/SWUComputerCenter
- Messenger m.me/SWUComputerCenter
- โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 15045 สำหรับประสานมิตร และ 21125 สำหรับองครักษ์ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)

ประชาสัมพันธ์📣
สำนักคอมพิวเตอร์ ปิดให้บริการชั่วคราว
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม
ระหว่างวันที่ 1 - 23 พฤษภาคม 2564
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 19)
บริการอื่น ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ ยังให้บริการตามปกติ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาติดต่อ HELPDESK โดยมีช่องทางการติดต่อดังนี้
- อีเมล [email protected]
- Facebook https://www.facebook.com/SWUComputerCenter
- Messenger m.me/SWUComputerCenter
- โทรศัพท์ 026495000 ต่อ 15045 สำหรับประสานมิตร และ 21125 สำหรับองครักษ์ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 19) https://c...
29/04/2021
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 19)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 19) https://covid19.swu.ac.th/archives/804

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 19) 29 เมษายน 202129 เมษายน 2021phattarachaiประกาศทั่วไป ประกาศ-covid-19_19ดาวน์โห...

ประกาศเลื่อนกำหนดการอบรม 2 หลักสูตร ดังนี้1. หลักสูตร งานสร้างภาพ ออกแบบสื่อให้ปัง สร้างพลังการ PR เปลี่ยนเป็นวันที่ 1-2...
28/04/2021

ประกาศเลื่อนกำหนดการอบรม 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร งานสร้างภาพ ออกแบบสื่อให้ปัง สร้างพลังการ PR เปลี่ยนเป็นวันที่ 1-2 ก.ค. 64

2. หลักสูตร Creative typography "สร้างสรรค์ตัวอักษรให้เป็นงานกราฟิก" เปลี่ยนเป็นวันที่ 4 มิ.ย. 64

ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการ อีเมล [email protected] หรือ [email protected]

สำนักคอมพิวเตอร์ มศวขอแสดงความยินดีกับคุณธัญย์ธรฐ์  พงษ์เฉลิม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่า...
23/04/2021

สำนักคอมพิวเตอร์ มศว
ขอแสดงความยินดีกับ
คุณธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 👏👏👏
ที่ได้รับคัดเลือกจาก APNIC Foundation ให้รับทุนสนับสนุนจาก Australian’s Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) ในโครงการ SWITCH SEA หรือ Supporting Women IT researCH Leaders in Southeast Asia เพื่อพัฒนาวิชาชีพแก่บุคลากรหญิงและเพศทางเลือก (LGBTQI+) ที่ทำงานเกี่ยวกับการจัดการและการปฏิบัติการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet network management and operations)ในประเทศเวียดนาม ไทย ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา เพื่อเพิ่มโอกาสและเพิ่มความหลากหลายทางเพศในวิชาชีพทางเทคโนโลยี

สำนักคอมพิวเตอร์ มศว
ขอแสดงความยินดีกับ
คุณธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สังกัดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 👏👏👏
ที่ได้รับคัดเลือกจาก APNIC Foundation ให้รับทุนสนับสนุนจาก Australian’s Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) ในโครงการ SWITCH SEA หรือ Supporting Women IT researCH Leaders in Southeast Asia เพื่อพัฒนาวิชาชีพแก่บุคลากรหญิงและเพศทางเลือก (LGBTQI+) ที่ทำงานเกี่ยวกับการจัดการและการปฏิบัติการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet network management and operations)ในประเทศเวียดนาม ไทย ฟิลิปปินส์ และกัมพูชา เพื่อเพิ่มโอกาสและเพิ่มความหลากหลายทางเพศในวิชาชีพทางเทคโนโลยี

📣เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการอัพเกรดอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ระบบ I-Pass และขยายช่...
22/04/2021

📣เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564
สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการอัพเกรดอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ระบบ I-Pass และขยายช่องทางการออกสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
มศว องครักษ์ จากเดิม 2Gbps เป็น 10Gbps

📣เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564
สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการอัพเกรดอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ระบบ I-Pass และขยายช่องทางการออกสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
มศว องครักษ์ จากเดิม 2Gbps เป็น 10Gbps

ที่อยู่

Bangkok
10110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6626495000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการตรวจสุขภาพประจำปี62 นะคะ
รบกวนทางสำนักคอมพิวเตอร์ มศว ช่วยมาแก้ไขคุณภาพสัญญาณ wi-fi ทุกหอพักด้วยนะครับ ทำงานส่งงานไม่ได้เลยยิ่งกลางคืนเชื่อมยังไม่ได้เลย ผมหวังว่าเปิดเทอมหน้าคงจะมีอะไรๆดีขึ้นนะครับ ขอบคุณครับ