ฝ่ายจัดการสวนพฤกษศาสตร์ และ

ฝ่ายจัดการสวนพฤกษศาสตร์ และ ร่วมเรียนรู้ไปกับแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า กด like เพื่อติดตามครับ

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 7 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติหนองตาอยู่ จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับนายสิทธิชัย เสรีส่งแสง ผู้อำนวยการสำนัก...
10/01/2022

วันที่ 7 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติหนองตาอยู่ จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับนายสิทธิชัย เสรีส่งแสง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช เข้ามาตรวจเยี่ยมและให้แนวทางในการปฏิบัติงานในสวนต่อไป

วันที่ 1 เดือนมกราคม 2565 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ให้บริการ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ แก่นักท่องเที่ยว
04/01/2022

วันที่ 1 เดือนมกราคม 2565 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ให้บริการ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ แก่นักท่องเที่ยว

เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์ดอยสุเทพ 60 พรรษามหาราชินี จังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ได้ผ่านการประเมินมาตร...
04/01/2022

เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์ดอยสุเทพ 60 พรรษามหาราชินี จังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ประเภทนันทนาการและการท่องเที่ยว

เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์แม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้าน...
04/01/2022

เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์แม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ประเภทนันทนาการและการท่องเที่ยว

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายปรัชญา ทั่งจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะ ไ...
04/01/2022

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 นายปรัชญา ทั่งจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ของสวนรุกขชาติ
บ้านแพะ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าม...
30/12/2021

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ได้เข้ามาตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และให้คำแนะนำในการพัฒนาสวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์หน่ว...
30/12/2021

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ประเภทนันทนาการและการท่องเที่ยว

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 หัวหน้าและเจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาวได้ให้ต้อนรับ นายชัยพิชิต สอนส...
30/12/2021

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 หัวหน้าและเจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติ 60 ปี
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาวได้ให้ต้อนรับ นายชัยพิชิต สอนสมนึกการ
ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ในการตรวจติดตาม กำกับดูแล ชี้แจง ให้กำลังใจในการทำงานแก่พนักงาน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เจ้ากน้าที่สวนพฤกษศาสตร์ควนเขาวัง จังหวัดสงขลา ได้ให้การตอนรับ นายโกวิทย์ สันตจิตร หัวหน้ากลุ่มงา...
30/12/2021

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เจ้ากน้าที่สวนพฤกษศาสตร์ควนเขาวัง จังหวัดสงขลา ได้ให้การตอนรับ นายโกวิทย์ สันตจิตร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สบอ.6 (สงขลา) ที่เข้ามาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ เยี่ยมชมพื้นที่ของสวนพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการพัฒนาพื้นที่ การจัดป้ายสื่อความหมาย ปลูกต้นไม้ และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติถ้ำเขานุ้ย จังหวัดสงขลา ได้ให้การต้อนรับนายโกวิทย์ สันตจิตร หัวหน้ากลุ่มงาน...
30/12/2021

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติถ้ำเขานุ้ย จังหวัดสงขลา ได้ให้การต้อนรับนายโกวิทย์ สันตจิตร หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สบอ.6 (สงขลา) ที่เข้ามาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเยี่ยมชมจุดที่น่าสนใจของสวนรุกขชาติถ้ำเขานุ้ย อาทิเช่น เยี่ยมชมเรือนกล้วยไม้และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ตลอดจนให้คำแนะนำในการจัดทำจุดสื่อความหมายเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการสามารถเดินศึกษาธรรมชาติด้วยตนเองได้

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง(โสกแต้) จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการป...
27/12/2021

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง(โสกแต้) จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ผู้อำนวยการปิยะ หนูนิล)

เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติท่าสองคอน จังหวัดมหาสารคาม  ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้าน...
27/12/2021

เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติท่าสองคอน จังหวัดมหาสารคาม ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ประเภทนันทนาการและการท่องเที่ยว

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีบรรยายและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยาก...
27/12/2021

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีบรรยายและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล2-ประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม อำเภอภาชี จังหววัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติน้ำตกสำโรงเกียรติ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ของจังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยบริกา...
27/12/2021

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติน้ำตกสำโรงเกียรติ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ของจังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

23 ธันวาคม  2564 สวนรุกขชาติวังปอพาน ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงานแก่นายกมลศิษฐ์ อุตโรกุล ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูแ...
24/12/2021

23 ธันวาคม 2564 สวนรุกขชาติวังปอพาน ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงานแก่นายกมลศิษฐ์ อุตโรกุล ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ในการตรวจติดตามและให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาคสนามในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) ในท้องที่จังหวัดนครพนม

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคใต้ เข้าฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์และมอบอุปกรณ์สำหรับกา...
23/12/2021

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคใต้ เข้าฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์และมอบอุปกรณ์สำหรับการดับไฟป่า ณ สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย จังหวัดตรัง

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติน้ำตกสำโรงเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่...
23/12/2021

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติน้ำตกสำโรงเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ ให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติภายในสวน แก่คณะนักเรียน ครูและผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านหนองผือ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

วันนที่ 20 ธันวาคม 2564 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด(กอ.รมน.จ.ร้อยเอ็ด) ชุดตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานต...
21/12/2021

วันนที่ 20 ธันวาคม 2564 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด(กอ.รมน.จ.ร้อยเอ็ด) ชุดตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้และการบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ 2565 ( นำโดย พ.อ. ถนอม วงศ์พิมล) ได้เข้าตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 -2565 ตามแผนดังกล่าว ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยมีหัวหน้าสวนรุกขชาติดงมะอี่ น.ส.รุ่งนภา แก้วม่วง และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงาน นำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆภายในสวนรุกขชาติ

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบล เขาสวนกวาง ขอใช้พื้นที่สวนรุกขชาติเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ในการจัดกิจกรรม...
17/12/2021

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบล เขาสวนกวาง ขอใช้พื้นที่สวนรุกขชาติเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ในการจัดกิจกรรมรอบกองไฟต้านภัยยาเสพติด โดยมีเยาวชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม 25 คน

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ พร้อมด้วย นางสาวจารุวรรณ ศรีฟ้า นำข้าราช...
16/12/2021

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ พร้อมด้วย นางสาวจารุวรรณ ศรีฟ้า นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยนำนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 (รุ่นที่ 64) ประจำปีการศึกษา 2564 นาย เข้าศึกษาเรียนรู้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินช้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เยื่ยมชมหน่วยงานพัฒนาชุมชน หน่วยงานประมง หน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร หน่วยงานวิชาการเกษตร หน่วยงานสวนพฤกษศาสตร์ ฐานหญ้าแฝก และฐานการผลิตปุ๋ยหมักน้ำหมัก โดยมีความมุ่งหมายให้นักเรียนเตรียมทหารได้รับความรู้ประสบการณ์ มีทัศนคติและแรงจูงใจที่ดีในด้านการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการศึกษาและรับราชการต่อไป

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี บรรยายให้ความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม แก...
16/12/2021

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี บรรยายให้ความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งจัดทำฐานการเรียนรู้เรื่องสมุนไพร ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเพาะชำกล้าไม้

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช เดินทางตรวจราชการ ณ สวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้...
15/12/2021

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช เดินทางตรวจราชการ ณ สวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่สวนให้การต้อนรับและนำชมการทำงานภายในสวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว

วันที่ 9 -11 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ขอใช้สถานที่สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง(โสกแต้) จัดกิจกรรม โครงการอบรมผู้น...
13/12/2021

วันที่ 9 -11 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ขอใช้สถานที่สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง(โสกแต้) จัดกิจกรรม โครงการอบรมผู้นำองค์การ "ภาวะความเป็นผู้นำและประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงาน คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย (ภวท.) โดยหัวหน้าสวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง(โสกแต้) บรรยายให้ความรุ้ เรื่อง การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน และ เรื่องพันธุ์ไม้มีค่าหายาก

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้วบริการความรู้เชิงนิเวศและอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าสำ...
13/12/2021

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้วบริการความรู้เชิงนิเวศและอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ดร.วรดลต์ แจ่มจำรูญ หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ และนายชริน เซ่งลอยเลื่อน หัวหน้าส...
09/12/2021

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ดร.วรดลต์ แจ่มจำรูญ หัวหน้าฝ่ายจัดการสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ และนายชริน เซ่งลอยเลื่อน หัวหน้าสวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ ร่วมประชุมวางแผนพัฒนาสวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ร่วมกับเทศบาลเขาฉกรรจ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ โดยมี ว่าที่ ร.ต.โจทย์ แดงจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์ เป็นประธาน

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร จังหวัดพิจิตร นำคณะกรรมการจากศูนย์ประสานงานโครงการตามแนวพระราชดำร...
09/12/2021

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร จังหวัดพิจิตร นำคณะกรรมการจากศูนย์ประสานงานโครงการตามแนวพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร ชมสวนสมุนไพรภายในสวน เพื่อร่วมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพร ซึ่งจะจัดตั้งภายในวนรุกขชาติกาญจนกุมาร

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายกอบศักดิ์ เพ็ญนุกูล หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน แ...
07/12/2021

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายกอบศักดิ์ เพ็ญนุกูล หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์
ทุ่งค่าย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน และโครงการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปลูกต้นฟ้าทะลายโจร) โดยได้สนับสนุนพันธุ์กล้าฟ้าทะลายโจรและแผ่นพับข้อมูลฟ้าทะลายโจร ณ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร จังหวัดพิจิตร ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานควา...
07/12/2021

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร จังหวัดพิจิตร ประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ประเภทนันทนาการและการท่องเที่ยว

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย จังหวัดตรัง จัดกิจกรรม Big cleaning day บริเวณสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย เพื่อเตร...
07/12/2021

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย จังหวัดตรัง จัดกิจกรรม Big cleaning day บริเวณสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดบริการท่องเที่ยว วันที่ 5 ธันวาคม 2564

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ทีมงาน โครงการการจัดการค้าไม้อย่างยั่งยืนในภูมิภาคแม่น้ำโขงตอนล่าง เข้าเยี่ยมชม สวนรุกขชาติอุบล...
01/12/2021

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ทีมงาน โครงการการจัดการค้าไม้อย่างยั่งยืนในภูมิภาคแม่น้ำโขงตอนล่าง เข้าเยี่ยมชม สวนรุกขชาติอุบลวนารมย์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ทีมงาน โครงการการจัดการค้าไม้อย่างยั่งยืนในภูมิภาคแม่น้ำโขงตอนล่าง เข้าเยี่ยมชม สวนรุกขชาติอุบลวนารมย์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติรักษะวาริน จังหวัดระนองประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานคว...
29/11/2021

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติรักษะวาริน จังหวัดระนองประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ประเภทนันทนาการและการท่องเที่ยว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม "จิตอาสา อาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าใน ณ โรงเร...
29/11/2021

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรม "จิตอาสา อาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าใน ณ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ตำบลท่าสองคอนอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยการปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้และทำความสะอาด

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายรุจน์ เมฆทองนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน จังหวัดอุบลราชธานี นำพนัก...
25/11/2021

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายรุจน์ เมฆทองนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน จังหวัดอุบลราชธานี นำพนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติงานแก่นายสิทธิชัย เสรีส่องแสง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ในโอกาสตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พร้อมมอบแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเน้นย้ำนโยบาย ทส ยกกำลัง x ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทาวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิสารสนเทศ​ โดยนายยุทธนา​ แสงทอง​ นักวิชาการป่าไม้ขำนาญการ​ พร้อมทีมงาน ขอใช้ส...
25/11/2021

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิสารสนเทศ​ โดยนายยุทธนา​ แสงทอง​ นักวิชาการป่าไม้ขำนาญการ​ พร้อมทีมงาน ขอใช้สถานที่สวนรุกขชาติเขาสวนกวางในการประชุมให้คำแนะนำการใช้งานระบบติดตามการเปลี่ยนแปลง​พื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์​โดยมี​ เจ้าหน้าที่ส​วนรุกขชาติ​ และ​เจ้าหน้าที่วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวงเข้าร่วมรับฟัง

Photos from สวนรุกขชาติเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น's post
25/11/2021

Photos from สวนรุกขชาติเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น's post

ที่อยู่

Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30
เสาร์ 08:00 - 16:30
อาทิตย์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

66255610777 ext. 1477

เว็บไซต์

http://web3.dnp.go.th/botany

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายจัดการสวนพฤกษศาสตร์ และผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายจัดการสวนพฤกษศาสตร์ และ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร แก่คณะนักเรียนโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
วันที่ 22-23 มีนาคม 2564 สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพร่วมจัดนิทรรศการ" วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2564 " ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตำบลชากพงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยนำกล้าไม้ เอกสาร โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและป่าในเมือง บริการแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไป
วันที่ 21 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติดงบังอี่ จังหวัดมุกดาหาร ร่วมวิ่งการกุศลตามโครงการ "วิ่งปันสุข วิ่งปันบ้าน" โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ศาลากลาง จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 20 มีนาคม 2564 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุขคณะ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สวนพฤกษศาสตร์พนางตุงโดย
วันที่ 20 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติดงบังอี่ จังหวัดมุกดาหารได้ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช พร้อมคณะ
วันที่ 19 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง จังหวัดพัทลุงบรรยายให้ความรู้แก่ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านสวน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
วันที่ 19 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติคูเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ได้บรรยายให้​ความรู้ใน​​กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ- เนตรนารี​ โรงเรียน​อุดมศิลป์​ อำเภออินทร์บุรี​ จังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 13-14 มีนาคม 2564 โรงเรียนเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ขอความอนุเคราะห์สถานที่สวนพฤกษศาสตร์ดงมะอี่ จังหวัดร้อยเอ็ดในการจัดกิจกรรมโครงการห้องเรียนคุณภาพพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (Special English Program :SEP) ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 18 มีนาคม 2564 คณะนักเรียนโรงเรียนวัดชำป่างาม จังหวัดฉะเชิงเทราและคณะนักศึกษา จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร ในสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 1​8 มีนาคม​ 2564 เจ้าหน้าที่สวนรุกขชาติ​คูเมืองได้บรรยายให้​ความรู้​ ในกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ- เนตรนารี​ จากโรงเรียน​วัดโพงาม​อ​สรรคบุรี​ ณ สวนรุกขชาติ​คูเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 17 มีนาคม 2564 คณะองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ จังหวัดชลบุรี เข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร ณ สวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 16 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง จังหวัดพัทลุงและเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าพัทลุงร่วมกันทำความสะอาดลานจอดรถ, ถนนภายในสวนฯ เพื่อลดฝุ่นละอองโดยได้รับการสนับสนุนรถฉีดน้ำแรงดันสูง พร้อมเจ้าหน้าที่ จากสถานีควบคุมไฟป่าพัทลุง