วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

เปิดเหมือนปกติ

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียนสาขาศิลปกรรม ลงทะเบียนอบรม "โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบเครื่องประดั...
15/08/2021

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียนสาขาศิลปกรรม ลงทะเบียนอบรม "โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบเครื่องประดับไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก" มีกิจกรรมต่อเนื่องประกวดออกแบบเครื่องประดับชิงรางวัลเงินสดพร้อมโล่ห์รางวัล เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-15.00 น. รายละเอียดการลงทะเบียนสแกนคิวอาร์โค้ด #prswb

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียนสาขาศิลปกรรม ลงทะเบียนอบรม "โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบเครื่องประดับไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก" มีกิจกรรมต่อเนื่องประกวดออกแบบเครื่องประดับชิงรางวัลเงินสดพร้อมโล่ห์รางวัล เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-15.00 น. รายละเอียดการลงทะเบียนสแกนคิวอาร์โค้ด #prswb

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา (โดยนายศักดา มยูขโชติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา, นางนงเยาว์ แสนน้ำเที่ยง รองผู้อำนวยก...
13/08/2021

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา (โดยนายศักดา มยูขโชติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา, นางนงเยาว์ แสนน้ำเที่ยง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร, นางอาระยา ฉายชูวงษ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ และนายอาณาจักร ทองทับ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และคณะกรรมการควบคุมการสอบ) ดำเนินการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาอาหารและโภชนาการ วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา #prswb

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา (โดยนายศักดา มยูขโชติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา, นางนงเยาว์ แสนน้ำเที่ยง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร, นางอาระยา ฉายชูวงษ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ และนายอาณาจักร ทองทับ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และคณะกรรมการควบคุมการสอบ) ดำเนินการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาอาหารและโภชนาการ วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา #prswb

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา (โดยนายศักดา มยูขโชติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา, นางนงเยาว์ แสนน้ำเที่ยง รองผู้อำนวยก...
13/08/2021

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา (โดยนายศักดา มยูขโชติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา, นางนงเยาว์ แสนน้ำเที่ยง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร, นางอาระยา ฉายชูวงษ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ และนายอาณาจักร ทองทับ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และคณะกรรมการควบคุมการสอบ) ดำเนินการประเมินสมรรถนะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาอาหารและโภชนาการ วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา #prswb

Photos from คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา's post
12/08/2021

Photos from คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา's post

นายศักดา มยูขโชติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาและคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมการถ่ายทำวีดิทัศน์เพื่อการเผยแพร่ให้ความรู้...
09/08/2021

นายศักดา มยูขโชติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาและคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมการถ่ายทำวีดิทัศน์เพื่อการเผยแพร่ให้ความรู้ หัวข้อการบริหารจัดการอาหารไทยสำหรับการจัดส่ง และเทคนิคการจัดแต่งอาหารไทย เพื่อเพิ่มความสวยงามเหมาะสมและมูลค่า

ตามที่สถานเอกอัครทูต ณ กรุงเบิร์น มีแผนจัดทำวีดิทัศน์เพื่อการเผยแพร่ให้ความรู้หัวข้อการบริหารจัดการอาหารไทยสำหรับการจัดส่ง และเทคนิคการจัดแต่งอาหารไทย เพื่อเพิ่มความสวยงามเหมาะสมและมูลค่า เพื่อส่งเสริมโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกในสมาพันธรัฐสวิส ประจำปีงบประมาณ 2564 และประสงค์ขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยฯ สนับสนุนโครงการดังกล่าว วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา #prswb

ประชาสัมพันธ์จากงานครูที่ปรึกษา ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเยี่ยมบ้านที่...
09/08/2021
แบบประเมินกิจกรรมเยี่ยมบ้าน ฯโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีงบปร

ประชาสัมพันธ์จากงานครูที่ปรึกษา ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
ที่ link ด้านล่างค่ะ👇👇 #prswb

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB09rL3kksxtEkF_yZB6eDkcaSYB2pUml-N9f4M4iiKMBJXw/viewform?usp=sf_link

Photos from แผนกวิชาการโรงแรม  วอศ.เสาวภา's post
06/08/2021

Photos from แผนกวิชาการโรงแรม วอศ.เสาวภา's post

Photos from วิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา's post
05/08/2021

Photos from วิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา's post

Photos from วิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา's post
05/08/2021

Photos from วิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา's post

Photos from คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา's post
05/08/2021

Photos from คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา's post

05/08/2021
มัสมั่นแกงแก้วตา ep.3

ไลฟ์สดวิชาอาหารไทย มัสมั่นแกงแก้วตา โดยครูอมรศรี แซ่ตัน หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ช่วง 3 #prswb

05/08/2021
มัสมั่นแกงแก้วตา ep.2

ไลฟ์สดวิชาอาหารไทย มัสมั่นแกงแก้วตา โดยครูอมรศรี แซ่ตัน หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ช่วง 2 #prswb

05/08/2021
มัสมั่นแกงแก้วตา ep.1

ไลฟ์สดวิชาอาหารไทย มัสมั่นแกงแก้วตา โดยครูอมรศรี แซ่ตัน หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ช่วง 1 #prswb

03/08/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการครู สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ประกาศจากงานครูที่ปรึกษา แจ้งนักเรียน นักศึกษา ทุกชั้น ปี กรอกข้อมูลคัดกรองเกี่ยวกับ สถานะการติดเชื้อ covid และสถานะการฉ...
31/07/2021

ประกาศจากงานครูที่ปรึกษา
แจ้งนักเรียน นักศึกษา ทุกชั้น ปี กรอกข้อมูลคัดกรองเกี่ยวกับ สถานะการติดเชื้อ covid และสถานะการฉีดวัคซีน ของผู้เรียนในระบบ rms ภายในวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 #prswb

Photos from คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา's post
27/07/2021

Photos from คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา's post

ประชาสัมพันธ์จากงานแนะแนวฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี #prswb
24/07/2021

ประชาสัมพันธ์จากงานแนะแนวฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
การคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี #prswb

ประชาสัมพันธ์จากงานแนะแนวฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
การคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี #prswb

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ทางออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔  http://web.ocsc.g...
23/07/2021

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ทางออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ http://web.ocsc.go.th/forking

#prswb

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ทางออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ http://web.ocsc.go.th/forking

#prswb

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าโครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบ...
22/07/2021

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าโครงการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ สมัครผ่าน QR code ตั้งแต่วันนี้ - 31 ก.ค. 64

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (ออนไลน์)
- ศึกษาดูงาน
- เขียนแผนธุรกิจ
- ดำเนินธุรกิจ 3 เดือน
- ทุนกุ้ยืม สนับสนุนนธุรกิจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่หัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษา หรือ ครูวรรณา 084 081 0669 #EICSWB #PRSWB

ประชาสัมพันธ์จากงานอาชีวศึกษาทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาแนวปฏิบัติ​ในช่วงสถานการณ์​การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส...
20/07/2021

ประชาสัมพันธ์จากงานอาชีวศึกษาทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

แนวปฏิบัติ​ในช่วงสถานการณ์​การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับนักเรียน​ นักศึกษาที่ออก​ฝึกงาน​ ฝึกอาชีพ​ "กรณีชะลอการฝึก, เปลี่ยนสถานประกอบการ, ยุติการฝึก" และแนวปฏิบัติ​สำหรับครูนิเทศ​ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา​ 2564 #prswb

15/07/2021

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

https://www.youtube.com/watch?v=XAFMBTX6IM8วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ได้ดำเนินงานโครงการการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม : R...
15/07/2021
EP.6 หนึ่งความดีในวิถีโควิด

https://www.youtube.com/watch?v=XAFMBTX6IM8

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ได้ดำเนินงานโครงการการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม : RDS Moral Map ประจำปีการศึกษา 2563 และได้จัดกิจกรรม "หนึ่งความดีในวิถีโควิด" ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือของบุคลากรและผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ ได้มีการมอบเกียรติบัตร และจัดทำคลิปวิดีโอ ชื่นชมความดีของนักเรียน วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 150 ปี สมเด็จพระศรีพัชรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา #prswb

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ได้ดำเนินงานโครงการ การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม : RDS Moral Map ประจำปีการศึกษา 2563 และไ.....

ประกวดออกแบบโลโก้ "100 ปี ยุวกาชาดไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 75,000 บาท ส่งใบสมัครและผลงานได้ตั้งแต่ 12 กรกฎาคม ถึง 13 ...
09/07/2021

ประกวดออกแบบโลโก้ "100 ปี ยุวกาชาดไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 75,000 บาท ส่งใบสมัครและผลงานได้ตั้งแต่ 12 กรกฎาคม ถึง 13 สิงหาคม 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร อายุไม่เกิน 30 ปี ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://thaircy.redcross.or.th
หรือ www.srs2.moe.go.th โทร 02 628 6405 #prswb

ประกวดออกแบบโลโก้ "100 ปี ยุวกาชาดไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 75,000 บาท ส่งใบสมัครและผลงานได้ตั้งแต่ 12 กรกฎาคม ถึง 13 สิงหาคม 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร อายุไม่เกิน 30 ปี ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://thaircy.redcross.or.th
หรือ www.srs2.moe.go.th โทร 02 628 6405 #prswb

07/07/2021

ศธ.นำอาหาร-เครื่องดื่มฝีมือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สนับสนุนการทำงานบุคลากรทางการแพทย์ ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชน

https://moe360.blog/2021/07/07/saowabha-vocational-college/

VIDEO
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=l11r1Vt-zO0&feature=youtu.be

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษ...
07/07/2021

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยนายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ นายศักดา มยูขโชติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา และคณะครูฯ นำอาหารและน้ำดื่ม จำนวน 700 ชุด ประกอบด้วยเมนูอาหาร : ผัดไทยซี่โครงหมู ผัดไทยไก่ ผ้ดไทยกุ้ง ข้าวหมูอบสับปะรด ข้าวไก่อบสับปะรด ขนมสามสหาย ขนมกล้วย ขนมมันม่วง ขนมฟักทองรูปดอกกุหลาบ ขนมครองแครงกะทิสด

มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ให้บริการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานในการให้บริการประชาชนที่มาฉีดวัคซีน โดยมีนางศิริลักษณ์ อุบลเหนือ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันโรคผิวหนัง เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีกลางบางซื่อ วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2564 #prswb

นายศักดา มยูขโชติ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา และคณะครู ได้มอบเครื่องพ่นยาสะพายหลัง และสเปรย์แอลกอฮอล์ โดยนายสุ...
07/07/2021

นายศักดา มยูขโชติ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา และคณะครู ได้มอบเครื่องพ่นยาสะพายหลัง และสเปรย์แอลกอฮอล์ โดยนายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมคณะผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมโรค ณ สำนักงานเขตพระนคร วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2564 #prswb

LINE ครูที่ปรึกษา สำหรับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2564 #prswb
02/07/2021

LINE ครูที่ปรึกษา สำหรับผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ 2564 #prswb

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดอบรมปฏิบัติการก่อนลงปฏิบัติงานจริงในสถานปร...
28/06/2021

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดอบรมปฏิบัติการก่อนลงปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส. (ทวิภาคี) และปริญญาตรี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา และสถาบันใกล้เคียง เข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 28-30 มิ.ย. 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา #prswb

ในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีพัชรินทรบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เมื่อวันที่ 24 ม...
25/06/2021

ในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีพัชรินทรบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2444 ซึ่งปัจจุบันได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ 120 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์ผู้ทรงสถาปนาวิทยาลัยฯ โดยจัดพิธีสงฆ์ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยทาน พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ ห้องประชุม 150 ปี สมเด็จพระศรีพัชรินทร์ #prswb

ที่อยู่

377 ถ.บ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
Bangkok
10200

ข้อมูลทั่วไป

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เดิมคือ "โรงเรียนเสาวภา" จัดตั้งขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พระพันปีหลวง (พระนามเดิม พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี) ทรงบริจาคพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งโรงเรียนสำหรับสตรี และพระราชทานพระนามาภิไธยของพระองค์เป็นชื่อโรงเรียน ต่อมา เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2523 กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา” แต่เดิมเปิดสอนวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2519 เปิดสอนหลักสูตรศิลปหัตถกรรมเป็นปีแรก ปัจจุบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาเป็นวิทยาเขตในส่วนสถาบันการอาชีวศึกษามหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622221786

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาต ประกาศหาคนทำงานค่ะ รับสมัคร ครูสอนเด็กทำอาหาร บ้านสลัดศิลป์ คุณสมบัติ รักเด็ก เข้ากับเด็กได้ดี มีบุคคลิคภาพ และทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบสูง เปิดใจพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ คุณสมบัติที่จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ มีวุติการศึกษาปฐมวัย หรือด้านการทำอาหาร มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านนี้มาก่อน สถานที่ทำงาน : สาขาพระราม2 : สาขาสวนผัก (ตลิ่งชัน) สวัสดิการ เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น สิทธิประกันสังคม อาหารกลางวัน สนใจ สามารถส่งประวัติมาที่ ID LINE : ketsroi หรือทางข้อควาามเพจ บ้านสลัดศิลป์
ไม่ทราบว่าเด็กสองคนนี้เรียนที่นี่หรือเปล่าคะ จาบจ้วงเบื้องสูงมากค่ะ ถ้าไม่ใช่ศิษย์ของที่นี่ขออภัยด้วยนะคะ
อยากให้วิทยาลัยอาชีวเสวภาช่วยเลื่อนค่าเทอมของป.ว.ชปีหนึ่งไปก่อนได้เปล่าค่ะเป็นต้นหน้าก็ได้ค่ะตอนนี้ผู่ปกครองตกงานกันอยู่ค่ะ ช
ซัมเมอร์นี้พี่อยากขาย! ไปเข้าค่ายฤดูร้อน ท่องโลกศิลปะที่อังกฤษ-สเปน 2020 เพื่อเยาวชนกัน ของมันต้องไป!! SOC มีแคมป์ summer ที่ประเทศ UK และ Spain มาฝาก บอกเลยว่า ของมันต้องไปเรียน จ่ายแค่ไม่กี่แสนบาทก็ได้บินไปเปิดโลกกว้างแล้ว ได้ภาษา ได้เที่ยว ได้เพื่อน ได้สิ่งดีๆๆหลายอย่างเลย จัดให้เลย 3 โปรแกรมที่เราอยากขาย ดังนี้ 1.> Arts University Bounemouth (กลุ่ม) ชวนเพื่อนเยอะๆ มาเรียนวิชาศิลปะและการออกแบบ พร้อมกับ workshop แบบเข้มข้น เริ่มเข้าค่าย 14-21 มิถุนายน 2563 #ค่าใช้จ่ายรวมทุกอย่างแค่ 145,000 บาทเอง 2.> Arts University Bounemouth (เดี่ยว) ค่ายศิลปะเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือมาคนเดียวก็เปรี้ยวได้ รับอายุ 13-18 ปีขึ้นไป เปิด 3 ช่วงเวลาคือ 15-26 มิถุนายน (2 อาทิตย์), 27 กรกฎาคม-7 สิงหาคม (2 อาทิตย์) และ 21 กรกฎาคม-7 สิงหาคม 2563 (3 อาทิตย์) ค่าเรียนเริ่มต้นที่ £1,995 ค่าที่พักเริ่มต้นที่ *£900 3.> EU Business School (เดี่ยว) ถ้าอยากไปสเปนหรือเป็นแฟนคลับทีมบาร์เซโลน่าควรไปที่นี่! รับอายุ 16-18 ปีขึ้นไป อยู่ยาวๆ 3 อาทิตย์ มี 2 ช่วง คือ 5-25 กรกฎาคม 2563 และ 2-22 สิงหาคม 2563 ค่าใช้จ่ายทั้งหมด *€3,200 (*#ไม่รวม ตั๋วเครื่องบิน, อาหาร, วีซ่า, ประกัน, รับ-ส่งสนามบิน และ ค่ากินอยู่*) อย่าช้า อย่าคิดนาน ประสบการณ์เปิดโลกทัศน์เพื่อเด็กและเยาวชนช่วงปิดเทอมใหญ่มาแล้ว จงคว้าให้ไวครับ SOC อยากแนะนำมาก ดูรายละเอียดในรูปเสร็จ หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเราเลย Study Overseas Centre Co.,Ltd. www.studyoverseas.co.th, www.facebook.com/socstaff [email protected], [email protected] 02-255-7591, 02-655-6479, 02-255-9867 / 089-682-0168, 081-646-6479, 081-644-9867 / Fax: 02-255-5711 22/11 Soi Barzaar-Chidlom, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
ฝากประกาศค่ะ
สอบถามคะ..ยังไม่สามารถเข้าระบบ 4Real ได้คะ.ต้องทำยังไงบ้างคะ
น้องเข้าค่ายวันนี้ไม่ทราบสามารถดูรูปการเข้าค่ายหรือกิจกรรมได้ที่ไหนมั้ยคะ หากจำเป็นต้องติดต่อสอบถามโทรถามได้ที่คุณครูท่านไหนได้บ้างคะ ..ขอบคุณค่ะ
รบกวนสอบถามค่ะ นร.โควต้ารอบแรก จะชำระค่าเทอมที่ธ.กรุงไทย ต้องรับเอกสารจากไหนคะ. รอตั้งแต่วันที่17แล้วค่ะ ทางเพจไม่มีการอัพเดทอะไรเลย
ร้านเฉิมนครสุกี้-หมูกระทะรับสมัครนศ.อาชีวเสาวภาทำงานพาร์ทไทม์ที่ครัวดลางของทางร้านค่ะ นศ.ท่านใดสนใจสอบถามที่หมายเลข0814065992ค่ะ
รบกวนสอบถามค่ะ ที่แจ้งว่าให้นร. รอบโควต้ารอบแรก ชำระค่าเทอมทางธ.กรุงไทย ตั้งแต่17 ธค.-8 มค. จะทราบรายละเอียดการชำระเงินได้จากที่ไหนคะ
ประชาสัมพันธ์ การแบ่งกลุ่มสี "กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด" ประจำปีการศึกษา 2561
Learn English and Get certified!