ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางก

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางก ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตบางกอกใหญ่

เปิดเหมือนปกติ

01/10/2021

🌟กทม. แจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่นอกแนวคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นสูง ระหว่างวันที่ 1-5 ต.ค.64

🎯จากการสำรวจมีบ้านเรือนประชาชนที่อยู่นอกแนวคันป้องกันน้ำท่วม 11 ชุมชน จำนวน 239 ครัวเรือน ในพื้นที่ 7 เขต ได้แก่ ดุสิต พระนคร สัมพันธวงศ์ บางคอแหลม ยานนาวา บางกอกน้อย และคลองสาน

🎯ขอให้เตรียมขนย้ายสิ่งของให้อยู่ในที่สูง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดปัญหาระดับน้ำขึ้นสูงในช่วงเวลาดังกล่าว

10/05/2021

กระทรวงมหาดไทย ขยายเวลาการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนบัตรใหม่ และเปลี่ยนบัตร ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564

กระทรวงมหาดไทยประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เป็นภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19 จึงให้ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ หรือการขอเปลี่ยนบัตรในทุกท้องที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพิ่มเติม จากภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

#ขยายเวลา #ขอมีบัตร #บัตรใหม่​ #เปลี่ยนบัตร​#บัตรประจำตัวประชาชน​ #กรมการปกครอง

🔰 บางกอกใหญ่แจ้งงดให้บริการงานด้านทะเบียน ตั้งแต่ 26 เม.ย.64 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย23 เมษายน 2564 นางสาวกรุณา ธ...
23/04/2021

🔰 บางกอกใหญ่แจ้งงดให้บริการงานด้านทะเบียน ตั้งแต่ 26 เม.ย.64 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
23 เมษายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นจำนวนมาก และฝ่ายทะเบียนยังคงเปิดให้บริการประชาชนและมีผู้มารับบริการอย่างหนาแน่น ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้

🔰 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่จะให้บริการประชาชนตามความเหมาะสม เพื่อลดความหนาแน่นของผู้มารับบริการ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยจะดำเนินการ ดังนี้
▶️ ในวันราชการปกติ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 08.00-16.00 น.
✅ ให้บริการรับแจ้งเกิด-ตาย / ทำบัตรประจำตัวประชาชน #เฉพาะกรณีบัตรหาย / คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎรและเอกสารงานทะเบียนทั่วไป
▶️ ในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00-16.00 น.
✅ ให้บริการรับแจ้งเกิด-ตาย เท่านั้น

⛔ งดจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ) และงานทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าวในทุกกรณี
สอบถามรายละเอียด โทร.0 2457 0069 ต่อ 5709-5711 หรือแอดไลน์ 👉👉 https://lin.ee/EK8WeLr

🔰 บางกอกใหญ่แจ้งงดให้บริการงานด้านทะเบียน ตั้งแต่ 26 เม.ย.64 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
23 เมษายน 2564 นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แพร่ระบาดทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นจำนวนมาก และฝ่ายทะเบียนยังคงเปิดให้บริการประชาชนและมีผู้มารับบริการอย่างหนาแน่น ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้

🔰 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่จะให้บริการประชาชนตามความเหมาะสม เพื่อลดความหนาแน่นของผู้มารับบริการ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยจะดำเนินการ ดังนี้
▶️ ในวันราชการปกติ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 08.00-16.00 น.
✅ ให้บริการรับแจ้งเกิด-ตาย / ทำบัตรประจำตัวประชาชน #เฉพาะกรณีบัตรหาย / คัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎรและเอกสารงานทะเบียนทั่วไป
▶️ ในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.00-16.00 น.
✅ ให้บริการรับแจ้งเกิด-ตาย เท่านั้น

⛔ งดจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ) และงานทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าวในทุกกรณี
สอบถามรายละเอียด โทร.0 2457 0069 ต่อ 5709-5711 หรือแอดไลน์ 👉👉 https://lin.ee/EK8WeLr

แจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการของ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
22/04/2021

แจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการของ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

แจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการของ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

📢 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19🦠.ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ขอปรับการให้บริการงานทะเบียน📗 เ...
16/04/2021

📢 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19🦠
.
ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ขอปรับการให้บริการงานทะเบียน📗 เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
.
ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย
.
หากมีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ จะรีบแจ้งให้ทราบต่อไป
.
ขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ🙏

📢 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19🦠
.
ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ขอปรับการให้บริการงานทะเบียน📗 เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
.
ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย
.
หากมีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ จะรีบแจ้งให้ทราบต่อไป
.
ขออภัยในความไม่สะดวกนะคะ🙏

ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ งดให้บริการงานทะเบียนในวันเสาร์ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
15/04/2021

ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ งดให้บริการงานทะเบียนในวันเสาร์
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และกระจายตัวออกไปครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฝ่ายทะเบียนจึงงดให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนในวันเสาร์ ทุกกรณี (ยกเว้นการแจ้งเกิดและแจ้งตาย) ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ งดให้บริการงานทะเบียนในวันเสาร์
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และกระจายตัวออกไปครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฝ่ายทะเบียนจึงงดให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนในวันเสาร์ ทุกกรณี (ยกเว้นการแจ้งเกิดและแจ้งตาย) ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการของฝ่ายทะเบียนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์💦
12/04/2021

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการของฝ่ายทะเบียนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์💦

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการของฝ่ายทะเบียนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์💦

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
01/04/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนคนไม่มีสัญชาติไทยสำหรับแรงงานต่างด้าว3สัญชาติ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ในวัน...
31/03/2021

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนคนไม่มีสัญชาติไทยสำหรับแรงงานต่างด้าว3สัญชาติ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ในวันราชการปกติ(จันทร์ถึงศุกร์)เวลา 16.00 - 18.00 น.กำหนดจำนวนผู้รับบริการคิวไม่เกิน 30 รายต่อวันสามารถจองผ่านระบบคิวทางเว็บไซต์ http://nonthaiidbkk.bangkok.go.th

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนคนไม่มีสัญชาติไทยสำหรับแรงงานต่างด้าว3สัญชาติ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ในวันราชการปกติ(จันทร์ถึงศุกร์)เวลา 16.00 - 18.00 น.กำหนดจำนวนผู้รับบริการคิวไม่เกิน 30 รายต่อวันสามารถจองผ่านระบบคิวทางเว็บไซต์ http://nonthaiidbkk.bangkok.go.th

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่17 มี.ค.2564   ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ร่วมกับกรมการปกครอง บริการจัดทำบัตรปร...
17/03/2021

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
17 มี.ค.2564
ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ร่วมกับกรมการปกครอง บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในพื้นที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้นายประจง จุลวงษ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนประสานงานร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียงจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้จำนวน 1 รายในซอยคริสตจักร แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่

หนูมีบัตรแล้วนะ     โครงการจัดทำบัตรประชาชนครั้งแรกให้แก่นักเรียนโรงเรียนกทม.สังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่     ผู...
18/02/2021

หนูมีบัตรแล้วนะ

โครงการจัดทำบัตรประชาชนครั้งแรกให้แก่นักเรียนโรงเรียนกทม.สังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่
ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายทะเบียนจัดบริการทำบัตรประชาชนครั้งแรกให้แก่เด็กนักเรียนทุกโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่จำนวน 6 แห่ง บริการอำนวยความสะดวก จัดรถยนต์รับ-ส่ง เด็กนักเรียนที่มีคุณสมบัติได้เป็นกรณีพิเศษ พร้อมอธิบายแนะนำประโยชน์ของการมีบัตรประจำตัวประชาชนแบะมอบของที่ระลึกใก้แก่เด็กนักเรียน โดยนายธาราพงษ์ คำวอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตและนายประจง จุลวงษ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ได้กล่าวทักทาย ถ่ายภาพและมอบของที่ระลึกให้แก่เด็กนักเรียน

04/02/2021

ประกาศ เขตฯ ปิดให้บริการงานทะเบียน ระหว่าง 12-14 ก.พ.64
🛑 โดยงดให้บริการด้านทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนทั่วไป
>>> ✅ ยกเว้นการให้บริการรับแจ้งตาย
*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โทร. 0 2868 2513 ต่อ 5708-11 หรือ Line ID @bangkokyai_bkk

20/01/2021

แอดเลย line 👉👉 @bangkokyai_bkk

ถามมา ตอบไป ทุกคำถาม? เรามีคำตอบให้...
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ยินดีบริการเต็มที่ ทุกที่ทุกเวลา

ถ้าจำเป็นต้องออกจากบ้าน
อย่าลืม! ดูแลตัวเองให้ห่างไกลโควิด-19 โดยสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาดอยู่บ่อยนะคะ

LINE Official Account ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนตามภารกิจหน้าที่ของสำนักงานเขตครับซึ่งส...
05/01/2021

LINE Official Account ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนตามภารกิจหน้าที่ของสำนักงานเขตครับซึ่งสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการให้บริการก่อนที่จะเข้ารับบริการกับสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้ครับ
อย่างเช่น คำแนะนำเบื้องต้นในการไปติดต่อสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอต่าง ๆ การจดทะเบียนสมรสต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง การสูบสิ่งปฏิกูลหรือบ่อพักไขมันในที่อยู่อาศัย การขออนุญาตต่อเติมสิ่งปลูกสร้าง การให้รื้อถอนต้นไม้ขนาดใหญ่ เป็นต้นครับ ซึ่งในบางกรณีการประสานงานก่อนมาติดต่อจะช่วยให้การทำงานเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วครับ
หรือหากมีเหตุฉุกเฉินใด ๆ ภายในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลเข้ามาได้ครับ เช่น ไฟไหม้ ฝาท่อระบายน้ำชำรุด เป็นต้นครับ
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ขอบคุณในความสนใจและยินดีให้บริการครับ ขอบคุณครับ

22/12/2020
www.ect.go.th

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)(ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในต่างจังหวัด) ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม ที่ผ่านมาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่ผ่านมา เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง (วันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2563) หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (วันที่ 21 - 27 ธันวาคม 2563) สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ดาว์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์ด้านล่างได้
https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=9322

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
21/12/2020

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

แจ้ง!!! ยกเลิกกิจกรรมการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธ.ค. นี้ค่ะ

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายพัฒนาชุมชน ฯ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
17/12/2020

ฝ่ายพัฒนาชุมชน ฯ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

บางกอกใหญ่เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 5 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย มีชื่อและที่อยู่ทางทะเบียนราษฎรในเขตบางกอกใหญ่
2. เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505 หรือเกิด พ.ศ. 2505 (กรณีบัตรประชาชนไม่ระบุเดือนเกิด) จะได้รับเงินถัดจากเดือนที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ บำเหน็จรายเดือน เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน หรืออยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักฐานประกอบการลงทะเบียน
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ พร้อมสำเนา (กรณีเป็นบัญชีของบุคคลอื่นเพิ่มบัตรประชาชนเจ้าของบัญชี)
4. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณียื่นคำขอแทน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โทรศัพท์ 0 2457 0069 ต่อ 5720-21 หรือ 0 2868 1253

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตบางกอกใหญ่เรื่อง งดให้บริการด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนด้วยสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ไ...
07/12/2020

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตบางกอกใหญ่เรื่อง งดให้บริการด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ด้วยสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้รับอนุมัติการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของฝ่ายทะเบียนจึงมีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการติดตั้ง วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบคิวและการปรับปรุงพื้นที่ด้านกายภาพ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตบางกอกใหญ่ จึงของดให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน(ยกเว้นการแจ้งเกิด - การตาย)ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ถึงวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 สอบถามละเอียดเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 02-4570069 ต่อ 5708 ถึง 5711 ในวันเวลาราชการ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ขออภัยในความไม่สะดวก ณ โอกาสนี้

ฝ่ายพัฒนาชุมชน ฯ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
03/12/2020

ฝ่ายพัฒนาชุมชน ฯ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

บางกอกใหญ่เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 5 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย มีชื่อและที่อยู่ทางทะเบียนราษฎรในเขตบางกอกใหญ่
2. เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505 หรือเกิด พ.ศ. 2505 (กรณีบัตรประชาชนไม่ระบุเดือนเกิด) จะได้รับเงินถัดจากเดือนที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ บำเหน็จรายเดือน เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน หรืออยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักฐานประกอบการลงทะเบียน
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ พร้อมสำเนา (กรณีเป็นบัญชีของบุคคลอื่นเพิ่มบัตรประชาชนเจ้าของบัญชี)
4. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณียื่นคำขอแทน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โทรศัพท์ 0 2457 0069 ต่อ 5720-21 หรือ 0 2868 1253

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
02/10/2020

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ปลัดกรุงเทพมหานครเปิดหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน (Hall of Fame) เขตบางกอกใหญ่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน (Hall of fame) เขตบางกอกใหญ่ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานในพระองค์ 904 ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขต

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดตั้งหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน (Hall of Fame) เขตบางกอกใหญ่ สำหรับเก็บรวบรวมกิจกรรมแสดงผลการปฏิบัติงานของจิตอาสา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การทำความดีของจิตอาสาเขตบางกอกใหญ่ ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

โดยมีนางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงธนเหนือแ คณะผู้บริหารเขตบางกอกใหญ่ หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมพิธีและร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล (ต้นทองอุไร) ล้างทำความสะอาดบริเวณใต้สะพานและทาสีทางเท้าบริเวณหน้าสำนักงานเขตบางกอกใหญ่

จากนั้นปลัดกรุงเทพมหานครได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเขตบางกอกใหญ่ บริเวณด้านหลังของอาคารฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ซึ่งจะเปิดบริการให้กับหน่วยงานต่างๆ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจที่ต้องการเรียนรู้วิถีการเกษตร สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อนำไปสู่ความพอเพียงอย่างยั่งยืน

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
02/10/2020

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ปลัดกรุงเทพมหานครเปิดหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน (Hall of Fame) เขตบางกอกใหญ่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน (Hall of fame) เขตบางกอกใหญ่ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานในพระองค์ 904 ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขต

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดตั้งหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน (Hall of Fame) เขตบางกอกใหญ่ สำหรับเก็บรวบรวมกิจกรรมแสดงผลการปฏิบัติงานของจิตอาสา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การทำความดีของจิตอาสาเขตบางกอกใหญ่ ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

โดยมีนางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงธนเหนือแ คณะผู้บริหารเขตบางกอกใหญ่ หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมพิธีและร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคล (ต้นทองอุไร) ล้างทำความสะอาดบริเวณใต้สะพานและทาสีทางเท้าบริเวณหน้าสำนักงานเขตบางกอกใหญ่

จากนั้นปลัดกรุงเทพมหานครได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเขตบางกอกใหญ่ บริเวณด้านหลังของอาคารฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ซึ่งจะเปิดบริการให้กับหน่วยงานต่างๆ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจที่ต้องการเรียนรู้วิถีการเกษตร สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อนำไปสู่ความพอเพียงอย่างยั่งยืน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
28/09/2020

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำหรับท่านใดที่ได้รับผลกระทบ
จากการณีคลินิกถูกยกเลิกสญญา
สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบและใช้สิทธิได้ตามนี้ค่ะ

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
21/09/2020

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

ความทันสมัย รวดเร็ว เป็นมิตร ที่ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

งานบริการประชาชนของราชการถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับ 1 ความรวดเร็วทันใจ ความสะดวกสบาย คือความพึงพอใจของประชาชน นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ให้ความสำคัญในเรื่องความสะดวก สบาย ความรวดเร็ว ประชาชนมีความประทับใจในการมารับบริการที่ ฝ่ายทะเบียน โดยเน้นในเรื่องบรรยากาศที่สบายตา สถานที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย ความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ แนะนำการบริการ เก้าอี้นั่งรอที่สะดวกสบาย และมอบหมายนายธาราพงษ์ คำวอน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด สำนักงานเขตบางกอกใหญ่และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน

ฝ่ายทะเบียน ยังมีบริการรับจองคิวล่วงหน้าผ่านคิวอาร์โค๊ด บริการทันใจ นัดหมายทันเวลา จองคิวล่วงหน้า รับบริการภายใน 15 นาที /บริการตรวจสุขภาพ วัดความดันที่บอกค่าอย่างแม่นยำ บริการข้อมูลของกรุงเทพมหานคร การแจ้งเตือน ติดต่อเขต โรงพยาบาลผ่านคิวอาร์โค้ด /บริการค้นหาข้อมูลผ่านบริการอินเทอร์เน็ต ฟรี /และเชื่อมต่อไวไฟฟรี

นอกจากนี้ยังจัดบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จในงานบริการของฝ่ายต่างๆ ไม่หยุดพักเที่ยง และดูแลความปลอดภัยจากการแพร่เชื้อCovid ด้วยการฉีดพ่นน้ำยากำจัดเชื้อโรคเป็นประจำทุกเช้าก่อนให้บริการ

ส่วนบุคคลากรพร้อมให้บริการประชาชนด้วยความเอาใจใส่ เป็นมิตร และสนับสนุนงานบริการของฝ่ายอื่นๆ อาทิ ประชาสัมพันธ์การให้บริการขอเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ทุนสงเคราะห์ประชาชนอื่นๆ

ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ บริการทันใจ ถูกต้อง รวดเร็วด้วยใจ

ที่อยู่

1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
Bangkok
10600

รถประจำทางสาย 80 ก, 91 ก, 189, 165

ข้อมูลทั่วไป

ฝ่ายทะเบียนบางกอกใหญ่เขตบางกอกใหญ่ยินดีบริการและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เป็นช่องทางสำหรับประชาชน ที่มาติดต่อสามารถ ติดด่อเพื่อสอบถาม รับข้อเสนอแนะ ถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานทะเบียนส่งคำถามมาได้ยินดีตอบด้วยความเต็มใจ

เวลาทำการ

จันทร์ 07:45 - 16:00
อังคาร 07:45 - 16:00
พุธ 07:45 - 16:00
พฤหัสบดี 07:45 - 16:00
ศุกร์ 07:45 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

028682513

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จะมาถ่ายบัญประชาชน