สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลง

สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 น.- 18.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ 08.00 น. - 16.30 น.
(2)

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันที่มหาวิทยาลัยประกาศหยุด)

หน้าที่: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการแก่ นักศึกษา คณาจารย์ หน่วยงาน และผู้ใช้บริการอื่นๆ บทบาทหน้าที่ในการบริหารการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการและต่อนโยบายการบริหารงานตามพันธกิจของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เปิดเหมือนปกติ

สวัสดีปีใหม่ 🙏🏻🙏🏻จดหมายข่าว เดือนมกราคม 2564สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราช...
01/01/2021

สวัสดีปีใหม่ 🙏🏻🙏🏻
จดหมายข่าว เดือนมกราคม 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ www.vru.ac.th/

“ DRIVE THRU ”เลื่อนล้อ รับ-ส่ง หนังสือเริ่มให้บริการ วันที่ 4 มกราคา 25641. สแกน QR code คลิก ส่งข้อความ แจ้งชื่อ เบอร์...
30/12/2020

“ DRIVE THRU ”
เลื่อนล้อ รับ-ส่ง หนังสือ
เริ่มให้บริการ วันที่ 4 มกราคา 2564
1. สแกน QR code คลิก ส่งข้อความ แจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ รายการหนังสือ
2. รอรับจุด DRIVE THRU
ส่งรายการหนังสือ เวลา 08.30 - 11.30 น. รับ 15.30 - 16.00 น.
ส่งรายการหนังสือ เวลา 11.31 - 14.30 น. รับ 09.30 - 10.00 น.วันถัดไป
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

หนังสือแนะนำ     หนังสือเล่มนี้จะพาเรารู้จักตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรค COVID-19 ไล่เรียงมาถึงสรุปสถานการณ์ทั้งของ...
30/12/2020

หนังสือแนะนำ
หนังสือเล่มนี้จะพาเรารู้จักตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรค COVID-19 ไล่เรียงมาถึงสรุปสถานการณ์ทั้งของประเทศไทยและของโลกเป็นระยะ ในช่วงท้ายได้นำเสนอแผนภาพสำคัญของโรคว่าจะมีการระบาดรอบที่ 2 หลังจากโรคสงบชั่วคราว กล่าวถึงวิถีชีวิตปกติใหม่ นำเสนอคำต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ในรูปแบบของการอธิบายง่าย ๆ แต่ตรงประเด็นเพื่อให้สามารถที่จะติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น
ชื่อหนังสือ : สาระน่ารู้สำหรับประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019-COVID-19
เลขเรียกหนังสือ : 616.2414 ส676 2563
ยืมอ่านได้ที่: https://bit.ly/3aLErPT
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

เพิ่มช่องทาง เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์h...
30/12/2020

เพิ่มช่องทาง เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน ALIST OPACสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ht...
29/12/2020

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน ALIST OPAC
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

เลื่อนล้อ รับ-ส่ง หนังสือสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์http://lib.vr...
29/12/2020

เลื่อนล้อ รับ-ส่ง หนังสือ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.a...
29/12/2020

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

แจ้งขยายเวลากำหนดส่งทรัพยากรสารสนเทศ เป็นวันที่ 11 มกราคม 2564 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ใน...
29/12/2020

แจ้งขยายเวลากำหนดส่งทรัพยากรสารสนเทศ
เป็นวันที่ 11 มกราคม 2564
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการระบาด และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid-19 (ฉบับที่ 10)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

ข้อมูลข่าวสารจากห้องสมุด ทาง  LINEสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์http...
29/12/2020

ข้อมูลข่าวสารจากห้องสมุด ทาง LINE
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดพื้นที่สำหรับอาจารย์ในการสอนออนไลน์ (ONLINE) และห้องสำหรับทำสื่อการสอนออนไลน์ (ON...
29/12/2020

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดพื้นที่สำหรับอาจารย์ในการสอนออนไลน์ (ONLINE) และห้องสำหรับทำสื่อการสอนออนไลน์ (ONLINE) เพียงคลิกลิ้งค์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXkvtPWpQigXSAcYCTHxl_BBN98rktNeW9qmYZui5aQ6RHzA/viewform
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

🙏🏻 สวัสดีปีใหม่ 2564 ส่งความสุขให้แก่กัน 🎆
28/12/2020

🙏🏻 สวัสดีปีใหม่ 2564 ส่งความสุขให้แก่กัน 🎆

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกั...
26/12/2020

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรการป้องกันและควบคุมแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2563

Photos from สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์'s post
25/12/2020

Photos from สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์'s post

งานวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา VGEจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ และการเขียนบรรณนุกรมในวันที่ 24 ธันวา...
24/12/2020

งานวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา VGE
จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ และ
การเขียนบรรณนุกรม
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Http://iib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม วันครอบครัวลูกเจ้าฟ้า
24/12/2020

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม วันครอบครัวลูกเจ้าฟ้า

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่งมอบความสุข สวัสดีปีใหม่ 2564 ส่งความปรารถนาดีส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องชาววไลยอล...
24/12/2020

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งมอบความสุข สวัสดีปีใหม่ 2564
ส่งความปรารถนาดีส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องชาววไลยอลงกรณ์
ด้วยกระเป๋าหลอดส้มสีเหลืองทองตัวแทนของความมั่งมี
สวัสดีปีวัว 2564
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

วันที่ 23 ธันวาคม 2563สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่งมอบความสุข สวัสดีปีใหม่ 2564 ส่งความปรารถนาดี ความสุขให้กั...
24/12/2020

วันที่ 23 ธันวาคม 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่งมอบความสุข สวัสดีปีใหม่ 2564
ส่งความปรารถนาดี ความสุขให้กับพี่น้องชาววไลยอลงกรณ์
ด้วยกระเป๋าหลอดและส้มสีเหลืองทองตัวแทนของความมั่งมี
สวัสดีปีวัว 2564
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

กิจกรรม DIY ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2563สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ...
23/12/2020

กิจกรรม DIY
ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

Photos from สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์'s post
22/12/2020

Photos from สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์'s post

Book Fair 2021ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Book Fair 2021ในระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2563ณ...
21/12/2020

Book Fair 2021
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Book Fair 2021
ในระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2563
ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารหอสมุดกลาง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/Book

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องผู้...
21/12/2020

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
ในวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องผู้อำนวยการสำนัก ชั้น ๑
อาคารหอสมุดกลาง เวลา ๑๐.๐๐ น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

งานวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา VGE ๑๑๑จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ เรียนรู้การสื...
21/12/2020

งานวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา VGE ๑๑๑
จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ เรียนรู้การสืบค้นสารสนเทศด้วย OPAC และ การเขียนบรรณานุกรม
ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.เป็นต้นไป
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีเรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการระบาด และการป้องกันการ...
21/12/2020

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวังการระบาด และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) (ฉบับที่ ๑๐)

งานวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา VGE ๑๑๑จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ เรียนรู้การสื...
19/12/2020

งานวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา VGE ๑๑๑
จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ เรียนรู้การสืบค้นสารสนเทศด้วย OPAC และ การเขียนบรรณานุกรม
ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.เป็นต้นไป
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

งานวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา VGE ๑๑๑จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ เรียนรู้การสื...
19/12/2020

งานวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา VGE ๑๑๑
จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ เรียนรู้การสืบค้นสารสนเทศด้วย OPAC และ การเขียนบรรณานุกรม
ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

งานวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา VGE ๑๑๑จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ เรียนรู้การสื...
18/12/2020

งานวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา VGE ๑๑๑
จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ เรียนรู้การสืบค้นสารสนเทศด้วย OPAC และ การเขียนบรรณานุกรม
ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

งานวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา VGE ๑๑๑จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ เรียนรู้การสื...
18/12/2020

งานวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา VGE ๑๑๑
จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ เรียนรู้การสืบค้นสารสนเทศด้วย OPAC และ การเขียนบรรณานุกรม
ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

งานวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา VGE ๑๑๑จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ เรียนรู้การสื...
17/12/2020

งานวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา VGE ๑๑๑
จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ เรียนรู้การสืบค้นสารสนเทศด้วย OPAC และ การเขียนบรรณานุกรม
ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.เป็นต้นไป
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

งานวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา VGE ๑๑๑จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ เรียนรู้การสื...
17/12/2020

งานวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา VGE ๑๑๑
จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ เรียนรู้การสืบค้นสารสนเทศด้วย OPAC และ การเขียนบรรณานุกรม
ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้นไป
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

ประชุมเตรียมความพร้อม วันครอบครัวลูกเจ้าฟ้า (สีชมพู)ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาล...
16/12/2020

ประชุมเตรียมความพร้อม วันครอบครัวลูกเจ้าฟ้า (สีชมพู)
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจัดอบรมวิธีการค้นหาและใช้งานหนังสืออ้างอิงที่เป็นภาษาอังกฤษท...
16/12/2020

คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
จัดอบรมวิธีการค้นหาและใช้งานหนังสืออ้างอิงที่เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ฐานข้อมูล Sciencdirect
ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab อาคารวิทยบริการ ชั้น 2
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

Photos from สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์'s post
16/12/2020

Photos from สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์'s post

งานวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา VGE ๑๑๑จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ เรียนรู้การสื...
15/12/2020

งานวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา VGE ๑๑๑
จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ เรียนรู้การสืบค้นสารสนเทศด้วย OPAC และ การเขียนบรรณานุกรม
ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป
ณ ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
http://lib.vru.ac.th/ http://www.vru.ac.th/

15/12/2020

ที่อยู่

อ.คลองหลวง
Bangkok
13180

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 18:00
อังคาร 08:00 - 18:00
พุธ 08:00 - 18:00
พฤหัสบดี 08:00 - 18:00
ศุกร์ 08:00 - 18:00
เสาร์ 08:00 - 16:30
อาทิตย์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 529 1967

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอขอบคุณ สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่จัดกิจกรรมDIY
ขอบคุณงานดีๆ diy😆😆
ขอบคุณกิจกรรมดีๆ diy😆😆
อยากให้ตรวจสอบว่ามีหนังสือค้างชำระให้หน่อยคับ พอดีวันนี้โทรไปห้องสมุดกลางไม่มีคนรับเลย