Clicky

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เปิดเหมือนปกติ

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 📍
14/05/2022

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 📍

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 12 และ วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ดังนี้
13/05/2022

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 12 และ วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

13/05/2022

📢📢ขอเชิญติดตามการให้สัมภาษณ์..

🗣พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในประเด็น ก้าวใหม่ที่ดีกว่า เพื่อเด็กและเยาวชนไทย กับกรมพินิจฯ
.
🗣พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในประเด็น ปลดล็อกราษฏรไร้รัฐ ไร้สถานะ กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
.
🗣นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา ในประเด็น ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ กรมราชทัณฑ์
.
📺 ออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 06.30 - 07.00 น. ทางรายการ ไทยแลนด์วีกลี่ ช่องไทยรัฐทีวี 32

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 📍
13/05/2022

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 📍

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กระทรวงยุติธรรม จัดงาน "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 9 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และยุต...
12/05/2022

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กระทรวงยุติธรรม จัดงาน "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 9 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และยุติธรรมพบประชาชน" ภายใต้แนวคิด "มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไปอย่างยั่งยืน" โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนางสาวยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล รองอธิบดีกรมบังคับคดี ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ และประชาชนที่มารับบริการในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมงานด้วย
โอกาสนี้ นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นางสาวจุไรวรรณ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำคณะกรรมการสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ร่วมจัดบูธนิทรรศการให้บริการประชาชนด้วย งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่มีคดีพิพาทก่อนฟ้อง และหลังศาลมีคำพิพากษา เข้าร่วมงานเพื่อตอบโจทย์การแก้ไขหนี้สิน หนี้ กยศ. หนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถยนต์ ร่วมกันหาทางออก ฝ่าวิกฤติ สร้างโอกาส ก้าวไปด้วยกัน ในระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2565 ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

12/05/2022
🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 📍
12/05/2022

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 📍

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ประจำวันอังคาร ที่ 10 และ วันพุธ 11 พฤษภาคม 2565 ดังนี้
11/05/2022

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ประจำวันอังคาร ที่ 10 และ วันพุธ 11 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 📍
11/05/2022

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 📍

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 📍
10/05/2022

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 📍

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ประจำวันจันทร ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดังนี้
09/05/2022

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ประจำวันจันทร ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 กระทรวงยุติธรรม จัดงาน "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 8 จังหวัดพัทลุง และยุติธรรมพบประ...
09/05/2022

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 กระทรวงยุติธรรม จัดงาน "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 8 จังหวัดพัทลุง และยุติธรรมพบประชาชน" ภายใต้แนวคิด "มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไปอย่างยั่งยืน" โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ และประชาชนที่มารับบริการในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเข้าร่วมงานด้วย
โอกาสนี้ นายนภสินธุ์ นาชัยพลอย ผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นายวัฒนาทร ชูใหม่ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง นำคณะกรรมการสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ร่วมจัดบูธนิทรรศการให้บริการประชาชนด้วย งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่มีคดีพิพาทก่อนฟ้อง และหลังศาลมีคำพิพากษา เข้าร่วมงานเพื่อตอบโจทย์การแก้ไขหนี้สิน หนี้ กยศ. หนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถยนต์ ร่วมกันหาทางออก ฝ่าวิกฤติ สร้างโอกาส ก้าวไปด้วยกัน ในระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2565 ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางนลินนาถ ไกรนรา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิด “โคร...
09/05/2022

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. นางนลินนาถ ไกรนรา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาด้านการเขียนรายงานผลการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2565 (รุ่นที่ 2)" โดยมี นางปรีดา วิสาโรจน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ช่วยราชการกลุ่มตรวจราชการกรม เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “การเขียนรายงานผลการฝึกอบรม” พร้อมด้วย นายภูมิ์พงษ์ ขุนฉนมฉ่ำ ผู้ตรวจราชการกรม ช่วยราชการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เป็นผู้บรรยายและการฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ ความสำคัญของครูที่ปรึกษาต่อการคืนเด็กดีสู่สังคม” ตลอดจน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังการบรรยาย วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาได้ทบทวนและเข้าใจถึงบริบทและหน้าที่ของการเป็นครูที่ปรึกษาแก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และเพื่อเสริมสร้างทักษะการเขียนรายงานผลการฝึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา เสริมสร้างแรงจูงใจให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติตามแผนการ แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนในแผนการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2565 โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โปรแกรม Cisco Webex

09/05/2022
🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 📍
09/05/2022

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 📍

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 📍
08/05/2022

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 📍

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 📍
07/05/2022

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 📍

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิชลลดา จัดพิธีมอบรางวัลในกิจกรรมประกว...
06/05/2022

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิชลลดา จัดพิธีมอบรางวัลในกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “โลกในฝัน” โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจฯ ร่วมแสดงความยินดี โอกาสนี้ท่านชลลดา พรหมเดชไพบูลย์ ประธานมูลนิธิชลลดา ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลและกล่าวถึงความเป็นมาของกิจกรรม ซึ่งเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา ได้รับรางวัลชนะเลิศในกลุ่มศูนย์ฝึกและอบรมฯ และเยาวชนจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลชนะเลิศในกลุ่มสถานพินิจฯ นอกจากนี้ยังมีรางวัลรองชนะเลิศในกลุ่มศูนย์ฝึกและอบรมฯ ประกอบด้วย ศฝ.ชายบ้านอุเบกขา, ศฝ.บ้านกาญจนาภิเษก, ศฝ.ชายบ้านมุทิตา และ ศฝ.เขต 7 เชียงใหม่ ในส่วนของกลุ่มสถานพินิจฯ หน่วยงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประกอบด้วย สพ.จ.นนทบุรี, สพ.กทม., สพ.จ.ตาก, สพ.จ.อุบลราชธานี และสพ.จ.ลำปาง
ส่วนรางวัลชมเชยในกลุ่มศูนย์ฝึกและอบรมฯ ประกอบด้วย ศฝ.ชายบ้านอุเบกขา, ศฝ.สิรินธร, ศฝ.หญิงบ้านปรานี, ศฝ.ชายบ้าน, ศฝ.ชายบ้านกรุณา, ศฝ.พระนครศรีอยุธยา, ศฝ.เขต 5 อุบลราชธานี, ศฝ.เขต 7 เชียงใหม่ และ ศฝ.เขต 11 ลพบุรี และรางวัลชมเชยในกลุ่มสถานพินิจฯ ประกอบด้วย สพ.กทม.(แรกรับชายบ้านเมตตา) สพ.จ.พระนครศรีอยุธยา, สพ.จ.เชียงใหม่, สพ.จ.อุบลราชธานี, สพ.จ.ปัตตานี, สพ.จ.ตรัง, สพ.จ.บุรีรัมย์, สพ.จ.ลพบุรี, สพ.จ.นครสวรรค์ และ สพ.จ.ระนอง โอกาสนี้มีอดีตเยาวชนเจ้าของผลงาน “เพลงทบทวน” ในกิจกรรมแต่งเพลง ได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจ และข้อคิดที่ครั้งหนึ่งเคยก้าวพลาดกระทำผิดด้วย
ทั้งนี้พิธีดังกล่าวยังได้รับเกียรติจาก นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจฯ (1) นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจฯ (2) นายธเนศ พรหมเดชไพบูลย์ รองประธานมูลนิธิชลลดา ผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจฯ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกรมพินิจฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และมูลนิธิชลลดา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วย ณ ห้องสนฉัตร ชั้น 3 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิชลลดา จัดพิธี   ลงนามบันทึกข้อตกลงคว...
06/05/2022

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิชลลดา จัดพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การสนับสนุนเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต และค้นหาศักยภาพและความสามารถในการประกอบอาชีพ ระหว่าง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และ มูลนิธิชลลดา” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานสักขีพยาน และมี พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และ นางสาวชลลดา พรหมเดชไพบูลย์ ประธานมูลนิธิชลลดา ร่วมลงนามฯ ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรม กีฬา และการเล่น เป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนในการประกอบอาชีพ นำไปสู่โอกาสในการมีงานทำ และเป็นผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากชุมชน และเครือข่ายในการสนับสนุนโอกาสทางอาชีพ รวมถึงการติดตามเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย ซึ่งส่งผลให้เด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ
โอกาสนี้ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจฯ (1) และนายธเนศ พรหมเดชไพบูลย์ รองประธานมูลนิธิชลลดา ร่วมลงนามฯ เป็นสักขีพยาน โดยมีนายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจฯ (2) ผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจฯ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกรมพินิจฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และมูลนิธิ ชลลดา เข้าร่วมพิธี ณ ห้องสนฉัตร ชั้น 3 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม ถึง วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ดังนี้
06/05/2022

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ประจำวันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม ถึง วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กระทรวงยุติธรรม จัดงาน "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และยุติธรร...
06/05/2022

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 กระทรวงยุติธรรม จัดงาน "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และยุติธรรมพบประชาชน" ภายใต้แนวคิด "มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไปอย่างยั่งยืน" โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ และประชาชนที่มารับบริการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมงานด้วย
โอกาสนี้ นางนลินนาถ ไกลนรา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นายพงษ์พนา ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางโสภา เย็นแจ่ม ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะกรรมการสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ร่วมจัดบูธนิทรรศการให้บริการประชาชนด้วย งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่มีคดีพิพาทก่อนฟ้อง และหลังศาลมีคำพิพากษา เข้าร่วมงานเพื่อตอบโจทย์การแก้ไขหนี้สิน หนี้ กยศ. หนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถยนต์ ร่วมกันหาทางออก ฝ่าวิกฤติ สร้างโอกาส ก้าวไปด้วยกัน ในระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2565 ครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี

06/05/2022

🔴 ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นสักขีพยานใน..

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย "การสนับสนุนเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต และค้นหาศักยภาพและความสามารถในการประกอบอาชีพ"

ระหว่าง
🏢 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
👨‍💼 โดย พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

และ
🏢 มูลนิธิชลลดา
👩‍💼 โดย ท่านชลลดา พรหมเดชไพบูลย์
ประธานมูลนิธิชลลดา

📅 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
⏳ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก
👩‍💼 นางสาวศิริประกาย วรปรีชา
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

และ

👨‍💼 ท่านธเนศ พรหมเดชไพบูลย์
รองประธานมูลนิธิชลลดา

ร่วมลงนามเป็นพยาน

📽 ทั้งนี้สามารถชมถ่ายทอดสด (Live) พิธีดังกล่าวผ่านทาง https://www.facebook.com/pr.djop.moj

🔶️ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญด้วยกันนะคะ

#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
#มูลนิธิชลลดา
#DJOP #MOU #เด็กและเยาวชน
#พัฒนาทักษะชีวิต #การประกอบอาชีพ
#การกระทำผิดในเด็ก #โอกาส

06/05/2022

🔴 ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นสักขีพยานใน..

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย "การสนับสนุนเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต และค้นหาศักยภาพและความสามารถในการประกอบอาชีพ"

ระหว่าง
🏢 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
👨‍💼 โดย พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

และ
🏢 มูลนิธิชลลดา
👩‍💼 โดย ท่านชลลดา พรหมเดชไพบูลย์
ประธานมูลนิธิชลลดา

📅 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
⏳ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก
👩‍💼 นางสาวศิริประกาย วรปรีชา
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

และ

👨‍💼 ท่านธเนศ พรหมเดชไพบูลย์
รองประธานมูลนิธิชลลดา

ร่วมลงนามเป็นพยาน

📽 ทั้งนี้สามารถชมถ่ายทอดสด (Live) พิธีดังกล่าวผ่านทาง https://www.facebook.com/pr.djop.moj

🔶️ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญด้วยกันนะคะ

#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
#มูลนิธิชลลดา
#DJOP #MOU #เด็กและเยาวชน
#พัฒนาทักษะชีวิต #การประกอบอาชีพ
#การกระทำผิดในเด็ก #โอกาส

06/05/2022
🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 📍
06/05/2022

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 📍

🔴 ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นสักขีพยานใน.. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย "การสนับสนุนเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธร...
05/05/2022

🔴 ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นสักขีพยานใน..

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย "การสนับสนุนเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต และค้นหาศักยภาพและความสามารถในการประกอบอาชีพ"

ระหว่าง
🏢 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
👨‍💼 โดย พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

และ
🏢 มูลนิธิชลลดา
👩‍💼 โดย ท่านชลลดา พรหมเดชไพบูลย์
ประธานมูลนิธิชลลดา

📅 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
⏳ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก
👩‍💼 นางสาวศิริประกาย วรปรีชา
รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

และ

👨‍💼 ท่านธเนศ พรหมเดชไพบูลย์
รองประธานมูลนิธิชลลดา

ร่วมลงนามเป็นพยาน

📽 ทั้งนี้สามารถชมถ่ายทอดสด (Live) พิธีดังกล่าวผ่านทาง https://www.facebook.com/pr.djop.moj

🔶️ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญด้วยกันนะคะ

#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
#มูลนิธิชลลดา
#DJOP #MOU #เด็กและเยาวชน
#พัฒนาทักษะชีวิต #การประกอบอาชีพ
#การกระทำผิดในเด็ก #โอกาส

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
05/05/2022

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่...
04/05/2022

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2565
04/05/2022

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2565

๔ พฤษภาคม "วันฉัตรมงคล"ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานราชการ และเจ้าหน้...
04/05/2022

๔ พฤษภาคม "วันฉัตรมงคล"

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดการประชุม "การติดตามง...
03/05/2022

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดการประชุม "การติดตามงบประมาณและการบริหารราชการ" โดยมี พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (1) นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีฯ (2) นางนลินนาถ ไกรนรา รองอธิบดีฯ (3) ตลอดจนผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ/สถานพินิจฯ ผู้อำนวยการ/เลขานุการกรม และหัวหน้าหน่วยงานในส่วนกลางเข้าร่วมการประชุมด้วย วัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าในการบริหารงานและงบประมาณของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
โดยอธิบดีกรมพินิจฯ ได้แจ้งเรื่อง "การรับราชการทหารกองประจำการของเยาวชนกับกรมกำลังพลทหารบก" แก่ที่ประชุมได้รับทราบ ตลอดจนเน้นย้ำด้านการดูแลเด็กและเยาวชนตามนโยบาย 4 ฝึก รองอธิบดีฯ (1) ได้แจ้งเรื่องการนำร่องการถ่ายโอนงานภาครัฐให้ภาคเอกชน หรือภาคส่วนอื่นร่วมดำเนินการ หรือดำเนินการแทน พร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้านรองอธิบดีฯ (2) ได้ชี้แจงเรื่องการนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานด้านต่างๆ อย่างเต็มรูปแบบ ขณะที่รองอธิบดีฯ (3) ได้ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การใช้ระบบ New GFMIS และการพัฒนางานด้านพัสดุและการคลัง ทั้งนี้หัวหน้าในส่วนกลางได้แจ้งผลการดำเนินงานด้านต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป การประชุมดังกล่าวจัดผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โปรแกรม WebEx

ที่อยู่

สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงย
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

+6621416470

เว็บไซต์

http://www.djop.moj.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ประจำวันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 ดังนี้
วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม “การจัดงานครบรอบ 70 ปี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนไทย” โดยมี คณะผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ ตลอดจนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมด้วย วัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันหารือถึงรูปแบบการจัดกิจกรรม และแนวทางในการขับเคลื่อนงาน เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และส่งต่ออุดมการณ์ เป้าหมาย และวัฒนธรรมที่ดีงาม สร้างความเชื่อมั่น และสร้างการรับรู้ความเข้าใจในประวัติความเป็นมาของกรมพินิจฯ แก่สาธารณชนต่อไป พร้อมกันนี้ได้หารือถึงการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัด และเครือข่ายต่างๆ ด้วย การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 6 - 10 ชั้น 6 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โปรแกม Webex ห้องประชุม Conference 1
🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565
🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 13 มกราคม 2565 ดังนี้
วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. กระทรวงยุติธรรม จัด "การประชุมกำหนดตัวชี้วัดของส่วนราชการตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย และสำนักงานกิจการยุติธรรม" โดยมี นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบงานบริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมด้วย โดยที่ประชุมได้มีการสรุปตัวชี้วัดของส่วนราชการตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการกำหนดตัวชี้วัดของส่วนราชการตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตลอดจนพิจารณาเสนอร่างตัวชี้วัดและแนวทางการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจฯ และกรมคุมประพฤติ รวมทั้งสำนักงานกิจการยุติธรรมด้วย ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 10 - 1 ชั้น 10 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธาน "การประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนการผลิตและจำหน่ายสินค้ากองทุนสวัสดิการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2565" เพื่อวางแผนการผลิตและจำหน่ายสินค้ากองทุนสวัสดิการ กรมพินิจฯ ประจำปี 2565 โดยมีคณะกรรมการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือถึงการผลิตสินค้าสำหรับจัดจำหน่ายเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนไทย โดยได้ดำเนินการผลิตสินค้าแล้ว 4 รายการ ได้แก่ สายคล้องคอ จำนวน 500 ชิ้น, เสื้อกีฬา จำนวน 500 ตัว, เสื้อกีฬาลำลอง จำนวน 500 ตัว และสเปรย์แอลกอฮอลล์ จำนวน 300 ชิ้น ตลอดจนได้เสนอผลิตสินค้าเพิ่มเติมอีก 2 รายการ ได้แก่ เข็มกลัด จำนวน 500 ชิ้น ราคาชิ้นละ 70 บาท และกล่องกำมะหยี่ (สำหรับใส่เข็มกลัด) จำนวน 100 กล่อง ราคากล่องละ 20 บาท การประชุมดังกล่าวจัดโดยกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ ณ ห้องประชุม 7 - 04 กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โปรแกรม WebEx Room 1
วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการเปิดกิจกรรม "การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ภายใต้แผนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565" มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานตามแผนการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร พร้อมทั้งสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นแกนนำสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วันคือ 13, 20 และ 27 มกราคม 2565 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้เกียรติบรรยายตลอดการจัดกิจกรรม ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โปรแกรม WebEx
เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี กรมพินิจฯ ! ที่จะครบรอบในเดือนนี้ ❤ สวัสดิการฯ มีสินค้าที่ระลึก ฉบับ limited Edition !!! มาจำหน่ายให้ชาวพินิจทุกท่าน จำนวนจำกัดนะ บอกเลยยย - เสื้อกีฬากรมพินิจฯ 200.- - เสื้อกีฬาลำลอง กรมพินิจฯ 120.- - สายคล้องบัตร รุ่น 70 ปีฯ 60.- - สเปรย์แอลกอฮอลล์ 50.- สั่งจองในลิ้งค์นี้เท่านั้น ! https://forms.gle/mRQAmsYHe3PZmFT36 (สินค้าพร้อมส่งตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. เป็นต้นไป) สินค้ามีจำนวนจำกัดจริงๆนะจ๊ะ (ขนาดไซส์และรายละเอียดอยู่ในลิ้งค์เลยจ้า)
🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 13 มกราคม 2565
🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ประจำวันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 ดังนี้