กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ

เปิดเหมือนปกติ

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2564
10/10/2021

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2564

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 ดังนี้
08/10/2021

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 ดังนี้

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564
08/10/2021

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร..น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอ...
08/10/2021

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.
.
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
.
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.
.
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
.
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

📢 กระทรวงยุติธรรมเดินหน้า 🚩 มาตรการป้องกันอันตรายจากผู้พ้นโทษที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม​ เพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและ...
08/10/2021

📢 กระทรวงยุติธรรมเดินหน้า 🚩 มาตรการป้องกันอันตรายจากผู้พ้นโทษที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม​ เพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและคืนคนดีสู่สังคม 🌇
.
กระทรวงยุติธรรม ⚖ ได้มีนโยบายป้องกันสังคมและลดอัตราการกระทำความผิดซ้ำของผู้พ้นโทษคดีอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรงซ้ำในรูปแบบเดียวกันหรือรูปแบบใกล้เคียงกันในการก่ออาชญากรรมสะเทือนขวัญ เช่น การฆาตกรรม การข่มขืนกระทำชำเรา การกระทำความผิดทางเพศกับเด็ก เป็นต้น 😱
.
🏛 โดยกระทรวงยุติธรรมได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.​ .... ซึ่งได้รับอนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564
.
โดยสาระสำคัญกำหนดให้มีมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด การเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษ หรือการคุมขังหลังพ้นโทษ โดยคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังอย่างเหมาะสม ✅
.
💒 กรมพินิจฯ ในฐานะผู้ดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิก "มาตรการป้องกันอันตรายจากผู้พ้นโทษที่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคม" และ "ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน" พร้อมทั้งคลิปวิดีโอ...
.
🎥 "มาตรการป้องกันอันตรายจากผู้พ้นโทษที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม" ผ่านทางลิ้งค์ 📲 >>> https://www.youtube.com/watch?v=yRsxLAs11AE&t=121s
.
🎥 "สร้างความปลอดภัยให้สังคมด้วยกฎหมาย สร้างความมั่นใจให้ประชาชนด้วยการเฝ้าระวัง" ผ่านทางลิ้งค์ 📲 >>> https://www.youtube.com/watch?v=afpog0rFZEg
.
ตลอดจนสปอตชุด "หยุดการก่ออาชญากรรมซ้ำ...สร้างสังคมปลอดภัย #คืนคนดีสู่สังคม" ผ่านทางลิ้งค์ 📲 >>> https://www.youtube.com/watch?v=CF6bTXroXm4 🎬
.
✴️ เพื่อขับเคลื่อนร่างกฎหมายตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ให้เป็นกลไกสำคัญในการป้องกันสังคมจากเหตุการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดในคดีอุกฉกรรจ์ต่อไป

ข้อมูล : สำนักงานกิจการยุติธรรม

#คดีอุกฉกรรจ์
#ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของผู้กระทำความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.​ ....
#กระทรวงยุติธรรม

08/10/2021
ที่สุดแห่งปี !!!! สำนักงาน ป.ป.ส. รวบรวมผลงานเด่นในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ที่สุดแห่งปี !!!! สำนักงาน ป.ป.ส. รวบรวมผลงานเด่นในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิด “...
07/10/2021

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิด “การนำร่องอบรมหลักสูตร Emotional Wellness Program” ซึ่งกิจกรรมการฝึกอบรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรม วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในด้านการดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดกลุ่มพิเศษหรือเด็กและเยาวชนกลุ่มเฉพาะ และด้านการบริหารจัดการการบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน (Case Management) โดยการใช้เทคนิค (Cognitive Behavior Therapy) ในการบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างสมรรถนะทางจิตใจ (Psychological well-being) ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในด้านการตั้งความหวัง (Hope) บนพื้นฐานความจริง ด้านการประเมินความสามารถของตนเอง (Efficacy) ด้านความสามารถในการฟื้นพลัง (Resilience) ด้านการสะสมต้นทุนทางใจด้วยการมองโลกในแง่ดี ที่อยู่บนพื้นบานของความจริง (Realistic Optimism) ด้านการจัดการภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout) และความวิตกกังวล (Anxiety) เพื่อเพิ่มต้นทุนทางจิตใจและด้านการเข้าถึงธรรมชาติของความเครียด และเพื่อให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนที่ดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดที่เข้าร่วมอบรมมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความเข้าใจในบริบทต่างๆ มีความเข้มแข็งและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งสามารถดูแลแก้ไขตนเองให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งกายใจ และสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงานต่อไป การอบรมหลักสูตรดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม และ 14-15 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม Zoom Meeting

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ประจำวัน พุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 ดังนี้
06/10/2021

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ประจำวัน พุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 ดังนี้

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2564
06/10/2021

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2564

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน “การประชุมผู้บริหารกระท...
06/10/2021

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน “การประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมครั้งที่ 14/2564” โดยมีคณะผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วม โดยที่ประชุมได้มีการรายงานผลการสรุปการจัดงานแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม “ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน” ประจำปี 2564 การรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การจัดหาวัคซีนและเวชภัณฑ์ในเรือนจำ และแนวทางการประหยัดพลังงานของหน่วยงานด้วยการใช้ระบบโซลาเซลล์ และแจ้งแก่หน่วยงานในสังกัดเพื่อรับทราบการรายงานผลความคืบหน้าการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี กรณีกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการรายงานผลความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดคดีอุกฉกรรจ์ โดย นางสาวณัฐภัสส์ ยงใยยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานกิจการยุติธรรม
โอกาสนี้ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และแนวทางในการพัฒนาการประหยัดพลังงานของหน่วยงาน ด้วยการใช้ระบบโซลาเซลล์เพื่อให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดต่อไป การประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 10-01 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม Cisco Webex Meeting

📣📣 เสร็จสิ้นแล้วค่ะ สำหรับกิจกรรม"ขอ 3 คำนิยาม กรมพินิจฯ" 🤟🤟🙏🙏 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งใ...
06/10/2021

📣📣 เสร็จสิ้นแล้วค่ะ สำหรับกิจกรรม

"ขอ 3 คำนิยาม กรมพินิจฯ" 🤟🤟

🙏🙏 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฉลองการครบรอบ 19 ปี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

🔶️ ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้รวบรวมคำตอบมาฝากทุกๆ ท่าน เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามคำกล่าวที่ว่า "พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ"

😀😀 ในโอกาสถัดไป ทางสำนักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จะมีกิจกรรมอะไรอย่างลืมติดตามนะคะ

💚❤💙 ฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดไลก์ กดแชร์ กดซับสไครบ์ และกดติดตามทางช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

📍 Facebook: https://facebook.com/pr.djop.moj

📍 Twitter: https://twitter.com/pr_djop

📍 YouTube: https://youtube.com/user/PRDJ0P

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
#DJOP #กรมพินิจ
#พินิจด้วยรักพิทักษ์ด้วยใจ
#ครบรอบสิบเก้าปีกรมพินิจ

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ประจำวันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564 ดังนี้
05/10/2021

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ประจำวันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564 ดังนี้

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2564
05/10/2021

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2564

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ประจำวัน จันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 ดังนี้
04/10/2021

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ประจำวัน จันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 ดังนี้

Photos from กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน's post
04/10/2021

Photos from กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน's post

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2564
04/10/2021

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2564

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 09.40 น. พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นางสาวศิริปร...
04/10/2021

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 09.40 น. พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (1) และนายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีฯ (3) และคณะผู้บริหารกรมพินิจฯ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 19 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนให้แก่กองทุนสวัสดิการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และมอบผลิตภัณฑ์กระเป๋าสาน/ตะกร้าสานฝีมือของเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 เพื่อร่วมแสดงความยินดี โดยมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น 6 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดีกับกรมพินิ...
04/10/2021

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดีกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 19 ปี โดยมี พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (1) และนายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีฯ (3) พร้อมคณะให้การต้อนรับ
ในการนี้ อธิบดีฯ ได้มอบผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสาน/ตะกร้าสานฝีมือของเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 เพื่อเป็นการขอบคุณ ณ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชั้น 6 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัด “โครงการวันคล้ายวันสถาปนากรมพินิจและคุ้มครองเด็ก...
04/10/2021

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัด “โครงการวันคล้ายวันสถาปนากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครบรอบ 19 ปี” โดยมี พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (1) และนายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีฯ (3) ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งโครงการฯ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดผาสุกมณีจักร ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โครงการดังกล่าวจัดโดยสำนักงานเลขานุการกรม ณ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชั้น 7 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม Webex

03/10/2021
📢 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความยินดี"เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน" 🥳📱 ผ่าน...
02/10/2021

📢
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแสดงความยินดี"เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน" 🥳

📱 ผ่านลิ้งค์ 👉👉👉 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWYt81oo3SmKkhpqQohBcM0wCZiNq8fNnRKatumRk_iguTzA/viewform หรือ QR Code นี้

✴️ และท่านยังสามารถนำภาพแบนเนอร์ หรือกรอบรูปที่แนบมานี้ไว้สำหรับใส่เปลี่ยนภาพโพรไฟล์ใน Facebook ของหน่วยงานหรือทุกท่านได้ ดังตัวอย่างที่แนบมานี้เลยค่ะ

🥰 มาร่วมแสดงความเป็น "ชาวพินิจ" ไปด้วยกันนะคะ 👫

https://youtu.be/StYAYV11_J8

#19ปีกรมพินิจฯ
#3ตุลาคม
#พินิจด้วยรักพิทักษ์ด้วยใจ
#กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2564
02/10/2021

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2564

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2564
01/10/2021

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2564

⚖️ ตามประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กันย...
01/10/2021

⚖️ ตามประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 นั้น ซึ่งคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจได้พิจารณาคัดเลือกกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 219 ท่าน โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1. กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ระดับกรม จำนวน 30 ท่าน
2. กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ระดับดีมาก จำนวน 74 ท่าน
3. กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ระดับดี จำนวน 115 ท่าน

🔶 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 🏛 จึงขอแสดงความยินดีกับ "กรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2563" ทุกท่าน และขอขอบคุณในการให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุน และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจฯ มา ณ โอกาสนี้ 🙏🙏🙏

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้แทนรับมอบ "...
01/10/2021

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้แทนรับมอบ "ห้องความดันอากาศบวก (Positive Pressure Room) จากมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดย หอการค้าไทย" จำนวน 2 ห้อง โดยมี นายบรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทย และคณะ ให้เกียรติมอบแก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ห้อง และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา จำนวน 1 ห้อง ซึ่งกรมพินิจฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกหรือห้องความดันอากาศบวก (Positive Pressure Room) จากหอการค้าไทย เพื่อใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นผู้แทนรับมอบ "ห้องความดันอากาศบวก (Positive Pressure Room) จากมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ โดย หอการค้าไทย" จำนวน 2 ห้อง โดยมี นายบรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทย และคณะ ให้เกียรติมอบแก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ห้อง และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา จำนวน 1 ห้อง ซึ่งกรมพินิจฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันบวกหรือห้องความดันอากาศบวก (Positive Pressure Room) จากหอการค้าไทย เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ในเด็กและเยาวชนรับใหม่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเพื่อใช้ในการสุ่มตรวจเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมและก่อนการปล่อยตัว ด้วยวิธีการ Nasopharyngeal Swab โดยมี นายฤทธา สังขศิลา ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ร่วมรับมอบ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ซอยนภาลัย 12 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และนางปรีดา วิสาโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ร่วมรับมอบ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ถนนสุขุมวิท ซอยเทศบาลบางปู 119 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ในเด็กและเยาวชนรับใหม่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเพื่อใช้ในการสุ่มตรวจเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมและก่อนการปล่อยตัว ด้วยวิธีการ Nasopharyngeal Swab โดยมี นายฤทธา สังขศิลา ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ร่วมรับมอบ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ซอยนภาลัย 12 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และนางปรีดา วิสาโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ร่วมรับมอบ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ถนนสุขุมวิท ซอยเทศบาลบางปู 119 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 ดังนี้
01/10/2021

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 ดังนี้

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จัดการบรรยายในหัวข้อ "อนุส...
01/10/2021

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ จัดการบรรยายในหัวข้อ "อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและสถานการณ์สิทธิเด็กที่น่าสนใจในประเทศไทยและอาเซียน" ในรูปแบบออนไลน์ โปรแกรม Cisco Webex Meeting โดยมี นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โอกาสนี้ พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวันชัย รุจนวงศ์ ผู้แทนไทยด้านสิทธิเด็กในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of Rights of Women and Children : ACWC) เป็นผู้บรรยาย เพื่อเผยแพร่หลักการและสาระสำคัญของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในอาเซียน และเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นข้อมูลและนำไปพัฒนาการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้
30/09/2021

🔹ประมวลภาพข่าวกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564
30/09/2021

🚨 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิด “การประชุม...
30/09/2021

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิด “การประชุมเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจขั้นตอนการทดลองใช้แบบประเมิน ภายใต้โครงการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงและความจำเป็นในการบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักซ้อมทำความเข้าใจขั้นตอนต่างๆ และทดลองใช้แบบประเมินความเสี่ยงและความจำเป็นฉบับปรับปรุงใหม่ให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โปรแกรม Zoom โดยมีผู้แทนเข้าร่วมประชุมจาก 17 หน่วยงาน
ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงและความจำเป็นในการบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและปรับปรุงข้อคำถาม รวมถึงค่าคะแนนเชิงสถิติของเครื่องมือจำแนกแบบประเมินความเสี่ยงและความจำเป็นให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาของเด็กและเยาวชน นำไปสู่แบบประเมินฯ ที่มีความน่าเชื่อถือ เหมาะสม เที่ยงตรง และมีความแม่นยำในการพยากรณ์โอกาสในการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้น

ที่อยู่

สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
Bangkok
10210

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 141 6470

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด