ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลจิตอ

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลจิตอ ให้ความรู้ วิเคราะห์ และสรุปลักษณะอากาศ รวมทั้งพยากรณ์คลื่น ลม ข่าวอากาศ

เปิดเหมือนปกติ

30/05/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

29/05/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

23/05/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

22/05/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

16/05/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

15/05/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

10/05/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

09/05/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

08/05/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

04/05/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

02/05/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

01/05/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

25/04/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

24/04/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

24/04/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

24/04/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

24/04/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

18/04/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

17/04/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

15/04/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

14/04/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

13/04/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

12/04/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

11/04/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

10/04/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

07/04/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 20.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 20.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

06/04/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

04/04/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

03/04/2021
คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

คลิปการวิเคราะห์ลักษณะอากาศและคลื่นลม วันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
โดย ดร.วัฒนา กันบัว ผอ.ศูนย์อุตุนิยวิทยาทะเล
หมายเหตุ:ทำด้วยใจเพื่อคนไทยและเพื่อนบ้าน

ที่อยู่

4353 Sukhumwit Rd Bangna
Bangkok
10260

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลจิตอผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลจิตอ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไหนบอกหมดฤดูร้อนแล้วไงครับ กทม ยั่งกับซ้อมตกนรก
อ.เพ็ญ อุดรธานีฝนตกอย่างแรง..เหมือนอาจารย์บอกไว้ไม่มีผิดครับ แม่นสุดๆ
สวัสดีครับอาจารย์
ดีและมีความผิดภัย
สวัสดีครับ อยู่ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ครับ
เจ็ดโมงเช้า อากาศดีมากครับ ไม่ร้อนสักนิด ไม่หนาว เย็นสบายดี จากปากเกร็ดนี่ละครับ วันพระ ตักบาตร เอาบุญมาบอกมาให้ อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญ เจริญ เจริญเถิดครับ
ยามเช้า แถวปากเกร็ด อากาศดีมาก สดชื่น สบายอก สบายใจมากมายนัก ภาพที่เดิม บนถนนแจ้งวัฒนะ มุ่งไปทางหลักสี่ครับ ออกมาตักบาตรแล้วเลยมาถ่ายรูปรายงานด้วยความรู้สึกกันละครับ
06:58 น สะพานลอยคนข้ามถนนแจ้งวัฒนะ แถวๆเมืองทองธานี อากาศ ไม่ร้อนไม่หนาวเลย เย็นสบายแต่ติดไปทางหนาวนิดๆ แปลกใจที่ windy มัน รายงานว่า ๑๖°ซ นี่สิครับ
ขอบคุณมากครับ
ผมติดตามไม่ใด้เลยครับ
ให้ความรู้ดีมากผมดูทุกวันครับ
สวัสดีครับอาจารย์