ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม สส

ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม สส ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม สสวท. ความเป็นมา
เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่นำไปสู่การส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและการพัฒนาการศึกษาของประเทศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดตั้งฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มพิเศษขึ้น ภายใต้สำนักแผนและนโยบายเพื่อเป็นหน่วยงานในสถาบันที่คอยสนับสนุนแนวคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่ยังไม่มีสาขา แผนก หรือ ฝ่ายไหนรับผิดชอบโดยตรง โดยให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มพิเศษมีอิสระ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความริเริ่มใหม่ๆ ในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. เพื่อให้โครงการที่ถูกริเริ่มขึ้นใหม่ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อการส่งมอบงานให้กับผู้ที่รับผิดชอบต่อ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกื้อหนุนการทำงาน

เปิดเหมือนปกติ

Photos from PCSH-Center's post
04/11/2021

Photos from PCSH-Center's post

📌 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เลื่อนการสอบคัดเลือกรอบแรก จากเดิมวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันที่ 16 มกราคม 2565 📌 ทั้งนี้...
21/10/2021

📌 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เลื่อนการสอบคัดเลือกรอบแรก จากเดิมวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันที่ 16 มกราคม 2565
📌 ทั้งนี้ขอให้นักเรียนที่สมัครสถาบันไทยโคเซ็นทั้งสองแห่ง (โคเซ็น สจล. และ โคเซ็น มจธ.) ที่สอบรอบแรกร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นั้น กรุณาติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดค่ะ

ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบแรก

📌 ข่าวประกาศรับสมัครสอบทุนรัฐบาล สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อไปศึกษาระดับปริญญาค่ะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจา...
14/10/2021

📌 ข่าวประกาศรับสมัครสอบทุนรัฐบาล สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อไปศึกษาระดับปริญญาค่ะ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของ กพ. ได้เลยค่ะ
http://scholar2.ocsc.go.th

📣 ข่าวดี 💥

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2564 โดยทุนที่รับสมัครสอบมีดังนี้

1️⃣ ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2565
1.1 ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน
1.2 ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 28 ทุน
1.3 ทุนรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน
1.4 ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ทุน
1.5 ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 2 ทุน

2️⃣ ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2564 ได้แก่ ทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2 ทุน

👉 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://scholar2.ocsc.go.th

Photos from IPST Thailand's post
12/10/2021

Photos from IPST Thailand's post

📌ข่าวการอบรมโครงการ Study Melbourne Teacher Training Showcase จัดโดย Study Melbourne 📌 อบรมออนไลน์📌 ฟรี📌 ระยะเวลาเรียน 4...
12/10/2021

📌ข่าวการอบรมโครงการ Study Melbourne Teacher Training Showcase จัดโดย Study Melbourne
📌 อบรมออนไลน์
📌 ฟรี
📌 ระยะเวลาเรียน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง
📌 ผู้ผ่านการอบรมตามเกณฑ์รับประกาศนียบัตรดิจิทัล
📌 ภาษาที่ใช้อบรม- ภาษาอังกฤษ
📌 เริ่มเรียนตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2564
📌 รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนที่
https://www.futurelearn.com/courses/study-melbourne/1

[Scroll down for English] ขอเชิญบุคลากรวิชาชีพครู เข้าอบรมคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีเพื่อพัฒนาทักษะในการสอนโดยมหาวิทยาลัยและสถาบันฝึกอบรมชั้นนำของรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย พร้อมรับประกาศนียบัตรแบบดิจิตอล ในโครงการ Study Melbourne Teacher Training Showcase จัดโดย Study Melbourne ร่วมกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ FutureLearn

ระยะเวลาเรียน 4 สัปดาห์ ๆ ละ 3 ชั่วโมง หลักสูตรทั้งหมดจะสอนเป็นภาษาอังกฤษ
เริ่มเรียนได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคมนี้

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่
https://www.futurelearn.com/courses/study-melbourne/1

-----------------------------------

Study Melbourne in partnership with FutureLearn.com, the leading social learning platform, launches “Study Melbourne Teacher Training Showcase” bringing a curated selection of 12 online modules to local and expatriate teachers, principals, and school counsellors in Southeast Asia including Thailand.
Study Melbourne is a Victorian Government initiative providing information and support to international students.

Commencing on 11 October for 4 weeks, the courses will be conducted by leading Victorian education providers. Certificate of Achievement will be downloadable upon course completion.

Register now!
https://www.futurelearn.com/courses/study-melbourne/1

มารู้จักกับปรากฎการณ์ #เสาแสง กันค่ะขอบคุณข้อมูลจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติค่ะ
06/10/2021

มารู้จักกับปรากฎการณ์ #เสาแสง กันค่ะ
ขอบคุณข้อมูลจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติค่ะ

01/10/2021
[Live] 13.00 น. เวทีระดมสมอง "ความเหลื่อมล้ำ" และ "ความไม่พร้อมของโรงเรียนขนาดกลาง-เล็ก" (1 ต.ค. 64)

[Live] 13.00 น. เวทีระดมสมองประเด็น "ความเหลื่อมล้ำ" และ "ความไม่พร้อมของโรงเรียนขนาดกลาง-เล็ก" (1 ต.ค. 64)

📌ขอเชิญรับชมเวทีระดมสมอง..ประเด็น "ความเหลื่อมล้ำและความไม่พร้อมของโรงเรียนขนาดกลาง-เล็ก"📆 วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวล...
01/10/2021

📌ขอเชิญรับชมเวทีระดมสมอง..ประเด็น "ความเหลื่อมล้ำและความไม่พร้อมของโรงเรียนขนาดกลาง-เล็ก"
📆 วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
💻 รับชม Live ทาง Facebook: IPST Thailand และ Thai PBS

#ห้ามพลาด
📣 สสวท. ขอเชิญผู้สนใจรับชมเวทีระดมสมอง..ประเด็น "ความเหลื่อมล้ำและความไม่พร้อมของโรงเรียนขนาดกลาง-เล็ก"
.
🎯 พบกับ ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมาย จากทั้งภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคชุมชน ภาคธรุกิจ และภาครัฐ เพื่อเชื่อมโยงพลังทางสังคม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระดมความเห็นในการเสนอทางออก วิธีการแก้ไขปัญหา และวางแผนร่วมกันในการการขับเคลื่อนสังคมนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
.
📅 วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ชมสดออนไลน์ทาง Facebook: IPST Thailand และ ThaiPBS

สำหรับผู้ที่สนใจ #ทุนชีฟนิ่ง ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักรค่ะ
28/09/2021
Chevening Briefing Registration Form

สำหรับผู้ที่สนใจ #ทุนชีฟนิ่ง ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักรค่ะ

Dear Chevening Scholarship Briefing Attendee, In order to help us both better understand your needs and continually improve our briefing, we would appreciate if you could take a few minutes to fill out this form in English. Your thoughtful reply will help our evaluation.

25/09/2021
ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้บูรณาการ วันที่ 25 กันยายน 2564

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้บูรณาการ SMT ที่เชี่อมโยงบริบทท้องถิ่น และพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑
โรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดระยอง และ จังหวัดศรีสะเกษ
ช่วงที่ 1 พิธีเปิด และการบรรยายพิเศษ
08:30-09:15 น. พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10:15 น. บรรยายพิเศษ "บทบาทครูในศตวรรษที่ ๒๑ ความท้าทายของครูในยุค New Normal" โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

#สสวท. #การประชุมวิชาการ #พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา #ระยอง #ศรีสะเกษ #บูรณาการSMT #เชื่อมโยงบริบทท้องถื่น #สมรรถนะศตวรรษที่21

ในปัจจุบัน การนำเสนอข้อมูลมีรูปแบบหลากหลายนะคะ วันนี้มีเนื้อหาดีๆจากบทเรียนโปรเจคต์14 มานำเสนอค่ะ ในหัวข้อ Data Storytel...
21/09/2021

ในปัจจุบัน การนำเสนอข้อมูลมีรูปแบบหลากหลายนะคะ วันนี้มีเนื้อหาดีๆจากบทเรียนโปรเจคต์14 มานำเสนอค่ะ ในหัวข้อ Data Storytelling หรือ การเล่าเรื่องราวจากข้อมูล ค่ะ
บทเรียน: https://proj14.ipst.ac.th/m4-6-cs/m5-cs/cs-m5b1-011/
.
#สสวท. #Project14 #วิทยาการคำนวณ #ม5 #DataStorytelling

🤔 มีอะไรไหนเล่าซิ #[email protected]

💁‍♀️ ชวนอ่านนิตยสาร สสวท. ฉบับดิจิทัลเล่มล่าสุดค่ะ        (ปีที่ 49 ฉบับที่ 231 กรกฎาคม - สิงหาคม 2564) 📖 อ่านได้ที่ htt...
15/09/2021

💁‍♀️ ชวนอ่านนิตยสาร สสวท. ฉบับดิจิทัลเล่มล่าสุดค่ะ
(ปีที่ 49 ฉบับที่ 231 กรกฎาคม - สิงหาคม 2564)
📖 อ่านได้ที่ https://emagazine.ipst.ac.th/231
เรื่องราวน่าสนใจมากมายรออยู่ค่ะ ^-^

โรงเรียนไหนอยากมี Makerspace ในโรงเรียน ฟรี** ด่วนเลยตอนนี้!! เรามีโควต้า 25 แห่ง เปิดรับสมัครสถานศึกษาที่สนใจจะตั้งห้อง...
10/09/2021

โรงเรียนไหนอยากมี Makerspace ในโรงเรียน ฟรี** ด่วนเลยตอนนี้!! เรามีโควต้า 25 แห่ง
เปิดรับสมัครสถานศึกษาที่สนใจจะตั้งห้อง Makerspace ในโรงเรียน มีทั้งระดับ มัธยม/อาชีวะ และระดับประถม ได้หมดทั้ง รัฐ-เอกชน ด่วนนนนมาก ปิดรับวันที่ 24 กันยายนนี้เท่านั้นค่า
คุณครูก็เป็นผู้สมัครได้นะ ส่งข้อมูลมาก่อน แล้วหากได้รับคัดเลือกค่อยขออนุมัติกับทางผู้บริหารอีกครั้ง จำกัดแค่ 25 ห้องเท่านั้น
โดยโรงเรียนจะได้รับชุดเครื่องมือ ตามภาพด้านล่าง พร้อมวิศวกร และการฝึกอบรมบุคลากรของโรงเรียน สื่อการสอน หลักสูตร และกิจกรรมพิเศษ เยอะมาก ๆ
หากสนใจสอบถามได้เลยหรือไปที่ https://fablabthailand.com/ ได้เลยค่า

โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ STEMLAB (ห้องปฏิบัติการที่ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ การสร้...
10/09/2021

โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ STEMLAB (ห้องปฏิบัติการที่ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ การสร้างนวัตกรรมด้วยการลงมือทำ) จะมีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทั้งหมด 25 แห่งทั่วประเทศ โดยจะเปิดรับสมัครโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา โดยสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับชุดเครื่องมือของห้องปฏิบัติการ การอบรมบุคลากรวิศวกรนำร่อง (20 แห่ง) หลักสูตรและกระบวนการการเรียนการสอน กิจกรรมพิเศษ สื่อสารสอนขั้นสูงที่พัฒนาขึ้นเฉพาะ
โรงเรียนที่สนใจ
💁‍♀️ รายละเอียด:https://fablabthailand.com/Intro_STEMLAB64.pdf
💁‍♀️ ดาวน์โหลดใบสมัคร: https://fablabthailand.com/Form64.docx
💻 สมัครที่: https://fablabthailand.com/
📆 ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564
🗣 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: นายพลกฤษณ์ สุขเฉลิม 081-736-2168 เวลา 10:00-21:00 น.
💟 คุณสมบัติ และเกณฑ์ของสถานศึกษาที่จะมาเข้าร่วมโครงการ STEMLAB
1. คุณสมบัติทั่วไปของสถานศึกษาที่จะมาเข้าร่วมโครงการ
1) เป็นสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติอันใดอันหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1 โรงเรียนรัฐบาลที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่สังกัดในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) หรือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
1.2 โรงเรียนเอกชนที่สังกัดอยู่ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
1.3 โรงเรียนที่อยู่ในการกำกับขององค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่น (อปท.)
1.4 โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย ที่อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยนั้น ๆโรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ เช่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนกีฬาในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โรงเรียนในสังกัด กศน. โรงเรียนในสังกัด กทม. เป็นต้น
1.5 อาชีวศึกษาภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2) เป็นโรงเรียนขนาดที่ 3 เป็นต้นไป หรือจำนวนนักเรียนมากกว่า 300 คนเป็นต้นไป
3) ไม่เคยมีห้องปฏิบัติการ STEMLAB/FABLAB หรือห้องปฏิบัติการที่คล้ายคลึงมาก่อน

โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ STEMLAB (ห้องปฏิบัติการที่ส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ การสร้างนวัตกรรมด้วยการลงมือทำ) จะมีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทั้งหมด 25 แห่งทั่วประเทศ โดยจะเปิดรับสมัครโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา โดยสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับชุดเครื่องมือของห้องปฏิบัติการ การอบรมบุคลากรวิศวกรนำร่อง (20 แห่ง) หลักสูตรและกระบวนการการเรียนการสอน กิจกรรมพิเศษ สื่อสารสอนขั้นสูงที่พัฒนาขึ้นเฉพาะ
โรงเรียนที่สนใจ
💁‍♀️ รายละเอียด:https://fablabthailand.com/Intro_STEMLAB64.pdf
💁‍♀️ ดาวน์โหลดใบสมัคร: https://fablabthailand.com/Form64.docx
💻 สมัครที่: https://fablabthailand.com/
📆 ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564
🗣 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: นายพลกฤษณ์ สุขเฉลิม 081-736-2168 เวลา 10:00-21:00 น.
💟 คุณสมบัติ และเกณฑ์ของสถานศึกษาที่จะมาเข้าร่วมโครงการ STEMLAB
1. คุณสมบัติทั่วไปของสถานศึกษาที่จะมาเข้าร่วมโครงการ
1) เป็นสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติอันใดอันหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1 โรงเรียนรัฐบาลที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่สังกัดในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) หรือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)
1.2 โรงเรียนเอกชนที่สังกัดอยู่ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
1.3 โรงเรียนที่อยู่ในการกำกับขององค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่น (อปท.)
1.4 โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย ที่อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยนั้น ๆโรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ เช่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนกีฬาในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โรงเรียนในสังกัด กศน. โรงเรียนในสังกัด กทม. เป็นต้น
1.5 อาชีวศึกษาภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2) เป็นโรงเรียนขนาดที่ 3 เป็นต้นไป หรือจำนวนนักเรียนมากกว่า 300 คนเป็นต้นไป
3) ไม่เคยมีห้องปฏิบัติการ STEMLAB/FABLAB หรือห้องปฏิบัติการที่คล้ายคลึงมาก่อน

Photos from ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่'s post
07/09/2021

Photos from ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่'s post

Photos from ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่'s post
04/09/2021

Photos from ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่'s post

Photos from โครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.'s post
01/09/2021

Photos from โครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.'s post

💁‍♀️ วันนี้ (31 ส.ค. 2564) เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น ปี 2565 รอบแรก นะคะ น้องๆและผู้ปกครองที่ส...
31/08/2021

💁‍♀️ วันนี้ (31 ส.ค. 2564) เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น ปี 2565 รอบแรก นะคะ น้องๆและผู้ปกครองที่สนใจการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้เลยค่ะ
สาขาที่เปิดรับ:
💟สถาบันโคเซ็น สจล.: สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 48 คน และ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 คน และ
💟สถาบันโคเซ็น มจธ.:สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ 48 คน และสาขาวิศวกรรมชีวภาพ 48 คน
💻 เว็บไซต์ที่รับสมัคร https://apply.mwit.ac.th/
💻 ประกาศรับสมัคร https://bit.ly/3fht7MN
💁‍♀️ ข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ/ทุน: https://bit.ly/3m5VrpJ
🗣 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: (1) สถาบันไทยโคเซ็นที่นักเรียนสนใจ (2) โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ และ (3) ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม สสวท.
#ThaiKOSEN #KOSEN_KMITL #KOSEN_KMUTT #PracticalEngineer #โคเซ็น #ไทยโคเซ็น

💁‍♀️ วันนี้ (31 ส.ค. 2564) เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น ปี 2565 รอบแรก นะคะ น้องๆและผู้ปกครองที่สนใจการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ได้เลยค่ะ
สาขาที่เปิดรับ:
💟สถาบันโคเซ็น สจล.: สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 48 คน และ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 คน และ
💟สถาบันโคเซ็น มจธ.:สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ 48 คน และสาขาวิศวกรรมชีวภาพ 48 คน
💻 เว็บไซต์ที่รับสมัคร https://apply.mwit.ac.th/
💻 ประกาศรับสมัคร https://bit.ly/3fht7MN
💁‍♀️ ข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ/ทุน: https://bit.ly/3m5VrpJ
🗣 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: (1) สถาบันไทยโคเซ็นที่นักเรียนสนใจ (2) โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ และ (3) ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม สสวท.
#ThaiKOSEN #KOSEN_KMITL #KOSEN_KMUTT #PracticalEngineer #โคเซ็น #ไทยโคเซ็น

เสวนาออนไลน์ในหัวข้อ ล็อกดาวน์ ไม่ล็อกการเรียนรู้
22/08/2021
เสวนาออนไลน์ในหัวข้อ ล็อกดาวน์ ไม่ล็อกการเรียนรู้

เสวนาออนไลน์ในหัวข้อ ล็อกดาวน์ ไม่ล็อกการเรียนรู้

ประเภท :หัวเรื่อง :โครงการงานวันที่สถานที่ชมวีดีโอทั้งหมดของงานได้ที่ :ชมข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ : ------------...

🤩 ตอนนี้ก็มาถึงครึ่งทางของการรับสมัครนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น ปี 2565 รอบแรก ค่ะ ยังเปิดรับสมัครจนถึง 31สิงหาคม 2564 ค่ะ ...
16/08/2021

🤩 ตอนนี้ก็มาถึงครึ่งทางของการรับสมัครนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น ปี 2565 รอบแรก ค่ะ ยังเปิดรับสมัครจนถึง 31สิงหาคม 2564 ค่ะ
💟สถาบันโคเซ็น สจล. เปิดรับสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 48 คน และ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 คน และ
💟สถาบันโคเซ็น มจธ.เปิดรับสาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ 48 คน และสาขาวิศวกรรมชีวภาพ 48 คน
📆 รับสมัครรอบแรกตั้งแต่วันนี้ -31 สิงหาคม 2564
💻 เว็บไซต์ที่รับสมัคร https://apply.mwit.ac.th/
💁‍♀️ คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2564
2) ผลการเรียนดังนี้
- คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในระดับ ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
- คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอังกฤษ ในระดับ ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
3) มีสัญชาติไทย
4) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในหอพักของสถาบัน
5) มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
6) มีความตั้งใจเข้าศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็น สนใจเป็นวิศวกร นักเทคนิค หรือนวัตกร และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
7) สามารถพักอยู่ในสถาบันไทยโคเซ็นหรือสถานที่ที่สถาบันจัดไว้ให้ในลักษณะโรงเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของสถาบันไทยโคเซ็นในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต
💻 ประกาศรับสมัคร https://bit.ly/3fht7MN
💁‍♀️ ข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ/ทุน: https://bit.ly/3m5VrpJ
🗣 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: (1) สถาบันไทยโคเซ็นที่นักเรียนสนใจ (2) โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ และ (3) ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม สสวท.

#ThaiKOSEN #KOSEN_KMITL #KOSEN_KMUTT #PracticalEngineer #โคเซ็น #ไทยโคเซ็น

🤩 ตอนนี้ก็มาถึงครึ่งทางของการรับสมัครนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น ปี 2565 รอบแรก ค่ะ ยังเปิดรับสมัครจนถึง 31สิงหาคม 2564 ค่ะ
💟สถาบันโคเซ็น สจล. เปิดรับสาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 48 คน และ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 48 คน และ
💟สถาบันโคเซ็น มจธ.เปิดรับสาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ 48 คน และสาขาวิศวกรรมชีวภาพ 48 คน
📆 รับสมัครรอบแรกตั้งแต่วันนี้ -31 สิงหาคม 2564
💻 เว็บไซต์ที่รับสมัคร https://apply.mwit.ac.th/
💁‍♀️ คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2564
2) ผลการเรียนดังนี้
- คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในระดับ ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
- คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอังกฤษ ในระดับ ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
3) มีสัญชาติไทย
4) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในหอพักของสถาบัน
5) มีความขยันหมั่นเพียร ความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
6) มีความตั้งใจเข้าศึกษาในสถาบันไทยโคเซ็น สนใจเป็นวิศวกร นักเทคนิค หรือนวัตกร และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
7) สามารถพักอยู่ในสถาบันไทยโคเซ็นหรือสถานที่ที่สถาบันจัดไว้ให้ในลักษณะโรงเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของสถาบันไทยโคเซ็นในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต
💻 ประกาศรับสมัคร https://bit.ly/3fht7MN
💁‍♀️ ข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ/ทุน: https://bit.ly/3m5VrpJ
🗣 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: (1) สถาบันไทยโคเซ็นที่นักเรียนสนใจ (2) โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ และ (3) ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม สสวท.

#ThaiKOSEN #KOSEN_KMITL #KOSEN_KMUTT #PracticalEngineer #โคเซ็น #ไทยโคเซ็น

👏🏻👏🏻👏🏻 สบว.สพฐ. ติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของน้องๆนักเรียนทุนสถาบันไทยโคเซ็น ที่ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นค่ะ  … น้อ...
14/08/2021

👏🏻👏🏻👏🏻 สบว.สพฐ. ติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของน้องๆนักเรียนทุนสถาบันไทยโคเซ็น ที่ไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นค่ะ … น้องๆหน้าตาสดใสกันทุกคนเลย 😆

📌 การประชุมอนุกรรมการวิชาการโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ครั้งที่ 7-2/2564 📌📆 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00...
14/08/2021

📌 การประชุมอนุกรรมการวิชาการโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ครั้งที่ 7-2/2564 📌
📆 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการในคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น พร้อมด้วยอนุกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากสถาบันโคเซ็นประเทศญี่ปุ่นและ JICA เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการฯ ครั้งที่ 7-2/2564 ผ่านระบบออนไลน์ แอพพลิเคชั่น Zoom ฝ่ายเลขานุการโดย สสวท. ได้รายงานที่ประชุมถึงความก้าวหน้าการรับสมัครนักศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2565 ซึ่งขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษารอบแรกผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นไม่จำกัดสิทธิ์ของผู้สมัครในการเลือกโรงเรียน/สถาบัน
.
นอกจากนี้ผู้แทนสถาบันไทยโคเซ็นทั้งสองแห่งได้รายงานที่ประชุมถึงการดำเนินการจัดการเรียนการสอนสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งต้องจัดในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการดำนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับนักศึกษาของสถาบันโคเซ็น มจธ.ที่พบปัญหาในด้านสัญญาณอินเตอร์เน็ต ทางสถาบันได้เข้าช่วยเหลือนักศึกษาด้วยการสนับสนุนซิมและ pocket wifi ส่วนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์จากสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาประเทศไทยเพื่อจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็นทั้งสองแห่งเป็นไปด้วยดี และทำงานร่วมกับคณาจารย์ชาวไทยที่สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการคัดเลือกนักศึกษั้นปีที่ 2 จำนวน 15% เพื่อเดินทางไปเรียนต่อชั้นปีที่ 3-5 ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่นนั้น กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการและจะรายงานความก้าวหน้าในโอกาสต่อไป ส่วนการก่อสร้างอาคารเรียนของทั้งสองสถาบัน พบว่ามีความล่าช้าประมาณ 1 เดือน เนื่องจากต้องปิดไซต์งานก่อสร้างสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
.
ผู้แทนจาก สพฐ. ได้รายงานผลการเรียนของนักศึกษาทุนสถาบันไทยโคเซ็นจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพื่อไปศึกษา ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 1 และ 2 และ นักศึกษาจากสถาบันโคเซ็น สจล. จำนวน 4 คน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เรียนต่อชั้นปีที่ 3-5 ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น โดยนักศึกษาทุนทั้งหมดมีผลการเรียนอยู่ในระดับดี และได้รายงานถึงผลการคัดเลือกนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 3 ระดับ สพฐ. จำนวน 41 คน ซึ่งจะเข้าร่วมการคัดเลือกรอบสุดท้ายโดยสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่นต่อไป
สำหรับผู้แทน สสวท. ได้รายงานว่าได้จัดส่งคู่มือแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น (Career Education Manual) และคู่มือการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อฯ ให้กับสถาบันไทยโคเซ็นทั้งสองแห่งแล้ว เพื่อให้สถาบันไทยโคเซ็นนำคู่มือไปประยุกต์ใช้ต่อไป และได้รายงานที่ประชุมถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2565 นอกจากนี้ได้รายงานผลจากการสังเกตการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์จากสถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่นที่มาปฏิบัติงาน ณ สถาบันโคเซ็น สจล. เพื่อถอดบทเรียนและนำแนวคิดและข้อดีของการจัดการศึกษารุปแบบโคเซ็นมาปรับใช้ต่อไป
.
สำหรับประเด็นสำคัญที่คณะอนุกรรมการวิชาการฯ ได้พิจารณา ได้แก่ แนวทางการกำหนดความสามารถด้านภาษาของนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็น และการรับรองรายงานการปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันไทยโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ที่ปฏิบัติงาน ณ สถาบันไทยโคเซ็นทั้งสองแห่ง ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
.
#ไทยโคเซ็น #ThaiKOSEN #คณะอนุกรรมการวิชาการ #โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น #AcademicSubCommittee

ที่อยู่

924 Sukhumvit Road
Bangkok
10110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม สสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สมัครอบรมแล้วค่ะ..แต่ติดตรงพาสเวิด..ค่ะ