ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม สส

ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม สส ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม สสวท. ความเป็นมา
เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่นำไปสู่การส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและการพัฒนาการศึกษาของประเทศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดตั้งฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มพิเศษขึ้น ภายใต้สำนักแผนและนโยบายเพื่อเป็นหน่วยงานในสถาบันที่คอยสนับสนุนแนวคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่ยังไม่มีสาขา แผนก หรือ ฝ่ายไหนรับผิดชอบโดยตรง โดยให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มพิเศษมีอิสระ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความริเริ่มใหม่ๆ ในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. เพื่อให้โครงการที่ถูกริเริ่มขึ้นใหม่ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อการส่งมอบงานให้กับผู้ที่รับผิดชอบต่อ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกื้อหนุนการทำงาน
(6)

เปิดเหมือนปกติ

✨ แจ้งข่าวเสวนาออนไลน์ค่ะ 📌ฝ่ายกิจการนานาชาติ สสวท. ร่วมกับ Academy of Singapore Teachers (AST) ประเทศสิงคโปร์  จัดงานเส...
25/02/2021

✨ แจ้งข่าวเสวนาออนไลน์ค่ะ
📌ฝ่ายกิจการนานาชาติ สสวท. ร่วมกับ Academy of Singapore Teachers (AST) ประเทศสิงคโปร์ จัดงานเสวนาออนไลน์ภายใต้หัวข้อ Distance Learning in the Time of Crisis: The Singapore Experience โดยผู้เชี่ยวชาญจาก AST จะมาแชร์ประสบการณ์ในหัวข้อดังกล่าวค่ะ ขอเรียนเชิญ ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาค่ะ
📆 วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564
⏰ เวลา 09.00 – 12.00 น.
🖥 เสวนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
👩‍🏫 กำหนดการเสวนา http://bit.ly/2ZOeKaD
📝ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3snB86V
หรือสแกน QR code ในภาพโปสเตอร์
🔖การเสวนานี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมค่ะ
🗣 ภาษาในการเสวนา: ภาษาอังกฤษ

#สสวท #IPST #AcademyofSingaporeTeachers #AST #OnlineSeminar #FreeSeminar #EducationinTimeofCrisis

📌 มีข่าว free webinar ที่น่าสนใจมว๊ากกกกมาแนะนำกันค่ะเกี่ยวกับเคล็ดลับการสร้าง engagement ของผู้เรียนเชื่อว่าคุณครูหลายท...
19/02/2021

📌 มีข่าว free webinar ที่น่าสนใจมว๊ากกกกมาแนะนำกันค่ะ
เกี่ยวกับเคล็ดลับการสร้าง engagement ของผู้เรียน
เชื่อว่าคุณครูหลายท่านกำลังมองหาวิธีใหม่ๆในการเสริมการสอน มาฟัง webinar นี้กันค่ะ
📌 หัวข้อ "ฮาวทูทิ้ง...ความน่าเบื่อในชั้นเรียน”
📆 วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10:00-12:00 น.

🖥 ลงทะเบียน จำกัด 1,000 ที่นั่ง เท่านั้นผ่าน Zoom
หมดเขต 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:00 น. ที่ https://bit.ly/WebinarEd2Reg
📌 ที่สำคัญ ฟรี! ค่ะ :D

📌📌กลับมาแล้วกับ FREE Webinar ตามคำเรียกร้อง❗ ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "ฮาวทูทิ้ง...ความน่าเบื่อในชั้นเรียน” ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10:00-12:00 น.
.
📝ลงทะเบียนฟรี ‼ (จำกัด 1,000 ที่นั่ง สำหรับ Zoom) หมดเขต 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:00 น. ที่ https://bit.ly/WebinarEd2Reg
.
📂Zoom Webinar นี้สำหรับคณาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยไทยและผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อแนะนำเกี่ยวกับ “เคล็ดลับการสร้าง engagement ของผู้เรียน” โดยวิทยากรนักการศึกษารุ่นใหม่ในโครงการนวัตกรรมการศึกษา EdSociate ของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU School of Lifelong Education)
======================
รายละเอียด Webinar
สัมมนาผ่านระบบ Zoom Webinar และทาง Facebook LIVE EdSociate

หัวข้อเสวนา:
.
🌟Topic 1: “เทคนิคและเครื่องมือการสอนอันหลากหลาย”
•เทคนิคการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน
•การนำเข้าสู่บทเรียนแบบมืออาชีพ
•การเลือกใช้และผสมผสานเทคนิคการสอนให้กลมกล่อม
.
🌟Topic 2: การกระตุ้นแรงบันดาลใจด้วยศาสตร์การสอนและจิตวิทยาการเรียนรู้
•การกระตุ้นผู้เรียนให้อยากเรียนรู้ด้วยตนเอง
•จิตวิทยาการชักจูงและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนสู้ไม่ถอย
•การสร้าง Growth Mindset เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผล
.
ด้วย Tools ดังนี้
📍Mentimeter
📍Bingo
📍Kahoot vs Quizizz
📍WeSing
📍Poster Gallery Walk
📍Socrative
📍Flinga
.
📂Webinar นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนวัตกรรมการศึกษา EdSociate ภายใต้วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ [email protected] หรือติดตามข่าวสารทาง Facebook: EdSociate และทาง Line Official Account: @cmulifelong
.
.
.
#การเรียนการสอนออนไลน์ #เทคนิคการสอนออนไลน์ #การสร้างengagementในห้องเรียน #เครื่องมือใช้สอนออนไลน์ #เคล็ดลับการสอน #สอนออนไลน์ #สัมมนาออนไลน์ #EdSociate #CMUlifelong

📌การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ครั้งที่ 1/2564📆 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 12.30 น....
17/02/2021

📌การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ครั้งที่ 1/2564

📆 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการฯ ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ รวมถึงผู้แทนจาก สพฐ. สถาบันไทยโคเซ็นทั้งสองแห่ง และ National Institute of Technology Japan(NIT)ได้รายงานที่ประชุมถึงการดำเนินการต่างๆ การจัดการเรียนรู้ของสถาบันไทยโคเซ็นในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการจัดการเรียนรู้ทั้งแบบพบหน้า และออนไลน์ซึ่งปรับให้เข้ากับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 แผนการส่งอาจารย์จาก NIT มาประจำที่สถาบันไทยโคเซ็นประจำปีการศึกษา 2564 แผนการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรไทยที่สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีกำหนดการการฝึกอบรมในปี 2564 รวมถึงการจัดทำ career education manual เพื่อเป็นการแนะแนวทางอาชีพสำหรับนักศึกษาไทยโคเซ็น สำหรับประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการพิจารณา ได้แก่ แผนการเตรียมการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2565 และการจัดทำสัญญาการรับทุน

#ไทยโคเซ็น #ThaiKOSEN #คณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น #ThaiKOSENBoard

❣ ข่าวด่วน ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท "Women in STEM" จากบริติช เคานซิล หมดเขตมีนาคม 2564 ❣บริติช เคานซิลเปิดรับสมัครทุน W...
02/02/2021

❣ ข่าวด่วน ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท "Women in STEM" จากบริติช เคานซิล หมดเขตมีนาคม 2564 ❣

บริติช เคานซิลเปิดรับสมัครทุน Women in STEM สนับสนุนการศึกษาในระดับปริญญาโทเต็มจำนวนเพื่อผู้หญิงไทยที่สนใจในด้าน 1) Energy and Climate Change 2) Health and Life Sciences หรือ 3) Agriculture เปิดรับสมัครวันนี้ ถึงมีนาคม 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/39XG7DW

The British Council offers the Women in STEM scholarship for underrepresented women in STEM, a full post-graduate scholarship for Thai women to study in the UK in the field of 1) Energy and Climate Change, 2) Health and Life Sciences, or 3) Agriculture. Apply now until March 2021. Find out more at https://bit.ly/39XG7DW

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย และวันปิดรับสมัครอย่างละเอียด

❣ ข่าวด่วนข่าวเร็วเชิญชวนดาว TikTok ด้าน SMT ค่ะ ❣👉 สสวท. ขอเชิญชวนคุณครูและนักเรียนทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์คลิป...
30/01/2021

❣ ข่าวด่วนข่าวเร็วเชิญชวนดาว TikTok ด้าน SMT ค่ะ ❣
👉 สสวท. ขอเชิญชวนคุณครูและนักเรียนทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์คลิปสั้นความยาวไม่เกิน 3 นาที ด้วยแอปพลิเคชัน #TikTok เพื่อสื่อสารเนื้อหาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ค่ะ หากได้รับการคัดเลือกมีของรางวัลด้วยนะคะ 🎁
อ่านรายละเอียดได้จากโพสต์ด้านล่างเลยค่า 👇

#IPSTThailand #TikTok

📣 รู้ยัง! สสวท. มีบัญชี TikTok ชื่อว่า IPST Thailand ชื่อเดียวกับ Facebook เลยล่ะ อย่าลืมตามไป Follow กันด้วยนะ บอกเลยว่า #ปังปุริเย่ สุด ๆ แต่จะปังกว่านี้ถ้าคุณครูและนักเรียนทุกคนมาร่วมกิจกรรมต่อไปนี้กับเรา
.
💢 สสวท. ขอเชิญชวนคุณครูและนักเรียนทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์คลิปสั้นความยาว 1-3 นาที ด้วยแอปพลิเคชัน #TikTok เพื่อสื่อสารเนื้อหาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้ wow! ให้ปัง! โดนใจคนรุ่นใหม่
.
🔸ไม่จำกัดไอเดีย ไม่มีกรอบจินตนาการ เน้นความสนุก ความน่าสนใจ และความคิดสร้างสรรค์ ถ้ากายพร้อม ใจพร้อม อย่ารอช้า! เพราะคุณอาจเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Gift voucher 💰 มูลค่า 2000 บาท 💰 จาก TikTok ประเทศไทย และคลิปของคุณอาจได้รับการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ของ สสวท. ด้วย
.
🔸กติกาการร่วมสนุกง่าย ๆ
1. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://bit.ly/2MA7OL0
.
2. จัดทำคลิปสั้นความยาวตั้งแต่ 1 - 3 นาที โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยใช้แอปพลิเคชัน TikTok
.
3. ไม่จำกัดจินตนาการ สามารถใช้เสียง อุปกรณ์เสริม คนแสดง และแอนิเมชันประกอบได้
.
4. โพสต์คลิปดังกล่าวลงใน Account TikTok ของตนเอง พร้อมติดแฮชแท็ก #IPSTxTikTok2021 และ #TikTokUni
.
5. ผู้ที่โพสต์คลิปเยอะที่สุดในช่วงวันร่วมกิจกรรม (6 ก.พ. – 19 ก.พ. 64) จะได้รับ Gift voucher มูลค่า 2000 บาท (Account ละ 1 รางวัล) จาก TikTok ประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล (คุณครู 5 รางวัล และ นักเรียน 5 รางวัล)
.
6. ผลงานที่ได้รับรางวัลอาจได้รับการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ของ สสวท. ได้แก่ Facebook Line IG Twitter Youtube TikTok และ Website สสวท.
.
ช่วงเวลาร่วมกิจกรรม >> 6 กุมภาพันธ์ - วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล >> วันที่ 5 มีนาคม 2564
.
หมายเหตุ
1) ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องทำตามกติกาครบทุกข้อ
2) ผลการตัดสินของทีมงานถือป็นอันสิ้นสุด
3) หมายเหตุ ข้อจำกัดแอปพลิเคชัน tiktok : บริการนี้มีให้เฉพาะบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป (โดยมีข้อจำกัดเพิ่มเติมที่อาจกำหนดอยู่ในเงื่อนไขเพิ่มเติม - ประเทศ-เฉพาะ)
อ่านเพิ่ม : https://www.tiktok.com/legal/terms-of-use?lang=th

.
📌 ตัวอย่างคลิปสั้น TikTok
- ต้นคริสต์มาส : https://www.tiktok.com/@ipst.thailand/video/6910097167612939521?lang=en
.
- วันครีษมายัน : https://www.tiktok.com/@ipst.thailand/video/6840583292371078401?lang=en
.
- หลอดหมุน : https://www.tiktok.com/@ipst.thailand/video/6903407766178729217
.
- เสากลมเสาเหลี่ยม : https://www.tiktok.com/@ipst.thailand/video/6901187998382050561
.
- ค้นหาด้วยเสียง : https://www.tiktok.com/@ipst.thailand/video/6919384661533658369?lang=en
.
#สสวท #ยกระดับคุณภาพการศึกษา #ขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม #คลิปสั้น #IPSTxTikTok #IPST #TikTok #วิทย์ที่คุณไม่รู้

📍 ข่าวด่วนค่ะ สถาบันโคเซ็น มจธ. เลื่อนการสอบรอบที่สอง และเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดสอบค่ะ 📍
19/01/2021

📍 ข่าวด่วนค่ะ สถาบันโคเซ็น มจธ. เลื่อนการสอบรอบที่สอง และเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดสอบค่ะ 📍

ประกาศเลื่อนการสอบรอบที่สองและเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดสอบ

สถาบันโคเซ็น มจธ. ขอเลื่อนสอบรอบสองเป็นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มจธ. พื้นที่การศึกษาบางมด ตามประกาศสถาบันโคเซ็น มจธ. ลงวันที่ 19 มกราคม 2564
ดังแนบ https://drive.google.com/file/d/1DJSfD3405kctD6uFH54G6GSsWv62g9nK/view?usp=sharing

ขอบคุณค่ะ

💁‍♀️ ประกาศสถาบันโคเซ็น สจล. รับสมัครพนักงานค่ะ
15/01/2021

💁‍♀️ ประกาศสถาบันโคเซ็น สจล. รับสมัครพนักงานค่ะ

ประกาศสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
----------------------------------------------------------
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบัน
ประเภทพิเศษ
ตำแหน่ง อาจารย์ 8 อัตรา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา
ตำแหน่ง วิศวกร 1 อัตรา
http://www.kosen.kmitl.ac.th/th/home/91/news
----------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เบอร์โทร : 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
Website: http://kosen.kmitl.ac.th/
FB: https://web.facebook.com/KOSENKMITL/inbox

❣ ผลงานเด่นของ สสวท. ในปี 2563 ค่ะ ❣
15/01/2021

❣ ผลงานเด่นของ สสวท. ในปี 2563 ค่ะ ❣

🎖️ ผลงานตามภารกิจหลัก สสวท. ปี 2563 🎖️
.
อีก 2 วันจะเป็นวันสถาปณา สสวท. (16 มกราคม ของทุกปี) แอดมินเลยพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ สสวท. กันอีกสักนิด มาดูกันว่า สสวท. คือใคร และมีผลงานเด่นอะไรบ้างในปี 2563 ที่ผ่านมา

11/01/2021

📍 ด่วน! รับสมัครบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ประจำปี 2564 (2021)

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาระดับปริญญาเอก และ ปริญญาโท ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นทุนที่สถาบันการศึกษาทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University : NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ.2021) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ทุน (ไม่มีข้อผูกพันการชดใช้ทุน)
หมดเขตรับสมัคร 19 กุมภาพันธ์ 2564
ศึกษาข้อมูล สาขาวิชา และวิธีการสมัครได้ที่ : https://www.princess-it.org/th/scholarship/ntu/

(2) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ทุน (ไม่มีข้อผูกพันการชดใช้ทุน)
หมดเขตรับสมัคร 19 กุมภาพันธ์ 2564
ศึกษาข้อมูล สาขาวิชา และวิธีการสมัครได้ที่ : https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/

(3) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ทุน (ไม่มีข้อผูกพันการชดใช้ทุน)
หมดเขตรับสมัคร 12 กุมภาพันธ์ 2564
ศึกษาข้อมูล สาขาวิชา และวิธีการสมัครได้ที่ : https://www.princess-it.org/th/scholarship/xjtu/

(4) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech) สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาโท จำนวน 3 ทุน (ไม่มีข้อผูกพันการชดใช้ทุน)
หมดเขตรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2564
ศึกษาข้อมูล สาขาวิชา และวิธีการสมัครได้ที่ : https://www.princess-it.org/th/scholarship/skoltech/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
หมายเลขโทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81813 (คุณเยาวลักษณ์) หรือ 81922 (คุณสมอนงค์)
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected]

#มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ #ทุนการศึกษา #ปี2564

IPST Thailand
08/01/2021

IPST Thailand

🌟 5 คำคมสร้างแรงบันดาลใจจาก Stephen Hawking อัจฉริยะผู้ไขความลับของเอกภพ
.
1) “However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.” >> “ไม่ว่าชีวิตจะยากลำบากแค่ไหน แต่อย่างน้อยจะมีหนึ่งสิ่งที่คุณสามารถทำได้ และประสบความสำเร็จเสมอ”
.
2) “Intelligence is the ability to adapt to change.” >> “ความฉลาดที่แท้จริง คือ ความสามารถในการปรับตัว ให้เข้ากับทุกการเปลี่ยนแปลง”
.
3) “Science can lift people out of poverty and cure disease. That, in turn, will reduce civil unrest.” >> “วิทยาศาสตร์ช่วยให้ผู้คนหลุดพ้นจากความยากจนและโรคภัยไข้เจ็บ วิทยาศาสตร์จะช่วยขจัดความไม่สงบสุขในสังคมได้”
.
4) “We are just an advanced breed of monkeys on a minor planet of a very average star. But we can understand the universe. That makes us something very special.” >> “เราเป็นเพียงลิงสายพันธุ์ชั้นสูง บนดาวเคราะห์ธรรมดา แต่การที่เราสามารถเข้าใจเอกภพได้ นั่นทำให้เราพิเศษมาก ๆ”
.
5) “Work gives you meaning and purpose, and life is empty without it.” >> "งานทำให้ชีวิตมีคุณค่า และมีความหมาย ถ้าปราศจากงานชีวิตเราคงว่างเปล่า”
--------------------------------------------------
🌟 7 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ Stephen Hawking อัจฉริยะผู้ไขความลับของเอกภพ
.
1) Stephen Hawking หรือ ศ. ฮอว์กิง เป็นนักฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและนักเอกภพวิทยาผู้มีชื่อเสียงชาวอังกฤษ
.
2) ศ. ฮอว์กิง ทุ่มเทให้กับการศึกษาเกี่ยวกับหลุมดำ กลศาสตร์ควอนตัม และต่อยอดแนวคิดของไอน์สไตน์และไฮเซนเบิร์ก เพื่ออธิบายจุดเริ่มต้นของเอกภพ
.
3) ศ. ฮอว์กิง เขย่าวงการฟิสิกส์โลกด้วยการนำเสนอกลไกการแผ่รังสีของหลุมดำ (รังสีฮอว์กิง) ซึ่งได้เปลี่ยนความเข้าใจเดิมเกี่ยวกับหลุมดำไปทันที
.
4) ศ. ฮอว์กิงเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS) ส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แม้กระทั่งการขยับปากพูด
.
5) ศ. ฮอว์กิง ยังเป็นนักเขียนชื่อดัง หนังสือ A Brief History of Time ของเขาติดอันดับหนังสือขายดียาวนานหลายร้อยสัปดาห์
.
6) เรื่องราวของ ศ. ฮอว์กิง เคยถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง The Theory of Everything และกลายเป็นภาพยนตร์เข้าชิงรางวัลออสการ์
.
7) ความบังเอิญอย่างไม่น่าเชื่อของ ศ. ฮอว์กิง คือ เขาเกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม ปี 1942 ตรงกับวันครบรอบ 300 ปี วันคล้ายวันเสียชีวิตของ กาลิเลโอ กาลิเลอี และเขายังเสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2018 ซึ่งก็ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ อีกด้วย
--------------------------------------------------
ครั้งหนึ่ง ศ. ฮอว์กิง เคยกล่าวไว้ว่า “It would not be much of a universe if it wasn’t home to the people you love.” >> “เอกภพนี้คงจะไร้ความหมาย หากมันไม่ใช่บ้านของคนที่คุณรัก”
.
ที่มา www.inc.com
.
#คำคม #สร้างแรงบันดาลใจ #StephenHawking #Quote #Inspiration

📍 ข่าวด่วน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น สถาบันโคเซ็น สจล. แจ้งเลื่อนสอบรอบสองออกไปก่อน...
04/01/2021

📍 ข่าวด่วน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น สถาบันโคเซ็น สจล. แจ้งเลื่อนสอบรอบสองออกไปก่อน และจะกำหนดวันสอบคัดเลือกและแจ้งให้ทราบต่อไป 📍

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร : 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
Website: http://kosen.kmitl.ac.th/
FB: https://www.facebook.com/KOSENKMITL/

ประกาศ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง เลื่อนสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบสอง)
--------------------------------------------------------------------------
สืบเนื่องจากถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ที่มีการแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าสอบ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามข้อกำหนด ออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 1 มกราคม 2564
สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศเลื่อนสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบสอง) ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จะดีขึ้น
ทั้งนี้ สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะกำหนดวันสอบคัดเลือกและแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เบอร์โทร : 02-329-8000 ต่อ 5225, 5226
Website: http://kosen.kmitl.ac.th/
FB: https://www.facebook.com/KOSENKMITL/

สวัสดีค่ะ ผลของการคัดเลือกรอบแรกของ KOSEN Kmitl และ KOSEN KMUTT ได้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ พี่แอดมินได้จัดทำสรุปข...
30/12/2020

สวัสดีค่ะ ผลของการคัดเลือกรอบแรกของ KOSEN Kmitl และ KOSEN KMUTT ได้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ พี่แอดมินได้จัดทำสรุปขั้นตอนต่างๆของขั้นตอนการสอบของทั้งสองสถาบัน ดังในโพสต์นี้ค่ะ
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่เพจของสถาบันค่ะ
KOSEN Kmitl https://www.facebook.com/KOSENKMITL
KOSEN KMUTT https://www.facebook.com/KOSEN.KMUTT

#ThaiKOSEN #KOSENKmitl #KOSENKMUTT #PracticalEngineer

หมายเหตุ: ข้อมูลสำหรับการจัดทำภาพสรุปเป็นข้อมูลล่าสุดวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ค่ะ

❣ ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกรอบแรก ของ KOSEN KMUTT ประจำปีการศึกษา 2564 แล้วค่ะ ❣ตรวจสอบรายชื่อและอ่านรายละเอียดเพิ่ม...
29/12/2020

❣ ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกรอบแรก ของ KOSEN KMUTT ประจำปีการศึกษา 2564 แล้วค่ะ ❣
ตรวจสอบรายชื่อและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kmutt.ac.th/GiftEd/view/th/education
🥳พี่แอดมินขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบผ่านรอบแรกทุกคนเลยนะคะ🥳
#ThaiKOSEN #KOSENKMUTT #PracticalEngineer

ประกาศผลสอบคัดเลือกรอบแรกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนโครงการ KOSEN KMUTT
ประจำปีการศึกษา 2564 👇👇

https://www.kmutt.ac.th/GiftEd/view/th/education

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าสอบรอบสอง ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 12 มกราคม 2564
1. ลงทะเบียนในระบบยืนยันสิทธิ์
2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบ

หมายเหตุ: ทางสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะนักเรียนที่ลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบภายในวันที่ 12 มกราคม 2564 ในการเข้าสอบคัดเลือกวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

#รู้เท่าทันโควิดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัย
28/12/2020
IPST Thailand

#รู้เท่าทันโควิดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัย

💢 ครบเครื่องเรื่อง COVID-19 ครบจบในคลิปเดียว
#รู้เท่าทันโควิด #เพื่อชีวิตที่ปลอดภัย

#Covid19 #โควิด19 #Coronavirus2019

ที่อยู่

924 Sukhumvit Road
Bangkok
10110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม สสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด