Clicky

ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม สส

ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม สส ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม สสวท. ความเป็นมา
เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่นำไปสู่การส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและการพัฒนาการศึกษาของประเทศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดตั้งฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มพิเศษขึ้น ภายใต้สำนักแผนและนโยบายเพื่อเป็นหน่วยงานในสถาบันที่คอยสนับสนุนแนวคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่ยังไม่มีสาขา แผนก หรือ ฝ่ายไหนรับผิดชอบโดยตรง โดยให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มพิเศษมีอิสระ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความริเริ่มใหม่ๆ ในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. เพื่อให้โครงการที่ถูกริเริ่มขึ้นใหม่ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อการส่งมอบงานให้กับผู้ที่รับผิดชอบต่อ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกื้อหนุนการทำงาน

เปิดเหมือนปกติ

🇯🇵🇹🇭 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายฟุมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เข้าเยี่ยมสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเ...
02/05/2022

🇯🇵🇹🇭 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายฟุมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เข้าเยี่ยมสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KOSEN-KMITL) โดยมีคณะผู้บริหารสถาบันไทยโคเซ็นทั้งสองแห่ง และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ
.
#ThaiKOSEN #PracticalEngineer

27/04/2022
Dormitory School

😊 การเติบโต ณ Dormitory School 🌱
.
คุณผู้ปกครอง น้องๆนักเรียน ที่ให้ความสนใจในสถาบันไทยโคเซ็นคงจะพอทราบกันแล้วว่า นักศึกษาที่เรียน ณ สถาบันไทยโคเซ็นทั้งสองแห่งจะต้องเข้าพัก ณ หอพักของสถาบัน ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับสถาบันโคเซ็นในประเทศญี่ปุ่นที่ได้จัดให้นักศึกษาของสถาบันพักที่หอพักเช่นเดียวกัน
.
การเรียนรู้ของน้องๆ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแต่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นผ่านการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆและกิจกรรมต่างๆที่หอพักอีกด้วยค่ะ ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่มเพาะว่าที่วิศวกรนักปฏิบัติหรือว่าที่นวัตกรของประเทศค่ะ
.
วันนี้ขอแชร์วีดีโอบรรยากาศหอพักของน้องๆนักศึกษา KOSEN KMUTT เพื่อเป็นตัวอย่างเส้นทางการเติบโต ณ สถาบันไทยโคเซ็นค่ะ
.
#ThaiKOSEN #KOSENKMUTT #KOSENKmitl #PracticalEngineer #Innovator #DormitorySchool

💻ชวนอ่านสรุปการเสวนาหัวข้อ"ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในภาคการศึกษา" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างงานวันคล้ายวันสถาปนา สสวท. ครบ 50 ป...
27/04/2022

💻ชวนอ่านสรุปการเสวนาหัวข้อ"ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในภาคการศึกษา" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างงานวันคล้ายวันสถาปนา สสวท. ครบ 50 ปีค่ะ
.
🌟 ผู้ร่วมเสวนา
1) ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) คุณเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ รองประธานและประธานพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
3) คุณสลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร อาจารย์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
4) คุณไพรัช ชัยชาญ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
ดำเนินรายการ โดย ดร.เขมวดี พงศานนท์
.
🌟 ผู้สนใจสามารถรับชมสรุปการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Where are you in the education ecosystem? ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในภาคการศึกษา” ได้ทาง https://50th.ipst.ac.th/talk-and-panel.../discussion-3/
-------------------------------
🌟 หนังสือ 50 ปี สสวท. สามารถอ่านออนไลน์ฟรีได้ที่ >> https://50th.ipst.ac.th/ipst50thbook/
-------------------------------
🌟 เว็บไซต์ 50 ปี สสวท. รวบรวมทุกเรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบัน และกิจกรรมมากมายภายในงาน เข้าชมได้ที่ >> https://50th.ipst.ac.th/

🌟 สรุปการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Where are you in the education ecosystem? ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในภาคการศึกษา” ในงานวันคล้ายวันสถาปนา สสวท. ครบ 50 ปี (ออนไลน์)
.
🌟 ผู้ร่วมเสวนา
1) ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) คุณเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ รองประธานและประธานพันธกิจด้านการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
3) คุณสลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร อาจารย์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
4) คุณไพรัช ชัยชาญ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
ดำเนินรายการ โดย ดร.เขมวดี พงศานนท์
.
🌟 ผู้สนใจสามารถรับชมสรุปการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Where are you in the education ecosystem? ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในภาคการศึกษา” ได้ทาง https://50th.ipst.ac.th/talk-and-panel-discussion/discussion-3/
-------------------------------
🌟 หนังสือ 50 ปี สสวท. สามารถอ่านออนไลน์ฟรีได้ที่ >> https://50th.ipst.ac.th/ipst50thbook/
-------------------------------
🌟 เว็บไซต์ 50 ปี สสวท. รวบรวมทุกเรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบัน และกิจกรรมมากมายภายในงาน เข้าชมได้ที่ >> https://50th.ipst.ac.th/

🗣 บอกต่อข่าวการอบรมดีๆเดือนพฤษภาคมค่า✨.อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ "หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาการคำนวณโดยวิทย...
26/04/2022

🗣 บอกต่อข่าวการอบรมดีๆเดือนพฤษภาคมค่า✨
.
อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ "หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนวิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT)"
.
รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/CCT-KEWL
.
#อบรมฟรี #เรียนรู้หลากหลาย #สมรรถนะการสอนวิทยาการคำนวณ 👍🏼

✌ 😍😍 มาต่อกันเลยกับหลักสูตรในเดือนพฤษภาคม เลือกเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการสอนวิทยาการคำนวณในชั้นเรียน โดยวิทยากรแกนนำ CCT (Coding Core Trainer) รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/CCT-KEWL 😄😄😄 ผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมตรวจสอบผลทางอีเมลนะจ้ะ 📧

26/04/2022

📢 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หน่วยงานของรัฐในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สสวท.

⏰ เปิดรับสมัคร
วันที่ 26 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ และเอกสารอื่นๆ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมข้อความรับรองความถูกต้องของเอกสาร ได้ที่ นายวชิร ศรีคุ้ม เลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาฯ (e-mail: [email protected]) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร หมายเลขโทรศัพท์ 02 392 4021 ต่อ 1218 หรือ 084 713 0990 ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดย สสวท. จะยึดวัน เวลา ที่ระบุใน e-mail เป็นหลัก

(สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางนิรมล สุวรรณละออง e-mail: [email protected] หมายเลขโทรศัพท์ 02 392 4021 ต่อ 1219 หรือ 083 585 3636)

🖥️ รายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัคร https://www.ipst.ac.th/news/24689/recruit-director65.html

1. ประกาศ สสวท. เรื่องการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
https://bit.ly/3rS77OQ

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ เพื่อสรรหา ผอ. สสวท
https://bit.ly/3vfvgkx

3. แบบการเสนอชื่อเพื่อสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สสวท.
https://bit.ly/3MzaMcn

4. ใบสมัครผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
https://bit.ly/3vewbBv

📌 งานอบรม “การจัดทำนิทานส่งสริมการเรียนรู้บูรณาการ SMT ในระดับปฐมวัย” วันที่ 8-9 พ.ค. 2565สำหรับคุณครูผู้สอนระดับอนุบาล ...
25/04/2022

📌 งานอบรม “การจัดทำนิทานส่งสริมการเรียนรู้บูรณาการ SMT ในระดับปฐมวัย” วันที่ 8-9 พ.ค. 2565
สำหรับคุณครูผู้สอนระดับอนุบาล (3-6ปี) หรือผู้สนใจค่ะ ⭐️

🎊 รมช.ศธ.เปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ ณ โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล 🏝สตูล- วันที่ 21 เมษายน 2565 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รั...
21/04/2022

🎊 รมช.ศธ.เปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ ณ โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล 🏝
สตูล- วันที่ 21 เมษายน 2565 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ภายใต้โครงการการบริหารจัดการหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพสู่สถานประกอบการ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพื้นที่เกาะ จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล โดย นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล, ดร.พรชัย อินทร์ฉาย รองผู้อำนวยการ สสวท., ผศ.ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล, นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล, นายอำเภอเมืองสตูล, รอง ผอ. สพม. สงขลาสตูล ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 11 โรงเรียน ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และคณะทำงานโครงการฯเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียงกัน
.
ศูนย์การเรียนรู้ฯ นี้ เป็นความร่วมมือทางวิชาการของ สสวท. และมหาวิทยาลัยทักษิณในการร่วมพัฒนานวัตกรรมการศึกษาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี กับบริบทและวิถีของชุมชน เช่น การประมง การท่องเที่ยว และอาหาร เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำเอาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ เจตคติ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ ประกอบรวมกันเป็นสมรรถนะที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตได้อย่างผาสุก
.
สสวท. และ มหาวิทยาลัยทักษิณหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์การเรียนรู้ฯ จะเป็นพื้นที่สำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ชุมชน นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจ สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บนบริบทและวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่เกาะได้อย่างกว้างขวาง ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะและเกาะอื่น ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปในอนาคต
.
รายชื่อโรงเรียนพื้นที่เกาะ จ.สตูล ที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมการศึกษา สสวท.-มหาวิทยาลัยทักษิณ และผลิตภัณฑ์ของแต่ละโรงเรียน
1. โรงเรียนตันหยงอุมาชัยพัฒนา - การแปรรูปอาหารทะเล
2. โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน - การทำไซใหญ่
3. โรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ย - น้ำพริกหอยหวาน
4. โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา - โรตีจิ๋วสร้างรายได้
5. โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง - น้ำพริกปูม้า
6. โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ - การแปรรูปหอยกาบง
7. โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ - กุ้งแห้งสุไหงตำมะลัง
8. โรงเรียนเพียงหลวง 4 ในทูลกระหม่อมฯ - ยาสระผมจากน้ำผึ้งชันโรง
9. โรงเรียนบ้านเกาะยาว - อร่อยหรรษากับปลาเส้น
10. โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา - มัคคุเทศก์น้อยรักถิ่นเกิด
11. โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ - ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากเตยทะเล ขนมปำจีจากแป้งท้าวยายม่อม
.
#ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม #สสวท. #มหาวิทยาลัยทักษิณ #การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ #บริบทท้องถิ่นและวิถีชุมชน #โรงเรียนพื้นที่เกาะ #สตูล

📌เตรียมการเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ ณ เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล 🏝สตูล - สสวท., มหาวิทยาลัยทักษิณ, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรง...
20/04/2022

📌เตรียมการเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ ณ เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล 🏝
สตูล - สสวท., มหาวิทยาลัยทักษิณ, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนพื้นที่เกาะ จ.สตูล จำนวน 11 โรง ร่วมเตรียมงานสำหรับการเปิดศูนย์การเรียนรู้ภายใต้โครงการการบริหารจัดการหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพสู่สถานประกอบการ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพื้นที่เกาะ จังหวัดสตูล ซึ่งตั้งขึ้น ณ โรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล โดยศูนย์การเรียนรู้ฯ นี้จะเป็นการแสดงผลงานของโรงเรียนในพื้นที่เกาะจำนวน 11 โรง ใน จ.สตูล ซึ่ง สสวท. และมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมสร้างนวัตกรรมการศึกษากับโรงเรียน ได้แก่การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ที่เชื่อมโยงกับวิถึชีวิตและบริบทของชุมชน โดยสร้างศูนย์การเรียนรู้ฯที่เป็นแหล่งรวบรวมผลจากการศึกษาของนักเรียนจากโรงเรียนพื้นที่เกาะที่มีจุดเด่นแตกต่างกันในแต่ละโรงเรียน นอกจากนี้ศูนย์การเรียนรู้ฯนี้ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งของทั้งนักเรียน ชุมชน และนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนเกาะหลีเป๊ะอีกด้วย
.
ในวันพรุ่งนี้ (21 เมษายน 2565) สสวท. และมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจาก ดร.คุณหญิงกัลยาโสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ และชมผลงานของนักเรียน
.
โครงการนี้ มีจุดเริ่มจากการที่ ศ.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. และคณะ ลงพื้นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.สตูล ในเดือนธันวาคม 2563 และพบว่าโรงเรียนเกาะแต่ละแห่งมีวิถีชุมชนที่โดดเด่น และสามารถนำการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชื่อมโยงกับบริบทของแต่ละชุมชน และจัดเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้สมรรถนะเพื่ออาชีพสู่สถานประกอบการได้
.
#ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม #สสวท. #มหาวิทยาลัยทักษิณ #การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ #บริบทท้องถิ่นและวิถีชุมชน #โรงเรียนพื้นที่เกาะ #สตูล

🤩ไปค่ะ กินข้าวเหนียวมะม่วงพร้อมกับเรียนรู้ไปพร้อมๆกันอร่อยเกินต้านจริงงง
19/04/2022

🤩ไปค่ะ กินข้าวเหนียวมะม่วงพร้อมกับเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
อร่อยเกินต้านจริงงง

🥭🥭Who want mango and rice that is sticky? 🥭🥭
เกินจะต้านทาน mango & sticky rice, Baby?🎤🎵
เคมี ก็ต้องมา Yeah!

.
.
ข้าวเหนียวมะม่วง🥭ก็ต้องทาน เคมีก็ต้องอ่าน

นอกจากจะอร่อยแล้ว ยังมีความรู้ของเคมี แทรกอยู่ด้วยนร้าาา😄
👉ในข้าวเหนียว มี amylopectin สูง ซึ่งคือ polysaccharide ที่เป็น polymer ของ glucose มาต่อกันด้วย glycosidic bond
👉ในมะม่วง มีน้ำตาล ซึ่งส่วนใหญ่เก็บอยู่ในรูป Sucrose (C12H22O11) กับ fructose (C6H12O6)

Ref : https://nutrition2.anamai.moph.go.th/th/thai-food-composition-table/download?id=39842&mid=31993&mkey=m_document&lang=th&did=13912

💓 ชวนอ่านเหตุผลที่น้องๆเลือกเรียนหลักสูตรโคเซ็นที่สถาบันโคเซ็น มจธ. ค่ะ 😉.#ไทยโคเซ็น #โคเซ็นมจธ. #PracticalEngineer
12/04/2022

💓 ชวนอ่านเหตุผลที่น้องๆเลือกเรียนหลักสูตรโคเซ็นที่สถาบันโคเซ็น มจธ. ค่ะ 😉
.
#ไทยโคเซ็น #โคเซ็นมจธ. #PracticalEngineer

🎉 Congratulations กับน้องนักศึกษาโคเซ็น สจล. ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการค่ายโอลิมปิค สอวน. ค่าย 2/2564 และ โครงการค่ายเยาว...
12/04/2022

🎉 Congratulations กับน้องนักศึกษาโคเซ็น สจล. ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการค่ายโอลิมปิค สอวน. ค่าย 2/2564 และ โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 15 🥳
👍 ยินดีกับน้องๆด้วยนะคะ ^^
.
#ไทยโคเซ็น #สถาบันโคเซ็นสจล. #PracticalEngineer

สถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

:> ผ่านการคัดเลือก โครงการค่ายโอลิมบิก สอวน. ค่ายที่ 2/2564
1. นายฉัตรเมธา ฉันทวิบูลย์
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ห้อง 2
(ค่ายคอมพิวเตอร์)
https://www.facebook.com/191226044249219/posts/5099652903406484/?sfnsn=mo
2. นายวชิรวิทย์ กระแสร์ตานนท์
นักศึกษาสาขาแมคคาทรอนิกส์ ห้อง 2
(ค่ายเคมี)
https://www.bodin.ac.th/home/2022/04/24917

:> ผ่านการคัดเลือก โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 15
1. นางสาวกันตา ปาทาน
สาขาแมคคาทรอนิกส์ ห้อง 2
2. นายตุลภัทร ส่งศรีโรจน์
สาขาแมคคาทรอนิกส์ ห้อง 2
https://www.narit.or.th/index.php/student/nyc/name

📌สสวท.ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์📋หัวข้อ Competency Curriculum - From Policy to Practice, Our Journey in UK💁‍♀️วิทยากร:  J...
08/04/2022

📌สสวท.ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์
📋หัวข้อ Competency Curriculum - From Policy to Practice, Our Journey in UK
💁‍♀️วิทยากร: Jackie Beere OBE จาก Jackie Beere Associates, UK
Helen Boyle, St Christopher's School, Bahrain
📆วันและเวลา: วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565, เวลา 14:30 - 16:00 น.
💻แพลทฟอร์ม: Zoom
🗣ภาษาที่่ใช้ในการเสวนา: ภาษาอังกฤษ (ไม่มีการแปลภาษาไทย)
🖍ลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/SwCaRG1LoTdJbjXQ7
หรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์
📱สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: [email protected]
#IPST #InternationalAffairs #CompetencyCurriculum #PolicytoPractice

📌 ชวนอ่านตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ใน PISA2022 ค่ะ 🖍
08/04/2022

📌 ชวนอ่านตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ใน PISA2022 ค่ะ 🖍

⭐️วันแรกที่โคเซ็น ⭐️หลังจากผ่านมาตรการกักตัวที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว น้องๆนักเรียนทุนโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นได้เดินทาง...
06/04/2022

⭐️วันแรกที่โคเซ็น ⭐️
หลังจากผ่านมาตรการกักตัวที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว น้องๆนักเรียนทุนโครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็นได้เดินทางถึงแต่ละโคเซ็นเรียบร้อย ในปีนี้น้องๆเข้าเรียนที่สถาบันโคเซ็น 10 แห่ง ได้แก่ Hachinohe, Sendai, Ibaraki, Nagaoka, Toyama, Tsuyama, Aksahi, Anan, Kochi และ Okinawa

#นักเรียนทุนรัฐบาลไทย
#นักเรียนทุนไทยโคเซ็น
#PracticalEngineer

Day 1 in KOSEN, Japan
นักเรียนทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ในประเทศประจำปีการศึกษา 2565 ได้เดินทางถึงสถาบัน KOSEN ประเทศญี่ปุ่นแล้วหลังจากผ่านการกักตัวตามมาตรการของรัฐบาลญี่ปุ่น โดยในปีนี้น้องๆ ได้เดินทางไปศึกษาใน 10 KOSEN ประกอบด้วย Hachinohe, Sendai, Ibaraki, Nagaoka, Toyama, Tsuyama, Aksahi, Anan, Kochi และ Okinawa

#นักเรียนทุนรัฐบาลไทย
#นักเรียนทุนKOSEN

The next practical engineers/innovators! ก้าวแรกสู่ความสำเร็จของน้องๆนักเรียนทุนไทยโคเซ็น.น้องๆนักเรียนทุนโครงการพัฒนากำ...
30/03/2022

The next practical engineers/innovators!
ก้าวแรกสู่ความสำเร็จของน้องๆนักเรียนทุนไทยโคเซ็น
.
น้องๆนักเรียนทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศหรือ โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น ประจำปีการศึกษา 2565 เดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ค่ะ ประกอบด้วยน้องนักเรีนนทุนจากโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สถาบันโคเซ็น สจล. และ สถาบันโคเซ็น มจธ. รวม 25 คนค่ะ
.
บอร์ดไทยโคเซ็น อนุกรรมการวิชาการฯ พี่ๆในโครงการฯ ขอส่งกำลังใจให้น้องทุกๆคนนะคะ ขอให้ประสบความสำเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น และรอเวลาที่น้องๆจะกลับมาเป็นกำลังสำคัญร่วมพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยค่ะ 💕

#นักเรียนทุนรัฐบาลไทย #นักเรียนทุนไทยโคเซ็น #PracticalEngineer

การเดินทางของความฝัน

นักเรียนทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ในประเทศประจำปีการศึกษา 2565 เดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 30 มีนาคม 2565

ประกอบด้วยนักเรียนทุนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น 7 ปี จำนวน 21 คน

และนักศึกษาสถาบันไทยโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไปศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3-5 จำนวน 3คน

และสถาบันไทยโคเซ็นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีไปศึกษาต่อ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3-5 จำนวน 1 คน

รวมจำนวน 25 คน
#นักเรียนทุนรัฐบาลไทย
#นักเรียนทุนKOSEN

🎓 สรุปการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลิกโฉมการเรียนรู้ SMT เพื่อการศึกษาฐานสมรรถนะ” ในงานวันคล้ายวันสถาปนา สสวท. ครบ 50 ปี (ออน...
29/03/2022

🎓 สรุปการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลิกโฉมการเรียนรู้ SMT เพื่อการศึกษาฐานสมรรถนะ” ในงานวันคล้ายวันสถาปนา สสวท. ครบ 50 ปี (ออนไลน์)
.
🙋‍♂️ ผู้ร่วมเสวนา
1) ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะกรรมการจัดทำและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2) รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ และผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ
3) ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช รองผู้อำนวยการ สสวท.
🙋 ดำเนินรายการ โดย ดร.เหมือนฝัน เยาว์วิวัฒน์
.
📋 ผู้สนใจสามารถรับชมสรุปการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลิกโฉมการเรียนรู้ SMT เพื่อการศึกษาฐานสมรรถนะ” ได้ทาง https://50th.ipst.ac.th/talk-and-panel.../discussion-2/
#50ปีสสวท. #พลิกโฉมการเรียนรู้SMTเพื่อการศึกษาฐานสมรรถนะ

🎓 สรุปการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลิกโฉมการเรียนรู้ SMT เพื่อการศึกษาฐานสมรรถนะ” ในงานวันคล้ายวันสถาปนา สสวท. ครบ 50 ปี (ออนไลน์)
.
🙋‍♂️ ผู้ร่วมเสวนา
1) ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะกรรมการจัดทำและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
2) รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ และผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ
3) ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช รองผู้อำนวยการ สสวท.
🙋 ดำเนินรายการ โดย ดร.เหมือนฝัน เยาว์วิวัฒน์
.
📋 ผู้สนใจสามารถรับชมสรุปการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พลิกโฉมการเรียนรู้ SMT เพื่อการศึกษาฐานสมรรถนะ” ได้ทาง https://50th.ipst.ac.th/talk-and-panel-discussion/discussion-2/
-------------------------------
📙 หนังสือ 50 ปี สสวท. สามารถอ่านออนไลน์ฟรีได้ที่ >> https://50th.ipst.ac.th/ipst50thbook/
-------------------------------
💻 เว็บไซต์ 50 ปี สสวท. รวบรวมทุกเรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบัน และกิจกรรมมากมายภายในงาน เข้าชมได้ที่ >> https://50th.ipst.ac.th/

🌟 สรุปการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “What will future schooling look like? อยากเห็นการศึกษาไทยเป็นแบบใดในทศวรรษหน้า” ในงานวันคล้...
26/03/2022

🌟 สรุปการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “What will future schooling look like? อยากเห็นการศึกษาไทยเป็นแบบใดในทศวรรษหน้า” ในงานวันคล้ายวันสถาปนา สสวท. ครบ 50 ปี (ออนไลน์)
.
ผู้ร่วมเสวนา
1) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประธานคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ
2) คุณณิชา พิทยาพงศกร นักวิจัยอาวุโส TDRI
3) คุณสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร ผู้ก่อตั้งและ CEO SATURDAY SCHOOL
.
ดำเนินรายการ โดย ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช รองผู้อำนวยการ สสวท.
.
💻 รับชมย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/r-_xKcVO9yc
ณ เวลาที่ 4:19:38 จนถึง 5:44:14 ค่ะ
.
🌟 ผู้สนใจสามารถรับชมสรุปการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “What will future schooling look like? อยากเห็นการศึกษาไทยเป็นแบบใดในทศวรรษหน้า” ได้ทาง https://50th.ipst.ac.th/talk-and-panel-discussion/discussion-1/
-------------------------------
🌟 หนังสือ 50 ปี สสวท. สามารถอ่านออนไลน์ฟรีได้ที่ >> https://50th.ipst.ac.th/ipst50thbook/
-------------------------------
🌟 เว็บไซต์ 50 ปี สสวท. รวบรวมทุกเรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบัน และกิจกรรมมากมายภายในงาน เข้าชมได้ที่ >> https://50th.ipst.ac.th/

🌟 สรุปการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “What will future schooling look like? อยากเห็นการศึกษาไทยเป็นแบบใดในทศวรรษหน้า” ในงานวันคล้ายวันสถาปนา สสวท. ครบ 50 ปี (ออนไลน์)
.
ผู้ร่วมเสวนา
1) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ประธานคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ
2) คุณณิชา พิทยาพงศกร นักวิจัยอาวุโส TDRI
3) คุณสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร ผู้ก่อตั้งและ CEO SATURDAY SCHOOL
.
ดำเนินรายการ โดย ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช รองผู้อำนวยการ สสวท.
.
🌟 ผู้สนใจสามารถรับชมสรุปการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “What will future schooling look like? อยากเห็นการศึกษาไทยเป็นแบบใดในทศวรรษหน้า” ได้ทาง https://50th.ipst.ac.th/talk-and-panel-discussion/discussion-1/
-------------------------------
🌟 หนังสือ 50 ปี สสวท. สามารถอ่านออนไลน์ฟรีได้ที่ >> https://50th.ipst.ac.th/ipst50thbook/
-------------------------------
🌟 เว็บไซต์ 50 ปี สสวท. รวบรวมทุกเรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบัน และกิจกรรมมากมายภายในงาน เข้าชมได้ที่ >> https://50th.ipst.ac.th/

ที่อยู่

924 Sukhumvit Road
Bangkok
10110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม สสผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สมัครอบรมแล้วค่ะ..แต่ติดตรงพาสเวิด..ค่ะ