Clicky

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลั

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลั กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

เปิดเหมือนปกติ

ธพ. ขยายเวลาทำการ วันที่ 3 - 5 เมษายน 2566 ด้วยในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.)...
21/03/2023

ธพ. ขยายเวลาทำการ วันที่ 3 - 5 เมษายน 2566

ด้วยในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) จึงเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์การให้บริการประชาชนเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ถึง 18.00 น. ณ ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน ชั้น 19

เฉพาะ การจดแจ้ง การอนุมัติ อนุญาต การประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ตามคู่มือสำหรับประชาชน และรับชำระค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ ต้องประสานงานเจ้าหน้าที่ก่อนการรับบริการ โทร 02 794 4555

#ขยายเวลาทำการ #วันข้าราชการพลเรือน #ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน #การประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง
#คู่มือสำหรับประชาชน #ชำระค่าธรรมเนียม #กรมธุรกิจพลังงาน #กระทรวงพลังงาน
.........................................................................
Website : doeb.go.th
https://www.doeb.go.th/
Facebook : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
https://www.facebook.com/doebfanpage/
YouTube : กรมธุรกิจพลังงาน
https://www.youtube.com/-fv1vi5dj2e

การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน....การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมรถยนต์⚡️🌱ยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม- ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric...
21/03/2023

การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน....
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมรถยนต์⚡️

🌱ยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : VE)
- พลังงานจากไฮโดรเจน (Fuel Cell Electric Vehicle : FCEV)

🚗 ยานยนต์ที่มีความฉลาดมากขึ้น
- การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในยานยนต์ (Digital transition)
- ยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ (Connected and Autonomous : CAV)
- การใช้ซอฟแวร์ในยานยนต์

จากข้อมูลจากสำนักงานพลังงานสากล (International Energy Agency : IEA)
-> ค.ศ 2012 ทั่วโลกมีปริมาณจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าเพียง 130,000 คัน
-> ค.ศ. 2019 ผู้ผลิตประสบปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนบางรายการ แต่ยังสามารถจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าได้ถึง 2.2 ล้านคัน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ทั่วโลก
-> ค.ศ. 2020 ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด รถยนต์ไฟฟ้ายังเติบโตต่อเนื่อง จำหน่ายเพิ่มขึ้นเป็น 3 ล้านคัน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.1 ของปริมาณจำหน่ายรถยนต์ทั้งหมด
-> ค.ศ. 2021 ปริมาณจำหน่ายเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเป็น 6.6 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 9 ของตลาดรถยนต์ทั่วโลก

⚡IEA ได้คาดการณ์อนาคตของยานยนต์ไฟฟ้า โดยเชื่อว่า “ในปี ค.ศ. 2030 จะมียานยนต์ไฟฟ้าสะสมทั่วโลกรวมกัน 145 ล้านคัน”

⚡Bloomberg NEF คาดการณ์ว่า “ยอดขายยานยนต์ใหม่ในปี ค.ศ. 2030 จะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าถึงร้อยละ 28 และสูงถึงร้อยละ 58 ในปี ค.ศ. 2040”
............
รู้หรือไม่ ❓

❗️ประเทศจีน เป็นประเทศที่มีปริมาณยานยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดในโลก ในปี ค.ศ. 2021 มีปริมาณจำหน่ายเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าเป็น 3.4 ล้านคัน
.
รัฐบาลจีนได้กำหนดเป้าหมายว่า ในปี ค.ศ. 2025 ปริมาณจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าจะมีส่วนแบ่งร้อยละ 20 จีนเป็นประเทศผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่มีความสามารถแข่งขันสูงที่สุดในโลก โดยพิจารณาจากความสามารถของอุตสาหกรรมและความสามารถทางเทคโนโลยีในประเทศ รองลงมาคือประเทศเยอรมนี และฝรั่งเศส ตามลำดับ

❗️รัฐบาลในสหภาพยุโรป หลายประเทศได้ประกาศมาตรการอุดหนุนการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า โดยมีทั้งให้เงินอุดหนุน และการนำรถยนต์คันเก่ามาเป็นส่วนลดเพื่อซื้อรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่
ทำให้ในปี ค.ศ. 2021 สหภาพยุโรปมีอัตราเติบโตของปริมาณจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้ามากที่สุดในโลก
.
ปัจจุบันมีรถยนต์ไฟฟ้าสะสม 16 ล้านคัน ซึ่งจะใช้ไฟฟ้าประมาณ 30 เทราวัตต์-ชั่วโมง(TWh) ต่อปี หรือเทียบเท่ากับไฟฟ้าที่ผลิตในไอร์แลนด์ทั้งหมด เป็นตลาดรถยนตไฟฟ้าที่ใหญ่รองลงมาจากจีน ปริมาณจำหน่ายเพิ่มขึ้น เกือบร้อยละ 70 โดยมีจำนวน 2.3 ล้านคัน ครึ่งหนึ่งคือรถยนต์ไฟฟ้าประเภท PHEV

#การเปลี่ยนผ่าน #ด้านพลังงาน #อุตสาหกรรมยานยนต์ #ยานยนต์ไฟฟ้า
#กรมธุรกิจพลังงาน #กระทรวงพลังงาน
.........................................................................
Website : doeb.go.th
https://www.doeb.go.th/
Facebook : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
https://www.facebook.com/doebfanpage/
YouTube : กรมธุรกิจพลังงาน
https://www.youtube.com/-fv1vi5dj2e

🚑🩸กรมธุรกิจพลังงาน​ ร่วมกับ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์​ และสภากาชาดไทยขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต🅰️🅱️🅾️🆎️    ณ  รถรับบริจาคโลห...
16/03/2023

🚑🩸กรมธุรกิจพลังงาน​ ร่วมกับ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์​ และสภากาชาดไทย

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต🅰️🅱️🅾️🆎️ ณ รถรับบริจาคโลหิต ENCO F ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

📌วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น.

📌การเตรียมตัวบริจาคโลหิต
🩸 นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 5 ชั่วโมง
🩸 สุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะบริจาคโลหิต งดบริจาคเมื่อรู้สึกไม่สบาย
🩸 หากอยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรค ให้แจ้งแพทย์/พยาบาล ผู้ตรววจคัดกรองสุขภาพทุกครั้ง
🩸 ดื่มน้ำ 3 - 4 แก้ว ก่อนบริจาคโลหิต ช่วยลดโอกาสการเป็นลมหลังการบริจาคโลหิต
🩸 รับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ แกงกะทิ ขนมหวาน ก่อนมาบริจาคโลหิต 6 ชั่วโมง
🩸 งดสูบบุหรี่ ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง
🩸 งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง

📌กรุณาแสดงบัตรประชาชนก่อนบริจาคโลหิต

📲สอบถาม​ข้อมูล​เพิ่มเติม​ได้ที่
สำนักงานเลขานุการกรม
กลุ่มช่วยอำนวยการและประชา​สัมพันธ์
โทร.​ 02 794 4011, 4111

#บริจาคโลหิต #สภากาชาดไทย
#กรมธุรกิจพลังงาน #กระทรวงพลังงาน
.........................................................................
Website : doeb.go.th
https://www.doeb.go.th/
Facebook : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
https://www.facebook.com/doebfanpage/
YouTube : กรมธุรกิจพลังงาน
https://www.youtube.com/-fv1vi5dj2e

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่งแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564-2573 สาขาคมนาคมขนส่งเพื่อการ...
13/03/2023

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่ง

แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564-2573 สาขาคมนาคมขนส่งเพื่อการลดใช้พลังงานในภาคขนส่ง ลดปัญหาสภาพการจราจรติดขัด และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ

ประเทศไทยจึงเดินหน้า 4 มาตรการสำคัญ

📌มาตรการที่ 1 Avoid
การหลีกเลี่ยงหรือการลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น ส่งเสริมให้ประชาชน Work from home และการบูรณาการระหว่างการวางผังเมืองกับการวางแผนด้านการขนส่งที่เหมาะสม

📌มาตรการที่ 2 Shift
การเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง จากการใช้รถส่วนตัวไปใช้รถขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการขี่จักรยานและการเดินเท้า

📌มาตรการที่ 3 Improve
มุ่งเน้นการใช้ยานยนต์เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน การส่งเสริมการใช้รถและจักรยานยนต์ไฟฟ้า

📌มาตรการที่ 4 Fuel Switching
การเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงจากฟอสซิลเป็นพลังงานทางเลือก การหันมาใช้ยานยนต์แบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle : BEV) และยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแบบเสียบปลั๊กชาร์จไฟได้ (Plug-in Hybrid Electric Vehicle : PHEV) สนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) การยกระดับการบังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษจากรถยนต์ใหม่ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน EURO5 และการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel : SAF)

แหล่งข้อมูล : โครงการจัดทำชุดความรู้การจัดการเมืองคาร์บอนต่ำ และรับมือกับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอต่อองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
#แผนปฏิบัติการ #ลดการปล่อย #ก๊าซเรือนกระจก #ภาคขนส่ง #ประเทศไทย
#กรมธุรกิจพลังงาน #กระทรวงพลังงาน
.........................................................................
Website : doeb.go.th
https://www.doeb.go.th/
Facebook : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
https://www.facebook.com/doebfanpage/
YouTube : กรมธุรกิจพลังงาน
https://www.youtube.com/-fv1vi5dj2e

🌏"ภาวะโลกรวน"💥 ณ ปัจจุบันThe Intergovernment Panel on Climate Change (IPCC) รายงานว่า สถานการณ์ปัจจุบัน อุณหภูิมิเฉลี่ยข...
10/03/2023

🌏"ภาวะโลกรวน"💥 ณ ปัจจุบัน

The Intergovernment Panel on Climate Change (IPCC) รายงานว่า สถานการณ์ปัจจุบัน อุณหภูิมิเฉลี่ยของโลกร้อนขึ้นประมาณ 1.1 - 1.2 ํC เมื่อเทียบกับฐานข้อมูลในปี 1850 - 1900 ความร้อนที่มากขึ้นและอุณหภูมิที่แตกต่างกันระหว่างแผ่นดินกับทะเล เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความแปรปรวนทางสภาพอากาศ โดยประเมินว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศทุกๆ 1,000 ล้านกิกะตัน จะทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น 0.45 ํC อีกทั้ง มีการคาดการณ์อุณหภูมิ "โลกร้อน" แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาด้วยกัน คือ
1. ระยะแรก ในอนาคตคาดว่าโลกจะร้อนขึ้นอีก 1.5 ํC อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2. ระยะสอง คาดว่าโลกจะร้อนขึ้น +3 ํC ในช่วงปี 2041 - 2060
3. ระยะสาม คาดว่าโลกจะร้อนขึ้น +5.7 ํC ในช่วงปี 2081 - 2100

>> ธารน้ำแข็งจะหดตัวอย่างรวดเร็ว เกิดเส้นทางพายุในเขตอบอุ่นการละลายของนำเข็งในขั้วโลกเหนือที่ "เร็วขึ้น"

>> Heat Extremes เกิดพายุฝน/พายุหิมะที่รุนแรง "หนักขึ้นและถี่ขึ้น"

>> การเพิ่มของระดับน้ำทะเลเร็วกว่าช่วงไหนๆ ในรอบ 3 พันปี

>> เกิดการถดถอยของธารน้ำแข็งมากที่สุด ในรอบ 2 พันปี

>> แผ่นน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือหดเล็กลงมากที่สุดในรอบ 1 พันปี

>> เกิด Heatwaves อากาศร้อนฉับพลันในเมืองหนาว

>> เกิดภัยแล้งหนัก ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมและระบบนิเวศ

💥ยิ่งโลกร้อนขึ้นเท่าไร สภาพอากาศก็ยิ่งแปรปรวน💥

ที่มา : https://www.ipcc.ch/report/ar4/wg1/global-climate-projections

#ภาวะโลกร้อน
#กรมธุรกิจพลังงาน #กระทรวงพลังงาน
.........................................................................
Website : doeb.go.th
https://www.doeb.go.th/
Facebook : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
https://www.facebook.com/doebfanpage/
YouTube : กรมธุรกิจพลังงาน
https://www.youtube.com/-fv1vi5dj2e

🌏"เรา" กำลังเผชิญกับ อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง💥อุณหภูมิโลกยิ่งสูง ยิ่งเสี่ยงต่อวิกฤติสภาพภูมิอากาศ (Climate Cr...
10/03/2023

🌏"เรา" กำลังเผชิญกับ อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

💥อุณหภูมิโลกยิ่งสูง ยิ่งเสี่ยงต่อวิกฤติสภาพภูมิอากาศ (Climate Crisis)
"สภาพภูมิอากาศแบบสุดขึ้น" หรือ Extreme Weather Event ภัยทางธรรมชาติจะทวีความรุนแรงและถี่ขึ้นทั้งคลื่นความร้อน ภัยแล้ง พายุฝน ปริมาณของภาวะโลกร้อนในอนาคตจะขึ้นอยู่กับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ที่เราปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ "เรา" สามารถทำได้คือ รักษาอุณหภูมิโลกให้สูงขึ้นน้อยที่สุด โดยทำทุกอย่างที่ทำได้ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ!

"เรา" อาจคิดว่าโลกร้อนเพิ่มขึ้นแค่ไม่กี่องศาจะเป็นอะไรไป...
.
💥อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเพียง 1.5 องศา ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ 8% ของพื้นที่เกษตรกรรมทั่วโลกประสบปัญหาเพาะปลูกไม่ได้
.
💥อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น 2 องศา ประชากรราว 3,000 ล้านคนทั่วโลก อาจต้องพบกับภาวะการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค การเพาะปลูก และการประมงทั่วโลกจะลดกำลังการผลิตลง และเด็กๆ ในภูมิภาคแอฟริกาอีกราว 1.4 ล้านคน อาจจะประสบกับภาวะขาดสารอาหารอย่างหนักจนกระทบต่อการเจริญเติบโตที่สมวัย
.
💥อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น 3 องศา ก็จะทำให้ความเสี่ยงของภัยพิบัติทางธรรมชาติและสภาพภูิมิอากาศรุนแรงขึ้นมากกว่า 5 เท่า ซึ่งทั้งหมดนั้นอาจเกิดขึ้นภายในศตวรรษนี้ โดยระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นรวมถึงภาวะฝนตกรุนแรง อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อการดำเนินเศรษฐกิจทั่วโลก เพิ่มขึ้น 4 เท่าจากปัจจุบัน และที่สำคัญคือสัตว์โลกและพืชพรรณอีกราวร้อยละ 29 ทั่วโลกอาจจะล้มหายและสูญพันธุ์ไปด้วย
#ภาวะโลกร้อน
#กรมธุรกิจพลังงาน #กระทรวงพลังงาน
.........................................................................
Website : doeb.go.th
https://www.doeb.go.th/
Facebook : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
https://www.facebook.com/doebfanpage/
YouTube : กรมธุรกิจพลังงาน
https://www.youtube.com/-fv1vi5dj2e

(วันที่ 3 และ 8 มี.ค. 66) นายวุฒิทัต ตันติเวสส รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร "การดำเนินงาน...
08/03/2023

(วันที่ 3 และ 8 มี.ค. 66) นายวุฒิทัต ตันติเวสส รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร "การดำเนินงานธรรมาภิบาลข้อมูลกรมธุรกิจพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"

โดยมีนางสาวอรวรรณ ยี่สาร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงาน ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาลข้อมูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ ในธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐให้กับบุคลากรกรมธุรกิจพลังงาน รวมทั้งบริบทของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ร่าง) แผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (2566 - 2570) การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่สำคัญร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting)
------------------------------------------

🌐Website : doeb.go.th
https://www.doeb.go.th/
👍Facebook : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
https://www.facebook.com/doebfanpage/
🔔 YouTube : กรมธุรกิจพลังงาน
https://www.youtube.com/-fv1vi5dj2e

#กรมธุรกิจพลังงาน
#ธรรมาภิบาล
#แผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐานความปลอดภัย การทดสอบและตรวจสอบ ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติอัด ระบบท่อก๊าซแ...
07/03/2023

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐานความปลอดภัย การทดสอบและตรวจสอบ ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติอัด ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ส่วนควบ พ.ศ. 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 46 ง ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 มีผลบังคับใช้ 28 พฤษภาคม 2566
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D046S0000000000700.pdf

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน
กลุ่มพัฒนาและกำกับมาตรฐาน 1
0 2794 4911

#กรมธุรกิจพลังงาน
#ก๊าซธรรมชาติ ประกาศกระทรวงพลังงาน
#ถังขนส่งก๊าซธรรมชาติอัด
.........................................................................
Website : doeb.go.th
https://www.doeb.go.th/
Facebook : กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
https://www.facebook.com/doebfanpage/
YouTube : กรมธุรกิจพลังงาน
https://www.youtube.com/-fv1vi5dj2e

วันมาฆบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันมาฆบูชา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" เพราะเป็นวันที่พระพุทธองค์...
05/03/2023

วันมาฆบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันมาฆบูชา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" เพราะเป็นวันที่พระพุทธองค์ประทานหลักโอวาทปาฏิโมกข์ อันเป็นหัวใจของพระธรรม แก่พระอรหันตสาวกผู้เป็นเอหิภิกขุ ทั้ง 1,250 รูปที่มาประชุมพร้อมกัน โดยมิได้นัดหมาย

#วันมาฆบูชา #วันจาตุรงคสันนิบาต
#กรมธุรกิจพลังงาน

⛽️สถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง รอบ 1 เดือนของปี 2566 (มกราคม)นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยภ...
02/03/2023

⛽️สถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง รอบ 1 เดือนของปี 2566 (มกราคม)

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยเดือนมกราคม 2566 อยู่ที่ 161.49 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 6.2 โดยการใช้กลุ่มดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เพิ่มขึ้นร้อยละ 102.7 น้ำมันเตาเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 NGV เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 และการใช้กลุ่มเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ขณะที่ LPG และน้ำมันก๊าดมีการใช้ลดลงร้อยละ 3.8 และร้อยละ 19.2 ตามลำดับ ทั้งนี้ ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่คลี่คลายไปในทิศทางที่ดี ประกอบกับมีการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย และคนไทยมีการเดินทางข้ามจังหวัดมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงต้นปี ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่

🚗การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินเดือนมกราคม 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ 31.00 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.5 สำหรับการใช้แก๊สโซฮอล์ 95 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 17.70 ล้านลิตร/วัน ขณะที่การใช้แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ อี20 แก๊สโซฮอล์ อี85 และเบนซินลดลงมาอยู่ที่ 6.87 ล้านลิตร/วัน 5.64 ล้านลิตร/วัน 0.32 ล้านลิตร/วัน และ 0.47 ล้านลิตร/วัน ตามลำดับ

🛻การใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลเดือนมกราคม 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ 78.25 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.1 เนื่องจากมาตรการช่วยเหลือโดยตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 35 บาท/ลิตร มาตรการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 และการใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจภายใต้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่ยังคงผันผวนสูง สำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี7 การใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 66.09 ล้านลิตร/วัน และน้ำมันดีเซลพื้นฐานเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 10.84 ล้านลิตร/วัน ขณะที่น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาและน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 มีปริมาณการใช้ลดลงมาอยู่ที่ 1.17 ล้านลิตร/วัน และ 0.16 ล้านลิตร/วัน ตามลำดับ

✈️การใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เดือนมกราคม 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ 14.16 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 102.7 เนื่องจากนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางเนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่

🏭การใช้ LPG เดือนมกราคม 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ 16.55 ล้านกก./วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3.8 เนื่องจากภาคปิโตรเคมีลดลงมาอยู่ที่ 6.35 ล้านกก./วัน ลดลงร้อยละ 15.8 ขณะที่การใช้ในภาคขนส่ง ภาคครัวเรือน และภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น โดยภาคขนส่งอยู่ที่ 2.28 ล้านกก./วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 ภาคครัวเรือนอยู่ที่ 5.96 ล้านกก./วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 และภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 1.97 ล้านกก./วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1

🚕การใช้ NGV เดือนมกราคม 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ 3.47 ล้านกก./วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.0 เป็นผลมาจากการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

🛳การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมกราคม 2566 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,089,016 บาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.2 เนื่องจากความต้องการใช้เพิ่มมากขึ้น เป็นการนำเข้าน้ำมันดิบอยู่ที่ 972,880 บาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 โดยมูลค่าการนำเข้าน้ำมันดิบอยู่ที่ 94,621 ล้านบาท/เดือน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.7 สำหรับการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป (น้ำมันเบนซินพื้นฐาน น้ำมันดีเซลพื้นฐาน น้ำมันเตา น้ำมันอากาศยาน และ LPG) เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 116,136 บาร์เรล/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.0 คิดเป็นมูลค่าการนำเข้ารวม 11,326 ล้านบาท/เดือน

⛴การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปเดือนมกราคม 2566 เป็นการส่งออกน้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันอากาศยาน น้ำมันก๊าด และ LPG โดยปริมาณส่งออกอยู่ที่ 122,825 บาร์เรล/วัน ลดลงร้อยละ 18.6 คิดเป็นมูลค่าส่งออกรวม 13,636 ล้านบาท/เดือน ลดลงร้อยละ 6.8

https://www.doeb.go.th/news_activity/2517.pdf
....................................................................

กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2 มีนาคม 2566

ที่มา : กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566)
#สถานการณ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
#ปริมาณการนำเข้าส่งออก
#รอบ1เดือน #ปี2566 #มกราคม
#กองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง
#กรมธุรกิจพลังงาน #กระทรวงพลังงาน

ที่อยู่

555/2 Energy Complex Building B Floor 19th Viphawade Rangsit Road, Chatuchak Dis
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6627944000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากให้กรมธุรกิจพลังงาน ทำงานกำกับเพื่อสร้งามาตรฐานความปลอดภัย จากปัญหาการวนถ้งที่หมดอายุและเสื่อมสภาพของผู้ให้บริหาร ทั้งในส่วของร้านค่าแก๊สย่อย โรงบรรจุแก๊สเอกชน และ ตัวบริษัทที่ทำตลาดในประเทศไทยด้วย

พยายามติดต่อไปยังต้นทางแล้ว ปัญหาถูกโยนไปมา ติดต่อมายังกรมธุรกิจพลังงาน ก็มิได้ลงมือทำอะไร นอกจากให้ส่งเรื่อง ถ้าช้าราชการจะต้องส่งหนังสือปิดผนึกในยุค ดิจิตอล ทั้ง ๆ ที่ภาครับเรื่องควรเป็น ดิจิตอล ได้แล้ว ก็ก็มีข้ออ้างมากมาย .. ถ้าเป็นเช่นนี้ กรมธุรกิจพลังงาน อาจจะต้อง Transformation นะครับ ...

มีแต่รับเรื่องแล้วโยนกันไปมา ไม่มีใครออกมาเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขเลย

ควรต้องมีการเรียกตรวจสอบ และทำลายถังที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วรึเปล่าคัรบ หรือว่า จะต้องรอให้เกิดผลลร้ายเป็นข่าวก่อน ข้าราชการของกรมจึงจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เป็นมาตรฐาน ในกรณีที่ไม่มีกฎหมาย กรมก็ควรเป็นผู้ยื่นเสนอกฎหมาย หรือว่า จะต้องให้ประชาชนไปเข้าชื่อ เสนอกฎหมายที่ควรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรม
งบประมาณจังหวัดชัยนาทงบประมาณจังหวัดชัยนาทงบประมาณจังหวัดชัยนาทงบประมาณจังหวัดชัยนาท
ครั้งที่ 7 ในเดือนมกราคม 2565 เจตนาขึ้นเฉพาะน้ำมันเบนซิล เพื่อนำเข้ากองทุนแล้วไปอุ้มน้ำมันดีเซล การใช้พลังงานอย่างเป็นธรรมมันอยู่ตรงใหน คนใช้เครื่องยนต์เบนซิลก็เสียภาษีเหมือนกัน เป็นการบริหารพลังงานที่สุดที่จะไร้ซึ่งความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ถ้าจะอ้างราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็ไม่ไช่ คนใช้น้ำมันเบนซิลต้องออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมบ้าง เพราะรัฐอุ้มน้ำมันดีเซล เพราะนายทุน นัการเมืองที่มีธุกิจขนส่ง ไช่หรือไม่ ใส่ใจนายทุนแต่ไม่เสมอภาคในการใส่ใจประชาชนผู้ใช้พลังงาน #ห่วยแตกสุดๆ
ประชาชนสามารถไปดู datasheet ของน้ำมันเครื่อง(คุณสมบัติจำเพาะ)ของใบอนุญาตน้ำมันเครื่อง ที่สอดคล้องกับเลขทะเบียนน้ำมันได้ที่ไหนครับ ในเวปของ https://www.doeb.go.th/ ก็ไม่มีนะครับ
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ชมรมพระเครื่อง รัฐบาลประเทศไทย
Have mercy on us y'all help spread this VDO, the world will have no pollution, it's a way to make mechanical engines in various industrial factories. able to control Reduce air pollution Stop greenhouse gas emissions immediately, join the campaign to reduce global warming, simple principles.
อย่าลืมติดตามการรุมกระทืบยิฝกะบาลตัดหัวไอ้สัตว วีระพงษ์ ลิ้มธนสาร บริษัทมหาชัยเคเบิ้ลทีวีทาสยาบ้าต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทางการแบบไม่มีคดีอาญาแผ่นดินติดตัวน่ะครับ
สอบถามครับน้ำมันเครื่องPremuim.ยี่ห้อนี้ได้จดทะเบียนรับรองแล้วหรือยังครับ เห็นลงประกาศขายในเฟสบุค
GODJI ขอขอบคุณเพื่อนๆ มาสคอตที่น่ารักทุกตัว ที่มาร่วมส่งพลังใจถึงทีมแพทย์และผู้อยู่เบื้องหลังอย่างเกินร้อย
.
น้องห่วงใยและน้องรักษ์โลก GC
น้องไรโน่ Thaioil
น้อง ZonZon Café Amazon
น้องออโต้ FIT Auto
น้องหมวย ฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ - Huasenghong Dimsum
น้องอุ่นใจ AIS
น้องตัว d dtac
น้องโอชิ Ocean Life-ไทยสมุทรประกันชีวิต
พี่ไบร์ท การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
นัดเป็ด นัดเป็ด
น้อง TK Boy TKpark อุทยานการเรียนรู้
พี่หน้าบ้าน บ้าน-พลัง-ใจ
น้องคิดดี้ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
พี่แจ็ค thaiwahclub.com
น้องถุงเงิน ถุงเงิน Family
น้องจานสะอาด Lipon F Thailand
พี่ลุค LOOK Thailand
นาโนแมน PAO Silver Nano Thailand
พี่ Kirei Kirei KireiKirei
พี่สิงโต โคโดโม Kodomo Club
พี่ไลอ้อน LionShopOnline
ปิโยะมารุ Piyomaru -ปิโยมารุ-
เบ็ตตะคุมะ Betakkuma
น้อง VIPA Thai PBS
น้อง ENGY กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
น้องเจิดจ้า การไฟฟ้านครหลวง MEA
น้องกวิ้น bolttech.co.th
น้องน้ำใจ ไทยประกันชีวิต
น้อง​ H-Man True Together
น้อง Safety กรมธุรกิจพลังงาน
น้อง Happy และ น้อง Power ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง
น้องดิจิตรอน PPTV HD 36
น้องวายุ Krungthai Care
พี่อัศวิน Krungthai-AXA Life
น้องม่า Mamalover
น้องหนุม่อน ทิพยประกันภัย
น้อง BB Bangkok Bank
น้องน้ำใจ ไทยประกันชีวิต
น้องรักษ์ยิ้ม Muang Thai Life
น้องบักขิ่นและเปปเปอร์ริดจ์ Baskin-Robbins
โอ บอง แปง Au Bon Pain (Thailand)
.
พวกเราจะร่วมสู้ต่อไปด้วยกันนะจิ
#ส่งพลังใจMascotFightTogether
.
#สู้ไปด้วยกันนะจิ #ไทยสู้ #สานพลังใจWeFightTogether
#ยิ่งห่วงยิ่งต้องห่าง #ปตท
กกพ ฝากประชาสัมพันธ์
แจกฟรีสติกเกอร์มนุษย์ไฟฟ้า
👉👉 line / สแกน QR Code
😁😁 รีบมาโหลดกันเยอะๆ นะคร้าบบ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายทองรัตน์ วรรณนุช พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีประภากร ทองสุภา ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดประชุมปลุกและปรับปรุง กิจกรรม อปท.บริหารจัดการพลังงานที่ดี (ชุมชนเก่า ปี 2563) โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อยากอบรมเกี่ยวกับบัตรกรมธุรกิจพลังงาน
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการท กองตรวจราชการ กระทรวงพลังงา International Affairs Division Horticulture Research Institute Certified Coffee Quality laboratory - CCQ Thailand BOI News ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตร ICAO Asia and Pacific Regional Office ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ กองกำกับการ 2 บก.ปอศ. Noobie Vine ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสา กองปราบปราม ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ -  Wachirabenchatha งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร