สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพม

สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพม 3817/ 12 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 สำนักงานคุมประพฤติประจำศาลแขวงพระนครใต้ เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

เปิดเหมือนปกติ

23/10/2021

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากร กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

เทศกาลวันหยุดออกพรรษา21 - 24 ตุลาคม 2564“คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปอดภัยทางถนนเมาขับ จับติด EMชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างป...
20/10/2021

เทศกาลวันหยุดออกพรรษา
21 - 24 ตุลาคม 2564
“คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปอดภัยทางถนน
เมาขับ จับติด EM
ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

เทศกาลวันหยุดออกพรรษา
21 - 24 ตุลาคม 2564
“คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปอดภัยทางถนน
เมาขับ จับติด EM
ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๕ ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑๐ จัดกิจกรรม 'วันรักต้นไม้แห่งชาติ'วันที่ ๒๐ ต...
20/10/2021

สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๕ ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑๐ จัดกิจกรรม 'วันรักต้นไม้แห่งชาติ'

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙ : ๐๐ น.

สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๕ และ ๑๐ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ โดยมีนายสำราญ เลขา พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ (รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑๐) ได้นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครคุมประพฤติและผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรมดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณหน้าสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๕ พร้อมทั้งปลูกต้นโมก ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำกรมคุมประพฤติ

ภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
....................................................................

วันรักต้นไม้แห่งชาติ (National Annual Tree Care Day) ถือกำเนิดขึ้นจากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ

ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓ กำหนดให้วันที่ ๒๑ ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น 'วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปี'

13/10/2021

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564
28/09/2021

วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564

23/08/2021
23/08/2021

เนื่องจากในขณะนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การจัดกิจกรรม โครงการ หรือการจัดงานต่างๆ ที่มีการรวมตัวกัน ไม่สามารถกระทำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
.
กรมคุมประพฤติจึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานแถลงข่าวและการอบรมผลิตหนังสั้นในโครงการประกวดหนังสั้นภายใต้หัวข้อ “โอกาสที่สังคมมอบให้” ออกไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย
.
จึงประกาศมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้
.
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามได้ที่
เฟซบุ๊ก : กรมคุมประพฤติ Department of Probation
โทรศัพท์ : 093-4283636
#โอกาสที่สังคมมอบให้

28/07/2021

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

21/07/2021

ช่องทางการร้องเรียนของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5

ช่องทางการร้องเรียนของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5
20/07/2021

ช่องทางการร้องเรียนของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5

ช่องทางการร้องเรียนของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5

สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๕ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการยกย่อง ให้เป็นบุคคลตัวอย่าง "ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมแ...
14/07/2021

สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๕

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการยกย่อง ให้เป็นบุคคลตัวอย่าง "ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสา" ของสำนักงานคุมแระพฤติกรุงเทพมหานคร ๕ ประจำปี ๒๕๖๔

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
02/06/2021

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ประชาสัมพันธ์นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสโปร่งใสของกรมคุมประพฤติ
07/05/2021

ประชาสัมพันธ์นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสโปร่งใสของกรมคุมประพฤติ

27/04/2021

🗣🗣 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิท 19 หากผู้ถูกคุมความประพฤติท่านใดมีรายงานตัวกลุ่มใน วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ให้เลื่อนการรายงานตัวออกไปเป็นวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 แทนนะคะ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ 🗣🗣

19/04/2021

❤️ กลุ่มสื่อสารองค์กร กรมคุมประพฤติ ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Infographic สาระความรู้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19

เครดิต: ขอบคุณที่มาข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
#เราจะสู้ไปด้วยกัน #Covid19 #กรมคุมประพฤติ

02/04/2021

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

Photos from กรมคุมประพฤติ Department of Probation's post
26/03/2021

Photos from กรมคุมประพฤติ Department of Probation's post

คุมประพฤติเตือนภัย!!!
23/02/2021

คุมประพฤติเตือนภัย!!!

หากท่านพบเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ท่านสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ทางหมาย...
10/02/2021

หากท่านพบเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5 เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ท่านสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ทาง
หมายเลขโทรศัพท์ 02-2912840-42
หรือ facebookสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 5
ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้บ้านเมืองกันเถอะค่ะ👀👀👀👀

07/01/2021

ขอยกเลิกกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มทุกกิจกรรมนะคะ ท่านใดยังทำบริการสังคมไม่ครบขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าของสำนวนได้เลยค่ะ

ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ ศุภชัยจงก่อเกิดล้ำเลิศผล ศุภลักษณ์งดงามยามยินยล ศุภชนม์พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน #คุมประพฤติปลอดทุจ...
05/01/2021

ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่
ศุภชัยจงก่อเกิดล้ำเลิศผล
ศุภลักษณ์งดงามยามยินยล
ศุภชนม์พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน
#คุมประพฤติปลอดทุจริต

21/12/2020

ขอยกเลิกการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มของวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนประถมนนทรี ค่ะ

10/12/2020

🌈แผนบริการสังคมประจำเดือนธันวาคม 2563
😊วันพุธที่ 23 ธ.ค. 63 เวลา 8.30 น. ณ.โรงเรียนประถมนนทรี
😊วันศุกร์ที่ 25 ธ.ค. 63 เวลา 8.30 น. รณรงค์เมาไม่ขับเทศกาลปีใหม่ ณ สำนักงานคุมแระพฤติกรุงเทพมหานคร 5

02/12/2020

🇹🇭ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
🌈ท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามวันเวลาที่แจ้งไว้ข้างต้น หรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวธิติกาญจน์ อนันตกมลสันต์ โทร 086-382-7553😊

30/10/2020

❤️บริการสังคมแบบกลุ่มประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
วันพุธ ที่ 11 และ 25 พ.ย. 2563 ณ โรงเรียนประถมนนทรี ถนนพระราม3 ซ.79 เวลา 8.30 น.

งานบริการสังคมประจำเดือนตุลาคม 2563 😍😍
14/10/2020

งานบริการสังคมประจำเดือนตุลาคม 2563 😍😍

28/08/2020

📌📌ผู้ถูกคุมความประพฤติ กลุ่มงานควบคุมและสอดส่อง ท่านใดมีกำหนดนัดรายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 สามารถเข้าไปรายงานตัวได้ตามปกติ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 09.00 นาฬิกา

11/08/2020

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30 น.มีบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ โรงเรียนประถมนนทรี ถนนพระราม 3 ซอย 79 เขตยานนาวา กทม. ท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ค่ะ

11/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า" พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานแก่ราษฎรบ้านถ้ำติ้ว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร เมื่อ 20 ธันวาคม พ.ศ.2525 ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกันเกื้อกูลกัน สร้างความเจริญงอกงามให้แก่กันและกัน

🌈แผนการทำงานบริการสังคมประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563🌞😊
06/08/2020

🌈แผนการทำงานบริการสังคมประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563🌞😊

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖ : ๓๐ น นายประทักษ์ ประทุมทิพย์ ผอ.สคป.กท.๕ ได้มอบหมายให้นายสำราญ เลขา รองฯ ผอ.สคป.กท.๕ เข...
30/07/2020

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖ : ๓๐ น

นายประทักษ์ ประทุมทิพย์ ผอ.สคป.กท.๕
ได้มอบหมายให้นายสำราญ เลขา รองฯ ผอ.สคป.กท.๕ เข้าร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านภัยยาเสพติดกับทางสำนักงานเขตบางคอแหลม / ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๒ (จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ) / สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร และชาวชุมชนเทพประทานพร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ชาวชุมชนตระหนักถึงพิษภัยที่ร้ายแรงของยาเสพติด อีกทั้งเป็นการป้องปรามและให้ความรู้แก่ชาวชุมชนเทพประทานพรแห่งนี้

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้รับคำชมเชยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชาวชุมชนเทพประทานพร เป็นอย่างดียิ่ง

กรมคุมประพฤติ Department of Probation
28/07/2020

กรมคุมประพฤติ Department of Probation

ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

14/07/2020

ท่านใดมีความประสงค์จะเข้าร่วมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มที่โรงเรียนประถมนนทรี ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่หมายเลข 02-2912840-42 ต่อ 12,14

ที่อยู่

3817/ 12 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
Bangkok
10120

35 พระประแดง-ตลิ่งชัน 89, ปอ.89 ตลิ่งชัน-เทคนิคกรุงเทพ 205, ปอ.205 ถนนตก / ท่าพระ – คลองเตย ปอ.504 รังสิต-สะพานกรุงเทพ จุดที่ลง 3 แยกเจริญราษฎร์

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 291 2840

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

งานบริการสังคมเดือนตุลาคมมีที่ไหนบ้างและวะนอะไรบ้างครับ
อยากทราบว่างานบริการสังคมเดือนตุลาคมมีที่ไหนและวันอะไรบ้างคับ