ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอ

ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
สพป.กทม. กระทรวงศึกษาธิการ
(23)

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ's post
16/07/2021

Photos from ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ's post

14/07/2021

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
คลิกที่นี่: http://203.159.249.189/bless_p/

03/07/2021
คู่มือการเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์อนุบาลปีที่ 1-3
03/06/2021

คู่มือการเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์อนุบาลปีที่ 1-3

คู่มือการเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์อนุบาลปีที่ 1-3

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/3https://sites.google.com/view/abss-k3-3
03/06/2021
อนุบาล3/3- ห้องเรียนครูเบนซ์

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3/3
https://sites.google.com/view/abss-k3-3

สวัสดีครับ...ยินดีที่ได้รู้จักเด็กๆทุกคนนะครับ ... คุณครูเบนซ์...สุรชัย ศรีโยธี - เป็นคุณครูประจำชั้นอนุบาลปีท...

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3https://sites.google.com/view/abss-k2-3
03/06/2021
ห้องเรียน Online By KruJune K.2/3

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3
https://sites.google.com/view/abss-k2-3

สวัสดีค่ะ:)คุณครูจูน อารียา ค้าสุกร คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 ยินดีที่ได้รู้จักเด็กๆทุกคนนะคะ

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2https://sites.google.com/view/abss-k2-2
03/06/2021
ห้องเรียนออนไลน์ Kru.Som

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
https://sites.google.com/view/abss-k2-2

สวัสดีค่ะ คุณครูส้ม สาธนี จรรยามั่น ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ เรามาร่วมเรียนรู้และส.....

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1https://sites.google.com/view/abss-k2-1
03/06/2021
ห้องเรียน Online By Krugib K.2/1

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
https://sites.google.com/view/abss-k2-1

สวัสดีค่ะ :) คุณครูกิ๊บ ศศิธร เจียงพัฒนากิจ คุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ยินดีที่ได้รู้จักเด็กๆทุกคนนะคะ

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3https://sites.google.com/abss.ac.th/abss-k1-3
03/06/2021
ห้องเรียนอนุบาลปีที่ 1/3

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3
https://sites.google.com/abss.ac.th/abss-k1-3

สวัสดีค่ะเด็กๆ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาล 1/3 มาพบกับคุณครูอ้อ คุณครูแอนและกิจกรรมสนุกๆในห้องเรี.....

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1https://sites.google.com/ku.th/abss-k1-1
03/06/2021
ห้องเรียน อนุบาล 1/1

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
https://sites.google.com/ku.th/abss-k1-1

...สวัสดีค่ะ เด็กๆ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาล 1/1... เด็กๆ จะได้พบกับคลิปวีดีโอต่างๆ ที่ให้ความรู้ และ.....

คู่มือการเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯhttp://www.abss.ac.th/manualonline.pdf
03/06/2021

คู่มือการเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
http://www.abss.ac.th/manualonline.pdf

ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯhttp://www.abss.ac.th/onlinelearning.phpห้องเรียนออนไลน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1https://...
03/06/2021

ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
http://www.abss.ac.th/onlinelearning.php

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
https://sites.google.com/abss.ac.th/abssk1
ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
https://sites.google.com/abss.ac.th/abssk2
ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
https://sites.google.com/abss.ac.th/abssk3

ห้องเรียนออนไลน์ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
http://www.abss.ac.th/onlinelearning.php

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1
https://sites.google.com/abss.ac.th/abssk1
ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2
https://sites.google.com/abss.ac.th/abssk2
ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นอนุบาลปีที่ 3
https://sites.google.com/abss.ac.th/abssk3

Photos from ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ's post
14/05/2021

Photos from ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ's post

28/04/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลาก เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
คลิกที่นี่ >>http://www.abss.ac.th/pdf/addition/priadd64.pdf

28/04/2021
แจ้งการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมของโรงเรียน ในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
16/04/2021

แจ้งการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมของโรงเรียน ในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

แจ้งการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมของโรงเรียน ในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

Photos from ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ's post
04/04/2021

Photos from ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ's post

26/03/2021

ประกาศรายชื่อเด็กที่มีสิทธิ์จับสลาก เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
คลิกที่นี่ >>http://www.abss.ac.th/pdf/addition/kinapply64.pdf

ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ได้จัดโครงการครอบครัวผูกพันสร้างสรร...
18/03/2021

ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ได้จัดโครงการครอบครัวผูกพันสร้างสรรค์พัฒนาการ บ้านประสานการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ขึ้นเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการรักไทย ธนวุฒิกุล ท่านรองผู้อำนวยการโชคชัย จาดเมือง และท่านรองผู้อำนวยการอาภาสินี ประสพศักดิ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ

แจ้งปรับตารางการรับสมัครเด็กชั้นอนุบาลปีที่1 ..............................................................................
15/03/2021

แจ้งปรับตารางการรับสมัครเด็กชั้นอนุบาลปีที่1
..................................................................................
เรื่อง เลื่อนกำหนดวันรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2564 อ้างถึงหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว 632 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 ดังนี้
1. กำหนดการจับฉลาก วันประกาศผลและรายงานตัว จากเดิมวันที่ 28 มีนาคม 2564 เป็นวันที่ 4 เมษายน 2564
2.กำหนดวันมอบตัว จากเดิมวันที่ 4 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 6 เมษายน 2564
..................................................................................
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่1
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลสามเสน
( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์ )
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
....................................
กำหนดการ
-วันที่ 8-24 มีนาคม 2564
รับใบสมัครชั้นอนุบาลปีที่ 1
(เว้นวันหยุดราชการ)
-วันที่ 20-24 มีนาคม 2564
รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1
-วันที่ 4 เมษายน 2564
จับฉลากนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1
ประกาศผลและรายงานตัว
-วันที่ 6 เมษายน 2564
มอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
....................................
หมายเหตุ:
เด็กที่จะรับเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่1 ต้องเป็นเด็กที่มีคุณสมบัติดังนี้
-มีอายุ 3 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 4 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดเรียนภาคต้น (เด็กเกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2560- 16 พฤษภาคม 2561
-รับเด็กในเขตพื้นที่บริการกรุงเทพมหานคร กรณีถ้าไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตบริการได้
-โรงเรียนคัดเลือกเด็กโดยวิธีการจับฉลาก หากมีเด็กสมัครเกินจำนวนที่จะรับได้
- อัตราค่าบำรุงการศึกษา 2,040 บาท/ภาคเรียน
ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจในโรงเรียน
ขอบคุณครับ/คะ

แจ้งปรับตารางการรับสมัครเด็กชั้นอนุบาลปีที่1
..................................................................................
เรื่อง เลื่อนกำหนดวันรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2564 อ้างถึงหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว 632 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 ดังนี้
1. กำหนดการจับฉลาก วันประกาศผลและรายงานตัว จากเดิมวันที่ 28 มีนาคม 2564 เป็นวันที่ 4 เมษายน 2564
2.กำหนดวันมอบตัว จากเดิมวันที่ 4 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 6 เมษายน 2564
..................................................................................
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่1
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลสามเสน
( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์ )
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
....................................
กำหนดการ
-วันที่ 8-24 มีนาคม 2564
รับใบสมัครชั้นอนุบาลปีที่ 1
(เว้นวันหยุดราชการ)
-วันที่ 20-24 มีนาคม 2564
รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1
-วันที่ 4 เมษายน 2564
จับฉลากนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1
ประกาศผลและรายงานตัว
-วันที่ 6 เมษายน 2564
มอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
....................................
หมายเหตุ:
เด็กที่จะรับเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่1 ต้องเป็นเด็กที่มีคุณสมบัติดังนี้
-มีอายุ 3 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 4 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดเรียนภาคต้น (เด็กเกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2560- 16 พฤษภาคม 2561
-รับเด็กในเขตพื้นที่บริการกรุงเทพมหานคร กรณีถ้าไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตบริการได้
-โรงเรียนคัดเลือกเด็กโดยวิธีการจับฉลาก หากมีเด็กสมัครเกินจำนวนที่จะรับได้
- อัตราค่าบำรุงการศึกษา 2,040 บาท/ภาคเรียน
ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจในโรงเรียน
ขอบคุณครับ/คะ

11/03/2021
mep64result.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความพร้อมพัฒนาการ 4 ด้าน และทักษะเบื้องต้นภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2564
คลิกที่นี่ >>http://www.abss.ac.th/pdf/addition/mep64result.pdf

Photos from ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ's post
25/02/2021

Photos from ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ's post

Photos from ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ's post
25/02/2021

Photos from ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ's post

ท่านผู้อำนวยการรักไทย ธนวุฒิกุล ท่านรองผู้อำนวยการกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ ท่านรองผู้อำนวยการอาภาสินี ประสพศักดิ์ ท่านรองผู...
24/02/2021

ท่านผู้อำนวยการรักไทย ธนวุฒิกุล ท่านรองผู้อำนวยการกิตติศักดิ์ กาญจนครุฑ ท่านรองผู้อำนวยการอาภาสินี ประสพศักดิ์ ท่านรองผู้อำนวยการโชคชัย จาดเมือง และคณะครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การเข้ามาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของสายชั้นอนุบาล เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

Photos from ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ's post
24/02/2021

Photos from ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ's post

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
03/02/2021

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Photos from ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ's post
01/02/2021

Photos from ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ's post

29/01/2021

มาตรการดำเนินการของโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ช่วงสถานการณ์ COVID-๑๙
เปิดเรียนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

29/01/2021

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่1
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลสามเสน
( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์ )
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
....................................
กำหนดการ
-วันที่ 8-24 มีนาคม 2564
รับใบสมัครชั้นอนุบาลปีที่ 1
(เว้นวันหยุดราชการ)
-วันที่ 20-24 มีนาคม 2564
รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1
-วันที่ 28 มีนาคม 2564
จับฉลากนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1
ประกาศผลและรายงานตัว
-วันที่ 4 เมษายน 2564
มอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
....................................

หมายเหตุ:
เด็กที่จะรับเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่1 ต้องเป็นเด็กที่มีคุณสมบัติดังนี้
-มีอายุ 3 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 4 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเปิดเรียนภาคต้น (เด็กเกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2560- 16 พฤษภาคม 2561
-รับเด็กในเขตพื้นที่บริการกรุงเทพมหานคร กรณีถ้าไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตบริการได้
-โรงเรียนคัดเลือกเด็กโดยวิธีการจับฉลาก หากมีเด็กสมัครเกินจำนวนที่จะรับได้
- อัตราค่าบำรุงการศึกษา 2,040 บาท/ภาคเรียน

ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจในโรงเรียน
ขอบคุณครับ/คะ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสังกัดและในกำกับ...
29/01/2021

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
http://www.abss.ac.th/pdf/1feb2021.pdf

Photos from ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ's post
29/01/2021

Photos from ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ's post

Photos from ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ's post
29/01/2021

Photos from ภาพกิจกรรมอนุบาลสามเสนฯ's post

ที่อยู่

302/342 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

022790415

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 📣 คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญครู อาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ 👉 พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop CC ✨ (ICT Creative: Digital Media Design with Photoshop CC) ✨ 📌วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. (อบรม online ผ่านระบบ Facebook Live) ⭐️ติดตามรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่: https://bit.ly/MUICTPsOnline (อัตราค่าลงทะเบียน 900 บาท/ท่าน) ☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสารัชย์ 092-256-1570 หรือ คุณเด่น 02-441-0909 Email: [email protected], [email protected] ขอขอบคุณยิ่ง
📣📣 ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ 📣📣 เบ๊นโบ๊ทมีรายการใหม่ชื่อว่า "เบ๊นโบ๊ท ฟังเด็กคุย" ใน EP.7 นี้ ได้มีนักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วมรายการด้วย ได้แก่ น้องอั่งเปา นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ฝากติดตามชมได้ทางช่องยูทูป เบ๊นโบ๊ท ฟังเด็กคุย อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ ให้เบ๊นโบ๊ทด้วยนะคร้าบบบ
https://youtu.be/w9XFNlYhL6I ฝากกดไลค์ แชร์ กดติดตาม และ Subscribe ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
https://youtu.be/gQgOmVMz4zo ฝากกดติดตาม แชร์ และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานค่ะ ขอบคุณค่ะ
ที่นี่มีมาตรการ หรือใช้เครื่องแบบนี้ในการป้องกันหรือยังครับ
คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 www.abss.ac.th/anubansamsen/คู่มือการเรียนออนไลน์-อนุบาล.pdf
ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app” คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญลงทะเบียนอบรมโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app” รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ social app ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป อบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Webex Meetings ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app” คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญลงทะเบียนอบรมโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app” รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ social app ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป อบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Webex Meetings ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?event=smart-with-ict-social-app ขอบคุณมากครับ
ตอนผมเรียนอนุบาลครูเคยถามนักเรียนในห้องว่า "ถ้านักเรียนมีปลาหนึ่งตัว เราจะทำอย่างไรให้กินได้นานที่สุด" นักเรียนในห้องก็ช่วยกันตอบตามประสาเด็กๆว่า เอาไปทอด เอาไปต้ม เอาไปตากแห้ง แต่ผมประหลาดกว่าเพื่อนตอบว่าเอาไปทำแป๊ะซะ 555555 สุดท้ายครูเฉลยว่า "ถ้าอยากกินให้ได้นานที่สุดให้นักเรียนต้องเอาไปแบ่งปันค่ะ ถ้าวันนี้เราเอาไปแบ่งเพื่อนบ้านวันต่อมาเพื่อนบ้านเค้ามีอะไรก็จะให้เราเพื่อตอบแทน นักเรียนจำไว้นะคะการให้คือการแบ่งปันที่ไม่มีวันสิ้นสุด" คำสอนของคุณครูวัฒนาชั้น อ.2 ของรร.อนุบาลสามเสนในวันนั้นยังจำติดใจผมอย่างไม่มีวันลืม และยิ่งประจักษ์ว่ามันคือความจริง เพราะยามใดก็ตามที่ชาติเรามีภัยพิบัติ น้ำใจคนไทยไม่เคยเหือดแห้งเลยเราจะเห็นพี่ป้าน้าอาลุกขึ้นมาช่วยทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้ ทั้งบริจาคเงินและสิ่งของ โรงงานหลายแห่งปรับตัวเองขึ้นมาผลิตหน้ากาก เฟซชิลด์แจกฟรี บางคนก็ทำอาหารแจกจ่ายให้โรงพยาบาล ร้านอาหารบางแห่งก็แจกข้าวกล่องให้คนตกยากทุกวัน ฯลฯ เมื่อเราช่วยคนหนึ่งให้ยืนขึ้นได้ คนเหล่านั้นเค้าก็จะมีแรงลุกขึ้นเพื่อไปช่วยคนอื่นต่อไป การให้จึงเป็นการแบ่งปันที่ไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆครับ ผมขอกราบทุกหัวจิตหัวใจของคนไทยด้วยความเคาระอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ วิกฤตการณ์โควิด19 นี้เราจะผ่านมันไปด้วยกันนะครับ จิระ สัตตะพันธ์คีรี ศิษย์เก่าอนุบาลสามเสนปี 2527
ขออนุญาตสอบถามค่ะ น้องเตรียมอนุบาล รับระหว่างเทอมมั๊ยค่ะ
สอบถามเห็นว่าวัันศุกร์ นร.ป.1 ไปเข้าค่าย 1 วันที่่สวนสิริกิต ไม่สั่งงดเหรคับ ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน เค้าออกข่าวให้ระวังการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
เปิดรับสมัครอบรมฟรี เหลือที่ว่างอีก 20 ที่เท่านั้น ด่วนๆ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดประสบการณ์พัฒนาทักษะสมอง EF ( Executive Functions ) วันที่ 25 - 26 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมครุสัมมนา ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับจำนวน 60 ท่าน อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ท่านสามารถลงทะเบียนได้ทาง https://goo.gl/forms/9pjOAjMqIJiFzGKF2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม จะประกาศทางเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ มรภ.จันทรเกษม http://www.educ.chandra.ac.th/ สอบถามรายละเอียด Fax : 02-541-7275 มือถือ 093-094-9867 Line : education39 Facebook : https://www.facebook.com/EDUCATION.CRU