Clicky

ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอ

ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอ โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
สพป.กทม. กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดเหมือนปกติ

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปฐมวัย ทั้ง2 คน ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นนะ^^
26/01/2023

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปฐมวัย ทั้ง2 คน ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นนะ^^

ขอแสดงความยินดีกับครูคนเก่งของเรา
20/01/2023

ขอแสดงความยินดีกับครูคนเก่งของเรา

Photos from Anubansamsen School: โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ's post
18/01/2023

Photos from Anubansamsen School: โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ's post

18/01/2023

โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ขอแสดงความยินดี แด่ นายสุรชัย ศรีโยธี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
17/01/2023

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ อ่านสารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั...
13/01/2023

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ อ่านสารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถึงเด็กไทย เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ประจำปี 2566 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญไว้ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ภายในกิจกรรมมีการแสดงของเด็กๆแต่ละสายชั้น และมีการมอบของขวัญแก่นักเรียนทั้งโรงเรียนอีกมากมาย

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ อ่านสารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั...
13/01/2023

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ อ่านสารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถึงเด็กไทย เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ประจำปี 2566 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญไว้ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ภายในกิจกรรมมีการแสดงของเด็กๆแต่ละสายชั้น และมีการมอบของขวัญแก่นักเรียนทั้งโรงเรียนอีกมากมาย

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ อ่านสารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั...
13/01/2023

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ อ่านสารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถึงเด็กไทย เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ประจำปี 2566 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญไว้ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ภายในกิจกรรมมีการแสดงของเด็กๆแต่ละสายชั้น และมีการมอบของขวัญแก่นักเรียนทั้งโรงเรียนอีกมากมาย

วันที่ 6 มกราคม 2566 คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2) เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมว...
12/01/2023

วันที่ 6 มกราคม 2566 คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2) เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยมีนางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

#เช้านี้ที่ABSS วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิและพบกับมงคลชีวิต 38 ประการข้อที่ 20 สำรวมจากกา...
12/01/2023

#เช้านี้ที่ABSS วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ.2566
กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ
และพบกับมงคลชีวิต 38 ประการ
ข้อที่ 20 สำรวมจากการดื่มน้ำเมา
ว่าด้วยเรื่องของน้ำเมานั้น อาจทำมาจากแป้ง ข้าวสุก การปรุงโดยผสมเชื้อ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ดื่มแล้วทำให้มึนเมา ล้วนมีโทษอันได้แก่ ทำให้เสียทรัพย์ ทำให้เกิดการทะเลาะ วิวาท ทำให้เกิดโรค ทำให้เสียชื่อเสียง
นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ พบปะนักเรียนให้โอวาท และเน้นเรื่องของการรักษาทรัพย์สินของส่วนรวม

Photos from Anubansamsen School: โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ's post
12/01/2023

Photos from Anubansamsen School: โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ's post

Photos from Anubansamsen School: โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ's post
08/01/2023

Photos from Anubansamsen School: โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ's post

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร...
25/12/2022

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์แข่งขันกิจกรรมปฐมวัย กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ และการปั้นดินน้ำมัน โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) โดยมี นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและนักเรียน

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร...
25/12/2022

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์แข่งขันกิจกรรมปฐมวัย กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ และการปั้นดินน้ำมัน โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) โดยมี นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและนักเรียน

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร...
25/12/2022

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์แข่งขันกิจกรรมปฐมวัย กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ และการปั้นดินน้ำมัน โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) โดยมี นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและนักเรียน

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร...
25/12/2022

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์แข่งขันกิจกรรมปฐมวัย กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ และการปั้นดินน้ำมัน โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) โดยมี นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและนักเรียน

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร...
25/12/2022

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์แข่งขันกิจกรรมปฐมวัย กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ และการปั้นดินน้ำมัน โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) โดยมี นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและนักเรียน

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร...
25/12/2022

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์แข่งขันกิจกรรมปฐมวัย กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ และการปั้นดินน้ำมัน โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) โดยมี นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและนักเรียน

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร...
25/12/2022

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์แข่งขันกิจกรรมปฐมวัย กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ และการปั้นดินน้ำมัน โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) โดยมี นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและนักเรียน

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร...
25/12/2022

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์แข่งขันกิจกรรมปฐมวัย กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ และการปั้นดินน้ำมัน โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) โดยมี นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและนักเรียน

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร...
25/12/2022

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์แข่งขันกิจกรรมปฐมวัย กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ และการปั้นดินน้ำมัน โรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) โดยมี นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและนักเรียน

ขอประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับปฐมวัย วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2565 ศูนย์แข่ง...
16/12/2022

ขอประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับปฐมวัย
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2565
ศูนย์แข่งขันโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

One Day in Anubansamsen School.สถานศึกษาปลอดภัยhttps://youtu.be/Od2VBAZ_EKI
26/11/2022
One Day in Anubansamsen School

One Day in Anubansamsen School.
สถานศึกษาปลอดภัย

https://youtu.be/Od2VBAZ_EKI

จัดทำโดยกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบโครงการ Project Approach ตามบริบทไทย กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ………………………………………การจ...
18/11/2022
แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย EP.4 Project Approach

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบโครงการ Project Approach ตามบริบทไทย กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
………………………………………
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้นต้องมีความหลากหลายเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัยรอบด้าน ✨ สภาการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศึกษา 📚 แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามบริบทไทย มาร่วมเรียนรู้ทั้ง 6 แนวทางได้ใน OEC News สภาการศึกษา 🤲 🌐

#สภาการศึกษา
.
.
📝OEC News สภาการศึกษา
• Website: http://www.onec.go.th
• YouTube: https://bit.ly/2zXPkxO
• LINE: | http://line.me/ti/p/
• Blockdit: https://www.blockdit.com/oecnews

https://youtu.be/tH770PnhGd8

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้นต้องมีความหลากหลายเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย...

18/11/2022

การจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอนแบบโครงการ (Project Approach)
้า
#อนุบาล1ห้อง2

18/11/2022

การจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอนแบบโครงการ (Project Approach)
่งม้า
#อนุบาล1ห้อง1

18/11/2022

การจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอนแบบโครงการ (Project Approach)
#ยีราฟ
#อนุบาล1ห้อง3

18/11/2022

การจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอนแบบโครงการ (Project Approach)
#โลกดวงดาวอวกาศ
#อนุบาล3ห้อง1

18/11/2022

การจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอนแบบโครงการ (Project Approach)
ินแดนกบ
#อนุบาล3ห้อง2

การจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอนแบบโครงการ (Project Approach)#ท่องไปในโลกใต้ท้องทะเล#อนุบาล3ห้อง3#ระยะเริ่มต้นโครงการเป็นข...
18/11/2022

การจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอนแบบโครงการ (Project Approach)
#ท่องไปในโลกใต้ท้องทะเล
#อนุบาล3ห้อง3
#ระยะเริ่มต้นโครงการ
เป็นขั้นที่เด็กและครูผู้สอนร่วมกันอภิปรายเพื่อหาหัวข้อที่จะทำการศึกษา โดยต้องเป็นหัวข้อตามความสนใจ สามารถบูรณาการได้ ส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกัน และเด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ซึ่งเมื่อกำหนดหัวข้อได้แล้ว จึงกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา และระยะเวลาในการศึกษาในหัวข้อนั้น ๆ เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการอย่างเหมาะสม โดยนำประสบการณ์เดิมของนักเรียนที่แสดงออกผ่านผลงานต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลในการพิจารณา
ซึ่งในขั้นนี้มีการดำเนินการ 2 ขั้นตอน คือ
- กำหนดหัวข้อที่จะศึกษา
- กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา และระยะเวลาในการศึกษา
#ระยะดำเนินการ
เป็นขั้นของการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้ โดยเน้นให้เด็กร่วมมือกันในการเรียนรู้ เน้นให้เด็กได้ปฏิบัติจริงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยมีประสบการณ์จากสื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคุณครูคอยให้คำแนะนำและคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
สำหรับขั้นนี้มีการดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือ
- กำหนดปัญหาหรือสิ่งที่อยากรู้ตั้งสมมุติฐาน
- ค้นคว้าเพื่อหาคำตอบ (ผ่านสื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ)
- ทดสอบสมมติฐาน
#ระยะสรุปผลโครงการ
เป็นขั้นของการนำผลที่ได้จากการดำเนินการมาแสดง ผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การเล่านิทาน การแสดง หรือ การอภิปราย ซึ่งเด็กจะต้องเป็นผู้เลือกวิธีการ และดำเนินการนำเสนอด้วยตัวเอง ซึ่งทำให้ได้ทบทวนแนวทางในการปฏิบัติ และทบทวนถึงองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการตามโครงการอีกด้วย
ในชั้นนี้มีการดำเนินงานอยู่ 2 ขั้นตอน คือ
- สรุปผลที่ได้จากการศึกษา
- นำเสนอผลการศึกษาที่ได้
การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ นอกจากจะทำให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้ เพราะได้เรียนรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจแล้ว ผู้เรียนจะช่วยกันเรียนรู้และเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยครูแค่แนะนำและอำนวยความสะดวกเท่านั้น นอกจากนี้แนวการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อการเรียนรู้ของเด็ก

การจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอนแบบโครงการ (Project Approach)ินแดนกระต่ายน้อย#อนุบาล2ห้อง2#ระยะเริ่มต้นโครงการเป็นขั้นที่เ...
18/11/2022

การจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอนแบบโครงการ (Project Approach)
ินแดนกระต่ายน้อย
#อนุบาล2ห้อง2
#ระยะเริ่มต้นโครงการ
เป็นขั้นที่เด็กและครูผู้สอนร่วมกันอภิปรายเพื่อหาหัวข้อที่จะทำการศึกษา โดยต้องเป็นหัวข้อตามความสนใจ สามารถบูรณาการได้ ส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกัน และเด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ซึ่งเมื่อกำหนดหัวข้อได้แล้ว จึงกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา และระยะเวลาในการศึกษาในหัวข้อนั้น ๆ เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการอย่างเหมาะสม โดยนำประสบการณ์เดิมของนักเรียนที่แสดงออกผ่านผลงานต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลในการพิจารณา
ซึ่งในขั้นนี้มีการดำเนินการ 2 ขั้นตอน คือ
- กำหนดหัวข้อที่จะศึกษา
- กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา และระยะเวลาในการศึกษา
#ระยะดำเนินการ
เป็นขั้นของการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้ โดยเน้นให้เด็กร่วมมือกันในการเรียนรู้ เน้นให้เด็กได้ปฏิบัติจริงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยมีประสบการณ์จากสื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคุณครูคอยให้คำแนะนำและคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
สำหรับขั้นนี้มีการดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือ
- กำหนดปัญหาหรือสิ่งที่อยากรู้ตั้งสมมุติฐาน
- ค้นคว้าเพื่อหาคำตอบ (ผ่านสื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ)
- ทดสอบสมมติฐาน
#ระยะสรุปผลโครงการ
เป็นขั้นของการนำผลที่ได้จากการดำเนินการมาแสดง ผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การเล่านิทาน การแสดง หรือ การอภิปราย ซึ่งเด็กจะต้องเป็นผู้เลือกวิธีการ และดำเนินการนำเสนอด้วยตัวเอง ซึ่งทำให้ได้ทบทวนแนวทางในการปฏิบัติ และทบทวนถึงองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการตามโครงการอีกด้วย
ในชั้นนี้มีการดำเนินงานอยู่ 2 ขั้นตอน คือ
- สรุปผลที่ได้จากการศึกษา
- นำเสนอผลการศึกษาที่ได้
การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ นอกจากจะทำให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้ เพราะได้เรียนรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจแล้ว ผู้เรียนจะช่วยกันเรียนรู้และเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยครูแค่แนะนำและอำนวยความสะดวกเท่านั้น นอกจากนี้แนวการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อการเรียนรู้ของเด็ก

การจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอนแบบโครงการ (Project Approach)#โลกดวงดาวอวกาศ#อนุบาล3ห้อง1#ระยะเริ่มต้นโครงการเป็นขั้นที่เด...
18/11/2022

การจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอนแบบโครงการ (Project Approach)
#โลกดวงดาวอวกาศ
#อนุบาล3ห้อง1

#ระยะเริ่มต้นโครงการ
เป็นขั้นที่เด็กและครูผู้สอนร่วมกันอภิปรายเพื่อหาหัวข้อที่จะทำการศึกษา โดยต้องเป็นหัวข้อตามความสนใจ สามารถบูรณาการได้ ส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกัน และเด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ซึ่งเมื่อกำหนดหัวข้อได้แล้ว จึงกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา และระยะเวลาในการศึกษาในหัวข้อนั้น ๆ เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการอย่างเหมาะสม โดยนำประสบการณ์เดิมของนักเรียนที่แสดงออกผ่านผลงานต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลในการพิจารณา
ซึ่งในขั้นนี้มีการดำเนินการ 2 ขั้นตอน คือ
- กำหนดหัวข้อที่จะศึกษา
- กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา และระยะเวลาในการศึกษา

#ระยะดำเนินการ
เป็นขั้นของการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้ โดยเน้นให้เด็กร่วมมือกันในการเรียนรู้ เน้นให้เด็กได้ปฏิบัติจริงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยมีประสบการณ์จากสื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคุณครูคอยให้คำแนะนำและคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
สำหรับขั้นนี้มีการดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือ
- กำหนดปัญหาหรือสิ่งที่อยากรู้ตั้งสมมุติฐาน
- ค้นคว้าเพื่อหาคำตอบ (ผ่านสื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ)
- ทดสอบสมมติฐาน

#ระยะสรุปผลโครงการ
เป็นขั้นของการนำผลที่ได้จากการดำเนินการมาแสดง ผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การเล่านิทาน การแสดง หรือ การอภิปราย ซึ่งเด็กจะต้องเป็นผู้เลือกวิธีการ และดำเนินการนำเสนอด้วยตัวเอง ซึ่งทำให้ได้ทบทวนแนวทางในการปฏิบัติ และทบทวนถึงองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการตามโครงการอีกด้วย
ในชั้นนี้มีการดำเนินงานอยู่ 2 ขั้นตอน คือ
- สรุปผลที่ได้จากการศึกษา
- นำเสนอผลการศึกษาที่ได้

การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ นอกจากจะทำให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้ เพราะได้เรียนรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจแล้ว ผู้เรียนจะช่วยกันเรียนรู้และเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยครูแค่แนะนำและอำนวยความสะดวกเท่านั้น นอกจากนี้แนวการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อการเรียนรู้ของเด็ก

การจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอนแบบโครงการ (Project Approach)#ระยะเริ่มต้นโครงการ    เป็นขั้นที่เด็กและครูผู้สอนร่วมกั...
18/11/2022

การจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอนแบบโครงการ (Project Approach)

#ระยะเริ่มต้นโครงการ
เป็นขั้นที่เด็กและครูผู้สอนร่วมกันอภิปรายเพื่อหาหัวข้อที่จะทำการศึกษา โดยต้องเป็นหัวข้อตามความสนใจ สามารถบูรณาการได้ ส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกัน และเด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ซึ่งเมื่อกำหนดหัวข้อได้แล้ว จึงกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา และระยะเวลาในการศึกษาในหัวข้อนั้น ๆ เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการอย่างเหมาะสม โดยนำประสบการณ์เดิมของนักเรียนที่แสดงออกผ่านผลงานต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลในการพิจารณา
ซึ่งในขั้นนี้มีการดำเนินการ 2 ขั้นตอน คือ
- กำหนดหัวข้อที่จะศึกษา
- กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา และระยะเวลาในการศึกษา

#ระยะดำเนินการ
เป็นขั้นของการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้ โดยเน้นให้เด็กร่วมมือกันในการเรียนรู้ เน้นให้เด็กได้ปฏิบัติจริงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยมีประสบการณ์จากสื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคุณครูคอยให้คำแนะนำและคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
สำหรับขั้นนี้มีการดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือ
- กำหนดปัญหาหรือสิ่งที่อยากรู้ตั้งสมมุติฐาน
- ค้นคว้าเพื่อหาคำตอบ (ผ่านสื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ)
- ทดสอบสมมติฐาน

#ระยะสรุปผลโครงการ
เป็นขั้นของการนำผลที่ได้จากการดำเนินการมาแสดง ผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การเล่านิทาน การแสดง หรือ การอภิปราย ซึ่งเด็กจะต้องเป็นผู้เลือกวิธีการ และดำเนินการนำเสนอด้วยตัวเอง ซึ่งทำให้ได้ทบทวนแนวทางในการปฏิบัติ และทบทวนถึงองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการตามโครงการอีกด้วย
ในชั้นนี้มีการดำเนินงานอยู่ 2 ขั้นตอน คือ
- สรุปผลที่ได้จากการศึกษา
- นำเสนอผลการศึกษาที่ได้

การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ นอกจากจะทำให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้ เพราะได้เรียนรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจแล้ว ผู้เรียนจะช่วยกันเรียนรู้และเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยครูแค่แนะนำและอำนวยความสะดวกเท่านั้น นอกจากนี้แนวการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อการเรียนรู้ของเด็ก

การจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอนแบบโครงการ (Project Approach)#ระยะเริ่มต้นโครงการ    เป็นขั้นที่เด็กและครูผู้สอนร่วมกั...
18/11/2022

การจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอนแบบโครงการ (Project Approach)

#ระยะเริ่มต้นโครงการ
เป็นขั้นที่เด็กและครูผู้สอนร่วมกันอภิปรายเพื่อหาหัวข้อที่จะทำการศึกษา โดยต้องเป็นหัวข้อตามความสนใจ สามารถบูรณาการได้ ส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกัน และเด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ซึ่งเมื่อกำหนดหัวข้อได้แล้ว จึงกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา และระยะเวลาในการศึกษาในหัวข้อนั้น ๆ เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการอย่างเหมาะสม โดยนำประสบการณ์เดิมของนักเรียนที่แสดงออกผ่านผลงานต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลในการพิจารณา
ซึ่งในขั้นนี้มีการดำเนินการ 2 ขั้นตอน คือ
- กำหนดหัวข้อที่จะศึกษา
- กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา และระยะเวลาในการศึกษา

#ระยะดำเนินการ
เป็นขั้นของการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้ โดยเน้นให้เด็กร่วมมือกันในการเรียนรู้ เน้นให้เด็กได้ปฏิบัติจริงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยมีประสบการณ์จากสื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคุณครูคอยให้คำแนะนำและคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
สำหรับขั้นนี้มีการดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือ
- กำหนดปัญหาหรือสิ่งที่อยากรู้ตั้งสมมุติฐาน
- ค้นคว้าเพื่อหาคำตอบ (ผ่านสื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ)
- ทดสอบสมมติฐาน

#ระยะสรุปผลโครงการ
เป็นขั้นของการนำผลที่ได้จากการดำเนินการมาแสดง ผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การเล่านิทาน การแสดง หรือ การอภิปราย ซึ่งเด็กจะต้องเป็นผู้เลือกวิธีการ และดำเนินการนำเสนอด้วยตัวเอง ซึ่งทำให้ได้ทบทวนแนวทางในการปฏิบัติ และทบทวนถึงองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการตามโครงการอีกด้วย
ในชั้นนี้มีการดำเนินงานอยู่ 2 ขั้นตอน คือ
- สรุปผลที่ได้จากการศึกษา
- นำเสนอผลการศึกษาที่ได้

การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ นอกจากจะทำให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้ เพราะได้เรียนรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจแล้ว ผู้เรียนจะช่วยกันเรียนรู้และเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยครูแค่แนะนำและอำนวยความสะดวกเท่านั้น นอกจากนี้แนวการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อการเรียนรู้ของเด็ก

การจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอนแบบโครงการ (Project Approach)#ระยะเริ่มต้นโครงการ    เป็นขั้นที่เด็กและครูผู้สอนร่วมกั...
18/11/2022

การจัดการเรียนรู้ รูปแบบการสอนแบบโครงการ (Project Approach)

#ระยะเริ่มต้นโครงการ
เป็นขั้นที่เด็กและครูผู้สอนร่วมกันอภิปรายเพื่อหาหัวข้อที่จะทำการศึกษา โดยต้องเป็นหัวข้อตามความสนใจ สามารถบูรณาการได้ ส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกัน และเด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ซึ่งเมื่อกำหนดหัวข้อได้แล้ว จึงกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา และระยะเวลาในการศึกษาในหัวข้อนั้น ๆ เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการอย่างเหมาะสม โดยนำประสบการณ์เดิมของนักเรียนที่แสดงออกผ่านผลงานต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลในการพิจารณา
ซึ่งในขั้นนี้มีการดำเนินการ 2 ขั้นตอน คือ
- กำหนดหัวข้อที่จะศึกษา
- กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตเนื้อหา และระยะเวลาในการศึกษา

#ระยะดำเนินการ
เป็นขั้นของการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้ โดยเน้นให้เด็กร่วมมือกันในการเรียนรู้ เน้นให้เด็กได้ปฏิบัติจริงผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยมีประสบการณ์จากสื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคุณครูคอยให้คำแนะนำและคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
สำหรับขั้นนี้มีการดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือ
- กำหนดปัญหาหรือสิ่งที่อยากรู้ตั้งสมมุติฐาน
- ค้นคว้าเพื่อหาคำตอบ (ผ่านสื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ)
- ทดสอบสมมติฐาน

#ระยะสรุปผลโครงการ
เป็นขั้นของการนำผลที่ได้จากการดำเนินการมาแสดง ผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ การเล่านิทาน การแสดง หรือ การอภิปราย ซึ่งเด็กจะต้องเป็นผู้เลือกวิธีการ และดำเนินการนำเสนอด้วยตัวเอง ซึ่งทำให้ได้ทบทวนแนวทางในการปฏิบัติ และทบทวนถึงองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการตามโครงการอีกด้วย
ในชั้นนี้มีการดำเนินงานอยู่ 2 ขั้นตอน คือ
- สรุปผลที่ได้จากการศึกษา
- นำเสนอผลการศึกษาที่ได้

การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ นอกจากจะทำให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนรู้ เพราะได้เรียนรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจแล้ว ผู้เรียนจะช่วยกันเรียนรู้และเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยครูแค่แนะนำและอำนวยความสะดวกเท่านั้น นอกจากนี้แนวการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้ ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อการเรียนรู้ของเด็ก

ที่อยู่

302/342 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เ
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

022790415

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

📣 คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญครู อาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้วิชาเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์
👉 พลิกจินตนาการสู่ผลงานออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม Photoshop CC
✨ (ICT Creative: Digital Media Design with Photoshop CC) ✨
📌วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. (อบรม online ผ่านระบบ Facebook Live)
⭐️ติดตามรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่: https://bit.ly/MUICTPsOnline
(อัตราค่าลงทะเบียน 900 บาท/ท่าน)
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ
คุณสารัชย์ 092-256-1570 หรือ คุณเด่น 02-441-0909
Email: [email protected], [email protected]

ขอขอบคุณยิ่ง
📣📣 ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ 📣📣
เบ๊นโบ๊ทมีรายการใหม่ชื่อว่า "เบ๊นโบ๊ท ฟังเด็กคุย"
ใน EP.7 นี้ ได้มีนักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วมรายการด้วย ได้แก่ น้องอั่งเปา นักเรียนชั้นอนุบาล 3
ฝากติดตามชมได้ทางช่องยูทูป เบ๊นโบ๊ท ฟังเด็กคุย
อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ ให้เบ๊นโบ๊ทด้วยนะคร้าบบบ
https://youtu.be/w9XFNlYhL6I
ฝากกดไลค์ แชร์ กดติดตาม และ Subscribe ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
https://youtu.be/gQgOmVMz4zo
ฝากกดติดตาม แชร์ และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานค่ะ ขอบคุณค่ะ
ที่นี่มีมาตรการ หรือใช้เครื่องแบบนี้ในการป้องกันหรือยังครับ
คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ระดับชั้นปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
www.abss.ac.th/anubansamsen/คู่มือการเรียนออนไลน์-อนุบาล.pdf
ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app”
คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญลงทะเบียนอบรมโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app” รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ social app ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
อบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Webex Meetings
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
ขออนุญาตแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app”
คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญลงทะเบียนอบรมโครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม “Smart with ICT: ผู้สูงวัย หัดใช้ social app” รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ social app ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
อบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชัน Webex Meetings
ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?event=smart-with-ict-social-app

ขอบคุณมากครับ
ตอนผมเรียนอนุบาลครูเคยถามนักเรียนในห้องว่า
"ถ้านักเรียนมีปลาหนึ่งตัว เราจะทำอย่างไรให้กินได้นานที่สุด"

นักเรียนในห้องก็ช่วยกันตอบตามประสาเด็กๆว่า
เอาไปทอด เอาไปต้ม เอาไปตากแห้ง แต่ผมประหลาดกว่าเพื่อนตอบว่าเอาไปทำแป๊ะซะ 555555

สุดท้ายครูเฉลยว่า "ถ้าอยากกินให้ได้นานที่สุดให้นักเรียนต้องเอาไปแบ่งปันค่ะ ถ้าวันนี้เราเอาไปแบ่งเพื่อนบ้านวันต่อมาเพื่อนบ้านเค้ามีอะไรก็จะให้เราเพื่อตอบแทน นักเรียนจำไว้นะคะการให้คือการแบ่งปันที่ไม่มีวันสิ้นสุด"

คำสอนของคุณครูวัฒนาชั้น อ.2 ของรร.อนุบาลสามเสนในวันนั้นยังจำติดใจผมอย่างไม่มีวันลืม และยิ่งประจักษ์ว่ามันคือความจริง เพราะยามใดก็ตามที่ชาติเรามีภัยพิบัติ น้ำใจคนไทยไม่เคยเหือดแห้งเลยเราจะเห็นพี่ป้าน้าอาลุกขึ้นมาช่วยทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้ ทั้งบริจาคเงินและสิ่งของ โรงงานหลายแห่งปรับตัวเองขึ้นมาผลิตหน้ากาก เฟซชิลด์แจกฟรี
บางคนก็ทำอาหารแจกจ่ายให้โรงพยาบาล ร้านอาหารบางแห่งก็แจกข้าวกล่องให้คนตกยากทุกวัน ฯลฯ

เมื่อเราช่วยคนหนึ่งให้ยืนขึ้นได้ คนเหล่านั้นเค้าก็จะมีแรงลุกขึ้นเพื่อไปช่วยคนอื่นต่อไป การให้จึงเป็นการแบ่งปันที่ไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆครับ ผมขอกราบทุกหัวจิตหัวใจของคนไทยด้วยความเคาระอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ วิกฤตการณ์โควิด19 นี้เราจะผ่านมันไปด้วยกันนะครับ

จิระ สัตตะพันธ์คีรี ศิษย์เก่าอนุบาลสามเสนปี 2527
ขออนุญาตสอบถามค่ะ น้องเตรียมอนุบาล รับระหว่างเทอมมั๊ยค่ะ
สอบถามเห็นว่าวัันศุกร์ นร.ป.1 ไปเข้าค่าย 1 วันที่่สวนสิริกิต ไม่สั่งงดเหรคับ ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน เค้าออกข่าวให้ระวังการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
เปิดรับสมัครอบรมฟรี เหลือที่ว่างอีก 20 ที่เท่านั้น ด่วนๆ
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดประสบการณ์พัฒนาทักษะสมอง EF ( Executive Functions )

วันที่ 25 - 26 กรกฏาคม 2561

ณ ห้องประชุมครุสัมมนา ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รับจำนวน 60 ท่าน อบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ทาง
https://goo.gl/forms/9pjOAjMqIJiFzGKF2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม จะประกาศทางเว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ มรภ.จันทรเกษม
http://www.educ.chandra.ac.th/
สอบถามรายละเอียด
Fax : 02-541-7275
มือถือ 093-094-9867
Line : education39
Facebook : https://www.facebook.com/EDUCATION.CRU
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

กรมทรัพยากรน้ำ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.ทส กรมสรรพากร : The Revenue Department กองกฎหมาย กรมสรรพากร Biodiversity CHM Thailand ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ B Greenoffice สำนักงานสีเขียว PDMO CAMP กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กองพันนักเรียน โรงเรียนทหาร Thai Ministry of Education Ministry of Education (Thailand) PR Thai Government กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตร