จักรยานประเพณี มจธ บางมด - บาง

จักรยานประเพณี มจธ บางมด - บาง วันเสาร์ ที่ 5สิงหาคม 2560 จักรยานประเพณี มจธ. บางมด-บางขุนเทียน ครั้งที่ 5
(29)

เปิดเหมือนปกติ

Online Training รอบที่ 2 หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานภายในห้องปฏิบัติการและโรงประลองโดยผู้ที่ผ่านการทดสอบด้วย...
23/08/2021

Online Training รอบที่ 2
หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน
ภายในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง

โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบด้วยคะแนน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ มากกว่าร้อยละ 80 จะได้รับ Safety Card

สามารถติดต่อรับได้ที่ภาควิชาของนักศึกษา
ด้วยการแสดงเกียรติบัตรดิจิทัลที่ได้รับทางอีเมลล์
ที่ทำแบบทดสอบต่อเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา
————————————————————————
หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-4
หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาปริญญาโท, เอก และนักวิจัย
ลิงค์ : https://www.kmuttforsdgs.com/
หลักสูตรเปิดให้เรียนรู้ตั้งแต่วันนี้ - 23 กันยายน 2564
————————————————————————

ศึกษาบทเรียนในเอกสารและสื่อวีดีโอให้เข้าใจก่อนทำแบบทดสอบ
และผู้เรียนสามารถ Log in ผ่าน @mail.kmutt.ac.th หรือ @gmail.com
ตั้งใจเรียนรู้และนำไปปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของตนเองนะครับ

#KMUTT
#KMUTTforSDGs
#SDG3
#SDG4
#SDG11
#SDG12
#SafetyInAllWeDo
#KMUTTSafetyWeek
#KMUTTSafetyWeek2021

Online Training รอบที่ 2
หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน
ภายในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง

โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบด้วยคะแนน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ มากกว่าร้อยละ 80 จะได้รับ Safety Card

สามารถติดต่อรับได้ที่ภาควิชาของนักศึกษา
ด้วยการแสดงเกียรติบัตรดิจิทัลที่ได้รับทางอีเมลล์
ที่ทำแบบทดสอบต่อเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา
————————————————————————
หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-4
หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาปริญญาโท, เอก และนักวิจัย
ลิงค์ : https://www.kmuttforsdgs.com/
หลักสูตรเปิดให้เรียนรู้ตั้งแต่วันนี้ - 23 กันยายน 2564
————————————————————————

ศึกษาบทเรียนในเอกสารและสื่อวีดีโอให้เข้าใจก่อนทำแบบทดสอบ
และผู้เรียนสามารถ Log in ผ่าน @mail.kmutt.ac.th หรือ @gmail.com
ตั้งใจเรียนรู้และนำไปปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของตนเองนะครับ

#KMUTT
#KMUTTforSDGs
#SDG3
#SDG4
#SDG11
#SDG12
#SafetyInAllWeDo
#KMUTTSafetyWeek
#KMUTTSafetyWeek2021

KMUTT SAFETY WEEK 2021 สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 19Safety for all in KMUTT : next normal for Covid -19 ...
22/08/2021

KMUTT SAFETY WEEK 2021
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 19
Safety for all in KMUTT : next normal for Covid -19 pandemic
“มจธ. ปลอดภัยไร้โควิด ภายใต้การดำเนินชีวิตวิถีใหม่”
แล้วพบกันในวันที่ 23 สิงหาคม 2564
คลิกเลย
https://sustainable.kmutt.ac.th/kmutt-safety-week-2021/

เชิญพบกับกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
ผ่านระบบ Online Training
สำหรับนักศึกษา บุคลากรและนักวิจัย

บรรยายพิเศษ
การประเมินในระบบการสำรวจ
สภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL Checklist)
ในรูปแบU Virtual Webinar
ผ่านช่องทาง ZOOM

วารสาร Safety Week 2021
เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยได้ที่ ทุกเวลา
ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบ Ebook

#KMUTTforSDGs
#SDG3
#SDG11
#SDG12
#KMUTTSafetyWeek
#KMUTTSafetyWeek2021
#SafetyInAllWeDo

KMUTT SAFETY WEEK 2021
สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ. ครั้งที่ 19
Safety for all in KMUTT : next normal for Covid -19 pandemic
“มจธ. ปลอดภัยไร้โควิด ภายใต้การดำเนินชีวิตวิถีใหม่”
แล้วพบกันในวันที่ 23 สิงหาคม 2564
คลิกเลย
https://sustainable.kmutt.ac.th/kmutt-safety-week-2021/

เชิญพบกับกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
ผ่านระบบ Online Training
สำหรับนักศึกษา บุคลากรและนักวิจัย

บรรยายพิเศษ
การประเมินในระบบการสำรวจ
สภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL Checklist)
ในรูปแบU Virtual Webinar
ผ่านช่องทาง ZOOM

วารสาร Safety Week 2021
เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยได้ที่ ทุกเวลา
ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบ Ebook

#KMUTTforSDGs
#SDG3
#SDG11
#SDG12
#KMUTTSafetyWeek
#KMUTTSafetyWeek2021
#SafetyInAllWeDo

21/08/2021

เมื่อเหล่าพลาสติกกำลังออกอาละวาด เราจึงต้องมีผู้พิทักษ์มาปราบ
ซึ่งนั้นก็คือ"ตัวคุณเอง" หากจำเป็นต้องใช้พลาสติกขอแค่คุณแยกก่อนทิ้ง
เพื่อการบริหารจัดการขยะพลาสติกให้มีคุณค่าและนำไปสร้างประโยชน์ต่อได้
มาร่วมกันคัดแยกขยะ เพื่อตัวคุณ และเพื่อโลกของเรากันนะครับ
#KMUTT
#KMUTTforSDGs
#SDG12
#SDG13
#SDG14
#EcoLife
#GreenHeart
#KMUTTOneLess
#SayNoToSingleUsePlastics

🧡💚ขอขอบคุณประชาคม มจธ. ที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภ...
18/08/2021

🧡💚ขอขอบคุณประชาคม มจธ. ที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยปี พ.ศ.2564

🎉มจธ. บางมด ได้รับเกียรติบัตรดีเด่น 2 ปีซ้อน (ในปี 2563-2564)

🏆รางวัลนี้เกิดจากการดำเนินการด้านความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือจากประชาคม มจธ.ในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

SDG3 Good Health and Well-Being (การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี)
SDG11 Sustainable Cities and communities (เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน)
SDG12 Responsible consumption and production (แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน)

#KMUTT #SDGs

🧡💚ขอขอบคุณประชาคม มจธ. ที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยปี พ.ศ.2564

🎉มจธ. บางมด ได้รับเกียรติบัตรดีเด่น 2 ปีซ้อน (ในปี 2563-2564)

🏆รางวัลนี้เกิดจากการดำเนินการด้านความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือจากประชาคม มจธ.ในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

SDG3 Good Health and Well-Being (การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี)
SDG11 Sustainable Cities and communities (เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน)
SDG12 Responsible consumption and production (แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน)

#KMUTT #SDGs

Free webinar ขอเชิญท่านร่วมกิจกรรม ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ในการสัมมนาออนไลน์ Virtural Webinar โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ...
28/07/2021

Free webinar
ขอเชิญท่านร่วมกิจกรรม ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการสัมมนาออนไลน์ Virtural Webinar โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยใช้ ESPReL Checklist
โดยจัดขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

โดยมีจำนวน 8 เรื่อง ดังนี้
1. การประเมินในระบบการสำรวจสภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL Checklist) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก.2677-2558)
2. องค์ประกอบที่ 1 เรื่อง การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
3. องค์ประกอบที่ 2 เรื่อง ระบบการจัดการสารเคมี
4. องค์ประกอบที่ 3 เรื่อง ระบบการจัดการของเสีย
5. องค์ประกอบที่ 4 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ
6. องค์ประกอบที่ 5 เรื่อง ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย
7. องค์ประกอบที่ 6 เรื่อง การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
8. องค์ประกอบที่ 7 เรื่อง การจัดการข้อมูลและเอกสาร

ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ครบตามเงื่อนไขจะได้รับเกียรติบัตร
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนที่ Link : https://tiny.cc/ToTESPReL
(ผู้จัดงานจะส่ง Link การร่วมกิจกรรมหลังจากท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 096-954-6137 คุณศรุตา

#KMUTT
#KMUTTforSDGs
#SDG3
#SDG4
#SDG11
#SDG12
#SafetyInAllWeDo

Free webinar
ขอเชิญท่านร่วมกิจกรรม ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการสัมมนาออนไลน์ Virtural Webinar โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดยใช้ ESPReL Checklist
โดยจัดขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

โดยมีจำนวน 8 เรื่อง ดังนี้
1. การประเมินในระบบการสำรวจสภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ESPReL Checklist) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก.2677-2558)
2. องค์ประกอบที่ 1 เรื่อง การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
3. องค์ประกอบที่ 2 เรื่อง ระบบการจัดการสารเคมี
4. องค์ประกอบที่ 3 เรื่อง ระบบการจัดการของเสีย
5. องค์ประกอบที่ 4 เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ
6. องค์ประกอบที่ 5 เรื่อง ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย
7. องค์ประกอบที่ 6 เรื่อง การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
8. องค์ประกอบที่ 7 เรื่อง การจัดการข้อมูลและเอกสาร

ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ครบตามเงื่อนไขจะได้รับเกียรติบัตร
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนที่ Link : https://tiny.cc/ToTESPReL
(ผู้จัดงานจะส่ง Link การร่วมกิจกรรมหลังจากท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 096-954-6137 คุณศรุตา

#KMUTT
#KMUTTforSDGs
#SDG3
#SDG4
#SDG11
#SDG12
#SafetyInAllWeDo

12/07/2021

Online Training
หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานภายในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง สำหรับนักศึกษาปริญญาโท - เอก และนักวิจัย
โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบด้วยคะแนน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ มากกว่าร้อยละ 80 จะได้รับ Safety Card
โดยนักศึกษาสามารถติดต่อรับ Safety Card ได้ที่ภาควิชาของท่าน เพียงแสดงเกียรติบัตรดิจิทัลที่ได้รับทางอีเมลล์ที่ท่านได้ทำแบบทดสอบกับเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา
————————————————————————
หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาปริญญาโท, เอก และนักวิจัย
ลิงค์ : https://classroom.google.com/c/MzA0NzcxMjY1Mjk1?cjc=6hvceji
หลักสูตรเปิดให้เรียนรู้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม - 12 สิงหาคม 2564
————————————————————————
ศึกษาบทเรียนในเอกสารและสื่อวีดีโอให้เข้าใจก่อนทำแบบทดสอบและผู้เรียนต้อง Log in ผ่าน @mail.kmutt.ac.th เท่านั้น
ตั้งใจเรียนรู้และนำไปปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของตนเองนะครับ
#KMUTT
#KMUTTforSDGs
#SDG3
#SDG4
#SDG11
#SDG12
#SafetyInAllWeDo

Online Trainingหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานภายในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4โดยผู้ท...
05/07/2021

Online Training
หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานภายในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4
โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบด้วยคะแนน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ มากกว่าร้อยละ 80 จะได้รับ Safety Card
โดยนักศึกษาสามารถติดต่อรับ Safety Card ได้ที่ภาควิชาของท่าน
เพียงแสดงเกียรติบัตรดิจิทัลที่ได้รับทางอีเมลล์ที่ท่านได้ทำแบบทดสอบ
กับเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา
————————————————————————
หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-4
ลิงค์ : http://tiny.cc/e8c2uz
หลักสูตรเปิดให้เรียนรู้ตั้งแต่วันนี้ - 5 สิงหาคม 2564
————————————————————————
ศึกษาบทเรียนในเอกสารและสื่อวีดีโอให้เข้าใจก่อนทำแบบทดสอบ
และผู้เรียนต้อง Log in ผ่าน @mail.kmutt.ac.th เท่านั้น
ตั้งใจเรียนรู้และนำไปปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของตนเองนะครับ

#KMUTT
#KMUTTforSDGs
#SDG3
#SDG4
#SDG11
#SDG12
#SafetyInAllWeDo

Online Training
หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานภายในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4
โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบด้วยคะแนน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ มากกว่าร้อยละ 80 จะได้รับ Safety Card
โดยนักศึกษาสามารถติดต่อรับ Safety Card ได้ที่ภาควิชาของท่าน
เพียงแสดงเกียรติบัตรดิจิทัลที่ได้รับทางอีเมลล์ที่ท่านได้ทำแบบทดสอบ
กับเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา
————————————————————————
หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-4
ลิงค์ : http://tiny.cc/e8c2uz
หลักสูตรเปิดให้เรียนรู้ตั้งแต่วันนี้ - 5 สิงหาคม 2564
————————————————————————
ศึกษาบทเรียนในเอกสารและสื่อวีดีโอให้เข้าใจก่อนทำแบบทดสอบ
และผู้เรียนต้อง Log in ผ่าน @mail.kmutt.ac.th เท่านั้น
ตั้งใจเรียนรู้และนำไปปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของตนเองนะครับ

#KMUTT
#KMUTTforSDGs
#SDG3
#SDG4
#SDG11
#SDG12
#SafetyInAllWeDo

Online Trainingหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานภายในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1โดยผู้ที่...
01/07/2021

Online Training
หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานภายในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบด้วยคะแนน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ มากกว่าร้อยละ 80 จะได้รับ Safety Card
โดยติดต่อรับได้ที่ภาควิชาของนักศึกษา และสำหรับนักศึกษาปริญญาโท, เอก และนักวิจัย
จะได้รับ Safety Card และ เกียรติบัตรดิจิทัล ตามอีเมลล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
————————————————————————
หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
ลิงค์ : http://tiny.cc/c8c2uz
หลักสูตรเปิดให้เรียนรู้ตั้งแต่วันนี้ - 1 สิงหาคม 2564
————————————————————————
ศึกษาบทเรียนในเอกสารและสื่อวีดีโอให้เข้าใจก่อนทำแบบทดสอบ
และผู้เรียนต้อง Log in ผ่าน @mail.kmutt.ac.th เท่านั้น
ตั้งใจเรียนรู้และนำไปปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของตนเองนะครับ
#KMUTT
#KMUTTforSDGs
#SDG3
#SDG4
#SDG11
#SDG12
#SafetyInAllWeDo

Online Training
หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานภายในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบด้วยคะแนน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ มากกว่าร้อยละ 80 จะได้รับ Safety Card
โดยติดต่อรับได้ที่ภาควิชาของนักศึกษา และสำหรับนักศึกษาปริญญาโท, เอก และนักวิจัย
จะได้รับ Safety Card และ เกียรติบัตรดิจิทัล ตามอีเมลล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
————————————————————————
หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
ลิงค์ : http://tiny.cc/c8c2uz
หลักสูตรเปิดให้เรียนรู้ตั้งแต่วันนี้ - 1 สิงหาคม 2564
————————————————————————
ศึกษาบทเรียนในเอกสารและสื่อวีดีโอให้เข้าใจก่อนทำแบบทดสอบ
และผู้เรียนต้อง Log in ผ่าน @mail.kmutt.ac.th เท่านั้น
ตั้งใจเรียนรู้และนำไปปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของตนเองนะครับ

#KMUTT
#KMUTTforSDGs
#SDG3
#SDG4
#SDG11
#SDG12
#SafetyInAllWeDo

#SDG2 - Zero Hunger ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน  มีการเข้าถึง...
10/06/2021

#SDG2 - Zero Hunger ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน มีการเข้าถึงอาหารปลอดภัยและมีโภชนาการ ยุติภาวะทุพโภชนาการ และเพิ่มผลิตภาพและการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสต่าง ๆ ของเกษตรกรรายย่อย

สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่
http://sustainable.kmutt.ac.th/
https://sdghub.com/goodlifegoals/

#KMUTT
#KMUTTforSDGs
#SDG2
#SustainableUniversity

#SDG2 - Zero Hunger ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน มีการเข้าถึงอาหารปลอดภัยและมีโภชนาการ ยุติภาวะทุพโภชนาการ และเพิ่มผลิตภาพและการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสต่าง ๆ ของเกษตรกรรายย่อย

สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่
http://sustainable.kmutt.ac.th/
https://sdghub.com/goodlifegoals/

#KMUTT
#KMUTTforSDGs
#SDG2
#SustainableUniversity

09/06/2021

ใครที่รับวัคซีนแล้ว
อย่าลืมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะ
หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่และรีบพบแพทย์ทันที

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://sustainable.kmutt.ac.th/covid-19/

ด้วยความห่วงใย

#KMUTT
#KMUTTforSDGs
#SDG3
#COVID19
#VaccineCovid19

“เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้”31 พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกช่วงวิกฤตนี้ เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด ที่จะเลิกบุหรี่เพื่อป้องกันตน...
31/05/2021

“เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้”
31 พฤษภาคม
วันงดสูบบุหรี่โลก

ช่วงวิกฤตนี้ เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด ที่จะเลิกบุหรี่
เพื่อป้องกันตนเองและคนที่รักจากภัย COVID-19

#KMUTT
#KMUTTforSDGs
#SDG3
#WorldTobaccoDay
#ไทยทำได้ไทยฝ่าโควิดได้ด้วยกัน

“เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้”
31 พฤษภาคม
วันงดสูบบุหรี่โลก

ช่วงวิกฤตนี้ เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด ที่จะเลิกบุหรี่
เพื่อป้องกันตนเองและคนที่รักจากภัย COVID-19

#KMUTT
#KMUTTforSDGs
#SDG3
#WorldTobaccoDay
#ไทยทำได้ไทยฝ่าโควิดได้ด้วยกัน

31/05/2021

ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร มจธ. ตลอดจนบุคคลทั่วไป ร่วมส่งกำลังใจ สู้ภัย COVID - 19

ด้วยการร่วมบริจากซอง/กล่องกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว
ในแคมเปญ "ไปรษณีย์ reBOX กล่อง Box บุญ"
เปลี่ยนกล่องและซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว
เป็นอุปกรณ์จำเป็นทางการแพทย์
และนำไปรีไซเคิล เป็นเตียงกระดาษให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

โดยสามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564
ติดต่อบริจาคได้ที่ อาคาร Green Society
มจธ. 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณนัยรัตน์
083-084-1948
--------------------------------------------------
"ไทยทำได้ ไทยฝ่าโควิดไปด้วยกัน"
--------------------------------------------------

#KMUTT
#KMUTTforSDGs
#SDG3
#SDG12
#SDG16
#SDG17
#ไปรษณีย์reBOX
#กล่องBoxบุญ
#GreenHeart

เจอกันอย่างไร ในยุคโควิด19ให้  ห่าง  โรคหากหลีกเลี่ยงการพบปะไม่ได้ก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดนะ#KMUTT#KMUTTfo...
28/05/2021

เจอกันอย่างไร ในยุคโควิด19
ให้ ห่าง โรค

หากหลีกเลี่ยงการพบปะไม่ได้
ก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดนะ

#KMUTT
#KMUTTforSDGs
#SDG3
#COVID19

เจอกันอย่างไร ในยุคโควิด19
ให้ ห่าง โรค

หากหลีกเลี่ยงการพบปะไม่ได้
ก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดนะ

#KMUTT
#KMUTTforSDGs
#SDG3
#COVID19

ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร มจธ. ตลอดจนบุคคลทั่วไป ร่วมส่งกำลังใจ สู้ภัย COVID - 19ด้วยการร่วมบริจากซอง/กล่องกระดาษที่ไม่...
26/05/2021

ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร มจธ. ตลอดจนบุคคลทั่วไป ร่วมส่งกำลังใจ สู้ภัย COVID - 19
ด้วยการร่วมบริจากซอง/กล่องกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว
ในแคมเปญ "ไปรษณีย์ reBOX กล่อง Box บุญ"
เปลี่ยนกล่องและซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว
เป็นอุปกรณ์จำเป็นทางการแพทย์
และนำไปรีไซเคิล เป็นเตียงกระดาษให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ
โดยสามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564
ติดต่อบริจาคได้ที่ อาคาร Green Society
มจธ. 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณนัยรัตน์
083-084-1948
--------------------------------------------------
"ไทยทำได้ ไทยฝ่าโควิดไปด้วยกัน"
--------------------------------------------------
#KMUTT
#KMUTTforSDGs
#SDG3
#SDG12
#SDG16
#SDG17
#ไปรษณีย์reBOX
#กล่องBoxบุญ
#GreenHeart

ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร มจธ. ตลอดจนบุคคลทั่วไป ร่วมส่งกำลังใจ สู้ภัย COVID - 19

ด้วยการร่วมบริจากซอง/กล่องกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว
ในแคมเปญ "ไปรษณีย์ reBOX กล่อง Box บุญ"
เปลี่ยนกล่องและซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว
เป็นอุปกรณ์จำเป็นทางการแพทย์
และนำไปรีไซเคิล เป็นเตียงกระดาษให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

โดยสามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564
ติดต่อบริจาคได้ที่ อาคาร Green Society
มจธ. 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณนัยรัตน์
083-084-1948
--------------------------------------------------
"ไทยทำได้ ไทยฝ่าโควิดไปด้วยกัน"
--------------------------------------------------

#KMUTT
#KMUTTforSDGs
#SDG3
#SDG12
#SDG16
#SDG17
#ไปรษณีย์reBOX
#กล่องBoxบุญ
#GreenHeart

ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร มจธ. ตลอดจนบุคคลทั่วไป ร่วมส่งกำลังใจ สู้ภัย COVID - 19ด้วยการร่วมบริจากซอง/กล่องกระดาษที่ไม่...
10/05/2021

ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร มจธ. ตลอดจนบุคคลทั่วไป ร่วมส่งกำลังใจ สู้ภัย COVID - 19

ด้วยการร่วมบริจากซอง/กล่องกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว
ในแคมเปญ "ไปรษณีย์ reBOX กล่อง Box บุญ"
เปลี่ยนกล่องและซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว
เป็นอุปกรณ์จำเป็นทางการแพทย์
และนำไปรีไซเคิล เป็นเตียงกระดาษให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

โดยสามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564
ติดต่อบริจาคได้ที่ อาคาร Green Society
ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณนัยรัตน์
083-084-1948
--------------------------------------------------
"ไทยทำได้ ไทยฝ่าโควิดไปด้วยกัน"
--------------------------------------------------

#KMUTT
#KMUTTforSDGs
#SDG3
#SDG12
#SDG16
#SDG17
#ไปรษณีย์reBOX
#กล่องBoxบุญ
#GreenHeart

ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร มจธ. ตลอดจนบุคคลทั่วไป ร่วมส่งกำลังใจ สู้ภัย COVID - 19

ด้วยการร่วมบริจากซอง/กล่องกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว
ในแคมเปญ "ไปรษณีย์ reBOX กล่อง Box บุญ"
เปลี่ยนกล่องและซองกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว
เป็นอุปกรณ์จำเป็นทางการแพทย์
และนำไปรีไซเคิล เป็นเตียงกระดาษให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

โดยสามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564
ติดต่อบริจาคได้ที่ อาคาร Green Society
มจธ. 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณนัยรัตน์
083-084-1948
--------------------------------------------------
"ไทยทำได้ ไทยฝ่าโควิดไปด้วยกัน"
--------------------------------------------------

#KMUTT
#KMUTTforSDGs
#SDG3
#SDG12
#SDG16
#SDG17
#ไปรษณีย์reBOX
#กล่องBoxบุญ
#GreenHeart

ถ้าคนในบ้านติดโควิดทุกคนในบ้านควรกักตัวและไปตรวจหาเชื้อเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ 😊💚✌#KMUTT#KMUTTforSDGs3#COVID19
04/05/2021

ถ้าคนในบ้านติดโควิด
ทุกคนในบ้านควรกักตัวและไปตรวจหาเชื้อ

เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ
😊💚✌

#KMUTT
#KMUTTforSDGs3
#COVID19

ถ้าคนในบ้านติดโควิด
ทุกคนในบ้านควรกักตัวและไปตรวจหาเชื้อ

เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ
😊💚✌

#KMUTT
#KMUTTforSDGs3
#COVID19

เป็นโควิด โทรหาใครดีเอาล่ะ ถ้ารู้ผลชัดเจนแล้วว่าติดอย่าเพิ่งตกใจไปให้ติดต่อกับช่องทางต่างๆเหล่านี้แอดมินเป็นกำลังใจให้ทุ...
29/04/2021

เป็นโควิด โทรหาใครดี
เอาล่ะ ถ้ารู้ผลชัดเจนแล้วว่าติด
อย่าเพิ่งตกใจไป
ให้ติดต่อกับช่องทางต่างๆเหล่านี้
แอดมินเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะ

#KMUTT
#KMUTTforSDGs
#SDG3
#COVID19

เป็นโควิด โทรหาใครดี
เอาล่ะ ถ้ารู้ผลชัดเจนแล้วว่าติด
อย่าเพิ่งตกใจไป
ให้ติดต่อกับช่องทางต่างๆเหล่านี้
แอดมินเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะ

#KMUTT
#KMUTTforSDGs
#SDG3
#COVID19

ที่อยู่

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
Bangkok
10140

เบอร์โทรศัพท์

66247082934

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ จักรยานประเพณี มจธ บางมด - บางผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🤫มาร่วมกิจกรรมปั่น 4 ครั้งแล้วนะคะ(3,5,6,7) ได้เห็นความตั้งใจของทีมงานผู้จัดมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แม้จะเป็นเส้นทางเดิมๆ แต่รายละเอียดที่ทีมงานฯมอบให้นักปั่นที่มาร่วมงานมีให้มากขึ้น🙏🏻ขอบคุณกิจกรรมดีๆ ขอให้สานต่อเป็นประเพณีที่ยาวนานและก้าวไกล เป็นกำลังใจให้ทีมงาน แม้ใครเลิกปั่นก็ปล่อยไปนะคะ สนใจคนที่รักการออกกำลังกายที่ยังอยากมาร่วมงานปั่นแบบนี้ทุกๆ ปี สมัครไม่ทันก็มาร่วมปั่นได้ แต่ปีหน้าขอเสื้อปั่นขนาดเล็กบ้างอยากใส่ถ่ายรูปสวยๆกะเขาสักปี 🥰 🚴🏻🚴🏻‍♀️ #LOVEKMUTT #KMUTT #KMUTT60YEARS 🐜💖
ปั่นจักรยานรัชพล เพ็ชรดี
ภาพcar
Please press the button like and Share, Thank you!! ฝากกดไลค์ กดแชร์ด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากคะ Bike Lover Club We sell used authentic bike jersey. All jerseys were imported from Europe and USA. Each jersey were carefully inspected, clean and ozone treatment to make sure that you will get an excellent product with lowest price. ร้านเสื้อปั่นจักรยานมือ 2 นำเข้า ของแท้จากต่างประเทศนะคะ สวย สะอาด เก๋ และที่สำคัญ ราคาถูกมากค่ะ https://www.facebook.com/bikeloverclubshop LINE ID : golfnewgen www.bikeloverclub.com E-Mail : [email protected] ฝากกดไลค์ กดแชร์ด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากคะ
Please press the button like and Share, Thank you!! ฝากกดไลค์ กดแชร์ด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากคะ Bike Lover Club We sell used authentic bike jersey. All jerseys were imported from Europe and USA. Each jersey were carefully inspected, clean and ozone treatment to make sure that you will get an excellent product with lowest price. ร้านเสื้อปั่นจักรยานมือ 2 นำเข้า ของแท้จากต่างประเทศนะคะ สวย สะอาด เก๋ และที่สำคัญ ราคาถูกมากค่ะ https://www.facebook.com/bikeloverclubshop LINE ID : golfnewgen www.bikeloverclub.com E-Mail : [email protected] ฝากกดไลค์ กดแชร์ด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากคะ
https://www.facebook.com/100000253488260/posts/2111294115555684/ ฝากรูปด้วยนะครับถึงจะน้อยนิด แต่มีค่าทางจิตใจ
จัดงานได้ดีครับยกนิ้วให้เลย https://www.facebook.com/bikeforlovestopatyou/videos/1903368443039701/
มีรูปใครบ้างหรือคนรู้จักช่วยบอกต่อส่งรูปถึงเจ้าตัวหน่อยนะครับ https://www.facebook.com/profile.php?id=1501694727&sk=photos&collection_token=1501694727%3A2305272732%3A69&set=a.10210466163959340.1073741839.1501694727&type=3&uploaded=615
#ปั่นแจกยิ้ม #PunJaekYim #แจกยิ้มกับเอฟซี ฝากแจกผลงานน้อยๆ ที่สร้างรอยยิ้มและความฮาด้วยหัวใจ กันด้วยนะครับบบ (ผิดถูกชี้แนะ ยินดีครับผม)