กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒ

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒ วิสัยทัศน์
กองทุนสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้สัมฤทธิ์ผล เติบโต ยั่งยืนและเป็นที่รู้จัก

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. เข้าร่วมประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เรื่อง ร...
09/11/2021

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. เข้าร่วมประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. เข้าร่วมประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจจะซื้อที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนศรีมหาสารคาม อำเภอเมือง...
09/11/2021

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจจะซื้อที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนศรีมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โทร. 043 777 061

ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ครั้งที่ 8/2564 วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564
27/10/2021

ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ครั้งที่ 8/2564 วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ครั้งที่ 8/2564 วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564

14/10/2021
office.dpt.go.th

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน ผ่านทางเว็บไซต์กองทุนฯ ประกาศรับสมัครงานhttp://office.dpt.go.th/lrfund/images/PDF/test_64/2_updated_14-10-64.pdf

06/10/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวันสอบ เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานกองทุน ครั้งที่ 2 ผ่านเว็บไซต์กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่http://office.dpt.go.th/lrfund/images/PDF/test_64/6-10-64.pdf

Photos from งานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง's post
01/10/2021

Photos from งานประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง's post

ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สนใจซื้อที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
01/10/2021

ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สนใจซื้อที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สนใจซื้อที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

📌 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันสอบ เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานกองทุน ผ่านทางเว...
22/09/2021
ประกาศรับสมัครงาน

📌 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวันสอบ เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานกองทุน ผ่านทางเว็บไซต์กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อนพัฒนาพื้นที่ ประกาศรับสมัครงาน http://office.dpt.go.th/lrfund/index.php/2019-03-07-03-37-18/2019-03-08-04-27-55

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต/รับฟังความคิดเห็น

📍ประกาศสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมืองรับสมัครพนักงานกองทุนฯ 2 อัตรา ตำแหน่ง พนักงาน...
08/09/2021

📍ประกาศสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง
รับสมัครพนักงานกองทุนฯ 2 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา และพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2564
ผ่านเว็บไซต์กองทุนจัดรูปที่ดินฯ http://office.dpt.go.th/lrfund/index.php/2019-03-07-03-37-18/2019-03-08-04-27-55 หรือสแกน QR Code สมัครสอบ
#รับสมัครงาน
#งานราชการ

📍ประกาศสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง
รับสมัครพนักงานกองทุนฯ 2 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา และพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2564
ผ่านเว็บไซต์กองทุนจัดรูปที่ดินฯ http://office.dpt.go.th/lrfund/index.php/2019-03-07-03-37-18/2019-03-08-04-27-55 หรือสแกน QR Code สมัครสอบ
#รับสมัครงาน
#งานราชการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่ 2/2564 วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2101 อา...
20/08/2021

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ครั้งที่ 2/2564 วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 9

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 2/2564 วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ...
20/08/2021

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 2/2564 วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1

สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ขอเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บุคลากร และประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข...
16/08/2021

สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ขอเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บุคลากร และประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประมวลจริยธรรมฯ พร้อมเหตุผลประกอบ
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผ่านทางgoogle from หรือสแกน QR code https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNgjaxF3uhwChh0v5Lc3FxWxoSzU86HRhj9ZIK3AqB8pcJLw/viewform

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ...
06/08/2021

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารกองทุนและสำนักงานกองทุน ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 9

เอกสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) (ประจำเดือนมิถุนายน 2564)
01/07/2021

เอกสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
(ประจำเดือนมิถุนายน 2564)

23/06/2021
10/06/2021
04/06/2021
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 210...
07/05/2021

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2101 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 9

02/04/2021

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) /
ผ่านทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/tcjttc
(สำหรับผู้รับบริการทั่วไป)

02/04/2021

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ผ่านทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/tcjttc (สำหรับผู้บริหารและพนักงานกองทุน)

Photos from กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ : Land Readjustment Fund's post
01/04/2021

Photos from กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ : Land Readjustment Fund's post

25/03/2021
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายณัทฐคม โพธิ์ทอง อัยการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่...
25/03/2021

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายณัทฐคม โพธิ์ทอง อัยการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนหนองหลวงพัฒนา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ดังนี้ วาระการประชุม 4.2 การคืนเงินกู้ยืมกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ให้ผู้ดำเนินโครงการ ขอผ่อนผันการชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของกองทุน โดยขอผ่อนผันกำหนดระยะเวลาคืนเงินกองทุนออกไปอีก 3 ปี ทั้งนี้ หากดำเนินการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ได้ก่อนจะนำเงินดังกล่าวชำระคืนกองทุนต่อไป

เมื่อวันนี้ 17 มีนาคม 2564 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา...
18/03/2021

เมื่อวันนี้ 17 มีนาคม 2564 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมาธิการฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล
โดยในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้รับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล และร่วมพิจารณาการนำที่ดินของรัฐมาใช้ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 4 ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล การกำหนดผังที่ดินแปลงใหม่และจำนวนค่าชดเชย และการขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล มติที่ประชุม เห็นชอบ การขอกู้ยืมเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าชดเชยต้นไม้ในแนวถนน ค่าชดเชยต้นไม้จากการจัดรูปแปลง และค่าดำเนินการอื่นๆในโครงการ โดยขอปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 2 ปี ทั้งนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการขอนำที่ดินของรัฐมาใช้ในโครงการจัดรูปที่ดินฯ และการประกาศผังที่ดินแปลงใหม่ ตามมาตรา 70 แล้วจึงนำมาเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาต่อไป

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ร่วมกันจั...
18/03/2021

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ร่วมกันจัดเตรียม ตรวจสอบเอกสาร และจัดทำแบบคำขอการใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดินฯ แล้วเสร็จ เพื่อเสนอโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง ลงนาม ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) /ผ่านทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/tcjttc(ส...
10/03/2021

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) /
ผ่านทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/tcjttc
(สำหรับผู้รับบริการทั่วไป)

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) /
ผ่านทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/tcjttc
(สำหรับผู้รับบริการทั่วไป)

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผ่านทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/tcjttc  (ส...
10/03/2021

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ผ่านทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/tcjttc (สำหรับผู้บริหารและพนักงานกองทุน)

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ผ่านทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/tcjttc (สำหรับผู้บริหารและพนักงานกองทุน)

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจั...
10/03/2021

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา โดยมีนายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ และสำนักจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ และขอความเห็นชอบการขอใช้เงินกู้ยืมจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ซึ่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ส่วนจังหวัดพังงา มีมติเห็นชอบ แผนการดำเนินโครงการ และการกู้ยืมเงินกองทุนจัดรูปที่ดินฯ จำนวน 31,385,000 บาท เพื่อนำไปก่อสร้างถนนสายรองพร้อมระบบท่อระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้า ประปา ปรับถมที่ดินจัดหาประโยชน์ และขุดลอกลำรางสาธารณประโยชน์ โดยโครงการฯ ขอปลอดการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ใน 2 ปีแรก

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายบุญเติม เรณุมาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโค...
10/03/2021

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายบุญเติม เรณุมาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณบ้านหานบัว ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา โดยมีนายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา พร้อมด้วย น.ส.จุฑารัตน์ โชติเวทย์ศิลป์ สถาปนิกชำนาญการ น.ส. ภัทรพร กูลประสูตร พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ และ น.ส. ปิยาลักษณ์ ปิยะโกศล นักผังเมืองชำนาญการ สำนักจัดรูปที่ดินฯ เข้าร่วมชี้แจงในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการจัดรูปที่ดินฯ การพิจารณาแผนการดำเนินการ - แผนการเงินของโครงการ การพิจารณาราคาที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการ รูปแบบการขายที่ดิน รวมทั้งการบริหารโครงการจัดรูปที่ดินฯ โดยขอใช้เงินกู้ยืมจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ซึ่งคณะที่ปรึกษาฯ มีมติเห็นชอบ กู้ยืมเงินกองทุนจัดรูปที่ดินฯ จำนวน 31,385,000 บาท เพื่อนำไปก่อสร้างถนนสายรองพร้อมระบบท่อระบายน้ำ ขยายเขตไฟฟ้า ประปา ปรับถมที่ดินจัดหาประโยชน์ และขุดลอกลำรางสาธารณประโยชน์ และเสนอให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ส่วนจังหวัดพังงา พิจารณาต่อไป

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ แล...
08/03/2021

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ และผู้แทนจากสำนักจัดรูปที่ดินฯ ผู้แทนสำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ จังหวัดตรัง ผลการหารือ ผู้ดำเนินโครงการจะขอรับเงินอุดหนุนเพื่อค่าชดเชยอาคารและสิ่งปลูกสร้างในแนวถนนผังเมืองจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ จำนวน 42 ล้านบาท รวมทั้งในปีงบประมาณ 2565 ผู้ดำเนินโครงการจะเสนอแผนการกู้เงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินฯ ในส่วนการก่อสร้างถนนสายรองให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เข้าร่วมการปร...
05/03/2021

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง โดยมีวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ดังนี้ วาระการประชุม 2.4 การชำระเงินอุดหนุนคืนกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
มีมติในที่ประชุม รับทราบ และมีข้อเสนอในที่ประชุม เห็นด้วยกับคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม จังหวัดระนอง ให้นำเงินจากการขายที่ดินจัดหาประโยชน์ใช้พัฒนาสาธารณูปโภคในโครงการก่อน แล้วจึงจะนำเงินบริจาคให้กองทุนฯ ในภายหลัง

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมคณะ...
05/03/2021

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม จังหวัดระนอง ครั้ง 1/2564 โดยมี ด.ต. ประนอม รอดแคล้ว เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายวิทยา สุรินา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมนริศรานุวัตติวงศ์ ชั้น 2 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง โดยมีวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ดังนี้
การชำระเงินอุดหนุนกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม จ.ระนอง ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนฯ จำนวน 9,146,000 บาท และตามข้อตกลง ข้อที่ 3 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม ต้องบริจาคเงินให้กับกองทุนฯ เมื่อขายที่ดินจัดหาประโยชน์ได้ ซึ่งปัจจุบันผู้ดำเนินโครงการได้ขายที่ดินจัดหาประโยชน์ได้ จำนวน 4 แปลง เป็นเงิน 2 ล้านกว่าบาท และได้รับค่ามัดจำ 30% ของจำนวนเงินดังกล่าวแล้ว
คณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม มีมติที่ประชุม รับทราบข้อตกลงดังกล่าว แต่มีความประสงค์นำเงินดังกล่าวไปใช้พัฒนาสาธารณูปโภคภายในโครงการก่อน แล้วจึงจะนำเงินบริจาคให้กองทุนฯ ในภายหลัง ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่สำรวจโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม จังหวัดระนอง

Live! Kickoff ITA 2021More open, more transparent! รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปี 2564 ได้ทาง Fa...
24/02/2021
สตรีมแบบสดของ ITAS NACC

Live! Kickoff ITA 2021
More open, more transparent!
รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปี 2564 ได้ทาง Facebook และ YouTube : ITAS NACC
วันนี้ ตั้งแต่เวลา 08.50 น. เป็นต้นไป
Click เพื่อรับชมการถ่ายทอดสด
Facebook ITAS NACC :
https://fb.watch/3RpydipK_g/
YouTube ITAS NACC :
https://youtu.be/fYHpw0CN5yg

ที่อยู่

224 กรมโยธาธิการและผังเมือง อาคาร 4 ชั้น M แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
Bangkok
10310

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-2018057-61

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนา เมืองชัยนาท เปิดพื้นที่ริมคลองชลประทานริมคลองชลประทาน วันนี้เอาข่าวเรื่องการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาของเมืองชัยนาท ซึ่งเป็นอีกเมืองที่ทำได้สำเร็จแล้ว สร้างมูลค่าให้กับที่ดินมากกว่า 3 เท่าจากเดิม ใครยังไม่รู้จักการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนา ดูรายละเอียดจากในลิ้งค์นี้ครับ https://www.facebook.com/491766874595130/posts/689986264773189/?extid=0&d=n ตัวอย่างของการจัดรูปที่ดินสำเร็จในแต่ละพื้นที่ พิษณุโลก https://www.facebook.com/491766874595130/posts/1010410299397449/?extid=0&d=n ปราจีนบุรี https://www.facebook.com/491766874595130/posts/1038877783217367/?extid=0&d=n ————————— รายละเอียดโครงการจัดรูปที่ดินเมืองชัยนาท ตำแหน่งพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดิน อยู่บริเวณริมคันคลองชลประทาน ด้านหลังโรงเรียนเทคนิคชัยนาท ซึ่งห่างจากแยกแขวงการทาง ซึ่งเป็นจุดตัดของถนนพหลโยธิน กลางเมืองชัยนาท ไม่ถึงร้อยเมตร ซึ่งเป็นกลางเมืองชัยนาทมากๆ แต่เดิมเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า เข้าถึงไม่ได้ ริมคลองชลประทานไม่มีถนนขนาดใหญ่ แต่ด้วยศักยภาพของพื้นที่ และแนวถนนผังเมือง ข.5 ซึ่งมีแนวอยู่บนพื้นที่นี้ จึงเกิดโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาขึ้นมา เพื่อนำพื้นที่บริเวณนี้มาจัดรูปที่ดิน พร้อมกับการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง รองรับการขยายตัวของเมืองชัยนาท คลิปรายโครงการ https://youtu.be/Bmj7AIuVg8g ภายในโครงการ มีพื้นที่รวม 134 ไร่ จากที่ดิน 27 แปลง และเจ้าของที่ดินรวม 30 ราย นำมาวางโครงข่ายถนน 3 เส้นคือ - ถนนเสนอแนะ เลียบคลองชลประทานเพื่อเข้าสู่พื้นที่ เชื่อมถนนพหลโยธินทั้ง 2 ด้าน ขนาดความกว้าง 15 เมตร ยาว 1,310 เมตร - ถนน ข.5 ตามแนวผังเมืองกลางแปลงที่ดิน ขนาดความกว้าง 15 เมตร ยาว 660 เมตร - ถนนสายรอง ขนาดความกว้าง 9 เมตร ยาว 505 เมตร ซึ่งในโครงการมีการขอแบ่งที่ดินจากเจ้าของที่ดินเดิมในการนำมาใช้เป็นเขตถนน พื้นที่สาธารณะ และบางส่วนนำออกมาขายให้แก่นักลงทุน เพื่อนำเงินที่ได้กู้เพื่อก่อสร้างถนนเชื่อมต่อ ส่งคืนให้แก่กองทุนจัดรูปที่ดิน ใครสนใจซื้อที่ดินจากโครงการจัดรูปที่ดินลองติดตามจากในเพจ กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ : Land Readjustment Fund จะมีที่ดินทะยอยออกมาขายให้ผู้ต้องการลงทุนครับ โดยภายในโครงการจะมีการจัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า, ประปา ไฟส่องสว่าง ระบบระบายน้ำ และสวนสาธารณะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ และในเมืองโดยรอบโครงการ โครงการวางแผนจะให้พื้นที่ในโครงการจัดรูปที่ดิน เป็นพื้นที่ศูนย์กลางเมืองใหม่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ————————— ทั้งหมดนี้เป็นการลดภาระของภาครัฐในการปรับปรุงโครงข่ายถนน และเปิดพื้นที่ตาบอดในเมือง ในรูปแบบการจัดรูปที่ดิน ลดการเวนคืนที่ดิน เมืองได้ ประชาชนได้ และเจ้าของที่ดินก็ได้เช่นกัน ผมอยากให้มีโครงการรูปแบบนี้ขยายต่อไปเปิดพื้นที่ดาบอดกลางเมืองในทั่วประเทศครับ
อยากทราบเรื่องการขายพื้นที่โรงเรียน ดรุนพิทยพานิชการค่ะถ้าทราบช่วยตอบกลับด้วยค่ะmalaita