Clicky

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ , 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น5 ซอยเพิ่, Bangkok.

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
Dharmniti Internal Audit Co., Ltd.

บริษัทในกลุ่มธรรมนิติ โดยมีบริษัทในเครือรวม 10 บริษัท
- บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) : www.dharmniti.co.th
- บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด : www.dlo.co.th
- บริษัท ธรรมนิติอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด : www.dlo.co.th
- บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด : www.dha.co.th
- บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด : www.daa.co.th
- บริษั

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
Dharmniti Internal Audit Co., Ltd.

บริษัทในกลุ่มธรรมนิติ โดยมีบริษัทในเครือรวม 10 บริษัท
- บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) : www.dharmniti.co.th
- บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด : www.dlo.co.th
- บริษัท ธรรมนิติอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด : www.dlo.co.th
- บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด : www.dha.co.th
- บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด : www.daa.co.th
- บริษั

เปิดเหมือนปกติ

Photos from Dharmniti Seminar & Training's post
14/10/2022

Photos from Dharmniti Seminar & Training's post

วันนี้ (11 ตุลาคม 2565) คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 ในฐานะประธานกรรมการบริหาร บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ ...
11/10/2022

วันนี้ (11 ตุลาคม 2565) คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 ในฐานะประธานกรรมการบริหาร บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด จัดประชุมร่วม คณะกรรมการบริหาร กับคณะผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายใน และคณะผู้บริหารสำนักตรวจสอบพิเศษ เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน รอบ 9 เดือนของปี 2565 และกำหนดกรอบ นโยบาย เป้าหมาย และแผนงาน ของทั้งบริษัท และแต่ละสำนัก สำหรับปี 2566

Photos from บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด's post
30/09/2022

Photos from บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด's post

ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆน้องๆ DAA ทุกท่านนะคะ
12/09/2022

ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆน้องๆ DAA ทุกท่านนะคะ

02/09/2022

ความแตกต่างระหว่างมาตรฐาน NPAEs กับ PAEs ที่ทุกๆ กิจการควรทราบ ได้รวบรวมไว้ให้แล้วที่นี่ !!!!!!

สรุป NPAEs ที่มีการเปลี่ยนแปลง (มีผลบังคับใช้ 2566)
บทที่ 1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ - ออกร่าง TFRS for NPAEs ปรับปรุง
เพื่อให้มีความเหมาะสม ทำให้สมบูรณ์มากขึ้น คงความง่าย เพิ่มทางเลือก
บทที่ 2 ขอบเขต - เพิ่มตัวอย่างประเภทกิจการ
บทที่ 3 กรอบแนวคิด - ขยายความเรื่องการดำเนิน และเพิ่มตัวอย่าง
เนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบทางกฎหมาย (ศึกษาเพิ่มเติมต่อ)
บทที่ 4 การนำเสนองบการเงิน

31/08/2022

✅ สรุปความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าซื้อ และสัญญาLeasing เพื่อเลือกทำสัญญาให้เหมาะสมกับกิจการ และวางแผนเสียภาษีของกิจการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
#เช่าซื้อ #ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ #สัมมนา #ฝึกอบรม #ภาษี #นักบัญชี #ผู้ทำบัญชี

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : https://bit.ly/3Kf24Qy

📍ใกล้จะจบไตรมาส3 กันแล้ว เพื่อนๆพี่ๆ IA ต้องเตรียมตัว เตรียมข้อมูลต่างๆ เพื่อทำแผนงานตรวจสอบภายใน (Audit Year Plan) นำเส...
27/08/2022

📍ใกล้จะจบไตรมาส3 กันแล้ว เพื่อนๆพี่ๆ IA ต้องเตรียมตัว เตรียมข้อมูลต่างๆ เพื่อทำแผนงานตรวจสอบภายใน (Audit Year Plan) นำเสนอฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติในเดือนพฤศจิกายนนี้กันแล้วใช่ไหมคะ วันนี้ คณะกรรมการวิชาชีพ จึงจัดอบรม ''หลักสูตร การจัดทำแผนงานตรวจสอบภายใน''โดยได้รับเกียรติจากพี่ๆผู้บริหารมากประสบการณ์ คุณกรกช วนสวัสดิ์ รองประกรรมการบริหาร คุณฤทัยชนก สุภาพงษ์ และคุณศมจรีย์ แก้วขอมดี กรรมการบริหาร ของพวกเรา มาถ่ายทอดความรู้ หลักการ และแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆ ฟังกัน
📍หวังว่าน้องๆ In-charge คงจะได้รับประโยชน์ และนำไปปรับใช้สำหรับการจัดทำแผนงานตรวจสอบภายในปี 2566 นี้นะคะ
📍และขอขอบคุณผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

📣 การบริหารจัดการเงินสดย่อย (PETTY CASH).เงินสดย่อยคือ เงินสดที่ถูกนำมาใช้จ่ายภายในกิจการ ที่ทางกิจการกำหนดไว้ให้พนักงาน...
26/08/2022

📣 การบริหารจัดการเงินสดย่อย (PETTY CASH)
.
เงินสดย่อยคือ เงินสดที่ถูกนำมาใช้จ่ายภายในกิจการ ที่ทางกิจการกำหนดไว้ให้พนักงานสามารถขอเบิกเพื่อนำไปใช้จ่ายเกี่ยวกับงานในส่วนต่าง ๆ ได้โดยเป็นเงินที่มีจำนวนไม่สูงมากนัก จำเป็นต้องใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่ไม่คุ้มกับการเขียนเช็คสั่งจ่าย หรือผู้ขายขอรับชำระเป็นเงินสด เช่น ค่าเดินทางไปพบลูกค้า ค่าอุปกรณ์ภายในสำนักงาน ค่าส่งเอกสาร พิมพ์เอกสาร ถ่ายเอกสาร ค่าอาหารว่างสำหรับการประชุม ค่าไปรษณีย์ เป็นต้น
.
เรียบเรียงโดย : นายธนากร ราชซุยแสน (ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส)
.
📌 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3cl6wk6
----------------------------------
https://www.dir.co.th
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
#ธรรมนิติ #แผนสืบทอดตำแหน่งงาน

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post
12/08/2022

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post

📣 แผนสืบทอดตำแหน่งงานที่หลายบริษัทมองข้าม.การที่หลายบริษัทละเลยการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน อาจส่งผลกระทบและเกิดปัจจัยเสี...
29/07/2022

📣 แผนสืบทอดตำแหน่งงานที่หลายบริษัทมองข้าม
.
การที่หลายบริษัทละเลยการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน อาจส่งผลกระทบและเกิดปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ ผู้เขียนจึงขออธิบายความสำคัญของการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ปัจจัยในการพิจารณาการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน และความเสี่ยงที่ไม่จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน เพื่อให้ทุกบริษัทพิจารณาและจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานให้เหมาะสมกับบริษัทของท่าน
.
เรียบเรียงโดย : คุณปัณณวิชญ์ บุญเลิศ ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
.
📌 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3OKcSqe
----------------------------------
https://www.dir.co.th
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
#ธรรมนิติ #แผนสืบทอดตำแหน่งงาน

ความรู้ดีๆ จากพี่ๆ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
21/07/2022

ความรู้ดีๆ จากพี่ๆ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

การตรวจสอบรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
.
การตรวจสอบรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Related Party Transaction : RPT) เป็นการตรวจสอบที่มีความสำคัญต่อผู้ใช้งบการเงิน เพราะมีผลในทางบัญชี ภาษี การวิเคราะห์งบการเงิน การควบคุมภายใน เป็นต้น ซึ่งการตรวจสอบรายการระหว่างกันอาจจะตรวจสอบยาก แต่ถึงอย่างไรก็ต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง
.
📍 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >> https://bit.ly/3PtFwx9
----------------------------------
https://www.daa.co.th
#ตรวจสอบ #บุคคล #กิจการ #สอบบัญชี #สอบบัญชีธรรมนิติ #ธรรมนิติ

วันนี้ พวกเราชาว DIR อบรม ทบทวนความรู้กันค่ะ หลังจากที่เราเรียนรู้วิธีการตรวจสอบ (Audit Program) และความรู้เกี่ยวกับการต...
16/07/2022

วันนี้ พวกเราชาว DIR อบรม ทบทวนความรู้กันค่ะ หลังจากที่เราเรียนรู้วิธีการตรวจสอบ (Audit Program) และความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในไปแล้ว วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่อง "การเขียนรายงาน" กันค่ะ โดยท่านวิทยากร : คุณศักดิ์ศรี อำพวัน ท่านที่ปรึกษา
ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ และประสบการณ์ที่นำมาแบ่งกันให้น้องๆค่ะ
#ธรรมนิติ #ตรวจสอบภายในธรรมนิติ

13/07/2022

เปิด 𝐏𝐑𝐄-𝐎𝐑𝐃𝐄𝐑 .. หนังสือ "บทสรุป PDPA กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" (พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรังปรุงใหม่)
รวมครบทั้ง 5 มิติ สร้างความเข้าใจทั้ง 96 มาตราได้ในเล่มเดียว
[ เขียนโดย อ.กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ ]
พิเศษ❗️รับหนังสือพร้อมลายเซ็น อ.กฤษฎ์ สำหรับ order สั่งจอง 100 เล่มแรก
.
สั่งจองตอนนี้ 𝟒𝟎𝟎 บาท ส่งฟรี❗️
(จากปกติ 𝟒𝟎𝟎.- + ค่าจัดส่ง 𝟒𝟎.-)
ถึง 31 ก.ค. 65 เท่านั้น
สั่งจองได้ที่ facebook : m.me/Bookdharmniti
หรือ ซื้อผ่านเว็บไซต์ www.dharmnitibook.com
.
.
ตัวอย่างเนื้อหาในเล่ม :
✅ สาระสำคัญของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
✅ ข้อมูลส่วนบุคคล การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่และมีความสำคัญอย่างไร?
- เจ้าของข้อมูล
- ข้อมูลส่วนบุคคล
- ผู้ควบคุมข้อมูล
- ผู้ประมวลผล
✅ ความยินยอมเป็นฐานหลักในการประมวลผลข้อมูลและแนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
✅ ข้อมูลนิรนามและการแฝงข้อมูลความจำเป็นที่ต้องนำมาใช้ปฏิบัติในองค์กรและงานบุคคล
✅ ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลตัวอย่างกรณีใดเป็น กรณีใดไม่เป็น
✅ ข้อมูลอ่อนไหวดูอย่างไร ประเด็น “ข้อห้าม” ที่มิให้นายจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
✅ ฐานเบื้องต้นของกฎหมาย พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล กับการจ้างงาน
✅ การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล/การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล(ความเป็นส่วนตัว) หัวหน้างานทุกระดับ นายจ้างและฝ่ายบุคคลต้องปฏิบัติอย่างไร?
✅ การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานลูกจ้าง ทําอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย
✅ หลักการและแนวทาง ว่าด้วยการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขั้นตอนกฎหมาย และเอกสารต้องให้เป็นปัจจุบัน
✅ แนวทางวิธีการในการขอความยินยอมจากลูกจ้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างแรงงาน ข้อมูลที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
✅ แนวทางในการดําเนินการเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการบริหาร จัดการลูกจ้างในองค์กร
✅ สรุปข้อกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสรุปบทลงโทษทั้งโทษทางอาญา โทษปรับทางปกครอง และโทษปรับทางแพ่ง กับการพักโทษ
✅ กรณีศึกษา (Examples and Cases Study Application หรือ ECA)
.
----------------------------------
#ธรรมนิติ
#ผู้ประกอบการ #นายจ้าง
#หนังสือกฎหมาย #ข้อมูลส่วนบุคคล

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post
13/07/2022

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post

Crypto Mining มือใหม่หัดขุดทำอย่างไร? กับบทสัมภาษณ์ คุณดารารัตต์ พืชมงคล ใน Mission to The Moon - DiTC
13/07/2022
Crypto Mining มือใหม่หัดขุดทำอย่างไร? กับบทสัมภาษณ์ คุณดารารัตต์ พืชมงคล ใน Mission to The Moon - DiTC

Crypto Mining มือใหม่หัดขุดทำอย่างไร? กับบทสัมภาษณ์ คุณดารารัตต์ พืชมงคล ใน Mission to The Moon - DiTC

Crypto Mining คืออะไร เริ่มต้นขุดตอนนี้จะสายไปไหม และอีกสารพันคำถามที่นักขุดหน้าใหม่ต่างค้นหาคำตอบ วันนี้ DiTC จะพา....

Photos from บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด's post
08/07/2022

Photos from บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด's post

Photos from Thammasat Business School's post
06/07/2022

Photos from Thammasat Business School's post

Photos from สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์'s post
24/06/2022

Photos from สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์'s post

สืบเนื่องจากในปี 2565 ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน จัดทำแบบแสด...
18/06/2022

สืบเนื่องจากในปี 2565 ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีจะรวมกันเป็น “56-1 One Report” ชาว DIR จึงไม่รอช้า จัดอบรม หลักสูตร "การจัดทำแบบ 56-1 One Report - การรายงานข้อมูลทางด้านความยั่งยืน" รวมถึงความรู้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก และ คาร์บอนฟุตพริ้นโดยวิทยากร : ดร.เพิ่มทรัพย์ เวชสุกรรม
ขอบคุณท่านวิทยากร สำหรับความรู้ดีๆ ที่มาแบ่งปันให้กับน้องๆชาว DIR ค่ะ

📍คุณอณัศยา รักษาสรณ์ กรรมการบริหารและคุณนพพร สุดเวหา ผู้บริหาร เข้าแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารของ บริษัทสโตนเฮ้นจ์ อินเ...
15/06/2022

📍คุณอณัศยา รักษาสรณ์ กรรมการบริหารและคุณนพพร สุดเวหา ผู้บริหาร เข้าแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารของ บริษัทสโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI ที่ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ในวันที่15 มิถุนายน 2565

📍บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ขอขอบคุณฝ่ายบริหารของบริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความไว้วางใจ เป็นส่วนหนึ่งในงานตรวจสอบภายใน
#ตรวจสอบภายในธรรมนิติ

📍คุณกรกช วนสวัสดิ์ รองประธานกรรมการบริหารและทีมงาน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท สหไทยการ...
14/06/2022

📍คุณกรกช วนสวัสดิ์ รองประธานกรรมการบริหารและทีมงาน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) “STP” ซึ่งเริ่มซื้อขายในตลาดเอ็ม เอ ไอ (MAI) วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ประเภทธุรกิจ บรรจุภัณฑ์
📍บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการรับพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด โดยเป็นผู้ให้บริการตั้งแต่การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ การจัดทำเพลทที่มีคุณภาพสูง การพิมพ์งานสูงสุด 12 สี และมีบริการหลังพิมพ์ต่าง ๆ เช่น การเคลือบยูวี การปั๊มฟอยล์ทอง การปั๊มฟอยล์เงิน การประกบลูกฟูก การไดคัท เป็นต้นเพื่อให้ลายพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์เกิดความเงางามและสามารถรักษาสีสันให้คงอยู่ในสภาพเดิมได้ยาวนาน
📍บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ขอขอบคุณฝ่ายบริหารของบริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความไว้วางใจ เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริการงานตรวจสอบภายในต่อเนื่อง
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ https://sahathaiprinting.com/
#ตรวจสอบภายในธรรมนิติ

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post
07/06/2022

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post

03/06/2022
📄 ทำไมบริษัทถึงควรประเมินความเสี่ยง!!.การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร มีความสำคัญอย่างไร? ทำไมองค์กรยุคใหม่จึง...
24/05/2022

📄 ทำไมบริษัทถึงควรประเมินความเสี่ยง!!
.
การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร มีความสำคัญอย่างไร? ทำไมองค์กรยุคใหม่จึงหันมาจัดทำและให้ความสำคัญกับการวางแผนงานด้านบริหารความเสี่ยงไม่น้อยไปกว่าแผนการบริหารงานด้านอื่นๆ และหากองค์กรคุณยังไม่เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้ จะส่งผลอย่างไรในอนาคต วันนี้เราจะพาไปหาคำตอบพร้อมๆ กัน
.
เรียบเรียงโดย : นายธนากร ราชซุยแสน (ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส)
.
📌 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3LAavow
----------------------------------
https://www.dir.co.th
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
#ธรรมนิติ #บริหารจัดการความเสี่ยง

ขอแสดงความยินดี อีกครั้งนะคะ
16/05/2022

ขอแสดงความยินดี อีกครั้งนะคะ

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post
16/05/2022

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post

วันนี้ พวกเราชาว DIR อบรม ทบทวนความรู้กันค่ะ  หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับภาษีศุลกากร" โดยท่านวิทยากร : อาจารย์ ...
14/05/2022

วันนี้ พวกเราชาว DIR อบรม ทบทวนความรู้กันค่ะ หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับภาษีศุลกากร" โดยท่านวิทยากร : อาจารย์ สันติชุม ศรีรัญเพชร
ขอบคุณท่านอาจารย์สำหรับความรู้ดีๆ และเคล็บลับความเข้าใจง่ายๆสำหรับภาษีศุลกากร เพื่อให้พวกเรานำไปใช้ในการตรวจสอบ
#ธรรมนิติ #ตรวจสอบภายในธรรมนิติ

Photos from DiTC CO., LTD.'s post
12/05/2022

Photos from DiTC CO., LTD.'s post

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด นำโดยคุณกรกช วนสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับกร...
07/05/2022

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด นำโดยคุณกรกช วนสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับกรรมการบริหาร ได้มีโอกาสนำเสนอบริการของบริษัท และบริษัทในเครือ ธรรมนิติให้กับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ Embryo Incubation Program ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และมหาลัยวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ในการเข้าสู่ตลาดทุน ผ่านการระดุมในตลาด LiVE Exchange

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ขอขอบคุณคณะผู้จัดงาน ที่ให้โอกาสมาแบ่งปันประสบการณ์ แนะนำบริการ ในครั้งนี้ด้วย
#ตรวจสอบภายใน

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post
29/04/2022

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post

วันเสาร์ นักวิชาชีพอย่างเรา มาอบรม ทบทวนความรู้กันค่ะ✍🏻 หลักสูตร "Digital Asset สินทรัพย์ดิจิทัล : ความรู้ทั่วไปและกฎหมา...
23/04/2022

วันเสาร์ นักวิชาชีพอย่างเรา มาอบรม ทบทวนความรู้กันค่ะ✍🏻 หลักสูตร "Digital Asset สินทรัพย์ดิจิทัล : ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" โดยท่านวิทยากร : ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์
#ธรรมนิติ #ตรวจสอบภายในธรรมนิติ

📄 การเตรียมตัวยื่นแบบประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชัน และเข้าขอรับรองจาก CAC.แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเ...
22/04/2022

📄 การเตรียมตัวยื่นแบบประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชัน และเข้าขอรับรองจาก CAC
.
แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (THAI PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION AGAINST CORRUPTION หรือ CAC) เป็นความริเริ่มของภาคเอกชนไทย ในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน โดยมุ่งสร้างและขยายแนวร่วมในภาคเอกชน แล้วการเตรียมตัว รวมถึงขั้นตอนการยื่นขอรับรองจะมีอะไรบ้าง มาหาคำตอบกันค่ะ
.
เรียบเรียงโดย : นางสาวภาวิณี ศิริเกตุ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก 11 บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
.
📌 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/38cKQEd
----------------------------------
https://www.dir.co.th
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
#ธรรมนิติ

📍คุณฤทัยชนก สุภาพงษ์ กรรมการบริหาร คุณพวงผกา พรมศรี ผู้บริหาร บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับบริษ...
07/04/2022

📍คุณฤทัยชนก สุภาพงษ์ กรรมการบริหาร คุณพวงผกา พรมศรี ผู้บริหาร บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) “JDF” ซึ่งเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ 7 เมษายน 2565 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
📍บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตสินค้าเครื่องปรุงรสอาหาร ซอส ไส้ขนม อาหารอบแห้งแบบครบวงจรตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้ง ผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัท อาทิเช่น ผงปรุงรสและไส้เบเกอรี่ ตรา ‘โอเค’ ขนมขบเคี้ยวประเภทมะพร้าวอบกรอบ ตรา ‘Crispconut’ และตรา ‘Little Monkey’ ผงปรุงรสสำเร็จรูป ตรา ‘กินดี’ และ ซุปกึ่งสำเร็จรูปตรา ‘GOOD EATS’ เป็นต้น
📍บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากฝ่ายบริหารของบริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ให้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริการงานตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่

https://www.jdfthailand.com
#ตรวจสอบภายในธรรมนิติ

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post
05/04/2022

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post

จบกันไปแล้วกับการสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "โอกาสการขยายการระดมทุนในตลาด IPO,LIVE Exchange" ในช่วงเช้าของวันที่ 4 เมษายน 25...
04/04/2022

จบกันไปแล้วกับการสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "โอกาสการขยายการระดมทุนในตลาด IPO,LIVE Exchange" ในช่วงเช้าของวันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในส่วนของ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ต้องขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน และวิทยากรที่สละเวลามาร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วยนะคะ

ไว้โอกาสหน้าแล้วเรามาพบกันใหม่กับกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีกนะคะ

ทุกท่านสามารถติดตามได้ในทุกช่องทางของ กลุ่มบริษัทธรรมนิติค่ะ

#ธรรมนิติ #ตรวจสอบภายในธรรมนิติ #สอบบัญชีธรรมนิติ #สำนักกฎหมายธรรมนิติ

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post
31/03/2022

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post

สัมมนาออนไลน์ฟรี ! จากธรรมนิติ
18/03/2022

สัมมนาออนไลน์ฟรี ! จากธรรมนิติ

สัมมนาออนไลน์ฟรี ! จากธรรมนิติ
"โอกาสการขยายการระดมทุนในตลาด IPO, LiVE Exchange"

เพื่อช่วยในการทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการเตรียมตัวเข้าตลาดในด้าน
. โครงสร้างธุรกิจและโครงสร้างกรรมการ
. ระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน
. ระบบการควบคุมกายใน
และการขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO)

ในวันที่ 4 เม.ย. 65
เวลา 09.00-12.00 น.
ผ่านโปรแกรม Zoom
-----------------------------
สำหรับท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่
https://bit.ly/dhgregisteripo
(ปิดรับลงทะเบียน 1 เม.ย. 65)

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
17/03/2022
บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด ให้บริการด้านฝึกอบรม จัดสัมมนาภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการพัฒนา....

ขอแสดงความยินดี ด้วยนะคะ
14/03/2022

ขอแสดงความยินดี ด้วยนะคะ

ขอแสดงความยินดีกับคุณกิตติ โพทะวัตร
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ที่ได้รับประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)

------------------------------------------------
#สอบบัญชี #ผู้ตรวจสอบภายใน #ธรรมนิติ #ตรวจสอบภายใน

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด โดยคุณปรีญาพัชร์ อติเรก ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ และดร.เพิ่มทรัพย์ เวชสุกรรม รองผู้จัดกา...
10/03/2022

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด โดยคุณปรีญาพัชร์ อติเรก ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ และดร.เพิ่มทรัพย์ เวชสุกรรม รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ ได้รับเกียรติในการ อบรมโครงการ คู่มือปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน มาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร ของสำนัก กสทช. ใน 4 ภูมิภาค เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

08/03/2022

Content creator/ Youtuber/ Tiktoker
มีรายได้จากหลายช่องทาง และหลายประเภท
ซึ่งล้วนแต่มีหลักการคิดภาษีเงินได้ที่แตกต่างกัน
รวมถึงการหักค่าใช้จ่ายที่ต่างกันด้วย

ธรรมนิติได้รวบรวมประเภทรายได้ที่พบบ่อยของ Content creator และเป็นออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ครับ

#ยูทูป #ดาวติ๊กต๊อก #ติ๊กต๊อก

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post
02/03/2022

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post

26/02/2022

🌏พร้อมแล้ว!! กับงาน เปิดตัว T-Verse : Thailand Multiverse Bridge Platform จักรวาล Metaverse แห่งแรกของเอเชีย การผนึกพันธมิตรกว่า 40 องค์กรชั้นนำ ทั้งธุรกิจ การศึกษา และภาครัฐ สู่ภารกิจพัฒนา Thailand Metaverse Ecosystem ครบวงจร🇹🇭

โอกาสก้าวสู่ประสบการณ์การใช้ชีวิตในโลกเสมือนแบบไร้รอยต่อ เชื่อมโยงธุรกิจข้ามอุตสาหกรรมให้เดินทางและเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย เตรียมพบกับกิจกรรมพิเศษได้ในวันที่ 28 ก.พ. นี้ อาทิ

💠Vision in to the Metaverse - พาคนไทยสัมผัสโอกาสใหม่ในโลก Metaverse ภายใต้แนวคิดแห่งความร่วมมือของกลุ่มพันธมิตรชั้นนำ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ

💠Metaverse Onboarding - เริ่มต้นเข้าสู่จักรวาลของ T-Verse อย่างเป็นทางการ พร้อมสร้างอวาตาร์คาแรคเตอร์ในแบบที่คุณชอบ

💠T-Verse World - ท่องสู่โลก T-Verse ผ่านอวาตาร์ที่คุณสร้าง สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงได้ทุก Device ทั้งคอมพิวเตอร์ Smart Phone และแว่น VR

💠3D Avatar Fashion Gallery - นิทรรศการแฟชั่นของเหล่าพันธมิตร ที่จะมาร่วมอวดโฉมอวาตาร์ ให้คุณได้รู้จักและใกล้ชิดเป็นที่แรก

💠Digital Twin Photo Shoot - ถ่าย Selfie คู่กับอวาตาร์ที่คุณสร้างขึ้นแบบไม่ซ้ำใคร พร้อมแชร์ต่อในโลกโซเชียล

💠Wallet & NFT - ลงทะเบียนเปิด MetaMask Wallet เก็บ T-Verse NFT Limited Edition เพื่อลุ้นรับ AirDrop พิเศษจาก T-Verse ในอนาคต

พลาดไม่ได้...อนาคตเริ่มต้นแล้วที่นี่ แล้วพบกัน‼️

🗓วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
🕜 13.30 - 16.00 น.
📌รับชมแบบเรียลไทม์ผ่าน LIVE ที่ Facebook เพจ T-Verse www.facebook.com/TVerseThailand
👾ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Community T-Verse ใน Discord https://discord.gg/GmKTXDG5

Let’s

ที่อยู่

178 อาคารธรรมนิติ ชั้น5 ซอยเพิ่
Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02-596-0596

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ :

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act) หรือกฎหมาย PDPA ที่จะประกาศและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้ หลายองค์กรคงกำลังเตรียมตัว และอีกหลายๆ บริษัทคงง่วนกับการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกฎหมาย PDPA ทันทีที่ประกาศใช้
ถือเป็นโอกาสดีที่ HR Society Magazine ฉบับเดือนเมษายน 2565 ได้รับเกียรติจากคุณเอกรัตน์ บุณยรัตนกลิน กรรมการบริหารและประธานสำนักตรวจสอบพิเศษ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในงานตรวจสอบ และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย PDPA รวมถึงการวางระบบป้องกันภัย Cybersecurity มีทีมงานกว่า 24 ท่าน ทั้งนักกฎหมาย ฝ่ายไอที รวมถึงนักบัญชี เสริมทัพความแข็งแกร่งอย่างครบครัน ผู้ที่จะมาบอกเล่าถึงเรื่องราว PDPA & Cybersecurity กับการตรวจสอบภายใน อย่างถึงอรรถรส

ส่วนหนึ่งของบทความ “PDPA & Cybersecurity กับการตรวจสอบภายใน”
(ติดตามอ่านได้ที่ วารสาร HR Society Magazine ฉบับเดือนเมษายน 2565)
สั่งซื้อฉบับนี้ ราคา 200 บาท คลิก https://bit.ly/3wRwT95

สนใจสมัครสมาชิกวารสาร 12 ฉบับ/ปี (เฉลี่ย 175.-/ฉบับ) ที่ https://bit.ly/3NztmlW
สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกวารสาร HR Society Magazine :
1. รับหนังสือกฎหมายแรงงาน ปีละ 1 เล่ม (มูลค่า 350 บาท)
2. รับสิทธิใช้ฟรี e-Magazine Index & Audio Book (อ่านวารสารรูปแบบ E-book สืบค้นข้อมูลบทความกฎหมายแรงงาน หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
3. รับส่วนลดในการอบรมสัมมนาของบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด www.dst.co.th
4. รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษฟรี ปีละ 1 ครั้ง
5. รับส่วนลดในการซื้อหนังสือของธรรมนิติ www.dharmnitibook.com
6. รับส่วนลดในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น www.thaicorporatenews.com

#ธรรมนิติ

#ผู้บริหาร #ผู้ประกอบการ #เจ้าของกิจการ #บริหารทรัพยากรบุคคล

#พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
#บริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ #ตรวจสอบ #เอกรัตน์บุณยรัตนกลิน
เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 64 บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ร่วมงานสัมมนา IIA THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2021 "INNOVATIVE IA Recalibration for the COVID Environment" ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
.
ทั้งนี้ ยังได้ออกบูธ จัดกิจกรรมต่าง ๆ นำทีมโดย คุณศมจรีย์ แก้วขอมดี กรรมการบริหาร และพนักงาน

----------------------------------
https://www.dharmniti.co.th บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
#ธรรมนิติ
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในกลุ่มเทคโนโลยี นำโดย คุณกรกช วนสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการ คุณกิจลดา สมงาม และคุณนวรัตน์ สุขจิตต์ ผู้บริหาร บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
.
ธรรมนิติ ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ครับ

----------------------------------
https://www.dharmniti.co.th บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
#ธรรมนิติ
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในการเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ SET นำโดย คุณฤทัยชนก สุภาพงษ์ กรรมการบริหาร พร้อมด้วยคุณทีรฏิภัทร ธรรมใจกุล และคณะ
.
ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ครับ

----------------------------------
https://www.dharmniti.co.th บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
#ธรรมนิติ
การจัดทำรายงานความยั่งยืน สำคัญอย่างไร ในการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน ?
.
อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ https://bit.ly/3eXCa5j

----------------------------------
https://www.dir.co.th บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
#ธรรมนิติ #ดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน #ความยั่งยืน
🚨จากเหตุโรงงานระเบิด ส่งผลให้เกิดความเสียหายกับทุกภาคส่วน
คำถามที่ตามมาคือบริษัทหรือองค์กรมีแผนรับมืออย่างไร?
.
ทางธรรมนิติ จึงอยากแนะนำให้บริษัทหรือองค์กรทุกขนาด ทำความรู้จักและเข้าใจการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง
เรียบเรียงโดย : ดร.เพิ่มทรัพย์ เวชสุกรรม รองผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาระบบ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
.
📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/2TDYXM4
----------------------------------
https://www.dharmniti.co.th
#ธรรมนิติ #เหตุโรงงานระเบิด #แผนรับมือ
ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการทดสอบเป็น ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต Certified Internal Auditor (CIA)
.
คุณกรกช วนสวัสดิ์ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

----------------------------------
https://www.dharmniti.co.th บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
#ธรรมนิติ #ผู้ตรวจสอบภายใน
อยากรู้ ต้องอ่าน !! 56-1 ONE REPORT กับรายงานความยั่งยืน เกี่ยวข้องกันอย่างไร บริษัทจำเป็นต้องทำหรือไม่ ?

.
📌 ต้องการคำปรึกษาและจัดทำรายงานความยั่งยืน ในรูปแบบของ 56-1 ONE REPORT
ติดต่อ 02-596-0500 ต่อ 327
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://bit.ly/onereportFB

----------------------------------
https://www.dharmniti.co.th บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
#ธรรมนิติ #กลต
แบบ 56-1 คืออะไร บ่งบอกอะไรบ้าง มีแนวทางการจัดทำอย่างไร ?
อยากรู้ ต้องอ่าน !!
.
📌 ต้องการคำปรึกษาและจัดทำรายงานความยั่งยืน ในรูปแบบของ 56-1 ONE REPORT
ติดต่อ 02-596-0500 ต่อ 327
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://bit.ly/onereportFB

----------------------------------
https://www.dharmniti.co.th
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
#ธรรมนิติ #กลต
ขอแสดงความยินดีกับผู้สอบผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตร "ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)"
.
คุณุภัทชิรา มิ่งขวัญ และ คุณสันติภาพ หอมอบ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

----------------------------------
https://www.dharmniti.co.th บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
#ธรรมนิติ #ตวจสอบภายในธรรมนิติ
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดบรรยายให้กับนักศึกษา ในหัวข้อ “แนวทางปฏิบัติงานด้านสายวิชาชีพบัญชี” เพื่อให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพบัญชี โดย นักวิชาชีพจากธรรมนิติ ทั้งสายงานบัญชี สายงานตรวจสอบบัญชี และ สายงานตรวจสอบภายใน
.
ธรรมนิติ ขอขอบคุณ คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ น้อง ๆ นักศึกษา ที่ได้เปิดโอกาสให้ธรรมนิติ เข้ามอบความรู้ทางวิชาการ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาอาชีพ และหวังว่าน้อง ๆ จะได้รับความรู้ และความสนุกสนานในกิจกรรมครั้งนี้ครับ

----------------------------------
https://www.dharmniti.co.th คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด #ธรรมนิติ #เกษตรศาสตร์
เช้าวันนี้ 3 ธันวาคม 2563 บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เป็นเจ้าภาพ ในการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 9 รูป นำโดย คุณกรกช วนสวัสดิ์ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1 คุณฤทัยชนก สุภาพงษ์ และคุณอณัศยา รักษาสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อความเป็นสิริมงคล ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึง ทั้งนี้ยังมีขนมจีบซาลาเปาแจกเป็นมื้อเช้าให้แก่พนักงานอีกด้วยครับ

----------------------------------
https://www.dharmniti.co.th บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
#ธรรมนิติ #ออฟฟิศดีชีวิตดี๊ดีย์
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อง งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราช Ottobock South East Asia กองพันทหารสารวัตร สำนักกองบ Gen Z No Smoking สารวัตรทหาร กองบัญชาการกองท ศูนย์เนื้อเยื่อชีวภาพกรุงเ ชุมชนภักดี EQS Consult โรงเรียนพ่อแม่ Parents School สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน Trolly Chou คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ Mechatronics KMUTNB MtET Horticulture Research Institute