บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
Dharmniti Internal Audit Co., Ltd.

บริษัทในกลุ่มธรรมนิติ โดยมีบริษัทในเครือรวม 10 บริษัท
- บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) : www.dharmniti.co.th
- บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด : www.dlo.co.th
- บริษัท ธรรมนิติอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด : www.dlo.co.th
- บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด : www.dha.co.th
- บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด : www.daa.co.th
- บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด : www.dir.co.th
- บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด : www.magazine.dst.co.th / www.thaicorporatenews.com / www.jobdst.com
- บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด : www.dst.co.th
- บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด : www.dharmnitibook.com
- บริษัท ดีไอทีซี จำกัด : www.ditc.co.th
(3)

เปิดเหมือนปกติ

1 ปี กับ PDPAเมื่อการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นทางการจะมีขึ้น ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565.บริษั...
07/07/2021

1 ปี กับ PDPA
เมื่อการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างเป็นทางการจะมีขึ้น ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565
.
บริษัทแต่ละแห่งควรเตรียมความพร้อม หรือปฏิบัติอย่างไร
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง
เรียบเรียงโดย : ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
.
📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3hGtp06
----------------------------------
https://www.dir.co.th
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
#Dharmniti #ธรรมนิติ #พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล #กฎหม

1 ปี กับ PDPA
เมื่อการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างเป็นทางการจะมีขึ้น ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565
.
บริษัทแต่ละแห่งควรเตรียมความพร้อม หรือปฏิบัติอย่างไร
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง
เรียบเรียงโดย : ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
.
📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3hGtp06
----------------------------------
https://www.dir.co.th
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
#Dharmniti #ธรรมนิติ #พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล #กฎหม

🚨จากเหตุโรงงานระเบิด ส่งผลให้เกิดความเสียหายกับทุกภาคส่วน คำถามที่ตามมาคือบริษัทหรือองค์กรมีแผนรับมืออย่างไร? .ทางธรรมนิ...
06/07/2021

🚨จากเหตุโรงงานระเบิด ส่งผลให้เกิดความเสียหายกับทุกภาคส่วน
คำถามที่ตามมาคือบริษัทหรือองค์กรมีแผนรับมืออย่างไร?
.
ทางธรรมนิติ จึงอยากแนะนำให้บริษัทหรือองค์กรทุกขนาด ทำความรู้จักและเข้าใจการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง
เรียบเรียงโดย : ดร.เพิ่มทรัพย์ เวชสุกรรม รองผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาระบบ
.
📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/2TDYXM4
----------------------------------
https://www.dir.co.th
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
#Dharmniti #ธรรมนิติ #เหตุโรงงานระเบิด #แผนรับมือ

🚨จากเหตุโรงงานระเบิด ส่งผลให้เกิดความเสียหายกับทุกภาคส่วน
คำถามที่ตามมาคือบริษัทหรือองค์กรมีแผนรับมืออย่างไร?
.
ทางธรรมนิติ จึงอยากแนะนำให้บริษัทหรือองค์กรทุกขนาด ทำความรู้จักและเข้าใจการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง
เรียบเรียงโดย : ดร.เพิ่มทรัพย์ เวชสุกรรม รองผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาระบบ
.
📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/2TDYXM4
----------------------------------
https://www.dir.co.th
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
#Dharmniti #ธรรมนิติ #เหตุโรงงานระเบิด #แผนรับมือ

โครงสร้างเงินเดือน ทิศทางช่วยกำหนดวิธีการบริหารเงินเดือนอย่างเป็นระบบ ทำให้การจ่ายเงินเดือนมีความเป็นธรรม ซึ่งจะส่งผลดีท...
02/07/2021

โครงสร้างเงินเดือน ทิศทางช่วยกำหนดวิธีการบริหารเงินเดือนอย่างเป็นระบบ
ทำให้การจ่ายเงินเดือนมีความเป็นธรรม ซึ่งจะส่งผลดีทั้งกับนายจ้างและลูกจ้างอย่างไร?

เรียบเรียงโดย :

คุณณิฐชมนต์ พิชาโอฬารโรจน์ หัวหน้าแผนก ฝ่ายพัฒนาระบบ และ

ดร.เพิ่มทรัพย์ เวชสุกรรม รองผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาระบบ

.
📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3xbqfb6
----------------------------------
https://www.dir.co.th
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
#Dharmniti #ธรรมนิติ #โครงสร้างเงินเดือน #บริหารเงินเดือน

โครงสร้างเงินเดือน ทิศทางช่วยกำหนดวิธีการบริหารเงินเดือนอย่างเป็นระบบ
ทำให้การจ่ายเงินเดือนมีความเป็นธรรม ซึ่งจะส่งผลดีทั้งกับนายจ้างและลูกจ้างอย่างไร?

เรียบเรียงโดย :

คุณณิฐชมนต์ พิชาโอฬารโรจน์ หัวหน้าแผนก ฝ่ายพัฒนาระบบ และ

ดร.เพิ่มทรัพย์ เวชสุกรรม รองผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาระบบ

.
📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3xbqfb6
----------------------------------
https://www.dir.co.th
บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
#Dharmniti #ธรรมนิติ #โครงสร้างเงินเดือน #บริหารเงินเดือน

30/06/2021

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการทดสอบเป็น ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต Certified Internal Auditor (CIA)
.
คุณกรกช วนสวัสดิ์ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

----------------------------------
https://www.dharmniti.co.th บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
#Dharmniti #ธรรมนิติ #ผู้ตรวจสอบภายใน

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post
17/06/2021

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post
04/06/2021

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post

ยินดีกับทั้ง 2 ท่านด้วยนะคะ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
19/05/2021

ยินดีกับทั้ง 2 ท่านด้วยนะคะ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะคะ
18/05/2021

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะคะ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น ผ่านแบบสำรวจเรื่อง..
.
📌 ความพึงพอใจต่อการเลื่อนบังคับใช้พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 (PDPA)
.
คลิก 🖱 http://bit.ly/thereflection-pdpaFB
.
📍เพราะเสียงของคุณเป็นส่วนสำคัญ ในการช่วยขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น

----------------------------------
https://www.dharmniti.co.th
#Dharmniti #ธรรมนิติ #TheReflection #สะท้อนมุมมอง #PDPA #พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ยินดีกับทั้ง 2 ท่านด้วยนะคะ
18/05/2021

ยินดีกับทั้ง 2 ท่านด้วยนะคะ

📌 มาทำความรู้จักธุรกิจครอบครัวคืออะไร และจะบริหารอย่างไรให้ประสบความสำเร็จแบบบริษัทมหาชน.รวมถึงจุดอ่อน และความเสี่ยงที่อ...
10/05/2021

📌 มาทำความรู้จักธุรกิจครอบครัวคืออะไร และจะบริหารอย่างไรให้ประสบความสำเร็จแบบบริษัทมหาชน
.
รวมถึงจุดอ่อน และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
.
🖱 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >> คลิก https://bit.ly/3exDSdS
.
เรียบเรียงโดย นายปัณณวิชญ์ บุญเลิศ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
----------------------------------
.
หลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้องโดย คุณปรีญาพัชร์ และคุณเพิ่มทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายและรองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ
.
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาระบบการทำงานและระบบพัฒนาธุรกิจก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์"
.
🖱 หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและจองสัมมนาได้ที่ >> คลิก https://bit.ly/3ez5gbm
----------------------------------

#ธุรกิจครอบครัว #ตรวจสอบภายในธรรมนิติ #DIR #ตรวจสอบภายใน #ธรรมนิต

📌 มาทำความรู้จักธุรกิจครอบครัวคืออะไร และจะบริหารอย่างไรให้ประสบความสำเร็จแบบบริษัทมหาชน
.
รวมถึงจุดอ่อน และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
.
🖱 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >> คลิก https://bit.ly/3exDSdS
.
เรียบเรียงโดย นายปัณณวิชญ์ บุญเลิศ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด
----------------------------------
.
หลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้องโดย คุณปรีญาพัชร์ และคุณเพิ่มทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายและรองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ
.
เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาระบบการทำงานและระบบพัฒนาธุรกิจก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์"
.
🖱 หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและจองสัมมนาได้ที่ >> คลิก https://bit.ly/3ez5gbm
----------------------------------

#ธุรกิจครอบครัว #ตรวจสอบภายในธรรมนิติ #DIR #ตรวจสอบภายใน #ธรรมนิต

05/05/2021

เลื่อนการบังคับใช้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ออกไปอีก 1 ปี โดยจะมีผลบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2565

มติครม. วันที่ 5 พ.ค. 64
------------------------------------
https://www.dharmniti.co.th
#Dharmniti #ธรรมนิติ #มติครม

05/05/2021

มติ ครม. วันที่ 5 พ.ค. 64

อนุมัติ มาตรการเยียวยาประชาชน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

1. พ.ค.-มิ.ย. 64 (รวมระยะเวลา 2 เดือน)
-ลดค่าน้ำ ค่าไฟ ของประชาชนและกิจการขนาดเล็ก
-เราชนะ และ ม.33 เพิ่มคนละ 2,000 บาท
-ชดเชยผู้ประกันตน ม.33 กรณีกักตัว-หยุดทำงาน
-สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (0.35% ต่อเดือน) 3 ปี ผ่านธกส. และธ.ออมสิน
-ลดดอกเบี้ยลูกหนี้ กยศ. เหลือ 0.01 %

2. ก.ค.-ธ.ค. 64 (รวมระยะเวลา 6 เดือน)
-คนละครึ่ง เฟส 3 คนละ 3,000 บาท
-บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง) เพิ่ม 200 บาท/เดือน
-โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ คนละ 7,000 บาท เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในระบบ VAT

-----------------------------------

https://www.dharmniti.co.th
#Dharmniti #ธรรมนิติ #มติครม

ขอแสดงความยินดีกับ  บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านการรับรอง CAC ในไต...
31/03/2021

ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านการรับรอง CAC ในไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับการรับรองในไตรมาส 4 ประจำปี 2563
ดังรายนามต่อไปนี้
1. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จำกัด
4. บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
8. บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด
9. บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
10. บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด
12. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
14. บริษัท ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด
15. บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
16. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
17. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
18. บริษัท บิซ มอเตอร์ส จำกัด
19. บริษัท บิซรีซอร์ส จำกัด
20. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
21. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
22. บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
23. บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
24. บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
25. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
26. บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
27. บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
28. บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
29. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
30. บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
31. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
32. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
33. บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
34. บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จำกัด
35. บริษัทที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด
36. บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
37. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
38. บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
39. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด
40. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
41. บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
42. บริษัท เอ็ม บี เค เอ็นเตอร์ไพร้ส จำกัด
43. บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
44. บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
45. บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด
46. บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด
47. บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด
48. บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
49. บริษัท บิซ พีเค
50. บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
51. บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
52. บริษัท ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ จำกัด
53. บริษัท วี.พี.ออโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
54. บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท SME ที่ผ่านการรับรองในไตรมาส 4 ประจำปี 2563
ดังรายนามต่อไปนี้
บริษัท แคช แมชชีน จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับทุกบริษัทที่ผ่านการรับรอง ทาง CAC จะทำการส่งจดหมายแจ้งผลการรับรองผ่านผู้ประสานงานบริษัท สำหรับบริษัทที่ไม่พบรายชื่อในประกาศ ทางCAC จะดำเนินการส่งอีเมล์เพื่อแจ้งรายละเอียด ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564
สำหรับพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านกระบวนการรับรอง ทางฝ่ายเลขานุการ CAC จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านผู้ประสานงานบริษัทของท่านให้ทราบอีกครั้ง

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post
31/03/2021

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post
30/03/2021

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post
23/03/2021

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post

19/03/2021

ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐาน "ลักทรัพย์" และ "ยักยอกทรัพย์" ต่างกันอย่างไร ?

----------------------------------
https://www.dharmniti.co.th
#Dharmniti #ธรรมนิติ #ลักทรัพย์ #ยักยอกทรัพย์

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post
17/03/2021

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post

17/03/2021

คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยคุณอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต เยี่ยมพบปะคณะผู้บริหารบมจ.ธรรมนิติ ในโอกาสที่ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่ง “เอื้องฟ้า ON LANE 2564” เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (17 มี.ค. 64)
.
สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่ง “เอื้องฟ้า ON LANE 2564” โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. - 14.00 น. ณ. BLU-O RHYTHM&BOWL ชั้น 5 Siam Paragon

----------------------------------
https://www.dharmniti.co.th
#Dharmniti #ธรรมนิติ #สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชีธรรมศาสตร์

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post
04/03/2021

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post

22/02/2021

ผลประชุม ศบค. ชุดใหญ่ เผย !!

• คลายล็อก ร้านอาหาร และสถานบันเทิง
• ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
• ลดระดับสีจังหวัดไปสู่สีเขียวมากขึ้น

มติ ศบค. วันที่ 22 ก.พ. 64
----------------------------------
https://www.dharmniti.co.th
#Dharmniti #ธรรมนิติ #ปลดล็อก #ศบค

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post
19/02/2021

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post

📌วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวศมจรีย์ แก้วขอมดี กรรมการบริหาร และนางสาวกิจลดา สมงาม ผู้บริหาร บริษัท ตรวจสอบภายในธรรม...
19/02/2021

📌วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวศมจรีย์ แก้วขอมดี กรรมการบริหาร และนางสาวกิจลดา สมงาม ผู้บริหาร บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ในกลุ่มธุรกิจการเงิน ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า “TQR”
📌บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TQR”) ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ในการให้บริการจัดหาประกันภัยต่ออย่างครบวงจร (Integrated Reinsurance Solution Provider ) ตั้งแต่การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เพื่อจัดหาสัญญาประกันภัยต่อแบบสัญญา (Treaty Reinsurance) และสัญญาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) ที่เหมาะสมที่สุดแก่คู่ค้าทั้งบริษัทประกันภัย (Cedant) และบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) ตลอดจนร่วมวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่จากต่างประเทศและนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับตลาดประกันภัยของประเทศไทย และประสานงานให้คู่ค้าของบริษัทฯ สามารถตกลงทำสัญญาประกันภัยต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำประกันภัยต่อได้อย่างสมบูรณ์
#ตรวจสอบภายในธรรมนิติ #dir #IAIPO

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post
18/02/2021

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post
17/02/2021

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post
11/02/2021

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post
10/02/2021

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post
05/02/2021

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post

03/02/2021

ไฟเขียว !! เยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 มีเงินฝากเกิน 500,000 บาท หมดสิทธิ !!
.
นายกรัฐมนตรี เห็นชอบ เตรียมจ่ายเงิน เพื่อเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19 เร่งเสนอครม. เร็ว ๆ นี้

----------------------------------
https://www.dharmniti.co.th
#Dharmniti #ธรรมนิติ #เรารักกัน

02/02/2021

มูลนิธิธรรมนิติขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสมทบทุนจัดพิมพ์หนังสือ "เคล็ดวิชาเคลื่อนขยายเส้นเอ็น ครั้งที่ 11"
.
หนังสือที่รวบรวมทั้ง 5 กระบวนท่าที่จะช่วยให้ปรับโครงสร้างทางร่างกายได้อย่างถูกต้อง
.
สำหรับผู้ที่ประสงค์ร่วมสนับสนุน สามารถทำได้ ดังนี้
ชื่อบัญชี : มูลนิธิธรรมนิติ
ธนาคาร : กรุงไทย สาขาถนนประชาราษฎร์
เลขที่ : 176-0-27409-7
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 097-961-9661
หรือ Inbox มาได้เลยครับ

----------------------------------
https://www.dharmniti.co.th มูลนิธิ ธรรมนิติ
#Dharmniti #ธรรมนิติ #เคล็ดวิชาเคลื่อนขยายเส้นเอ็น

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post
01/02/2021

Photos from บมจ.ธรรมนิติ's post

56-1 One Report และ รายงานความยั่งยืนรายงานใหม่ที่ไม่ใหม่ แต่..ทุกคนควรเข้าใจเมื่อไม่นานมานี้ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกำกั...
31/01/2021

56-1 One Report และ รายงานความยั่งยืน
รายงานใหม่ที่ไม่ใหม่ แต่..ทุกคนควรเข้าใจ

เมื่อไม่นานมานี้ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้มีการรวมแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >> คลิก http://bit.ly/3tbQgFz

เรียบเรียงโดย ดร.เพิ่มทรัพย์ เวชสุกรรม รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

#56-1 One Report #ตรวจสอบภายในธรรมนิติ #DIR #ตรวจสอบภายใน #ธรรมนิติ

56-1 One Report และ รายงานความยั่งยืน
รายงานใหม่ที่ไม่ใหม่ แต่..ทุกคนควรเข้าใจ

เมื่อไม่นานมานี้ ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้มีการรวมแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >> คลิก http://bit.ly/3tbQgFz

เรียบเรียงโดย ดร.เพิ่มทรัพย์ เวชสุกรรม รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาระบบ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

#56-1 One Report #ตรวจสอบภายในธรรมนิติ #DIR #ตรวจสอบภายใน #ธรรมนิติ

ประกาศแล้ว!!! กฎหมาย Transfer Pricing สำหรับวิธีการกำหนดราคาที่ได้รับการรรับรองแล้ว เพื่อปรับปรุงร
29/01/2021
ประกาศแล้ว!!! กฎหมาย Transfer Pricing สำหรับวิธีการกำหนดราคาที่ได้รับการรรับรองแล้ว เพื่อปรับปรุงร

ประกาศแล้ว!!! กฎหมาย Transfer Pricing สำหรับวิธีการกำหนดราคาที่ได้รับการรรับรองแล้ว เพื่อปรับปรุงร

สำนักกฎหมายธรรมนิติ ประกาศแล้ว!!! กฎหมาย Transfer Pricing สำหรับวิธีการกำหนดราคาที่ได้รับการรรับรองแล้ว เพื่อปรับปรุ...

18/01/2021

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น ผ่านแบบสำรวจเรื่อง..
.
📌 ความคิดเห็นของบุคลากรภายในองค์กร ต่อ "พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ปี 2562"
.
คลิก 🖱 http://bit.ly/reflection-PDPAfb
.
📍เพราะเสียงของคุณเป็นส่วนสำคัญ ในการช่วยขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น

----------------------------------
https://www.dharmniti.co.th
#Dharmniti #ธรรมนิติ #TheReflection #สะท้อนมุมมอง #PDPA #ข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่

178 อาคารธรรมนิติ ชั้น5 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่
Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02-596-0596

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ :

วิดีโอทั้งหมด

DIR Story

กว่า 15 ปีที่ธรรมนิติให้บริการงานตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในนามบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน เรามีลูกค้าที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เรารับผิดชอบดูแลด้านการตรวจสอบภายในกว่า 50 บริษัท และสุดท้ายก็ได้รับการเสนอและอนุมัติให้งานตรวจสอบภายในแยกตัวจากบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มาเป็นอีกหนึ่งนิติบุคคล ในนามว่า “บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พศ. 2559

ปัจจุบันบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด มีทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ มาตรฐานการทำงานวิชาชีพ การสื่อสาร การอธิบายลักษณะงานต่าง ๆ เพื่อให้ท่านได้เข้าใจ และเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ที่ท่านจะได้รับบริการที่ดี ตรงความต้องการ และได้ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ท่านและองค์กรของท่าน ด้วยบุคลากรมากกว่า 100 คน ทำให้เราสามารถที่จะรองรับลูกค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้น ด้วยบริการที่ครบครันแบบ One Stop Service ได้แก่

Ø งานประเมินระบบการควบคุมภายใน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด