กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบัญชีก

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบัญชีก ตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ มุ่งมั่นให้บริการ ปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม

เปิดเหมือนปกติ

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
11/09/2018

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561 และพิธีเปิดโครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561 และพิธีเปิดโครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนางสุรีพร ศิริขันตยกุล รักษาราชการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงาน ให้แก่ผู้ปฎิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 320 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และยกระดับวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ เพื่อให้ได้การยอมรับจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์กร เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 17 ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการ ฯ แจ้งวัฒนะ ...
11/06/2018
แพทรันนิ่ง เวบไซท์เพื่อนักวิ่ง โดยนักวิ่ง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 17 ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการ ฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สนใจสมัครออนไลน์ได้ https://www.patrunning.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ปฏิทินงานวิ่ง ทั่วไทย ทั้งปี สมัครวิ่งออนไลน์ ชมภาพงานวิ่ง บริการสำหรับงานวิ่งทุกประเภท โดย น้าแพท โทรเลย ...

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง's cover photo
23/05/2018

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง's cover photo

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง
23/05/2018

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง
01/11/2016

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง

กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย  น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด...
01/11/2016

กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง

วันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ ๑๒๖ ปี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
07/10/2016

วันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ ๑๒๖ ปี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

23/01/2015

กลุ่มตรวจสอบภายในเดินทางไปราชการตามแผนการตรวจสอบประจำปี การตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังเขต 4 (อุดรธานี) สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร สำนักงานคลังจังหวัดเลย และสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม 2558

14/11/2014
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

พรบ การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ บำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (พรบ undo) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

มาตรา 2 ระบุว่าพรบ นี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ก็หมายความว่ามีผลบังคับใช้วันที่ 14 ธันวาคม 2557 แต่เนื่องจากวันที่ 14 ธันวาคม 2557 เป็นวันอาทิตย์
ท่านที่ประสงค์จะ undo. สามารถติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อรับแบบฟอร์มต่างๆ และสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่จันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557-30 มิถุนายน 2558

ยกเครื่อง "จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" ลดขั้นตอน-สกัดฮั้ว-เพิ่มความโปร่งใส
17/10/2014
ยกเครื่อง "จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" ลดขั้นตอน-สกัดฮั้ว-เพิ่มความโปร่งใส

ยกเครื่อง "จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" ลดขั้นตอน-สกัดฮั้ว-เพิ่มความโปร่งใส

ความเคลื่อนไหวข่าวหุ้น ตลาดหุ้น การเงิน การลงทุน และบทวิเคราะห์หุ้น การเงินเพื่อการตัดสินใจ

เปิดระบบ e-Market และ e-Bidding พร้อมใช้ 1 พ.ย.57
16/10/2014

เปิดระบบ e-Market และ e-Bidding พร้อมใช้ 1 พ.ย.57

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
16/10/2014

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม/ชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 สำหรับส่วนราชการ และผู้ค้าภาครัฐในส่วนกลางโดยมีนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วันที่ 16 ตุลาคม 2557 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-GP มาถึงระยะที่ 3 ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม รวมทั้งลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ คือ ระบบ e-Bidding และระบบ e-Market ที่เน้นให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ จัดหาพัสดุให้สอดคล้องกับรูปแบบ ประเภทสินค้า เงินงบประมาณที่ได้รับ ระยะเวลาที่จัดหาเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ในราคาที่เหมาะสมและทันเวลาที่ต้องการใช้งาน ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางคาดว่า จะเริ่มใช้งานระบบ e-GP ระยะที่ 3 กับหน่วยงานนำร่อง คือ ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการคลัง 9 แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3 แห่ง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

PTT News
14/10/2014

PTT News

ปตท.ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 60 สตางค์/ลิตร มีผลพรุ่งนี้ (15 ต.ค.57) เวลา 05.00 น. ราคาใหม่เป็นดังนี้

เบนซิน 95: 43.66 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล 95: 36.60 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล 91: 34.58 บาท/ลิตร
E20: 32.78 บาท/ลิตร
E85: 23.18 บาท/ลิตร
ดีเซล 29.39 บาท/ลิตร

13/10/2014
Attach List

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2558 หนังสือที่ กค 0408.2/ว 273 ล. 29 ก.ย. 57


ตามลิงค์ด้านล่างนะครับ

13/10/2014
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

Undo คือการขอใช้สิทธิรับบำนาญ พ.ศ. 2494 สำหรับข้าราชการและผู้รับบำนาญที่สมัครเป็นสมาชิก กบข. ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540
ผลจากการใช้สิทธิดังกล่าวทำให้ข้าราชการและผู้รับบำนาญเหล่านั้นจะได้รับบำนาญสูตร พ.ศ. 2494 ซึ่งมากกว่าบำนาญสูตรสมาชิก กบข.
ผลสืบเนื่องตามมาก็คือ “การยกเลิกการเป็นสมาชิก กบข. “ ซึ่งจะมีผลเกี่ยวพันกับเงินสะสมของสมาชิก ใน กบข. และเงินที่รัฐสะสมให้สมาชิกเพื่อชดเชยบำนาญสูตรสมาชิก กบข. ที่น้อยกว่า สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
กรณีที่ 1: ข้าราชการ
1. เมื่อใช้สิทธิ Undo ข้าราชการผู้นั้นจะได้รับบำนาญสูตร พ.ศ. 2494 เมื่อเกษียณหรือลาออกจากราชการ หากเกิดสิทิรับบำนาญและเลือกรับบำนาญ
2. เมื่อใช้สิทธิ Undo ข้าราชการผู้นั้นถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพ ในฐานะสมาชิก กบข. จึงทำให้ไม่ต้องส่งเงินสะสมตามกฎหมาย 3% และไม่สามารถส่งเงินสะสมเพิ่ม (ออมเพิ่ม) ให้ กบข. บริหารให้ต่อได้ ทั้งนี้ กบข. จะส่งคืนเงินสะสมส่วนของสมาชิกทั้งหมดรวมผลประโยชน์ที่ กบข. บริหารให้ที่ผ่านมาคืนสมาชิกไปเมื่อกระบวนการ Undo เสร็จสิ้นเรียบร้อย (คาดว่าประมาณปลายปี 2558)
3. สำหรับเงินที่รัฐสะสมให้สมาชิกในฐานะสมาชิก กบข. ที่ผ่านมา อันประกอบด้วย 1) เงินประเดิม, 2) เงินสมทบ และ 3) เงินชดเชย พร้อมผลประโยชน์ที่ กบข. บริหารสำหรับเงินทั้ง 3 ก้อนนั้น รัฐกำหนดให้ กบข. โอนเงินทั้งหมดเข้ากองสำรองของรัฐ และกำหนดให้ กบข. ทำหน้าที่บริหารเงินเหล่านั้นต่อเนื่องต่อไป
เหตุที่สมาชิก กบข. ที่ใช้สิทธิ Undo ไม่มีสิทธิรับเงินทั้ง 3 ก้อน พร้อมผลประโยชน์ก็เพราะเงินทั้ง 3 ก้อนเป็นเงินที่รัฐให้เพื่อชดเชยบำนาญที่น้อยกว่า (บำนาญสูตรสมาชิก กบข.) เมื่อสมาชิกใช้สิทธิ Undo ก็จะได้รับบำนาญสูตร พ.ศ. 2494 ซึ่งเท่ากับข้าราชการที่ไม่ได้เป็นสมาชิก จึงไม่มีสิทธิรับเงินชดเชยทั้ง 3 ก้อนดังกล่าว

กรณีที่ 2: ผู้รับบำนาญ
1. เมื่อใช้สิทธิ Undo ผู้รับบำนาญจะได้รับบำนาญสูตร พ.ศ. 2494 ย้อนตั้งแต่วันแรกที่เกษียณ โดยรัฐจะคำนวณบำนาญส่วนต่างให้ (บำนาญส่วนต่างคือ บำนาญสูตร พ.ศ. 2494 – บำนาญสูตรสมาชิก) การคิดบำนาญส่วนต่างจะนำส่วนต่างแต่ละเดือนมารวมกัน จะได้เป็นบำนาญที่จะได้รับเพิ่ม เงินส่วนนี้เรียกว่า “เงินที่รัฐจะต้องคืน”
2. ประเด็นของผู้รับบำนาญจะต่างกับข้าราชการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับเงินออกจาก กบข. ไปหมดแล้ว และเงินที่รับไปก็มีทั้งเงินสะสมของตัวเองพร้อมผลประโยชน์ และเงินรัฐสะสมให้พร้อมผลประโยชน์ เมื่อใช้สิทธิ Undo และรัฐจะคืนบำนาญส่วนต่างให้ ก็ถือว่า “บำนาญที่ได้รับผ่านมา และกำลังจะรับต่อเนื่องในอนาคต” ไม่ต่างจากผู้ที่ไม่เคยเป็นสมาชิก กบข. ด้วยเหตุนี้ ผู้รับบำนาญต้องคืนเงินที่รัฐสะสมให้ทั้ง 3 ก้อน (เงินประเดิม เงินชดเชย และเงินสมทบ) พร้อมผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวที่รับจาก กบข. ออกไปเมื่อเกษียณ เงินส่วนนี้เรียกว่า “เงินที่ต้องคืนรัฐ”
3. วิธีคิดของรัฐคือการนำ “เงินที่รัฐต้องคืน” มา หัก-กลบ-ลบ-กัน กับ “เงินที่ต้องคืนรัฐ” ส่วนไหนใครมากกว่าก็เป็นผู้คืน เช่น เงินที่รัฐต้องคืนมากกว่า รัฐก็จะคืนให้ หรือเงินต้องคืนรัฐมีมากกว่า ผู้รับบำนาญก็ต้องคืนรัฐไป

ทั้งนี้การยื่นเรื่องเพื่อใช้สิทธิ Undo ทั้งส่วนข้าราชการและผู้รับบำนาญให้ยื่นที่หน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดเอกสารที่จะต้องใช้และวันเวลายื่นเรื่องให้ติดต่อสอบถามที่หน่วยงานต้นสังกัด

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่านร่างกฎหมาย การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญฯโดยกฎหมายจะมีผลใช้บังคับใน 30 วัน นับจากวัน...
10/10/2014
นับถอยหลังข้าราชการกลับรับบำนาญ - โพสต์ทูเดย์ ข่าววิเคราะห์

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่านร่างกฎหมาย การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญฯโดยกฎหมายจะมีผลใช้บังคับใน 30 วัน นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หลังจากที่ สนช. ผ่านร่างกฎหมาย การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญฯโดยกฎหมายจะมีผลใช้บังคับใน 30 วัน นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

วันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง 124 ปี วันที่ 7 ตุลาคม 2557
06/10/2014

วันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง 124 ปี วันที่ 7 ตุลาคม 2557

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
06/10/2014

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬา ในงาน “กรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้งที่ 13” พร้อมด้วยผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง 124 ปี วันที่ 7 ตุลาคม 2557 โดยมีบุคลากรกรมบัญชีกลางทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดี และสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของกรมบัญชีกลาง ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2557

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
11/09/2014

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง “หยุดคอร์รัปชั่น เพื่อประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า” โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5-6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 โดยกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการใช้จ่ายเงินภาครัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน รวมถึงเยาวชนและสาธารณชนทั่วไปในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมกันนี้ได้มีการจัดเสวนาในเรื่องดังกล่าว โดยมีผู้ร่วมอภิปรายคือ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิช ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก ปลูกจิตอาสา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
และเพื่อร่วมป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นระบบ และยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล กรมฯ ได้พัฒนาระบบ การจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ 3 มีระบบ e-Market ที่ให้เอกชนที่ผลิตหรือขายสินค้าต่างๆ มาเสนอราคาขายสินค้าผ่านระบบนี้ เพื่อให้หน่วยงานราชการเข้ามาดูและเปรียบเทียบราคาได้ และระบบ e-Bidding ที่ให้หน่วยงานราชการเข้ามาเสนอความต้องการในสินค้าและบริการเพื่อให้บริษัทเอกชนเข้ามารับจ้างผลิตสินค้า โดย จะเน้นที่สินค้าเฉพาะ ซึ่งคาดว่าจะนำมาใช้จริงในเดือนกันยายนนี้

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี 2558
04/09/2014
หัวหน้า คสช. สั่งการให้สำนักงบประมาณ เร่งรัดการใช้จ่ายภายในไตรมาสแรกของปี 2558

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี 2558

หัวหน้า คสช. สั่งการให้สำนักงบประมาณ เร่งรัดการใช้จ่ายภายในไตรมาสแรกของปี 2558 ซึ่งจะช่วยในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมสั่งห้ามปรับเปลี่ยนแผนก...

การกำกับดูแลเงินนอกงบประมาณ
02/09/2014

การกำกับดูแลเงินนอกงบประมาณ

การป้องกัน และขจัดปัญหาการทุจริต
01/09/2014

การป้องกัน และขจัดปัญหาการทุจริต

การลดความเหลื่อมล้ำ
29/08/2014

การลดความเหลื่อมล้ำ

กรมบัญชีกลางได้นำนโยบายของ คสช. มาดำเนินการ 4 ด้าน
29/08/2014

กรมบัญชีกลางได้นำนโยบายของ คสช. มาดำเนินการ 4 ด้าน

เร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ....
28/08/2014

เร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ....

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
28/07/2014

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

ข่าวกรมบัญชีกลาง เรื่อง กรมบัญชีกลางจับมือท้องถิ่นป้องกันทุจริต

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
07/07/2014

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
04/07/2014

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

ข่าวกรมบัญชีกลาง เรื่อง คลังจังหวัดเข้มให้ตัวแทนขายสลาก 80 บาท เริ่มงวด 16 ก.ค.นี้ (ฉบับที่ 15)

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
02/07/2014

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนประจำสถานีโทรทัศน์ TNN 24 ในประเด็น ที่มาของการเสนอร่างกฎหมาย Undo กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ณ ห้องรับรองกรมบัญชีกลาง วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 โดยอธิบดีฯ กล่าวว่าได้กำหนดระยะเวลาการแสดงความประสงค์จะใช้สิทธิ Undo ใหม่ ดังนี้ สำหรับผู้รับบำนาญ แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และหากต้องคืนเงินส่วนต่างให้ชำระคืนแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ส่วนข้าราชการผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยสมาชิกภาพ กบข.จะสิ้นสุดในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และจะได้รับเฉพาะเงินสะสมและผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินสะสมจาก กบข.เท่านั้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คาดว่าจะมีจำนวนผู้ใช้สิทธิ Undo ประมาณ 728,521 ราย กลุ่มข้าราชการที่ได้รับประโยชน์ได้แก่กลุ่มข้าราชการที่มีเวลาราชการยาวนาน เมื่อกลับไปรับบำนาญตามสูตรเดิมแล้ว รัฐก็ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบให้กับสมาชิก กบข. เป็นการลดภาระงบประมาณของภาครัฐต่อไป

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
26/06/2014

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

26/06/2014
กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

ข้าราชการเฮ!คสช.ไฟเขียวแก้กฎหมายกบข. ให้ขรก.3แสนรายกลับรับบำนาญ - นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า วันที่ 24 มิถุนายน คณะที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่มีนายวิษณุ เครืองาม เป็นประธาน ได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. .... ซึ่งนายวิษณุเห็นว่าร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวเป็นกฎหมายที่ดี มีประโยชน์ และ คสช. พร้อมที่จะให้การสนับสนุนตามแนวทางที่เสนอ
อย่างไรก็ดี เนื่องจากคณะที่ปรึกษาฯ เห็นว่า เป็นกฎหมายที่มีเป็นเทคนิคมาก ต้องใช้เวลาในการอธิบาย ประกอบกับกรมบัญชีกลางต้องมีเวลาในการเตรียมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย และเผยแพร่ทำความเข้าใจกฎหมายดังกล่าว จึงเห็นควรให้นำร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยจะจัดให้เป็นร่างกฎหมายฉบับแรกๆ ที่เข้าสู่สภา และกำหนดให้มีผลบังคับใช้ในต้นเดือนธันวาคม 2557 ตามกำหนดการที่กรมบัญชีกลางวางไว้
ทั้งนี้กรมบัญชีกลางได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้รับหลักการแล้ว แต่ได้มีการยุบสภา วันที่ 9 ธันวาคม 2556 ทำให้ต้องเสนอร่างมายังคสช.อีกครั้ง หลังจากนี้กรมบัญชีกลางต้องจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในเรื่องต่างๆ อย่างเร่งด่วนแล้ว โดยเฉพาะเกี่ยวกับฐานข้อมูลของข้าราชการที่มีสิทธิ์กลับไปรับบำนาญที่มีประมาณ 300,000 คน เพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน คาดว่าฐานข้อมูลจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
25/06/2014

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

ข่าวกรมบัญชีกลาง เรื่อง กรมบัญชีกลางปิดงบแผ่นดิน ปี 2556 ฐานะการคลังมั่นคง (ฉบับที่ 12)

undo กบข. ......
11/06/2014

undo กบข. ......

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง นำคณะทำงาน undo กบข. เข้าพบพลโท อนันตพร กาญจนรัตน์ ปลัดบัญชีทหารบก ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน และการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เป็นไปด้วยความรอบคอบ มีความโปร่งใส และอยู่ภายในกรอบวินัยการเงินการคลัง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 เพื่อเสนอแนวทางร่าง พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. .... (Undo) ในเบื้องต้น โดยเห็นควรให้ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และผู้รับบำนาญ ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดซึ่งเคยเป็นสมาชิกกองทุนฯ ที่รับราชการอยู่ในวันก่อนวันที่บทบัญญัติ หมวด 3 สมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแห่งพระราชบัญญัติกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับ สามารถกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญฯ พ.ศ. 2494 ได้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น ซึ่งท่านปลัดบัญชีทหารบกเห็นด้วยกับแนวทางที่กรมฯ เสนอ และให้กรมฯ เสนอ คสช. เพื่อพิจารณาต่อไป

ที่อยู่

ชั้น 7 อาคาร 9 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
Bangkok
10400

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 รถเมล์สาย (ฝั่งถ.พระราม 6) 44 , 67 ปอ. 44 , 67 และ (ฝั่งถ.พหลโยธิน ซ. 5 ,ซ. 7) ธรรมดา 26, 29, 34, 39, 59, 77, 97 ปอ. 26, 29, 34, 39, 59, 97, 502, 503, 510,513

ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มตรวจสอบภายในทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในของกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมบัญชีกลาง โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหารการเงิน และ การบัญชีของกรม 2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

0 2127 7430

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การตรวจสอบภายในและแผ่นดิน
คุณกำลังคิดอะไรอยู่?