Clicky

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบัญชีก

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบัญชีก ตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ มุ่งมั่นให้

เปิดเหมือนปกติ

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
11/09/2018

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561 และพิธีเปิดโครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2561 และพิธีเปิดโครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนางสุรีพร ศิริขันตยกุล รักษาราชการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงาน ให้แก่ผู้ปฎิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 320 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และยกระดับวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ เพื่อให้ได้การยอมรับจากผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์กร เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 17 ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการ ฯ แจ้งวัฒนะ ...
11/06/2018
แพทรันนิ่ง เวบไซท์เพื่อนักวิ่ง โดยนักวิ่ง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 17 ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการ ฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ สนใจสมัครออนไลน์ได้ https://www.patrunning.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ปฏิทินงานวิ่ง ทั่วไทย ทั้งปี สมัครวิ่งออนไลน์ ชมภาพงานวิ่ง บริการสำหรับงานวิ่งทุกประเภท โดย น้าแพท โทรเลย ...

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง's cover photo
23/05/2018

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง's cover photo

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง
23/05/2018

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง
01/11/2016

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง

กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย  น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด...
01/11/2016

กราบแทบฝ่าพระบาท ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง

วันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ ๑๒๖ ปี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
07/10/2016

วันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ ๑๒๖ ปี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

23/01/2015

กลุ่มตรวจสอบภายในเดินทางไปราชการตามแผนการตรวจสอบประจำปี การตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังเขต 4 (อุดรธานี) สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร สำนักงานคลังจังหวัดเลย และสำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม 2558

14/11/2014
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

พรบ การกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญ ตาม พรบ บำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494 (พรบ undo) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

มาตรา 2 ระบุว่าพรบ นี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ก็หมายความว่ามีผลบังคับใช้วันที่ 14 ธันวาคม 2557 แต่เนื่องจากวันที่ 14 ธันวาคม 2557 เป็นวันอาทิตย์
ท่านที่ประสงค์จะ undo. สามารถติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อรับแบบฟอร์มต่างๆ และสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่จันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557-30 มิถุนายน 2558

ยกเครื่อง "จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" ลดขั้นตอน-สกัดฮั้ว-เพิ่มความโปร่งใส
17/10/2014
ยกเครื่อง "จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" ลดขั้นตอน-สกัดฮั้ว-เพิ่มความโปร่งใส

ยกเครื่อง "จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" ลดขั้นตอน-สกัดฮั้ว-เพิ่มความโปร่งใส

ความเคลื่อนไหวข่าวหุ้น ตลาดหุ้น การเงิน การลงทุน และบทวิเคราะห์หุ้น การเงินเพื่อการตัดสินใจ

เปิดระบบ e-Market และ e-Bidding พร้อมใช้ 1 พ.ย.57
16/10/2014

เปิดระบบ e-Market และ e-Bidding พร้อมใช้ 1 พ.ย.57

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
16/10/2014

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม/ชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 สำหรับส่วนราชการ และผู้ค้าภาครัฐในส่วนกลางโดยมีนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วันที่ 16 ตุลาคม 2557 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-GP มาถึงระยะที่ 3 ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม รวมทั้งลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ คือ ระบบ e-Bidding และระบบ e-Market ที่เน้นให้หน่วยงานภาครัฐสามารถ จัดหาพัสดุให้สอดคล้องกับรูปแบบ ประเภทสินค้า เงินงบประมาณที่ได้รับ ระยะเวลาที่จัดหาเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า ในราคาที่เหมาะสมและทันเวลาที่ต้องการใช้งาน ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางคาดว่า จะเริ่มใช้งานระบบ e-GP ระยะที่ 3 กับหน่วยงานนำร่อง คือ ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการคลัง 9 แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3 แห่ง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

PTT News
14/10/2014

PTT News

ปตท.ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 60 สตางค์/ลิตร มีผลพรุ่งนี้ (15 ต.ค.57) เวลา 05.00 น. ราคาใหม่เป็นดังนี้

เบนซิน 95: 43.66 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล 95: 36.60 บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล 91: 34.58 บาท/ลิตร
E20: 32.78 บาท/ลิตร
E85: 23.18 บาท/ลิตร
ดีเซล 29.39 บาท/ลิตร

13/10/2014
Attach List

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2558 หนังสือที่ กค 0408.2/ว 273 ล. 29 ก.ย. 57


ตามลิงค์ด้านล่างนะครับ

13/10/2014
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

Undo คือการขอใช้สิทธิรับบำนาญ พ.ศ. 2494 สำหรับข้าราชการและผู้รับบำนาญที่สมัครเป็นสมาชิก กบข. ก่อนวันที่ 27 มีนาคม 2540
ผลจากการใช้สิทธิดังกล่าวทำให้ข้าราชการและผู้รับบำนาญเหล่านั้นจะได้รับบำนาญสูตร พ.ศ. 2494 ซึ่งมากกว่าบำนาญสูตรสมาชิก กบข.
ผลสืบเนื่องตามมาก็คือ “การยกเลิกการเป็นสมาชิก กบข. “ ซึ่งจะมีผลเกี่ยวพันกับเงินสะสมของสมาชิก ใน กบข. และเงินที่รัฐสะสมให้สมาชิกเพื่อชดเชยบำนาญสูตรสมาชิก กบข. ที่น้อยกว่า สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
กรณีที่ 1: ข้าราชการ
1. เมื่อใช้สิทธิ Undo ข้าราชการผู้นั้นจะได้รับบำนาญสูตร พ.ศ. 2494 เมื่อเกษียณหรือลาออกจากราชการ หากเกิดสิทิรับบำนาญและเลือกรับบำนาญ
2. เมื่อใช้สิทธิ Undo ข้าราชการผู้นั้นถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพ ในฐานะสมาชิก กบข. จึงทำให้ไม่ต้องส่งเงินสะสมตามกฎหมาย 3% และไม่สามารถส่งเงินสะสมเพิ่ม (ออมเพิ่ม) ให้ กบข. บริหารให้ต่อได้ ทั้งนี้ กบข. จะส่งคืนเงินสะสมส่วนของสมาชิกทั้งหมดรวมผลประโยชน์ที่ กบข. บริหารให้ที่ผ่านมาคืนสมาชิกไปเมื่อกระบวนการ Undo เสร็จสิ้นเรียบร้อย (คาดว่าประมาณปลายปี 2558)
3. สำหรับเงินที่รัฐสะสมให้สมาชิกในฐานะสมาชิก กบข. ที่ผ่านมา อันประกอบด้วย 1) เงินประเดิม, 2) เงินสมทบ และ 3) เงินชดเชย พร้อมผลประโยชน์ที่ กบข. บริหารสำหรับเงินทั้ง 3 ก้อนนั้น รัฐกำหนดให้ กบข. โอนเงินทั้งหมดเข้ากองสำรองของรัฐ และกำหนดให้ กบข. ทำหน้าที่บริหารเงินเหล่านั้นต่อเนื่องต่อไป
เหตุที่สมาชิก กบข. ที่ใช้สิทธิ Undo ไม่มีสิทธิรับเงินทั้ง 3 ก้อน พร้อมผลประโยชน์ก็เพราะเงินทั้ง 3 ก้อนเป็นเงินที่รัฐให้เพื่อชดเชยบำนาญที่น้อยกว่า (บำนาญสูตรสมาชิก กบข.) เมื่อสมาชิกใช้สิทธิ Undo ก็จะได้รับบำนาญสูตร พ.ศ. 2494 ซึ่งเท่ากับข้าราชการที่ไม่ได้เป็นสมาชิก จึงไม่มีสิทธิรับเงินชดเชยทั้ง 3 ก้อนดังกล่าว

กรณีที่ 2: ผู้รับบำนาญ
1. เมื่อใช้สิทธิ Undo ผู้รับบำนาญจะได้รับบำนาญสูตร พ.ศ. 2494 ย้อนตั้งแต่วันแรกที่เกษียณ โดยรัฐจะคำนวณบำนาญส่วนต่างให้ (บำนาญส่วนต่างคือ บำนาญสูตร พ.ศ. 2494 – บำนาญสูตรสมาชิก) การคิดบำนาญส่วนต่างจะนำส่วนต่างแต่ละเดือนมารวมกัน จะได้เป็นบำนาญที่จะได้รับเพิ่ม เงินส่วนนี้เรียกว่า “เงินที่รัฐจะต้องคืน”
2. ประเด็นของผู้รับบำนาญจะต่างกับข้าราชการ เนื่องจากส่วนใหญ่ได้รับเงินออกจาก กบข. ไปหมดแล้ว และเงินที่รับไปก็มีทั้งเงินสะสมของตัวเองพร้อมผลประโยชน์ และเงินรัฐสะสมให้พร้อมผลประโยชน์ เมื่อใช้สิทธิ Undo และรัฐจะคืนบำนาญส่วนต่างให้ ก็ถือว่า “บำนาญที่ได้รับผ่านมา และกำลังจะรับต่อเนื่องในอนาคต” ไม่ต่างจากผู้ที่ไม่เคยเป็นสมาชิก กบข. ด้วยเหตุนี้ ผู้รับบำนาญต้องคืนเงินที่รัฐสะสมให้ทั้ง 3 ก้อน (เงินประเดิม เงินชดเชย และเงินสมทบ) พร้อมผลประโยชน์ของเงินดังกล่าวที่รับจาก กบข. ออกไปเมื่อเกษียณ เงินส่วนนี้เรียกว่า “เงินที่ต้องคืนรัฐ”
3. วิธีคิดของรัฐคือการนำ “เงินที่รัฐต้องคืน” มา หัก-กลบ-ลบ-กัน กับ “เงินที่ต้องคืนรัฐ” ส่วนไหนใครมากกว่าก็เป็นผู้คืน เช่น เงินที่รัฐต้องคืนมากกว่า รัฐก็จะคืนให้ หรือเงินต้องคืนรัฐมีมากกว่า ผู้รับบำนาญก็ต้องคืนรัฐไป

ทั้งนี้การยื่นเรื่องเพื่อใช้สิทธิ Undo ทั้งส่วนข้าราชการและผู้รับบำนาญให้ยื่นที่หน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดเอกสารที่จะต้องใช้และวันเวลายื่นเรื่องให้ติดต่อสอบถามที่หน่วยงานต้นสังกัด

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่านร่างกฎหมาย การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญฯโดยกฎหมายจะมีผลใช้บังคับใน 30 วัน นับจากวัน...
10/10/2014
นับถอยหลังข้าราชการกลับรับบำนาญ - โพสต์ทูเดย์ ข่าววิเคราะห์

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่านร่างกฎหมาย การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญฯโดยกฎหมายจะมีผลใช้บังคับใน 30 วัน นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หลังจากที่ สนช. ผ่านร่างกฎหมาย การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญฯโดยกฎหมายจะมีผลใช้บังคับใน 30 วัน นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

วันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง 124 ปี วันที่ 7 ตุลาคม 2557
06/10/2014

วันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง 124 ปี วันที่ 7 ตุลาคม 2557

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
06/10/2014

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬา ในงาน “กรมบัญชีกลางมินิมาราธอน ครั้งที่ 13” พร้อมด้วยผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง 124 ปี วันที่ 7 ตุลาคม 2557 โดยมีบุคลากรกรมบัญชีกลางทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดี และสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของกรมบัญชีกลาง ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2557

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
11/09/2014

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง “หยุดคอร์รัปชั่น เพื่อประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า” โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5-6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 โดยกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการใช้จ่ายเงินภาครัฐเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน รวมถึงเยาวชนและสาธารณชนทั่วไปในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมกันนี้ได้มีการจัดเสวนาในเรื่องดังกล่าว โดยมีผู้ร่วมอภิปรายคือ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิช ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก ปลูกจิตอาสา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
และเพื่อร่วมป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเป็นระบบ และยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล กรมฯ ได้พัฒนาระบบ การจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะที่ 3 มีระบบ e-Market ที่ให้เอกชนที่ผลิตหรือขายสินค้าต่างๆ มาเสนอราคาขายสินค้าผ่านระบบนี้ เพื่อให้หน่วยงานราชการเข้ามาดูและเปรียบเทียบราคาได้ และระบบ e-Bidding ที่ให้หน่วยงานราชการเข้ามาเสนอความต้องการในสินค้าและบริการเพื่อให้บริษัทเอกชนเข้ามารับจ้างผลิตสินค้า โดย จะเน้นที่สินค้าเฉพาะ ซึ่งคาดว่าจะนำมาใช้จริงในเดือนกันยายนนี้

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี 2558
04/09/2014
หัวหน้า คสช. สั่งการให้สำนักงบประมาณ เร่งรัดการใช้จ่ายภายในไตรมาสแรกของปี 2558

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี 2558

หัวหน้า คสช. สั่งการให้สำนักงบประมาณ เร่งรัดการใช้จ่ายภายในไตรมาสแรกของปี 2558 ซึ่งจะช่วยในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมสั่งห้ามปรับเปลี่ยนแผนก...

การกำกับดูแลเงินนอกงบประมาณ
02/09/2014

การกำกับดูแลเงินนอกงบประมาณ

การป้องกัน และขจัดปัญหาการทุจริต
01/09/2014

การป้องกัน และขจัดปัญหาการทุจริต

การลดความเหลื่อมล้ำ
29/08/2014

การลดความเหลื่อมล้ำ

กรมบัญชีกลางได้นำนโยบายของ คสช. มาดำเนินการ 4 ด้าน
29/08/2014

กรมบัญชีกลางได้นำนโยบายของ คสช. มาดำเนินการ 4 ด้าน

เร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ....
28/08/2014

เร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณ....

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
28/07/2014

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

ข่าวกรมบัญชีกลาง เรื่อง กรมบัญชีกลางจับมือท้องถิ่นป้องกันทุจริต

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
07/07/2014

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
04/07/2014

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

ข่าวกรมบัญชีกลาง เรื่อง คลังจังหวัดเข้มให้ตัวแทนขายสลาก 80 บาท เริ่มงวด 16 ก.ค.นี้ (ฉบับที่ 15)

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
02/07/2014

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนประจำสถานีโทรทัศน์ TNN 24 ในประเด็น ที่มาของการเสนอร่างกฎหมาย Undo กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ณ ห้องรับรองกรมบัญชีกลาง วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 โดยอธิบดีฯ กล่าวว่าได้กำหนดระยะเวลาการแสดงความประสงค์จะใช้สิทธิ Undo ใหม่ ดังนี้ สำหรับผู้รับบำนาญ แจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และหากต้องคืนเงินส่วนต่างให้ชำระคืนแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ส่วนข้าราชการผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยสมาชิกภาพ กบข.จะสิ้นสุดในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และจะได้รับเฉพาะเงินสะสมและผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินสะสมจาก กบข.เท่านั้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คาดว่าจะมีจำนวนผู้ใช้สิทธิ Undo ประมาณ 728,521 ราย กลุ่มข้าราชการที่ได้รับประโยชน์ได้แก่กลุ่มข้าราชการที่มีเวลาราชการยาวนาน เมื่อกลับไปรับบำนาญตามสูตรเดิมแล้ว รัฐก็ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบให้กับสมาชิก กบข. เป็นการลดภาระงบประมาณของภาครัฐต่อไป

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
26/06/2014

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

26/06/2014
กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

ข้าราชการเฮ!คสช.ไฟเขียวแก้กฎหมายกบข. ให้ขรก.3แสนรายกลับรับบำนาญ - นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า วันที่ 24 มิถุนายน คณะที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่มีนายวิษณุ เครืองาม เป็นประธาน ได้ประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. .... ซึ่งนายวิษณุเห็นว่าร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวเป็นกฎหมายที่ดี มีประโยชน์ และ คสช. พร้อมที่จะให้การสนับสนุนตามแนวทางที่เสนอ
อย่างไรก็ดี เนื่องจากคณะที่ปรึกษาฯ เห็นว่า เป็นกฎหมายที่มีเป็นเทคนิคมาก ต้องใช้เวลาในการอธิบาย ประกอบกับกรมบัญชีกลางต้องมีเวลาในการเตรียมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย และเผยแพร่ทำความเข้าใจกฎหมายดังกล่าว จึงเห็นควรให้นำร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยจะจัดให้เป็นร่างกฎหมายฉบับแรกๆ ที่เข้าสู่สภา และกำหนดให้มีผลบังคับใช้ในต้นเดือนธันวาคม 2557 ตามกำหนดการที่กรมบัญชีกลางวางไว้
ทั้งนี้กรมบัญชีกลางได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้รับหลักการแล้ว แต่ได้มีการยุบสภา วันที่ 9 ธันวาคม 2556 ทำให้ต้องเสนอร่างมายังคสช.อีกครั้ง หลังจากนี้กรมบัญชีกลางต้องจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในเรื่องต่างๆ อย่างเร่งด่วนแล้ว โดยเฉพาะเกี่ยวกับฐานข้อมูลของข้าราชการที่มีสิทธิ์กลับไปรับบำนาญที่มีประมาณ 300,000 คน เพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน คาดว่าฐานข้อมูลจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
25/06/2014

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

ข่าวกรมบัญชีกลาง เรื่อง กรมบัญชีกลางปิดงบแผ่นดิน ปี 2556 ฐานะการคลังมั่นคง (ฉบับที่ 12)

undo กบข. ......
11/06/2014

undo กบข. ......

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง นำคณะทำงาน undo กบข. เข้าพบพลโท อนันตพร กาญจนรัตน์ ปลัดบัญชีทหารบก ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน และการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เป็นไปด้วยความรอบคอบ มีความโปร่งใส และอยู่ภายในกรอบวินัยการเงินการคลัง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 เพื่อเสนอแนวทางร่าง พ.ร.บ.การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. .... (Undo) ในเบื้องต้น โดยเห็นควรให้ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และผู้รับบำนาญ ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดซึ่งเคยเป็นสมาชิกกองทุนฯ ที่รับราชการอยู่ในวันก่อนวันที่บทบัญญัติ หมวด 3 สมาชิกและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแห่งพระราชบัญญัติกองทุนฯ พ.ศ. ๒๕๓๙ ใช้บังคับ สามารถกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญฯ พ.ศ. 2494 ได้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น ซึ่งท่านปลัดบัญชีทหารบกเห็นด้วยกับแนวทางที่กรมฯ เสนอ และให้กรมฯ เสนอ คสช. เพื่อพิจารณาต่อไป

ที่อยู่

ชั้น 7 อาคาร 9 กรมบัญชีกลาง กระ
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

0 2127 7430

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การตรวจสอบภายในและแผ่นดิน
คุณกำลังคิดอะไรอยู่?
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department Thai Ministry of Education Ministry of Education (Thailand) กระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการตร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน Biodiversity CHM Thailand PR Thai Government กรมประชาสัมพันธ์ Greenoffice สำนักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ B กรมทรัพยากรน้ำ กองกองทุนและส่งเสริมความเส