HC Ramathibodi ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
(12)

เปิดเหมือนปกติ

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ได้...
08/02/2021

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จากสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ได้แก่
- รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรวี ฉินทกานันท์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกชวรรณ บุญญวัฒน์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธัญลักษณ์ ธรรมจำรัสศรี
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สัณฐิติ โมรากุล
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์คมกฤช เอี่ยมจิรกุล
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์
#ขอกราบขอบพระคุณท่านคณบดีในการมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี
#HC #Staffing

สมัครงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กด Like เพื่อรับสารตำแหน่งงานใหม่ๆ
08/02/2021

สมัครงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กด Like เพื่อรับสารตำแหน่งงานใหม่ๆ

🏥 โรงพยาบาลรามาธิบดี
☀️ มีงานด่วนแนะนำ‼️
📅 ประจำวันที่ 08/02/2564
👉 รายได้ดี สวัสดิการเยี่ยม

✅ วุฒิปริญญาเอก / วุฒิบัตรฯ
• อาจารย์
• แพทย์
• ทันตแพทย์

✅ วุฒิปริญญาโท
• หัวหน้างานบริการวิชาการ
• พยาบาล
• นักเทคนิคการแพทย์
• วิศวกร

✅ วุฒิปริญญาตรี
• นักรังสีการแพทย์
• พยาบาล
• บรรณารักษ์
• นักตรวจสอบภายใน
• เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
• เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
• นักสังคมสงเคราะห์
• นักสุขศึกษา
• นักตรวจการนอนหลับ
• วิศวกรโยธา
• นักแก้ไขความผิดปกติของ
การสื่อความหมาย

✅ วุฒิปวส.
• ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

✅ วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
• ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

✅ วุฒิม.3 , ม.6
• พนักงานทั่วไป (แม่บ้านหอพัก)
• พนักงานทั่วไป (ฝ่ายโภชนาการ)
• พนักงานทั่วไป (งานผู้ป่วยสัมพันธ์ฯ)
• พนักงานทั่วไป (ภาควิชาสูติศาสตร์ฯ)
• พนักงานประจำห้องทดลอง
• พนักงานขับรถยนต์
• พนักงานรักษาความปลอดภัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ
สมัครงานออนไลน์ คลิกเลย‼️
www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
📞 0-2201-2585 ต่อ 146-154
(วันและเวลาราชการ)

#WorldCancerDay #ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง#รับผิดชอบสังคม #มุ่งเรียนรู้ #HCramathibodi
06/02/2021

#WorldCancerDay #ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง
#รับผิดชอบสังคม #มุ่งเรียนรู้

#HCramathibodi

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ได้...
04/02/2021

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จากสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ได้แก่
- รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชลธิชา สถิระพจน์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิชนันท์ เรืองวัฒนไพศาล
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงกมล ประพฤติธรรม
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เอกฉัตร ฉันธนาภัค
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วราวุฒิ สุขเกษม
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธรรมนูญ เรืองชัยจตุพร
#ขอกราบขอบพระคุณท่านคณบดีในการมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี
#HC #Staffing

Center for Professional Assessment (Thailand)
31/01/2021

Center for Professional Assessment (Thailand)

📌 เปิดทำการสอบ TOEIC®️ ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 📝

CPA (Thailand) แจ้งเปิดทำการสอบ TOEIC®️ตั้งแต่วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป และได้ขยายอัตราสอบ TOEIC®️ Listening & Reading รูปแบบ Personal* อัตราพิเศษในช่วงการระบาดของ COVID-19 เพื่อเป็นการบรรเทาภาระสำหรับผู้สอบในอัตรา 1,650 บาท** จากอัตราปกติ 1,800 บาท ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
.
*ผลคะแนน TOEIC®️ Listening & Reading รูปแบบ Personal มีรูปถ่าย
**อัตรา 1,650 รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว / ยกเว้นอัตราส่งผลคะแนนทางไปรษณีย์ EMS 50 บาท
.
พิจารณารอบสอบตามวันและเวลาที่สะดวกได้ตามตารางสอบ February 3-27, 2021 Test Sessions and Check-in Times”
.
ติดต่อสำรองที่นั่งสอบได้ทาง CPA Call Center เท่านั้น
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 10.00 น. เป็นต้นไป
-กรุงเทพฯ 02-260-7061, 02-259-3990 ต่อ 101
-เชียงใหม่ 053-241-273 ถึง 5

CPA (Thailand)
January 31, 2021

#CPA_Announcement2021

📣#โรงพยาบาลรามาธิบดี  #รับสมัครพนักงานเปล สังกัด งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วยวุฒิ ม.3 , ม.6 หลายอัตรา🌟ผู้ที่สนใจ ส...
26/01/2021

📣#โรงพยาบาลรามาธิบดี
#รับสมัครพนักงานเปล
สังกัด งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย
วุฒิ ม.3 , ม.6 หลายอัตรา

🌟ผู้ที่สนใจ สามารถฝากประวัติได้ที่
=>www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
☎ 02-201-2585 ต่อ 146-154
(ในวันเและวลาราชการ)

𝑾𝑬 𝑨𝑹𝑬 𝑯𝑰𝑹𝑰𝑵𝑮 !!!📣#โรงพยาบาลรามาธิบดี  #รับสมัครพนักงาน 👫👭 หลายอัตรา🌟สามารถติดตามการเปิดรับสมัครและ สมัครงานออนไลน์ ได้ท...
25/01/2021

𝑾𝑬 𝑨𝑹𝑬 𝑯𝑰𝑹𝑰𝑵𝑮 !!!
📣#โรงพยาบาลรามาธิบดี
#รับสมัครพนักงาน 👫👭 หลายอัตรา

🌟สามารถติดตามการเปิดรับสมัคร
และ สมัครงานออนไลน์ ได้ที่
=>www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
☎ 02-201-2585 ต่อ 146-154
(ในวันเและวลาราชการ)

24/01/2021
THE STANDARD

หมอด่านหน้ากับประสบการณ์ 1 ปีสู้โควิด

“เราไม่อยากให้โควิดทำให้ความเป็นคนของเราลดลง”
อ. นพ. ศุภโชค เกิดลาภ
อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
#ร่วมสานภารกิจ #SYNERGY for sustainability
#รับผิดชอบสังคม
#ดูแลตัวเอง #ใส่หน้ากาก#รักษาระยะห่าง#หมั่นล้างมือ
#HCramathibodi

หมอด่านหน้า กับประสบการณ์ 1 ปีสู้โควิด-19
.
ครบรอบ 1 ปีการระบาดโควิด-19 ในประเทศไทย บุคลากรทางการแพทย์ ไม่ว่าจะแพทย์ พยาบาล ผู้สอบสวนโรค ถือเป็นกลุ่มหนึ่งที่สำคัญอย่างมากในการรับมือกับการระบาด แม้ว่าจะมีโอกาสติดเชื้อแต่ก็ยังทำหน้าที่อย่างเต็มที่
.
THE STANDARD ชวนฟังประสบการณ์จากบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า หลังทำหน้าที่มากว่า 1 ปีเต็ม ต้องพบเจอกับอะไรบ้าง
.
#โควิด19 #COVID19 #TheStandardNews

Rama Recruit
23/01/2021

Rama Recruit

𝑾𝑬 𝑨𝑹𝑬 𝑯𝑰𝑹𝑰𝑵𝑮 !!!
📣#โรงพยาบาลรามาธิบดี
#รับสมัครพยาบาล 💉 หลายอัตรา

🌟ผู้ที่สนใจ สามารถฝากประวัติได้ที่
=>www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
☎ 02-201-2585 ต่อ 146-154
(ในวันเและวลาราชการ)

𝑾𝑬 𝑨𝑹𝑬 𝑯𝑰𝑹𝑰𝑵𝑮 !!#โรงพยาบาลรามาธิบดี  #รับสมัครเภสัชกร  💊 หลายอัตรา✨คิดถึงเภสัชโรงพยาบาล คิดถึง"รามาธิบดี" เพราะผู้ป่วยต้...
22/01/2021

𝑾𝑬 𝑨𝑹𝑬 𝑯𝑰𝑹𝑰𝑵𝑮 !!
#โรงพยาบาลรามาธิบดี
#รับสมัครเภสัชกร 💊 หลายอัตรา
✨คิดถึงเภสัชโรงพยาบาล คิดถึง"รามาธิบดี" เพราะผู้ป่วยต้องการยา รามาจึงต้องการคุณ✨

✅ สามารถ Walk-in และสัมภาษณ์ทันที !!
ในวันศุกร์ที่ 29 ม.ค. 64 เวลา 08.00 น.
ณ งานเภสัชกรรม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 6

🌟สำหรับผู้ที่สนใจ ขอให้ฝากประวัติที่
=> www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์
☎ 02-201-2585 ต่อ 146-154

#เภสัชกร #สมัครงาน #รามาธิบดี

#HCramathibodi
18/01/2021

#HCramathibodi

#HCramathibodi
13/01/2021

#HCramathibodi

ภาพบรรยากาศบางส่วน
จากโรงพยาบาลนครท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ที่กำลังให้การดูแลผู้ป่วย COVID-19 อยู่ในขณะนี้ โดย ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมส่งทีมแพทย์และทีมพยาบาลวิชาชีพ เพื่อช่วยดูแลประชาชนที่เข้ารับการรักษา ร่วมกับโรงพยาบาลนครท่าฉลอม และโรงพยาบาลสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564

ทีมพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน ร่วมแรง ร่วมใจกับชาวสมุทรสาครในการต่อสู้โควิด-19#ร่วมสานภารกิจ #...
11/01/2021

ทีมพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน ร่วมแรง ร่วมใจกับชาวสมุทรสาครในการต่อสู้โควิด-19

#ร่วมสานภารกิจ #SYNERGY for sustainability
#รับผิดชอบสังคม
#HCramathibodi

ทีมพยาบาลวิชาชีพจิตอาสาจากโรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมให้การดูแลประชาชนที่โรงพยาบาลท่าฉลอม จ. สมุทรสาคร #ร่วมสานภารกิจ #SYNERG...
10/01/2021

ทีมพยาบาลวิชาชีพจิตอาสาจากโรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมให้การดูแลประชาชนที่โรงพยาบาลท่าฉลอม จ. สมุทรสาคร

#ร่วมสานภารกิจ #SYNERGY for sustainability
#รับผิดชอบสังคม
#HCramathibodi

ขอความร่วมมือ#HCramathibodi
10/01/2021

ขอความร่วมมือ

#HCramathibodi

ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 3 ท่าน ดังนี้#HCramathibodi
07/01/2021

ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 3 ท่าน ดังนี้

#HCramathibodi

การตรวจสุขภาพประจำปี 2564#HCramathiboi
06/01/2021

การตรวจสุขภาพประจำปี 2564

#HCramathiboi

HC Ramathibodi's cover photo
04/01/2021

HC Ramathibodi's cover photo

📌 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล  เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ผ...
04/01/2021

📌 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้สมัครสามารถสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ที่บ้านได้ตามลิ้งค์นี้ค่ะ
https://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career

#HCramathibodi
02/01/2021

#HCramathibodi

เรียน บุคลากรและนักศึกษาคณะฯ
เนื่องด้วย ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่สั่งปิดชั่วคราว (ฉบับที่ 15)
ศูนย์กีฬารามาธิบดีจึงขอปิดให้บริการชั่วคราวในส่วนของสถานออกกำลังกายฟิตเนสและสนามกลางแจ้งที่มีผู้เล่นทีมละ 3 คนขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 3 -15 ม.ค. 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้จะมีประกาศจากคณะฯอย่างเป็นทางการต่อไป

ขออภัยในความไม่สะดวก
ศูนย์กีฬารามาธิบดี
2/01/64

#HCramathibodi
01/01/2021

#HCramathibodi

ขอขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ทุ่มเทพลังความร่วมมือสู่ความสำเร็จร่วมกันของรามาธิบดี โดยเฉพาะผู้ที่เสียสละเวลาแห่งการเฉลิมฉลองช่...
31/12/2020

ขอขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ทุ่มเทพลังความร่วมมือสู่ความสำเร็จร่วมกันของรามาธิบดี โดยเฉพาะผู้ที่เสียสละเวลาแห่งการเฉลิมฉลองช่วงวันหยุดปีใหม่มาปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ #RAMA SYNERGY 2021 for sustainability ทีมบริหาร นำโดย ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี ร่วมด้วยรองคณบดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และหัวหน้าภาควิชา ส่งกำลังใจและขอจัดอาหารพร้อมเมนูพิเศษเป็นปาท่องโก๋จากการบินไทย โดยมีเชฟมาทอดให้ทุกคนถึงที่

#HCramathibodi

Rama Recruit
31/12/2020

Rama Recruit

📣#โรงพยาบาลรามาธิบดี #อัปเดตงาน !!

ใครที่กำลังมองหางาน..เชิญทางนี้จ้า
ที่นี่!! งานดี สวัสดิการดี เงินเดือนก็ปัง ถูกใจงานไหน อย่ารอช้า รีบสมัครเลย ช้าหมดอดได้งานนะจ๊ะ..ขอบอกกกก✨

😷 ไม่ต้องกลัวไวรัส COVID -19 😷
#สมัครงานออนไลน์ได้ตามลิ้งค์นี้เลยค่ะ
=> www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career

ประกาศ แจ้งปิดให้บริการพื้นที่ศูนย์กีฬารามาธิบดี และสนามกีฬาต่าง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดีทั้งนี้ ขอปิดให้บริการพื...
28/12/2020

ประกาศ แจ้งปิดให้บริการพื้นที่
ศูนย์กีฬารามาธิบดี และสนามกีฬาต่าง ๆ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดี

ทั้งนี้ ขอปิดให้บริการพื้นที่ดังกล่าว
ตั้งแต่วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อปฏิบัติตามมาตรการรองรับ กรณีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กรณีระบาดระลอกใหม่) ของทางคณะฯ จึงประกาศแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

#HCramathibodi

ประกาศ เรียน บุคลากร และนักศึกษาคณะฯ ของดการจัดกิจกรรม "งานทำบุญเดือนเกิดบุคลากรคณะฯ"เนื่องจากกรณีการระบาดของ COVID-19 อ...
28/12/2020

ประกาศ เรียน บุคลากร และนักศึกษาคณะฯ ของดการจัดกิจกรรม "งานทำบุญเดือนเกิดบุคลากรคณะฯ"

เนื่องจากกรณีการระบาด
ของ COVID-19 อย่างไม่มีกำหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลง จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในภายหลัง จึงประกาศแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

#HCramathibodi

โปรดอ่านรายละเอียดประกาศคณะฯ เรื่องแนวทาง Work from home#HCramathibodi
28/12/2020

โปรดอ่านรายละเอียดประกาศคณะฯ เรื่องแนวทาง Work from home

#HCramathibodi

#HCramathibodi
28/12/2020

#HCramathibodi

📣#รับสมัคร ปริญญาตรี / โท หลายอัตรา ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ
📍ปฎิบัติงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
🔆 คุณสมบัติ
✅ เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
✅ วุฒิปริญญาตรี
✅ มีคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ MU GRAD ไม่ต่ำกว่า 36

💻สมัครออนไลน์ 💻
https://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career/job.php

หมายเหตุ
พิจารณาตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น

ลดส่งเงินสมทบประกันสังคมเหลือ 3% ตั้งแต่เดือนม.ค. – มี.ค. 64ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดอั...
26/12/2020

ลดส่งเงินสมทบประกันสังคมเหลือ 3% ตั้งแต่เดือนม.ค. – มี.ค. 64

ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. … ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ซึ่งเป็นการปรับลดเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เหลือร้อยละ 3 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ลดลงเหลือ 278 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2564

อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/37Q0zXn

AFNC Thailand
26 ธ.ค. 63

#HCramathibodi

Merry Chrismas 🎄🎄#HCramathibodi
25/12/2020

Merry Chrismas 🎄🎄

#HCramathibodi

ของขวัญจากชาวรามาธิบดี#HCramathibodi
25/12/2020
“ของขวัญจากชาวรามาธิบดี” Gifted from Ramathibodi Hospital

ของขวัญจากชาวรามาธิบดี

#HCramathibodi

ชาวรามาธิบดีขอส่งต่อของขวัญชิ้นนี้มอบแก่ทุก ๆ คน ด้วยบทเพลง “All I Want For Christmas Is You” โดยผ่านทางหน่วยงานต่าง ๆ ภายในค....

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้า...
24/12/2020
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | มหาวิทยาลัยมหิดล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก เพื่อทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริฯ และโครงการสุขศาลาพระราชทาน ให้บริการด้านสุขภาพและการส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร
ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณาจารย์ ร่วมรับเสด็จ และถวายรายงานเกี่ยวกับการสร้างสุขศาลาพระราชทานแห่งใหม่ ซึ่งการก่อสร้างได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิรามาธิบดีฯ

FB MU: https://www.facebook.com/212270808827/posts/10158743511373828/

ติดตามข้อมูลข่าวสารของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพิ่มเติมที่
https://med.mahidol.ac.th/

#HCramathibodi

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ช่วงนี้มีข่าวการแพร่ระบาดรอบใหม่ของ COVID-19 ขอให้บุคลากรทุกคนดูแลสุขภาพ ป้องกันตนเองและปฏิบัติตามตามมาตรฐานอย่างเคร่งคร...
23/12/2020

ช่วงนี้มีข่าวการแพร่ระบาดรอบใหม่ของ COVID-19 ขอให้บุคลากรทุกคนดูแลสุขภาพ ป้องกันตนเองและปฏิบัติตามตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างและล้างมือบ่อยๆ เลี่ยงที่แออัด อโคจร ทานร้อน แยกสำรับ ทานคนเดียว หากมีไข้ น้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่นหรือท้องเสีย หรือสัมผัสสถานที่/กลุ่มเสี่ยง ให้หยุดงานทันที รีบไปพบแพทย์และรายงานผู้บังคับบัญชาโดยด่วน และคอยติดตามประกาศต่างๆ ที่เป็นทางการของคณะฯ อย่างใกล้ชิด

ด้วยความห่วงใยจาก ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
#HCramathibodi

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ได้...
22/12/2020

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จากสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ได้แก่
- รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพงศ์ งามไพบูลย์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิราภรณ์ อรุณากูร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงเดือนธิดา ทรงเดช
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรชนก วันทนากร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลรัตน์ รุจิวัฒนากร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จรินทร์ แววพานิช
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชูศักดิ์ ตันประสิทธิ์
#ขอกราบขอบพระคุณท่านคณบดีในการมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี
#HC #Staffing

#HCramathibodi
22/12/2020

#HCramathibodi

เรียน ผู้รับบริการ
เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และลดการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการ งดเยี่ยมทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563

#COVID19
#งดเยี่ยมทุกกรณี
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/th/news/patient/21dec2020-1616

#HCramathibodi
20/12/2020

#HCramathibodi

ที่อยู่

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

022012585

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ HC Ramathibodiผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง HC Ramathibodi:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🙏🙏🙏 ขอคนละ1 กำลังใจ❤️มอบให้แด่"นักรบเสื้อกาวน์" 👨‍⚕️👩‍⚕️ #1กำลังใจเพื่อช่วยประเทศไทยพ้นวิกฤต (อัดคลิปวีดีโอไม่เกิน 30 วินาที หรือภาพนิ่งส่งกำลังใจมาในคอมเม้น) #ไม่มีส่วนไหนสำคัญเท่าส่วนรวมเมื่อส่วนรวมพ้นทุกเราจะสุขร่วมกัน #ครอบครัวพอเพียงคือรากแก้วของแผ่นดิน #เราจะร่วมฝ่าวิกฤตCovid19ไปด้วยกัน (red arrow down)(red arrow down)(red arrow down)https://www.facebook.com/porpeangfamily/photos/a.118814588150499/3188641504501110/?type=3&av=118737648158193&eav=AfYNaVByLZa6jJTnOQ0-1mP4XC-_NrX6XrOz_gX8EyHzHn2t_Vx3HZC5LQcPs2kGEl8&theater
งานแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติบุคลากร #HRramathibodi
ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา “How to identify and retain your key talent in the age of digital transformation” วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง Governor 1 แปซิฟิคซิตี้คลับ นานา ชั้น 28 (Free Seminar) เข้าร่วม งานฟรี ไม่มีค่า ใช้จ่าย ห้ามพลาด! โอกาสที่จะได้รู้จักเครื่องมือสุดยอดการเฟ้นหาคนที่มีประสิทธิภาพ ได้คนตรงกับงาน และตรงกับใจ และสามารถคัดกรอง Talent อย่างมีมาตรฐานให้ได้คน ที่ตรงเสปคมากที่สุด มาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานที่จะทำให้ท่านเข้าใจวิธีการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ในยุคของ digital transformation ด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยา เพื่อเสริมสร้างให้เหล่าหัวหน้างาน และผู้บริหารครองใจลูกน้องให้เป็น มัดใจเหล่า talent ไว้ให้อยู่หมัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: คุณพรรณปพร (จีจี้)062-949-8156 ลงทะเบียน !!! กรอกใบสมัครที่ลิ้งได้เลยค่ะ
ตอนนี้รับสมัครพยาบาลไหมครับ โทรไม่รับสายสักครั้งเลยครับ
ขอบคุณทีม HR ทุกๆคนมากนะคะ สำหรับการให้บริการที่ดี รวดเร็ว ** แม้เราจะไม่ได้เกษียณ **แม้เราจะไม่มีค่าอะไรสำหรับรามาธิบดีแล้ว ***แต่น้องๆทุกคนยังรู้จักและทักทายด้วยความรัก ยังเคารพนบไหว้เหมือนดั่งเคย ***ขอบคุณทีมน้องๆที่ทำบัตรสำหรับคนที่ไม่ต่อสัญญา แต่อายุงานมากกว่า 33 ปี (ไม่ทราบคณะฯเรียกว่าบัตรอะไร)โดยเฉพาะคุณสุนิศา หุ่นเลิศ แค่โทรถาม ก็ได้รับคำตอบที่น่ารัก และเมื่อมาถึงน้องที่รับผิดชอบยิ่งประทับใจมากยิ่งขึ้น **ขอให้น้องๆรักษาความดีนี้ตลอดไปนะคะ เพราะปีต่อๆไป พี่คงแก่ลงกว่านี้ (น้องยังจำชื่อพี่ได้อยู่ แต่พี่จำชื่อน้องๆที่น่ารักไม่ได้)...จากใจ นางสิริลักษณ์ บุนนาค
อยากได้เบอร์. คุณหมอภัทรครับ. แผนก ต่มไรท่อครับ. เพือนบอกท่านจะดูแลเรื่อง. แนะนำให้เด็กที่อยากสุง