HC Ramathibodi ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
(1)

เปิดเหมือนปกติ

ร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดี ข่วยเหลือโรงพยาบาลชุมชน #คำว่าให้ไม่สิ้นสุด#HCramathibodi
19/11/2020

ร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดี ข่วยเหลือโรงพยาบาลชุมชน
#คำว่าให้ไม่สิ้นสุด

#HCramathibodi

#HCramathibodi
17/11/2020

#HCramathibodi

ทำให้ผู้ใหญ่ไว้วางใจ (Trust) ให้ได้ก่อน จึงจะได้โอกาส รับมอบหมายงานสำคัญ

เราจะประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ต้องรู้จักการเรียนรู้จากประสบการณ์ให้เป็น

ในกฎ 10/20/70 ซึ่งพัฒนาโดย Morgan McCall, Robert Eichinger and Michael Lombardo ได้บอกไว้ว่า
คนเราจะเรียนรู้และพัฒนามาโดย
10% จากชั้นเรียน/อบรม
20% จากพี่เลี้ยง/โค้ช
70% จากประสบการณ์

ในหนังสือ “Eighty-eight Assignments for Development in Place” written based on research by Michael M. Lombardo and Robert W. Eichinger ได้สรุปว่าประสบการณ์ที่มีโอกาสได้เรียนรู้มากมี 88 งาน โดยผมขอยกตัวอย่างที่เห็นบ่อย ๆ เช่น

1. ต้องจัดการ กับวิกฤติทางธุรกิจ
2. นำโครงการ ที่คนก่อนพยายามแล้ว Fail
3. บริหารลูกค้า ที่มีปัญหาให้สำเร็จและพึงพอใจ
4. นำทีมงานเฉพาะกิจ ที่เป็นปัญหาใหญ่ทางธุรกิจ
5. นำทีมเฉพาะกิจเร่งด่วน ที่มีแต่คนขาดประสบการณ์
6. นำทีมเฉพาะกิจเร่งด่วน ที่มีแต่คนไม่เก่งเป็นทีมงาน
7. นำทีมเฉพาะกิจเร่งด่วน ที่มีแต่คนเก่งแต่เรารู้น้อยมาก
8. นำทีมเฉพาะกิจเร่งด่วน ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมานาน
9. นำทีมเฉพาะกิจเร่งด่วน ที่ต้องขยายงานอย่างรวดเร็ว
10. บริหารโครงการก่อสร้าง: ปรับปรุง/ต่อเติม/ซ่อมแซม

ประสบการณ์เหล่านี้มักถูกมอบหมายโดยผู้บริหารระดับสูงให้คนที่เขาเชื่อว่า “เก่งพอจะทำให้สำเร็จได้”

แล้วเราจะทำอย่างไรให้ผู้บริหารระดับสูงเชื่อว่า “เราเก่งพอจะทำให้งานสำคัญสำเร็จได้”

1. เสมอต้นเสมอปลาย ทำได้ดีต่อเนื่อง
2. รับผิดชอบสูง รับปากแล้วไม่ต้องตาม
3. คุณภาพเกินมาตรฐานโดยไม่ต้องขอ
4. ปรารถนาจะเติบโตเพื่อคนอื่น
5. ประสานงานดีกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย
6. สื่อสารเชิงรุกได้ดี ไม่รอให้เกิดปัญหาก่อน
7. ระดับอัตตาเหมาะสม ใฝ่รู้ รับฟัง รับผิดเป็น

ลองนำไปประยุกต์ดูครับ

หากใครเคยมีประสบการณ์คล้าย ๆ กันก็ช่วยเล่าสู่กันฟังเป็นวิทยาทานสำหรับคนอื่น ๆ ด้วยครับ

17/11/2020
Money Coach

การวางแผนทางการเงิน

#HCramathibodi

บันทึกการบรรยาย "วางแผนการเงิน สำหรับเริ่มต้นชีวิตการทำงาน"​ ให้กับน้องๆ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

ใครที่เริ่มต้นทำงาน เรียนรู้เรื่องการเงินพื้นฐานได้ที่วิดีโอนี้เลยครับ

หรือจะชมผ่านลิงค์ https://youtu.be/6l_VGudgKlA ก็ได้ครับ

#วางแผนการเงินสำหรับเริ่มต้นชีวิตการทำงาน #TheMoneyCoachTH

วันที่ 12 พ.ย. 2563อธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลทำข้อตกลงการดำเนินงานกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ศ....
12/11/2020

วันที่ 12 พ.ย. 2563อธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลทำข้อตกลงการดำเนินงานกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา และคณะกรรมการประจำคณะฯ เข้าร่วมงาน

📸📸 Methee Buschoo

#HCramathibodi

นิตยสาร @rama เปิดช่องทางรับชมใหม่ทาง Application "BLOCKDIT" สามารถรับชมข้อมูล เรื่องสุขความผ่านบทความ และ Contentสนุกๆ ...
09/11/2020
@RAMA

นิตยสาร @rama เปิดช่องทางรับชมใหม่ทาง Application "BLOCKDIT"
สามารถรับชมข้อมูล เรื่องสุขความผ่านบทความ และ Contentสนุกๆ ดีดี กันได้เลยที่

https://www.blockdit.com/articles/5fa3ab690c2f3c0ccf5c05e3

อย่าลืมกด "ติดตาม" ให้ด้วยนะคะ
กองบรรณาธิการนิตยสาร @rama

#HCramathibodi

เกี่ยวกับเรา นิตยสารวาไรตี้สุขภาพดี @Rama นิตยสารราย 3 เดือน ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยม.....

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ตำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก ...
06/11/2020

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จากสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ตำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก ได้แก่
- ศาสตราจารย์คลินิก น.ต.หญิง พญ. จันทร์จิรา ชัชวาลา
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ได้แก่
- รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธารินี ตั้งเจริญ
- รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แก้วขาว
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์
#ขอกราบขอบพระคุณท่านคณบดีในการมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี
#ขอบคุณหน่วยความก้าวหน้าในสายวิชาการ

05/11/2020
Ramathibodi Elderly Care and Hospice

โครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุรามา-ธนารักษ์

#HCramathibodi

Mahidol Hospice , Hua-Hin

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ได้แก่- รองศาสตราจารย์ แพทย...
26/10/2020

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ได้แก่
- รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมัธชุพร สุขประเสริฐ
- รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวฎาการ วุฒิศิริ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรวิน วัลลิภากร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรพรรณ วิบุลผลประเสริฐ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิกรานต์ สุรกุล
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พงศธร ตั้งทวี
#ขอกราบขอบพระคุณท่านคณบดีในการมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี
#ขอบคุณหน่วยความก้าวหน้าในสายวิชาการ

รายละเอียดการเตรียมตัวก่อนเข้าสอบ MU-ELT ครั้งที่ 9/2563 ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 นี้ค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได...
19/10/2020

รายละเอียดการเตรียมตัวก่อนเข้าสอบ MU-ELT ครั้งที่ 9/2563 ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 นี้ค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (CASS) โทร.02-441-4401-8 ต่อ 1106, 1110, 1730

ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบได้ที่นี่ค่ะ
🤩 https://la.mahidol.ac.th/th/mu-elt/

#HCramathibodi

รายละเอียดการเตรียมตัวก่อนเข้าสอบ MU-ELT ครั้งที่ 9/2563 ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 นี้ค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (CASS) โทร.02-441-4401-8 ต่อ 1106, 1110, 1730

ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบและห้องสอบได้ที่นี่ค่ะ
🤩 https://la.mahidol.ac.th/th/mu-elt/

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ. สุรเดช หงส์อิง ภาควิชากุมารฯ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทย...
18/10/2020

ขอแสดงความยินดีกับ

ศ.ดร.นพ. สุรเดช หงส์อิง
ภาควิชากุมารฯ

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

#HCramathibodi

18/10/2020
สมัครงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กด Like เพื่อรับสารตำแหน่งงานใหม่ๆ

สมัครงาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กด Like เพื่อรับสารตำแหน่งงานใหม่ๆ

ด่วน‼️ #โรงพยาบาลรามาธิบดี
รับสมัคร พี่เลี้ยงเด็ก 3 อัตรา

📍ปฏิบัติงานโรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท)
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดี

🔆 คุณสมบัติ
✅ เพศหญิง อายุ 18 - 45 ปี
✅ วุฒิ ม.6
(มีใบประกาศนียบัตร และใบเกรด)
✅ มีประสบการณ์ด้านการดูแลเด็กปฐมวัย หรือเลี้ยงดูเด็กเล็ก อย่างน้อย 6 เดือน

🔆 รายได้รวม 10,190 บาท/เดือน
(เงินเดือน 8,690 และค่าครองชีพ 1,500)

🔆 สนใจสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง

👉 สมัครด้วยตนเอง
ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร3 ชั้น6

👉 สมัครทางไปรษณีย์ (EMS)
โดยส่งใบสมัครและหลักฐาน
ถึง คุณจิรารัตน์ ธิติศุภกร
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เลขที่ 270 โรงพยาบาลรามาธิบดี
ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

🔆 ติดต่อขอใบสมัครได้ทาง
Facebook/Rama Recruit หรือ
Facebook/recruit.rama ได้เลยค่ะ

🔆 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02-201-2585 ต่อ 146 , 147
(ในวันและเวลาราชการ)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง Leader Shift “เมื่อโลกเปลี่ยน ผู้นำต้องปรับ” โดยคุณอภิวุฒิ พิ...
15/10/2020

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง Leader Shift “เมื่อโลกเปลี่ยน ผู้นำต้องปรับ” โดยคุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา สำหรับผู้บริหารของคณะฯ

#HCramathibodi

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ได้แก่- รองศาสตราจารย์ แพทย...
15/10/2020

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ได้แก่
- รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิลาวัณย์ เชิดเกียรติกำจาย
- รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงโสมศิริ สุขะวัชรินทร์
- รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชวิกา พิสิฏฐศักดิ์
- รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงณฐินี จินาวัฒน์
- รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณรัฐ สุวิกะปกรณ์กุล
- รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พัฒนา ศรมยุรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์อิทธิรัตน์ วัชรานานันท์
#ขอกราบขอบพระคุณท่านคณบดีในการมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี
#ขอบคุณหน่วยความก้าวหน้าในสายวิชาการ

#HCramathibodi

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมร...
13/10/2020

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

#HRramathibodi

การยื่นความประสงค์ใช้ Flexible Benefitประจำปีงบประมาณ 2564#HRramathibodi
09/10/2020

การยื่นความประสงค์ใช้ Flexible Benefit
ประจำปีงบประมาณ 2564

#HRramathibodi

“คำว่าให้ไม่สิ้นสุด” สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี สนใจสามารถส่ง CV ได้ที่ คุณมัธนียา📩 Email :  hr@r...
09/10/2020

“คำว่าให้ไม่สิ้นสุด”
สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี

สนใจสามารถส่ง CV ได้ที่ คุณมัธนียา
📩 Email : [email protected]
โทรศัพท์ : 02-201-2222

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ได้แก่- รองศาสตราจารย์ นายแ...
05/10/2020

ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ได้แก่
- รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ม.ล. ทยา กิติยากร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้แก่
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ ตันรัตนากร
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ เลาหเจริญสมบัติ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิชญ์สุชา สงวนวิทย์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวีรวรรณ โชคทวีศักดิ์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วสุ ศุภกรธนสาร

#ขอกราบขอบพระคุณท่านคณบดีในการมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี
#ขอบคุณหน่วยความก้าวหน้าในสายวิชาการ
#HRramathibodi

ไม่ใช่คน (ห้าม) ทำแทน!เปิด 10 อาชีพที่ AI ไม่สามารถแทนที่คนได้มีหลายคนที่แพนิคไปต่างๆ นานาว่า ‘AI’ หรือเทคโนโลยีปัญญาประ...
04/10/2020
ไม่ใช่คนทำแทนไม่ได้! สรุปอาชีพที่ ‘หุ่นยนต์ AI’ ไม่สามารถแทนที่คนได้ ต่อให้โลกวิวัฒนาการ

ไม่ใช่คน (ห้าม) ทำแทน!
เปิด 10 อาชีพที่ AI ไม่สามารถแทนที่คนได้

มีหลายคนที่แพนิคไปต่างๆ นานาว่า ‘AI’ หรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาแย่งงาน

ยิ่งเห็นหลายๆ ประเทศประกาศความสำเร็จที่ผ่านมา ทั้งผู้ประกาศข่าว AI ตัวแรกของโลกจากแดนมังกร จนไปถึงกองทัพพนักงานเสิร์ฟด้วย AI ยิ่งทำให้คนต่างก็กังวลไปกันใหญ่

ยังไงก็แล้วแต่ มีงานวิจัยยืนยันหนักแน่นว่า อาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านอารมณ์ หรือเฉพาะทางมากๆ AI จะไม่สามารถแทนที่คนได้แน่นอน!

ดังนั้น เราลองสรุปอาชีพที่ต้องเป็นคนเท่านั้นยกตัวอย่างให้ชัดๆ 10 อาชีพ เช่น คุณครู, จิตแพทย์ หรือ ผู้พิพากษา ฯลฯ ลองดูตามภาพนี้ได้เลย!!

#HRramathibodi

625       ช่วงหลายปีมานี้ เราได้เห็นงานวิจัยและมุมมองของกูรูด้านต่างๆ เกี่ยวกับ ‘ความเสี่ยง’ ที่หุ่นยนต์ปัญ.....

03/10/2020
ศัลยศาสตร์ รามาธิบดี

มารู้จักกับภาควิชาต่างๆ ในรามาธิบดี

ภาควิชา “ศัลยศาสตร์”

"ศัลยศาสตร์รามา เพื่อประชาอุ่นใจ ศัลยศาสตร์ก้าวไกล เป็นหนึ่งในสากล"

#HRramathibodi

"ศัลยศาสตร์รามา เพื่อประชาอุ่นใจ ศัลยศาสตร์ก้าวไกล เป็นหนึ่งในสากล"

02/10/2020
PEDRAMA.COM

มารู้จักกับภาควิชาต่างๆ ในรามาธิบดี

เริ่มจาก “ภาควิชากุมารฯ”

#HRramathibodi

เชิญรับชม VDO แนะนำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

สนใจมาร่วมเป็น "ครอบครัวกุมารรามาฯ" กับพวกเราไหมคะ

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคน #HRramathibodi
01/10/2020

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคน

#HRramathibodi

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรม 7 วัน 7,000 ก้าว ในโครงการ  WALK TOGETHER เริ่มต้นสุขภาพดีง่าย ๆ ด้วยการเดิน และส่งต...
24/09/2020

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรม 7 วัน 7,000 ก้าว ในโครงการ WALK TOGETHER เริ่มต้นสุขภาพดีง่าย ๆ ด้วยการเดิน และส่งต่อสุขภาพดีแก่น้อง ๆ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

ร่วมกิจกรรมได้ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน-9 ตุลาคม 2563

มีของที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 2652 งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

#HRramathibodi

ผู้ใช้บริการศูนย์กีฬารามาธิบดีเรามีนัดกันทุกวันพุธที่ 2 ของเดือนเริ่มพุธที่ 14 ต.ค. 63 เวลา 12.00-19.00 น. ชั้น 2 ศูนย์ก...
24/09/2020

ผู้ใช้บริการศูนย์กีฬารามาธิบดีเรามีนัดกันทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน

เริ่มพุธที่ 14 ต.ค. 63 เวลา 12.00-19.00 น. ชั้น 2 ศูนย์กีฬารามาธิบดี

#HRramathibodi

คณบดีนำคณะผู้บริหารและนักศึกษาวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2563#HRramathibodi
24/09/2020

คณบดีนำคณะผู้บริหารและนักศึกษาวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2563

#HRramathibodi

ขอเส่งแรงใจให้นักศึกษาแพทย์รามาธิบดีผู้สมัครเข้ารับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2563 #HRrama...
23/09/2020

ขอเส่งแรงใจให้นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี
ผู้สมัครเข้ารับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2563

#HRramathibodi

จะเป็น Talent จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง เชิญอ่านบทความของคุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา หัวข้อ 6 คุณสมบัติของพนักงานที่ประสบคว...
23/09/2020

จะเป็น Talent จะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง เชิญอ่านบทความของคุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา หัวข้อ 6 คุณสมบัติของพนักงานที่ประสบความสำเร็จ

#HRramathibodi

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจัดงานมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 เพื่อเป็นกา...
11/09/2020

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจัดงานมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแด่บุคลากรที่ทุ่มเทในการทำงาน และเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จและนำพาคณะไปสู่เป้าหมาย โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของคณะเข้าร่วมงานภายใต้นโยบาย social distancing

ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า “ในฐานะผู้แทนทีมบริหารของคณะ ต้องขอขอบคุณผู้เกษียณทุกท่านที่ร่วมพัฒนารามาธิบดีจนเติบโตเช่นทุกวันนี้ และขอให้คิดเสมอว่ารามาธิบดีคือบ้านของท่าน หากต่อไปท่านเจ็บป่วยขอให้รามาธิบดีมีโอกาสได้ดูแลท่านบ้าง”

Cr. ภาพจากงานสื่อสารองค์กร

#HRramathibodi

Rama Recruit
06/09/2020

Rama Recruit

📣#รับสมัคร นักวิชาการพัสดุ 3 อัตรา
#มีประสบการณ์ด้านงานบริหารพัสดุ
📍ปฎิบัติงาน :โรงพยาบาลรามาธิบดี (พญาไท)
🔆 คุณสมบัติ
✅ เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
(ชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
✅ วุฒิปริญญาตรี บัญชี พาณิชยศาสตร์ นิติศาสตร์
บริหารธุรกิจ
✅ มีประสบการณ์ด้านงานบริหารพัสดุ
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
✅ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms-Office
และโปรแกรม SAP ได้
✅ มีคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

สนใจ สมัครทางออนไลน์ได้เลยค่ะ
👉 www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career

ขออนุญาตกวนใจในวันหยุด 📢แจ้งข่าวให้พี่ ๆ น้อง ๆ ชาวมหิดลทราบเกี่ยวกับกำหนดการแสดงความประสงค์ขอใช้สวัสดิการสุขภาพแบบยืดหย...
04/09/2020

ขออนุญาตกวนใจในวันหยุด 📢
แจ้งข่าวให้พี่ ๆ น้อง ๆ ชาวมหิดลทราบ

เกี่ยวกับกำหนดการแสดงความประสงค์ขอใช้สวัสดิการสุขภาพแบบยืดหยุ่น (MU-Flexible Benefit) ประจำปีงบประมาณ 2564

ท่านสามารถแสดงความประสงค์ผ่านระบบออนไลน์
ในช่วงระหว่างวันที่ 1-25 ตุลาคม 2563

คลิกที่นี่เพื่อศึกษาและอ่านรายละเอียดโครงการ https://bit.ly/3bkMzoJ

หมายเหตุ! ผู้ใดยังไม่ได้ยื่นเบิก MU-Flexible Benefit ปีงบประมาณ 2563 ท่านสามารถยื่นเบิกผ่านระบบได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่านั้นนะจ้ะ

“ทุกการเดินทาง🚲 มอบประสบการณ์ให้เราเสมอ😊 วันหยุดสุดสัปดาห์ เที่ยวให้สนุก พักผ่อนให้สดชื่น แล้วกลับมาทำงานอย่างสดใสกันนะคะ”

#MUHR
#HRramathibodi

ใครยังไม่ได้ยื่นเบิกสวัสดิการ Flexible  Benefit ท่านสามารถยื่นเบิกผ่านระบบได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563#HRramathibodi
03/09/2020

ใครยังไม่ได้ยื่นเบิกสวัสดิการ Flexible Benefit ท่านสามารถยื่นเบิกผ่านระบบได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

#HRramathibodi

📢 🏫 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของประเทศไทยในภาพรวม 🥇(overall score) และตัวชี้วัดด้านการวิจัย (researc...
03/09/2020

📢 🏫 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของประเทศไทยในภาพรวม 🥇(overall score) และตัวชี้วัดด้านการวิจัย (research)

จาก Times Higher Education World University Rankings 2021 🎉

#HRramathibodi

"อิสระภาพ" เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้ บางคนออกจากงานประจำไปทำงานอิสระ เพราะต้องการ "อิสระภาพ" แท้จริงแล้วต้องทำอย่างไรจึงจะ...
03/09/2020

"อิสระภาพ" เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้ บางคนออกจากงานประจำไปทำงานอิสระ เพราะต้องการ "อิสระภาพ" แท้จริงแล้วต้องทำอย่างไรจึงจะได้อิสระภาพ

#HRramathibodi

#อิสรภาพที่หลายคนฝันหา

เมื่อเช้าโพสรูปนี้

Caption ว่า
"ตื่นตี 5
ส่งลูกไปรร.

ทำงานตั้งแต่
7 โมงเช้า

ในร้านกาแฟ
ที่ไร้ผู้คน

ชีวิต Freelance
หาเช้ากินค่ำ"

เพื่อนผมคนหนี่ง
เป็นข้าราชการระดับสูง
ตอบในโพสว่า

อิสรภาพที่หลายคนฝันหา

ลองมานึกย้อนดูว่า
อะไรทำให้เรามีอิสรภาพ

=============
ตอนทำงานประจำ

งานส่วนใหญ่
เมื่อถึงเวลามีเจ้านายมาตาม

ทำงานดีบ้างไม่ดีบ้าง
ถึงสิ้นเดือน

เงินเดือนเข้ากระเป๋า
ใช้จ่ายสบายใจ

==============
ตอนเป็น Freelance

งานส่วนใหญ่
ไม่มีเจ้านายมาตาม
แต่งานไม่เสร็จไม่ได้เงิน

ถ้าทำงานดีบ้างไม่ดีบ้าง
ลูกค้าใช้เราครั้งเดียว
ก็จากลา และสาปส่ง

ถึงสิ้นเดือน
ได้เงินเฉพาะงานที่ทำเสร็จ
และได้คุณภาพเท่านั้น

===============
การที่เราจะมีอิสรภาพ
จากกรอบงานประจำ

หมายถึงเราพร้อมที่
จะรับผิดชอบตัวเอง
ให้เหนือกว่าปกติ

ส่งมอบงานแบบมาตราฐาน
เราก็ไม่ต่างจาก
Freelance คนอื่น

ต้องสร้างความแตกต่าง
ถึงจะได้รับความไว้วางใจ
และรับงานอย่างต่อเนื่อง

============
เคยอ่านคำกล่าวของ
คุณคิป โชเก้

นักวิ่งมาราธอน
ที่ทำความเร็วสถิติโลก
บอกว่า

"การมีระเบียบวินัย
ถึงจะทำให้เรามีอิสรภาพ"

ทุกอย่างล้วนมีต้นทุน
คุณพร้อมรึยังครับ

#SenseiLEK
#LeanovativeThinking
#สรุปให้

คุณต้องมีเงินเท่าไหร่หลังเกษียณ ?#HRramathibodi
29/08/2020

คุณต้องมีเงินเท่าไหร่หลังเกษียณ ?

#HRramathibodi

อายุ 40+ เก็บเงินล้านแรกไม่ยากอย่างที่คิด ตอนที่ 1

#ชีวิตหลังเกษียณอาจน่ากลัวกว่าชีวิตหลังความตาย

ประโยคนี้อยู่ในหนังสือการเงินเล่มหนึ่ง เป็นประโยคที่ทั้งสะกิด และกระชากความรู้สึก ของผู้หญิงวัย 40++ ที่เพิ่งเริ่มคิดวางแผนการเงินให้กับตัวเอง (อย่างแอดมิน 555)
.
และน่าจะสะกิดใจคนไทยจำนวนมากเช่นเดียวกัน เพราะจากผลวิจัยของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ เริ่มคิดวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณในวัย 42 ปี
.
มาดูกันว่าชีวิตหลังเกษียณ #น่ากลัว อย่างไร
.
สมมติว่าวันนี้เราอายุ 40 ปี เท่ากับผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้ว 14,600 วัน
.
เรามีเวลาทำงานอีก 20 ปี หรือ 7,300 วัน (กรณีเกษียณอายุ 60 ปี)
.
และจะมีชีวิตหลังเกษียณอีก 20 ปี หรือ 7,300 วัน (กรณีตายตอนอายุ 80 ปี)
.
หากหลังเกษียณเราต้องการใช้เงินวันละ 200 บาท ก็ต้องมีเงินไว้ประมาณ 1,460,000 บาท
.
แต่หากต้องการใช้เงินวันละ 500 บาท เราต้องมีเงิน 3,650,000 บาท
.
นี่เป็นตัวเลขกลม ๆ คิดแบบง่าย ๆ ที่ยังไม่นับเงินเฟ้อและเผื่ออายุยืนเกิน 80 ปี หรือการเจ็บป่วยที่อาจทำให้เงินเราร่อยหรอลงไปอีก
.
ลองสำรวจตัวเองดูว่าตอนนี้มีเงินใกล้เคียงกับ 1,460,000 บาท หรือ 3,650,000 บาท หรือไม่
.
เห็นด้วยหรือยังว่า #ชีวิตหลังเกษียณอาจน่ากลัวกว่าชีวิตหลังความตาย 😅😅
.
หลายคนอาจคิดว่า แบบนี้ขอตายก่อนเงินหมดดีกว่า แต่ในความเป็นจริงชีวิตไม่สามารถสั่งได้แบบนั้นไง
.
แทนที่จะจินตนาการถึงความน่ากลัว แอดมินอยากชวนมาคิดถึงการแก้ปัญหาเพื่อคลี่คลายความกลัวนั้นมากกว่า
.
อันดับแรก ปรับ Mindset ตัวเองซะใหม่ ว่าเริ่มช้า ดีกว่าไม่เริ่ม และเมื่อคิดได้แล้ว "เริ่มทันที"
.
อันดับที่ 2 ตั้งเป้าหมายความต้องการใช้เงินหลังเกษียณของเรา แอดมินขอยกตัวอย่างว่าเราจะใช้เงิน 500 บาทต่อวัน (เพราะ 200 บาทต่อวันในอีก 20 ปีข้างหน้า มันไม่น่าจะพอเนอะ)
.
อันดับที่ 3 วางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อไปถึงเป้าหมายนั้น
.
หากต้องการใช้เงินวันละ 500 บาท เราต้องมีเงิน 3,650,000 บาท หรือตีกลม ๆ เป็น 4,000,000 บาท
.
เรามีเวลาเก็บเงิน 20 ปี (จากนี้จนถึงเกษียณอายุ 60 ปี) เท่ากับปีละ 182,500 บาท หรือต้องเก็บวันละ 500 บาท เดือนละ 15,000 บาท นั่นแหละ
.
ทำงานมาจนถึงอายุ 40 ปีแล้ว สามารถออมเงินเดือนละ 15,000 บาทได้มั้ย ถ้าได้ก็จบ เริ่มเลย!! (อันนี้ไม่รวมเงินสำรองฉุกเฉินที่ควรมี 3-6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือนนะ)
.
ยากใช่มั้ยออมเดือนละ 15,000 บาท มันต้องยากสิ เพราะถ้ามันง่ายเราคงมีเงินกันหลายล้าน และไม่ต้องมานั่งกลุ้มใจเรื่องนี้กันแล้ว 🤣🤣🤣
.
ข่าวดีก็คือ โลกแห่งทุนนิยมใบนี้ได้สร้างอาวุธให้กับพวกเรา ที่เรียกว่า "ดอกเบี้ยทบต้น"
.
#ดอกเบี้ยทบต้น มีความมหัศจรรย์อย่างไร แอดมินจะแสดงให้ดู
.
ยกตัวอย่างชีวิตแอดมินเลย ที่ตอนนี้มีเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ LTF รวม ๆ ประมาณ 200,000 บาท (ทำงานมาเกือบ 20 ปี ได้เท่านี้ 5555)
.
แอดมินจะสามารถมีเงินหลังเกษียณ 4,000,000 บาท++ ด้วยการออมเงินเดือนละ 4,000 บาทเท่านั้น หากสามารถหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทน 10% ต่อปีได้
.
อืมมมม...ค่อยดูเป็นไปได้มากกว่าการออมใส่ตุ่มเดือนละ 15,000 บาทหน่อย (55555)
.
อยากให้ทุกคนลองคำนวณดอกเบี้ยทบต้นของตัวเอง โดยเข้าเว็บนี้แล้วกรอกข้อมูลลงไปค่ะ (ใครมีแผนยังไง เอามาแชร์กันได้นะคะ ^^)
https://bit.ly/2YgVuCk
.
ถึงตรงนี้อาจมีคำถามว่า แล้วจะมีเหรอแอดมิน การลงทุนที่ให้ผลตอบแทน 10% ต่อปี ทั้งที่ดอกเบี้ยแบงก์ตอนนี้ไม่ถึง 1% น่ะ
.
เขียนมาขนาดนี้ก็ต้องบอกว่า "มีแน่นอน" มาติดตามในตอนต่อไป กับซีรีย์ อายุ40+เก็บเงินล้านแรกไม่ยากอย่างที่คิด ค่ะ
.
หากเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนได้อ่าน และฝากกด Like เพจเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ

#Lumpsum #แอดมินเก๋

Rama Recruit
26/08/2020

Rama Recruit

ด่วน‼️ 📣 #รับสมัคร วุฒิ ป.6 , ม.3 , ม.6
• ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สังกัด ฝ่ายโภชนาการ
• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
(ชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
📌ปฏิบัติงานที่ รพ.รามาธิบดี (พญาไท)
✅ งานดี
✅ สวัสดิการดี
✅ เงินเดือนปัง
อย่ารอช้า รีบสมัครเลยค่ะ

#สมัครด้วยตนเอง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รพ.รามาธิบดี (พญาไท) อาคาร3 ชั้น6 หรือ
#สมัครงานออนไลน์
👉 www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.02-201-2585 ต่อ 146 , 147 , 154

ที่อยู่

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

022012585

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ HC Ramathibodiผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง HC Ramathibodi:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🙏🙏🙏 ขอคนละ1 กำลังใจ❤️มอบให้แด่"นักรบเสื้อกาวน์" 👨‍⚕️👩‍⚕️ #1กำลังใจเพื่อช่วยประเทศไทยพ้นวิกฤต (อัดคลิปวีดีโอไม่เกิน 30 วินาที หรือภาพนิ่งส่งกำลังใจมาในคอมเม้น) #ไม่มีส่วนไหนสำคัญเท่าส่วนรวมเมื่อส่วนรวมพ้นทุกเราจะสุขร่วมกัน #ครอบครัวพอเพียงคือรากแก้วของแผ่นดิน #เราจะร่วมฝ่าวิกฤตCovid19ไปด้วยกัน (red arrow down)(red arrow down)(red arrow down)https://www.facebook.com/porpeangfamily/photos/a.118814588150499/3188641504501110/?type=3&av=118737648158193&eav=AfYNaVByLZa6jJTnOQ0-1mP4XC-_NrX6XrOz_gX8EyHzHn2t_Vx3HZC5LQcPs2kGEl8&theater
งานแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติบุคลากร #HRramathibodi
ขอเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา “How to identify and retain your key talent in the age of digital transformation” วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง Governor 1 แปซิฟิคซิตี้คลับ นานา ชั้น 28 (Free Seminar) เข้าร่วม งานฟรี ไม่มีค่า ใช้จ่าย ห้ามพลาด! โอกาสที่จะได้รู้จักเครื่องมือสุดยอดการเฟ้นหาคนที่มีประสิทธิภาพ ได้คนตรงกับงาน และตรงกับใจ และสามารถคัดกรอง Talent อย่างมีมาตรฐานให้ได้คน ที่ตรงเสปคมากที่สุด มาร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงานที่จะทำให้ท่านเข้าใจวิธีการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ในยุคของ digital transformation ด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยา เพื่อเสริมสร้างให้เหล่าหัวหน้างาน และผู้บริหารครองใจลูกน้องให้เป็น มัดใจเหล่า talent ไว้ให้อยู่หมัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: คุณพรรณปพร (จีจี้)062-949-8156 ลงทะเบียน !!! กรอกใบสมัครที่ลิ้งได้เลยค่ะ
ตอนนี้รับสมัครพยาบาลไหมครับ โทรไม่รับสายสักครั้งเลยครับ
ขอบคุณทีม HR ทุกๆคนมากนะคะ สำหรับการให้บริการที่ดี รวดเร็ว ** แม้เราจะไม่ได้เกษียณ **แม้เราจะไม่มีค่าอะไรสำหรับรามาธิบดีแล้ว ***แต่น้องๆทุกคนยังรู้จักและทักทายด้วยความรัก ยังเคารพนบไหว้เหมือนดั่งเคย ***ขอบคุณทีมน้องๆที่ทำบัตรสำหรับคนที่ไม่ต่อสัญญา แต่อายุงานมากกว่า 33 ปี (ไม่ทราบคณะฯเรียกว่าบัตรอะไร)โดยเฉพาะคุณสุนิศา หุ่นเลิศ แค่โทรถาม ก็ได้รับคำตอบที่น่ารัก และเมื่อมาถึงน้องที่รับผิดชอบยิ่งประทับใจมากยิ่งขึ้น **ขอให้น้องๆรักษาความดีนี้ตลอดไปนะคะ เพราะปีต่อๆไป พี่คงแก่ลงกว่านี้ (น้องยังจำชื่อพี่ได้อยู่ แต่พี่จำชื่อน้องๆที่น่ารักไม่ได้)...จากใจ นางสิริลักษณ์ บุนนาค
อยากได้เบอร์. คุณหมอภัทรครับ. แผนก ต่มไรท่อครับ. เพือนบอกท่านจะดูแลเรื่อง. แนะนำให้เด็กที่อยากสุง