Clicky

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราช

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราช มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ TFAC Family เปิดให้บริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น.
วันจันทร์-ศุกร์(หยุดวันนักขัตฤกษ์)

เปิดเหมือนปกติ

สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำหลักสูตร "การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี รุ่นที่ 2/65"📆 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.30...
19/10/2022

สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำหลักสูตร "การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี รุ่นที่ 2/65"
📆 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น.
🏦 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
เนื่องจากในทางปฏิบัติผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบรายการทั้งหมด 100% ได้ หรือหากทำได้ก็ต้องใช้เวลาอย่างมากในการตรวจสอบ ซึ่งอาจทำให้การตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงต้องเลือกรายการที่เป็นตัวแทนของประชากรขึ้นมาเพื่อทำการทดสอบ และทำการสรุปผลจากการทดสอบรายการดังกล่าวไปยังประชากรทั้งหมด คำถามที่ตามมาคือผู้สอบบัญชีจะใช้วิธีใดในการเลือกตัวอย่างจะต้องเลือกตัวอย่างเพื่อนำมาทดสอบจำนวนกี่รายการ จะเลือกรายการใดขึ้นมาทดสอบ และหากทำการทดสอบรายการตัวอย่างแล้วพบอัตราการเบี่ยงเบนหรือข้อผิดพลาดผู้สอบบัญชีจะต้องทำอย่างไรต่อไป
ด้วยเหตุนี้สภาวิชาชีพบัญชีโดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีจึงจัดหลักสูตรนี้ขึ้น
เพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี

📌 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครอบรมได้ที่
👉 https://bit.ly/3CK8i7x
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ส่วนปฏิบัติการอบรม (ต่อ) 2572, 2555-2559, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]

🎉 สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำหลักสูตรใหม่ "Certificate for Young Professional IA รุ่นที่ 1" 📆 ในวันที่ 5-6 และ 18-19 พ.ย.65 ณ...
19/10/2022

🎉 สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำหลักสูตรใหม่ "Certificate for Young Professional IA รุ่นที่ 1"
📆 ในวันที่ 5-6 และ 18-19 พ.ย.65 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา

1) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์หรือผู้ที่เริ่มปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
2) เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับให้มีจำนวนเพียงพอต่อตลาดแรงงาน

💥 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมรมจะได้รับ
• โอกาสในการศึกษาและเพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพ
• รับวุฒิบัตร Certificate for Young Professional IA
• สะสมชั่วโมง CPD เมื่อจบหลักสูตร

💥 รับจำนวนจำกัดตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด

📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 👉🏻 https://bit.ly/3TfmFIb

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ส่วนปฏิบัติการอบรม (ต่อ) 2558, 2509,2572, 2555-2559, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]

สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำหลักสูตร "Audit School Junior Level"📆 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน, 1,7-8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น...
19/10/2022

สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำหลักสูตร "Audit School Junior Level"
📆 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน, 1,7-8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น.
อบรม Online อบรมผ่าน Zoom

หลักสูตรดี ๆ ที่เน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีขั้นพื้นฐานได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผ่านการเรียนรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์
เพื่อเพิ่มทักษะและเทคนิคการตรวจสอบตามแนวทางการสอบบัญชี โดย
การเรียนรู้จากกรณีศึกษาและตัวอย่างกระดาษทำการเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจมากขึ้นและความรับผิดชอบ

📌 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครอบรมได้ที่
👉 https://bit.ly/3g7g3N9
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ส่วนปฏิบัติการอบรม (ต่อ) 2572, 2555-2559, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]

📣 ขอเชิญรับฟังการเสวนาสรุปความแตกต่างหลักการทางบัญชีกับหลักการทางภาษีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)โดย ค...
18/10/2022

📣 ขอเชิญรับฟังการเสวนาสรุปความแตกต่างหลักการทางบัญชีกับหลักการทางภาษีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)
โดย คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร

ทั้งนี้ การเสวนาจะมีทั้งหมด 5 ตอน ดังนี้

📌 วันที่ 25 สิงหาคม 2565
NPAEs "บทที่ 13 เรื่องต้นทุนการกู้ยืม" สามารถรับชมได้ที่ >> https://fb.me/e/2ILIPg7TI

📌 วันที่ 22 กันยายน 2565
NPAEs "บทที่ 14 เรื่อง สัญญาเช่า" สามารถรับชมได้ที่ >> https://fb.me/e/3MgcfNFBP

📌 วันที่ 27 ตุลาคม 2565
NPAEs "บทที่ 18 เรื่อง รายได้" สามารถรับชมได้ที่ >> https://fb.me/e/2TN8xBwPm

📌 วันที่ 1 ธันวาคม 2565
NPAEs "บทที่ 19 เรื่อง การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์" สามารถรับชมได้ที่ >> https://fb.me/e/1ZqpvZwbx

📌 วันที่ 22 ธันวาคม 2565
NPAEs "บทที่ 20 เรื่อง สัญญาก่อสร้าง" สามารถรับชมได้ที่ >> https://fb.me/e/20j6RDSlX

สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำหลักสูตร "การจัดทำงบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 2/65"📆 ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 5-6 พ...
18/10/2022

สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำหลักสูตร "การจัดทำงบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 2/65"
📆 ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น.
🏦 ณ โรงแรม Grande Center Point Termanal 21

📌 วัตถุประสงค์
🔸 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญของการจัดทำงบการเงินรวม
🔸 เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมได้

📌 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครอบรมได้ที่
👉 https://bit.ly/3MDDJ7Y
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ส่วนปฏิบัติการอบรม (ต่อ) 2572, 2555-2559, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]

🎉 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการนักบัญชีบริหารระดับสูง TCMA ครั้งที่ 2/2565🎉ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี จัดโครงการการทดสอ...
18/10/2022

🎉 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการนักบัญชีบริหารระดับสูง TCMA ครั้งที่ 2/2565🎉

ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี จัดโครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 ซึ่งเป็นการจัดทดสอบแบบปรนัย จำนวน 3 วิชา ได้แก่ วิชา Strategic Management, วิชา Risk Management และ วิชา Financial Strategy นั้น โดยสามารถดูรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบในแต่ละวิชาได้ที่
👉 https://bit.ly/3MCFN06

🎉 จุดเริ่มต้นของการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและสนับสนุนวิชาชีพตรวจสอบภายในในประเทศไทยระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราช...
17/10/2022

🎉 จุดเริ่มต้นของการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและสนับสนุนวิชาชีพตรวจสอบภายในในประเทศไทยระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย🎉

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่หลากหลายและซับซ้อนยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในจึงได้รับความสำคัญยิ่งขึ้นในปัจจุบัน และมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ดีปัจจุบันคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของประเทศไทยยังมีความแตกต่างกัน จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและสนับสนุนวิชาชีพตรวจสอบภายในในประเทศไทยระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ในการนี้ ผู้แทนจากคณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมด้านการตรวจสอบภายใน ภายใต้คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ, คุณนันทนา สังขวิจิตร, คุณมานิต พาณิชย์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย มิตรภานนท์, และผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตา เสมสมบูรณ์, ได้ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย คุณสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์, คุณจิรพัฒน์ ศรีวรรธนะ, คุณศุภกิจ พาณิชย์กุล, คุณรัฐวรรณ์ ปัญญาวิสุทธิกุล, และคุณสิราวรรณ จันทร์ลิ, ในวันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ สภาวิชาชีพบัญชี ในวาระพิจารณาการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและสนับสนุนวิชาชีพตรวจสอบภายในในประเทศไทย ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน ด้านการพัฒนาและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในประเทศไทย ให้มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมระดับสากลมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการขององค์กร อันจะส่งผลทำให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลที่เกิดประสิทธิผล และช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมสำหรับโลกธุรกิจในอนาคต โดยสภาวิชาชีพบัญชีจะรายงานความคืบหน้าในการสร้างความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานให้สมาชิกได้รับทราบต่อไป

สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำหลักสูตร "เตรียมพร้อม! มาตรฐานสอบบัญชี TSA 315 (ปรับปรุง 2564), TSA 220 (ปรับปรุง) และ TSRS 4400 (...
17/10/2022

สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำหลักสูตร "เตรียมพร้อม! มาตรฐานสอบบัญชี TSA 315 (ปรับปรุง 2564), TSA 220 (ปรับปรุง) และ TSRS 4400 (ปรับปรุง)"
📆 ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น.
🏦 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

📌 วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ โดยมาตรฐานการสอบบัญชีที่จะผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ มีทั้งหมด 3 ฉบับ ได้แก่
🔸 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
🔸 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) การบริหารคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน
🔸 มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4400 (ปรับปรุง) งานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน

การเสวนานี้จะพาทุกท่านรับทราบถึงข้อแตกต่างของมาตรฐานการสอบบัญชีทั้ง 3 ฉบับ ซึ่งหากผู้สอบบัญชีมีความเข้าใจจะทำให้การปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

📌 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครอบรมได้ที่
👉 https://bit.ly/3VsBtEV

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ส่วนปฏิบัติการอบรม (ต่อ) 2572, 2555-2559, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]

สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์.๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร.ปวงข้าพระพุทธ...
13/10/2022

สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์
.
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
.
ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
.
คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
.
ขอขอบคุณภาพจาก Art of EidMu

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 สภาวิชาชีพบัญชีจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพ (Pro...
12/10/2022

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 สภาวิชาชีพบัญชีจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพ (Professional Accountant Certificate: PAC) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น 30 ซีพีทาวเวอร์ ซึ่งได้มีการจัดทดสอบไปเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา และมีผู้ผ่านการทดสอบในครั้งดังกล่าวทั้งหมด 14 ท่าน (ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ครั้งที่ 2 ได้ที่ https://www.tfac.or.th/Article/Detail/161299)
.
ซึ่งมีผู้ผ่านการทดสอบเข้าร่วมรับมอบวุฒิบัตร ทั้งหมด 13 ท่าน ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นผู้มอบวุฒิบัตร พร้อมด้วยนายพิชิต ลีละพันธ์เมธา ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชีบัญชี นายสุริยะ ธีรวัฒนสาร คณะทำงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อเข้าสู่นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน และคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของผู้ที่ได้รับวุฒิบัตทุกท่าน ในโอกาสนี้
.
สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถในรุ่นต่อไปสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/3KlkqON หรือติดตามรายละเอียดการเปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th

นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในฐานะประธานสมาพันธ์นักบัญชีอาเซียน เป็นประธานเปิดงาน “IFAC IESBA AFA Definitions of Listed Entity a...
12/10/2022

นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในฐานะประธานสมาพันธ์นักบัญชีอาเซียน เป็นประธานเปิดงาน “IFAC IESBA AFA Definitions of Listed Entity and Public Interest Entity (PIE): Supporting the Adoption and Implementation of new IESBA PIE Provisions”
.
วันนี้ (12 ตุลาคม 2565) เวลา 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย นายวรวิทย์ เจนธนากุล ประธานสมาพันธ์นักบัญชีอาเซียนและนายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปิดงานเสวนาทางวิชาการระดับภูมิภาคอาเซียนในรูปแบบเสมือนจริง เรื่อง “IFAC IESBA AFA Definitions of Listed Entity and Public Interest Entity (PIE): Supporting the Adoption and Implementation of new IESBA PIE Provisions" ซึ่งเป็นการเสวนาที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (IFAC) คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (IESBA) และสมาพันธ์นักบัญชีอาเซียน (AFA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมอง ระหว่างสมาชิก คณะกรรมการ ผู้กำหนดมาตรฐานฯ และผู้แทนวิชาชีพบัญชีจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน และเพื่อสนับสนุนการนำความหมายใหม่ของคำว่า “กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ” มาถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำหรับประเทศไทย คุณนันทวัฒน์ สำรวญหันต์ เป็นผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในมุมมองที่เกี่ยวกับประเทศไทย

📣 มืออาชีพการวางระบบบัญชีกับการสร้างความยั่งยืนของ ASEAN CPA และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย.👉 ในยุค Never Normal ที่มีความผ...
12/10/2022

📣 มืออาชีพการวางระบบบัญชีกับการสร้างความยั่งยืนของ ASEAN CPA และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย
.
👉 ในยุค Never Normal ที่มีความผันผวน ความไม่แน่นอน ความสลับซับซ้อน และความคลุมเคลือของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะปัจจัยที่ในอดีตมีความสำคัญไม่มากหรือไม่เคยมี เช่น เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก สภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงขึ้น ความต้องการของคนและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อันส่งผลให้การดำเนินธุรกิจ การประกอบวิชาชีพ และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน คาดการณ์และวางแผนได้ยาก และต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่เหมือนเช่นอดีตที่ผ่านมาอีกต่อไป สภาวะเช่นนี้มีส่วนสำคัญทำให้เกิดกระแสการเรียกร้องและการผลักดันจากภาคสาธารณะและนักลงทุนทั่วโลกให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึง “ความยั่งยืน” หรือที่เรียกทับศัพท์ว่า “Sustainability” มากขึ้นและดังขึ้นอย่างต่อเนื่องจนยากที่จะละเลยความสนใจไปได้
.
👉 ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี วาระปี 2563-2566 จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์การทำงานของคณะกรรมการฯ คือ “ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ให้เป็นมืออาชีพการวางระบบบัญชี” เพื่อให้สามารถให้บริการหรือทำงานด้านบัญชีที่หลากหลายขึ้น สามารถรับมือเชิงรุกกับความท้าทายใหม่ ๆ ในยุค Never Normal ในขณะเดียวกัน ก็ยังเป็นการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ครอบคลุม และเท่าเทียมสำหรับทุกคน รวมถึงช่วยดำรงความยั่งยืนของเส้นทางอาชีพให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอีกด้วย โดยได้พัฒนาแผนแม่บทการเรียนรู้ “มืออาชีพการวางระบบบัญชี” เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว
.
📌 อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่https://www.tfac.or.th/upload/9414/eecMMLaC4s.pdf
.
😘 ขอขอบคุณบทความโดย..

ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

และ รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ
กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรียน พี่ ๆ สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี.น้องคิดขอแจ้งวันหยุดทำการของสภาวิชาชีพบัญชี ประจำเดือนตุลาคม 2565 ดังนี้.👉 หยุดวันที่...
11/10/2022

เรียน พี่ ๆ สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
.
น้องคิดขอแจ้งวันหยุดทำการของสภาวิชาชีพบัญชี ประจำเดือนตุลาคม 2565 ดังนี้
.
👉 หยุดวันที่ 13 ตุลาคม 2565 (วันคล้ายวันสวรรคคตรัชกาลที่ 9)
👉 หยุดวันที่ 14 ตุลาคม 2565 (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564)
เปิดทำการเป็นปกติในวันที่ 17 ตุลาคม 2565
.
👉 และหยุดวันที่ 24 ตุลาคม 2565 (วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช)
เปิดทำการปกติในวันที่ 25 ตุลาคม 2565
.
😘 พักผ่อนให้เพียงพอ และมีความสุขในวันหยุดนะครับ

ที่อยู่

133 Sukhumvit 21
Bangkok
10110

รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอโศก ใช้ทางออกหมายเลข 3 เชื่อมกับทางออกหมายเลข 1 (สยามสมาคม) ของรถไฟใต้ดิน MRT รถไฟใต้ดิน MRT ลงสถานีสุขุมวิท ใช้ทางออกหมายเลข 1 (สยามสมาคม) รถยนต์ส่วนตัว (อาคารจอดรถของสภาวิชาชีพบัญชี สามารถรองรับรถยนต์ได้ 150 คัน) จากถนนสุขุมวิท เมื่อถึงแยกอโศก เลี้ยวเข้าถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) ตรงไปประมาณ 200 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าอาคารสภาวิชาชีพบัญชี (อาคารสูง 8 ชั้น) จากถนนรัชดาภิเษก (ผ่านศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) เมื่อถึงแยกอโศก ขับตรงไปประมาณ 200 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าอาคารสภาวิชาชีพบัญชี (อาคารสูง 8 ชั้น)

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

02 6852500

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราช:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่เสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้เป็นมืออาชีพ ร่วมสมัย เป็นสากล และมีจรรยาบรรณ

พันธกิจ


 • สร้างและพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศ และระดับสากล

 • พัฒนาและส่งเสริม ความรู้ทางการบัญชีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ
 • ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


  Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

  แสดงผลทั้งหมด

  ความคิดเห็น

  สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำหลักสูตร "การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี รุ่นที่ 2/65"
  📆 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น.
  🏦 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี
  เนื่องจากในทางปฏิบัติผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบรายการทั้งหมด 100% ได้ หรือหากทำได้ก็ต้องใช้เวลาอย่างมากในการตรวจสอบ ซึ่งอาจทำให้การตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงต้องเลือกรายการที่เป็นตัวแทนของประชากรขึ้นมาเพื่อทำการทดสอบ และทำการสรุปผลจากการทดสอบรายการดังกล่าวไปยังประชากรทั้งหมด คำถามที่ตามมาคือผู้สอบบัญชีจะใช้วิธีใดในการเลือกตัวอย่างจะต้องเลือกตัวอย่างเพื่อนำมาทดสอบจำนวนกี่รายการ จะเลือกรายการใดขึ้นมาทดสอบ และหากทำการทดสอบรายการตัวอย่างแล้วพบอัตราการเบี่ยงเบนหรือข้อผิดพลาดผู้สอบบัญชีจะต้องทำอย่างไรต่อไป
  ด้วยเหตุนี้สภาวิชาชีพบัญชีโดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีจึงจัดหลักสูตรนี้ขึ้น
  เพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี

  📌 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครอบรมได้ที่
  👉 https://bit.ly/3CK8i7x
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ส่วนปฏิบัติการอบรม (ต่อ) 2572, 2555-2559, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]
  🎉 สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำหลักสูตรใหม่ "Certificate for Young Professional IA รุ่นที่ 1"
  📆 ในวันที่ 5-6 และ 18-19 พ.ย.65 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา

  1) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์หรือผู้ที่เริ่มปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
  2) เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับให้มีจำนวนเพียงพอต่อตลาดแรงงาน

  💥 สิ่งที่ผู้เข้าอบรมรมจะได้รับ
  • โอกาสในการศึกษาและเพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพ
  • รับวุฒิบัตร Certificate for Young Professional IA
  • สะสมชั่วโมง CPD เมื่อจบหลักสูตร

  💥 รับจำนวนจำกัดตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด

  📌 สนใจสมัครหรือดูข้อมูลเพิ่มเติม 👉🏻 https://bit.ly/3TfmFIb

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ส่วนปฏิบัติการอบรม (ต่อ) 2558, 2509,2572, 2555-2559, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]
  สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำหลักสูตร "Audit School Junior Level"
  📆 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน, 1,7-8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น.
  อบรม Online อบรมผ่าน Zoom

  หลักสูตรดี ๆ ที่เน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีขั้นพื้นฐานได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผ่านการเรียนรู้จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์
  เพื่อเพิ่มทักษะและเทคนิคการตรวจสอบตามแนวทางการสอบบัญชี โดย
  การเรียนรู้จากกรณีศึกษาและตัวอย่างกระดาษทำการเพื่อให้เกิดความ
  เข้าใจมากขึ้นและความรับผิดชอบ

  📌 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครอบรมได้ที่
  👉 https://bit.ly/3g7g3N9
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ส่วนปฏิบัติการอบรม (ต่อ) 2572, 2555-2559, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]
  📣 ขอเชิญรับฟังการเสวนาสรุปความแตกต่างหลักการทางบัญชีกับหลักการทางภาษีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)
  โดย คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร

  ทั้งนี้ การเสวนาจะมีทั้งหมด 5 ตอน ดังนี้

  📌 วันที่ 25 สิงหาคม 2565
  NPAEs "บทที่ 13 เรื่องต้นทุนการกู้ยืม" สามารถรับชมได้ที่ >> https://fb.me/e/2ILIPg7TI

  📌 วันที่ 22 กันยายน 2565
  NPAEs "บทที่ 14 เรื่อง สัญญาเช่า" สามารถรับชมได้ที่ >> https://fb.me/e/3MgcfNFBP

  📌 วันที่ 27 ตุลาคม 2565
  NPAEs "บทที่ 18 เรื่อง รายได้" สามารถรับชมได้ที่ >> https://fb.me/e/2TN8xBwPm

  📌 วันที่ 1 ธันวาคม 2565
  NPAEs "บทที่ 19 เรื่อง การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์" สามารถรับชมได้ที่ >> https://fb.me/e/1ZqpvZwbx

  📌 วันที่ 22 ธันวาคม 2565
  NPAEs "บทที่ 20 เรื่อง สัญญาก่อสร้าง" สามารถรับชมได้ที่ >> https://fb.me/e/20j6RDSlX
  สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำหลักสูตร "การจัดทำงบการเงินรวมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 2/65"
  📆 ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 5-6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น.
  🏦 ณ โรงแรม Grande Center Point Termanal 21

  📌 วัตถุประสงค์
  🔸 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญของการจัดทำงบการเงินรวม
  🔸 เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมได้

  📌 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครอบรมได้ที่
  👉 https://bit.ly/3MDDJ7Y
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ส่วนปฏิบัติการอบรม (ต่อ) 2572, 2555-2559, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]
  🎉 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการนักบัญชีบริหารระดับสูง TCMA ครั้งที่ 2/2565🎉

  ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี จัดโครงการการทดสอบนักบัญชีบริหารระดับสูง ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 ซึ่งเป็นการจัดทดสอบแบบปรนัย จำนวน 3 วิชา ได้แก่ วิชา Strategic Management, วิชา Risk Management และ วิชา Financial Strategy นั้น โดยสามารถดูรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบในแต่ละวิชาได้ที่
  👉 https://bit.ly/3MCFN06
  🎉 จุดเริ่มต้นของการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและสนับสนุนวิชาชีพตรวจสอบภายในในประเทศไทยระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย🎉

  ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่หลากหลายและซับซ้อนยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในจึงได้รับความสำคัญยิ่งขึ้นในปัจจุบัน และมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

  อย่างไรก็ดีปัจจุบันคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของประเทศไทยยังมีความแตกต่างกัน จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาและสนับสนุนวิชาชีพตรวจสอบภายในในประเทศไทยระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

  ในการนี้ ผู้แทนจากคณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมด้านการตรวจสอบภายใน ภายใต้คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ, คุณนันทนา สังขวิจิตร, คุณมานิต พาณิชย์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย มิตรภานนท์, และผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตา เสมสมบูรณ์, ได้ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย คุณสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์, คุณจิรพัฒน์ ศรีวรรธนะ, คุณศุภกิจ พาณิชย์กุล, คุณรัฐวรรณ์ ปัญญาวิสุทธิกุล, และคุณสิราวรรณ จันทร์ลิ, ในวันพุธ ที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ สภาวิชาชีพบัญชี ในวาระพิจารณาการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและสนับสนุนวิชาชีพตรวจสอบภายในในประเทศไทย ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

  การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน ด้านการพัฒนาและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในประเทศไทย ให้มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมระดับสากลมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการขององค์กร อันจะส่งผลทำให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลที่เกิดประสิทธิผล และช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมสำหรับโลกธุรกิจในอนาคต โดยสภาวิชาชีพบัญชีจะรายงานความคืบหน้าในการสร้างความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานให้สมาชิกได้รับทราบต่อไป
  สภาวิชาชีพบัญชีขอแนะนำหลักสูตร "เตรียมพร้อม! มาตรฐานสอบบัญชี TSA 315 (ปรับปรุง 2564), TSA 220 (ปรับปรุง) และ TSRS 4400 (ปรับปรุง)"
  📆 ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น.
  🏦 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

  📌 วัตถุประสงค์
  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ โดยมาตรฐานการสอบบัญชีที่จะผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ มีทั้งหมด 3 ฉบับ ได้แก่
  🔸 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง 2564) การระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
  🔸 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) การบริหารคุณภาพการตรวจสอบงบการเงิน
  🔸 มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4400 (ปรับปรุง) งานที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน

  การเสวนานี้จะพาทุกท่านรับทราบถึงข้อแตกต่างของมาตรฐานการสอบบัญชีทั้ง 3 ฉบับ ซึ่งหากผู้สอบบัญชีมีความเข้าใจจะทำให้การปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

  📌 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครอบรมได้ที่
  👉 https://bit.ly/3VsBtEV

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 685 2500 ส่วนปฏิบัติการอบรม (ต่อ) 2572, 2555-2559, 2508-2510 หรือ Email: [email protected]
  สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์
  .
  ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
  .
  ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
  .
  คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  .
  ขอขอบคุณภาพจาก Art of EidMu
  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 สภาวิชาชีพบัญชีจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบโครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพ (Professional Accountant Certificate: PAC) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม ชั้น 30 ซีพีทาวเวอร์ ซึ่งได้มีการจัดทดสอบไปเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา และมีผู้ผ่านการทดสอบในครั้งดังกล่าวทั้งหมด 14 ท่าน (ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ครั้งที่ 2 ได้ที่ https://www.tfac.or.th/Article/Detail/161299)
  .
  ซึ่งมีผู้ผ่านการทดสอบเข้าร่วมรับมอบวุฒิบัตร ทั้งหมด 13 ท่าน ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นผู้มอบวุฒิบัตร พร้อมด้วยนายพิชิต ลีละพันธ์เมธา ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชีบัญชี นายสุริยะ ธีรวัฒนสาร คณะทำงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อเข้าสู่นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน และคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของผู้ที่ได้รับวุฒิบัตทุกท่าน ในโอกาสนี้
  .
  สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถในรุ่นต่อไปสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/3KlkqON หรือติดตามรายละเอียดการเปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th
  นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในฐานะประธานสมาพันธ์นักบัญชีอาเซียน เป็นประธานเปิดงาน “IFAC IESBA AFA Definitions of Listed Entity and Public Interest Entity (PIE): Supporting the Adoption and Implementation of new IESBA PIE Provisions”
  .
  วันนี้ (12 ตุลาคม 2565) เวลา 11.00 น. ตามเวลาประเทศไทย นายวรวิทย์ เจนธนากุล ประธานสมาพันธ์นักบัญชีอาเซียนและนายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและปิดงานเสวนาทางวิชาการระดับภูมิภาคอาเซียนในรูปแบบเสมือนจริง เรื่อง “IFAC IESBA AFA Definitions of Listed Entity and Public Interest Entity (PIE): Supporting the Adoption and Implementation of new IESBA PIE Provisions" ซึ่งเป็นการเสวนาที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (IFAC) คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (IESBA) และสมาพันธ์นักบัญชีอาเซียน (AFA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมอง ระหว่างสมาชิก คณะกรรมการ ผู้กำหนดมาตรฐานฯ และผู้แทนวิชาชีพบัญชีจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน และเพื่อสนับสนุนการนำความหมายใหม่ของคำว่า “กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ” มาถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำหรับประเทศไทย คุณนันทวัฒน์ สำรวญหันต์ เป็นผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในมุมมองที่เกี่ยวกับประเทศไทย
  📣 มืออาชีพการวางระบบบัญชีกับการสร้างความยั่งยืนของ ASEAN CPA และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย
  .
  👉 ในยุค Never Normal ที่มีความผันผวน ความไม่แน่นอน ความสลับซับซ้อน และความคลุมเคลือของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะปัจจัยที่ในอดีตมีความสำคัญไม่มากหรือไม่เคยมี เช่น เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก สภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงขึ้น ความต้องการของคนและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อันส่งผลให้การดำเนินธุรกิจ การประกอบวิชาชีพ และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน คาดการณ์และวางแผนได้ยาก และต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่เหมือนเช่นอดีตที่ผ่านมาอีกต่อไป สภาวะเช่นนี้มีส่วนสำคัญทำให้เกิดกระแสการเรียกร้องและการผลักดันจากภาคสาธารณะและนักลงทุนทั่วโลกให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึง “ความยั่งยืน” หรือที่เรียกทับศัพท์ว่า “Sustainability” มากขึ้นและดังขึ้นอย่างต่อเนื่องจนยากที่จะละเลยความสนใจไปได้
  .
  👉 ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี วาระปี 2563-2566 จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์การทำงานของคณะกรรมการฯ คือ “ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ให้เป็นมืออาชีพการวางระบบบัญชี” เพื่อให้สามารถให้บริการหรือทำงานด้านบัญชีที่หลากหลายขึ้น สามารถรับมือเชิงรุกกับความท้าทายใหม่ ๆ ในยุค Never Normal ในขณะเดียวกัน ก็ยังเป็นการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ครอบคลุม และเท่าเทียมสำหรับทุกคน รวมถึงช่วยดำรงความยั่งยืนของเส้นทางอาชีพให้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีอีกด้วย โดยได้พัฒนาแผนแม่บทการเรียนรู้ “มืออาชีพการวางระบบบัญชี” เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว
  .
  📌 อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่https://www.tfac.or.th/upload/9414/eecMMLaC4s.pdf
  .
  😘 ขอขอบคุณบทความโดย..

  ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย
  ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

  และ รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ
  กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  x

  Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

  การท่องเที่ยวญี่ปุ่น - Visit Japan Korean Cultural Center in Thailand บ่าวท้าว-Eating Norwegian Embassy in Bangkok สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง India in Thailand (Embassy of India, Bangkok) Department of Physics - Srinakharinwirot University สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน - PD Embajada Argentina en Tailandia - สถานทูตอาร์เจนต ส่วนส่งเสริมและบริการการศึ คณะสังคมศาสตร์ มศว สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย- สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลั Embassy of Sweden in Bangkok Sahapanich panaksaman Punvithi School