สภาการแพทย์แผนไทย

สภาการแพทย์แผนไทย ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ของสภาการแพทย์แผนไทย เป็นองค์กร ที่ตั้งขึ้นมาตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ เป็น นิติบุคคลตามกฎหมาย โดยมีคณะกรรมการตามกฎหมาย เป็น ผู้กำกับดูแลและปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และมีเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย เป็นหัวหน้าสำนักงานโดยตำแหน่ง คอยจัดการด้านธุรการของสภาการแพทย์แผนไทย

เปิดเหมือนปกติ

02/10/2020
ประกาศฉบับที่ 40/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการบูรณาการองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน...
30/09/2020

ประกาศฉบับที่ 40/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการบูรณาการองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaimed.or.th/30-9-63-1/

ประกาศฉบับที่ 38/2563 เรื่อง รับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริ...
28/09/2020

ประกาศฉบับที่ 38/2563 เรื่อง รับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaimed.or.th/28-9-63-1/

สมัครสอบ : https://thaimeds.thaijobjob.com/B202007/index.php

ประกาศฉบับที่ 39/2563 เรื่อง ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภ...
28/09/2020

ประกาศฉบับที่ 39/2563 เรื่อง ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองตามมาตรา 12(2)(ก) ส่วนภูมิภาค แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaimed.or.th/28-9-63-2/

ประกาศฉบับที่ 37/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมครูแพทย์แผนไทยรายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaimed.or.th/2...
25/09/2020

ประกาศฉบับที่ 37/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมครูแพทย์แผนไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaimed.or.th/25-9-63/

25/09/2020
การบรรยายเรื่อง ใช้สมุนไพรอย่างไร ให้ปลอดภัยเเละมีประสิทธิภาพ

การบรรยายเรื่อง การใช้สมุนไพรอย่างไร ให้ปลอดภัยเเละมีประสิทธิภาพ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กันยายน 2563 ณ อิมเเพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://youtu.be/x4JfbCcLYd8

📌ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "การบูรณาการองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันเกี่ยวกับร่างกายมนุษย...
25/09/2020

📌ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "การบูรณาการองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์" 📌
โดย นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/กรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR+AED/การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2563
การอบรม 4 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 3-4 ตุลาคม 2563
รุ่นที่ 2 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2563
รุ่นที่ 3 วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563
รุ่นที่ 4 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563
ค่าลงทะเบียน 2500 บาท รุ่นละ 50 ท่าน
ใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaimed.or.th/1-9-63/
💳 ผู้เข้าอบรมสามารถนำบัตรสมาชิกสภาการเเพทย์แผนไทย มาเก็บคะเเนนรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องในงานการบูรณาการองค์ความรู้การเเพทย์แผนไทยเเละเเพทย์แผนปัจจุบันเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์
☎ สอบถามและสำรองที่นั่งที่ 02-5801157-8 , 081-2964424
❗❗จัดโดยสภาการแพทย์แผนไทย❗❗

Photos from สภาการแพทย์แผนไทย's post
25/09/2020

Photos from สภาการแพทย์แผนไทย's post

ประกาศรายชื่อจัดส่งบัตรสมาชิกและหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกที่สมาชิกประสงค์จัดส่งไปรษณีย์ ประจำวันที่ 22 กันยายน 2563รายละ...
22/09/2020

ประกาศรายชื่อจัดส่งบัตรสมาชิกและหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกที่สมาชิกประสงค์จัดส่งไปรษณีย์ ประจำวันที่ 22 กันยายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaimed.or.th/21-9-63/

📍ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการอบรม “ครูเเพทย์แผนไทยฯ” ท่านใด ที่มีใบสมัครเเล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงิน รบกวนชำระเ...
21/09/2020

📍ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการอบรม “ครูเเพทย์แผนไทยฯ” ท่านใด ที่มีใบสมัครเเล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงิน รบกวนชำระเงินภายในวันที่ 24 กันยายน นี้ วันสุดท้าย ‼️ นะค่ะ

ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท รุ่นละ 50 ท่าน
ใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaimed.or.th/9-1-63/

💳 ผู้เข้าอบรมสามารถนำบัตรสมาชิกสภาการเเพทย์แผนไทย มาเก็บคะเเนนรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องในงานอบรมครูเเพทย์แผนไทย

☎ สอบถามและสำรองที่นั่งที่ 02-5801157-8 , 081-2964424

❗ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการอบรม "อบรมครูเเพทย์แผนไทย ตามข้อบังคับสภาการเเพทย์แผนไทย ว่าด้วยครูแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560" ❗
โดย รศ.นพ. ทวี เลาหพันธ์

ประสงค์ขอรับอนุญาตให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้วิชาชีพการเเพทย์แผนไทยในสถาบันหรือสถานพยาบาลฯ

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-25 กันยายน 2563
การอบรม 4 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 9-13 ตุลาคม 2563 (เต็มเเล้ว)
รุ่นที่ 2 วันที่ 23-27 ตุลาคม 2563 (เต็มแล้ว)
รุ่นที่ 3 วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2563 (เต็มแล้ว)
รุ่นที่ 4 วันที่ 5-9 ธันวาคม 2563 (เต็มแล้ว)

📍หากผู้สมัครท่านใด สมัครแล้วยังไม่ได้ชำระเงิน รบกวนชำระเงินทันทีค่ะ

ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท รุ่นละ 50 ท่าน
ใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaimed.or.th/9-1-63/

💳 ผู้เข้าอบรมสามารถนำบัตรสมาชิกสภาการเเพทย์แผนไทย มาเก็บคะเเนนรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องในงานอบรมครูเเพทย์แผนไทย

☎ สอบถามและสำรองที่นั่งที่ 02-5801157-8 , 081-2964424

แจ้ง ผู้สมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทยฯ ตามมาตรา 12(2)(ก) ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ทุกท่านขอให้ ตรวจสอบ...
17/09/2020
ประกาศฉบับที่ 36/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(

แจ้ง ผู้สมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทยฯ ตามมาตรา 12(2)(ก) ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ทุกท่าน

ขอให้ ตรวจสอบรายชื่อ สิทธิ์การเข้าทดสอบความรู้ฯ ในวันที่ 19-20 ก.ย 63 นี้

** หาก ท่านใด ไม่มีรายชื่อ โปรดแจ้ง สำนักงานสภาการเเพทย์แผนไทย ได้ที่เบอร์ 02 580 1157 - 8 , 081-2964424 โดยด่วน **

หมายเหตุ....ต้องเป็นผู้ที่ส่งเอกสารครบตามกำหนดในประกาศนะค่ะ

ประกาศฉบับที่ 27/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ก) ส่วนภูมิภาค แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaimed.or.th/24-8-63-1/

ประกาศฉบับที่ 33/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ก) แห่ง พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaimed.or.th/3-9-63-33/

ประกาศฉบับที่ 34/2563 เรื่อง วัน เวลา และสถานที่สอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaimed.or.th/11-9-63-end/

ประกาศฉบับที่ 36/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaimed.or.th/15-9-63/

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามม… Read More »ประกาศฉบับที่ 36/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ.....

ประกาศฉบับที่ 50/2562 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติว...
16/09/2020

ประกาศฉบับที่ 50/2562 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaimed.or.th/11-9-63-end/

ประกาศฉบับที่ 36/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาช...
15/09/2020

ประกาศฉบับที่ 36/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaimed.or.th/15-9-63/

สภาการแพทย์แผนไทย
15/09/2020

สภาการแพทย์แผนไทย

❗ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "การบูรณาการองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์" ❗
โดย นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/กรรมการสภาการแพทย์แผนไทย

การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR+AED/การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2563
การอบรม 4 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 3-4 ตุลาคม 2563
รุ่นที่ 2 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2563
รุ่นที่ 3 วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563
รุ่นที่ 4 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563

ค่าลงทะเบียน 2500 บาท รุ่นละ 50 ท่าน
ใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaimed.or.th/1-9-63/

💳 ผู้เข้าอบรมสามารถนำบัตรสมาชิกสภาการเเพทย์แผนไทย มาเก็บคะเเนนรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องในงานการบูรณาการองค์ความรู้การเเพทย์แผนไทยเเละเเพทย์แผนปัจจุบันเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์

☎ สอบถามและสำรองที่นั่งที่ 02-5801157-8 , 081-2964424

❗ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการอบรม "อบรมครูเเพทย์แผนไทย ตามข้อบังคับสภาการเเพทย์แผนไทย ว่าด้วยครูแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560" ...
15/09/2020

❗ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการอบรม "อบรมครูเเพทย์แผนไทย ตามข้อบังคับสภาการเเพทย์แผนไทย ว่าด้วยครูแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560" ❗
โดย รศ.นพ. ทวี เลาหพันธ์

ประสงค์ขอรับอนุญาตให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้วิชาชีพการเเพทย์แผนไทยในสถาบันหรือสถานพยาบาลฯ

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-25 กันยายน 2563
การอบรม 4 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 9-13 ตุลาคม 2563 (เต็มเเล้ว)
รุ่นที่ 2 วันที่ 23-27 ตุลาคม 2563 (เต็มแล้ว)
รุ่นที่ 3 วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2563 (เต็มแล้ว)
รุ่นที่ 4 วันที่ 5-9 ธันวาคม 2563 (เต็มแล้ว)

📍หากผู้สมัครท่านใด สมัครแล้วยังไม่ได้ชำระเงิน รบกวนชำระเงินทันทีค่ะ

ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท รุ่นละ 50 ท่าน
ใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaimed.or.th/9-1-63/

💳 ผู้เข้าอบรมสามารถนำบัตรสมาชิกสภาการเเพทย์แผนไทย มาเก็บคะเเนนรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องในงานอบรมครูเเพทย์แผนไทย

☎ สอบถามและสำรองที่นั่งที่ 02-5801157-8 , 081-2964424

ประกาศฉบับที่ 34/2563 เรื่อง วัน เวลา และสถานที่สอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือส...
11/09/2020

ประกาศฉบับที่ 34/2563 เรื่อง วัน เวลา และสถานที่สอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaimed.or.th/11-9-63-end/

ประกาศรายชื่อจัดส่งบัตรสมาชิกและหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกที่สมาชิกประสงค์จัดส่งไปรษณีย์ ประจำวันที่ 11 กันยายน 2563รายละ...
11/09/2020

ประกาศรายชื่อจัดส่งบัตรสมาชิกและหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกที่สมาชิกประสงค์จัดส่งไปรษณีย์ ประจำวันที่ 11 กันยายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaimed.or.th/11-9-63-2

ประกาศฉบับที่ 35/2563 เรื่อง การเผยแพร่บทความที่ปรากฏตามเพจเฟซบุ๊ก “หมอเวร” เรื่องคอนเท้นต์การนวดกับการทำกายภาพต่างกันอย...
11/09/2020

ประกาศฉบับที่ 35/2563 เรื่อง การเผยแพร่บทความที่ปรากฏตามเพจเฟซบุ๊ก “หมอเวร” เรื่องคอนเท้นต์การนวดกับการทำกายภาพต่างกันอย่างไร

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaimed.or.th/11-9-63-1

ประมวลภาพบรรยากาศภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 17 (วันที่ 2 - 6 กันยายน 2563 )  ณ อิมแพค ฮอลล์ 10-11-12 เมืองทอ...
10/09/2020

ประมวลภาพบรรยากาศภายในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 17 (วันที่ 2 - 6 กันยายน 2563 ) ณ อิมแพค ฮอลล์ 10-11-12 เมืองทองธานี

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง ประจำวันที่ 10 กันยายน 2...
10/09/2020

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง ประจำวันที่ 10 กันยายน 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaimed.or.th/10-9-63/

❗ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการอบรม "อบรมครูเเพทย์แผนไทย ตามข้อบังคับสภาการเเพทย์แผนไทย ว่าด้วยครูแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560" ...
09/09/2020

❗ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการอบรม "อบรมครูเเพทย์แผนไทย ตามข้อบังคับสภาการเเพทย์แผนไทย ว่าด้วยครูแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560" ❗
โดย รศ.นพ. ทวี เลาหพันธ์

ประสงค์ขอรับอนุญาตให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้วิชาชีพการเเพทย์แผนไทยในสถาบันหรือสถานพยาบาลฯ

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-25 กันยายน 2563
การอบรม 4 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 9-13 ตุลาคม 2563
รุ่นที่ 2 วันที่ 23-27 ตุลาคม 2563
รุ่นที่ 3 วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2563
รุ่นที่ 4 วันที่ 5-9 ธันวาคม 2563

ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท รุ่นละ 50 ท่าน
ใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaimed.or.th/9-1-63/
☎ สอบถามและสำรองที่นั่งที่ 02-5801157-8 , 081-2964424

❗ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "การบูรณาการองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันเกี่ยวกับร่างกายมนุษย...
09/09/2020

❗ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "การบูรณาการองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์" ❗
โดย นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/กรรมการสภาการแพทย์แผนไทย

การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR+AED/การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2563
การอบรม 4 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 3-4 ตุลาคม 2563
รุ่นที่ 2 วันที่ 17-18 ตุลาคม 2563
รุ่นที่ 3 วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563
รุ่นที่ 4 วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563

ค่าลงทะเบียน 2500 บาท รุ่นละ 50 ท่าน
ใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaimed.or.th/1-9-63/

💳 ผู้เข้าอบรมสามารถนำบัตรสมาชิกสภาการเเพทย์แผนไทย มาเก็บคะเเนนรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องในงานการบูรณาการองค์ความรู้การเเพทย์แผนไทยเเละเเพทย์แผนปัจจุบันเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์

☎ สอบถามและสำรองที่นั่งที่ 02-5801157-8 , 081-2964424

สภาการแพทย์แผนไทยขอแสดงความเสียใจและอาลัยรักอย่างยิ่งต่อครอบครัวอาจารย์ปรีดา ตั้งตรงจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์แผนโบราณ...
05/09/2020

สภาการแพทย์แผนไทย
ขอแสดงความเสียใจและอาลัยรักอย่างยิ่งต่อครอบครัว

อาจารย์ปรีดา ตั้งตรงจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์)

ต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับ
ด้วยความอาลัยยิ่ง

ประกาศสภาการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ 31/2563 เรื่อง รับสมัครการอบรมครูเเพทย์แผนไทย ว่าด้วยครูเเพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560 ประจำปี ...
03/09/2020

ประกาศสภาการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ 31/2563 เรื่อง รับสมัครการอบรมครูเเพทย์แผนไทย ว่าด้วยครูเเพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560 ประจำปี พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaimed.or.th/9-1-63/

ประกาศฉบับที่ 33/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ก) แห่ง พระราชบัญญัติวิชา...
03/09/2020

ประกาศฉบับที่ 33/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ก) แห่ง พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)

รายละเอียดเพิ่มเติม :https://thaimed.or.th/3-9-63-33/

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 32/2563 เรื่อง การรับสมัครอบรมการบูรณาการองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนปัจจุบันเก...
01/09/2020

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 32/2563 เรื่อง การรับสมัครอบรมการบูรณาการองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนปัจจุบันเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaimed.or.th/1-9-63/

สภาการเเพทย์แผนไทย 📍ขอเชิญชวนสมาชิกสภาการเเพทย์แผนไทย 📍เข้าร่วมประชุมวิชาการการเเพทย์แผนไทย เพื่อเก็บหน่วยกิจกรรมการศึกษ...
01/09/2020

สภาการเเพทย์แผนไทย
📍ขอเชิญชวนสมาชิกสภาการเเพทย์แผนไทย 📍เข้าร่วมประชุมวิชาการการเเพทย์แผนไทย เพื่อเก็บหน่วยกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย เพียงนำบัตรสมาชิกมายื่นเพื่อเก็บหน่วยกิจได้ภายในงาน ณ งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 17 อิมเเพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ที่สามารถรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ได้ที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 17 ณ บู...
27/08/2020

ประกาศรายชื่อผู้ที่สามารถรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ได้ที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 17 ณ บูธสภาการแพทย์แผนไทย (บูธ P10, P12) ศูนย์เเสดงสินค้าเเละการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaimed.or.th/27-8-63/

วันนี้ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแ...
26/08/2020

วันนี้ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โดยมี พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย เข้าร่วมงานแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ณ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัด นนทบุรี

ประกาศฉบับที่ 27/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ก) ส่วนภูมิภาค แห่งพระราช...
24/08/2020

ประกาศฉบับที่ 27/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ก) ส่วนภูมิภาค แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaimed.or.th/24-8-63-1/

ประกาศฉบับที่ 30/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาช...
24/08/2020

ประกาศฉบับที่ 30/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaimed.or.th/24-8-63-2/

ประกาศฉบับที่ 28/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาช...
20/08/2020

ประกาศฉบับที่ 28/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaimed.or.th/20-8-63-1/

ประกาศฉบับที่ 29/2563 เรื่องการอบรมยกระดับหมอพื้นบ้านเพื่อเตรียมเป็นแพทย์พื้นบ้าน โดยเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ...
20/08/2020

ประกาศฉบับที่ 29/2563 เรื่องการอบรมยกระดับหมอพื้นบ้านเพื่อเตรียมเป็นแพทย์พื้นบ้าน โดยเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaimed.or.th/20-8-63-2/

ประกาศฉบับที่ 26/2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลขอ...
19/08/2020

ประกาศฉบับที่ 26/2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ หรือการใช้ตำราการแพทย์แผนไทยเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ พ.ศ.2563

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://thaimed.or.th/19-8-63-1/

ที่อยู่

อาคาร 1 ชั้น 4 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
Bangkok
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 02-5801157 - 8

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภาการแพทย์แผนไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สภาการแพทย์แผนไทย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

เวลาเข้าอบรมเภสัท
เราสามารถตรวจสอบชื่อได้ยังไงว่าคนนี้ใช่หมอแพทย์แผนไทยจริงไม่จริง หมอเถือนหรือไม่ และตรวจชื่อได้ที่ไหนคะ
พายุเข้าทุกพื้นที่เดินทางลำบากไม่สะดวกในการไปสอบ ทางสภาจะเลื่อนการสอบไหมครับ
สภาช่วยตรวจสอบ​ด้วยค่ะ​ 🙏 https://www.facebook.com/114518109274672/posts/692503204809490/
สวัสดีครับ ทราบว่าทางสภาการแพทย์แผนไทยเปิดอบรมครูแพทย์แผนไทย 1-25 นี้ วิธีการสมัครใช้ช่องทางไดบ้างครับ
ตารางสอบกับสนามสอบของการสอบแพทย์แผนไทย แผน(ก)ออกวันไหนคะ
อยากทราบสถานที่สอบนี้ค่ะ ใช่ ม.รังสิตมั้ยคะ
🙏❤️...ฝากรบกวน สภาครับ ..รายชื่อ ห้องสอบ ที่ติดบอร์ดใต้อาคารสอบ มีวิธีอื่นที่จะแจ้งให้ผู้สอบทราบแบบไม่ผิดพลาด..และสะดวกกว่านี้ได้มั้ยครับ...ไม่สะดวกที่จะไปเบียดกันดู ใช้เวลามาก ศิษย์ตัวเหม็นสงสารคนต่อหลัง..คราวที่ผ่านมาศิษย์หาไม่เจอ ต้องเดือดร้อนรบกวนอาจารย์หลักทอง ซึ่งท่านก็วิ่งวุ่นอยู่คนเดียว ..ศิษย์ไม่อยากเป็นภาระครับ ...🙄..ไม่รู้ว่าขอมากไปมั้ย ..??(จรรยาแพทย์ข้อ ๔ ไม่ปิดบังความเขลาของตน )
ศูนย์สอบขอนแก่น อยู่ตรงไหนครับ อาจารย์
อยากทราบให้แน่ชัดว่าสอบวันไหน
อยากทราบสถานที่สอบภาคเหนือค่ะ
มาตตรา12(ก) สอบวันทีเท่าไหร่คับ