สวัสดิการ กรมส่งเสริมการปกค

สวัสดิการ กรมส่งเสริมการปกค โครงการสวัสดิการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 【【คลิกอ่านรายละเอียด】】 การจัดสวัสดิการภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
เพื่อดำเนินกิจกรรม และให้บริการต่างๆ นอกเหนือจากสวัสดิการ
ที่ทางราชการจัดให้ เพื่อประโยชน์แก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ภายในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (สถ.)
(2)

เปิดเหมือนปกติ

ประโยชน์ของ Flash Drive  เป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย โดยเฉพาะสำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำในการทำงาน ใ...
28/01/2013

ประโยชน์ของ Flash Drive

เป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย โดยเฉพาะสำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจำในการทำงาน ในการติดตามหาข้อมูลข่าวสาร หรือเพื่อความบันเทิง และยังมีประโยชน์อีกมากมาย ดังนี้
• ใช้เป็นฮาร์ดดิสส่วนตัว เก็บข้อมูลทุกอย่างในที่เดียว สำหรับพกพาไปใช้งานในที่ต่างๆ ช่วยเก็บข้อมูลที่ดาวน์โหลด ไฟล์งาน โน๊ตข้อความ ไฟล์เพลง ไฟล์ภาพยนตร์ หรือไฟล์โปรแกรมต่างๆ
• ย้ายข้อมูลหรือไฟล์ ได้อย่างสะดวกง่ายดาย ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง หรือระหว่างคอมพิวเตอร์กับโน๊ตบุ๊ค เหมาะเวลาคุณใช้เปิดโอนถ่ายขอ้มูลในสถานที่ต่างๆ
• ใช้เก็บเพลง MP3 ได้ และยังสามารถนำไปใช้กับเครื่องเสียงที่มีระบบ MP3 ได้อีกด้วย

ปัจจุบัน Flash Drive มีขนาด รูปร่าง สีสัน หน่วยความจำ และราคาแตกต่างกันออกไป เป็นที่นิยมทุกเพศทุกวัย
แล้วคุณหล่ะมี Flash Drive พกติดตัวแล้วหรือยัง !!

หากท่านใดสนใจติดต่อทางนี้เลยครับ

แบบฟอร์มรายละเอียดสั่งซื้อ และชำระเงิน
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=413A9B2643SSVLEAZ74PWBHIKKQRVW

หรือสั่งซื้อได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่
(ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเน็จความชอบ)
โทรศัพท์ : 02-241-9011,02-241-9000 ต่อ 1208
โทรสาร : 02-243-6637
E-mail : [email protected]

อากาศหนาวๆ แบบนี้ ท่านใดยังหาเสื้ออุ่นๆ ไม่ได้ทางเรามีเสื้อสปอร์ตแจ๊กเก็ตที่ใส่แล้วอบอุ่นร่างกายได้เป็นอย่างดีหากท่านใดส...
16/01/2013

อากาศหนาวๆ แบบนี้ ท่านใดยังหาเสื้ออุ่นๆ ไม่ได้

ทางเรามีเสื้อสปอร์ตแจ๊กเก็ตที่ใส่แล้วอบอุ่นร่างกายได้เป็นอย่างดี

หากท่านใดสนใจติดต่อทางนี้เลยครับ

แบบฟอร์มรายละเอียดสั่งซื้อ และชำระเงิน
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=413A9B2643SSVLEAZ74PWBHIKKQRVW

หรือสั่งซื้อได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่
(ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเน็จความชอบ)
โทรศัพท์ : 02-241-9011,02-241-9000 ต่อ 1208
โทรสาร : 02-243-6637
E-mail : [email protected]

10/12/2012

ฝากทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์ เสื้อแจ็คเก็ตสวัสดิการ ด้วยน่ะครับ รายได้จากการจำหน่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของข้าราชการ ฝากด้วยน่ะครับ

ช่วงนี้ฝนกตกบ่อยครั้ง อย่าลืมหาร่มกับเสื้อหนาๆมาสวมใส่กันนะครับ เพื่อรักษาสุขภาพของตัวท่านเองหากท่านใดยังไม่มีเสื้อหนาๆ ...
28/09/2012

ช่วงนี้ฝนกตกบ่อยครั้ง อย่าลืมหาร่มกับเสื้อหนาๆ
มาสวมใส่กันนะครับ เพื่อรักษาสุขภาพของตัวท่านเอง

หากท่านใดยังไม่มีเสื้อหนาๆ สามารถสั่งซื้อเสื้อสวัสดิการกรมฯ ไปใส่เพื่อสร้างความอบอุ่นกับตัวท่านได้ครับ

ด้วยความห่วงใยจาก สถ. ขอบคุณครับ ^-^

แบบฟอร์มรายละเอียดสั่งซื้อ และชำระเงิน
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=413A9B2643SSVLEAZ74PWBHIKKQRVW

หรือสั่งซื้อได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่
(ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเน็จความชอบ)
โทรศัพท์ : 02-241-9011,02-241-9000 ต่อ 1208
โทรสาร : 02-243-6637
E-mail : [email protected]

วันนี้ได้ตั้งหัวข้อเพื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ไว้ในส่วนของเว็บไซด์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.dla.go.th/ser...
27/09/2012

วันนี้ได้ตั้งหัวข้อเพื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
ไว้ในส่วนของเว็บไซด์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.dla.go.th/servlet/WebboardServlet?_mode=show&webboardTypeId=12

22/09/2012

۩ โครงการสวัสดิการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ۩

ประวัติความเป็นมา :
การจัดสวัสดิการภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ เพื่อดำเนินกิจกรรม และให้บริการต่างๆ
นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้ เพื่อประโยชน์แก่
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ภายในสังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (สถ.)

จุดมุ่งหมาย :
สวัสดิการนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยบริการต่างๆ แก่ข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้าง ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น การบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
การช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา เป็นต้น
ดำเนินการโดยใช้งบประมาณกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น จะไม่ใช้งบประมาณของแผ่นดิน
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องหางบประมาณ เพื่อนำมาสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น

ทั้งนี้โครงการจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายไปได้ ถ้าไม่ได้รับ
การช่วยเหลือจากพวกเราทุกคน ♈

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แฟลชไดร์ฟ (Flash Drive)ดีไซน์เก๋ พกพาสะดวก ราคากันเองมีทั้งหมด 4 แบบ ความจุ 8GBบริเวณด้านหลังแฟลชไดร...
22/09/2012

อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แฟลชไดร์ฟ (Flash Drive)
ดีไซน์เก๋ พกพาสะดวก ราคากันเอง
มีทั้งหมด 4 แบบ ความจุ 8GB

บริเวณด้านหลังแฟลชไดร์ฟของทุกแบบ
(ยกเว้น แบบ TZ-PVC)
จะมีโลโก้ตราสัญลักษณ์ สถ. และ 10 ปี DLA
กรณีที่ต้องการยิงเลเซอร์ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
หรือข้อความอื่นๆ บนแฟลชไดร์ฟ
จะต้องจัดทำไฟล์ .ai หรือไฟล์ .pdf
ขนาด 1,200x1,200 pixel ขึ้นไป
และต้องสั่งอย่างน้อย 200 ชิ้นต่อหนึ่งชื่อ-สกุล
หรือตำแหน่งอื่นๆ แล้วแต่กรณี
ส่งมาที่ [email protected]

แบบฟอร์มรายละเอียดสั่งซื้อ และชำระเงิน
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=413A9B2643SSVLEAZ74PWBHIKKQRVW

หรือสั่งซื้อได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่
(ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเน็จความชอบ)
โทรศัพท์ : 02-241-9011,02-241-9000 ต่อ 1208
โทรสาร : 02-243-6637
E-mail : [email protected]

เสื้อสปอร์ตแจ๊กเก็ต ราคาตัวละ 850 บาทด้านหลังเสื้อสปอร์ตแจ๊กเก็ตตรงกลางหลังมีตราสัญลักษณ์ 10 ปี การจัดตั้งกรมส่งเสริมการ...
21/09/2012

เสื้อสปอร์ตแจ๊กเก็ต ราคาตัวละ 850 บาท

ด้านหลังเสื้อสปอร์ตแจ๊กเก็ต
ตรงกลางหลังมีตราสัญลักษณ์ 10 ปี การจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น DLA ด้านในซับด้วยผ้าร่มสีขาว

แบบฟอร์มรายละเอียดสั่งซื้อ และชำระเงิน
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=413A9B2643SSVLEAZ74PWBHIKKQRVW

หรือสั่งซื้อได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่
(ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเน็จความชอบ)
โทรศัพท์ : 02-241-9011,02-241-9000 ต่อ 1208
โทรสาร : 02-243-6637
E-mail : [email protected]

เสื้อสปอร์ตแจ๊กเก็ต ราคาตัวละ 850 บาทด้านหน้าของเสื้อสปอร์ตแจ๊กเก็ตคอปก พองตัว เนื้อผ้า Polytaslan สีเขียวมินท์หน้าอกข้า...
21/09/2012

เสื้อสปอร์ตแจ๊กเก็ต ราคาตัวละ 850 บาท

ด้านหน้าของเสื้อสปอร์ตแจ๊กเก็ต
คอปก พองตัว เนื้อผ้า Polytaslan สีเขียวมินท์
หน้าอกข้างซ้ายปักรูปตราสัญลักษณ์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

แบบฟอร์มรายละเอียดสั่งซื้อ และชำระเงิน
http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=413A9B2643SSVLEAZ74PWBHIKKQRVW

หรือสั่งซื้อได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่
(ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเน็จความชอบ)
โทรศัพท์ : 02-241-9011,02-241-9000 ต่อ 1208
โทรสาร : 02-243-6637
E-mail : [email protected]

ตราสัญลักษณ์ 10 ปี การจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น DLA
18/09/2012

ตราสัญลักษณ์ 10 ปี การจัดตั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น DLA

ที่อยู่

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
Bangkok
10300

ข้อมูลทั่วไป

การจัดสวัสดิการ และการให้บริการต่างๆ แก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (สถ.) เช่น การช่วยเหลือทุนการศึกษา การบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น ดำเนินการโดยใช้งบประมาณของกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น จะไม่ใช้งบประมาณของแผ่นดิน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องหางบประมาณ เพื่อนำมาสนับสนุนในการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ให้เกิดประโยชน์

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 241 9011

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สวัสดิการ กรมส่งเสริมการปกคผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สวัสดิการ กรมส่งเสริมการปกค:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอเบอร์โทรกรมการปกครองหน่อยครับ
เงินย้อนหลังเด็กแรกเกิดลูกผมทำไม่ไมั ได้เหมือนลูกคน อื่น
แ แแแแอ ดอแแ แก อแ
อยู่บ้านพักผอ่นจะได้หายจาก าการเคีรด
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เฉพาะกรุงเทพฯ หัวหมาก) สมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 8 กรกฎาคม 2562 (ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337)
อยากได้คู่มือการปฎิบัติงานสำหรับข้าราชการใหม่ด้วยครับ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผนึกพลัง จุฬาฯ , อบก. , สภาสตรีแห่งชาติฯ และชมรมแม่บ้าน สถ. ขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=951741831678743&id=228901777296089
โมคนเดิม