สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทา

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทา ARDO

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 64 เวลา 0830 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้ แก่ พ.อ. รณภพ ...
29/09/2021

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 64 เวลา 0830 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้ แก่ พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) ที่ได้รับพระราชทานชั้นยศที่สูงขึ้น และมอบของที่ระลึกให้กับกำลังพล สวพ.ทบ. ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ ก.ย. ๖๔ พ.อ. สุรพัฒน์ เวศกาวี รอง ผอ.สวพ.ทบ. ร่วมประชุมสำรวจความต้องการวิจัยและพัฒนารถสายพานแบบ M11...
23/09/2021

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ ก.ย. ๖๔ พ.อ. สุรพัฒน์ เวศกาวี รอง ผอ.สวพ.ทบ. ร่วมประชุมสำรวจความต้องการวิจัยและพัฒนารถสายพานแบบ M113 ณ พล.ร.๒ รอ. ค่ายพรหมโยธี อ.เมือง จว.ป.จ. โดยได้ชี้แจงทำความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการตามหลักากรปฏิบัติในการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาร่วม ระหว่าง ทบ. กับองค์กร/บุคคลภายนอก โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการจากองค์กร/บุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งให้ข้อพิจารณา/ข้อคิดเห็นในฐานะหน่วยรับผิดชอบด้านการวิจัยและพัฒนาของ ทบ.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ย. 64 เวลา 0839 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ...
16/09/2021

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ย. 64 เวลา 0839 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น แก่ พ.ท. ทศพล สกาวกนกรัตน์ ณ ห้องราชภักดิ์ อาคาร สวพ.ทบ.

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 64 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ศซ...
15/09/2021

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 64 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ศซส.สพ.ทบ. โดยมี พ.อ. นพดล สรรพชัย รอง ผบ.ศซส.สพ.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.ศซส.สพ.ทบ. จว.ป.ท.

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ก.ย. 64 เวลา 0819 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่...
10/09/2021

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ก.ย. 64 เวลา 0819 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น แก่ ร.ต. ศุภศักดิ์ เวียนสาว ณ ห้องราชภักดิ์ อาคาร สวพ.ทบ.

25 ส.ค. 64 เวลา 0839 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนที่บรรจุใหม่ ...
25/08/2021

25 ส.ค. 64 เวลา 0839 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวนที่บรรจุใหม่ แก่ ส.ต. จิรัฏฐ์ แก้วใส ณ ห้องราชภักดิ์ อาคาร สวพ.ทบ.

18 ส.ค. 64 เวลา 0839 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้...
18/08/2021

18 ส.ค. 64 เวลา 0839 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น แก่ พ.ท. สลิล เจริญครบุรี ณ ห้องราชภักดิ์ อาคาร สวพ.ทบ.

เมื่อวันพุธที่ 11 ส.ค. 64 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงค...
11/08/2021

เมื่อวันพุธที่ 11 ส.ค. 64 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 89 พรรษา 12 ส.ค. 64 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 2 ชั้น 3 อาคาร สวพ.ทบ.

พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ณ ททบ. เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบ...
28/07/2021
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางกองทัพบก.mp4

พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ณ ททบ. เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 64

https://drive.google.com/file/d/1_3Yc1Q2Fdu-nM0bnNBpSEf6O3hiQO8i1/view

28 ก.ค. 64 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ  เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเ...
28/07/2021

28 ก.ค. 64 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 64 ณ ห้องประชุมภูมิปัญญา 2 ชั้น 3 อาคาร สวพ.ทบ.

ในวันพุธที่ 2 มิ.ย. 64 เวลา 0830 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. และกำลังพล ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร...
02/06/2021

ในวันพุธที่ 2 มิ.ย. 64 เวลา 0830 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. และกำลังพล ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ณ อาคาร สวพ.ทบ.

28 พ.ค. 64 เวลา 0839 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้...
28/05/2021

28 พ.ค. 64 เวลา 0839 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น แก่ ร.ต. ภานุพัฒน์ สารเนตร ณ ห้องราชภักดิ์ อาคาร สวพ.ทบ.

27 พ.ค. 64 เวลา 1100 พล.ต. สมบุญ  เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. และ คุณ อารีย์  เกตุอินทร์  ประธาน สม.ทบ. สาขา สวพ.ทบ. มอบทุนการ...
27/05/2021

27 พ.ค. 64 เวลา 1100 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. และ คุณ อารีย์ เกตุอินทร์ ประธาน สม.ทบ. สาขา สวพ.ทบ. มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สวพ.ทบ. ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.

5 พ.ค. 64 เวลา 0839 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น...
05/05/2021

5 พ.ค. 64 เวลา 0839 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น แก่ พ.ต. ศักดิ์รินทร์ ศาสตร์เสริม ณ ห้องราชภักดิ์ อาคาร สวพ.ทบ.

2 เม.ย. 64 เวลา 1430 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม สส. โดยมี พล.ต...
05/04/2021

2 เม.ย. 64 เวลา 1430 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม สส. โดยมี พล.ต. อดิเทพ มโนการ เสธ.สส. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.สส. เขตดุสิต กทม.

2 เม.ย. 64 เวลา 0930 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ขส.ทบ. โดยมี พ...
02/04/2021

2 เม.ย. 64 เวลา 0930 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ขส.ทบ. โดยมี พล.ต. อภิชาติ ปัตตะนุ จก.ขส.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.ขส.ทบ. เขตดุสิต กทม.

22 มี.ค. 64 เวลา 1330 สวพ.ทบ. นำโดย พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. นำแบตเตอรี่ ของโครงการ "การขยายผลแบตเตอรี่และเครื่...
23/03/2021

22 มี.ค. 64 เวลา 1330 สวพ.ทบ. นำโดย พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. นำแบตเตอรี่ ของโครงการ "การขยายผลแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ สำหรับ ปบค.49 ขนาด 105 มม. แบบ M119" ระยะที่ 2 ส่งมอบให้ ป.1 พัน.31 รอ. เพื่อนำไปใช้งาน โดยมีคณะนายทหาร และข้าราชการ ป.1 พัน.31 รอ. ให้การต้อนรับ และรับ

22 มี.ค. 64 เวลา 1000 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ศสพ. โดยมี พ....
23/03/2021

22 มี.ค. 64 เวลา 1000 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ศสพ. โดยมี พ.อ. วรพล สุรสังกาศ รอง.ผบ.ศสพ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กวก.ศสพ. จว.ล.บ.

19 มี.ค. 64 เวลา 1500 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงจัดสรรผลประ...
19/03/2021

19 มี.ค. 64 เวลา 1500 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงจัดสรรผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยแพ็กแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.

19 มี.ค. 64 เวลา 1330 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือการเผยแพร่ผลงานวิจัยโครงการแผ่นคอมพอสิทป...
19/03/2021

19 มี.ค. 64 เวลา 1330 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือการเผยแพร่ผลงานวิจัยโครงการแผ่นคอมพอสิทปะซ่อมชนิดใหม่โดยการเชื่อด้วยตนเองสำหรับพื้นผิวที่มีรอยแตกของยานพาหนะทางการทหาร ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.

18 มี.ค. 64 เวลา 0900 พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) เป็นผู้แทน สวพ.ทบ. รับมอบหน้ากากอนามัย จาก บริษัท แอล พี แอล...
18/03/2021

18 มี.ค. 64 เวลา 0900 พ.อ. รณภพ จันทรนิยม รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) เป็นผู้แทน สวพ.ทบ. รับมอบหน้ากากอนามัย จาก บริษัท แอล พี แอล โซลูชั่น จำกัด จำนวน 2,600 ชิ้น ณ ห้องเทิดเกียรตินักวิจัย อาคาร สวพ.ทบ.

17 มี.ค. 64 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ เยี่ยมชม สทป. โดยมี พล.อ...
17/03/2021

17 มี.ค. 64 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ เยี่ยมชม สทป. โดยมี พล.อ.อ. ดร. ปรีชา ประดับมุข ผอ.สทป. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สทป.

16 มี.ค. 64 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม สพ.ทบ. โดยมี ...
16/03/2021

16 มี.ค. 64 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม สพ.ทบ. โดยมี พล.ต. นพดล ศรีจันทร์สุข รอง.จก.สพ.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.สพ.ทบ. จว.ก.ท.

15 มี.ค. 64 เวลา 1230 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น ...
15/03/2021

15 มี.ค. 64 เวลา 1230 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น แก่ จ.ส.ต. นิธิพล เพชรสุข ณ ห้องราชภักดิ์ อาคาร สวพ.ทบ.

11 มี.ค. 64 เวลา 1400 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม กช. โดยมี พ.อ...
15/03/2021

11 มี.ค. 64 เวลา 1400 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม กช. โดยมี พ.อ. พนาเวศ จันทรังษี รอง.จก.กส.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.กส. จว.น.ฐ.

11 มี.ค. 64 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม กช. โดยมี พล....
15/03/2021

11 มี.ค. 64 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม กช. โดยมี พล.ต. จิรนัน กัณฑวงศ์ เสธ.กช. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.กช. จว.ร.บ.

10 มี.ค. 64 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ศร. โดยมี พล....
15/03/2021

10 มี.ค. 64 เวลา 0900 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม ศร. โดยมี พล.ต. อภัย อรัญทิมา ผบ.ศร. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.ศร. จว.ป.ข.

8 มี.ค. 64 เวลา 1330 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม วศ.ทบ. โดยมี พ...
08/03/2021

8 มี.ค. 64 เวลา 1330 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม วศ.ทบ. โดยมี พ.อ. สมภพ ศรีศิริ รอง จก.วศ.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพิเคราะห์สรรพกิจ บก.วศ.ทบ.

5 มี.ค. 64 เวลา 1330 พล.ต. สมบุญ  เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ.เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) โครง...
05/03/2021

5 มี.ค. 64 เวลา 1330 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ.เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) โครงการวิจัยและพัฒนาร่วมจัดสร้างต้นแบบหุ่นยนต์ยุทธวิธี ระหว่าง ทบ. กับ สทป. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ.

4 มี.ค. 64 เวลา 0830 สวพ.ทบ. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก(กวป.ทบ...
04/03/2021

4 มี.ค. 64 เวลา 0830 สวพ.ทบ. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก(กวป.ทบ.) ครั้งที่ 4/64 (วาระพิเศษ) เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาเริ่มใหม่ จำนวน 9 โครงการ โดยมี พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./ประธาน กวป.ทบ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ

3 มี.ค. 64 เวลา 0930 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม พธ.ทบ. โดยมี พ...
03/03/2021

3 มี.ค. 64 เวลา 0930 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม พธ.ทบ. โดยมี พล.ต. เทอดชัย นิยม รอง จก.พธ.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ผล บก.พธ.ทบ. ถ.ติวานนท์ ต. ท่าทราย อ.เมือง จว.น.บ.

25 ก.พ. 64 สวพ.ทบ. จัดงานวันคล้ายสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 49 โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ. ธเนศ กาลพฤกษ์ ปธ.คปษ.ทบ./ผู้แทน ผบ...
01/03/2021

25 ก.พ. 64 สวพ.ทบ. จัดงานวันคล้ายสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 49 โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ. ธเนศ กาลพฤกษ์ ปธ.คปษ.ทบ./ผู้แทน ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี ซึ่งในงานจัดให้มีพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์งานวิจัยและพัฒนาการกองทัพบกและการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาทางทหาร จาก ขกท., สทป. และ หน่วยงานภายนอก ทบ. จำนวน 16 โครงการ ณ สวพ.ทบ. กรุงเทพฯ

9 ก.พ. 64 เวลา 0830 สวพ.ทบ. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก(กวป.ทบ....
09/02/2021

9 ก.พ. 64 เวลา 0830 สวพ.ทบ. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก(กวป.ทบ.) ครั้งที่ 3/64 เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาเริ่มใหม่ โดยมี พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ./ประธาน กวป.ทบ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร สวพ.ทบ

1 ม.ค. 64 เวลา 0830 พล.ต. สมบุญ  เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมกำลังพล สวพ.ทบ. ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ ...
01/01/2021

1 ม.ค. 64 เวลา 0830 พล.ต. สมบุญ เกตุอินทร์ ผอ.สวพ.ทบ. พร้อมกำลังพล สวพ.ทบ. ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ พระบรมมหาราชวัง

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก's cover photo
21/12/2020

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก's cover photo

ที่อยู่

ถนน วิภาวดี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022781837

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากผลงานออกแบบงานวิจัยทางด้าน วิศวกรรมด้วยครับ 0996187228 เกียรติศักดิ์ ธีระชัยสมบัติ งาน ออกแบบ ปืนยิงจรวดอากาศยาน ของกรม การป้องกันภัยทางอากาศ ของประเทศไทย ผลงาน ปี 2550
ฝากผลงานออกแบบงานวิจัยทางด้าน วิศวกรรมด้วยครับ 0996187228 เกียรติศักดิ์ ธีระชัยสมบัติ งาน ออกแบบ ปืนยิงจรวดอากาศยาน ของกรม การป้องกันภัยทางอากาศ ของประเทศไทย ผลงาน ปี 2550
ฝากผลงานออกแบบงานวิจัยทางด้าน วิศวกรรมด้วยครับ 0996187228 เกียรติศักดิ์ ธีระชัยสมบัติ งาน ออกแบบ ปืนยิงจรวดอากาศยาน ของกรม การป้องกันภัยทางอากาศ ของประเทศไทย ผลงาน ปี 2550
IMac รุ่น 21.5 ซื้อกับผมใหม ถูกกว่าเยอะเลยนะครับ จัด i7 ให้เลย ผมซี้กับ ตัวแทนของ APPLE อยากขายให้บ้างจะได้รับข้อมูลการ เสนอราคาได้ที่ใหนครับ
วันภูมิปัญญานักรบไทย 2560