สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือ

สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือ สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร
Urban Development and Urban Renewal Bureau

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า คุณศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุ...
22/04/2021

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า
คุณศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่คลองในกลุ่มกรุงเทพตะวันออก ภายใต้โครงการ “1 คลอง 1 เขต” โดยได้มอบหมายทั้ง 9 เขต รับผิดชอบดำเนินการในพื้นที่คลองในเขตที่รับผิดชอบ พร้อมรายงานความคืบหน้าการดำเนินการจนกว่าจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ กำหนดลงพื้นที่เขตประเวศในวันที่ 29 เมษายน 2564 นี้

วันนี้ นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมภา...
17/12/2020

วันนี้ นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมภาคีเครือข่าย Urban Action และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องได้ร่วมลงสำรวจเส้นทางเดินเรือจากท่าเรือยอดพิมานไปตามเส้นทางคลองบางกอกใหญ่ คลองด่าน คลองขุนราชพินิจใจ คลองพิทยาลงกรณ์ เพื่อสำรวจเส้นทางเพื่อการฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความเป็นระเบียบและสวยงาม ทั้งนี้ ได้เดินสำรวจพื้นที่บริเวณตลาดพูลและบริเวณอนุสาวรีย์คุณกะลา เขตบางขุนเทียนด้วย โดยมีนายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ผู้บริหารจากสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักวัฒนธรรม ท่องเที่ยว และกีฬา และสำนักงานเขตบางขุนเทียนร่วมให้ข้อมูล

BKK CoD#TCCN
15/12/2020

BKK CoD
#TCCN

วานนี้
วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น.
คุณสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต คุณกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครภูเก็ต พร้อมคณะศึกษาดูงานจากโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายชุมชนในเขตเมือง เข้าเยี่ยมชมเเละศึกษาดูงาน สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา
โดยมี คุณเเสนยากร อุ่นมีศรี ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
นางสาวสุนทรี เสริญสุขสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเเละฟื้นฟูเมือง เเละนายญาณกร ประกอบกิจ หัวหน้ากลุ่มงานออกเเบบเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเเละฟื้นฟูเมือง ร่วมให้การต้อนรับ เเละนำเสนอข้อมูลประวัติความเป็นมา "สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา"

#BKKCityOfDesign

Cr. น้องปุณยกร, สพฟ

วานนี้ วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น. คุณสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต คุณกวี ตันสุคต...
15/12/2020

วานนี้
วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น.
คุณสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต คุณกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครภูเก็ต พร้อมคณะศึกษาดูงานจากโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายชุมชนในเขตเมือง เข้าเยี่ยมชมเเละศึกษาดูงาน สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา
โดยมี คุณเเสนยากร อุ่นมีศรี ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
นางสาวสุนทรี เสริญสุขสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเเละฟื้นฟูเมือง เเละนายญาณกร ประกอบกิจ หัวหน้ากลุ่มงานออกเเบบเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเเละฟื้นฟูเมือง ร่วมให้การต้อนรับ เเละนำเสนอข้อมูลประวัติความเป็นมา "สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา"

#BKKCityOfDesign

Cr. น้องปุณยกร, สพฟ

สีสันบนเส้นสายเชื่อมสายใยสองฝั่งเจ้าพระยา “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” เชิญชวนมาชมพันธุ์ไม้ที่ชูดอกสร้างความสดใสรอผู้คนมาเยี่ยมช...
07/12/2020

สีสันบนเส้นสายเชื่อมสายใยสองฝั่งเจ้าพระยา “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” เชิญชวนมาชมพันธุ์ไม้ที่ชูดอกสร้างความสดใสรอผู้คนมาเยี่ยมชมนะคะ🌺🌼🪴

Cr.น้องโต้ กพม สพฟ

วันนี้ เวลา 13.00 น.คุณวัลลภ ตังคณานุรักษ์  ประธานกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการ การพัฒนาสังคม เเละกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้ส...
02/12/2020

วันนี้ เวลา 13.00 น.
คุณวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการ การพัฒนาสังคม เเละกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการเเละผู้ด้อยโอกาส สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พร้อมทีมคณะกรรมาธิการฯ จำนวน 13 ท่าน เข้าเยี่ยมชมสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา โดยมีข้าราชกาสำนักงานพัฒนาเเละฟื้นฟูเมือง นำเสนอ "สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา"

Cr. ภาพจากน้องโต้ กลุ่มงานพัฒนาเมือง

สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองร่วมพัฒนาคลองคูเมืองเดิม 26 พ.ย. 63 สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมืองเข้าร่วมกับ กระทรวงกลาโหม และห...
26/11/2020

สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองร่วมพัฒนาคลองคูเมืองเดิม

26 พ.ย. 63 สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมืองเข้าร่วมกับ กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานภาคีเครือข่าย พัฒนาความสะอาดพื้นที่เตรียมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม กรมเจ้าท่า และสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตพระนคร พัฒนาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม ในส่วนของสำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมืองทำความสะอาดโบราณสถาน สะพานเจริญศรี สะพานหก เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับจัดกิจรรม "วันพ่อแห่งชาติ" ที่จะมีขึ้นในวันที่ 1-6 ธ.ค. 63

วันนี้ (24 พ.ย.63) รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายชวินทร์ ศิรินาค)เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 256...
24/11/2020

วันนี้ (24 พ.ย.63) รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายชวินทร์ ศิรินาค)เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง โดยมีผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (นายสมชาย เดชากรณ์) และผู้บริหารสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองร่วมให้ข้อมูล และรับข้อคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ มาเพื่อดำเนินการต่อไป

Seameo-SPAFA
16/11/2020

Seameo-SPAFA

Catch SEAMEO SPAFA's Specialist in Cultural Heritage Conservation, Ms Hatthaya Siriphatthanakun, on 17 November 2020 from 3:30-5:30 GMT (10:30-12:30 BKK) as one of the speakers in 'A Culture of Resilience in the Asia-Pacific Region'.

'A Culture of Resilience in the Asia-Pacific Region' is one of Climate Heritage Network's November Dialogue series that form a part of the UN High Level 'Climate Champions Race to Zero' November Dialogues. This represents one of the first times the cultural dimensions of climate change will be highlighted in such a programme. The Dialogues aim to mobilise support for Race to Zero and its 10 Climate Action Pathways ahead of the 2021 UN Climate Summit (COP26).

To register for the event (via Eventbrite): https://www.eventbrite.com/x/november-dialogue-a-culture-of-resilience-in-the-asia-pacific-region-tickets-125538014581.

#RaceToZero #CultureXClimate #ClimateHeritage

ลอยกระทงค่ำคืนนี้พร้อมเดินถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างชมภาพสวยงาม
31/10/2020

ลอยกระทงค่ำคืนนี้พร้อมเดินถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างชมภาพสวยงาม

ดนตรีในสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา
31/10/2020

ดนตรีในสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา

หมุดหมายใหม่ เดินเลยสวนลอยฟ้าเจ้าพระยามานิดเดียว อยากชวนมาชม
28/10/2020

หมุดหมายใหม่ เดินเลยสวนลอยฟ้าเจ้าพระยามานิดเดียว อยากชวนมาชม

ยังมีต่อนะคะ วานนี้ (3 ต.ค 63) กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมดนตรีในสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา ระหว่างเวลา 17.30 - 19.00 น. เพื่อสร้างค...
04/10/2020

ยังมีต่อนะคะ วานนี้ (3 ต.ค 63)
กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมดนตรีในสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา ระหว่างเวลา 17.30 - 19.00 น. เพื่อสร้างความสุขยามเย็นระหว่างชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

Cr. คุณปุณยกร สพฟ/สวพ

1 ต.ค.63 เวลา 13.30 น. รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์) เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการร้านค้าที่ประสงค์จะเข้าร...
01/10/2020

1 ต.ค.63 เวลา 13.30 น. รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวัลยา วัฒนรัตน์) เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการร้านค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมถนนคนเดินคลองโอ่งอ่าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพระนคร โดยมีผู้บริหารสำนักงานตลาด สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเข้าร่วมรับฟังด้วย

วันนี้ (30 ก.ย.63) เวลา 09.00 น. พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการพัฒนาและป...
30/09/2020

วันนี้ (30 ก.ย.63) เวลา 09.00 น. พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี เขตบางรัก เขตสาทร และเขตยานนาวา และลงเรือตรวจสภาพคลองช่องนนทรี เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองให้เป็นระเบียบและสวยงาม โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศักดิ์ชัย บุญมา) ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายวัลลภ สุวรรณดี) ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสมพงษ์ เวียงแก้ว) ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางจินดารัตน์ ชโยธิน) รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต ชัชวานิจย์) ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา และผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ และเก็บขยะในครั้งนี้

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 17.30 - 19.00 น. กิจกรรม การเเสดงดนตรีบนสวนลอยฟ้า จากวง Bangkok Brass Quintet จากกองการ...
27/09/2020

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 17.30 - 19.00 น. กิจกรรม การเเสดงดนตรีบนสวนลอยฟ้า จากวง Bangkok Brass Quintet จากกองการสังคีต เเละวงดนตรีจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมีประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (คุณวัลลภ สุวรรณดี) ผู้อำนวยการเขตคลองสาน เเละผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร เข้าร่วมรับฟังดนตรีบนสวนลอยฟ้าในครั้งนี้

Cr. คุณปุณยกร/ สพฟ/สวพ

วันนี้ (24 ก.ย.63) เวลา 13.30 น. รผอ.สวพ (คุณแสนยากร อุ่นมีศรี) เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางกับกา...
24/09/2020

วันนี้ (24 ก.ย.63) เวลา 13.30 น. รผอ.สวพ (คุณแสนยากร อุ่นมีศรี) เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางกับการจัดรูปที่ดิน บริเวณข้างสำนักงานขนส่ง กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 เขตพระโขนง โดยมีนายเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง นายธนะ คมน์อนันต์ ผอ.สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ บุญพูล ผกก.สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง นางสาวพัณพิณกัญจน์ ศกุนตะมาลิ ธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

Cr. ภาพ ปชส.สวพ.

วันนี้ (24 ก.ย.63) ผอ.สวพ (คุณสมชาย เดชากรณ์) นำทีมลงสำรวจพื้นที่เตรียมงานคลองโอ่งอ่าง Street ArtCr ภาพ หน.กฟม
24/09/2020

วันนี้ (24 ก.ย.63) ผอ.สวพ (คุณสมชาย เดชากรณ์) นำทีมลงสำรวจพื้นที่เตรียมงานคลองโอ่งอ่าง Street Art

Cr ภาพ หน.กฟม

วันนี้ (23 ก.ย.63) เวลา 10.00 น หัวหน้ากลุ่มงานฟื้นฟูเมืองนำข้าราชการลงสำรวจพื้นที่เก็บข้อมูลในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินริม...
23/09/2020

วันนี้ (23 ก.ย.63) เวลา 10.00 น หัวหน้ากลุ่มงานฟื้นฟูเมืองนำข้าราชการลงสำรวจพื้นที่เก็บข้อมูลในการจัดกิจกรรมถนนคนเดินริมคลองโอ่งอ่าง เขตพระนครและเขตสัมพันธวงศ์

Cr. ภาพจาก หน กฟม

วันนี้ (21 ก.ย. 63) เวลา 9.30 น. ผอ.สุรศักดิ์ วงศ์พุฒ นำทีมข้าราชการกลุ่มงานพัฒนาเมือง สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง ลงพื้...
21/09/2020

วันนี้ (21 ก.ย. 63) เวลา 9.30 น. ผอ.สุรศักดิ์
วงศ์พุฒ นำทีมข้าราชการกลุ่มงานพัฒนาเมือง สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง ลงพื้นที่เพื่อร่วมหาแนวทางการดำเนินการจัดรูปที่ดิน พื้นที่บริเวณข้างขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก
ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลพระโขนง คุณธนะ คมน์อนันต์ ผสพ.3 และคุณเรืองเดช พงษ์จันทรโอ ผอ. เขตพระโขนง

วันนี้ (19 ก.ย.63) สพฟ ได้รับประสานแจ้ง===========================🎤 “งดการเเสดงดนตรีบนสวนลอยฟ้า” ในวันเสาร์ที่ 19 กันยาย...
19/09/2020

วันนี้ (19 ก.ย.63) สพฟ ได้รับประสานแจ้ง
===========================
🎤 “งดการเเสดงดนตรีบนสวนลอยฟ้า”

ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
===========================

เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ
ขออภัยในความไม่สะดวก

วานนี้ (11 ก.ย.63) สพฟ ร่วมแบ่งปันผลงานในความรับผิดชอบให้ผู้เข้าอบรมมหานคร 8
12/09/2020

วานนี้ (11 ก.ย.63) สพฟ ร่วมแบ่งปันผลงานในความรับผิดชอบให้ผู้เข้าอบรมมหานคร 8

วันนี้ (9 กย 63) มีประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรั...
09/09/2020

วันนี้ (9 กย 63) มีประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีวาระเพื่อพิจารณาการปรับปรุงภูมิทัศน์วังหลังของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เสนอที่ประชุมพิจารณาด้วย โดยมี ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนกรุงเทพมหานคร

สวนลอยฟ้าเจ้าพระยาวันนี้ (5 ก.ย.63) มีกิจกรรมดนตรีในสวน (Music in Chao Phraya Sky park) Cr. ภาพจากคุณปุณยกร
05/09/2020

สวนลอยฟ้าเจ้าพระยาวันนี้ (5 ก.ย.63) มีกิจกรรมดนตรีในสวน (Music in Chao Phraya Sky park)

Cr. ภาพจากคุณปุณยกร

ชวนมาหาความรู้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563
03/09/2020

ชวนมาหาความรู้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563

วันนี้ (31 สค.63) เข้าร่วมรับฟังเชื่อมเมืองเก่าสู่โอกาส.. ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเสริมสร้างความรู้ความเข้...
31/08/2020

วันนี้ (31 สค.63) เข้าร่วมรับฟังเชื่อมเมืองเก่าสู่โอกาส.. ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า

ทั้งนี้ ยังมีต่อ พรุ่งนี้อีกวันค่ะ

วันนี้ (29 ส.ค.63) เวลา 17.30 - 19.00 น. 🎼🎻🎷กิจกรรมดนตรีบนสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา บรรเลงโดยวงดนตรีจากโรงเรียนศึกษานารีCr. ภาพ...
29/08/2020

วันนี้ (29 ส.ค.63) เวลา 17.30 - 19.00 น. 🎼🎻🎷กิจกรรมดนตรีบนสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา บรรเลงโดยวงดนตรีจากโรงเรียนศึกษานารี

Cr. ภาพ; น้องโต้และบังบุญ

วันนี้ (28 ส.ค 63) เวลา 13.30 น นายศักดิ์ชัย  บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ การประชุมคณะกรรมการจั...
28/08/2020

วันนี้ (28 ส.ค 63) เวลา 13.30 น นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ การประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และกรรมการจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุม รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับความคืบหน้าของการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินของกรุงเทพมหานคร ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

วันนี้ (19 ส.ค.63) เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมติดตามนโยบายของผู้ว่...
19/08/2020

วันนี้ (19 ส.ค.63) เวลา 13.30 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวทางการพัฒนาคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต “กลุ่มกรุงเทพเหนือ” ณ ห้องประชุมโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เพื่อทราบระบบคลองและระบบน้ำรวมในพื้นที่ โดยมีการพิจารณาในประเด็นระบบเชื่อมต่อคลองซอยและคลองสาขาให้เป็นระบบ รวมทั้งการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบสำนักงานเขต และสำนักการระบายน้ำ รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำเนินการ นอกจากนี้แต่ละเขตยังมีการเสนอแนะ “คลองสวยน้ำใส 1 เขต 1 คลอง” พร้อมกิจกรรมในการดำเนินการ โดยมีนายสมพงษ์ เวียงแก้ว (ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี (ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
นายขจิต ชัชวานิชย์ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช (ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ร่วมให้ข้อสังเกตและเสนอแนะ มีนายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เข้าร่วมประชุม และผู้บริหารเขตและสำนักการระบายน้ำนำเสนอและร่วมให้ข้อมูล ทั้งนี้ สวพ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความเป็นระเบียบและสวยงามต่อไป

วานนี้ (13 สค 63) ข้าราชการสำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม.ลงพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ในการจ...
14/08/2020

วานนี้ (13 สค 63) ข้าราชการสำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม.
ลงพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ในการจัดรูปที่ดิน บริเวณซอยนราธิวาสราชนครินทร์14 เขตสาทร
ร่วมกับฝ่ายโยธา เขตสาทร พร้อมเจ้าของที่ดิน
เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงพื้นที่ พื้นที่เสี่ยงต่ออัคคีภัย และให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินให้เต็มศักยภาพ ในย่านใจกลางเมืองของกรุงเทพฯ

The staff of BMA's land readjustment surveyed the site for implementing land readjustment in Sathorn District of Bangkok.

#จัดรูปที่ดิน
#LR
#สพฟ

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียนชายทะเล โดยมี รผว. เป็นประธานนำลงพื้นที่
10/08/2020

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียนชายทะเล โดยมี รผว. เป็นประธานนำลงพื้นที่

วันนี้ (7 สค 63) เวลา 10.00 น.สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ (สนช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม (อว.) นำผู...
07/08/2020

วันนี้ (7 สค 63) เวลา 10.00 น.
สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ (สนช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม (อว.) นำผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้บริหารเมืองนวัตกรรม Chief City Innovation Officer : CCIO รุ่น3 เข้ารับฟังบรรยายความเป็นมา พร้อมเยียมชมโครงการสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา โดยมีเจ้าหน้าทีสำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง บรรยายสรุปและนำชม

#สพฟteamwork

การอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยในการควบคุมงานก่อสร้าง แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้สนใจ ณ ห้องประชุมสำนักการวางผั...
04/08/2020

การอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัยในการควบคุมงานก่อสร้าง แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้สนใจ ณ ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

วันนี้ (24 ก.ค.63) เวลา 08.00 น. ณ ลานคนเมือง ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (นายสมชาย เดชากรณ์) รองผู้อำนวยการส...
24/07/2020

วันนี้ (24 ก.ค.63) เวลา 08.00 น. ณ ลานคนเมือง ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (นายสมชาย เดชากรณ์) รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (นายแสนยากร อุ่นมีศรี) พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธาน

“การบรรยายการควบคุมงานก่อสร้าง” ในส่วนของความปลอดภัยอาชีวอนามัย* วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 -  เวลา  10.00-12.00 น.  ...
30/06/2020

“การบรรยายการควบคุมงานก่อสร้าง” ในส่วนของ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
* วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563
- เวลา 10.00-12.00 น. ห้องประชุมชั้น 4
การบรรยายให้ความรู้เรื่อง ความปลอดภัยในการควบคุมงานก่อสร้าง ส่วนราชการ รับผิดชอบ สพฟ.
โดย คุณพิสิทธิ์ศักดิ์ เสือกลิ่น วิศวกรโยธา

ที่อยู่

""
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินตามหลักวิชาการและขั้นตอนของกฎหมาย ตั้งแต่การวางแผนพัฒนาพื้นที่และการบริหารพื้นฐานของเมือง พร้อมจัดทำแผนแม่บทและดำเนินโครงการด้วยวิธีจัดรูปที่ดิน รับผิดชอบการจัดตั้งและดำเนินภารกิจของคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน และดูแลการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมจัดรูปที่ดินการสำรวจและวางผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ในพื้นที่กรุงเทพฯ การวางผังปรับปรุงพื้นที่เฉพาะแห่งของเมืองเพื่อการบูรณะ ปรับปรุง ฟื้นฟูภูมิทัศน์ และการพัฒนาเมืองในบริเวณที่มีความเสื่อมโทรมหรือการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างรวดเร็ว การดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ เพื่อการอนุรักษ์และปรับปรุงบริเวณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และสถาปัตยกรรม การรวบรวมภาพถ่ายกรุงเทพฯ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง The Land Readjustment and Urban Renewal Division is mandated to carry out land readjustment in accordance with academic and legal procedures, ranging from planning the development of areas and basic services, devising a master plan, undertaking land readjustment, establishing the Land Readjustment Committee, to monitoring registration and operations of the Land Readjustment Association. The Division also sets the renewal plan for burned down properties in certain areas and Bangkok specific plan for the purpose of encouraging urban renovation and development. In addition, the Division manages conservation efforts by maintaining historical and archaeological sites and objects of antiquity, including collections of Bangkok photographs, and carries out other assigned tasks.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623541280

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัดดี
อาคารราชการ สำนักงานพัฒนาและฟื้นฟูเมือง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร http://cpd.bangkok.go.th/ โทร 02-3541280
ขออนุญาติ Admin ประชาสัมพันธ์ ให้ข้าราชการ ที่ต้องการ ที่ดิน สร้างบ้าน ในทำเลดี อากาศบริสุทธิ์ ในจังหวัดปทุมธานี ในราคาถูก ใช้พักอาศัย และ ทำเกษตรกรรม เพาะปลูกยามเกษียณอายุราชการ ขุดบ่อเลียงปลา ปลูกผัก พืชสวนครัวไว้รับประทาน สามารถเข้าธนาคาร ผ่อนน้อย ข้าราชการกู้ได้ 80 - 90 เปอร์เซ็น และอาคารพาณิชย์ ทำเลดี ทำเลค้าขาย ข้าราชการกู้ได้ 100% เติม ราคาถูก จังหวัดภูเก็ต พัทยา และ ภูกระดึง จังหวัดเลย สนใจติดต่อได้ตลอดเวลา ครับ และสำหรับข้าราชการหรือพนักงาน ที่ต้องการ ที่ดินเหมาะกับการลงทุนผ่านธนาคาร โดยที่ไม่ต้องผ่อน เก็บเงินจากผู้ที่ต้องการเช่า ซึ่งมีคนที่ต้องการเช่าจำนวนมาก และนำเงินจากผู้เช่ามาผ่อนกับธนาคาร เพียงเท่านี้ ท่านก็ได้ ทรัพย์ มาโดยที่ไม่ต้องเลี่ยงลงทุนการค้าใดๆ ท่านจึงได้หลักทรัพย์ ที่มั่นคงและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกๆปี โดยที่ท่านไม่ต้องลงทุนมากมายอะไร รายได้แต่ละเดือนของเราบางที่ค่าใช้จ่ายจิปาถะ ไม่รู้หมดไปทางไหนบ้าง 5 ปีก็แล้ง 10 ปีก็แล้ว ไม่มีเงินเก็บ ไม่มีทรัพย์อะไรเพิ่มเลยครับ ซื้อรถ ชื่อก็บอกแล้วว่าลด ลดลงไปเรื่อยๆ ค่าซ่อม ค่าเสื่อม ค่าอาหลั่ย ซื้อทรัพย์ที่ทำเลดีมีผู้เช่ารอคิวที่จะเช่าดีกว่าครับ ขายที่ดินเปล่า ใกล้ถนนวงแหวนตะวันตก สามโคกปทุมธานี สวย อากาศดี สะดวกสบายใก้ลกรุงเทพ หน้ากว้าง 108 เมตร ที่ดินเปล่า สวยมากๆ สามโคก-เสนา ปทุมธานี Sale Land at Sam Khok, Pathum Thani ที่อยู่ทรัพย์ - ทางเข้าที่ดินใกล้ปั๊ม ปตท. รายละเอียด / Detail - พื้นที่ 11 ไร่ 12 ตรว. / Area Land 17,648 Square meter - หน้ากว้าง 108 * 184 เมตร - ทำเลที่ตั้งเยี่ยม เหมะกับการปลูกบ้านและทำเกษตรกรรม พิกัดที่อยู่ของที่ดิน 14.1068170,100.4839510 https://goo.gl/maps/m6wz5FnKnWv ราคา / Price - ราคาขายไร่ละ 1,800,000 บาท ราคาพิเศษ เดือน พฤษภาคม 2561 นี้ ลดเหลือไร่ละ 1,590,000 บาท ติดต่อสอบถาม แหม่ม/ Mam : 081-3539675 , 086-3245024 LINE ID : mam_nat
ที่นี่ประเทศไทย